VISHNU A/L RAMA ROA KELAS 5 UNGGUL

1

TEMA 4: KENALI BUDAYA MALAYSIA  TAJUK :ADAB MALAYSIA SOSIAL BUDAYA  SUB TAJUK: CARA MASYARAKAT KITA BERPAKAIAN 2 .

HASIL PEMBELAJARAN  MENYATAKAN CARA BERPAKAIAN UNTUK UPACARA DAN MAJLIS YANG BERBEZA  MENGAMALKAN CARA BERPAKAIAN YANG SESUAI  MENGHORMATI CARA BERPAKAIAN YANG DI AMALKAN DALAM MASYARAKAT KITA/ KAUM LAIN 3 .

UPACARA DAN MAJLIS Upacara Khatam alQuran Majlis Perkahwinan 4 .

Majlis Hari Lahir Majlis Konvokesyen 5 .

Cara Pakaian Yang Sesuai? Memakai Pakaian yang sesuai dengan majlis perkahwinan dan upacara tersebut 6 .

Mengapa kita perlu mematuhi cara berpakaian -Menunjukkan rasa hormat kita pada majlis yang dihadiri -Membolehkan kita diterima oleh masyarakat 7 .

Cara Pakaian Kaum Melayu Memakai pakaian menutup aurat Memakai pakaian tradisional seperti baju kurung dan kebaya bagi perempuan 8 .

Cara pakaian kaum Cina Memilih warna pakaian yang sesuai mengikut situasi seperti upacara atau perayaan tertentu Memakai pakaian sopan di tempat ibadat 9 .

Cara pakaian kaum India Pakaian yang sopan di dalam dan di luar rumah Warna pakaian mengikut situasi Thaipusam ?? 10 .

Jika Bergotongroyong baju yang sesuai ??? 11 .

12 .

13 .

bersih 14 . kemas.Cara yang patuhi semasa berada di sekolah? Memakai pakaian seragam yang lengkap.

Secara Berkumpulan. C. lukiskan dan senaraikan cara berpakaian di tempat yang berikut.Latihan 1. B. A. * Rujuk Lembaran Kerja Latihan 2. Sekolah Tempat Ibadat Padang Permainan Hari Raya 15 . D.

TERIMA KASIH 16 .

7.9 . . :8./. %025..9 !...3!072.3 803.3..3  $0. .7.3 $0.7.3 -07:9 -07:9 $04.3 . $04./.3  #:: 02-.9 -.. -075.9 %025.9.7 .9.3 .3!072.3 / 9025..3 /./.7 #.3. 07:25:.3 !.3 #:: 07.7...7.

%#$ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful