ISI KANDUNGAN 1.

Pendahuluan 3

Muka Surat

2. Moto / Piagam / Visi / Misi / Matlamat / Objektif Sekolah 4 3. Carta Organisasi Penolong Kanan kokurikulum 6 4. Senarai Tugas 7 5. Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja dengan Pegawai luar 11 6. Proses Kerja, Carta Aliran dan Senarai Semak Pengurusan Akademik Pentadbiran - Takwim Pengurusan Kewangan Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan 24 Penyelenggaraan Prasarana Sukan Semakan Peralatan/Stok/Inventori Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan 32 Kursus Dalaman Kepegawaian/ Kejurulatihan 35 Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan 38 Pengelolaan Sukantara Sekolah Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan 44 47 52 55 FAIL MEJA 27 29 21 15 18

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
1

Penubuhan Kelab Sukan dan Permainan 64 Penubuhan Persatuan dan Kelab Penubuhan Pasukan Beruniform KRS Pertandingan Kawat Kaki Pasukan Beruniform KRS/GO/NGO 75 Penubuhan Pasukan Beruniform GO Penubuhan Pasukan Beruniform NGO 67

59

Pertandingan Acara Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah/JPN

72

78 83

6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 103 6.26

Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 86 Penganjuran Majlis Anugerah Kokurikulum 90 Penganjuran Hari Kokurikulum 95 Pengurusan Koperasi Sekolah 100 Penggurusan R & D Penerbitan Majalah Sekolah 106

7 8.

Senarai Undang-undang dan Peraturan 109 Senarai Borang yang Digunakan 114

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
2

9. 10. 11.

Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 114 Norma Kerja Log Senarai Tugas Harian 130 117

PENDAHULUAN

F

ail Meja Penolong Kanan Kokurikulum ini dihasilkan dengan

tujuan membantu para Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah untuk FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
3

mengurus. maka kandungan Fail Meja ini dipersembahkan berpandukan kepada Carta Organisasi dan Senarai Tugas Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah serta Pekeliling-Pekeliling yang berkaitan dengan pelaksanaan kokurikulum. penyelarasan dan penyelidikan aktiviti kokurikulum di sekolah .merancang. Akhirnya. menyelaras dan memantau kegiatan kokurikulum secara cekap dan efisien. Untuk membantu merealisasikan tujuan yang dimaksudkan di atas. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 4 . diharapkan agar Fail Meja ini benar-benar dapat memberi manfaat kepada Guru-Guru Penolong Kanan Sekolah demi kecemerlangan sekolah. Fail Meja ini dihasilkan sebagai pemangkin untuk menjana idea-idea baru yang kreatif dan inovatif di kalangan Penolong Kanan Kokurikulum berkaitan rancangan. pelaksanaan.

1.2 Melahirkan golongan pelajar yang aktif. 2. MOTO KOKURIKULUM  Melahirkan pelajar yang cemerlang dibidang akedemik dan sahsiah serta bijak menguruskan diri.3 Menyediakan peluang seluas-luasnya penyertaan dikalangan pelajar melalui program dan aktiviti kokurikulum ke arah kecemerlangan.1.0.2.3. MATLAMAT KOKURIKULUM 2.3.1. produktif.1 Memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pelanggan.4 Mengamalkan dasar pintu terbuka kepada semua pelanggan.  Membina jati diri pelajar Sekolah Kebangsaan Jalan Selama  Melahirkan insan yang cemerlang dari segi rohani jasmani dan intelek 2.3. 2.2 Memberi bimbingan kepada pelanggan yang memerlukan bantuan berkaitan dengan Pengurusan Kokurikulum 2. VISI KOKURIKULUM Menjadikan Sekolah Kebangsaan Jalan Selama Sekolah yang cemerlang dalam bidang kokurikulum MISI KOKURIKULUM Melahirkan pelajar Sekolah Kebangsaan Jalan Selama yang cemerlang dari segi akedemik dan sahsiah 2. 2. 2.2 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 5 . 2. bersemangat sukan yang tinggi dan bersatupadu.3 Bersikap terbuka dalam memberi dan menerima cadangan yang membina.1 PIAGAM PELANGGAN KOKURIKULUM 2.1.3.1 Melahirkan golongan pelajar yang prihatin terhadap kecergasan dan kesihatan fizikal boleh mencapai kecemerlangan dalam pertandingan kokurikulum.3. berdisplin. 2.4 Memperseimbangkan perancangan program kokurikulum selaraskan dengan falsafah pendidikan Negara.

2 Menyelaras dan menilai program pendidikan kokurikulum.4 Membantu dalam pengelolaan program pendidikan kokurikulum bagi pihak UNIT SUKAN JPNS dan PPD 2.5 NILAI-NILAI TERAS Sekolah • • • • • Berpegang teguh pada agama • Berilmu Berfikir Rajin • • • Berani Ikram Sentiasa mengejar kecemerlangan Berbakti FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 6 . 2. dalam pengurusan program 2.5 Memastikan semua guru melibatkan diri dalam semua aktiviti kokurikulum serta berusaha untuk mengecapi kecemerlangan dengan prasarana yang sedia ada. mengurus dan menentukan pelaksanaan program pendidikan kokurikulum.3. 2.4.4 OBJEKTIF KOKURIKULUM 2.3 Meningkatkan kepimpinan pendidikan kokurikulum.1 Merancang.2. 2.4.4.4.

Mohd Noor Hari Keushawanan Hari Penyampaian Hadiah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 7 .Abul Hassan B /Sepak En.Ahmad Zairel Pn Zurina S/Takraw En.STRUKTUR ORGANISASI UNIT KOKURIKULUM GURU BESAR EN.Zainora Bola baling En.ABUL PENGAKAP PUTRI ISLAM KADET REMAJA Guru Rumah Sukan Kejohanan Sukan Olahraga Merentas Desa Sukan Tara KELAB BOLASEPAK Akademik PERSATUAN AGAMA ISLAM PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK PERSATUAN BAHASA INGGERIS PERSATUAN BAHASA MALAYSIA KELAB RUKUN NEGARA KELAB DOKTOR MUDA Penyelaras Persembahan Sekolah PN.NORAISHAH TARIAN KOIR NASYID Penyelaras Majalah KELAB BOLAJARING KELAB BOLA BALING Jurulatih Pasukan Sekolah Bola Jaring Pn.IBNIRISLAN GPK EN MOHD NOOR GPK Kokurikulum EN HASHIM GPK HEM EN ZAINAL Setiausaha Sukan EN AHMAD ZAIREL Penyelaras Sukan Dan Permainan PN AKRAMAH Setiausaha Kokurikulum PN MAIMUNAH Penyelaras Persatuan & Kelab PN CHE RAMANI Penyelaras BadanBerunifor m EN.

4.3.3.5. kemudahankemudahan asas.4 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan.1 Bidang Tugas Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.3.1 4.2 4.3. Penolong Kanan dan Penolong Kanan HEM 4.2 Menyediakan perancangan agihan peruntukan sukan dan permainan 4.3.1.3.1.3 Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur.3.3 Sukan dan permainan 4.3.1 Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan di semua peringkat 4.1 4. bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan 4.4 SENARAI TUGAS GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 4.3. perkakasan dan peralatan sukan mencukupi untuk kegunaan pelajar. 4.5.2 Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Melaksanakan seminggu tugas mengajar sekurang-kurangnya 12 waktu 4.3 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam merancang dan mengurus program kokurikulum SENARAI TUGAS 4.6 Melaksana Sukan Tahunan / Sukantara / Merentas Desa / Road Relay FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 8 .3 pelaksanaan kegiatan sukan dan Kelab Sukan dan permainan MSSM Sukan jemputan agensi luar 4.2 Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan pentadbiran Kokurikulum 4.1.5.5 Menyelia permainan.

3 Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan. 4.7 Memantau atau menyelia pengurusan “Sports For Excellence” .3.9 4. dan melaksana kajian tindakan penambahbaikan .1 Minggu / Bulan Bahasa 4.4.4.4.4 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 9 .4.5 Menilai setiap kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik supaya mencapai matlamatnya 4. mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk sukan dan permainan.3.4.10 Merancang dan penyelidikan untuk 4.3.4.4.3 Minggu Bahasa Antarabangsa 4.3.3.4. 4.1 Merancang takwim dan kegiatan kelab dan persatuan yang bercorak akademik dan bukan akademik di semua peringkat.2 Menyediakan perancangan agihan peruntukan kelab dan persatuan 4.4.4. 4.8 Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktiviti kokurikulum (untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) supaya mencapai matlamatnya Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik.4 Minggu Sains dan Teknologi 4.4.4.4. bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Menyelia pelaksanaan aktiviti kelab dan persatuan 4.11 Merancang.2 Minggu / Bulan Persatuan. 4. 4.4.4 Kelab dan Persatuan 4.

8 Memastikan data dan rekod kelab dan persatuan diselenggara dengan baik. jenis-jenis aktiviti persembahan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 10 .5 Badan Beruniform 4. bahan-bahan bacaan dan sumber rujukan Memantau atau menyelia pelaksanaan kegiatan badan beruniform Melaksanakan pertandingan Kawat Kaki / perkhemahan antara unit beruniform. Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.6 4. Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegawaian/kejurulatihan.7 4. perkakasan dan peralatan badan beruniform mencukupi untuk kegunaan pelajar. Merancang dan melaksana kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan.4.5.4.5. Merancang.1 4.6.5.5.9 Memastikan data dan rekod diselenggara dengan baik.5. mengurus dan melaksana majlis penghargaan kokurikulum untuk badan beruniform 4.8 4. mengurus serta penghargaan kokurikulum.5.4 4. melaksana majlis 4.5 4.5. kemudahan-kemudahan asas. 4.5.4.6 Persembahan Sekolah 4.1 Mengenalpasti sekolah .6 4.3 Merancang takwim dan strategi penglibatan pelajar dalam aktiviti badan beruniform Menyediakan perancangan agihan peruntukan badan beruniform Menyediakan keperluan perancangan dari aspek prasarana/infrastuktur.7 4.2 4.4.10 Merancang.5. Menilai setiap kegiatan mencapai matlamatnya badan beruniform supaya badan beruniform 4.5.

1 Hari Kokurikulum 4. Majlis-majlis Penghargaan / Aktiviti di 4.6.2 Majlis Anugerah Kokurikulum .7. persembahan Memastikan kualiti persembahan sekolah.4 4.8 Penerbitan Majalah Sekolah 4. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 11 .2 Memantau dan memastikan progres penerbitan majalah sekolah mengikut jadual yang ditetapkan . jenis-jenis program R & D yang dalam Merancang strategi penglibatan pelajar program R & D bersama guru penasihat Menyelia pelaksanaan pertandingan peringkat dalaman untuk mencungkil bakat dalam program R & D Memastikan penyertaan pelajar dalam program dan pertandingan berkaitan R & D 4.11 Melaksana Program Pengantarabangsaan.6. Memastikan kualiti penerbitan majalah dan mengikut jadual yang telah ditetapkan mengikut standard.1 4.12 Melaksana Program Sukarelawan.6.7.10.1 4.3 Mengenalpasti bersesuaian.4.2 4.3 4.7.2 4. Penyelidikan dan Pembangunan ( R & D ) 4.10.4 4. Memastikan pelaksanaan program sekolah mengikut keperluan.7.7 Memantau perjalanan aktiviti persembahan sekolah.10 Melaksana Sekolah 4. 4. 4.8.8.

Pelajar diwajibkan menyertai sekurangkurangnya 3 jenis aktiviti kokurikulum iaitu badan beruniform. pandangan dan keputusan/kelu lusan. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 12 Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengarah JPN. Setiausaha Sukan Penyelaras dan Guru Pembimbing Penolong Kanan. Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum. Pengetua Semua perkara berkaitan tugas untuk semakan.PPD.5 S e n a r a i KT uu ag saas & H u b u n g a n K e r j a D e L a in Sekolah/ Jawatan Penolong Kanan Kokurikulum Tugas dan Tanggungjawab 1 DASAR a Melaksanakan dasar kokurikulum b Pelaksanaan aktiviti mengikut takwim kokurikulum 2 a PERANCANGAN Merancang Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Kanan. KPP. . persatuan/kelab dan sukan permainan.

