Anda di halaman 1dari 6

PENGGUNAAN POSTER

‘WARISAN PENDIDIKAN
WAWASAN’

KEMAHIRAN BERFIKIR
SECARA KRITIS DAN KREATIF
MATLAMAT
 Matlamat utama projek ini ialah
untuk meningkatkan pengetahuan
dan kemahiran guru tentang aspek
pemupukan kemahiran berfikir
secara kreatif dan kritis dalam
proses pengajaran dan
pembelajaran di bilik darjah. Ini
adalah kerana kemahiran berfikir
yang dikuasai oleh guru akan
mampu meningkatkan kemampuan
berfikir di kalangan anak didik
OBJEKTIF
1. Menguasai kemahiran generik yang
terkandung dalam framework untuk
menyusun (organize) pengajaran dan
pembelajaran.
2. Menggunakan kemahiran generik yang
terkandung dalam framework untuk
merancang rancangan mengajar,
membina bahan bantu mengajar
tambahan dan membuat penilaian.
3. Mentafsir maklumat secara kritikal dan
analitikal.
4. Mengaplikasi idea dan maklumat yang
kreatif dalam pengajaran dan
pembelajaran.
5. Menggunakan kerangka generik sebagai
IDEA UTAMA PROJEK
Idea utama projek yang cuba dikongsi
bersama ialah:
Berfikir dan merenung tentang perkara
Guru yang berlaku dalam bilik darjah,
bagaimana hendak mendapatkan
penyertaan murid, dan cara terbaik untuk
membantu murid belajar.
Dapat menghubungkaitkan pembelajaran
Murid yang dipelajari dengan keperluan dalam
kehidupan seharian mereka, dan secara
aktif cuba memahami apa yang dia harus
buat.
Suasana kelas yang mana guru dan murid
saling bekerjasama untuk menjadikan
proses pengajaran dan pembelajaran itu
Kelas
suatu pengalaman yang menyeronokkan
dan dapat dimanfaatkan oleh semua.
KEMAHIRAN UMUM & TUJUANNYA
KEMAHIRAN TUJUAN
Menggalakkan murid berfikir tentang sesuatu
Renung/Reflek tajuk.
si Meningkatkan kesedaran murid tentang
sesuatu isu.
Menggalakkan murid berbincang dan
berinteraksi.
Membolehkan murid bekerjasama.
Menggalakkan menganalisis dan menilai
Bincang idea.
Memanfaatkan orang lain sebagai sumber idea.
Membolehkan murid menganalisis dan menilai
idea.

Menggalakkan murid mencari, mengenalpasti


Selidik dan
menilai sumber yang sesuai dan menyusun
semula
maklumat untuk sesuatu tujuan tertentu.
Menggalakkan murid menyoal, mengenalpasti
Reka dan
menyelesaikan masalah secara kolaboratif.
Terima Kasih
… Atas Perhatian Yang Anda
Berikan

JURULATIH UTAMA
( KHSR )
Jabatan Pendidikan Terengganu
September 2002