VISHNU A/L RAMA ROA KELAS 5 UNGGUL

1

TEMA 4: KENALI BUDAYA MALAYSIA  TAJUK :ADAB MALAYSIA SOSIAL BUDAYA  SUB TAJUK: CARA MASYARAKAT KITA BERPAKAIAN 2 .

HASIL PEMBELAJARAN  MENYATAKAN CARA BERPAKAIAN UNTUK UPACARA DAN MAJLIS YANG BERBEZA  MENGAMALKAN CARA BERPAKAIAN YANG SESUAI  MENGHORMATI CARA BERPAKAIAN YANG DI AMALKAN DALAM MASYARAKAT KITA/ KAUM LAIN 3 .

UPACARA DAN MAJLIS Upacara Khatam alQuran Majlis Perkahwinan 4 .

Majlis Hari Lahir Majlis Konvokesyen 5 .

Cara Pakaian Yang Sesuai? Memakai Pakaian yang sesuai dengan majlis perkahwinan dan upacara tersebut 6 .

Mengapa kita perlu mematuhi cara berpakaian -Menunjukkan rasa hormat kita pada majlis yang dihadiri -Membolehkan kita diterima oleh masyarakat 7 .

Cara Pakaian Kaum Melayu Memakai pakaian menutup aurat Memakai pakaian tradisional seperti baju kurung dan kebaya bagi perempuan 8 .

Cara pakaian kaum Cina Memilih warna pakaian yang sesuai mengikut situasi seperti upacara atau perayaan tertentu Memakai pakaian sopan di tempat ibadat 9 .

Cara pakaian kaum India Pakaian yang sopan di dalam dan di luar rumah Warna pakaian mengikut situasi Thaipusam ?? 10 .

Jika Bergotongroyong baju yang sesuai ??? 11 .

12 .

13 .

kemas.Cara yang patuhi semasa berada di sekolah? Memakai pakaian seragam yang lengkap. bersih 14 .

A. lukiskan dan senaraikan cara berpakaian di tempat yang berikut. D. Secara Berkumpulan. Sekolah Tempat Ibadat Padang Permainan Hari Raya 15 . C. * Rujuk Lembaran Kerja Latihan 2.Latihan 1. B.

TERIMA KASIH 16 .

..9 -.7.3.7 #. -075..3!072.3 /..3 #:: 07.3 803.9 !. :8..9 %025.3 / 9025.././.7.3!072.7.3. %025.7.3 -07:9 -07:9 $04.9 ./. 07:25:.3 $0. $04.7.3  $0.7 .3  #:: 02-.3 !. .3 . .3 .9...9.

%#$ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful