VISHNU A/L RAMA ROA KELAS 5 UNGGUL

1

TEMA 4: KENALI BUDAYA MALAYSIA  TAJUK :ADAB MALAYSIA SOSIAL BUDAYA  SUB TAJUK: CARA MASYARAKAT KITA BERPAKAIAN 2 .

HASIL PEMBELAJARAN  MENYATAKAN CARA BERPAKAIAN UNTUK UPACARA DAN MAJLIS YANG BERBEZA  MENGAMALKAN CARA BERPAKAIAN YANG SESUAI  MENGHORMATI CARA BERPAKAIAN YANG DI AMALKAN DALAM MASYARAKAT KITA/ KAUM LAIN 3 .

UPACARA DAN MAJLIS Upacara Khatam alQuran Majlis Perkahwinan 4 .

Majlis Hari Lahir Majlis Konvokesyen 5 .

Cara Pakaian Yang Sesuai? Memakai Pakaian yang sesuai dengan majlis perkahwinan dan upacara tersebut 6 .

Mengapa kita perlu mematuhi cara berpakaian -Menunjukkan rasa hormat kita pada majlis yang dihadiri -Membolehkan kita diterima oleh masyarakat 7 .

Cara Pakaian Kaum Melayu Memakai pakaian menutup aurat Memakai pakaian tradisional seperti baju kurung dan kebaya bagi perempuan 8 .

Cara pakaian kaum Cina Memilih warna pakaian yang sesuai mengikut situasi seperti upacara atau perayaan tertentu Memakai pakaian sopan di tempat ibadat 9 .

Cara pakaian kaum India Pakaian yang sopan di dalam dan di luar rumah Warna pakaian mengikut situasi Thaipusam ?? 10 .

Jika Bergotongroyong baju yang sesuai ??? 11 .

12 .

13 .

bersih 14 .Cara yang patuhi semasa berada di sekolah? Memakai pakaian seragam yang lengkap. kemas.

Latihan 1. lukiskan dan senaraikan cara berpakaian di tempat yang berikut. B. A. D. Sekolah Tempat Ibadat Padang Permainan Hari Raya 15 . Secara Berkumpulan. C. * Rujuk Lembaran Kerja Latihan 2.

TERIMA KASIH 16 .

9. 07:25:.7.7 #.3 #:: 07.3 /..3 803.3 $0../.. .3  $0.3.7.9 %025.3 -07:9 -07:9 $04.3!072.7 . -075..3 / 9025..3 ./.9 !.3./. .3!072.7. $04.3 !.9 .3 .3  #:: 02-. %025.9..9 -..7.7.. :8.

%#$ .