Berkanun dan pihak Swasta c PELAKSANAAN Pelaksanaan takwim.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab b aktiviti tahunan Menyediakan perancangan c agihan . peruntukan kokurikulum Menyediakan keperluan perancangan dari d aspek prasarana/infrast uktur. Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 13 . kemudahankemudahan asas. Memberi taklimat pelaksanaan Penolong Kanan. Setiausaha Sukan Penolong Kanan. Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum. bahan-bahan 3 bacaan dan a sumber rujukan b Kuasa Yang Diberi Pelajar menjalankan aktiviti kokurikulum dengan kebenaran pengetua Menyediakan takwim tahunan Membelanjakan peruntukan kokurikulum dan motivasi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum. kemudahankemudahan asas. perkakasan dan peralatan Menyediakan perancangan untuk keperluan sumber tenaga/kepegaw aian /kejurulatihan. perkakasan dan peralatan Kursus-kursus yang ditawarkan oleh Majlis Sukan Sekolah Malaysia / JPN. Setiausaha Sukan Penyelaras dan Guru Pembimbing Peruntukan kemudahan prasarana/infras tuktur.

Setiausaha Sukan Penyelaras kokurikulum Guru Penasihat Surat-surat jemputan dari agensi-agensi luar FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 14 . Setiausaha Sukan Penyelaras Setiausaha Kokurikulum. Penolong Kanan HEM Setiausaha Kokurikulum.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab d Menguruskan keperluankeperluan pentadbiran pelaksanaan aktiviti Menguruskan pengelolaan pelaksanaan majlis penghargaan kokurikulum yang berkaitan Menjalin kerjasama (“net working”) dengan pihak luar untuk menganjurkan pertandingan/pro gram/ aktiviti bersama agensi luar kepada pelajar. Setiausaha Sukan Penyelaras Penolong Kanan. guru dan ibu bapa Kuasa Yang Diberi aktiviti kokurikulum kepada guruguru penasihat Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar Menyelia dan mengawasi perbelanjaan kokurikulum Mengiktiraf penglibatan dan pencapaian pelajar dalam kokurikulum Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Kokurikulum.

Setiausaha Sukan Penyelaras Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum. Setiausaha Sukan Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Skema penilaian Aktiviti Kokurikulum (untuk individu murid) Penilaian Kokurikulum mengikut Standard i Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) Setiausaha Kokurikulum. Setiausaha Sukan Penyelaras dan Guru Penasihat FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 15 .Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab e Menyebarkan maklumat/araha n/ tawaran/dsbnya yang diterima daripada KPM. Setiausaha Sukan Penyelaras Kokurikulum. Penasihat 6 KAJIAN TINDAK AN Merancang dan melaksana Kajian Tindakan dan penyelidikan untuk Pelan Kajian Tindakan berdasarkan Rancangan Strategik Lima Tahun Kokurikulum Setiausaha Kokurikulum.PPD dan agensi luar 4 PEMANTAUAN /PENYELIAAN Menjalankan Pemantauan/pen yeliaan ke atas aktiviti 5 kokurikulum PELAPORAN Menjalankan Penilaian Kuasa Yang Diberi Surat Siaran dari KPM/JPN/PPD dan agensi luar Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Setiausaha Kokurikulum.JPN.

Setiausaha Sukan Penyelaras FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 16 . Hari Majlis Kokurikulum Penolong Kanan. Penolong Kanan HEM Guru Kanan Matapelajaran Setiausaha Kokurikulum.Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas dan Tanggungjawab penambahbaikan Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan 7 PENGHARGAAN Merancang dan menguruskan serta melaksanakan majlis penghargaan kokurikulum.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 17 .

6 . 1 PENGURUSAN AKADEMIK Muka surat ini 1/1 MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR SEKURANGSUB AKTIVITI KURANGNYA 12 WAKTU SEMINGGU Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1 2 3 4 5 6 7 Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Induksi set Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pengajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung. C a r t a A l i r a n d a n S e n a r a AKTIVITI 6.1. Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 18 UndangUndang / Peraturan Pengetua 8 9 1 0 1 1 . P r o sKe es r j a .1 6.

1 2 1 3 Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Ucapan terima kasih kepada guru C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.1. 2 PENGURUSAN AKADEMIK MELAKSANAKAN TUGAS MENGAJAR 12 WAKTU SEMINGGU Muka surat ini 1/1 Menulis rancangan pengajaran Masuk kelas mengikut jadual Pelajar ucap selamat dan doa Guru memastikan kebersihan kelas Guru menyemak kehadiran pelajar Induksi set Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung Penilaian Tidak Bimbingan individu atau kumpulan Ya Latihan dan pengukuhan FAIL MEJA Objektif tercapai ? PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 19 .1 6.

5.3 Mengajar 12 Waktu Seminggu Tindaka Aktiviti n Menulis rancangan pengajaran harian Masuk kelas mengikut jadual Ucap selamat dan doa Memastikan kebersihan kelas Menyemak kehadiran pelajar Induksi set Memaklumkan tajuk dan objektif pengajaran dan pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran berlangsung Guru memberi soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar dan menilai pengajaran dan pembelajaran sama ada berkesan atau tidak FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 20 2. 3.1 Pengurusan Akademik Muka surat ini Catatan 1/1 Melaksanakan Tugas 6. 6 7 8 9 . 4.Membuat rumusan pengajaran dan pembelajaran Tindak ikut selanjutnya S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1.1. Ucapan terima kasih kepada guru 6.

Menerima borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan daripada guru penasihat. 1/1985 – Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum Surat Pekeliling Iktisas Bil. Arahan daripada pengetua untuk menyediakan takwim tahunan kokurikulum. Mengedar borang perancangan aktiviti kokurikulum tahunan kepada guru penasihat.10 Membimbing pelajar yang lemah dan yang tidak memahami konsep Menerapkan nilai-nilai murni Merumus dan membuat tindak ikut seterusnya dengan memberi latihan tambahan / kerja rumah Ucapan terima kasih kepada guru 11 12 13 P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti 6. 2 3 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 21 . 1 Pentadbiran Merancang Takwim Tahunan Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas Bil. 16/2000– pelaksanaan Proses Kerja 1.2.2 6.

2. Mengedarkan takwim kepada semua guru penasihat pada mesyuarat guru. 2 Pentadbiran Penyediaan Takwim Tahunan Kokurikulum Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 22 . 8.2 6. C a r At al i r a n Aktiviti Subaktivi ti 6. Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum Surat Pekeliling 6.4 5 Menyelaras aktiviti kokurikulum Membentang draf takwim dalam mesyuarat pengurusan Menyiapkan takwim. 7. Melaksanakan aktiviti yang dirancang mengikut takwim.

Terima arahan daripada Pengetua Menyediakan borang perancangan takwim tahunan Kokurikulum

Kemaskini

Mengedar borang perancangan aktiviti tahunan kepada guru penasihat Menerima borang perancangan aktiviti Kokurikulum Sesuai

Tidak

Kemaskini Menyusun dan menyelaras takwim aktiviti kokurikulum Membentang draf takwim dalam mesyuarat pengurusan

Tidak Sesuai Menyiapkan dan mengedarkan takwim kepada semua guru penasihat semasa mesyuarat guru. Melaksana aktiviti kokurikulum mengikut takwim.

S e n a ra i S e m a k
Aktiviti Subaktivi ti
Bil 1.

6.2 6.2.2

Pentadbiran Penyediaan Takwim Tahunan Kokurikulum
Aktiviti

Muka surat ini
Tindakan

1/1
Catatan

Sediakan Borang Perancangan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
23

aktiviti
2.

Mengedarkan borang perancangan kokurikulum kepada guru penasihat. Menerima borang perancangan kokurikulum daripada guru penasihat. Penyediaan draf perancangan.

3.

4.

5.

Membentangkan perancang kokurikulum semasa mesyuarat pengurusan. Menyiapkan takwim. Mengedarkan takwim semasa mesyuarat guru kali pertama. Failkan/Dokumentasi

6. 7.

8.

P r o sKe es r j a
Aktiviti Subaktivi 6.3 6.3.
Pengurusan Kewangan

Merancang Agihan

Muka

1/1

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
24

ti

Peruntukan Kewangan Kokurikulum Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk 1 PK Kokurikulum

surat ini UndangUndang / Peraturan

1 .

Menerima arahan Pengeua

2. Memberi taklimat agihan peruntukan kewangan Kokurikulum kepada guru penasihat( semasa mesyuarat kokurikulum pertama ) 3. Mengedar borang permohonan perbelanjaan Kokurikulum kepada guru penasihat 4. Memproses permohonan dan menyelaras agihan peruntukan kokurikulum 5. Menyediakan draf agihan peruntukan kokurikulum 6. Membentang draf agihan peruntukan kokurikulum dalam mesyuarat pengurusan 7. Memaklumkan agihan peruntukan kokurikulum kepada guru penasihat

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

PK Kokurikulum

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
25

3 6.C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.3. 2 Pengurusan Kewangan Merancang Agihan Peruntukan Kewangan Kokurikulum Muka surat ini 1/1 MULA Terima arahan daripada Pengetua Memberi taklimat agihan peruntukan kewangan kokurikulum kepada guru penasihat( semasa mesyuarat kokurikulum pertama ) Mengedar borang permohonan perbelanjaan Kokurikulum kepada guru penasihat Kemaskini Memproses permohonan dan menyelaras agihan kewangan Kokurikulum Menyediakan draf agihan peruntukan kewangan Membentang draf belanjawan kokurikulum dalam mesyuarat pengurusan Tidak Draf belanjawan dipersetujui ya Memaklumkan belanjawan Kokurikulum FAIL MEJA kepada guru penasihat PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 26 .

3 Pengurusan Kewangan Senarai Semak Agihan Peruntukan Kewangan Aktiviti Tindakan Muka surat ini 1/1 Catatan 1 2 3 Sediakan Borang Agihan Peruntukan Kewangan Taklimat perancangan agihan peruntukan kewangan Mengedar borang agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat Menerima borang agihan peruntukan kewangan daripada guru penasihat Memproses permohonan dan menyelaras agihan kewangan Kokurikulum Membentangkan draf perancangan agihan peruntukan kewangan dalam mesyuarat pengurusan Maklumkan agihan peruntukan kewangan kepada guru penasihat unit-unit kokurikulum Failkan/dokumentasi 4 5 6 7 8 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 27 .3 6.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 6.3.

4 6.4/1991 Keselamatan Diri Pelajar Semasa PK Kokurikulum Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta PK Kokurikulum Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di PK Kokurikulum/ Kawasan Luar sekolah Setiausaha Sukan Setiausaha Sukan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 28 .4/1991 Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini Merancang Kemudahan Prasarana Sukan Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Pengetua 1 Mendapatkan maklumat . 1 Kemudahan Prasarana Sukan Muka 1/ surat ini 1 UndangUndang / Peraturan SPI Bil. SPI Bil.P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktiviti Bi l 6. . 5 Failkan/Dokumentasi .4. menyediakan Kertas Cadangan penyediaan kemudahan prasarana 3 Mendapatkan kelulusan . 2 Meminta Setiausaha . daripada Pengetua. daripada Setiausaha Sukan tentang keperluan prasarana sukan. 4 Menguruskan perolehan.

2 Kemudahan Prasarana Sukan Merancang Kemudahan Prasarana Sukan Muka surat ini 1/1 Mendapatkan maklumat keperluan prasarana sukan.4.C a r A al i r a n t Carta Aliran Aktiviti Subaktivi ti 6. Tidak Diluluskan Mengurus perolehan.4 6. Kemaskini Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pembelian kemudahan prasarana sukan. Mendapat kelulusan Pengetua. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 29 . Failkan/Dokumentasi.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 30 .4 6. 5. 4. 2. 3.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktiviti Bil 1. Mendapat kelulusan Pengetua Mengurus perolehan.4.3 Kemudahan Prasarana Sukan Merancang Kemudahan Prasarana Sukan Aktiviti Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan Mendapatkan maklumat keperluan prasarana sukan Meminta Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan pembelian kemudahan prasarana sukan. Failkan/Dokumentasi. 6. 6.

Memajukan permohonan kepada Sektor FAIL MEJA SBP. 2 Kemudahan prasarana Merancang Penyelenggaraan Prasarana Sukan Muka surat ini 1/1 Mendapat maklumat status fizikal kemudahan prasarana.C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.5. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Tidak Lulus 31 .5 6. Kemaskini Tidak Diluluskan Mendapatkan sebut harga untuk kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan prasarana sukan. Mendapat kelulusan Pengetua. Kemaskini Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan Penyelenggaraan prasarana sukan.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 32 . Setiausaha menyediakan Kertas Cadangan Penyelenggaraan prasarana sukan.5 6. 5.5. Fail/Dokumentasi 6. Mendapat kelulusan Pengetua. Menyemak peruntukan untuk penyelenggaraan sukan. 4. Mendapatkan sebut harga untuk kerja-kerja penyelenggaraan kemudahan prasarana sukan.3 Kemudahan prasarana Merancang Penyelenggaraan Prasarana Sukan Aktiviti Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan Mendapat maklumat status fizikal kemudahan prasarana.Perlaksanaan kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1. 3. 2.

Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan. P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti 6. 7. 1 Kemudahan Prasarana Semakan peralatan / stok / inventori Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan Rujuk kepada pekeliling AP Kew 311 hingga 315 Tatacara pengurusan stor TPS 48 Proses Kerja 1 2 3 4 5 Menerima peralatan yang telah dibeli Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan Merekod dan mendaftar stok / inventori Melabel alatan sukan ( jika bersesuaian ) Merekod pergerakan alatan sukan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 33 . Memajukan permohonan kepada Sektor SBP.6.6.6 6.

6.6 Memeriksa dan mengemaskini stok / Inventori sukan.6 6. Memverifikasi stok / Inventori sukan Menyediakan laporan Fail / Dokementasi 7 8 9 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6. 2 Kemudahan Prasarana Semakan peralatan / stok / inventori sukan Muka surat ini 1/1 Menerima peralatan yang telah dibeli Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan Membuat stok / inventori FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 34 .

Melabel alatan sukan Merekod pergerakan alatan sukan Memeriksa stok / Inventori sukan Menyedia laporan stok / Inventori sukan Kemaskini stok / Inventori sukan Fail / Dokementasi S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.3 Semakan peralatan / stok / inventori sukan Proses kerja semakan Aktiviti Tindakan Muka surat ini 1/1 Catatan 1 Menerima peralatan yang telah dibeli Menyerahkan peralatan kepada Setaiausaha sukan Membuat stok / inventori 2 3 4 Melabel alatan sukan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 35 .6 6.6.

Undang-Undang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas 1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 36 . sumber tenaga untuk menghadir kursus. tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar. 2 Menunggu .7 6.5 Merekod pergerakan alatan sukan Memeriksa stok / Inventori sukan Menyedia laporan stok / Inventori sukan Kemaskini stok / Inventori sukan 6 7 8 9 Fail / Dokementasi P r o sKee sr j a Aktiviti Sub aktiviti 6. kursus di kalangan guru.7. 3 Mengarahkan sumber . 1 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat ini 1/1 Proses Kerja 1 Menganalisis keperluan .

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 37 . 8 Failkan/Dokumentasi. laporan kursus dalaman. 7 Pegawai menyediakan . 5 Pegawai menyediakan . .7. 2 Penggurusan Sumber Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan Muka surat ini 1/1 Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru.7 6. C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6. minit curai kursus.4 Pegawai mengikuti kursus. 6 Pegawai mengelolakan . kursus dalaman. .

3 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan Aktiviti Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan 1 Menganalisis keperluan kursus di . FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 38 . Pegawai mengelolakan kursus dalaman.Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar. S e n a ra i S e m a k Aktiviti Sub aktiviti Bil 6. Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman. Pegawai menyediakan minit curai kursus.7. Failkan/Dokumentasi. Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus. Pegawai mengikuti kursus. kalangan guru. 6.7.

6 . Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus. Pegawai menyediakan minit curai kursus. 8 . 7 .8 6.8. 3 . 1 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 39 . P r o sKee sr j a Aktiviti Sub aktiviti 6. Pegawai mengikuti kursus. 4 . Pegawai mengelolakan kursus dalaman. Pegawai menyediakan laporan kursus dalaman.2 . 5 . Failkan/Dokumentasi. Menunggu tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar.

8 Pengurusan Sumber FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 40 . Menyediakan Kertas Cadangan Mendapat kelulusan Pengetua. Menyediakan laporan kursus dalaman. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Setiusaha Kokurikulum Setiausaha PK Kokurikulum 2 3 UndangUndang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas 1/1985 Penyertaan semua guru untuk memastikan keberkesanan aktiviti kokurikulum 4 5 6 7 PK Kokurikulum PK Kokurikulum Setiausaha Setiausaha C a r A al i r a n t Aktiviti 6. Mengurus kursus dalaman. Menilai hasil kursus.Proses Kerja 1 Menganalisis keperluan kursus di kalangan guru. Failkan/Dokumentasi.

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 41 .8.Sub aktiviti 6. Menilai hasil kursus. 2 Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan Muka surat ini 1/1 Mendapat maklumat keperluan kursus di kalangan guru. Mengurus kursus dalaman. Failkan/Dokumentasi. Mendapat kelulusan Pengetua. Mendapat maklumat peruntukan kewangan untuk mengadakan kursus dalaman Mengenalpasti penceramah Menyediakan Kertas Cadangan. Menyediakan laporan kursus dalaman.

9 . 6. 4 .8 6. 2 . 6 .8. 7 . 8 .3 Pengurusan Sumber Merancang Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan Aktiviti Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan MenMendapat maklumat keperluan kursus di kalangan guru. Menyediakan Kertas Cadangan. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 42 . Mendapat maklumat peruntukan kewangan untuk mengadakan kursus dalaman Mengenalpasti penceramah 3 .S e n a ra i S e m a k Aktiviti Sub aktiviti Bil 1 . Mendapat kelulusan Pengetua. Failkan/Dokumentasi. Mengurus kursus dalaman. 5 . Menilai hasil kursus. Menyediakan laporan kursus dalaman.

Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan Memantau pelaksanaan latihan mengikut jadual. Mesyuarat jawatankuasa pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Mesyuarat jawatankuasa FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 43 2 3 4 5 6 7 8 9 .P r o sKee sr j a Aktiviti Sub aktiviti Bil 1 6. 1 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka 1/2 surat ini UndangUndang / Peraturan SPI Bil 1/1986 Larangan ke Atas Pemberian Cenderamata SPI Bil 1/1991 Permohonan Mengundang Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi pendidikan SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Pegawai Yang Proses Kerja Meluluskan / Dirujuk Menetapkan Tarikh dan Pengetua Menentukan Tetamu kehormat untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan perlantikan jawatankuasa pelaksana.9. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan.9 6.

teknikal 10 11 12 13 14 Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan dan acara sebelum hari kejohanan. Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 15 16 17 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 44 .

2 Pengurusan Sukan dan Permainan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Muka surat ini 1/2 Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua Mendapat maklumat peruntukan kewangan Kemaskinii Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.C a r A al i r a n t Aktiviti Sub aktiviti 6.9.9 6. Tidak Kemaskini Diluluskan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Menulis surat –surat yang berkaitan Menghasilkan draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Tidak Terima FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 45 .

Program latihan Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Penyediaan laporan kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokementasi. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 46 .

Surat jemputan pelepas / pegawai kejohanan 4.9. 6. Surat Jemputan pengetua sekolah berhampiran.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Sub aktiviti Bil 6. Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Menulis surat –surat yang berkaitan 1. Surat Jemputan PIBG / Ibu bapa 5.3 Pengurusan Sukan dan Permainan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Aktiviti Muka surat ini 1/2 Tindakan Catatan 1 Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat daripada pengetua untuk Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah daripada Pengetua Mendapat maklumat peruntukan kewangan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua. Surat permohonan penyewaan padang / stadium 2. Surat jemputan acara jemputan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 47 2 3 4 5 6 . Surat jemputan tetamu kehormat 3.9 6.

Surat pemberitahuan kepada pihak hospital 7 8 Menghasilkan draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan draf buku program Program latihan Mesyuarat pengelolaan kali ke 2 ( untuk mendapatkan maklumat persiapan ) Taklimat kepada pelajar Mengadakan acara saringan Mengadakan raptai kejohanan Pelaksanaan olahraga kejohanan Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 48 . Surat penajaan 8.7.

P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti 6. Menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah.10 6. Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar Menyediakan Laporan dan Keputusan Sukantara. Memastikan Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS 3 4 5 6 7 8 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 49 . 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah Proses Kerja 1 2 Menetapkan Tarikh Sukantara.1 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat 1/1 ini UndangUndang / Peraturan SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan SPI Bil 1.10 . Menetapkan jadual dan aktiviti latihan rumah sukan Melaksana Sukantara Sekolah.

Tidak Diluluskan Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah dan pembentangan anggaran perbelanjaan Pelaksanaan Program Latihan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 50 . 2 MULA Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Muka surat ini 1/1 Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah Kemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.10.9 Failkan/Dokumentasi C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktiviti 6.10 6.

10 6. Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah Program latihan Perlaksanaan Sukantara Sekolah Menyediakan Laporan dan Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem rumah / ISIS. Failkan / Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 51 .3 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Sukantara Sekolah Aktiviti Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan Menetapkan Tarikh Sukantara Sekolah Kertas Cadangan Pengelolaan Sukantara Sekolah Kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.Perlaksanaan Sukantara Sekolah Memaklumkan keputusan Sukantara Sekolah kepada guru-guru dan pelajarpelajar Markah Kejohanan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6.10.

1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah FAIL MEJA 3 4 5 6 7 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 52 .11 6.1 Pengurusan Sukan dan Permainan Mengurus Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua Muka surat ini 1/2 Proses Kerja Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Undangundang & Peraturan 1 2 Menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah.P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 6. Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar SPI Bil 1/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan SPI Bil 1.11 . Menulis surat-surat berkaitan Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan.

Tidak Terima Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 53 Kemaskini .8 9 10 Mengadakan program latihan.2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Muka surat ini 1/2 MULA Kemaskini Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.11 . Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem Menghantar surat-surat penghargaan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 11 12 13 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.11 6.

Surat –surat yang berkaitan dihantar kepada pihak-pihak tertentu Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan Tidak Terima Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar Program Latihan Merentas Desa Pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah Menghantar surat-surat penghargaan Post Mortem Menerima Laporan dan Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 54 .

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 55 . Surat kebenaran polis iii.3 Pengurusan Sukan dan Permainan Senarai Semak Pengelolaan Merentas Desa Sekolah Aktiviti Muka surat ini 1/2 Tindakan Catatan Menetapkan Tarikh Merentas Desa Sekolah Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Merentas Desa Sekolah dan Anggaran Perbelanjaan Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Merentas Desa Sekolah. Menulis surta-surat berkaitan i.11.11 6. Surat kebenaran penguasa tempatan iv. Surat penaja 3 4 5 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan. SuratJemputan pegawai kejohanan Merentas desa ii.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 6.

