Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 4 Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Mata Pelajaran Tajuk Pengetahuan Sedia

Ada Objektif Pengajaran : 07 September 2011 : 8.15 pagi- 9.15 pagi : 4 Intan : 30 orang : Sains :Dunia Teknologi : Pelajar pernah menggunakan telefon dan computer. : Di akhir pelajaran dan pembelajaran murid dapat mengenalpasti alat yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia 7.1.2 menghubungkait bagaimana sesetengah alat membantu mengatasi had keupayaan manusia : Teknologi mengatasi had keupayaan manusia : bekerjasama, bertanggungjawab : Laptop, LCD, Bahan Video dari laman sesawang (you tube) AKTIVITI P&P Seorang murid diminta menonton tayangan video dan seorang rakan lagi membelakangka nnya. Murid yang melihat video diminta menceritakan apa yang dilihat. Seorang murid diminta menonton tayangan video dan seorang rakan lagi membelakangka nnya. Murid yang Material/Med Nilai ia Pengajaran Kip Video 1 Bekerjasama 7.1.1

Isi Pelajaran Nilai-nilai murni Alat Bantu Mengajar

FASA (masa) Set Induksi ( 5 minit)

ISI KANDUNGAN Guru menayangkan video berkaitan Teknologi

Pencetusan idea ( 10 minit )

Guru menayangkan klip video kedua berkaitan alat teknologi mengatasi had keupayaan manusia

Klip video 2 dan klip video 3

Bekerjasama

melihat video diminta menceritakan apa yang dilihat, manakala pasangannya digalakkan untuk bertanya soalan Penstruktur an idea (25 minit) Aplikasi idea (10 minit) Guru menayangkan klip video 1 & 2 yang sebenar Cara mengatasi had keupayaan manuisa Murid menonton dan mendengar klip video yang sebenar secara kelas. Murid di bahagikan kepada 6 kumpulan. Murid membincangkan dan mengenalpasti alat untuk mengatasi had keupayaan manusia yang lain. Murid membentangkan hasil perbincangan. 1.teleskop/teropo ng-melihat objek yang jauh. 2. mikroskopmelihat objek yang terlalu kecil. 3.kren-membawa beban yang terlalu berat 4. mikrofonmendengar bunyi yang terlalu perlahan Guru membuat rumusan Klip video 1 &2 Bertanggungjaw ab

berdasarkan pembentangan tersebut. Refleksi Kepentingan teknologi bagi mengatasi had keupayaan manusia. Guru dan murid bersoal jawab kepentingan teknologi dalam mengatasi had keupayan manusia.