Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

PANDUAN KONVOKESYEN MAJLIS KONVOKESYEN KE-24, (1 - 6 OKTOBER 2011) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
1.0 KANDUNGAN PANDUAN KONVOKESYEN
Bil. Perkara Muka Surat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kandungan Panduan Konvokesyen Sistem Semakan Konvokesyen dan Surat Jemputan Konvokesyen Maklumat Bayaran Yuran Konvokesyen Borang Soal Selidik Kajian Pengesanan Graduat (Pelajar Tempatan Sahaja) Majlis Konvokesyen Tarikh Konvokesyen Tempat Konvokesyen Sesi Pengurniaan Ijazah Jubah Konvokesyen Jadual Pengambilan Jubah Jadual Pemulangan Jubah Syarat Sewa Jubah Konvokesyen Etika Pakaian: a) Graduan b) Ibu Bapa / Tetamu

1 2 3 3 4 4 4 5-6 6 7 7 7-8 8-9 10-12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 17

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Masa Graduan Berkumpul di Dewan Tan Sri Osman Yeop (DTSO) Tertib Pengurniaan Ijazah Panduan Pergerakan Graduan Ketika Menaiki Pentas Peraturan-peraturan di dalam Dewan Mu‟adzam Shah (MAS) Maklumat Umum Tertib Acara Konvokesyen Susun Atur Kerusi di Dalam Dewan Mu‟adzam Shah (MAS) Kad Jemputan dan Sticker Kenderaan Graduan Gambar Konvokesyen Penjualan Bunga Untuk Graduan Had Laju Kenderaan Waktu Solat Daerah Kubang Pasu Penginapan Pelan ke Bilik Jubah di Dewan Tan Sri Osman Yeop (DTSO)

1
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

2.0

SISTEM SEMAKAN KONVOKESYEN DAN SURAT JEMPUTAN KONVOKESYEN
2.1 Mulai 5 September 2011 (Isnin), semua graduan di peringkat Ijazah Pertama boleh mendapatkan maklumat berikut secara on-line melalui menu SEMAKAN KONVOKESYEN/CONVOCATION REVIEW (sila rujuk di halaman utama website konvokesyen): a. b. c. d. 2.2 Maklumat nama dan program; Tarikh konvokesyen dan sesi konvokesyen (mengikut program); Surat jemputan graduan ke majlis konvokesyen dan; Jumlah bayaran yang perlu dijelaskan.

Arahan untuk membuat semakan konvokesyen dan jumlah bayaran adalah seperti berikut: Tindakan Graduan: a. Klik pada Semakan Konvokesyen dalam website http://hea.uum.edu.my/; b. Sila masukkan No. Matrik; b. masukkan No. Kad Pengenalan / Passport (bagi pelajar antarabangsa sahaja); c. cetak paparan Semakan Konvokesyen setelah maklumat yang dipohon diisi; d. cetak surat jemputan konvokesyen.

2.3

Adalah dimaklumkan, surat jemputan majlis konvokesyen ke-24 (Graduan Sarjana Muda sahaja) boleh diperolehi melalui Sistem Semakan Konvokesyen. Sehubungan itu, adalah dinasihatkan kepada semua graduan untuk mencetak Surat Jemputan seperti yang dipaparkan dan baca Panduan Konvokesyen dengan teliti.

3.0

MAKLUMAT BAYARAN YURAN KONVOKESYEN
3.1 Bayaran yuran konvokesyen adalah termasuk jumlah hutang tertunggak pelajar (sekiranya ada) adalah berdasarkan rekod Jabatan Bendahari, UUM. Para Pelajar boleh membuat semakan mengenai jumlah yuran keseluruhan yang perlu diselesaikan melalui Sistem Semakan Pengijazahan atau Portal Pelajar masing-masing. Sila buat pembayaran di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Bhd (BIMB) sebelum hadir ke UUM dan simpan satu salinan slip pembayaran untuk ditunjukkan pada hari pengambilan jubah konvokesyen di Dewan Tan Sri Osman Yeop (DTSO), UUM. Pembayaran boleh dibuat MULAI 5 SEPTEMBER 2011 (ISNIN) dengan menggunakan kaedah berikut: BIL. 1. KAEDAH BAYARAN Kaunter Cawangan BIMB PERINCIAN Menggunakan Slip Pembayaran Bil dengan melengkapkan maklumat berikut iaitu Nama, No. KP, Bayar Kepada: UUM, Tujuan : Bayaran Konvokesyen and Jumlah Bayaran(RM). Pilih Lain-Lain -> Pembayaran Bil -> Yuran IPT -> Pilih Akaun Pembayar -> Masukkan No. KP -> Pilih Bill (Konvo) -> Masukkan & Sahkan Jumlah Bayaran -> Ambil Resit. Resit itu digunaan sebagai bukti bayaran. Bayaran Melalui Kad Kredit (Visa & Master Card) boleh dibuat melalui online dengan melayari laman web UUM www.uum.edu.my and klik pada “e-com” and ikuti arahan seterusnya. Sila pilih “Other Payment” dan catatkan tujuan pembayaran ( Bayaran Konvokesyen ) . Cetak resit sebagai bukti bayaran.

3.2

2.

Pindahan ATM BIMB

Melalui

3.