Pelaksanaan Merentas Desa Sekolah Memaklumkan markah kepada guru dan pelajar Menyediakan Laporan Merentas Desa Sekolah dan Post mortem Menghantar surat-surat penghargaan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 56 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 Pemeriksaaan laluan merentas desa Memberi taklimat kepada pelajar Mengadakan program latihan.

Pengetua 3 4 5 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 57 .1 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/2 Mengurus Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undangundang & Peraturan 1 2 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Taklimat kepada pelajarpelajar Program latihan.12 6.12 .P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.

12 6.2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Muka surat ini 1/1 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Kemaskini Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua.12 . dan Anggaran Perbelanjaan Terima Tidak FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 58 .6 7 8 9 10 Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan markah kedudukan rumah Majlis Penyampaian Hadiah Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi 8 9 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.

3 Pertandingan Antara Rumah Sukan Aktiviti Tindakan Catatan 1 2 Menetapkan Tarikh Pertandingan Antara Rumah Sukan Penyediaan Kertas Cadangan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Anggaran Perbelanjaan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Taklimat kepada pelajar-pelajar FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 59 3 4 .12 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/1 Senarai Semak Pengelolaan 6.Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan kedudukan markah markah Majlis Penyampaian Hadiah Menerima Laporan dan Post Mortem serta Markah dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.12.

13 6. 1/1985 – Penyertaan pelajar dalam FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 60 .1 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/2 Proses Kerja 1 2 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah Pengetua Surat Pekeliling Iktisas Bil.5 6 7 8 9 10 Program latihan. Memantau Program Latihan Pelaksanaan Pertandingan Antara Rumah Sukan Mempamerkan markah kedudukan rumah Majlis Penyampaian Hadiah Menyediakan Laporan Pertandingan Antara Rumah Sukan dan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi 11 12 P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti 6.13 .

16/2000– pelaksanaan Aktiviti kokurikulum berdasarkan prinsip penyertaan beramai-ra mai Warta Kerajaan 1967 11/Bil 27 Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum SPII Bil 7/1988 Penyertaan pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 4 5 6 7 8 9 10 11 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.13 .13 6. Sesi Latihan Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi aktiviti kokurikulum Surat Pekeliling Iktisas Bil.3 Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.2 Pengurusan Sukan dan Permainan Carta Aliran Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Muka surat ini 1/2 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 61 .

Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 62 .Kemaskini Arahan daripada pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Penyediaan Kertas Cadangan untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah Tidak Diluluskan Mesyuarat penubuhan pasukan sukan dan permainan sekolah Sesi pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan.

13 Pengurusan Sukan dan Permainan Muka surat ini 1/2 Senarai Semak Penubuhan 6.13.3 Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah Aktiviti Tindakan Catatan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 63 .Failkan/Dokumentasi S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 6.

1 Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Pasukan-pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mesyuarat penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan sekolah Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan. Sesi Latihan 2 3 4 5 6 Mesyuarat Pengurus Pasukan peringkat daerah/zon Penyertaan pelajar dalam pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan 7 8 9 Post mortem 10 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan/Dokumentasi 11 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 64 .

P r o sKee sr j a FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 65 .

Menyediakan Akaun kewangan Kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan untuk FAIL MEJA menjadi ahli gabungan dengan badan luar melalui pengetua PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Menyediakan laporan tahunan persatuan dan Kelab 66 6.14 11 12 13 .1 6 1/2 Permainan surat ini Pegawai Yang Undang-undang/ Bil Proses Kerja Meluluskan / peraturan Dirujuk 1 Mengenal pasti kelab sukan Warta kerajaan dan permainan yang akan 1998 ditubuhkan Jil. 4/1995 6 Melantik guru penasihat 7 Mengadakan Mesyuarat Agung Surat Pekeliling penubuhan Ikhtisas Bil. 1/1985 Jawatankuasa Penaja Surat Pekeliling 4 Mengemukakan surat Ikhtisas Bil. 2/1997 permohonan penubuhan kelab sukan dan permainan Surat Pekeliling kepada pengetua bersama Ikhtisas Bil.Aktiviti Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Kelab Sukan dan Muka Subaktiviti . 7/1988 draf perlembagaan 5 Meluluskan penubuhan Kelab Surat Pekeliling sukan dan permainan Ikhtisas Bil. 18/2000 Kelab sukan dan permainan 8 Mendaftarkan ahli Kelab sukan Warta kerajaan dan 1998 Jil 42 Permainan Peraturan-peraturan 9 Memfailkan perlembagaan dan Pendidikan peraturan-peraturan Kelab (persatuan sekolah) sukan dan permainan 10 Mula mengutip derma / yuran keahlian kelab berdasarkan perlembagaan. 42 (Peraturan 2 Penyediaan Kertas Cadangan Pengetua Pendidikan penubuhan Jawatankuasa Persatuan sekolah) Penaja kelab sukan dan permainan Surat Pekeliling 3 Mengadakan mesyuarat Ikhtisas Bil.14.

14 6.C a r A ai r a n tl Aktiviti Subaktivi ti 6.2 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan Kelab sukan dan permainan Muka surat ini 1/2 Mengenal pasti persatuan atau Kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab sukan dan permainan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan Penaja Kelab sukan dan permainan Diluluskan Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab sukan dan permainan Meluluskan penubuhanKelab sukan dan permainan Mendaftarkan ahli kelab sukan dan permainan Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 67 .14 .

Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan kelab sukan dan permainan Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua Menyediakan laporan tahunan kelab sukan dan permainan S e n a ra i S e m a k FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 68 .

14.14 Pengurusan Sukan dan Permainan Subaktivi 6.Aktiviti 6. Penubuhan kelab sukan Muka 1/2 ti 3 dan permainan surat ini B Catata Aktiviti Tindakan il n Mengenal pasti Kelab Sukan dan 1 Permainan yang ditubuhkan 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Kelab Sukan dan Permainan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan kepada pengetua Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Meluluskan penubuhan Kelab Sukan dan Permainan Mendaftarkan ahli Kelab Sukan dan Permainan Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan Kelab Sukan dan Permainan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua Mula mengutip derma setelah menerima FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 69 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 .

14.1 1 2 surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan Kelab Sukan dan Permainan 6.14 6. 3 Pengurusan Sukan dan Permainan Penubuhan kelab sukan dan permainan Aktiviti Muka 1/2 surat ini Catata Tindakan n Aktiviti Subaktivi ti B il 1 3 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua 1 4 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua Menyediakan laporan tahunan Kelab Sukan dan Permainan 1 5 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 70 .

Pengetua 2 3 4 5 6 SPI Bil 1.15 6.1 Pengurusan Sukan Muka surat ini 1/1 Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undangundang & Peraturan 1 Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.15 . Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 6. Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan. Pelaksanaan pertandingan Menyediakan laporan dan perincian tuntutan perbelanjaan Pertandingan. Mesyuarat Pengurus Pasukan. 1/1995 Keselamatan diri Pelajar Semasa pengajaran pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Luar Kawasan sekolah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 71 .

Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN 8 9 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6. Persiapan tempat kejohanan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 72 .2 Pengurusan Sukan Carta Aliran Pengelola Pertandingan Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Muka surat ini 1/2 Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.15 .7 Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi. Mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.15 6. Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.

15. Mempengerusikan mesyuarat AJK Pelaksana Pertandingan.15 Pengurusan Sukan Muka surat ini Senarai Semak Aliran Pengelola Pertandingan 6. Persiapan tempat kejohanan Pelaksanaan pertandingan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 73 .3 Sukan Anjuran Peringkat Pejabat Pelajaran Daerah / JPN Aktiviti 1/1 Tindakan Catatan Arahan daripada PPD / JPN menjadi pengerusi pengelola pertandingan.Pelaksanaan pertandingan Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan Menuntut perbelanjaan keseluruhan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6. Membentuk AJK dan anggaran perbelanjaan.

6 Menyediakan Laporan dan tuntutan perincian perbelanjaan Pertandingan. Menghantar laporan / dokumentasi ke PPD / JPN 7 8 9 P r o s e s K e r ja FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 74 . Menuntut perbelanjaan pengelolaan pertandingan dari PPD / JPN Failkan / Dokumentasi.

1/1985 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.Aktiviti Subaktivi 6. 2/1997 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 42 (Peraturan Pendidikan Persatuan sekolah) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 ti Bil 1 C a r A al i r a n t 6. 18/2000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan dan kelab Warta kerajaan Mengemukakan surat permohonan 1998 Jil 42 Peraturanmengutip derma kepada pengetua peraturan Pendidikan (persatuan sekolah) Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua FAIL MEJA Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM dengan badan luar setelah mendapat kelulusan 75 pengetua Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab .16. 4/1995 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16 Kelab dan Persatuan Muka surat ini 1/2 Penubuhan Persatuan dan Kelab Pegawai yang Proses Kerja Meluluskan/Diru juk Mengenal pasti persatuan atau Pengetua kelab yang ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada Pengetua Melantik guru penasihat Undang-undang/ peraturan Warta kerajaan 1998 Jil.

Aktiviti Subaktivi ti 6.16 .16 6.2 Kelab dan Persatuan Penubuhan Persatuan dan Kelab Muka surat ini 1/2 Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada pengetua Diluluskan Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab FAIL MEJA Memfailkan perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan dan kelab PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua Mengemukakan surat permohonan Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua untuk menjadi76 Menyediakan Akaun kewangan luar kepada pengetua ahli gabunganlaporan tahunanpersatuan dan kelab setelah Menyediakan dengan badan persatuan dan mendapat kelulusan pengetua kelab .

S e n a ra i S e m a k FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 77 .

16.Aktiviti 6.16 Kelab dan Persatuan Subaktiv Penubuhan Persatuan dan Muka 6.3 1/2 iti Kelab surat ini B Aktiviti Tindakan Catatan il 1 Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan 2 Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Persatuan dan kelab Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja Mengemukakan surat permohonan penubuhan persatuan dan kelab kepada pengetua Melantik guru penasihat Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan Kelab Meluluskan penubuhan persatuan dan kelab Mendaftarkan ahli persatuan dan kelab Memfailkan perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan dan kelab Mengemukakan surat permohonan mengutip derma kepada pengetua Mula mengutip derma setelah menerima surat kelulusan daripada pengetua FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 78 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 .

1 2 Menyediakan Akaun kewangan persatuan dan kelab Aktiviti 6.16.3 1/2 iti Kelab surat ini B Aktiviti Tindakan Catatan il 1 Mengemukakan surat permohonan untuk 3 menjadi ahli gabungan dengan badan luar kepada pengetua 1 4 Mengemukakan surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan dengan badan luar setelah mendapat kelulusan pengetua Menyediakan laporan tahunan persatuan dan kelab 1 5 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 79 .16 Kelab dan Persatuan Subaktiv Penubuhan Persatuan dan Muka 6.

P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti 6. 4/1995 – Pelaksanaan Kadet Remaja sekolah Mengenalpasti dan mengagihkan tugas. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan FAIL MEJA Melantik guru penasihat Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN Mesyuarat Agung Penubuhan Minit mesyuarat Agung Penubuhan 7 8 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 80 .17 .1 Badan Beruniform. Penubuhan Pasukan KRS Pegawai yang Melulus / Dirujuk Pengetua Muka surat ini 1/1 Proses Kerja 1 2 3 4 5 6 Menubuhkan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Undangundang & Peraturan Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan KRS Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Mengemukakan permohonan kepada Pengetua Surat Pekeliling Iktisas Bil.17 6.

17 6.17 .9 Failkan/Dokumentasi Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.2 Badan Beruniform Carta Aliran Penubuhan Pasukan KRS Penubuhan Pasukan KRS Mesyuarat Pasukan KRS Jawatankuasa Jawatankuasa Muka surat ini Penaja Penaja 1/2 Kemaskini Penyediaan penubuhan KRS Kertas Cadangan Kemukakan kelulusan kepada Pengetua Tidak Diluluskan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 81 .

