Anda di halaman 1dari 14

Nurfatin binti Idrus

Konsep Islam Hadhari

Hadhari membawa maksud bertamadun atau Islam yang menekankan aspek tamadun. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Civilization Islam manakala bahasa Arab sebagai Al-Islam Al-Hadhari. Ajaran yang berpaksikan al-Quran dan sunnah.

Takrif Islam Hadhari

Suatu pendekatan pembangunan manusia, masyarakat dan negara yang bersifat menyeluruh, berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam.

PRINSIP-PRINSIP ISLAM HADHARI

KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH

Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah S.A.W. sebagai teras pegangan dan rujukannya. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan), syariah (perundangan), akhlak, moral dan nilai-nilai murni adalah teras kepada-Nya.

Menekankan kepada pembinaan akidah umat Islam menerusi perlaksanaan sistem pendidikan yang bersepadu dan mantap sejak dari peringkat awal persekolahan.

Antara langkah yang diambil oleh kerajaan ialah memperkenalkan pendidikan j-Qaf iaitu pelajaran jawi, al-Quran dan fardu ain kepada pelajarpelajar Islam di peringkat sekolah rendah.

2) Kerajaan yang adil dan beramanah

Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Amanah bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan ke atasnya. Pemerintah hendaklah memerintah secara adil dan

beramanah kepada semua rakyat tanpa mengira perbezaan agama dan budaya.

3) RAKYAT YANG BERJIWA MERDEKA


o Setiap manusia dilahirkan merdeka. o Memiliki pemikiran dan tindakan yang tidak

dibelenggu oleh isme-isme ciptaan manusia sama ada dari Timur ataupun Barat.

o Tidak

akan

terpedaya

dengan

budaya

hidup

hedonistik ciptaan Barat. o Mampu berfikir secara bebas dan waras serta

bertindak secara bijaksana.

4) Penguasaan Ilmu Pengetahuan Entiti terpenting dalam kehidupan manusia. Hanya bangsa yang berilmu yang mampu membina tamadun. Negara yang diiktiraf sebagai negara maju dan memiliki kekuatan pertahanan serta ekonomi yang hebat adalah negara yang menguasai ilmu sains dan teknologi.

Kerajaan pendidikan

telah dengan

memperkasakan menubuhkan

sistem sekolah

wawasan dan sekolah bestari.

Menyediakan prasarana yang lengkap.


Kerajaan juga telah menambah bilangan

universiti awam dan menggalakkan penubuhan


universiti swasta.

5) Pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif

o Pembangunan ekonomi bersifat seimbang dan komprehensif dengan mengambil kira nilai-nilai moral dan akhlak serta meliputi pembangunan rohani dan jasmani. o Kerajaan telah merangka pelan pembangunan yang meliputi semua wilayah di Malaysia seperti Wilayah Pembangunan Koridor Utara.

o Kerajaaan juga memberi tumpuan kepada pembangunan produk halal dengan mewujudkan hab-hab halal.
o Kerajaan melalui JAKIM telah mempromosikan pensijilan halal dan menganjurkan pameran produk halal (MIHAS) yang diadakan secara tahunan.