Anda di halaman 1dari 1

2.

Tingkatan 6 2.3.1 Sistem Penggredan


Markah 80 - 100 70 - 79 60 - 69 55 59 50 54 45 49 40 44 35 39 30 34 25 - 29 0 24 Gred Kertas A AB+ B BC+ C CD+ D F Gred Mata Pelajaran A AB+ B BC+ C CD+ D F Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.67 1.33 1.00 0.00 Keputusan

Lulus Penuh (Prinsipal)

Lulus Sebahagian Gagal

Gred mata pelajaran adalah ditentukan oleh markah purata yang dikira berasaskan kepada peratus wajaran dan markah bagi setiap kertas bagi mata pelajaran berkenaan. Mata Pelajaran Pengajian Am Bahasa Melayu Fizik, Kimia dan Biologi Mata Pelajaran lain Kertas 1 2 1 2 3 Wajaran (%) 37.5 62.5 30.0 60.0 10.0 Sama rata

2.3.2

Kerja Kursus
Tempoh Pelaksaan Julai September Januari September Julai September Januari September Julai September Januari September Pernyataan Keputusan Kerja Kursus Skor pelajar dihantar ke Majlis Peperiksaan Malaysia dan gred pelajar dicetak dalam Slip Keputusan STPM sebagai gred Kertas 3.

Kerja Kursus / Amali mesti dilaksanakan bagi mata pelajaran i) Practical Physics Tingkatan 6R ii) Practical Physics Tingkatan 6A iii) Practical Biology Tingkatan 6R iv) v) vi) Practical Biology Tingkatan 6A Practical Chemistry Tingkatan 6R Practical Chemistry Tingkatan 6A

Syarat Pemberian Sijil STPM


Lulus dengan Prinsipal sekurang-kurangnya satu mata pelajaran