Mesyuarat Agung penubuhan Menerima Minit Mesyuarat/Laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Pasukan Beruniform KRS Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 1 2 Failkan/Dokumentasi 6.17 6.17.Pelantikan Guru Penasihat.3 Badan Beruniform Senarai Semak Penubuhan Pasukan KRS Aktiviti Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan Penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Mesyuarat Jawatankuasa Penaja Pasukan KRS Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan KRS Kemukakan kelulusan daripada Pengetua Pelantikan guru penasihat Mesyuarat Agung Penubuhan 3 4 5 6 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 82 .

24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 83 .18 6.7 8 9 Minit mesyuarat Agung Penubuhan Memaklumkan kepada Pendaftar kokurikulum di PPD/JPN Failkan/Dokumentasi P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti 6.18 .1 Badan Beruniform Proses Kerja Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO Pegawai yang melulus / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja Undangundang & Peraturan 1 Menerima takwim Pengetua pertandingan kawat daripada PPD/JPN Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah Menyediakan pasukan kawat 2 3 Surat Pekeliling Iktisas Bil.

4 5 Sesi latihan kawat Memantau pelaksanaan latihan dan bersedia untuk menyertai pertandingan Kawat anjuran PPD / JPN / KPM / SBP Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Memasukkan Markah ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan 6 7 8 9 C a r A al i r a n t Aktiviti Subakti viti 6.18 . Muka surat ini 1/1 Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 84 .2 Badan Beruniform Carta Aliran Pertandingan Kawat Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO .18 4.

18.Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN Penyediaan pasukan kawat Sesi latihan kawat Pertandingan Kawat Menyediakan Laporan Post Mortem Markah dimasukkan ke Dalam Sistem Rumah / ISIS Fail/Dokumentasi S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 1 2 6.18 Badan Beruniform.2 Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO . Aktiviti Tindakan Catatan Menerima takwim pertandingan kawat daripada PPD/JPN Mesyuarat pengelolaan pertandingan Kawat peringkat daerah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 85 . Muka surat ini 1/1 Senarai Semak Pertandingan Kawat 6.

3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan pasukan kawat Sesi latihan kawat Penyertaan dalam pertandingan kawat Menyediakan Laporan Pertandingan Post mortem Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti Bil 6.19 .19 6. Penubuhan Pasukan Beruniform GO Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Muka surat 1 / 1 ini Undangundang & Peraturan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 86 .1 Badan Beruniform.

1 2

Mengenalpasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Menyediakan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO. Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Pasukan Beruniform GO. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan. Mesyuarat Agung Penubuhan Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan. Failkan/Dokumentasi

Pengetua

3

4

Surat Pekeliling Iktisas Bil. 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan

6

7

8 9 10

C a r A al i r a n t
FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
87

Aktiviti Subakti viti

6.19 6.19 .2

Badan Beruniform. Carta Aliran Penubuhan Pasukan Beruniform GO Muka surat ini 1/2

Kenal pasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk menubuhkan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO.
Tidak

Diluluskan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform GO. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan

Tidak

Terima Mesyuarat Agung Penubuhan Menerima Laporan mesyuarat agung FAIL MEJA penubuhan pasukan sukan dan permainan PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
88

Failkan/Dokumentasi

failkan

S e n a ra i S e m a k
Aktiviti 6.19 Badan Beruniform. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
89

3 Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform GO Aktiviti Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan 1 2 3 4 Kenal pasti Pasukan Beruniform GO yang ingin ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform GO. Mesyuarat Agung Penubuhan Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan. Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.Subaktivi ti Bil 6. Failkan/Dokumentasi 5 6 7 8 9 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 90 . Mesyuarat penubuhan Jawatankuasa penaja Pasukan Beruniform GO.19. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran.

Mesyuarat Agung Penubuhan 3 4 5 6 7 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 91 . Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.20 6. Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat 1/2 ini UndangUndang / Peraturan Surat Pekeliling Iktisas Bil.20 . 24/1998 – Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Proses Kerja Kenal pasti Pasukan Pengetua Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.P r o sKe es r j a Aktiviti Subaktivi ti Bil . 1 2 6.1 Badan Beruniform. Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO kepada Badan Gabungan yang berhampiran Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.

8 Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Memaklumkan penubuhan pasukan beruniform NGO kepada PPD / JPN Fail/Dokumentasi 9 10 C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6. Carta Aliran Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Muka surat ini 1/2 Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.20 .20 6. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO Diluluskan Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan MEJA FAIL NGO PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 92 .2 Badan Beruniform.

Tidak Diluluskan Mesyuarat Agung Penubuhan Menerima Laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Pasukan Beruniform NGO dan menghantar ke JPN / PPD Failkan/Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 93 .Kemaskini Kemaskini Tidak Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform NGO dan pelantikan Guru Penasihat.

Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform NGO daripada Badan Gabungan yang berhampiran Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan 4 5 7 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 94 .20. Senarai Semak Penubuhan Pasukan Beruniform NGO Aktiviti Kenal pasti Pasukan Beruniform NGO yang ingin ditubuhkan Penyediaan Kertas Cadangan penubuhan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 1 2 3 6. Mendapatkan kelulusan Kertas Cadangan daripada Pengetua untuk Jawatankuasa Penaja menubuhkan Pasukan Beruniform NGO Mesyuarat penubuhan Pasukan Jawatankuasa Penaja Pasukan Beruniform NGO.3 Badan Beruniform.20 6.

21 6. Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Pengetua 4 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 95 .21 . Mesyuarat Agung Penubuhan Fail/Dokumentasi P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti Bil 6.1 Badan Beruniform Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/1 Proses Kerja Undangundang & Peraturan 1 2 3 Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.8 9 10 Menerima Kelulusan dan Proses Penubuhan.

21 .21 6. Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 96 . Failkan / Dokumentasi.5 6 7 8 9 Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi Persediaan tapak perkhemahan Aktiviti Perkhemahan Tahunan Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.2 Badan Beruniform Carta Aliran Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Muka surat ini 1/2 Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform. 10 C a r A al i r a n t Aktiviti Subakti viti 6. Kemaskini Penyediaan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan dan Anggaran perbelanjaan.

Tidak Diluluskan Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi Persediaan tapak perkhemahan Pelaksanaan Perkhemahan Tahunan Menyediakan Laporan Pertandingan dan perincian perbelanjaan Memastikan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 97 .

Catatan Menetapkan Tarikh Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 98 4 .3 Senarai Semak Perkhemahan Aktiviti Muka surat ini 1/1 Failkan / Dokument asi.21.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 6.21 Badan Beruniform Tahunan Badan Beruniform 6.

22 .Beruniform 5 6 7 8 9 10 Memastikan Prosedur Perkhemahan dipatuhi Persediaan tapak perkhemahan Aktiviti Perkhemahan Tahunan Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS. Failkan / Dokumentasi.22 6. P r o sKee sr j a Aktiviti Subakti viti Bil 6.1 Majlis Penghargaan Kokurikulum Majlis Anugerah Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Muka surat ini 1/2 Proses Kerja Undangundang & Peraturan 1 2 Menetapkan Tarikh Majlis Anugerah Kokurikulum Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum Pengetua FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 99 .

22 6. Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Menyediakan Laporan dan post mortem 8 9 10 11 Aktiviti Subakti viti Bil 12 6.3 4 5 6 7 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.1 Majlis Penghargaan Kokurikulum Majlis Anugerah Kokurikulum Jawatan / Pengawai yang ambil tindakan Muka surat ini 1/2 Proses Kerja Undangundang & Peraturan Memastikan Markah Penerima Anugerah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 100 .22 .

Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.22 Majlis Penghargaan Kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 101 . C a r A al i r a n t Aktiviti 6. 13 Failkan / Dokumentasi.

22 .2 Majlis Anugerah Kokurikulum Muka surat ini 1/2 Kemaski ni Menetapkan Tarikh dan Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum Meminta Setiausaha Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Tidak Dilulus kan Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum Pemilihan Penerima Anugerah Menulis surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Memantau Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 102 .Subakti viti 6. Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua .

Menyemak dan menghantar suratsurat yang berkaitan dan penghasilan buku program Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Menyediakan Laporan dan post Mortem Majlis Anugerah Kokurikulum Markah Penerima Anugerah Kokurikulum dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.22. ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti 6.3 Majlis Penghargaan Kokurikulum Majlis Anugerah kokurikulum Muka surat ini 1/2 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 103 .22 6.

Tindakan Catatan 12 13 14 P r o sKee sr j a FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 104 . Failkan / Dokumentasi.Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aktiviti Menetapkan Tarikh Majlias Anugerah Kokurikulum Menentukan Tetamu kehormat untuk Majlis Anugerah Kokurikulum Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Meluluskan Kertas Cadangan Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Majlis Anugerah Kokurikulum Mesyuarat Jawatankuasa Penilai Penerima Anugerah Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum Pelaksanaan Majlis Anugerah Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja Menyediakan Laporan dan post mortem Memastikan Markah Penerima Anugerah Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

1 Hari Kokurikulum Pengurusan Hari Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.23 6. Muka surat 1/2 ini Undangundang & Peraturan 1 2 3 4 5 Pengetua 6 7 8 9 10 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 105 .Aktiviti Subakti viti Bil 6.23 . Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada) Menyediakan Laporan dan post mortem Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS.

23 . 11 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 106 .Aktiviti Subakti viti Bil 6.23 6.1 Hari Kokurikulum Pengurusan Hari Kokurikulum Jawatan / Pengawai yang ambil tindakan Muka surat 1/2 ini Undangundang & Peraturan Proses Kerja Failkan / Dokumentasi .

23 6. Tidak Dilulusk ann Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum Menulis surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Menyemak dan menghantar suratsurat yang berkaitan dan penghasilan buku program FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 107 .23 . Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua .2 Hari Kokurikulum Pengurusan Hari Kokurikulum Muka surat ini 1/2 Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Kemaski ni Meminta Setiausaha Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.

Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum Surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada tetamu jemputan dan Penaja Menyediakan Laporan dan post Hari Kokurikulum Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS Failkan / Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 108 .

Meluluskan Kertas Cadangan Hari Kokurikulum Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum Menghantar surat-surat jemputan dan membuat draf buku program Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum Pemantauan pelaksanaan Hari Kokurikulum Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada) Catatan 7 8 9 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 109 .23.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subakti viti Bil 1 2 3 4 5 6 6.3 Hari kokurikulum Aktiviti Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan.23 Hari Kokurikulum Muka surat ini Tindakan 1/1 6.

2 4.1 Koperasi Sekolah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 110 . 11 12 P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 Pengurusan Koperasi 1/ Muka surat ini Sekolah 2 UndangPegawai Yang Proses Kerja undang/Pera Meluluskan / Dirujuk turan Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengetua Seksyen 16 Pengarah Koperasi Akta Koperasi Mempengerusi semua mesyuarat Lembaga Pengarah Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota. laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga 6. daftar penama.10 Menyediakan Laporan dan post mortem Memastikan Markah peserta Hari Kokurikulum ke dalam Sistem Rumah / ISIS. Failkan / Dokumentasi.2 4 6.

4 Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk diaudit oleh juruaudit berdaftar Mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Dan Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Menghantar salinan laporan kepada Jabatan Pembangunan Koperasi 5 6 7 Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Audit Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok. Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur Failkan / Dokumentasi. 8 9 C a r A al i r a n t FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 111 .

24 .Aktiviti Subakti viti 6. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 112 .24 6.2 Koperasi Sekolah Pengurusan Koperasi Sekolah Muka surat ini 1/1 MULA Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi Mesyuarat Lembaga Pengarah Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota. laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk Dibentangkan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Jawatankuasa Audit Dalaman Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok. Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur Failkan / Dokumentasi. daftar penama.

daftar penama.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 6.24 6.24. Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan 4 5 6 7 P r o sKee sr j a FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 113 . 3 Koperasi Sekolah Pengurusan Koperasi Sekolah Aktiviti Memanggil Mesyuarat Lembaga Pengarah Koperasi Mempengerusi semua masyuarat Lembaga Pengarah Menyelenggara dan mengemaskini daftar anggota. laporan-laporan yang dikehendaki Ahli Lembaga Menyediakan Akaun Tahunan Dan Laporan Tahunan Koperasi Untuk Dibentangkan Dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah Mengarahkan Jawatankuasa Audit Dalaman Supaya Mengaudit Akaun Koperasi Pada Bila-Bila Masa dan membuat Laporan Pemantauan Pengurusan Bekalan/Belian/Stok. Jualan Dan Perkhidmatan Berjalan dengan Teratur Failkan / Dokumentasi.