E-Com Internet)

(Via

2
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

3.3

Setiap graduan Sarjana Muda sama ada hadir atau tidak hadir ke majlis konvokesyen, DIWAJIBKAN menjelaskan bayaran yuran konvokesyen sebanyak Satu Ratus Sahaja (RM100.00). Bagi graduan yang memohon menangguhkan konvokesyen dan dibenarkan secara bertulis daripada Pengarah Jabatan Hal Ehwal Akademik atas sebab-sebab yang dibenarkan juga WAJIB menjelaskan bayaran yuran konvokesyen mengikut Sidang Konvokesyen yang dijemput terdahulu dan Sidang Konvokesyen yang hadir. Graduan yang masih berhutang dengan UUM (sehingga tarikh dan selepas majlis konvokesyen): 3.5.1 TIDAK AKAN DIBENARKAN menghadiri konvokesyen sehingga graduan menjelaskan sepenuhnya hutang tertungak dan yuran konvokesyen semasa tarikh pengambilan jubah. TIDAK AKAN DIBERIKAN Transkrip Akademik dan Ijazah sehingga semua jumlah hutang diselesaikan.

3.4

3.5

3.5.2

4.0

BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN PENGESANAN GRADUAT (WAJIB)
4.1 4.2 Borang Soal Selidik Kajian Pengesanan Graduat, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang boleh dicapai melalui laman web berikut: http://graduat.mohe.gov.my Sila isi borang soal selidik dengan mengikuti langkah seperti berikut: 4.2.1 Klik “LOG MASUK“ pada menu Panduan Graduat 4.2.2 Masukkan No. Kad Pengenalan 4.2.3 Pilih Institusi > IPTA < > UUM < 4.2.4 Masukkan kod seperti imej (huruf dan angka) yang tertera. 4.2.5 Klik “Seterusnya”. 4.2.6 Jawab semua soalan mengikut arahan. 4.2.7 Tanda pada “Simpan dan teruskan” (bawah sekali di akhir soalan). 4.2.8 Ikut arahan seterusnya. 4.2.9 Cetak slip setelah selesai lengkapkan semua soalan. 4.2.10 Simpan slip sebagai BUKTI untuk ditunjukkan pada hari pengambilan jubah konvokesyen Sebarang masalah untuk mengisi borang soal selidik Kajian Pengesanan Graduat Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, sila hubungi Pegawai UTLC iaitu En. Muhammad Hafiz Mohd Ghazali di talian 04-9284055.

4.3

PERINGATAN 1:
Setiap bakal graduan WAJIB mengisi borang Kajian Pengesanan Graduan sebelum dibenarkan mengambil jubah.

3
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

5.0

MAJLIS KONVOKESYEN
Majlis Konvokesyen adalah satu istiadat yang sangat penting dan bermakna kepada semua graduan. Graduan dipohon agar dapat memberi kerjasama sepenuhnya demi kelancaran majlis. Sehubungan itu adalah penting kepada semua graduan untuk memberi perhatian berdasarkan maklumat di dalam Buku Panduan Konvokesyen ini sebagai persediaan bagi menjayakan majlis konvokesyen.

6.0

TARIKH KONVOKESYEN
1-6 Oktober 2011

7.0

TEMPAT
Dewan Mu‟adzam Shah, Kampus UUM Sintok

8.0

SESI PENGURNIAAN IJAZAH
Sesi pengurniaan ijazah seperti di muka surat 3 (Jadual 1 : Sesi Penganugerahan ijazah)

PERINGATAN 2:
Setiap graduan DINASIHATKAN untuk sentiasa memakai “Topeng Muka/Face Mask” sepanjang Majlis Konvokesyen berlangsung dan dibenarkan untuk membuka topeng ketika menaiki pentas untuk menerima Ijazah atau anugerah. Tindakan ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga berhubung penyebaran wabak Influenza A (H1N1). Graduan juga hendaklah memastikan ahli keluarga yang hadir turut berbuat demikian (terutamanya bagi kanak-kanak dan warga emas) Nota: Semua graduan/tetamu adalah dinasihatkan untuk membawa “Topeng Muka/Face Mask”masing-masing bagi memastikan penyebaran wabak dapat dikawal bermula dari kemasukan ke UUM.

4
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

Jadual 1 : Sesi Penganugerahan Ijazah SESI PENGANUGERAHAN IJAZAH MAJLIS KONVOKESYEN KE-24, TAHUN 2011 UUM 1 OKTOBER 2011 (SABTU) PAGI (SESI 1) Masa : 7.00pg - 12.30tgh Semua Graduan PHD Semua Graduan DBA UUM COLGIS Sarjana Sains (Pengajian Strategik) Sarjana Undang-Undang Komersial Sarjana Pengurusan Awam Sarjana Sastera (Sosiologi) Sarjana Sastera (Sains Politik) Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian UUM COB Sarjana Sains (Perakaunan Pengurusan dan Perancangan) Sarjana Sains (Perniagaan Antarabangsa) Sarjana Sains (Pengurusan Operasi) Sarjana Sains (Pengurusan Teknologi) Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Projek) Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Rantaian Bekalan) 2 OKTOBER 2011 (AHAD) PAGI (SESI 3) Masa : 7.00pg - 12.30tgh UUM COLGIS Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan dengan Kepujian UUM COB Sarjana Sains (Kewangan) Sarjana Sains (Perbankan) Sarjana Sains (Pengurusan) Sarjana Sains (Perakaunan Antarabangsa) Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Perakaunan) UUM CAS Sarjana Sains (Kaunseling) Sarjana Sains (Komunikasi Kepengurusan) Sarjana Sains (Teknologi Maklumat) Sarjana Sains (Sistem Pintar) Sarjana Sains (Sains Pemutusan) Sarjana Sains (Teknokeusahawanan) Sarjana Sains (Teknologi Maklumat & Komunikasi) PETANG (SESI 4) Masa : 1.45tgh - 6.00ptg UUM CAS Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan) Sarjana Sains (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Perlancongan dan Hospitaliti) Sarjana Pendidikan Sarjana Ekonomi Sastera (Komunikasi) Sarjana Sastera (Pengajian Bahasa Melayu Kontemporari) Sarjana Sastera (Linguistik Terapan) Diploma Siswazah Sains Koreksional UUM COB Sarjana Pentadbiran Perniagaan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) Sarjana Pengurusan Sumber Manusia PETANG (SESI 2) Masa : 1.45tgh - 6.00ptg UUM COLGIS Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa dengan Kepujian

5
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

3 OKTOBER 2011 (ISNIN) PAGI (SESI 5) Masa : 7.00pg - 12.30tgh UUM COLGIS Sarjana Muda Pengurusan Awam dengan Kepujian / BPM (Hons) PETANG (SESI 6) Masa : 1.45tgh - 6.00ptg

UUM COB Sarjana Muda Pengurusan Risiko dan Insurans dengan Kepujian / BRMI(Hons) Sarjana Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian / B. Tech. Mgt UUM COB (Hons) Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian / B. Acct (Hons) Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Logistik dan Pengangkutan) dengan Sarjana Muda Perakaunan (Sistem Maklumat) dengan Kepujian / B. Acct [IS] (Hons) Kepujian / BBA [Logistic & Trans] (Hons) Sarjana Muda Pemasaran dengan Kepujian / B. Mktg (Hons) 4 OKTOBER 2011 (SELASA) PAGI (SESI 7) Masa : 7.00pg - 12.30tgh UUM COB Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian / BBA(Hons) PETANG (SESI 8) Masa : 1.45tgh - 6.00ptg UUM COB Sarjana Muda Pengurusan Operasi /B. Op. Mgt.(Hons) Sarjana Muda Keusahawanan dengan Kepujian / B. Ent (Hons) Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepujian /BHRM (Hons) Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian / BMA (Hons) 5 OKTOBER 2011 (RABU) PAGI (SESI 9) Masa : 7.00pg - 12.30tgh PETANG (SESI 10) Masa : 1.45tgh - 6.00ptg

UUM COB UUM CAS Sarjana Muda Kewangan dengan Kepujian / B.Fin (Hons) Sarjana Muda Ekonomi Dengan Kepujian / B. Eco. (Hons) Sarjana Muda Perbankan dengan Kepujian / B. Bank (Hons) Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan Dengan Kepujian / BTM (Hons) Sarjana Muda Kewangan & Perbankan Islam dengan Kepujian / BIFB (Hons) Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial Dengan Kepujian / B.Soc.Work. (Hons) Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antarabangsa dengan Kepujian / BIBM (Hons) Sarjana Muda Teknologi Media Dengan Kepujian / B. Media Tech.(Hons) UUM CAS Sarjana Muda Sains Perniagaantani dengan Kepujian / BSc.Buss Math (Hons) Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti dengan Kepujian / BHM (Hons) 6 OKTOBER 2011 (KHAMIS) PAGI (SESI 11) Masa : 7.00pg - 12.30tgh UUM CAS Sarjana Muda Sains Pemutusan Dengan Kepujian / B.Dec.Sc.(Hons) Sarjana Muda Kaunseling Dengan Kepujian / B.Couns Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian / B.Edu. (Hons) Sarjana Muda Matematik Perniagaan Dengan Kepujian / B.Buss.Math.(Hons) Sarjana Muda Statistik Industri Dengan Kepujian / B.Stat.Ind. (Hons) Sarjana Muda Komunikasi Dengan Kepujian / B.Comm. (Hons) Diploma Pendidikan / (Diploma in Education) PETANG (SESI 12) Masa : 1.45tgh - 6.00ptg UUM CAS Sarjana Muda Teknologi Maklumat Dengan Kepujian / BIT(Hons) Sarjana Muda Multimedia Dengan Kepujian / BMM (Hons)

6
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

9.0

JUBAH KONVOKESYEN
Jubah konvokesyen graduan Sarjana Muda ;berwarna biru dan mempunyai satu baris benang warna emas di tangan. Jubah dipakai bersama topi dan selepang. Selepang graduan Sarjana Muda mempunyai satu baris dan warnanya adalah BERBEZA mengikut program. Panduan warna selepang setiap program adalah seperti di Jadual 2 : Jadual Pengambilan Jubah

10.0

JADUAL PENGAMBILAN JUBAH
Tempat : Tarikh : Bilik Jubah (paras bawah Dewan Tan Sri Osman) Graduan diberi dua tarikh sesi pengambilan mengikut program masingmasing (Lihat jadual 2 berikut): Jadual 2 : Jadual Pengambilan Jubah PROGRAM / (WARNA SELEPANG) PENGAMBILAN JUBAH TARIKH MASA
9.00 pagi hingga 8.00 malam

PEMULANGAN JUBAH TARIKH
1 OKT 2011 2 OKT 2011 2 OKT 2011 3 OKT 2011 4 OKT 2011 4 OKT 2011 4 OKT 2011 4 OKT 2011 4 OKT 2011 4 OKT 2011 5 OKT 2011 6 OKT 2011 6 OKT 2011 6 OKT 2011 6 OKT 2011 6 OKT 2011 6 OKT 2011 6 OKT 2011 6 OKT 2011 7 OKT 2011 7 OKT 2011 8 OKT 2011 8 OKT 2011 8 OKT 2011 8 OKT 2011 8 OKT 2011 8 OKT 2011 9 OKT 2011 9 OKT 2011 9 OKT 2011 9 OKT 2011 9 OKT 2011 9 OKT 2011

