Anda di halaman 1dari 2

Contoh soalan PMR (Lokus dalam 2 Matra/ Loci in 2 Dimensions) 1. Rajah menunjukkan segi empat selari (parallelogram) ABCD.

X dan Y adalah titik-titik yang bergerak dalam segiempat selari ABCD. a) Pada rajah tersebut, lukis dengan tepat lokus, i) X, titik bergerak dengan keadaan membahagi dua sudut ABC dengan tepat, ii) Y, titik bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 3cm dari D. b) Jika kedua-dua lokus di atas bertemu di P,tandakan titik P dan ukur dalam cm jarak PC. Berikan jawapan anda betul kepada 1 titik perpuluhan. [4 markah] Jawapan: D C

.. 2. Pada rajah di bawah, PQR adalah garis lurus. a) Bina lokus, i) X, yang bergerak dengan keadaan , ii) Y, yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama 3.5 cm dari titik R. b) Tandakan titik persilangan diantara Lokus X dan lokus Y dengan huruf S. c) Ukur jarak PS dalam cm. [4 markah]

P___________________________________ R Q

3.