ISI KANDUNGAN 1.

Pendahuluan 3

Muka Surat

2. Moto / Piagam / Visi / Misi / Matlamat / Objektif Sekolah 4 3. Carta Organisasi Penolong Kanan kokurikulum 6 4. Senarai Tugas 7 5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja dengan Pegawai luar 11 6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Pengurusan Akademik Pentadbiran - Takwim Pengurusan Kewangan Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan 24 Penyelenggaraan Prasarana Sukan Semakan Peralatan/Stok/Inventori Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan 32 Kursus Dalaman Kepegawaian/ Kejurulatihan 35 Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan 38 Pengelolaan Sukantara Sekolah Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan 44 47 52 55 FAIL MEJA 27 29 21 15 18

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1

Penubuhan Kelab Sukan dan Permainan 64 Penubuhan Persatuan dan Kelab Penubuhan Pasukan Beruniform KRS Pertandingan Kawat Kaki Pasukan Beruniform KRS/GO/NGO 75 Penubuhan Pasukan Beruniform GO Penubuhan Pasukan Beruniform NGO 67

59

Pertandingan Acara Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah/JPN

72

78 83

6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 103 6.26

Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 86 Penganjuran Majlis Anugerah Kokurikulum 90 Penganjuran Hari Kokurikulum 95 Pengurusan Koperasi Sekolah 100 Penggurusan R & D Penerbitan Majalah Sekolah 106

7 8.

Senarai Undang-undang dan Peraturan 109 Senarai Borang yang Digunakan 114

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
2

9. 10. 11.

Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 114 Norma Kerja Log Senarai Tugas Harian 130 117

PENDAHULUAN

F

ail Meja Penolong Kanan Kokurikulum ini dihasilkan dengan

tujuan membantu para Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah untuk FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3

menyelaras dan memantau kegiatan kokurikulum secara cekap dan efisien. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 4 . Untuk membantu merealisasikan tujuan yang dimaksudkan di atas. maka kandungan Fail Meja ini dipersembahkan berpandukan kepada Carta Organisasi dan Senarai Tugas Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah serta Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan kokurikulum. mengurus. pelaksanaan. Akhirnya.merancang. Fail Meja ini dihasilkan sebagai pemangkin untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif di kalangan Penolong Kanan Kokurikulum berkaitan rancangan. diharapkan agar Fail Meja ini benar-benar dapat memberi manfaat kepada Guru-Guru Penolong Kanan Sekolah demi kecemerlangan sekolah. penyelarasan dan penyelidikan aktiviti kokurikulum di sekolah .

4 Mengamalkan dasar pintu terbuka kepada semua pelanggan. 2.1. 2.3 Bersikap terbuka dalam memberi dan menerima cadangan yang membina.2.2 Memberi bimbingan kepada pelanggan yang memerlukan bantuan berkaitan dengan Pengurusan Kokurikulum 2.3. 2. 2. MOTO KOKURIKULUM  Melahirkan pelajar yang cemerlang dibidang akedemik dan sahsiah serta bijak menguruskan diri.  Membina jati diri pelajar Sekolah Kebangsaan Jalan Selama  Melahirkan insan yang cemerlang dari segi rohani jasmani dan intelek 2.2 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 5 .3. VISI KOKURIKULUM Menjadikan Sekolah Kebangsaan Jalan Selama Sekolah yang cemerlang dalam bidang kokurikulum MISI KOKURIKULUM Melahirkan pelajar Sekolah Kebangsaan Jalan Selama yang cemerlang dari segi akedemik dan sahsiah 2.4 Memperseimbangkan perancangan program kokurikulum selaraskan dengan falsafah pendidikan Negara.1 Melahirkan golongan pelajar yang prihatin terhadap kecergasan dan kesihatan fizikal boleh mencapai kecemerlangan dalam pertandingan kokurikulum.3. produktif.3.1 Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pelanggan.0.1 PIAGAM PELANGGAN KOKURIKULUM 2.3 Menyediakan peluang seluas-luasnya penyertaan dikalangan pelajar melalui program dan aktiviti kokurikulum ke arah kecemerlangan. MATLAMAT KOKURIKULUM 2.2 Melahirkan golongan pelajar yang aktif.3. 2.1.1. berdisplin. bersemangat sukan yang tinggi dan bersatupadu.1. 2.

4.1 Merancang.3.4. 2. 2.3 Meningkatkan kepimpinan pendidikan kokurikulum.4.4 Membantu dalam pengelolaan program pendidikan kokurikulum bagi pihak UNIT SUKAN JPNS dan PPD 2.4 OBJEKTIF KOKURIKULUM 2.5 Memastikan semua guru melibatkan diri dalam semua aktiviti kokurikulum serta berusaha untuk mengecapi kecemerlangan dengan prasarana yang sedia ada.5 NILAI-NILAI TERAS Sekolah • • • • • Berpegang teguh pada agama • Berilmu Berfikir Rajin • • • Berani Ikram Sentiasa mengejar kecemerlangan Berbakti FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 6 . dalam pengurusan program 2.2. mengurus dan menentukan pelaksanaan program pendidikan kokurikulum. 2.4.2 Menyelaras dan menilai program pendidikan kokurikulum.

Zainora Bola baling En.IBNIRISLAN GPK EN MOHD NOOR GPK Kokurikulum EN HASHIM GPK HEM EN ZAINAL Setiausaha Sukan EN AHMAD ZAIREL Penyelaras Sukan Dan Permainan PN AKRAMAH Setiausaha Kokurikulum PN MAIMUNAH Penyelaras Persatuan & Kelab PN CHE RAMANI Penyelaras BadanBerunifor m EN.Ahmad Zairel Pn Zurina S/Takraw En.NORAISHAH TARIAN KOIR NASYID Penyelaras Majalah KELAB BOLAJARING KELAB BOLA BALING Jurulatih Pasukan Sekolah Bola Jaring Pn.STRUKTUR ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM GURU BESAR EN.ABUL PENGAKAP PUTRI ISLAM KADET REMAJA Guru Rumah Sukan Kejohanan Sukan Olahraga Merentas Desa Sukan Tara KELAB BOLASEPAK Akademik PERSATUAN AGAMA ISLAM PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK PERSATUAN BAHASA INGGERIS PERSATUAN BAHASA MALAYSIA KELAB RUKUN NEGARA KELAB DOKTOR MUDA Penyelaras Persembahan Sekolah PN.Abul Hassan B /Sepak En.Mohd Noor Hari Keushawanan Hari Penyampaian Hadiah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 7 .

5.3.3. Penolong Kanan dan Penolong Kanan HEM 4.3 Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur. 4.4 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan.3 Sukan dan permainan 4.1 Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan di semua peringkat 4.3.6 Melaksana Sukan Tahunan / Sukantara / Merentas Desa / Road Relay FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 8 .2 Menyediakan perancangan agihan peruntukan sukan dan permainan 4.5.3.3 pelaksanaan kegiatan sukan dan Kelab Sukan dan permainan MSSM Sukan jemputan agensi luar 4.1.2 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan pentadbiran Kokurikulum 4.1 4.5 Menyelia permainan.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam merancang dan mengurus program kokurikulum SENARAI TUGAS 4.3. bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan 4.2 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Melaksanakan seminggu tugas mengajar sekurang-kurangnya 12 waktu 4.4 SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 4.1 4.1.3.2 4.3. kemudahankemudahan asas.1. perkakasan dan peralatan sukan mencukupi untuk kegunaan pelajar. 4.3.3.1 Bidang Tugas Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.5.

4.3.4.1 Minggu / Bulan Bahasa 4.4.3 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan. 4.4.11 Merancang.4.4.2 Minggu / Bulan Persatuan.3.2 Menyediakan perancangan agihan peruntukan kelab dan persatuan 4.1 Merancang takwim dan kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik di semua peringkat.3.4 Minggu Sains dan Teknologi 4.4.3.3.10 Merancang dan penyelidikan untuk 4. bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Menyelia pelaksanaan aktiviti kelab dan persatuan 4.9 4.4. 4.7 Memantau atau menyelia pengurusan “Sports For Excellence” . 4. dan melaksana kajian tindakan penambahbaikan .4 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 9 .3 Minggu Bahasa Antarabangsa 4.4.4. 4.4.4.4 Kelab dan Persatuan 4. 4.4.5 Menilai setiap kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik supaya mencapai matlamatnya 4.8 Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktiviti kokurikulum (untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) supaya mencapai matlamatnya Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik.4. mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk sukan dan permainan.

9 Memastikan data dan rekod diselenggara dengan baik. Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan. jenis-jenis aktiviti persembahan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 10 .10 Merancang.6 Persembahan Sekolah 4.5.5.8 4. Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.4.8 Memastikan data dan rekod kelab dan persatuan diselenggara dengan baik. bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Memantau atau menyelia pelaksanaan kegiatan badan beruniform Melaksanakan pertandingan Kawat Kaki / perkhemahan antara unit beruniform.6.5 4. mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk badan beruniform 4.5.5.1 4.6 4.5.5.7 4. Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan. Menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya badan beruniform supaya badan beruniform 4.5.4.6 4.5.7 4. 4.3 Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti badan beruniform Menyediakan perancangan agihan peruntukan badan beruniform Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur.4.5.1 Mengenalpasti sekolah .5. kemudahan-kemudahan asas.4 4.2 4. perkakasan dan peralatan badan beruniform mencukupi untuk kegunaan pelajar. mengurus serta penghargaan kokurikulum.4.5 Badan Beruniform 4. melaksana majlis 4. Merancang.

8.2 4. Majlis-majlis Penghargaan / Aktiviti di 4. 4.7.4 4. 4.1 4.1 Hari Kokurikulum 4.3 4.2 4.10.2 Memantau dan memastikan progres penerbitan majalah sekolah mengikut jadual yang ditetapkan . Penyelidikan dan Pembangunan ( R & D ) 4.4 4.10 Melaksana Sekolah 4. Memastikan kualiti penerbitan majalah dan mengikut jadual yang telah ditetapkan mengikut standard.6.7.2 Majlis Anugerah Kokurikulum .6.7.8.12 Melaksana Program Sukarelawan. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 11 . jenis-jenis program R & D yang dalam Merancang strategi penglibatan pelajar program R & D bersama guru penasihat Menyelia pelaksanaan pertandingan peringkat dalaman untuk mencungkil bakat dalam program R & D Memastikan penyertaan pelajar dalam program dan pertandingan berkaitan R & D 4. Memastikan pelaksanaan program sekolah mengikut keperluan.1 4.3 Mengenalpasti bersesuaian.7.4.8 Penerbitan Majalah Sekolah 4.10. persembahan Memastikan kualiti persembahan sekolah.6.11 Melaksana Program Pengantarabangsaan.7 Memantau perjalanan aktiviti persembahan sekolah.

Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 12 Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah JPN. Pelajar diwajibkan menyertai sekurangkurangnya 3 jenis aktiviti kokurikulum iaitu badan beruniform. persatuan/kelab dan sukan permainan. Setiausaha Sukan Penyelaras dan Guru Pembimbing Penolong Kanan. Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum. pandangan dan keputusan/kelu lusan. KPP. .PPD.5 S e n a r a i KT uu ag saas & H u b u n g a n K e r j a D e L a in Sekolah/ Jawatan Penolong Kanan Kokurikulum Tugas dan Tanggungjawab 1 DASAR a Melaksanakan dasar kokurikulum b Pelaksanaan aktiviti mengikut takwim kokurikulum 2 a PERANCANGAN Merancang Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Kanan.

kemudahankemudahan asas. bahan-bahan 3 bacaan dan a sumber rujukan b Kuasa Yang Diberi Pelajar menjalankan aktiviti kokurikulum dengan kebenaran pengetua Menyediakan takwim tahunan Membelanjakan peruntukan kokurikulum dan motivasi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum. Setiausaha Sukan Penolong Kanan. Berkanun dan pihak Swasta c PELAKSANAAN Pelaksanaan takwim. Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum. Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 13 . peruntukan kokurikulum Menyediakan keperluan perancangan dari d aspek prasarana/infrast uktur. perkakasan dan peralatan Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegaw aian /kejurulatihan. perkakasan dan peralatan Kursus-kursus yang ditawarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia / JPN. kemudahankemudahan asas. Memberi taklimat pelaksanaan Penolong Kanan.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab b aktiviti tahunan Menyediakan perancangan c agihan . Setiausaha Sukan Penyelaras dan Guru Pembimbing Peruntukan kemudahan prasarana/infras tuktur.

guru dan ibu bapa Kuasa Yang Diberi aktiviti kokurikulum kepada guruguru penasihat Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar Menyelia dan mengawasi perbelanjaan kokurikulum Mengiktiraf penglibatan dan pencapaian pelajar dalam kokurikulum Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Kokurikulum. Setiausaha Sukan Penyelaras kokurikulum Guru Penasihat Surat-surat jemputan dari agensi-agensi luar FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 14 . Penolong Kanan HEM Setiausaha Kokurikulum. Setiausaha Sukan Penyelaras Penolong Kanan.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab d Menguruskan keperluankeperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti Menguruskan pengelolaan pelaksanaan majlis penghargaan kokurikulum yang berkaitan Menjalin kerjasama (“net working”) dengan pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/pro gram/ aktiviti bersama agensi luar kepada pelajar. Setiausaha Sukan Penyelaras Setiausaha Kokurikulum.

JPN. Setiausaha Sukan Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Skema penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid) Penilaian Kokurikulum mengikut Standard i Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) Setiausaha Kokurikulum. Setiausaha Sukan Penyelaras Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum.PPD dan agensi luar 4 PEMANTAUAN /PENYELIAAN Menjalankan Pemantauan/pen yeliaan ke atas aktiviti 5 kokurikulum PELAPORAN Menjalankan Penilaian Kuasa Yang Diberi Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Setiausaha Kokurikulum.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab e Menyebarkan maklumat/araha n/ tawaran/dsbnya yang diterima daripada KPM. Setiausaha Sukan Penyelaras Kokurikulum. Setiausaha Sukan Penyelaras dan Guru Penasihat FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 15 . Penasihat 6 KAJIAN TINDAK AN Merancang dan melaksana Kajian Tindakan dan penyelidikan untuk Pelan Kajian Tindakan berdasarkan Rancangan Strategik Lima Tahun Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum.

Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum. Hari Majlis Kokurikulum Penolong Kanan.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab penambahbaikan Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 7 PENGHARGAAN Merancang dan menguruskan serta melaksanakan majlis penghargaan kokurikulum. Setiausaha Sukan Penyelaras FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 16 .

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 17 .

1 6. C a r t a A l i r a n d a n S e n a r a AKTIVITI 6. 1 PENGURUSAN AKADEMIK Muka surat ini 1/1 MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR SEKURANGSUB AKTIVITI KURANGNYA 12 WAKTU SEMINGGU Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1 2 3 4 5 6 7 Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Induksi set Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pengajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung.1. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 18 UndangUndang / Peraturan Pengetua 8 9 1 0 1 1 .6 . P r o sKe es r j a .

2 PENGURUSAN AKADEMIK MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR 12 WAKTU SEMINGGU Muka surat ini 1/1 Menulis rancangan pengajaran Masuk kelas mengikut jadual Pelajar ucap selamat dan doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran pelajar Induksi set Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung Penilaian Tidak Bimbingan individu atau kumpulan Ya Latihan dan pengukuhan FAIL MEJA Objektif tercapai ? PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 19 .1 2 1 3 Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Ucapan terima kasih kepada guru C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.1 6.1.

Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran Tindak ikut selanjutnya S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1.1. 4. 3.3 Mengajar 12 Waktu Seminggu Tindaka Aktiviti n Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Induksi set Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 20 2.1 Pengurusan Akademik Muka surat ini Catatan 1/1 Melaksanakan Tugas 6. Ucapan terima kasih kepada guru 6. 6 7 8 9 . 5.

2 6. 1 Pentadbiran Merancang Takwim Tahunan Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas Bil.2. Mengedar borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan kepada guru penasihat. Menerima borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan daripada guru penasihat. 2 3 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 21 . 16/2000– pelaksanaan Proses Kerja 1.10 Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Ucapan terima kasih kepada guru 11 12 13 P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti 6. Arahan daripada pengetua untuk menyediakan takwim tahunan kokurikulum. 1/1985 – Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum Surat Pekeliling Iktisas Bil.

7. Melaksanakan aktiviti yang dirancang mengikut takwim. Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum Surat Pekeliling 6. 8.2 6.4 5 Menyelaras aktiviti kokurikulum Membentang draf takwim dalam mesyuarat pengurusan Menyiapkan takwim. Mengedarkan takwim kepada semua guru penasihat pada mesyuarat guru. C a r At al i r a n Aktiviti Subaktivi ti 6.2. 2 Pentadbiran Penyediaan Takwim Tahunan Kokurikulum Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 22 .

Terima arahan daripada Pengetua Menyediakan borang perancangan takwim tahunan Kokurikulum

Kemaskini

Mengedar borang perancangan aktiviti tahunan kepada guru penasihat Menerima borang perancangan aktiviti Kokurikulum Sesuai

Tidak

Kemaskini Menyusun dan menyelaras takwim aktiviti kokurikulum Membentang draf takwim dalam mesyuarat pengurusan

Tidak Sesuai Menyiapkan dan mengedarkan takwim kepada semua guru penasihat semasa mesyuarat guru. Melaksana aktiviti kokurikulum mengikut takwim.

S e n a ra i S e m a k
Aktiviti Subaktivi ti
Bil 1.

6.2 6.2.2

Pentadbiran Penyediaan Takwim Tahunan Kokurikulum
Aktiviti

Muka surat ini
Tindakan

1/1
Catatan

Sediakan Borang Perancangan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
23

aktiviti
2.

Mengedarkan borang perancangan kokurikulum kepada guru penasihat. Menerima borang perancangan kokurikulum daripada guru penasihat. Penyediaan draf perancangan.

3.

4.

5.

Membentangkan perancang kokurikulum semasa mesyuarat pengurusan. Menyiapkan takwim. Mengedarkan takwim semasa mesyuarat guru kali pertama. Failkan/Dokumentasi

6. 7.

8.

P r o sKe es r j a
Aktiviti Subaktivi 6.3 6.3.
Pengurusan Kewangan

Merancang Agihan

Muka

1/1

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
24

ti

Peruntukan Kewangan Kokurikulum Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1 PK Kokurikulum

surat ini UndangUndang / Peraturan

1 .

Menerima arahan Pengeua

2. Memberi taklimat agihan peruntukan kewangan Kokurikulum kepada guru penasihat( semasa mesyuarat kokurikulum pertama ) 3. Mengedar borang permohonan perbelanjaan Kokurikulum kepada guru penasihat 4. Memproses permohonan dan menyelaras agihan peruntukan kokurikulum 5. Menyediakan draf agihan peruntukan kokurikulum 6. Membentang draf agihan peruntukan kokurikulum dalam mesyuarat pengurusan 7. Memaklumkan agihan peruntukan kokurikulum kepada guru penasihat

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
25

C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.3. 2 Pengurusan Kewangan Merancang Agihan Peruntukan Kewangan Kokurikulum Muka surat ini 1/1 MULA Terima arahan daripada Pengetua Memberi taklimat agihan peruntukan kewangan kokurikulum kepada guru penasihat( semasa mesyuarat kokurikulum pertama ) Mengedar borang permohonan perbelanjaan Kokurikulum kepada guru penasihat Kemaskini Memproses permohonan dan menyelaras agihan kewangan Kokurikulum Menyediakan draf agihan peruntukan kewangan Membentang draf belanjawan kokurikulum dalam mesyuarat pengurusan Tidak Draf belanjawan dipersetujui ya Memaklumkan belanjawan Kokurikulum FAIL MEJA kepada guru penasihat PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 26 .3 6.

3.3 Pengurusan Kewangan Senarai Semak Agihan Peruntukan Kewangan Aktiviti Tindakan Muka surat ini 1/1 Catatan 1 2 3 Sediakan Borang Agihan Peruntukan Kewangan Taklimat perancangan agihan peruntukan kewangan Mengedar borang agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat Menerima borang agihan peruntukan kewangan daripada guru penasihat Memproses permohonan dan menyelaras agihan kewangan Kokurikulum Membentangkan draf perancangan agihan peruntukan kewangan dalam mesyuarat pengurusan Maklumkan agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat unit-unit kokurikulum Failkan/dokumentasi 4 5 6 7 8 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 27 .3 6.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 6.