MASA
5.00 ptg-8.00 mlm 9.00 pg-1.00 tgh 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 9.00 pg – 1.00 tgh 9.00 pg – 1.00 tgh 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 9.00 pg – 1.00 tgh 9.00 pg – 1.00 tgh 9.00 pg – 1.00 tgh 9.00 pg – 1.00 tgh 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 2.00 ptg-8.00 mlm 9.00 pg – 1.00 tgh 9.00 pg – 1.00 tgh 9.00 pg – 1.00 tgh 9.00 pg – 1.00 tgh 2.00 ptg-8.00 mlm 9.00 pg – 1.00 tgh 2.00 ptg-8.00 mlm

Undang-Undang (Hitam/Putih) Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa (Biru Muda) Pengurusan Pembangunan (Hitam) Pengurusan Awam (Hitam) Perakaunan (Kuning) Perakaunan (Sistem Maklumat) (Kuning) Pengurusan Risiko dan Insurans (Putih) Pengurusan Teknologi (Peach) Pengurusan Perniagaan (Logistik & Pengangkutan) (Merah) Pemasaran (Merah) Pengurusan Perniagaan (Merah) Pengurusan Operasi (Peach) Keusahawanan (Merah) Pengurusan Sumber Manusia (Maroon) Pentadbiran Muamalat (Merah) Kewangan (Putih) Perbankan (Putih) Kewangan dan Perbankan Islam (Putih) Pengurusan Perniagaan Antarabangsa (Biru Muda) Sains Pengurusan Perniagaantani ( Hijau ) Pengurusan Hospitaliti (Oren) Ekonomi (Hijau) Pengurusan Pelancongan (Oren) Pengurusan Kerja Sosial (Maroon) Teknologi Media((Lavender) Sains Pemutusan (Pink) Kaunseling (Maroon) Pendidikan (Ungu) Diploma Pendidikan (Ungu) Matematik Perniagaan (Pink) Statistik Industri (Pink) Multimedia (Perak) Komunikasi (Lavender) Teknologi Maklumat (Perak)

25 SEPT 2011 (Ahad)

26 SEPT 2011 (Isnin)

9.00 pagi hingga 8.00 malam

27 SEPT 2011 (Selasa)

9.00 pagi hingga 8.00 malam

28 SEPT 2011 (Rabu )

9.00 pagi hingga 8.00 malam

29 SEPT 2011 (Khamis )

9.00 pagi hingga 8.00 malam

3 OKT 2011 (Isnin)

9.00 pagi hingga 8.00 malam 9.00 pagi hingga 8.00 malam 9.00 pagi hingga 8.00 malam

4 OKT 2011 (Selasa)

5 OKT 2011 (Rabu)

9 OKT 2011

7
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

dan sesi yang telah ditetapkan sahaja. * Para pelajar hanya boleh mendapatkan Jubah Konvokesyen mengikut program, tarikh dan sesi yang telah ditetapkan sahaja. * Waktu Rehat pada jam 1.00 tgh hingga 2.00 petang

* Para pelajar hanya boleh mendapatkan Jubah Konvokesyen mengikut program, tarikh

10.1

Serah borang-borang berikut di kaunter pengambilan jubah: a. Slip Bayaran Tunai (SPT) BIMB atau sebarang bukti pembayaran yang dibenarkan di perenggan 2.1) b. Borang Tempahan Frame (jika buat tempahan) c. Borang Wakil Ambil Jubah. d. Sila pastikan pakaian konvokesyen yang diterima adalah lengkap iaitu jubah, selepang dan topi. e. Graduan hanya dibenarkan mengambil pakaian konvokesyen mengikut tarikh dan masa yang ditetapkan sahaja. f. Graduan digalakkan mengambil pakaian konvokesyen sendiri untuk menentukan saiz yang sesuai.

11.0

JADUAL PEMULANGAN JUBAH
Tarikh, masa dan tempat pemulangan jubah adalah seperti berikut: TARIKH 31 Okt -2 Nov 2010 (Ahad-Selasa) 3-4 Nov 2010 (Rabu-Khamis) 8-11 Nov 2010 (Isnin-Khamis) Bermula 14 Nov 2010 (Ahad) MASA 9.00 Pagi – 1.00 Petang 2.00 Petang - 7.00 Malam 9.00 Pagi – 1.00 Petang 2.00 Petang – 5.00 Petang 9.00 Pagi – 1.00 Petang 2.00 Petang – 5.00 Petang Waktu pelabat : Isnin-Rabu (8.00 pagi – 5.00 petang) Khamis (8.00 pagi- 3.30 petang) TUJUAN/TEMPAT Penyerahan Jubah di Bilik Jubah Dewan Tan Seri Osman Yeop(TSO) (Aras Bawah)

Penyerahan Jubah di Kaunter Setempat, Jabatan Hal Ehwal Akademik (Aras 2), Bangunan Canselori UUM.

11.1

Sebelum dipulangkan, graduan perlu memastikan jubah dalam keadaan baik. Sila patuhi langkah- langkah berikut semasa memulangkan jubah ketika pemulangan jubah di Dewan Tan Sri Osman Yeop (mengikut tarikh yang ditetapkan): a. ambil nombor giliran ; b. masuk ke dalam bilik jubah apabila nombor dipanggil ; dan c. serah jubah dan tandatangan pada buku program yang disediakan di kaunter.

