Anda di halaman 1dari 1

Lampiran 1

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG UNIT LATIHAN DAN KEMAJUAN STAF BORANG SINOPSIS BUKU
SEKTOR/UNIT/PPD/SEK : 1. Nama / Gred Pegawai /Kakitangan : 2. Judul / Penulis Buku : 4. Bidang Buku : 6 Tarikh Sinopsis Diserahkan : 7. Ringkasan Eksekutif :

3. Penerbit / Tahun Terbitan 5. Jumlah Muka Surat

8. Pembelajaran Diperolehi :

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi :

Disediakan oleh, ..

Disahkan oleh,