. 5 Failkan/Dokumentasi . 2 Meminta Setiausaha . daripada Setiausaha Sukan tentang keperluan prasarana sukan. 4 Menguruskan perolehan.4/1991 Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini Merancang Kemudahan Prasarana Sukan Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Pengetua 1 Mendapatkan maklumat .P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktiviti Bi l 6. 1 Kemudahan Prasarana Sukan Muka 1/ surat ini 1 UndangUndang / Peraturan SPI Bil. daripada Pengetua.4/1991 Keselamatan Diri Pelajar Semasa PK Kokurikulum Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta PK Kokurikulum Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di PK Kokurikulum/ Kawasan Luar sekolah Setiausaha Sukan Setiausaha Sukan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 28 .4 6. SPI Bil. menyediakan Kertas Cadangan penyediaan kemudahan prasarana 3 Mendapatkan kelulusan .4.

4. Kemaskini Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pembelian kemudahan prasarana sukan. Failkan/Dokumentasi.4 6.C a r A al i r a n t Carta Aliran Aktiviti Subaktivi ti 6. Mendapat kelulusan Pengetua. 2 Kemudahan Prasarana Sukan Merancang Kemudahan Prasarana Sukan Muka surat ini 1/1 Mendapatkan maklumat keperluan prasarana sukan. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 29 . Tidak Diluluskan Mengurus perolehan.

4 6. 2. 6. Mendapat kelulusan Pengetua Mengurus perolehan.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktiviti Bil 1. 3. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 30 .4. 5. 4.3 Kemudahan Prasarana Sukan Merancang Kemudahan Prasarana Sukan Aktiviti Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan Mendapatkan maklumat keperluan prasarana sukan Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pembelian kemudahan prasarana sukan. Failkan/Dokumentasi. 6.

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Tidak Lulus 31 . Kemaskini Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan Penyelenggaraan prasarana sukan. Memajukan permohonan kepada Sektor FAIL MEJA SBP. Mendapat kelulusan Pengetua.5. Kemaskini Tidak Diluluskan Mendapatkan sebut harga untuk kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan prasarana sukan. 2 Kemudahan prasarana Merancang Penyelenggaraan Prasarana Sukan Muka surat ini 1/1 Mendapat maklumat status fizikal kemudahan prasarana.5 6.C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.

Fail/Dokumentasi 6. Mendapat kelulusan Pengetua.5 6. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 32 . 3. Mendapatkan sebut harga untuk kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan prasarana sukan. 5.5.Perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1. Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan Penyelenggaraan prasarana sukan. Menyemak peruntukan untuk penyelenggaraan sukan. 4. 2.3 Kemudahan prasarana Merancang Penyelenggaraan Prasarana Sukan Aktiviti Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan Mendapat maklumat status fizikal kemudahan prasarana.

Memajukan permohonan kepada Sektor SBP. P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti 6. 1 Kemudahan Prasarana Semakan peralatan / stok / inventori Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan Rujuk kepada pekeliling AP Kew 311 hingga 315 Tatacara pengurusan stor TPS 48 Proses Kerja 1 2 3 4 5 Menerima peralatan yang telah dibeli Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan Merekod dan mendaftar stok / inventori Melabel alatan sukan ( jika bersesuaian ) Merekod pergerakan alatan sukan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 33 .6.6 6. Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan.6. 7.

Memverifikasi stok / Inventori sukan Menyediakan laporan Fail / Dokementasi 7 8 9 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.6 6.6 Memeriksa dan mengemaskini stok / Inventori sukan. 2 Kemudahan Prasarana Semakan peralatan / stok / inventori sukan Muka surat ini 1/1 Menerima peralatan yang telah dibeli Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan Membuat stok / inventori FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 34 .6.

Melabel alatan sukan Merekod pergerakan alatan sukan Memeriksa stok / Inventori sukan Menyedia laporan stok / Inventori sukan Kemaskini stok / Inventori sukan Fail / Dokementasi S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.6 6.6.3 Semakan peralatan / stok / inventori sukan Proses kerja semakan Aktiviti Tindakan Muka surat ini 1/1 Catatan 1 Menerima peralatan yang telah dibeli Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan Membuat stok / inventori 2 3 4 Melabel alatan sukan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 35 .

3 Mengarahkan sumber .5 Merekod pergerakan alatan sukan Memeriksa stok / Inventori sukan Menyedia laporan stok / Inventori sukan Kemaskini stok / Inventori sukan 6 7 8 9 Fail / Dokementasi P r o sKee sr j a Aktiviti Sub aktiviti 6. 2 Menunggu . tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.7. Undang-Undang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas 1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 36 .7 6. kursus di kalangan guru. sumber tenaga untuk menghadir kursus. 1 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat ini 1/1 Proses Kerja 1 Menganalisis keperluan .

2 Penggurusan Sumber Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan Muka surat ini 1/1 Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru. laporan kursus dalaman. 5 Pegawai menyediakan . . FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 37 .4 Pegawai mengikuti kursus.7 6.7. C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6. 8 Failkan/Dokumentasi. kursus dalaman. 7 Pegawai menyediakan . minit curai kursus. 6 Pegawai mengelolakan . .

S e n a ra i S e m a k Aktiviti Sub aktiviti Bil 6.3 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan Aktiviti Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan 1 Menganalisis keperluan kursus di . 6. Failkan/Dokumentasi.7. Pegawai mengikuti kursus. kalangan guru.7. Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 38 . Pegawai menyediakan minit curai kursus. Pegawai mengelolakan kursus dalaman. Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.

3 .8. Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar. P r o sKee sr j a Aktiviti Sub aktiviti 6. 7 . Failkan/Dokumentasi. 5 . Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus. Pegawai mengelolakan kursus dalaman. Pegawai mengikuti kursus. 4 . 6 . Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman. Pegawai menyediakan minit curai kursus. 1 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 39 . 8 .2 .8 6.

Menyediakan laporan kursus dalaman.Proses Kerja 1 Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru. Mengurus kursus dalaman. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Setiusaha Kokurikulum Setiausaha PK Kokurikulum 2 3 UndangUndang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas 1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum 4 5 6 7 PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Setiausaha C a r A al i r a n t Aktiviti 6. Menilai hasil kursus.8 Pengurusan Sumber FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 40 . Failkan/Dokumentasi. Menyediakan Kertas Cadangan Mendapat kelulusan Pengetua.

2 Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan Muka surat ini 1/1 Mendapat maklumat keperluan kursus di kalangan guru. Failkan/Dokumentasi. Mengurus kursus dalaman. Menyediakan laporan kursus dalaman. Mendapat kelulusan Pengetua. Mendapat maklumat peruntukan kewangan untuk mengadakan kursus dalaman Mengenalpasti penceramah Menyediakan Kertas Cadangan. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 41 . Menilai hasil kursus.Sub aktiviti 6.8.

3 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan Aktiviti Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan MenMendapat maklumat keperluan kursus di kalangan guru. Menyediakan Kertas Cadangan.8. Mendapat maklumat peruntukan kewangan untuk mengadakan kursus dalaman Mengenalpasti penceramah 3 . FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 42 . Failkan/Dokumentasi. 6. Menyediakan laporan kursus dalaman. 6 . 4 .8 6. Menilai hasil kursus. 2 . 5 . Mengurus kursus dalaman. 9 . Mendapat kelulusan Pengetua. 7 .S e n a ra i S e m a k Aktiviti Sub aktiviti Bil 1 . 8 .

1 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka 1/2 surat ini UndangUndang / Peraturan SPI Bil 1/1986 Larangan ke Atas Pemberian Cenderamata SPI Bil 1/1991 Permohonan Mengundang Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi pendidikan SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Menetapkan Tarikh dan Pengetua Menentukan Tetamu kehormat untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan perlantikan jawatankuasa pelaksana.9 6. Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan Memantau pelaksanaan latihan mengikut jadual. Mesyuarat jawatankuasa pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Mesyuarat jawatankuasa FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 43 2 3 4 5 6 7 8 9 .P r o sKee sr j a Aktiviti Sub aktiviti Bil 1 6. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan.9.

teknikal 10 11 12 13 14 Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan dan acara sebelum hari kejohanan. Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 15 16 17 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 44 .

9 6.9. Tidak Kemaskini Diluluskan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Menulis surat –surat yang berkaitan Menghasilkan draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Tidak Terima FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 45 . 2 Pengurusan Sukan dan Permainan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Muka surat ini 1/2 Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua Mendapat maklumat peruntukan kewangan Kemaskinii Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.C a r A al i r a n t Aktiviti Sub aktiviti 6.

Program latihan Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Penyediaan laporan kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokementasi. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 46 .

S e n a ra i S e m a k Aktiviti Sub aktiviti Bil 6. Surat jemputan acara jemputan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 47 2 3 4 5 6 . Surat jemputan pelepas / pegawai kejohanan 4. Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Menulis surat –surat yang berkaitan 1. Surat permohonan penyewaan padang / stadium 2. Surat jemputan tetamu kehormat 3. Surat Jemputan pengetua sekolah berhampiran.9.9 6. 6. Surat Jemputan PIBG / Ibu bapa 5.3 Pengurusan Sukan dan Permainan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Aktiviti Muka surat ini 1/2 Tindakan Catatan 1 Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua Mendapat maklumat peruntukan kewangan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.

Surat penajaan 8. Surat pemberitahuan kepada pihak hospital 7 8 Menghasilkan draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Program latihan Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 48 .7.

1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah Proses Kerja 1 2 Menetapkan Tarikh Sukantara.1 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan SPI Bil 1. Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan Melaksana Sukantara Sekolah. Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar Menyediakan Laporan dan Keputusan Sukantara.10 .P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti 6. Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah. Memastikan Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS 3 4 5 6 7 8 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 49 .10 6.

10. Tidak Diluluskan Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah dan pembentangan anggaran perbelanjaan Pelaksanaan Program Latihan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 50 . 2 MULA Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Muka surat ini 1/1 Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah Kemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.10 6.9 Failkan/Dokumentasi C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktiviti 6.

Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah Program latihan Perlaksanaan Sukantara Sekolah Menyediakan Laporan dan Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem rumah / ISIS.10.3 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Aktiviti Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. Failkan / Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 51 .10 6.Perlaksanaan Sukantara Sekolah Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah kepada guru-guru dan pelajarpelajar Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.

11 6. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah FAIL MEJA 3 4 5 6 7 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 52 . Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan SPI Bil 1.1 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat ini 1/2 Proses Kerja Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Undangundang & Peraturan 1 2 Menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah.P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.11 . Menulis surat-surat berkaitan Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.

8 9 10 Mengadakan program latihan.11 . Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem Menghantar surat-surat penghargaan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 11 12 13 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Muka surat ini 1/2 MULA Kemaskini Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. Tidak Terima Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 53 Kemaskini .11 6.

Surat –surat yang berkaitan dihantar kepada pihak-pihak tertentu Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan Tidak Terima Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar Program Latihan Merentas Desa Pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah Menghantar surat-surat penghargaan Post Mortem Menerima Laporan dan Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 54 .

Surat penaja 3 4 5 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.11 6.3 Pengurusan Sukan dan Permainan Senarai Semak Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Aktiviti Muka surat ini 1/2 Tindakan Catatan Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah. Menulis surta-surat berkaitan i.11. Surat kebenaran polis iii. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 55 . Surat kebenaran penguasa tempatan iv. SuratJemputan pegawai kejohanan Merentas desa ii.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 6.

Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem Menghantar surat-surat penghargaan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 56 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar Mengadakan program latihan.

Pengetua 3 4 5 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 57 .1 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/2 Mengurus Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undangundang & Peraturan 1 2 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Taklimat kepada pelajarpelajar Program latihan.12 6.P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.12 .

dan Anggaran Perbelanjaan Terima Tidak FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 58 .2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Muka surat ini 1/1 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Kemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.12 6.12 .6 7 8 9 10 Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan markah kedudukan rumah Majlis Penyampaian Hadiah Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi 8 9 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.

12 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/1 Senarai Semak Pengelolaan 6.Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan kedudukan markah markah Majlis Penyampaian Hadiah Menerima Laporan dan Post Mortem serta Markah dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.3 Pertandingan Antara Rumah Sukan Aktiviti Tindakan Catatan 1 2 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Taklimat kepada pelajar-pelajar FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 59 3 4 .12.

1/1985 – Penyertaan pelajar dalam FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 60 .13 6.1 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/2 Proses Kerja 1 2 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah Pengetua Surat Pekeliling Iktisas Bil. Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan markah kedudukan rumah Majlis Penyampaian Hadiah Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi 11 12 P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti 6.5 6 7 8 9 10 Program latihan.13 .

13 . Sesi Latihan Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi aktiviti kokurikulum Surat Pekeliling Iktisas Bil.3 Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.13 6.2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Muka surat ini 1/2 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 61 . 16/2000– pelaksanaan Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum SPII Bil 7/1988 Penyertaan pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 4 5 6 7 8 9 10 11 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.

Kemaskini Arahan daripada pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Penyediaan Kertas Cadangan untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Tidak Diluluskan Mesyuarat penubuhan pasukan sukan dan permainan sekolah Sesi pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan. Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 62 .

13 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/2 Senarai Semak Penubuhan 6.13.Failkan/Dokumentasi S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.3 Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Aktiviti Tindakan Catatan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 63 .

Sesi Latihan 2 3 4 5 6 Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan 7 8 9 Post mortem 10 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 11 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 64 .1 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.

P r o sKee sr j a FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 65 .

42 (Peraturan 2 Penyediaan Kertas Cadangan Pengetua Pendidikan penubuhan Jawatankuasa Persatuan sekolah) Penaja kelab sukan dan permainan Surat Pekeliling 3 Mengadakan mesyuarat Ikhtisas Bil. 2/1997 permohonan penubuhan kelab sukan dan permainan Surat Pekeliling kepada pengetua bersama Ikhtisas Bil.1 6 1/2 Permainan surat ini Pegawai Yang Undang-undang/ Bil Proses Kerja Meluluskan / peraturan Dirujuk 1 Mengenal pasti kelab sukan Warta kerajaan dan permainan yang akan 1998 ditubuhkan Jil.Aktiviti Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Kelab Sukan dan Muka Subaktiviti .14 11 12 13 .14. 4/1995 6 Melantik guru penasihat 7 Mengadakan Mesyuarat Agung Surat Pekeliling penubuhan Ikhtisas Bil. 18/2000 Kelab sukan dan permainan 8 Mendaftarkan ahli Kelab sukan Warta kerajaan dan 1998 Jil 42 Permainan Peraturan-peraturan 9 Memfailkan perlembagaan dan Pendidikan peraturan-peraturan Kelab (persatuan sekolah) sukan dan permainan 10 Mula mengutip derma / yuran keahlian kelab berdasarkan perlembagaan. 1/1985 Jawatankuasa Penaja Surat Pekeliling 4 Mengemukakan surat Ikhtisas Bil. 7/1988 draf perlembagaan 5 Meluluskan penubuhan Kelab Surat Pekeliling sukan dan permainan Ikhtisas Bil. Menyediakan Akaun kewangan Kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan untuk FAIL MEJA menjadi ahli gabungan dengan badan luar melalui pengetua PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Menyediakan laporan tahunan persatuan dan Kelab 66 6.

C a r A ai r a n tl Aktiviti Subaktivi ti 6.2 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Kelab sukan dan permainan Muka surat ini 1/2 Mengenal pasti persatuan atau Kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab sukan dan permainan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan Penaja Kelab sukan dan permainan Diluluskan Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab sukan dan permainan Meluluskan penubuhanKelab sukan dan permainan Mendaftarkan ahli kelab sukan dan permainan Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 67 .14 6.14 .

Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua Menyediakan laporan tahunan kelab sukan dan permainan S e n a ra i S e m a k FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 68 .

14.14 Pengurusan Sukan dan Permainan Subaktivi 6.Aktiviti 6. Penubuhan kelab sukan Muka 1/2 ti 3 dan permainan surat ini B Catata Aktiviti Tindakan il n Mengenal pasti Kelab Sukan dan 1 Permainan yang ditubuhkan 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab Sukan dan Permainan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan kepada pengetua Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Meluluskan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Mendaftarkan ahli Kelab Sukan dan Permainan Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan Kelab Sukan dan Permainan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua Mula mengutip derma setelah menerima FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 69 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 .

14.14 6. 3 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan kelab sukan dan permainan Aktiviti Muka 1/2 surat ini Catata Tindakan n Aktiviti Subaktivi ti B il 1 3 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua 1 4 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua Menyediakan laporan tahunan Kelab Sukan dan Permainan 1 5 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 70 .1 1 2 surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan Kelab Sukan dan Permainan 6.

15 6.15 .1 Pengurusan Sukan Muka surat ini 1/1 Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undangundang & Peraturan 1 Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 71 . Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan. Pelaksanaan pertandingan Menyediakan laporan dan perincian tuntutan perbelanjaan Pertandingan. Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan. Mesyuarat Pengurus Pasukan.P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 6. Pengetua 2 3 4 5 6 SPI Bil 1.

Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan. Mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.2 Pengurusan Sukan Carta Aliran Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Muka surat ini 1/2 Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan. Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN 8 9 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.15 .7 Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi.15 6. Persiapan tempat kejohanan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 72 .

Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.Pelaksanaan pertandingan Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan Menuntut perbelanjaan keseluruhan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6. Persiapan tempat kejohanan Pelaksanaan pertandingan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 73 . Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.15 Pengurusan Sukan Muka surat ini Senarai Semak Aliran Pengelola Pertandingan 6.15.3 Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Aktiviti 1/1 Tindakan Catatan Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.

Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN 7 8 9 P r o s e s K e r ja FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 74 . Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi.6 Menyediakan Laporan dan tuntutan perincian perbelanjaan Pertandingan.

7/1988 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16 Kelab dan Persatuan Muka surat ini 1/2 Penubuhan Persatuan dan Kelab Pegawai yang Proses Kerja Meluluskan/Diru juk Mengenal pasti persatuan atau Pengetua kelab yang ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada Pengetua Melantik guru penasihat Undang-undang/ peraturan Warta kerajaan 1998 Jil. 1/1985 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1997 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16. 42 (Peraturan Pendidikan Persatuan sekolah) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 ti Bil 1 C a r A al i r a n t 6. 4/1995 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Aktiviti Subaktivi 6. 18/2000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan dan kelab Warta kerajaan Mengemukakan surat permohonan 1998 Jil 42 Peraturanmengutip derma kepada pengetua peraturan Pendidikan (persatuan sekolah) Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua FAIL MEJA Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM dengan badan luar setelah mendapat kelulusan 75 pengetua Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab .

Aktiviti Subaktivi ti 6.2 Kelab dan Persatuan Penubuhan Persatuan dan Kelab Muka surat ini 1/2 Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada pengetua Diluluskan Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab FAIL MEJA Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan dan kelab PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Mengemukakan surat permohonan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua untuk menjadi76 Menyediakan Akaun kewangan luar kepada pengetua ahli gabunganlaporan tahunanpersatuan dan kelab setelah Menyediakan dengan badan persatuan dan mendapat kelulusan pengetua kelab .16 6.16 .

S e n a ra i S e m a k FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 77 .

16 Kelab dan Persatuan Subaktiv Penubuhan Persatuan dan Muka 6.16.Aktiviti 6.3 1/2 iti Kelab surat ini B Aktiviti Tindakan Catatan il 1 Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada pengetua Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan Kelab Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab Memfailkan perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan dan kelab Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 78 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 .

1 2 Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab Aktiviti 6.16 Kelab dan Persatuan Subaktiv Penubuhan Persatuan dan Muka 6.3 1/2 iti Kelab surat ini B Aktiviti Tindakan Catatan il 1 Mengemukakan surat permohonan untuk 3 menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua 1 4 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab 1 5 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 79 .16.

17 . Surat Pekeliling Iktisas Bil.P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti 6.1 Badan Beruniform.17 6. 4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja sekolah Mengenalpasti dan mengagihkan tugas. Penubuhan Pasukan KRS Pegawai yang Melulus / Dirujuk Pengetua Muka surat ini 1/1 Proses Kerja 1 2 3 4 5 6 Menubuhkan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Undangundang & Peraturan Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan KRS Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Mengemukakan permohonan kepada Pengetua Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan FAIL MEJA Melantik guru penasihat Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN Mesyuarat Agung Penubuhan Minit mesyuarat Agung Penubuhan 7 8 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 80 .