12.0

SYARAT SEWA JUBAH KONVOKESYEN
12.1 Syarat dan maklumat mengenai penyewaan jubah konvokesyen adalah seperti berikut: a. Graduan tidak dibenarkan mengubahsuai jubah yang disewa. b. Sebarang keciciran jubah konvokesyen adalah tanggungjawab graduan. c. Kelewatan memulangkan jubah selepas 10 Oktober 2011 menyebabkan graduan akan dikenakan denda RM10.00 (Ringgit Malaysia : Sepuluh Sahaja) SEHARI.

8
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

d. e.

Sekiranya graduan menyebabkan pakaian konvokesyen yang dipinjam rosak atau hilang, denda yang dikenakan ialah RM600.00 (Ringgit Malaysia : Enam Ratus Sahaja). Jumlah maksima denda lewat memulangkan jubah yang dikenakan ialah Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja (RM600.00) atau selama 60 hari dari tarikh pengambilan jubah.

13.0

ETIKA PAKAIAN KONVOKESYEN
13.1 Graduan Graduan WAJIB memakai jubah konvokesyen yang disediakan oleh pihak universiti dengan mengikut tertib seperti berikut: a) Selepang hendaklah terletak di atas paras kedua-dua bahu b) Rumbai (tassel) pada topi dibiar menghurai sebelah tepi kiri topi .

LELAKI
1. Baju i. Kemeja lengan panjang berkolar dan berwarna cerah (tanpa corak atau berjalur); dan ii. Kot/blazer berwarna gelap. Tali Leher Tali leher yang bersesuaian dengan kemeja. Seluar Seluar slack berwarna gelap (seluar jean tidak dibenarkan). Sarung Kaki/Stoking Sarung kaki/Stoking berwarna gelap Kasut Kasut kulit berwarna gelap (selipar/ kasut sukan/sandal tidak dibenarkan). Rambut Rambut mestilah pendek dan kemas serta tidak melepasi paras kolar baju. 4. 3. 1.

PEREMPUAN
Baju i. Baju kurung berwarna cerah; atau ii. Kemeja lengan panjang; atau iii. Blaus berlengan panjang; dan iv. Baju hendaklah bertutup hingga ke pangkal leher di bahagian depan dan belakang. Kain/Skirt i. Kain mestilah labuh sehingga ke paras buku lali (ankle) dan tidak berbelah sama ada di kiri, kanan, depan atau belakang; atau ii. Skirt yang melepasi paras lutut dan bersopan. Lounge suit i. Kemeja lengan panjang berwarna cerah (tanpa corak/berjalur); ii. Kot/blazer dan seluar berwarna gelap; dan iii. Labuh seluar hendaklah sehingga ke paras buku lali (ankle) dan tidak ketat. Kasut i. Kasut bertutup berwarna gelap yang menutupi bahagian depan dan belakang kaki; ii. Ketinggian tumit tidak melebihi 1.5 inci. Rambut/Tudung i. Rambut mesti kelihatan kemas; ii. Bagi yang berambut panjang, rambut perlu diikat dengan kemas; manakala iii. Bagi yang bertudung, mestilah menggunakan tudung yang berwarna cerah supaya mudah disesuaikan dengan Jubah akademik.

2.

2.

3.

4. 5.

6.

5.

PERINGATAN 3:
Graduan TIDAK DIBENARKAN/DIHALANG oleh petugas daripada mengikuti majlis penganugerahan ijazah sekiranya memakai pakaian selain daripada etika yang disebut diatas.

9
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

13.1.2

Contoh gambar etika pakaian yang DIBENARKAN bagi graduan lelaki dan perempuan (ketika menghadiri majlis konvoksyen) adalah seperti berikut:

A) LELAKI

B) PEREMPUAN

13.1.3 Contoh gambar pakaian GRADUAN YANG DILARANG adalah seperti berikut:

A) LELAKI

B) PEREMPUAN

10
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

13.2

Panduan Pemakaian Ibu Bapa/Tetamu Masuk Ke Dewan: Etika pemakaian ini adalah bertujuan sebagai penghormatan kepada majlis konvokesyen yang turut dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Canselor dan tetamu kehormat universiti. Oleh itu, setiap graduan adalah dipohon untuk memaklumkan kepada semua tetamu yang akan mengikuti majlis konvokesyen ini untuk mematuhi etika pemakaian majlis konvokesyen UUM. Berikut adalah etika pemakaian majlis konvokesyen:

LELAKI
1. Baju i. Kemeja lengan panjang /pendek berkolar (kemeja T tidak dibenarkan); atau ii. Baju batik; atau iii. Baju Kebangsaan; atau iv Lounge suit (lengkap berkemeja lengan panjang dan memakai kot yang sama warna dengan seluar)/kot. Seluar Seluar panjang/slack (seluar jeans/ seluar pendek tidak dibenarkan). Kasut Kasut yang bertutup (selipar dan sandal tidak dibenarkan). 1.

PEREMPUAN
Baju i. Baju kurung; atau ii. Baju kebaya; atau iii. Baju kebangsaan; atau iv. Kemeja lengan panjang; atau v. Blaus lengan panjang; dan vi. Baju hendaklah bertutup hingga ke pangkal leher di bahagian depan dan belakang. Kain i. Kain mestilah labuh sehingga ke paras buku lali (ankle); atau ii. Skirt yang melepasi paras lutut dan bersopan. Blaus tanpa lengan/kemeja-T dan seluar yang tidak melepasi paras buku lali tidak dibenarkan. Seluar jeans tidak dibenarkan.

