Anda di halaman 1dari 2

PENENTUAN OUTPUT FIRMA JANGKA PENDEK

Terdapat 2 pendekatan untuk menentukan tingkat output yang dapat memaksimumkan


keuntungan firma PPS:
i) Pendekatan Jumlah Hasil dan Jumlah Kos( Kaedah Jadual
ii) PendekatanHasil sut dan Kos sut (Kaedah rajah)

PENDEKATAN JUMLAH HASIL DAN JUMLAH KOS


Output Harga Jumlah Jumlah Untung/rugi Hasil Kos Kos
(unit) (RM) Hasil(RM) Kos sut(RM) sut(RM) Purata(RM)
(TR) (RM) (MR) (MC) (AC)
0 5 7
1 5 11
2 5 14
3 5 15
4 5 16.50
5 5 19
6 5 23.50
7 5 28.50
8 5 34
9 5 44
10 5 55

PENENTUAN OUTPUT FIRMA JANGKA PENDEK


Terdapat 2 pendekatan untuk menentukan tingkat output yang dapat memaksimumkan
keuntungan firma PPS:
iii) Pendekatan Jumlah Hasil dan Jumlah Kos( Kaedah Jadual
iv) PendekatanHasil sut dan Kos sut (Kaedah rajah)

PENDEKATAN JUMLAH HASIL DAN JUMLAH KOS


Output Harga Jumlah Jumlah Untung/rugi Hasil Kos Kos
(unit) (RM) Hasil(RM) Kos sut(RM) sut(RM) Purata(RM)
(TR) (RM) (MR) (MC) (AC)
0 5 7
1 5 11
2 5 14
3 5 15
4 5 16.50
5 5 19
6 5 23.50
7 5 28.50
8 5 34
9 5 44
10 5 55