Anda di halaman 1dari 18

PANDUAN PENGGUNA KEMASKINI MAKLUMAT DAN CETAK DOKUMEN PERJANJIAN UJRAH SECARA ATAS TALIAN

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

KANDUNGAN

PRAKATA Kemaskini Maklumat Ujrah Muat Turun Dokumen Ujrah Muat Turun Melalui eMel Muat Turun Melalui Laman Web Tukar Kata Laluan Dan Alamat eMEL Terlupa Kata Laluan Atau Kata Laluan Tidak Diterima Melalui eMel

3 4

10 11 16 17

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

PRAKATA
Gambaran keseluruhan Panduan ini adalah untuk peminjam mengemaskini dan mencetak dokumen Ujrah secara atas talian. Ia juga membolehkan peminjam menukar kata laluan sekiranya peminjam terlupa atau tidak menerima kata laluan melalui eMel.

Versi Buku Panduan Ini V1.0

Disediakan Untuk Peminjam mengemaskini dan mencetak dokumen Ujrah secara atas talian Alamat Kemaskini Maklumat Dan Cetak Dokumen Ujrah http://www.ptptn.gov.my

Nota Jika maklumat yang anda kehendaki tidak terdapat di dalam Buku Panduan Pengguna ini, sila layari laman web PTPTN di http://www.ptptn.gov.my atau hubungi talian hotline PTPTN 03-2080 4455

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

A) KEMASKINI MAKLUMAT UJRAH

Layari laman web PTPTN www.ptptn.gov.my Klik kotak 03 Kemaskini Maklumat Ujrah .

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Masukkan nombor kad pengenalan. Masukkan alamat eMel yang sah. eMel yang sah adalah penting bagi penghantaran link pengemaskinian, dokumen Ujrah dan kata laluan.

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Setelah peminjam selesai membuat pendaftaran, maka pengesahan akan dipaparkan seperti di atas.

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Contoh paparan di dalam eMel peminjam. Sekiranya eMel webmaster PTPTN yang diterima tiada di dalam Inbox peminjam, sila buat semakan di dalam Spam.

Sila klik link Sila klik di sini untuk capaian pengemaskinian maklumat Ujrah.

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Butiran Peribadi akan dipaparkan dan masukkan maklumat nombor telefon bimbit bagi tujuan penghantaran Short Message Service (SMS)daripada PTPTN untuk memaklumkan dokumen tawaran boleh dimuat naik daripada eMel dan laman web PTPTN. Klik butang YA untuk membuat penghantaran.

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Klik butang YA untuk membuat pengesahan atau butang TIDAK untuk semakan semula. SMS akan dihantar setelah proses semakan selesai dan dokumen boleh dimuat turun melalui laman web PTPTN atau melalui eMel peminjam.

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

B) MUAT TURUN DOKUMEN UJRAH

i.

Muat Turun Melalui eMel

Contoh paparan eMel yang dihantar oleh webmaster PTPTN kepada peminjam Peminjam boleh memuat turun dokumen melalui eMel. Sekiranya menghadapi masalah muat turun melalui eMel, peminjam boleh memuat turun melalui laman web PTPTN menggunakan No. Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang diberi.

10

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

ii.

Muat Turun Melalui Laman Web PTPTN

Layari laman web PTPTN www.ptptn.gov.my Klik kotak 02 Laman PTPTN Online

11

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Masukkan No. Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang diterima melalui eMel. Digalakkan menukar kata laluan yang mudah diingat peminjam bagi sebarang aktiviti semakan penyata online dan pembayaran melalui FPX pada masa depan.

12

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Klik pada Id

13

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Klik Muat Turun Surat

14

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Contoh paparan dokumen melalui .pdf

15

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

C) TUKAR KATA LALUAN DAN ALAMAT EMEL

Klik TUKAR KATA LALUAN & ALAMAT EMEL Masukkan kata laluan baru dan klik butang SIMPAN

16

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Paparan pengemaskinian kata laluan / eMel Berjaya

D) TERLUPA KATA LALUAN ATAU KATA LALUAN TIDAK DITERIMA MELALUI EMEL
Klik Terlupa Kata Laluan

Skrin Terlupa Kata Laluan akan dipaparkan

17

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

NO. KAD PENGENALAN Masukkan nombor Kad Pengenalan Pelajar. TERUSKAN Klik butang teruskan untuk reset password

Paparan proses kata laluan telah berjaya reset akan dipaparkan.

18

Kemaskini dan Cetak Dokumen Ujrah Online Panduan Pengguna ( V 1.0 )

Beri Nilai