2 Badan Beruniform Carta Aliran Penubuhan Pasukan KRS Penubuhan Pasukan KRS Mesyuarat Pasukan KRS Jawatankuasa Jawatankuasa Muka surat ini Penaja Penaja 1/2 Kemaskini Penyediaan penubuhan KRS Kertas Cadangan Kemukakan kelulusan kepada Pengetua Tidak Diluluskan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 81 .17 .9 Failkan/Dokumentasi Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.17 6.

17 6.17. Mesyuarat Agung penubuhan Menerima Minit Mesyuarat/Laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Pasukan Beruniform KRS Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 1 2 Failkan/Dokumentasi 6.3 Badan Beruniform Senarai Semak Penubuhan Pasukan KRS Aktiviti Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan Penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan KRS Kemukakan kelulusan daripada Pengetua Pelantikan guru penasihat Mesyuarat Agung Penubuhan 3 4 5 6 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 82 .Pelantikan Guru Penasihat.

1 Badan Beruniform Proses Kerja Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO Pegawai yang melulus / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja Undangundang & Peraturan 1 Menerima takwim Pengetua pertandingan kawat daripada PPD/JPN Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah Menyediakan pasukan kawat 2 3 Surat Pekeliling Iktisas Bil.7 8 9 Minit mesyuarat Agung Penubuhan Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN Failkan/Dokumentasi P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti 6. 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 83 .18 .18 6.

4 5 Sesi latihan kawat Memantau pelaksanaan latihan dan bersedia untuk menyertai pertandingan Kawat anjuran PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Memasukkan Markah ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan 6 7 8 9 C a r A al i r a n t Aktiviti Subakti viti 6.2 Badan Beruniform Carta Aliran Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO . Muka surat ini 1/1 Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 84 .18 .18 4.

Aktiviti Tindakan Catatan Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 85 . Muka surat ini 1/1 Senarai Semak Pertandingan Kawat 6.18 Badan Beruniform.Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN Penyediaan pasukan kawat Sesi latihan kawat Pertandingan Kawat Menyediakan Laporan Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 1 2 6.2 Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO .18.

1 Badan Beruniform. Penubuhan Pasukan Beruniform GO Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Muka surat 1 / 1 ini Undangundang & Peraturan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 86 .3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan pasukan kawat Sesi latihan kawat Penyertaan dalam pertandingan kawat Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti Bil 6.19 .19 6.

1 2

Mengenalpasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO. Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Pasukan Beruniform GO. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan. Mesyuarat Agung Penubuhan Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan. Failkan/Dokumentasi

Pengetua

3

4

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

6

7

8 9 10

C a r A al i r a n t
FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
87

Aktiviti Subakti viti

6.19 6.19 .2

Badan Beruniform. Carta Aliran Penubuhan Pasukan Beruniform GO Muka surat ini 1/2

Kenal pasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO.
Tidak

Diluluskan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform GO. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

Tidak

Terima Mesyuarat Agung Penubuhan Menerima Laporan mesyuarat agung FAIL MEJA penubuhan pasukan sukan dan permainan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
88

Failkan/Dokumentasi

failkan

S e n a ra i S e m a k
Aktiviti 6.19 Badan Beruniform. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
89

3 Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform GO Aktiviti Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan 1 2 3 4 Kenal pasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO.19. Mesyuarat Agung Penubuhan Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan. Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Beruniform GO. Failkan/Dokumentasi 5 6 7 8 9 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 90 . Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran.Subaktivi ti Bil 6. Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

20 . 1 2 6. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO kepada Badan Gabungan yang berhampiran Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan. Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat 1/2 ini UndangUndang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas Bil.P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti Bil . 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Proses Kerja Kenal pasti Pasukan Pengetua Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.1 Badan Beruniform. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO. Mesyuarat Agung Penubuhan 3 4 5 6 7 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 91 .20 6.

20 .20 6.8 Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Memaklumkan penubuhan pasukan beruniform NGO kepada PPD / JPN Fail/Dokumentasi 9 10 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6. Carta Aliran Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Muka surat ini 1/2 Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.2 Badan Beruniform. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO Diluluskan Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan MEJA FAIL NGO PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 92 .

Kemaskini Kemaskini Tidak Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform NGO dan pelantikan Guru Penasihat. Tidak Diluluskan Mesyuarat Agung Penubuhan Menerima Laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Pasukan Beruniform NGO dan menghantar ke JPN / PPD Failkan/Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 93 .

Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO daripada Badan Gabungan yang berhampiran Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan 4 5 7 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 94 .3 Badan Beruniform.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 1 2 3 6. Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Aktiviti Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.20 6.20. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.

21 .21 6. Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Pengetua 4 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 95 . Mesyuarat Agung Penubuhan Fail/Dokumentasi P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti Bil 6.8 9 10 Menerima Kelulusan dan Proses Penubuhan.1 Badan Beruniform Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja Undangundang & Peraturan 1 2 3 Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 96 .2 Badan Beruniform Carta Aliran Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Muka surat ini 1/2 Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform.21 .21 6. Failkan / Dokumentasi. 10 C a r A al i r a n t Aktiviti Subakti viti 6. Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan dan Anggaran perbelanjaan.5 6 7 8 9 Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi Persediaan tapak perkhemahan Aktiviti Perkhemahan Tahunan Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

Tidak Diluluskan Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi Persediaan tapak perkhemahan Pelaksanaan Perkhemahan Tahunan Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan Memastikan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 97 .

Catatan Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 6.3 Senarai Semak Perkhemahan Aktiviti Muka surat ini 1/1 Failkan / Dokument asi.21.21 Badan Beruniform Tahunan Badan Beruniform 6. Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 98 4 .

1 Majlis Penghargaan Kokurikulum Majlis Anugerah Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/2 Proses Kerja Undangundang & Peraturan 1 2 Menetapkan Tarikh Majlis Anugerah Kokurikulum Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum Pengetua FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 99 .22 .22 6. Failkan / Dokumentasi.Beruniform 5 6 7 8 9 10 Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi Persediaan tapak perkhemahan Aktiviti Perkhemahan Tahunan Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS. P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti Bil 6.

22 6.1 Majlis Penghargaan Kokurikulum Majlis Anugerah Kokurikulum Jawatan / Pengawai yang ambil tindakan Muka surat ini 1/2 Proses Kerja Undangundang & Peraturan Memastikan Markah Penerima Anugerah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 100 .22 . Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Menyediakan Laporan dan post mortem 8 9 10 11 Aktiviti Subakti viti Bil 12 6.3 4 5 6 7 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

13 Failkan / Dokumentasi.Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.22 Majlis Penghargaan Kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 101 . C a r A al i r a n t Aktiviti 6.

Subakti viti 6.2 Majlis Anugerah Kokurikulum Muka surat ini 1/2 Kemaski ni Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum Meminta Setiausaha Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.22 . Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua . Tidak Dilulus kan Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum Pemilihan Penerima Anugerah Menulis surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Memantau Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 102 .

3 Majlis Penghargaan Kokurikulum Majlis Anugerah kokurikulum Muka surat ini 1/2 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 103 . ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti 6.22 6.Menyemak dan menghantar suratsurat yang berkaitan dan penghasilan buku program Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Menyediakan Laporan dan post Mortem Majlis Anugerah Kokurikulum Markah Penerima Anugerah Kokurikulum dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.22.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Menetapkan Tarikh Majlias Anugerah Kokurikulum Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Failkan / Dokumentasi. Tindakan Catatan 12 13 14 P r o sKee sr j a FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 104 . Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Menyediakan Laporan dan post mortem Memastikan Markah Penerima Anugerah Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

Aktiviti Subakti viti Bil 6. Muka surat 1/2 ini Undangundang & Peraturan 1 2 3 4 5 Pengetua 6 7 8 9 10 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 105 .23 .23 6. Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada) Menyediakan Laporan dan post mortem Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.1 Hari Kokurikulum Pengurusan Hari Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.

Aktiviti Subakti viti Bil 6.23 .1 Hari Kokurikulum Pengurusan Hari Kokurikulum Jawatan / Pengawai yang ambil tindakan Muka surat 1/2 ini Undangundang & Peraturan Proses Kerja Failkan / Dokumentasi . 11 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 106 .23 6.

C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.23 . Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua .2 Hari Kokurikulum Pengurusan Hari Kokurikulum Muka surat ini 1/2 Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Kemaski ni Meminta Setiausaha Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Tidak Dilulusk ann Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum Menulis surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Menyemak dan menghantar suratsurat yang berkaitan dan penghasilan buku program FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 107 .23 6.

Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada tetamu jemputan dan Penaja Menyediakan Laporan dan post Hari Kokurikulum Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 108 .

3 Hari kokurikulum Aktiviti Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.23.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 1 2 3 4 5 6 6.23 Hari Kokurikulum Muka surat ini Tindakan 1/1 6. Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada) Catatan 7 8 9 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 109 .

11 12 P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 Pengurusan Koperasi 1/ Muka surat ini Sekolah 2 UndangPegawai Yang Proses Kerja undang/Pera Meluluskan / Dirujuk turan Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengetua Seksyen 16 Pengarah Koperasi Akta Koperasi Mempengerusi semua mesyuarat Lembaga Pengarah Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota. daftar penama. Failkan / Dokumentasi.2 4. laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga 6.2 4 6.1 Koperasi Sekolah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 110 .10 Menyediakan Laporan dan post mortem Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

4 Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk diaudit oleh juruaudit berdaftar Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Dan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Menghantar salinan laporan kepada Jabatan Pembangunan Koperasi 5 6 7 Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Audit Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok. Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur Failkan / Dokumentasi. 8 9 C a r A al i r a n t FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 111 .

daftar penama.24 .Aktiviti Subakti viti 6. laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk Dibentangkan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Jawatankuasa Audit Dalaman Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 112 .24 6.2 Koperasi Sekolah Pengurusan Koperasi Sekolah Muka surat ini 1/1 MULA Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi Mesyuarat Lembaga Pengarah Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota. Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur Failkan / Dokumentasi.

