VISHNU A/L RAMA ROA KELAS 5 UNGGUL

1

TEMA 4: KENALI BUDAYA MALAYSIA  TAJUK :ADAB MALAYSIA SOSIAL BUDAYA  SUB TAJUK: CARA MASYARAKAT KITA BERPAKAIAN 2 .

HASIL PEMBELAJARAN  MENYATAKAN CARA BERPAKAIAN UNTUK UPACARA DAN MAJLIS YANG BERBEZA  MENGAMALKAN CARA BERPAKAIAN YANG SESUAI  MENGHORMATI CARA BERPAKAIAN YANG DI AMALKAN DALAM MASYARAKAT KITA/ KAUM LAIN 3 .

UPACARA DAN MAJLIS Upacara Khatam alQuran Majlis Perkahwinan 4 .

Majlis Hari Lahir Majlis Konvokesyen 5 .

Cara Pakaian Yang Sesuai? Memakai Pakaian yang sesuai dengan majlis perkahwinan dan upacara tersebut 6 .

Mengapa kita perlu mematuhi cara berpakaian -Menunjukkan rasa hormat kita pada majlis yang dihadiri -Membolehkan kita diterima oleh masyarakat 7 .

Cara Pakaian Kaum Melayu Memakai pakaian menutup aurat Memakai pakaian tradisional seperti baju kurung dan kebaya bagi perempuan 8 .

Cara pakaian kaum Cina Memilih warna pakaian yang sesuai mengikut situasi seperti upacara atau perayaan tertentu Memakai pakaian sopan di tempat ibadat 9 .

Cara pakaian kaum India Pakaian yang sopan di dalam dan di luar rumah Warna pakaian mengikut situasi Thaipusam ?? 10 .

Jika Bergotongroyong baju yang sesuai ??? 11 .

12 .

13 .

kemas. bersih 14 .Cara yang patuhi semasa berada di sekolah? Memakai pakaian seragam yang lengkap.

D. lukiskan dan senaraikan cara berpakaian di tempat yang berikut. Secara Berkumpulan. * Rujuk Lembaran Kerja Latihan 2. A. B.Latihan 1. C. Sekolah Tempat Ibadat Padang Permainan Hari Raya 15 .

TERIMA KASIH 16 .

 ...9 !.7.7. 07:25:..9 -.3 ./.7 #.3 . %025.3 / 9025.3 -07:9 -07:9 $04./...9.3 /..7.9 %025.3  #:: 02-. :8.7 .3 !.7.9.7.. -075.9 ./.3  $0. $04.3.3!072.3 803.3.3 #:: 07.3!072.3 $0. ..

%#$ .