Anda di halaman 1dari 58

Disediakan oleh: Sarah Bt. Hashim Siti Murshida Bt. Abdul Rashid Siti Najwa Bt.

Amran Yusmira Bt. Mat

SOALAN TOTURIAL 2
Pilih jenis pentaksiran yang bersesuaian untuk mentaksir hasil kerja multimedia. Bincangkan dari 3 sumber. 1) Kegunaan bahasa visual mengikut tahap di peringkat sekolah rendah 2) Tindakbalas mengikut tahap kanak-kanak terhadap hasil seni visual 3) Aspek ekspresi diri

Hasil Kerja Multimedia


Multimedia merujuk kepada gabungan pelbagai

media, seperti visual, video, teks, audio dan animasi yang digabungkan bersama bagi memperolehi kesan yang lebih baik di dalam penyampaian sesuatu maklumat Dalam konteks PSV, multimedia dijadikan sebagai alat atau medium yang membantu untuk menghasilkan karya seni.

CONTOH KARYA SENI MENGGUNAKAN PERISIAN ADOBE PHOTOSHOP

PENTAKSIRAN YANG SESUAI DIGUNAKAN

Pentaksiran Pembentukan Watak

PEMBENTUKAN WATAK
Membentuk disiplin dalam diri pelajar
Guru perlu menghargai hasil karya murid Melalui pemerhatian guru dapat menilai personaliti

diri, komitmen terhadap tugas, tahap kemahiran dan bakat yang ada.

Unsur Seni
PENGGUNAAN BAHASA VISUAL

Prinsip Rekaan

Garisan

Bentuk

UNSUR SENI

Warna

Rupa

GARISAN
Garisan Tebal
Garisan Halus Garisan Nipis

Garisan Bersudut

WARNA
Menggunakan warna tertier
Gubahan Warna- Sewarna/ Monokrom Satu warna yang dihasilkan melalui pelbagai ton Gamabar diwarnakan dengan satu warna dalam pelbagai ton

RUPA
Rupa Geometrik- rupa yang bersudut
Pengulangan rupa pada corak di topi

BENTUK
Bentuk 2 dimensi

Hanya dapat dilihat

Bentuk Manusia Terdapat pada hampir keseluruhan imej

PRINSIP REKAAN

Penegasan Warna yang lebih gelap pada wajah Menunjukkan perubahan wajah patung firaun kepada eajah manusi

TINDAK BALAS MENGIKUT TAHAP KANAK-KANAK TERHADAP HASIL SENI VISUAL


Memberi Dapat Dapat komitmen menghasilkan menggunakan dalam karya seperti bahasa visual menghasilkan soalan guru dengan betul karya ini

Penggunaan warna sewarna

Pemilihan wajah ceria

ASPEK EKSPRESI DIRI

CONTOH LUKISAN RUMAH MENGGUNAKAN PERISIAN PAINT

JENIS PENTAKSIRAN YANG SESUAI

PENTAKSIRAN AUTENTIK

PENTAKSIRAN PEMBENTUKKAN WATAK

PENTAKSIRAN AUTENTIK

Guru menunjukkan contoh gambar lukisan rumah dan meminta murid melukis rumah berdasarkan model gambar yang ditunjukkan. Guru akan memantau dan membuat pemerhatian semasa murid menyiapkan hasil kerja mereka Guru akan menilai dan mencatat segala kelemahan dan kekuatan murid Guru memberikan komen dan motivasi terhadap hasil kerja murid

PENTAKSIRAN PEMBENTUKKAN WATAK

Guru menilai sahsiah dan peribadi murid Guru membuat apresiasi terhadap hasil kerja murid secara individu mahupun membentangkannya di hadapan kelas. Murid akan menghargai keindahan flora & fauna

KEGUNAAN BAHASA VISUAL

EKPRESI DIRI

TINDAK BALAS

UNSUR SENI

BAHASA VISUAL

PRINSIP SENI

UNSUR SENI

WARNA - menggunakan pelbagai jenis warna ( primer, sekunder & tertier) - Penggunaan tone warna - warna harmoni BENTUK - 2 dimensi

GARISAN - garisan tebal pada bingkai tingkap - batang pokok menggunakan garisan kasar - garisan halus pada tangkai bunga - garisan bersudut pada tingkap

RUPA -menggunakan pendekatan rupa geometri - mempunyai bentuk alam semula jadi - mempunyai sudut yang jelas

PRINSIP REKAAN

HARMONI - susunan pokok bunga

PERGERAKAN

KESATUAN - Menggabungjalinkan komponen seni

KESEIMBANGAN - Imbangan simetri

TINDAK BALAS MENGIKUT TAHAP KANAK-KANAK TERHADAP HASIL SENI VISUAL


Mengaplikasikan Dapat Sikap & bahasa visual menghasilkan komitmen murid dalam karya mengikut terhadap penghasilan kehendak guru tugasan karya/tugasan

Imaginasi

Emosi, latar belakang EKSPRESI DIRI

merupakan salah satu media bergerak yang menghasilkan imej realistik

bemanfaat dalam menyampaikan sesuatu mesej kepada penonton

berkeupayaan menunjukkan imej yang bergerak seperti merakam aksi penunggang motorsikal lumba yang bergerak laju

dapat mempercepat dan melambatkan pergerakan masa, masa boleh dipendekkan

berupaya merakamkan imej jauh dan dekat

masa dan ruang boleh dimanipulasikan melalui animasi

Jenis Pentaksiran

Performance Based

Pembentukan Watak

Penggunaan Bahasa Visual

unsur seni

prinsip rekaan

garisan

ruang

Unsur seni

warna

rupa

Garisan
halus tebal bertitiktitik

Warna

Gabungan pelbagai warna iaitu warna primer, sekunder dan tertier

Gubahan warna -emosi dan warna

Penggunaan warna harmoni

Ruang
positif negatif kedalaman nyata

Bentuk

2 dimensi

Rupa

geometri

Prinsip rekaan

Keseimbangan

Pergerakan

Harmoni

Kepelbagaian

Tindak balas kanak-kanak terhadap hasil seni visual


Berusaha untuk menghasilkan video terbaik Aplikasi penggunaan bahasa seni visual

Komitmen dan kerjasama murid dalam menghasilkan karya

Luahan perasaan

Ekspresi diri
kesyukuran

imaginasi

2. Perfomance based 1. Pembentukan watak

Pembentukan watak
Mengenalpasti potensi dan bakat murid
Menilai komitmen murid Guru membuat pemerhatian terhadap murid secara

individu

Perfomance based
Mengukur keupayaan/ kecekapan murid melakukan

sesuatu tugas
Sikap dan komitmen murid terhadap tugasan Memupuk keyakinan dalam diri murid

Unsur seni

Bahasa visual
Prinsip seni

Unsur seni
Warna
Menggunakan pelbagai jenis warna (primer, sekunder , tertier)

Rupa
Bentuk Garisan

Menggunakan rupa geometri

Dua dimensi

Menggunakan garisan kasar pada setiap rupa yang dihasilkan

Prinsip seni

Pergerakan

Pengulangan pergerakan

Keseimbangan

Keseimbangan bentuk dan saiz objek yang sama

TINDAK BALAS MENGIKUT TAHAP KANAK-KANAK TERHADAP HASIL SENI VISUAL


Mengaplikasikan Dapat Sikap & bahasa visual menghasilkan komitmen murid dalam karya mengikut terhadap penghasilan kehendak guru tugasan karya/tugasan

Imaginasi

Bakat dan potensi

Ekspresi diri Emosi Kreativiti