24 6. laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk Dibentangkan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 6. Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan 4 5 6 7 P r o sKee sr j a FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 113 . daftar penama. 3 Koperasi Sekolah Pengurusan Koperasi Sekolah Aktiviti Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi Mempengerusi semua masyuarat Lembaga Pengarah Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota. Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur Failkan / Dokumentasi.24.

Aktiviti Subaktivi ti Bil. 1 2 3 6.25 6.1 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Pengurusan R & D Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan R&D Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D Mengenal pasti projek R & D .25 . Kumpulan Pelajar dan menentukan tarikh latihan dan pertandingan Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan memohon kelulusan peruntukan projek Muka surat 1/1 ini Undangundang & Peraturan Pengetua 4 5 Pertandingan projek R & D di peringkat sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan Pemilihan projek R & D yang berpotensi Penyertaan Pertandingan R & D di peringkat daerah/ negeri/ SBP/ kebangsaan/ swasta Menyediakan laporan post mortem pertandingan 6 7 8 9 Failkan/Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 114 .

25 6. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 115 .C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktiviti 6.25 .2 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Pengurusan R&D Muka surat ini 1/1 Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan Pasukan R &D Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D Mengenal Pasti projek R & D dan Kumpulan Pelajar Pertandingan R & D di peringkat sekolah Pemilihan projek R & D yang berpotensi Penyertaan Pertandingan R & D Failkan / Dokumentasi.

3 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Senarai Semak Pengurusan R&D Aktiviti Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan Pasukan R & D Membentuk Jawatankuasa Pasukan R&D Mengenal Pasti projek R & D dan Kumpulan Pelajar Pertandingan R & D di peringkat sekolah Pemilihan projek R & D yang berpotensi Penyertaan Pertandingan R & D Failkan / Dokumentasi. Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 116 .25.25 6.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6 7 6.

1 Majalah Sekolah Pengurusan Penerbitan Majalah Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit Membuat ’Proof reading’ / persetujuan pengetua Mencetak ‘draf’ majalah Membuat ’Proof reading’ kali ke-2 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan Memastikan stok dikemaskini Failkan/Dokumentasi Muka surat 1/1 ini Undangundang & Peraturan Pengetua 8 9 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 117 .P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil.26 6.26 . 1 2 3 4 5 6 7 6.

2 Majalah Sekolah Pengurusan Penerbitan Majalah Sekolah Muka surat ini 1/2 Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mendapatkan sebut harga dan syarikat penerbitan kemaskini Membuat ‘Proof Reading’ / Pengesahan Pengetua terima tidak Mencetak ‘draf’ majalah Membuat ’Proof reading’ kali ke-2 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan Bayaran kewangan Memastikan stok dikemaskiniFAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Failkan/Dokumentasi 118 .26 6.C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.26 .

Kutipan Penajaan

S e n a ra i S e m a k
Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Mengurus pembayaran majalah 9 Memastikan stok dikemaskini 9 Failkan/Dokumentasi 6.26 6.26. 3 Penerbitan Majalah Pengurusan Penerbitan Majalah Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah Menguruskan penerimaan penajaan Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit Membuat ’Proof reading’ / persetujuan pengetua Mencetak ‘draf’ majalah Membuat ’proof reading’ kali ke-2 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
119

7.

SENARAI UNDANG-UNDANG/PERATURAN

PEKELILING YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

       

Ordinan Pelajaran 1957 Akta Pelajaran 1961 Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Pendidikan Kebangsaan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 Akta Pendidikan (Pindaan) 1996 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan MS ISO 9001 Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – Bil 8/1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhdimatan Awam Panduan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 : Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam Pekeliling Kemajuan Peningkatan Kualiti Pentadbiran Awam Bil. 4/1991 : Strategi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
120

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7/1991 : Kumpulan Meningkatkan Kualiti

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8

WARTA/PEKEL ILING Warta Kerajaan 1950 Warta Kerajaan 1956 Akta Pelancongan 1957 Akta Pelajaran 1961 Warta Kerajaan 1967 Warta Kerajaan 1997

PERKARA Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations,L.N. 179-180 Pemberitahu Uundang-Undang 326 Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajain Sekolah 1956) Bil 27 Jil. 11. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan –Peraturan kokurikulum Kebangsaan, P.U(A)531dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 1 Disember 1997 Pemberitahu Undang-Undang 196,Jil. 42, No 11

9

10

Warta Kerajaan 1998 SPI Bil. 3/1984 Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah. Kandungan:Menegaskan dalam menjalankan aktiviti kebudayaan dan kesenian, nilai bahasa,pakaian mahupun pelakuan, harus ditanam dijiwa pelajar. SPI Bil.1/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Sekolah Kandungan:menjalankan tiga jenis aktiviti yang telah dinyatakan untuk perpaduan dan pembentukan peribadi pelajar SPI Bil. 1/ Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
121

7/1988 Penyertaan Pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Kandungan: Pelajar yang menyertai perlu mematuhi peraturan-peraturan sebelum dibenarkan. Kandungan : Melahirkan generasi yang kreatif.BIL 11 12 13 Kandungan : Sebarang hadiah/cenderamata yang mahal adalah tidak digalakkan diberi kepada tetamu khas. Kandungan:Lanjutan daripada SPI Bil. SPI Bil. 1/1988 Panduan Penubuhan & Pengurusan Kelab Rekacipta Sekolah. SPI Bil. Senaman Beramai-Ramai 10/1988 Kandungan: Sekolah hendak mengadakan senaman beramai-ramai yang boleh dijadikan sebahagian daripada gerakerja kokurikulum. SPI Bil.Memadai dengan ”corsage” atau ”rosette” atau cenderamata kecill. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerakerja 2/1986 Kokurikulum Pelajar Kandungan: Kehadiran pelajar dalam Kerakerja Kokurikulum adalah dinilai.14/1988 Dipertua Negeri Menghadiri Majlis Sekolah Kandungan: Garis panduan tuntutan protokol FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 122 WARTA/PEKEL ILING 1986 PERKARA 14 15 16 17 18 . Bil. SPI Bil. SPI Keberangkatan DYMM Sultan/ Raja/ TYT/ yang Bil.3/1986.6/1988 Panduan Tajaan oleh Syarikat Badan Perniagaan di Sekolah Kandungan : Memberikan satu garis panduan kepada syarikat/badan perniagaan dalam membiayai sesuatu projek di sekolah. SPI Bil. 3/1986 Pelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan Kepada Komputer dan Kkegiatan Kelab Komputer Sekolah Kandungan : Penyelarasan pelaksanaan komputer dan kegiatan Kelab Komputer di sekolah. SPI Bil. SPI. 5/1986 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.berdaya cipta.

SPI Bil..4/1991 24 25 .Namunkebenaran tertakluk kepada rasional. SPI Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Bil. SPI Bil. 8/1991 Permohonan Mengundang Oran-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Kandungan Pindaan ke atas para 2 SPI Bil.7/1991 Penggunaan Kemudahan Sekolah oleh Pertubuhan dan Persatuan Belia Kandungan: Persatuan berkenaan boleh memohon untuk menggunakan kemudahan sekolah bagi tujuan tertentu pada masa cuti. SPI Bil.3/1991 Mengundang Orang-Orangg Kenamaan Ke Upacara Sekolah Institusi Pendidikan (Lihat Pindaan SPI Bil 8/1991) Kandungan : Sebarang undangan hendaklah melalui KPM Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini di Sekolah Kandungan: Pihak sekolah hendaklah serta merta melaporkan segala kejadian yang tidak diingini kepada KPM melalui PPD dan JPN.10/1989 Kandungan: Sekolah mesti mematuhi penetapan yang telah diputuskan dalam mengendalikan majlis sekolah. SPI Bil.3 / 1991) FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 123 23 SPI Bil.BIL WARTA/PEKEL ILING PERKARA 19 20 21 22 dan istiadat serta segala persiapan yang perlu dilakukan. 1/1991 Penceramah Jemputan Untuk Majlis dan Aktiviti Agama Islam di Sekolah. Kandungan: Memeberikan keutamaan kepada guru-guru agama Islam yang sedang berkhidmat di sekolah atau perkhidmatan ini. 1/1989 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiataan Sukan di Sekolah Kandungan : Memperingatkan pihak sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam sukan adalah diwajibkan. panduan dan peraturan sebagai mana yang dinyatakan. SPI Bil.Hanya tiga ucapan rasmi dibenarkan.

1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Kawasan Luar Sekolah.8/1995 Penyertaan Pelajar Dalam pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Kandungan: Pelajar tidak dibenarkan mengikat kontrak dengan mana-mana persatuan atau FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 124 .Terdapat kurikulum tersendiri.BIL WARTA/PEKEL ILING PERKARA 26 27 28 29 30 31 Undangan kepada Ketua Setiausaha.Buat tuntutan mengikut prosedur.Guru Besar/Pengetua tidak boleh disalahgunakan dengan tujuan tertentu SPI Bil. SPI Bil. 4/1995 Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah Kandungan: Mesti ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan. 9/2000 Kandungan: Persatuan luar tidak boleh tubuhkan cawangan di sekolah. Kandungan: Keselamatan diri pelajar semasa menjalankan aktiviti tersebut amat diambil berat.ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. 4/1992 Panduan Penubuhan & Pengurusan Persatuan Silat Sekolah Kandungan: Sekolah yang mencadang atau sudah menubuhkan Persatuan Silat hendaklah mematuhi panduan penubuhan dan pengurusan SPI Bil.3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Dan Bantuan Kerajaan Kandungan: Penyertaan semua pelajar. Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan/Persatuan Di 1/1995 sekolah PS. PUP.72795/2 Lihat SPI Bil.Pelindungan 24 jam selagi masih menjadi pelajar. SPI Bil. Bil. SPI Bil.Pengarah Bahagian dan Pegawai Tinggi Kementerian hendaklah dibuat melalui Pengarah Pendidikan Negeri.

panduan Jemputan jurulatih Luar.2.2.2.Perjanjian.3.Pemanushan hanyalah untuk perkara 2. Lawatan Pendidikan Murid Pada Hari Sekolah 12/2000 Kandungan: SPI Bil.2.10. SPI Bil. Menjalankan Program/Aktiviti di 3/1997 Sekolah(termasuk aktiviti/program PIBG Berhubungkait Dengan Kutipan Wang Kandungan: Sebarang kutipan hendaklahh mendapat kebenaran JPN.5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan DiI Bawah Akta Pendidikan 1996.2. 2/1997 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab / (PS 77280) Tae Kwan Do / Mempertahankan Diri Kandungan: Diberikan panduan bagi sekolah untuk menubuhkan Persatuan Bela Diri. Kandungan: Lanjutan daripada SPI Bil.1/1995 SPI Bil. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah13/2000 Sekola Kandungan: FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 125 .2..8.24/1998 Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Kandungan: Kebenaran menyertai Pasukan Pakaian Seragam anjuran Agensi Kerajaan dan pertubuhan Bukan Kerajaan oleh guru dan murid dari Pegawai Pendidikan Negeri SPI Bil 9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.2.4.7. Bil.9. Kandungan: Pemansuhan Akata Pelajaran 1961 dan Akata Pelajaran 1996 dikuatkuasakan.BIL WARTA/PEKEL ILING PERKARA 32 33 34 35 36 37 38 39 badan sukan untuk menyertai pertandingan liga yang dianjurkan.9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Tambahan Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. PUP.5.2. SPI Penglibatan Guru & Murid Dalam Aktiviti Bil.1. Kandungan: SPI Bil.6.Perlembagaan. SPI Bil.2.2.