2.

2.

3.

* *

13.2.1

Contoh gambar etika pakaian ibu bapa/tetamu yang DIBENARKAN adalah seperti berikut: PAKAIAN TETAMU A) LELAKI B) PEREMPUAN

11
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

13.2.2

Contoh gambar etika pakaian ibu bapa/tetamu YANG DILARANG adalah seperti berikut: PAKAIAN TETAMU A) LELAKI B) PEREMPUAN

PERINGATAN 4:
(UNTUK DIMAKLUMKAN OLEH GRADUAN KEPADA TETAMU YANG DIJEMPUT UNTUK MEMASUKI DEWAN MU‟ADZAM) Tetamu adalah dinasihatkan untuk mematuhi etika pakaian yang telah ditetapkan oleh urusetia majlis konvokesyen universiti sebagai salah satu tanda penghormatan kepada tetamu yang lain dan majlis konvokesyen secara amnya. Kegagalan dalam mematuhi etika pakaian yang ditetapkan akan menyebabkan tetamu tersebut tidak dibenarkan memasuki Dewan Mu‟adzam Shah oleh petugas sambutan. Nota: Petugas Sambutan akan berada di semua pintu masuk tetamu bagi memastikan etika pakaian ini sentiasa tetamu dipatuhi. Harap Maklum.

12
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

13.2.3

Antara jenis pakaian yang dipakai oleh tetamu (bagi lelaki dan perempuan) dan tidak dibenarkan dipakai untuk memasuki Dewan Mu‟adzam Shah ialah seperti berikut: a. berseluar jeans; b. memakai baju t-shirt berlengan/tanpa lengan; c. memakai selipar; d. memakai skirt yang atas daripada paras lutut (bagi tetamu perempuan); dan e. pakaian yang tidak sopan seperti kain yang jarang atau menampakkan tubuh dan juga yang seksi (terutama bagi tetamu perempuan) Adalah dimaklumkan bahawa pihak Majlis Pewakilan Pelajar(MPP)UUM akan menyediakan perkhidmatan menjual/menyewa kot/blazer kepada semua graduan di Dewan Tan Sri Osman Yeop. Harga jualan ialah RM20.00 sahaja/sehelai kot, semua graduan boleh mendapatkan kot/blazer pada hari konvokesyen ditempat yang dinyatakan.

13.2.4

PERINGATAN 5:
(UNTUK DIMAKLUMKAN OLEH GRADUAN KEPADA TETAMU YANG DIJEMPUT UNTUK MEMASUKI DEWAN MU‟ADZAM) Tetamu diingatkan supaya tidak keluar dari dalam Dewan Mu‟adzam Shah ketika majlis sedang berlangsung. Tetamu yang keluar semasa majlis sedang berlangsung tidak dibenarkan untuk masuk semula untuk mengikuti majlis yang sedang berlangsung. Ini adalah bertujuan untuk tidak menganggu perjalanan majlis yang sedang berlangsung atau tetamu lain yang hadir. Harap Maklum.

PERINGATAN 6:
(UNTUK DIMAKLUMKAN OLEH GRADUAN KEPADA TETAMU YANG DIJEMPUT UNTUK MEMASUKI DEWAN MU‟ADZAM) Bagi mengelakkan para tetamu kesejukan, adalah dinasihatkan agar setiap tetamu memakai atau membawa sekali pakaian yang bersesuaian dengan suhu di dalam dewan Nota: Suhu pendingin Dewan Mu‟adzam Shah adalah sekitar 20-24 darjah celcius pada waktu pagi dan petang. Harap Maklum.

13
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

14.0

MASA GRADUAN BERKUMPUL DI DEWAN TAN SRI OSMAN (DTSO)
14.1 14.2 14.3 Graduan dipohon datang awal ke kampus UUM pada hari konvokesyen untuk persediaan perarakan masuk ke Dewan MAS. Sebelum itu, graduan perlu berkumpul di Dewan Tan Sri Osman terlebih dahulu mengikut nombor kerusi masing-masing. Nama dan nombor kerusi graduan akan dipamerkan di luar dewan. Masa berkumpul seperti berikut: 14.4 14.5 Graduan yang menerima ijazah Sesi Pagi Graduan yang menerima ijazah Sesi Petang - 7.15 pagi - 1.45 petang

Di Dewan Tan Sri Osman, graduan perlu lapor diri kepada pegawai yang bertugas (Marshal) untuk mengesahkan kehadiran. Rujuk senarai nama marshal graduan seperti lampiran sesi pengurniaan ijazah.

15.0

TERTIB PENGURNIAAN IJAZAH
Graduan akan naik ke pentas untuk menerima ijazah mengikut turutan yang akan didahului oleh graduan Sarjana Muda Kelas Pertama, Kelas Kedua Atas dan Kelas Kedua Bawah. Berdasarkan kelas masing-masing, graduan akan berbaris dalam satu barisan mengikut turutan abjad nama. Sila rujuk rajah muka surat di sebelah di bawah sebagai panduan kepada graduan untuk acara pengurniaan ijazah.