Kumpulan Pelajar dan menentukan tarikh latihan dan pertandingan Menyediakan Anggaran Perbelanjaan dan memohon kelulusan peruntukan projek Muka surat 1/1 ini Undangundang & Peraturan Pengetua 4 5 Pertandingan projek R & D di peringkat sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan Pemilihan projek R & D yang berpotensi Penyertaan Pertandingan R & D di peringkat daerah/ negeri/ SBP/ kebangsaan/ swasta Menyediakan laporan post mortem pertandingan 6 7 8 9 Failkan/Dokumentasi FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 114 .25 6. 1 2 3 6.1 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Pengurusan R & D Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan R&D Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D Mengenal pasti projek R & D .Aktiviti Subaktivi ti Bil.25 .

C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktiviti 6.25 6.2 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Pengurusan R&D Muka surat ini 1/1 Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan Pasukan R &D Membentuk Jawatankuasa Pasukan R & D Mengenal Pasti projek R & D dan Kumpulan Pelajar Pertandingan R & D di peringkat sekolah Pemilihan projek R & D yang berpotensi Penyertaan Pertandingan R & D Failkan / Dokumentasi. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 115 .25 .

25. Muka surat ini Tindakan 1/1 Catatan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 116 . 3 Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) Senarai Semak Pengurusan R&D Aktiviti Arahan daripada Pengetua untuk Menyediakan Pasukan Pasukan R & D Membentuk Jawatankuasa Pasukan R&D Mengenal Pasti projek R & D dan Kumpulan Pelajar Pertandingan R & D di peringkat sekolah Pemilihan projek R & D yang berpotensi Penyertaan Pertandingan R & D Failkan / Dokumentasi.S e n a ra i S e m a k Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6 7 6.25 6.

1 Majalah Sekolah Pengurusan Penerbitan Majalah Sekolah Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Proses Kerja Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit Membuat ’Proof reading’ / persetujuan pengetua Mencetak ‘draf’ majalah Membuat ’Proof reading’ kali ke-2 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan Memastikan stok dikemaskini Failkan/Dokumentasi Muka surat 1/1 ini Undangundang & Peraturan Pengetua 8 9 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 117 .26 .26 6. 1 2 3 4 5 6 7 6.P r o sKee sr j a Aktiviti Subaktivi ti Bil.

26 .2 Majalah Sekolah Pengurusan Penerbitan Majalah Sekolah Muka surat ini 1/2 Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mendapatkan sebut harga dan syarikat penerbitan kemaskini Membuat ‘Proof Reading’ / Pengesahan Pengetua terima tidak Mencetak ‘draf’ majalah Membuat ’Proof reading’ kali ke-2 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan Bayaran kewangan Memastikan stok dikemaskiniFAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM Failkan/Dokumentasi 118 .26 6.C a r A al i r a n t Aktiviti Subaktivi ti 6.

Kutipan Penajaan

S e n a ra i S e m a k
Aktiviti Subaktivi ti Bil 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Mengurus pembayaran majalah 9 Memastikan stok dikemaskini 9 Failkan/Dokumentasi 6.26 6.26. 3 Penerbitan Majalah Pengurusan Penerbitan Majalah Aktiviti Membentuk Jawatankuasa Penerbitan Majalah Mesyuarat Jawatankuasa Penerbitan Majalah Menguruskan penerimaan penajaan Mendapatkan sebut harga dan memilih syarikat penerbit Membuat ’Proof reading’ / persetujuan pengetua Mencetak ‘draf’ majalah Membuat ’proof reading’ kali ke-2 Mencetak dan mengedar Majalah kepada semua pelajar / pihak yang berkaitan Muka surat ini 1/1 Tindakan Catatan

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
119

7.

SENARAI UNDANG-UNDANG/PERATURAN

PEKELILING YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

       

Ordinan Pelajaran 1957 Akta Pelajaran 1961 Dasar Ekonomi Baru (DEB) Dasar Pendidikan Kebangsaan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979 Akta Pendidikan (Pindaan) 1996 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan MS ISO 9001 Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam – Bil 8/1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 1/1992 : Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhdimatan Awam Panduan

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2/1996 : Garis Panduan Bagi Melaksanakan MS ISO 9000 Dalam Perkhidmatan Awam Pekeliling Kemajuan Peningkatan Kualiti Pentadbiran Awam Bil. 4/1991 : Strategi

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
120

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 7/1991 : Kumpulan Meningkatkan Kualiti

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8

WARTA/PEKEL ILING Warta Kerajaan 1950 Warta Kerajaan 1956 Akta Pelancongan 1957 Akta Pelajaran 1961 Warta Kerajaan 1967 Warta Kerajaan 1997

PERKARA Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations,L.N. 179-180 Pemberitahu Uundang-Undang 326 Peraturan-Peraturan (Kursus Pengajain Sekolah 1956) Bil 27 Jil. 11. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan –Peraturan kokurikulum Kebangsaan, P.U(A)531dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 1 Disember 1997 Pemberitahu Undang-Undang 196,Jil. 42, No 11

9

10

Warta Kerajaan 1998 SPI Bil. 3/1984 Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah. Kandungan:Menegaskan dalam menjalankan aktiviti kebudayaan dan kesenian, nilai bahasa,pakaian mahupun pelakuan, harus ditanam dijiwa pelajar. SPI Bil.1/1985 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Sekolah Kandungan:menjalankan tiga jenis aktiviti yang telah dinyatakan untuk perpaduan dan pembentukan peribadi pelajar SPI Bil. 1/ Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata

FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
121

3/1986 Pelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pengenalan Kepada Komputer dan Kkegiatan Kelab Komputer Sekolah Kandungan : Penyelarasan pelaksanaan komputer dan kegiatan Kelab Komputer di sekolah. 5/1986 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Kandungan:Lanjutan daripada SPI Bil. 1/1988 Panduan Penubuhan & Pengurusan Kelab Rekacipta Sekolah.berdaya cipta. Bil. Kandungan : Melahirkan generasi yang kreatif. SPI. SPI Bil. SPI Bil.Memadai dengan ”corsage” atau ”rosette” atau cenderamata kecill. SPI Keberangkatan DYMM Sultan/ Raja/ TYT/ yang Bil. Senaman Beramai-Ramai 10/1988 Kandungan: Sekolah hendak mengadakan senaman beramai-ramai yang boleh dijadikan sebahagian daripada gerakerja kokurikulum.3/1986. 7/1988 Penyertaan Pelajar dalam Pertandingan atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Kandungan: Pelajar yang menyertai perlu mematuhi peraturan-peraturan sebelum dibenarkan.BIL 11 12 13 Kandungan : Sebarang hadiah/cenderamata yang mahal adalah tidak digalakkan diberi kepada tetamu khas.14/1988 Dipertua Negeri Menghadiri Majlis Sekolah Kandungan: Garis panduan tuntutan protokol FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 122 WARTA/PEKEL ILING 1986 PERKARA 14 15 16 17 18 . SPI Bil. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerakerja 2/1986 Kokurikulum Pelajar Kandungan: Kehadiran pelajar dalam Kerakerja Kokurikulum adalah dinilai.6/1988 Panduan Tajaan oleh Syarikat Badan Perniagaan di Sekolah Kandungan : Memberikan satu garis panduan kepada syarikat/badan perniagaan dalam membiayai sesuatu projek di sekolah. SPI Bil. SPI Bil.

SPI Bil. SPI Bil. Kandungan: Memeberikan keutamaan kepada guru-guru agama Islam yang sedang berkhidmat di sekolah atau perkhidmatan ini. 8/1991 Permohonan Mengundang Oran-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Kandungan Pindaan ke atas para 2 SPI Bil. SPI Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Bil.10/1989 Kandungan: Sekolah mesti mematuhi penetapan yang telah diputuskan dalam mengendalikan majlis sekolah.4/1991 24 25 . SPI Bil.Namunkebenaran tertakluk kepada rasional..Hanya tiga ucapan rasmi dibenarkan. 1/1991 Penceramah Jemputan Untuk Majlis dan Aktiviti Agama Islam di Sekolah. 1/1989 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiataan Sukan di Sekolah Kandungan : Memperingatkan pihak sekolah bahawa penyertaan pelajar dalam sukan adalah diwajibkan.7/1991 Penggunaan Kemudahan Sekolah oleh Pertubuhan dan Persatuan Belia Kandungan: Persatuan berkenaan boleh memohon untuk menggunakan kemudahan sekolah bagi tujuan tertentu pada masa cuti.BIL WARTA/PEKEL ILING PERKARA 19 20 21 22 dan istiadat serta segala persiapan yang perlu dilakukan. SPI Bil.3/1991 Mengundang Orang-Orangg Kenamaan Ke Upacara Sekolah Institusi Pendidikan (Lihat Pindaan SPI Bil 8/1991) Kandungan : Sebarang undangan hendaklah melalui KPM Pelaporan Kejadian Yang Tidak Diingini di Sekolah Kandungan: Pihak sekolah hendaklah serta merta melaporkan segala kejadian yang tidak diingini kepada KPM melalui PPD dan JPN. panduan dan peraturan sebagai mana yang dinyatakan.3 / 1991) FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 123 23 SPI Bil. SPI Bil.

1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Kawasan Luar Sekolah. PUP.BIL WARTA/PEKEL ILING PERKARA 26 27 28 29 30 31 Undangan kepada Ketua Setiausaha.8/1995 Penyertaan Pelajar Dalam pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Kandungan: Pelajar tidak dibenarkan mengikat kontrak dengan mana-mana persatuan atau FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 124 .3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Dan Bantuan Kerajaan Kandungan: Penyertaan semua pelajar. 4/1992 Panduan Penubuhan & Pengurusan Persatuan Silat Sekolah Kandungan: Sekolah yang mencadang atau sudah menubuhkan Persatuan Silat hendaklah mematuhi panduan penubuhan dan pengurusan SPI Bil. 4/1995 Pelaksanaan Kadet Remaja Sekolah Kandungan: Mesti ditubuhkan di semua sekolah menengah kerajaan dan bantuan kerajaan. Kandungan: Keselamatan diri pelajar semasa menjalankan aktiviti tersebut amat diambil berat.ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. SPI Bil.Buat tuntutan mengikut prosedur.Terdapat kurikulum tersendiri.Pelindungan 24 jam selagi masih menjadi pelajar. SPI Bil.72795/2 Lihat SPI Bil. Bil. Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan/Persatuan Di 1/1995 sekolah PS.Pengarah Bahagian dan Pegawai Tinggi Kementerian hendaklah dibuat melalui Pengarah Pendidikan Negeri.Guru Besar/Pengetua tidak boleh disalahgunakan dengan tujuan tertentu SPI Bil. 9/2000 Kandungan: Persatuan luar tidak boleh tubuhkan cawangan di sekolah. SPI Bil.