Kandungan :Permohonan melibatkan muridmurid sekolah dalam apa jua sahaja atau aktiviti anjuran agensi-agensi kerajaan di bawah kementerian lain hendaklah melaui Ketua Pendaftar.14/2000 PERKARA 8. SPI Bil Salah Laku unsur Politik Dalam Soalan 16/2000 Peperiksaan/Ujian Di Sekola Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. KPM WARTA/PEKEL ILING SPI Bil.1 Borang Permohonan Pemilihan Unit Kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 126 . SPI Bil.9/2004 Panduan Penglibatan Murid-Murid Dalam Program Atau Aktiviti Anjuran Agensi-Agensi Selain Daripada Agensi Di Bawah KPM.20/2000 Islam Di Sekolah-Sekolah Kandungan: Penubuhan kelab Agama bukan islam dan pembubaran persatuan SPI Bil.BIL 40 41 42 43 44 45 46 47 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Kandungan: Mewajibkan sambutan ambang Merderka di SBP.18/2000 Murid Sekolah SPI Bil Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan 19/2000 Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan komunikasi Di Sekolah. 5/2002 Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan. SPI Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Bil. Kandugan: Dibenarkan lawatan waktu persekolahan sebanyak 4 hari dalam setahun. Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah. SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 8. 17/2000 Kandungan: SPI Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Bil. Kandungan: SPI Bil.

SENARAI JAWATANKUASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1. 6. 8. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Pengerusi Jawatankuasa Kerja Kejohanan Merentas Desa Pengerusi Jawatankuasa Kerja Sukantara sekolah Pengerusi Jawatankuasa Kerja Aktiviti Pasukan Unit Beruniform Pengerusi Jawatankuasa Kerja Aktiviti Kelab dan Persatuan Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pembagunan dan Penyelidikan (R&D) Pengerusi Jawatankuasa Kerja Penerbitan Majalah Sekolah Pengerusi Jawatankuasa Kerja Persembahan Sekolah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 127 . 2. 4.11 Senarai semak kemudahan peralatan dan prasarana kokurikulum 8.10 Borang Permohonan Perbelanjaan Aktiviti Kokurikulum 8.8.13 Borang Penilaian Pemberian Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 9. 9. 5.3 8.2 8.9 Borang Permohonan Menjadi Ahli Daftar Ahli Kokurikulum Borang Permohonan penubuhan Badan Beruniform Senarai Ahli Jawatankuasa Kokurikulum Carta Gantt Aktiviti Tahunan Rekod kehadiran Ahli Unit Kokurikulum Laporan Aktiviti Mingguan Kokurikulum Laporan Tahunan Aktiviti Kokurikulum 8.6 8.4 8.5 8.12 Laporan Pencapaian Kokurikulum 8.7 8. 3.8 8. 7.

19. 15. 29. Timbalan Pengerusi Majlis Sukan Sekolah Timbalan Pengerusi Koperasi Sekolah/Lembaga Pengarah Naib Pengerusi Majlis Pengurusan Sekolah Naib Pengerusi Majlis Kurikulum Naib Pengerusi Lembaga Tatatertib Kakitangan Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Perkembangan Staf Naib Pengerusi Jawatankuasa Kewangan Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga Naib Pengerusi Jawatankuasa Data Sekolah & Pengurusan Maklumat (EMIS) Naib Pengerusi Jawatankuasa Inventori & Stok Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Takwim dan Dokumentasi Naib Pengerusi Jawatankuasa Majlis Anugerah Cemerlang Naib Pengerusi Lembaga Disiplin Naib Pengerusi Kewangan Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Pemantauan Kurikulum Naib Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan Guru Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Kecemerlangan SPM Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Kecemerlangan PMR Naib Pengerusi Jawatankuasa Pusat Sumber Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Nilam Naib Pengerusi Jawatankuasa Hal ehwal Murid Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Asrama Naib Pengerusi Jawatankuasa Sistem Rumah Naib Pengerusi Jawatankuasa Unit Bimbingan & Kaunseling Naib Pengerusi Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Naib Pengerusi Jawatankuasa Badan Penasihat Pengawas Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kesihatan Pelajar Naib Pengerusi Jawatankuasa Biasiswa & Bantuan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 128 . 17. 36. 33. 16. 14. 12. 24. 26. 21. 11. 23. 27. 37. 18. 13. 25. 30. 34. 35. 22.10. 31. 20. 28. 32.

48.38. 44. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Insurans Naib Pengerusi Jawatankuasa Keceriaan Kelas Naib Pengerusi Jawatankuasa Yayasan Sabah & Sarawak Naib Pengerusi Jawatankuasa Kantin Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Jenayah Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Lawatan Pelajar Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran dan Rekod Naib Pengerusi Jawatankuasa Kebersihan. 53. 45. 41. 42. 43. 46. 51. 50. 49. 40. 52. 39. Keceriaan & keselamatan (3K) Naib Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Tabung Ihsan Naib Pengerusi Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1 Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar Tingkatan 4 Naib Pengerusi Jawatankuasa Suaikenal Pelajar Baru Naib Pengerusi Jawatankuasa pembangunan Sahsiah & Kepemimpinan Pelajar Naib Pengerusi Jawatankuasa Badan Agama Islam FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 129 . 47.

0.NORMA KERJA GPK KOKURIKULUM JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 480 minit seminggu 1. Pengurusan Akademik 40 minit / sesi Melaksanakan tugas mengajar 12 waktu seminggu Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul Memastikan rancangan pelajaran tahunan.3 Menyediakan takwim tahunan untuk aktiviti kokurikulum sepanjang tahun Menyelaras aktiviti kokurikulum Memastikan aktiviti kokurikulum 20 minit Sekali setahun Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 130 .1 2.2 2. harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar 2.0 Pentadbiran 60 minit 2.

0 Pengurusan Sumber 3.1 Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan 3.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 20 minit JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Mengikut keperluan dirancang mengikut takwim yang telah disediakan 3.1..2 Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan 15 minit Mengikut keperluan 30 minit Mengikut keperluan 15 minit Mengikut keperluan 30 minit Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut keperluan FAIL MEJA 30 minit 15minit 15 minit PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 131 .4 Memantau dan menilai hasil kursus perkembangan staf untuk tindakan selanjutnya 3.1.3 Mengurus kursus perkembangan staf dalam bidang kepegawaian dan kejurulatihan berdasarkan kepakaran yang sedia ada di sekolah 3.1 Mengenalpasti keperluan sumber tenaga kepegawaian / kejurulatihan untuk aktiviti Kokurikulum 3.1.1.2 Mengarahkan sumber tenaga untuk mengikuti kursus kepegawaian dan kejurulatihan untuk aktiviti Kokurikulum berdasarkan keperluan semasa. 3..

2 Mendapatkan sekurang-kurangnya 3 Sekiranya ada peruntukan Mengikut keperluan Mengurus daftar perolehan 50minit 5.2 Menyemak peruntukan kewangan untuk penyelenggaran sukan Mendapatkan sekurang-kurangnya 3 sebut harga untuk penyelenggaraan prasarana sukan Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan Mengikut keperluan 2 kali setahun 60 minit / Mengikut keperluan 5.0 Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan 4.2..2..3 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 132 .3 Mendapatkan minit curai daripada peserta kursus. 3.2 Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.3 15 minit 30 minit 15 minit 15 minit 30 minit 30minit 4.2.0 Penyelenggaraan Prasarana Sukan 5.1 5.1 Mendapatkan tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.1 Menyemak peruntukan kewangan untuk pembelian kemudahan prasarana sukan sebut harga untuk pembelian prasarana sukan 4. 4. 3.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Mengikut keperluan Sekiranya ada peruntukan Mengikut keperluan 2 kali setahun 3.

Memastikan perancangan tahunan dan stategik dilaksanakan.3 Merancang agihan peruntukan kewangan kokurikulum Memberi taklimat agihan peruntukan kokurikulum kepada guru Menyelaras agihan peruntukan kokurikulum 30 minit 30 minit 60 minit 40 minit 8. Memastikan pengurusan kehadiran pelajar disemak setiap minggu 15 minit Sekali FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 133 Sekali seminggu Sekali seminggu 20 minit 8.4 7.2 7.2 6.2 8.0 Daftar stok/inventori Label peralatan sukan Rekod pergerakan/peminjaman peralatan sukan Stok/inventori 40 minit Pengurusan Kewangan 7.0 8.3 .3 6.0 Menyemak Peralatan / stok / inventori Mengikut keperluan Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun 6.1 6.1 Sukan dan Permainan 15 minit Memastikan Pengurusan Sukan dan Permainan berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 6.1 7.