PELAN PERGERAKAN GRADUAN SEBELUM DAN SELEPAS MENERIMA IJAZAH
PENTAS UTAMA
MARSHAL GRADUAN
8 7 6 5 4 3
Canselor/ Pro-Canselor

PINTU MASUK “I”

X X X X X

X X X X X

XXX XXX

1 X
Cokmar

PINTU MASUK “H” Barisan Kanan (30 kerusi) KERUSI STAF AKADEMIK KERUSI GRADUAN KERUSI GRADUAN KERUSI TETAMU

Barisan Kiri (30 kerusi) KERUSI STAF AKADEMIK KERUSI GRADUAN KERUSI GRADUAN KERUSI TETAMU

KETERANGAN :
KERUSI

Jumlah baris kerusi staf akademik, graduan, dan tetamu adalah berubah mengikut jumlah peserta yang terlibat Pergerakan graduan menaiki pentas utama (menerima ijazah/anugerah) Pergerakan Graduan dari Pentas Utama Ke tempat duduk masing-masing (mengikut nombor kerusi yang telah ditetapkan) Lokasi Reader Card Machine

14
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

16.0

PANDUAN PERGERAKAN
16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 Graduan hendaklah menyerahkan reader card kepada Marshal di tepi tangga sebelum naik ke pentas. Graduan 1 menerima ijazah. Graduan 2 hingga 8 berada di atas pentas di tempat bertanda „X‟. Graduan yang lain berdiri di atas tangga dan lantai Dewan. Graduan 1 berjalan apabila namanya disebut dan berhenti di tempat yang bertanda „X‟ di hadapan Tuanku dan hulurkan kedua-dua belah tangan. Graduan Sesi I tidak perlu merafak sembah kepada KDYMM Tuanku Sultan. Apabila menerima ijazah, sila ucap “JUNJUNG KASIH TUANKU‟. Bagi graduan Sesi 2 - 6 sila ucap. “TERIMA KASIH TAN SRI”. Bagi graduan Sesi 7 - 12 sila ucap “TERIMA KASIH TAN SRI”. Apabila selesai graduan pertama menerima ijazah, graduan kedua mara untuk menerima ijazah, graduan ketiga pula bergerak ke tempat yang bertanda „X‟ dan seterusnya seorang graduan lain naik di hujung pentas dan begitulah seterusnya. Setelah menerima ijazah, anda dikehendaki berjalan terus ke arah tangga dihadapan. Anda hendaklah turun dari pentas melalui tangga kanan dan kembali ke tempat duduk.

17.0

PERATURAN DALAM DEWAN
17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 Kanak-kanak bawah umur 12 tahun tidak dibenarkan masuk ke dalam Dewan. Telefon bimbit dan kamera tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam Dewan. Tetamu yang tidak dapat memasuki Dewan boleh menonton acara majlis konvokesyen melalui tayangan video secara langsung (Telecast) yang akan disiarkan di luar dewan (di bawah khemah yang disediakan). Graduan akan diiringi oleh Marshal ke tempat duduk di dalam Dewan. Jubah hendaklah dipakai dengan sempurna sepanjang berada di dalam Dewan. Graduan TIDAK DIBENARKAN keluar dari Dewan semasa majlis sedang berlangsung. Sekiranya graduan perlu ke bilik air, graduan dinasihatkan menyelesaikan urusan ke bilik air sebelum Majlis Konvokesyen berlangsung. Apabila diumumkan, “Perarakan Besar Masuk Ke Dewan”, semua graduan dan tetamu diminta berdiri sehingga ahli-ahli Perarakan Besar duduk di atas pentas. Begitu juga apabila diumumkan “Perarakan Besar Keluar Dewan”.

18.0

MAKLUMAT UMUM TERTIB ACARA KONVOKESYEN
18.1 18.2 Majlis dimulakan dengan bacaan Ayat Al-Quran dan diakhiri dengan bacaan doa selamat. Semua hadirin dikehendaki duduk dengan tertib semasa Ayat Al-Quran dan doa selamat dibacakan. Setelah Penolong Naib Canselor Kolej berkenaan selesai memohon perkenan Tuanku Canselor / Pro Canselor mengurniakan ijazah, semua graduan diminta berdiri di tempat masing-masing. Tuanku Canselor / Pro Canselor kemudian akan mengumumkan penganugerahan ijazah itu. Selesai pengumuman, graduan program ijazah berkenaan dikehendaki beratur dan bergerak menuju ke anak tangga di sebelah kiri pentas. Tuanku Canselor/Pro Canselor akan mengisytiharkan Konvokesyen ditangguhkan, diikuti oleh mainan lagu „Allah Selamatkan Sultan‟ dan „Negaraku‟. Semua diminta berdiri dan sama-sama menyanyikan lagu tersebut. Graduan akan keluar mengikut perarakan selepas Juruacara mengumumkan perarakan graduan keluar Dewan. Sila rujuk pelan susun atur kerusi dalam Dewan Muadzam Shah seperti berikut:

18.3 18.4

15
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

19.0

SUSUNATUR DALAM DEWAN MUADZAM SHAH

PENTAS
Pintu I
Tempat Duduk Pensyarah Tempat Duduk Pensyarah Tempat Duduk Graduan Tempat Duduk Graduan Tempat Duduk IIbu Bapa Tempat Duduk ibu bapa

Pintu H

Pintu G

Tempat Duduk Graduan Tempat Duduk Graduan Tempat Duduk IIbu Bapa

Pintu F

Pintu E

Tempat Duduk ibu bapa

Pintu D

Pintu Besar
19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 Pintu I dan H adalah pintu masuk untuk Graduan sahaja Graduan dikehendaki keluar ikut pintu G & E sahaja Tetamu dan Ibu bapa diminta menggunakan Pintu G,E,F & D untuk memasuki Dewan dan keluar menggunakan Pintu G & E sahaja Pintu H, F & D akan ditutup selepas majlis konvokesyen selesai, oleh itu tetamu sila keluar ikut pintu G & E Pintu B adalah pintu masuk/keluar untuk Tetamu Kehormat dan Diraja sahaja

