Anda di halaman 1dari 3

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

ULANGKAJI TINGKATAN 1 BAB 1 BAB 5


Siapakah penulis sejarah awal yang menghasilkan buku-buku di bawah?
a.
Sejarah Melayu :
_______________________________________________
b.
Tuhfat al-Nafis :
_______________________________________________
c.
Sejarah Alam Melayu :
_______________________________________________
Apakah yang anda ketahui tentang sumber pertama?
a.
Juga dikenali sebagai ________________________________
b.
____________ diolah dan dicetak (ORIGINAL)
c.
Contoh :
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apakah yang anda ketahui tentang sumber kedua?
a.
Juga dikenali sebagai ________________________________
b.
___________ diolah dan dicetak
c.
Contoh :
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Terdapat berapakah kaedah pengkajian sejarah? Apakah kaedah-kaedah tersebut?
(i) _________________________ (ii) ___________________________
(iii) ___________________________
Bolehkah kaedah lisan dipercayai? Mengapa?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Mengapakah terdapat perbezaan pentafsiran antara sejarawan?
____________________________________________________________________________________________________
Apakah kegiatan utama orang Zaman Paleolitik?
___________________________________________ , _______________________________________________________
, ____________________________________________________________
Apakah kepercayaan orang Zaman Paleolitik?
_____________________________ dan mengamalkan ___________________________________ dengan
mengebumikan mayat bersama dengan barangan seperti _________________________ dan
________________________________.
Rangka manusia yang dikebumikan dengan kaki berlipat dinamakan
_______________________________ dan datang dari manusia Zaman ____________________________.
Apakah alatan yang digunakan oleh manusia Zaman Paleolitik?
(i) _____________________
:
_______________________________ dan
_________________________________
(ii)_____________________
:
_________________________________
(iii)
_____________________
:
_________________________ dan
__________________________________
Apakah itu kepercayaan animisme?
_______________________________________________________________________ Manusia Zaman
______________________________ dan ____________________________ mempercayai animisme.
Apakah barangan perhiasan yang dihasilkan oleh manusia Zaman Neolitik?
______________________________ dan ________________________________
Di manakah petempatan orang Zaman Neolitik?
____________________________________________ dan _______________________________________________
Barangan di bawah dihasilkan oleh orang Zaman Neolitik. Apakah kegunaannya?
(i) Beliung :
__________________________________________________________________________________________
(ii)Pemukul kulit kayu :
________________________________________________________________________________
Apakah peralatan yang digunakan oleh masyarakat Zaman Logam?
_______________ , __________________________ , ______________ , ______________ dan
_______________________
Di manakah petempatan orang Zaman Logam?
________________________________ , _____________________________ dan
__________________________________

17) Kerajaan _______________ terletak di kawasan ________________________ ,


_____________________________ dan di kawasan _____________________________. Kerajaan agraria
menjalankan kegiatan _____________________. Dua contoh kerajaan agraria ialah ________________
dan ______________. Angkor telah membina _______________ bagi memajukan
___________________________. Selain itu, Angkor menerima agama Hindu-Buddha dan ini dibuktikan
dengan pembinaan ________________________.

18) Kerajaan ______________ terletak di kawasan ______________________________ dan menjalankan

19)

20)

21)

22)
23)
24)

25)

26)

27)
28)

kegiatan yang berkaitan dengan ___________________ seperti __________________________. Masyarakat


maritim mempunyai _________________________ yang ramai kerana mahir dalam
________________________________. Mereka mampu belayar sehingga ke
___________________________________ kerana menguasai _______________________________.
Batu Bersurat Telaga Batu menunjukkan bahawa Srivijaya mempunyai ___ bahagian
___________________________ iaitu ____________________ , ______________________________ dan
_____________________.
Parameswara meninggalkan _____________________ dan menuju ke ____________________ kerana
diancam oleh _____________________. Sampai di Temasik, Parameswara yang ______________________
tinggi menjangka Temasik mampu
_______________________________________________________________________ lalu bertindak membunuh
______________. Ini menyebabkan Parameswara diserang oleh ___________ kerana Temasik ialah
negeri naungan Siam. Parameswara terpaksa melarikan diri ke ______________.
Apakah sebabnya Parameswara menyukai Melaka?
a.
Berhampiran dengan _________ yang menjadi laluan ______________________________
b.
Bekalan _______________________________
c.
Bentuk muka bumi yang ____________________________ boleh dijadikan ___________________
kepada pedagang
d.
Pokok ____________ dan ________________ yang boleh dijadikan
______________________________________ dan
_____________________________________________________.
e.
Terlindung daripada tiupan ________________________________________.
Nama Melaka berkaitan dengan ________________________ dan _________________________________.
Dalam perkataan Arab, Melaka dipanggil sebagai ____________________ : ___________________________
dan ___________________ : ___________________________________________________________
Parameswara telah melantik pembesar berikut yang bertanggungjawab untuk :
a.
__________________ yang bertanggungjawab dalam
____________________________________________________
b.
40 ________________ : Menjalankan ____________________________________
c.
_______________________ / ___________________________ / ______________________ /
_________________ / ________________ / _______________________________________ : Membawa
_____________________________
Parameswara telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan ___________ agar Melaka
___________________ daripada ancaman luar. Kerajaan China telah _____________________ kerajaan
Melaka dengan memberikan __________________ _______________ , ________________________ ,
__________________________________ dan ____________________ kepada Parameswara.
Sistem Pembesar Empat Lipatan sangat penting bagi melicinkan pentadbiran. Jawab soalan-soalan
berikut.
a.
Apabila Sultan Melaka menghadapi masalah, baginda akan berbincang dengan
______________________.
b.
___________________ bertugas sebagai ketua polis darat
c.
Laksamana bertugas menjaga __________________________________________________________
d.
___________________________________ menguruskan kewangan Melaka
e.
_______________________ bertugas menguruskan pelabuhan
Bagi meningkatkan __________________ dan ____________________ pembesar, Sultan Melaka
memberikan mereka ___________________________________.
Apakah kandungan Undang-Undang Laut Melaka?
a.
Peraturan dan tatatertib ________________________
b.
Cara ____________________________________

29)
30)
31)

32)
33)

c.
______________________________________ yang berlaku di kapal
d.
Larangan-larangan
e.
Tanggungjawab __________________ (kapten), _________ (penyewa ruang
perahu/penumpang kapal)
Sistem Cukai Berkeutamaan di Melaka ditentukan berdasarkan
________________________________________________.
Melaka telah mengeluarkan surat kebenaran berniaga agar dapat melicinkan urusan
___________________________ dan menambahkan sumber ___________________________.
Melaka dan Pasai adalah ___________________ kerana mereka menggunakan istilah _______________
apabila berutus surat.
Melaka telah menjajah dua kawasan penting iaitu _________ dan _______________ kerana Melaka
ingin menguasai ______________________________________ seperti __________.
Agama Islam disebarkan di Melaka melalui _________________________ , _______________________ ,
______________ _______________ , _______________________________ , ______________________________ dan
peranan __________.