7.5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan DiI Bawah Akta Pendidikan 1996.2.9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Tambahan Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.2. Kandungan: Pemansuhan Akata Pelajaran 1961 dan Akata Pelajaran 1996 dikuatkuasakan.2. PUP.2.24/1998 Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Kandungan: Kebenaran menyertai Pasukan Pakaian Seragam anjuran Agensi Kerajaan dan pertubuhan Bukan Kerajaan oleh guru dan murid dari Pegawai Pendidikan Negeri SPI Bil 9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9.2. Menjalankan Program/Aktiviti di 3/1997 Sekolah(termasuk aktiviti/program PIBG Berhubungkait Dengan Kutipan Wang Kandungan: Sebarang kutipan hendaklahh mendapat kebenaran JPN. Bil.2.6.4. SPI Bil.2..3.panduan Jemputan jurulatih Luar.10.8.1.2.Pemanushan hanyalah untuk perkara 2. 2/1997 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab / (PS 77280) Tae Kwan Do / Mempertahankan Diri Kandungan: Diberikan panduan bagi sekolah untuk menubuhkan Persatuan Bela Diri.1/1995 SPI Bil.2.Perlembagaan.5. Kandungan: Lanjutan daripada SPI Bil.Perjanjian. Lawatan Pendidikan Murid Pada Hari Sekolah 12/2000 Kandungan: SPI Bil. SPI Bil.2. SPI Penglibatan Guru & Murid Dalam Aktiviti Bil. Kandungan: SPI Bil. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah13/2000 Sekola Kandungan: FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 125 .BIL WARTA/PEKEL ILING PERKARA 32 33 34 35 36 37 38 39 badan sukan untuk menyertai pertandingan liga yang dianjurkan.

KPM WARTA/PEKEL ILING SPI Bil. SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN 8.14/2000 PERKARA 8.20/2000 Islam Di Sekolah-Sekolah Kandungan: Penubuhan kelab Agama bukan islam dan pembubaran persatuan SPI Bil. Kandungan: SPI Bil. 17/2000 Kandungan: SPI Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Bil.18/2000 Murid Sekolah SPI Bil Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan 19/2000 Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan komunikasi Di Sekolah. SPI Bil.1 Borang Permohonan Pemilihan Unit Kokurikulum FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 126 . SPI Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Bil. Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah. SPI Bil Salah Laku unsur Politik Dalam Soalan 16/2000 Peperiksaan/Ujian Di Sekola Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Kandungan :Permohonan melibatkan muridmurid sekolah dalam apa jua sahaja atau aktiviti anjuran agensi-agensi kerajaan di bawah kementerian lain hendaklah melaui Ketua Pendaftar.9/2004 Panduan Penglibatan Murid-Murid Dalam Program Atau Aktiviti Anjuran Agensi-Agensi Selain Daripada Agensi Di Bawah KPM.BIL 40 41 42 43 44 45 46 47 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Kandungan: Mewajibkan sambutan ambang Merderka di SBP. Kandugan: Dibenarkan lawatan waktu persekolahan sebanyak 4 hari dalam setahun. 5/2002 Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan.

9.8.6 8.7 8. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Pengerusi Jawatankuasa Kerja Kejohanan Merentas Desa Pengerusi Jawatankuasa Kerja Sukantara sekolah Pengerusi Jawatankuasa Kerja Aktiviti Pasukan Unit Beruniform Pengerusi Jawatankuasa Kerja Aktiviti Kelab dan Persatuan Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pembagunan dan Penyelidikan (R&D) Pengerusi Jawatankuasa Kerja Penerbitan Majalah Sekolah Pengerusi Jawatankuasa Kerja Persembahan Sekolah FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 127 .10 Borang Permohonan Perbelanjaan Aktiviti Kokurikulum 8.13 Borang Penilaian Pemberian Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 9.11 Senarai semak kemudahan peralatan dan prasarana kokurikulum 8.4 8.3 8. 3. 8.12 Laporan Pencapaian Kokurikulum 8. 7. 2. 5.8 8.5 8. 4. 6. SENARAI JAWATANKUASA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1.9 Borang Permohonan Menjadi Ahli Daftar Ahli Kokurikulum Borang Permohonan penubuhan Badan Beruniform Senarai Ahli Jawatankuasa Kokurikulum Carta Gantt Aktiviti Tahunan Rekod kehadiran Ahli Unit Kokurikulum Laporan Aktiviti Mingguan Kokurikulum Laporan Tahunan Aktiviti Kokurikulum 8.2 8.

34. Timbalan Pengerusi Majlis Sukan Sekolah Timbalan Pengerusi Koperasi Sekolah/Lembaga Pengarah Naib Pengerusi Majlis Pengurusan Sekolah Naib Pengerusi Majlis Kurikulum Naib Pengerusi Lembaga Tatatertib Kakitangan Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Perkembangan Staf Naib Pengerusi Jawatankuasa Kewangan Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Sebut Harga Naib Pengerusi Jawatankuasa Data Sekolah & Pengurusan Maklumat (EMIS) Naib Pengerusi Jawatankuasa Inventori & Stok Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Takwim dan Dokumentasi Naib Pengerusi Jawatankuasa Majlis Anugerah Cemerlang Naib Pengerusi Lembaga Disiplin Naib Pengerusi Kewangan Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Pemantauan Kurikulum Naib Pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan Guru Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Kecemerlangan SPM Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Kecemerlangan PMR Naib Pengerusi Jawatankuasa Pusat Sumber Naib Pengerusi Jawatankuasa Program Nilam Naib Pengerusi Jawatankuasa Hal ehwal Murid Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Asrama Naib Pengerusi Jawatankuasa Sistem Rumah Naib Pengerusi Jawatankuasa Unit Bimbingan & Kaunseling Naib Pengerusi Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Naib Pengerusi Jawatankuasa Badan Penasihat Pengawas Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Kesihatan Pelajar Naib Pengerusi Jawatankuasa Biasiswa & Bantuan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 128 . 17. 24. 35. 23. 16. 22. 25. 32. 28. 14. 30. 33. 11. 13. 29. 26. 12. 36. 21. 37. 19. 31. 18. 27. 15. 20.10.

48. 43. 41. 47. 53. 39. Keceriaan & keselamatan (3K) Naib Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Tabung Ihsan Naib Pengerusi Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar Tingkatan 1 Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar Tingkatan 4 Naib Pengerusi Jawatankuasa Suaikenal Pelajar Baru Naib Pengerusi Jawatankuasa pembangunan Sahsiah & Kepemimpinan Pelajar Naib Pengerusi Jawatankuasa Badan Agama Islam FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 129 . 51. 42. 45. 44.38. 46. 52. 40. 50. Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Insurans Naib Pengerusi Jawatankuasa Keceriaan Kelas Naib Pengerusi Jawatankuasa Yayasan Sabah & Sarawak Naib Pengerusi Jawatankuasa Kantin Sekolah Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Jenayah Naib Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Lawatan Pelajar Naib Pengerusi Jawatankuasa Pendaftaran dan Rekod Naib Pengerusi Jawatankuasa Kebersihan. 49.

0 Pentadbiran 60 minit 2. harian dan butiran peribadi lengkap disediakan dalam Buku Rekod Mengajar 2.1 2.3 Menyediakan takwim tahunan untuk aktiviti kokurikulum sepanjang tahun Menyelaras aktiviti kokurikulum Memastikan aktiviti kokurikulum 20 minit Sekali setahun Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 130 . Pengurusan Akademik 40 minit / sesi Melaksanakan tugas mengajar 12 waktu seminggu Memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul Memastikan rancangan pelajaran tahunan.2 2.NORMA KERJA GPK KOKURIKULUM JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 480 minit seminggu 1.0.

JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 20 minit JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Mengikut keperluan dirancang mengikut takwim yang telah disediakan 3.1.0 Pengurusan Sumber 3. 3.2 Mengarahkan sumber tenaga untuk mengikuti kursus kepegawaian dan kejurulatihan untuk aktiviti Kokurikulum berdasarkan keperluan semasa.2 Kursus Luaran Kepegawaian/Kejurulatihan 15 minit Mengikut keperluan 30 minit Mengikut keperluan 15 minit Mengikut keperluan 30 minit Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut keperluan FAIL MEJA 30 minit 15minit 15 minit PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 131 .1.1 Kursus Dalaman Kepegawaian/Kejurulatihan 3.1.3 Mengurus kursus perkembangan staf dalam bidang kepegawaian dan kejurulatihan berdasarkan kepakaran yang sedia ada di sekolah 3..4 Memantau dan menilai hasil kursus perkembangan staf untuk tindakan selanjutnya 3..1.1 Mengenalpasti keperluan sumber tenaga kepegawaian / kejurulatihan untuk aktiviti Kokurikulum 3.

3 15 minit 30 minit 15 minit 15 minit 30 minit 30minit 4.2.2 Menyemak peruntukan kewangan untuk penyelenggaran sukan Mendapatkan sekurang-kurangnya 3 sebut harga untuk penyelenggaraan prasarana sukan Menyelia kerja-kerja penyelenggaraan prasarana sukan Mengikut keperluan 2 kali setahun 60 minit / Mengikut keperluan 5.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Mengikut keperluan Sekiranya ada peruntukan Mengikut keperluan 2 kali setahun 3.1 Mendapatkan tawaran/peluang kursus yang disediakan oleh PPD/JPN/Agensi Luar. 3.1 Menyemak peruntukan kewangan untuk pembelian kemudahan prasarana sukan sebut harga untuk pembelian prasarana sukan 4.2 Mengarahkan sumber sumber tenaga untuk menghadir kursus.0 Penyelenggaraan Prasarana Sukan 5..3 FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 132 . 3.2.3 Mendapatkan minit curai daripada peserta kursus. 4.2..0 Penyediaan Kemudahan Prasarana Sukan 4.1 5.2 Mendapatkan sekurang-kurangnya 3 Sekiranya ada peruntukan Mengikut keperluan Mengurus daftar perolehan 50minit 5.

0 8. Memastikan perancangan tahunan dan stategik dilaksanakan.1 6. Memastikan pengurusan kehadiran pelajar disemak setiap minggu 15 minit Sekali FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 133 Sekali seminggu Sekali seminggu 20 minit 8.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 6.2 8.3 .2 6.0 Menyemak Peralatan / stok / inventori Mengikut keperluan Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun 6.3 6.2 7.3 Merancang agihan peruntukan kewangan kokurikulum Memberi taklimat agihan peruntukan kokurikulum kepada guru Menyelaras agihan peruntukan kokurikulum 30 minit 30 minit 60 minit 40 minit 8.4 7.1 7.0 Daftar stok/inventori Label peralatan sukan Rekod pergerakan/peminjaman peralatan sukan Stok/inventori 40 minit Pengurusan Kewangan 7.1 Sukan dan Permainan 15 minit Memastikan Pengurusan Sukan dan Permainan berjalan lancar seperti yang dirancang dan menangani semua permasalahan yang timbul.

6 8. 8. Melaksanakan pencerapan aktiviti sukan di sekolah. Menyemak kehadiran guru.4 Menguruskan aktiviti pemantauan dan pencerapan bagi memastikan perjalanan Sukan dan Permainan dilaksanakan dengan berkesan mengikut standard yang ditetapkan. 8.5 8.7 Sekali seminggu Sekali seminggu Mengikut keperluan Sekali setahun 8. Melaksanakan program kecemerlangan Sukan dan Permainan 15 minit 30 minit 30 minit 15 minit 15 minit 60 minit 8.10 Menguruskan pengelolaan kursus kemahiran dalaman sesuatu permainan. Memastikan perjalanan pengurusan sukan dan permainan berjalan lancar.13 Merancang kajian tindakan dan penyelidikan untuk penambahbaikan 30 minit Mengikut keperluan Sekali setahun 90 minit Mengikut keperluan Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 134 .9 memastikan jadual latihan dan pertandingan dalaman 8.8 8.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL 30 minit JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU sminggu Sekali minggu 8.12 Memastikan data dan rekod sukan dan permainan diselenggara dengan baik.11 Menilai setiap kegiatan sukan dan permainan berdasarkan skema Penilaian Aktiviti kokurikulum ( untuk individu) dan penilaian kokurikulum mengikut Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) supaya mencapai matlamatnya 8.

3 9.5 Mengikut keperluan Mengikut keperluan 9.1 Menetapkan Tarikh Sukantara Mengikut keperluan Mengikut FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 135 .2 9. Memantau Program Latihan dan Pelaksanaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu Kehormat dan Penaja 9.4 9.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali setahun 9.1 Mengarahkan Setiausaha Sukan menyediakan Kertas Cadangan Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah dan Pembentangan Anggaran Perbelanjaan Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program Mengadakan program latihan dan saringan.0 Pengurusan Sukantara 10.0 Pengurusan Kejohanan Olahraga Tahunan 9.6 Sekali setahun 10.

6 Pemantauan Perlaksanaan Sukantara Sekolah 120 minit Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali setahun 11. Mengikut keperluan Sekali seminggu Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 136 .2 Mesyuarat Pengelolaan Sukantara Sekolah 10. 10.1 Menguruskan kepegawaian yang cekap dalam acara Merentas Desa.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU keperluan Sekolah 10.3 Menetapkan jarak dan masa yang ditetapkan mengikut umur pelajar dan kategori.4 Menentukan acara-cara sukan yang akan dipertandingkan 10.4 Memilih dan menetapkan masa yang sesuai dan mencukupi. 11.5 Membuat pemantauan dan semakan pencapaian para pelajar. 11. 11. 10.2 Menyediakan keperluan bagi melancarkan perjalanan pertandingan merentas desa 11.0 Pengurusan Merentas Desa 11.3 Menyedia prasarana atau memilih lokasi yang sesuai 11.6 Memastikan jarak larian dan 90 minit Sekali setahun Sekali setahun .5 Memastikan pegawai keselamatan seperti polis dan rela dimaklumkan untuk keselamatan para peserta pertandingan.

12.6 Menyedia atau mendapatkan biaya pelaksanaan.8 Membantu pengetua merancang anggaran belanja mengurus.3 Memilih. 120 minit 12.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Sekali setahun kesukaran menepati kehendak MSSD atau MSSM mengikut jantina dan kelas peserta. 11.5 Mengenalpasti dan menetapkan kemudahan asas.2 Mempengerusikan Mesyuarat Pengelolaan Pertandingan Antara Rumah Sukan 12. 12. Sekali setahun Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut jadual pertandingan Sekali setahun FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 137 . 12. 11.1 Membantu pengetua merancang anggaran belanja mengurus pertandingan sukan antara rumah.7 Membantu menyelenggara perjalanan keseluruhan acara ini. 12.3 Merancang dan melaksanakan aliran kerja pelaksanaan. menyusun dan menetapkan program kegiatan atau jenis aktiviti atau sub aktiviti. perkakasan dan peralatan yang diperlukan sera sumber untuk memperolehinya.4 Memantau program latihan 12.0 Pengurusan Pertandingan Antara Rumah 12.

5 Memastikan pasukan sukan dan permainan sekolah menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP 14.1 Mengenal pasti kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan 14.3 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan Kelab sukan dan permainan 90 minit Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sekali/setahu n Sekiranya ada peruntukan 60 minit Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 138 .4 Memantau Pelaksanaan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan 13.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Sekali setahun Sekali setahun 13.2 Mesyuarat untuk menubuhkan pasukan sukan dan permainan sekolah dan perlantikan guru penasihat. 13.1 Mengenalpasti pasukan sukan dan permainan yang akan ditubuhkan di sekolah. 13. Penubuhan Persatuan dan Kelab Sukan dan Permainan 14.0 Pengurusan Penubuhan Pasukan Sukan dan Permainan 13.2 Mengemukakan surat permohonan penubuhan kelab sukan dan permainan kepada pengetua 14.0.3 Mengadakan pemilihan pemain utama dan pelapis dan sesi latihan 13.

3. Sekali setahun Sekali setahun Sekali seminggu Sekali seminggu FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 139 60 minit 15 minit Mengikut keperluan Mengikut keperluan 90 minit Sekali setahun 90 minit Sekali setahun 15. JPN dan SBP 15.2 Menyediakan bajet dan anggaran kewangan .5 Memantau perjalanan aktiviti persatuan dan kelab seperti yang dirancangkan 15.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 14.3. 90 minit 15.4 Memantau pengurusan kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan 14.3. Kewangan Tempat kejohanan.4 Khidmat nasihat pegawai sukan yang terbabit.2 15.5 Peraturan permaian dan sukan standard Kebangsaan yang diubahsuai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia Bahagian Sekolah .3 kepegawaian. Pada dasarnya setiap kontinjen akan memberi sumbangan yang telah ditetapkan bagi menringankan beban tuan rumah kejohanan pertandingan selaku pengurus kejohanan.1 15.3.1 Mendapatkan kertas arahan pengelolaan dari PPD atau JPN 15. 15.0 Pengurusan Pengelolaan Pertandingan Sukan anjuran PPD .3 Mendapatkan kerjasama daripada pihak kesatuan negeri dari segi 15.3.

2 16.4 Memastikan peserta merupakan pelajar yang sedang belajar pada tahun semasa.0 Penubuhan Persatuan dan Kelab 16. 15.1 Mempengerusikan Mesyuarat Pertandingan Kawad Pasukan Beruniform 14.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU Sepanjang tahun 15.4 16.2 Penyelaras menyediakan pasukan untuk pertandingan 120 minit Sekali seminggu Sekali seminggu 15 minit FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 140 .6 Mengenal pasti persatuan atau kelab yang ditubuhkan Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Penaja 90 minit Mengemukakan surat permohonanPenubuhan persatuan dan kelab kepada Pengetua Mengadakan mesyuarat agung penubuhan persatuan dan kelab Memantau pengurusan kelab sukan dan permainan yang ditubuhkan Memantau perjalanan aktiviti persatuan dan kelab seperti yang dirancangkan 90 minit Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun 17.5 Bilangan peserta daripada setiap kontinjen adalah mengikut ketetapan dalam mesyuarat yang telah dipersetujui.5 16. 15.1 16.6 Perbelanjaan 16.3 16.0 Pertandingan Kawad Pasukan Beruniform KRS / GO / NGO 14.

3 Memanjangkan Permohonan kepada JPN selepas menerima surat sokongan penubuhan daripada Badan Gabungan 15.4 Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan 15.1 Mempengerusikan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform GO.3 Memantau Pelaksanaan penyediaan pasukan 14.6 Memastikan Markah Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS 15.0 Penubuhan Pasukan Beruniform GO 15.5 Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan Mengikut keperluan Mengikut FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 141 Mengikut keperluan Sekali setahun Sekali setahun .JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 14.4 Memastikan perjalanan pertandingan dan bersedia untuk menyertai pertandingan ke peringkat yang lebih tinggi seperti 120 minit menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh PPD / JPN / KPM / SBP 14.5 Menyediakan Laporan Pertandingan dan post mortem 14.2 Mengemukakan Permohonan Bertulis Untuk Menubuhkan Pasukan Beruniform GO daripada Badan Gabungan yang berhampiran 15. 15.

17.5 Merima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan dan menghantar ke JPN / PPD Sekali setahun Sekali setahun Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali setahun Sekali setahun Mengikut keperluan Sekali setahun FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 142 . 16.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU keperluan 16.1 Mempengerusikan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan KRS. 16.1 Mempengerusikan Mesyuarat penubuhan Pasukan Pasukan Beruniform NGO.3 Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan. 17.2 Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan NGO 16.3 Menerima Kelulusan dan Mengarahkan Proses Penubuhan.2 Memulakan Proses Permohonan Pendaftaran Sebagai Unit Gabungan NGO 17.0 Penubuhan Pasukan Beruniform NGO 16.4 Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan 17.0 Penubuhan Pasukan KRS 17.5 Menerima laporan Mesyuarat Agung Penubuhan dan menghantar ke JPN / PPD 17.4 Mengadakan Mesyuarat Agung Penubuhan 16.

2 Meluluskan Kertas Cadangan Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 18. 19.2.3 Mengadakan Mesyuarat AJK Pelaksana Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 18.3 Mendapatkan sebutharga dan memilih syarikat penerbit 19.1 Menyediakan Kertas Cadangan dan Anggaran perbelanjaan. Menyediakan jadual pelaksanaan dan penyediaan majalah 19.4 Memantau perkembangan Sekali setahun Mengikut keperluan Sekali setahun Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut keperluan Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 143 .6 Memastikan Markah Aktiviti Perkhemahan Tahunan Dimasukkan ke dalam Sistem Rumah / ISIS.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 18.0 Penerbitan Majalah Sekolah 19.1. 19.0.4 Memantau Persediaan dan Perjalanan Aktiviti Perkhemahan Tahunan 18. Merancang penerbitan majalah sekolah bersama guru penyelaras majalah sekolah. Penganjuran Perkhemahan Tahunan Badan Beruniform 18. 18.5 Menyediakan Laporan dan Perincian Perbelanjaan 18.

1. 20. SU Unit Beruniform dan SU Kelab/Persatuan untuk menjalankan Majlis Anugerah Kokurikulum: 20.5 Memantau dan memastikan raptai Majlis Anugerah Kokurikulum berjalan dengan lancar.3 Memastikan semua Jawatankuasa dapat menjalankan tugasan yang diberikan dengan lancar.2 Mempengerusikan Mesyuarat JK Induk Majlis Anugerah Kokurikulum Pertama bagi tujuan menetapkan tugasan 20.5 Persediaan untuk percetakan 19.6 Memastikan stok dikemaskini dan majalah diedarkan kepada semua pelajar 20.0 Pengurusan Majlis Anugerah Kokurikulum 20.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU penghasilan majalah 19.4 Mempengerusikan Mesyuarat JK Induk Majlis Anugerah Kokurikulum kali ke 2: 20.6 Mempengerusikan Mesyuarat PostMortem Majlis Anugerah Kokurikulum Mengikut keperluan Mengikut keperluan Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun Sekali setahun Mengikut keperluan Mengikut keperluan FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 144 . SU Sukan. Mesyuarat awal bersama SU Kokurikulum. 20.

Hari Kokurikulum 21.6 Memastikan surat-surat penghargaan dan Ucapan Terima kasih dihantar kepada Tetamu jemputan dan Penaja (jika ada) 22.5 Persediaan dan Raptai Majlis Anugerah Kokurikulum 21.2 Mesyuarat AJK Pelaksana Hari Kokurikulum 21.1 Menetapkan Tarikh Hari Kokurikulum 21.4 Mesyuarat AJK Induk Hari Kokurikulum 21. 23.JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU 21.2 Mengenalpasti jenis-jenis program R & D yang bersesuaian.3 Menyemak dan meneliti surat-surat yang berkaitan dan penghasilan buku program 21. Pengurusan R & D 23.0.5 Memastikan penyertaan pelajar FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 145 . 23.4 Menyelia pelaksanaan pertandingan peringkat dalaman untuk mencungkil bakat dalam program R & D 23.3 Merancang strategi penglibatan pelajar dalam program R & D bersama guru penasihat 23.1 Mesyuarat Awal dengan SU R&D sekolah bersama Guru Penasihat.

JENIS KERJA MASA YANG DIAMBIL JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKA N DALAM SEMINGGU dalam program dan pertandingan berkaitan R & D 23.7 Mesyuarat kali Ke 2 bersama semua personel yang terlibat dengan projek bagi tujuan mendapatkan maklum balas. 23. FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 146 .8 Memastikan penyertaan di dalam mana-mana pertandingan yang sesuai yang dianjurkan sama ada oleh Kementerian mahupun badan swasta.6 Memastikan perjalanan dan perkembangan projek adalah lancar dan tiada masalah besar yang dihadapi. 23.

11. LOG SENARAI TUGAS HARIAN : : TUGAS SAYA HARI INI CATATAN NAMA JAWATAN: TARIKH BIL FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 147 .

PANDUAN PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM HASHIM BIN OSMAN PEN.KANAN KO-KURIKULUM (SKJS) FAIL MEJA PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 148 .