20.0

KAD JEMPUTAN DAN STIKER KENDERAAN
Kad jemputan dan stiker kenderaan akan diberi sekali sahaja pada hari pengambilan jubah konvokesyen. Pastikan kad tidak tercicir atau hilang dan paparkan stiker semasa memasuki kampus UUM. Jumlah tetamu yang dibenarkan untuk memasuki Dewan Mu‟adzam Shah bagi setiap sesi konvokesyen adalah seperti berikut;; JUMLAH TETAMU DIBENARKAN MEMASUKI DEWAN BAGI SEKEPING KAD JEMPUTAN 6 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 4 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 3 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 4 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 3 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 4 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 3 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 4 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 3 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan)

BIL

TARIKH 1/10/2011 - Sabtu 1/10/2011 - Sabtu 2/10/2011 - Ahad 2/10/2011 - Ahad 3/10/2011 - Isnin 3/10/2011 - Isnin 4/10/2011 - Selasa 4/10/2011 - Selasa 5/10/2011 - Rabu

SESI Sesi Pertama (Pagi) Sesi Kedua (Petang) Sesi Ketiga (Pagi) Sesi Keempat (Petang) Sesi Kelima (Pagi) Sesi Keenam (Petang) Sesi Ketujuh (Pagi) Sesi Kelapan (Petang) Sesi Kesembilan (Pagi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

10 11 12

5/10/2011 - Rabu 6/10/2011 - Khamis 6/10/2011 - Khamis

Sesi Kesepuluh (Petang) Sesi Kesebelas (Pagi) Sesi Kedua belas (Petang)

4 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 3 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan) 4 orang tetamu (Tidak Termasuk Graduan)

21.0

GAMBAR KONVOKESYEN
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 Gambar semasa menerima ijazah Harga gambar RM45.00 (anggaran) Saiz 11R, 8R, 5R Kaunter tempahan gambar akan dibuka sepanjang tempoh pengambilan jubah di paras atas (bahagian kiri dan luar Dewan Tan Sri Osman) Perkhidmatan gambar konvokesyen adalah diuruskan oleh pihak pembekal yang telah dilantik oleh pihak universiti Para pelajar diingatkan supaya mendapatkan maklumat lengkap mengenai gambar konvokesyen di kaunter tempahan gambar.

22.0

PENJUALAN BUNGA UNTUK GRADUAN
Sebagai meraikan kejayaan para graduan, ibubapa/keluarga graduan boleh mendapatkan bunga segar yang dijual dengan harga berpatutan di sekitar Dewan Muadzam Shah.

23.0

HAD LAJU KENDERAAN
Had laju kenderaan sepanjang lebuhraya dari Tol Hutan Kampung (Alor Setar Utara) – Bukit Kayu Hitam adalah 90km/j. Para tetamu dinasihatkan untuk mematuhi had laju yang ditetapkan dan diharapkan perjalanan graduan dan tetamu ke Majlis Konvokesyen UUM selamat tiba dengan sejahteranya.

24.0

WAKTU SOLAT (DAERAH KUBANG PASU)
Graduan dan ibu bapa yang beragama Islam boleh menunaikan solat di surau Dewan Tan Sri Osman (paras bawah) dan juga surau sementara yang disediakan di kawasan tempat letak kereta Dewan Tan Sri Osman (paras atas). Waktu solat bagi daerah Kubang Pasu dari 31 Oktober-2 November 2010 adalah seperti berikut: Tarikh 1-10-2011 2-10-2011 3-10-2011 4-10-2011 5-10-2011 6-10-2011 Hari Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Imsak 5:40 5:40 5:40 5:40 5:39 5:39 Subuh 5:50 5:50 5:50 5:50 5:49 5:49 Syuruk 7:04 7:04 7:04 7:04 7:04 7:03 Zohor 13:10 13:10 13:10 13:09 13:09 13:09 Asar 16:23 16:23 16:23 16:23 16:23 16:24 Maghrib 19:12 19:11 19:11 19:10 19:10 19:09 Isyak 20:20 20:20 20:19 20:19 20:19 20:18

25.0

PENGINAPAN

17
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

Kepada graduan yang berkeluarga dan memerlukan penginapan sementara, boleh hubungi nombor berikut: University Inn (dalam Kampus UUM) Hotel EDC, UUM Taman Siswa UUM (Bandar Darul Aman, Jitra) Bustani Hotel, Jitra Hotel Regency (Alor Star) Hotel Seri Malaysia (Alor Star) Hotel Holiday Villa (Alor Star) Hotel Sentosa Regency (Alor Star) Zen Hotel Sdn Bhd (Alor Star) Hotel Putra Palace (Kangar, Perlis) 04-9244545/04-9232208/04-9284192 04-9288888 04-9184107/04-9171988 04-9177777 04-7313333 04-7308737 04-7349999 04-7303999 04-7775555 04-9767755

18
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”

Panduan Konvokesyen ke-24, Tahun 2011

26.0

PELAN KE BILIK JUBAH, DEWAN TAN SRI OSMAN

Bilik Jubah (paras bawah)

(Petugas Konvo Sahaja) (Petugas Konvo

Sahaja)

Ke Dewan TSO

JALAN UTAMA

19
“PARA GRADUAN DAN TETAMU DIWAJIBKAN MEMATUHI ETIKA PAKAIAN YANG TELAH DITETAPKAN”