Menyemak kehadiran guru.4 Menguruskan aktiviti pemantauan dan pencerapan bagi memastikan perjalanan Sukan dan Permainan dilaksanakan dengan berkesan mengikut standard yang ditetapkan.9 memastikan jadual latihan dan pertandingan dalaman 8.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 30 minit JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU sminggu Sekali minggu 8. 8.12 Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik.13 Merancang kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan 30 minit Mengikut keperluan Sekali setahun 90 minit Mengikut keperluan Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 134 .11 Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktiviti kokurikulum ( untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) supaya mencapai matlamatnya 8. Melaksanakan pencerapan aktiviti sukan di sekolah.6 8.5 8. Melaksanakan program kecemerlangan Sukan dan Permainan 15 minit 30 minit 30 minit 15 minit 15 minit 60 minit 8. 8.7 Sekali seminggu Sekali seminggu Mengikut keperluan Sekali setahun 8. Memastikan perjalanan pengurusan sukan dan permainan berjalan lancar.10 Menguruskan pengelolaan kursus kemahiran dalaman sesuatu permainan.8 8.

0 Pengurusan Kejohanan Olahraga Tahunan 9.1 Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Mengadakan program latihan dan saringan.3 9.0 Pengurusan Sukantara 10.5 Mengikut keperluan Mengikut keperluan 9.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali setahun 9.2 9.6 Sekali setahun 10. Memantau Program Latihan dan Pelaksanaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja 9.4 9.1 Menetapkan Tarikh Sukantara Mengikut keperluan Mengikut FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 135 .

11. 10.2 Menyediakan keperluan bagi melancarkan perjalanan pertandingan merentas desa 11. 10. 11.6 Pemantauan Perlaksanaan Sukantara Sekolah 120 minit Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali setahun 11.3 Menetapkan jarak dan masa yang ditetapkan mengikut umur pelajar dan kategori.2 Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah 10.0 Pengurusan Merentas Desa 11.1 Menguruskan kepegawaian yang cekap dalam acara Merentas Desa.3 Menyedia prasarana atau memilih lokasi yang sesuai 11.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU keperluan Sekolah 10.4 Memilih dan menetapkan masa yang sesuai dan mencukupi.4 Menentukan acara-cara sukan yang akan dipertandingkan 10.5 Memastikan pegawai keselamatan seperti polis dan rela dimaklumkan untuk keselamatan para peserta pertandingan. 11.5 Membuat pemantauan dan semakan pencapaian para pelajar.6 Memastikan jarak larian dan 90 minit Sekali setahun Sekali setahun . Mengikut keperluan Sekali seminggu Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 136 .

12.3 Merancang dan melaksanakan aliran kerja pelaksanaan. 11. 11. 12.2 Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan 12. 12. perkakasan dan peralatan yang diperlukan sera sumber untuk memperolehinya. 12.0 Pengurusan Pertandingan Antara Rumah 12.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Sekali setahun kesukaran menepati kehendak MSSD atau MSSM mengikut jantina dan kelas peserta.8 Membantu pengetua merancang anggaran belanja mengurus.5 Mengenalpasti dan menetapkan kemudahan asas. Sekali setahun Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut jadual pertandingan Sekali setahun FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 137 .1 Membantu pengetua merancang anggaran belanja mengurus pertandingan sukan antara rumah.3 Memilih.4 Memantau program latihan 12.7 Membantu menyelenggara perjalanan keseluruhan acara ini. 120 minit 12. menyusun dan menetapkan program kegiatan atau jenis aktiviti atau sub aktiviti.6 Menyedia atau mendapatkan biaya pelaksanaan.

2 Mengemukakan surat permohonan penubuhan kelab sukan dan permainan kepada pengetua 14.4 Memantau Pelaksanaan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan 13. Penubuhan Persatuan dan Kelab Sukan dan Permainan 14. 13. 13.0.0 Pengurusan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan 13.3 Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan 13.5 Memastikan pasukan sukan dan permainan sekolah menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP 14.2 Mesyuarat untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah dan perlantikan guru penasihat.1 Mengenal pasti kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan 14.1 Mengenalpasti pasukan sukan dan permainan yang akan ditubuhkan di sekolah.3 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan Kelab sukan dan permainan 90 minit Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sekali/setahu n Sekiranya ada peruntukan 60 minit Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 138 .JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Sekali setahun Sekali setahun 13.

3. JPN dan SBP 15. 15.1 Mendapatkan kertas arahan pengelolaan dari PPD atau JPN 15.3. Kewangan Tempat kejohanan.3 kepegawaian.2 15.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 14.3.0 Pengurusan Pengelolaan Pertandingan Sukan anjuran PPD .3.1 15.3 Mendapatkan kerjasama daripada pihak kesatuan negeri dari segi 15.3.4 Khidmat nasihat pegawai sukan yang terbabit.5 Memantau perjalanan aktiviti persatuan dan kelab seperti yang dirancangkan 15.2 Menyediakan bajet dan anggaran kewangan . Sekali setahun Sekali setahun Sekali seminggu Sekali seminggu FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 139 60 minit 15 minit Mengikut keperluan Mengikut keperluan 90 minit Sekali setahun 90 minit Sekali setahun 15. Pada dasarnya setiap kontinjen akan memberi sumbangan yang telah ditetapkan bagi menringankan beban tuan rumah kejohanan pertandingan selaku pengurus kejohanan.4 Memantau pengurusan kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan 14.5 Peraturan permaian dan sukan standard Kebangsaan yang diubahsuai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Sekolah . 90 minit 15.

2 16.5 16.0 Pertandingan Kawad Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO 14.6 Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja 90 minit Mengemukakan surat permohonanPenubuhan persatuan dan kelab kepada Pengetua Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab Memantau pengurusan kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan Memantau perjalanan aktiviti persatuan dan kelab seperti yang dirancangkan 90 minit Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun 17.2 Penyelaras menyediakan pasukan untuk pertandingan 120 minit Sekali seminggu Sekali seminggu 15 minit FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 140 .JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Sepanjang tahun 15.4 16. 15.1 16.5 Bilangan peserta daripada setiap kontinjen adalah mengikut ketetapan dalam mesyuarat yang telah dipersetujui.3 16.4 Memastikan peserta merupakan pelajar yang sedang belajar pada tahun semasa. 15.1 Mempengerusikan Mesyuarat Pertandingan Kawad Pasukan Beruniform 14.6 Perbelanjaan 16.0 Penubuhan Persatuan dan Kelab 16.

3 Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan 15.6 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS 15.4 Memastikan perjalanan pertandingan dan bersedia untuk menyertai pertandingan ke peringkat yang lebih tinggi seperti 120 minit menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP 14.3 Memantau Pelaksanaan penyediaan pasukan 14.5 Menyediakan Laporan Pertandingan dan post mortem 14.2 Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran 15.1 Mempengerusikan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform GO.4 Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan 15.5 Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Mengikut keperluan Mengikut FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 141 Mengikut keperluan Sekali setahun Sekali setahun . 15.0 Penubuhan Pasukan Beruniform GO 15.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 14.

17.1 Mempengerusikan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform NGO.4 Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan 17.2 Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan NGO 16. 16. 17.4 Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan 16.3 Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.5 Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan dan menghantar ke JPN / PPD 17.3 Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan. 16.1 Mempengerusikan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan KRS.0 Penubuhan Pasukan Beruniform NGO 16.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU keperluan 16.0 Penubuhan Pasukan KRS 17.5 Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan dan menghantar ke JPN / PPD Sekali setahun Sekali setahun Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali setahun Sekali setahun Mengikut keperluan Sekali setahun FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 142 .2 Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan NGO 17.

6 Memastikan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.5 Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan 18.2.1 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. 19. Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 18.2 Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 18. Merancang penerbitan majalah sekolah bersama guru penyelaras majalah sekolah.0 Penerbitan Majalah Sekolah 19. 18.1.0. Menyediakan jadual pelaksanaan dan penyediaan majalah 19.3 Mendapatkan sebutharga dan memilih syarikat penerbit 19.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 18.4 Memantau perkembangan Sekali setahun Mengikut keperluan Sekali setahun Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 143 . 19.4 Memantau Persediaan dan Perjalanan Aktiviti Perkhemahan Tahunan 18.3 Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 18.

6 Memastikan stok dikemaskini dan majalah diedarkan kepada semua pelajar 20.3 Memastikan semua Jawatankuasa dapat menjalankan tugasan yang diberikan dengan lancar.5 Memantau dan memastikan raptai Majlis Anugerah Kokurikulum berjalan dengan lancar.4 Mempengerusikan Mesyuarat JK Induk Majlis Anugerah Kokurikulum kali ke 2: 20. Mesyuarat awal bersama SU Kokurikulum.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU penghasilan majalah 19. SU Sukan.1.2 Mempengerusikan Mesyuarat JK Induk Majlis Anugerah Kokurikulum Pertama bagi tujuan menetapkan tugasan 20. 20. SU Unit Beruniform dan SU Kelab/Persatuan untuk menjalankan Majlis Anugerah Kokurikulum: 20. 20.0 Pengurusan Majlis Anugerah Kokurikulum 20.5 Persediaan untuk percetakan 19.6 Mempengerusikan Mesyuarat PostMortem Majlis Anugerah Kokurikulum Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun Mengikut keperluan Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 144 .

5 Memastikan penyertaan pelajar FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 145 . Pengurusan R & D 23.2 Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum 21.4 Menyelia pelaksanaan pertandingan peringkat dalaman untuk mencungkil bakat dalam program R & D 23.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 21.5 Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum 21.4 Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum 21.2 Mengenalpasti jenis-jenis program R & D yang bersesuaian. 23. 23.3 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program 21. Hari Kokurikulum 21.0.6 Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada) 22.1 Mesyuarat Awal dengan SU R&D sekolah bersama Guru Penasihat.1 Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum 21.3 Merancang strategi penglibatan pelajar dalam program R & D bersama guru penasihat 23.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 146 .7 Mesyuarat kali Ke 2 bersama semua personel yang terlibat dengan projek bagi tujuan mendapatkan maklum balas.6 Memastikan perjalanan dan perkembangan projek adalah lancar dan tiada masalah besar yang dihadapi. 23. 23.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU dalam program dan pertandingan berkaitan R & D 23.8 Memastikan penyertaan di dalam mana-mana pertandingan yang sesuai yang dianjurkan sama ada oleh Kementerian mahupun badan swasta.

11. LOG SENARAI TUGAS HARIAN : : TUGAS SAYA HARI INI CATATAN NAMA JAWATAN: TARIKH BIL FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 147 .

KANAN KO-KURIKULUM (SKJS) FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 148 .PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM HASHIM BIN OSMAN PEN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful