Anda di halaman 1dari 17

KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

SEJARAH DIRI DAN KELUARGA

NAMA KELAS NAMA GURU

: HAIRA AZURA BINTI TALIP : 1 AZAM : PUAN NOR HAFIZAH BINTI KAMARULZAMAN

ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN 1. Penghargaan 2. Objektif Kajian 3. Sumber Kajian 4. Kaedah Kajian 5. Laporan Kajian: a) Salasilah keluarga b) Perkembangan diri dan keluarga c) Tokoh-tokoh dalam keluarga d) Peristiwa bersejarah dalam keluarga 6. Rumusan 7. Lampiran 8. Senarai Rujukan 10 11 12 MUKA SURAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PENGHARGAAN
Saya Haira Azura Binti Talip,bersyukur kepada Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia dan rahmat-Nya,saya dapat menyiapkan kerja kursus Sejarah ini tanpa menghadapi masalah.

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa saya dan juga kakak yang banyak memberi sokongan dan semangat yang kukuh kepada saya untuk menyiapkan folio Sejarah saya ini. Mereka juga merupakan orang sumber bagi kajian salasilah keluarga saya ini.

Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli keluarga saya yang banyak membantu dalam kewangan.Tanpa bantuan dari mereka semua saya tidak akan dapat menyiapkan kerja folio Sejarah ini.

Tidak lupa juga ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Hafizah iaitu guru matapelajaran Sejarah saya kerana tidak jemu memberi tunjuk ajar kepada saya.Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas pertolongan dan kerjasama cikgu.

OBJEKTIF KAJIAN
Objektif kajian yang dibuat adalah untuk mengetahui tujuan sebenar dan sebab kajian mengenai salasilah keluarga ini dilakukan. Berikut merupakan beberapa objektif kajian bagi memenuhi kandungan Folio Kerja Kursus Sejarah yang saya lakukan:

1. Dapat mengenali dan memahami keturunan keluarga saya dengan lebih jelas. 2. Membolehkan saya menghubungkait dan membentuk salasilah keluarga besar saya bermula dari generasi yang teratas sehinggalah ke generasi saya. 3. Saya berasa bangga dan sayang kepada keluarga saya atas segala kemajuan yang dicapai oleh keluarga saya. 4. Saya dapat menjadikan kegigihan anggota keluarga saya dalam mencapai sesuatu kejayaan sebagai panduan dan pedoman untuk meneruskan kesinambungan kemajuan dan kejayaan yang dikecapi oleh mereka agar tidak tergugat dan hilang begitu sahaja. 5. Saya berasa berterima kasih dan bersyukur kerana memiliki sebuah keluarga yang harmoni dan ceria. 6. Saya dapat menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisis maklumat tentang keluarga saya.

SUMBER KAJIAN

KAEDAH KAJIAN
Kaedah-kaedah kajian salasilah keluarga yang saya gunakan adalah seperti berikut: 1. Kaedah lisan iaitu saya menemuramah orang sumber yang merupakan ibu bapa saya bagi mengetahui dengan lebih lanjut beberapa peristiwa sama ada melalui penglibatan mereka secara langsung dalam peristiwa itu atau sekadar menyaksikannya. 2. Kaedah pemerhatian iaitu saya melihat dan mengkaji perkembangan orang sumber iaitu ibu bapa saya dari segi aktiviti yang mereka lakukan, hobi dan tingkah laku mereka.

3. Kaedah rujukan iaitu mengumpul beberapa gambar dari album keluarga.

LAPORAN KAJIAN
Laporan kajian saya merangkumi : a) Salasilah keluarga b) Perkembangan diri dan keluarga c) Tokoh-tokoh dalam keluarga d) Peristiwa bersejarah dalam keluarga

SALASILAH KELUARGA

SALASILAH KELUARGA BAPA

SALASILAH KELUARGA IBU

SALASILAH KELUARGA SAYA

PERKEMBANGAN DIRI DAN KELUARGA

Ahli keluarga saya terdiri daripada bapa saya,emak,kakak-kakak saya,abang saya dan saya. Selepas perkahwinan ibu bapa saya pada 31 Oktober 1987,mereka tinggal di Taman Clonlee,Tampin,Negeri Sembilan.Kakak saya, Najwa Ferhana lahir pada tahun 1988,kakak saya yang kedua,Dhamirah Hidayati lahir pada tahun 1990,abang saya,Ahmad Rafie lahir pada tahun 1992 dan saya lahir pada tahun 1997.Kami menetap di rumah tersebut sehingga saya berusia 3 tahun.Kemudian pada tahun 2000,kami sekeluarga berpindah ke sebuah rumah yang lebih besar dan selesa di Taman Sri Permai,73000 Tampin,Negeri Sembilan.Sehingga kini, kami masih menetap di sini.Walaupun keluarga saya tidaklah terlalu ramai,namun setiap ahli keluarga memainkan peranan yang penting bagi memastikan suasana yang meriah dan harmoni dalam keluarga saya.

PERISTIWA BERSEJARAH DALAM KELUARGA

a) Perkahwinan ibu bapa saya Majlis perkahwinan ibu bapa saya berlangsung pada 31 Oktober 1987 di Batu Satu,Gemas Bharu.Negeri Sembilan.

RUMUSAN

RUJUKAN
Buku Ahmad Fauzi Bin. Mohd. Basri, 2002, Sejarah Tingkatan Satu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Internet http://www.scribd.com/doc/15429736/Vurmila-Folio-Sejarah-Salasilah-Keluarga http://www.scribd.com/doc/4674701/Salasilah-Keluarga

Folio Folio Salasilah Keluarga Tingkatan Satu, Putri Nur Dayana Binti Kamaruzaman, Sekolah Menengah Sri Hartamas, 2002

Temubual Talip bin Said. Lot 226, Taman Sri Permai, 73000 Tampin, Negeri Sembilan. 12 Jun 2010. 3.30 p.m. Fadilah bt A. Rashid. Lot 226, Taman Sri Permai, 73000 Tampin, Negeri Sembilan. 20 Jun 2010. 6.30 p.m.