P. 1
Jabatan Imigresen Malaysia

Jabatan Imigresen Malaysia

|Views: 20,111|Likes:
Dipublikasikan oleh mriezal76

More info:

Published by: mriezal76 on Sep 12, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

Sections

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

1

JABATAN
IMIGRESEN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

2

JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

Sejarah Imigresen wujud secara rasmi di Bandar Johor Bahru pada tahun 1886.
Apabila Bangunan Sultan Ibrahim siap dibina pada tahun 1940, Pejabat Imigresen
Negeri Johor beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Pada tahun 1967
berpindah pula ke bangunan AIA, Johor Bahru. Buat masa sekarang Pejabat
Imigresen terletak di tingkat 1,2 dan 8 Blok B Wisma Persekutuan Jalan Ayer Molek
Johor Bahru.

LATAR BELAKANG

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

3

JABATAN IMIGRESEN
BAHAGIAN PEKERJA ASING

Bahagian Pekerja Asing ditubuhkan dengan wujudnya Unit Pembantu Rumah
Bahagian urusetia Pewarganegaraan Ibu Pejabat Imigresen Kuala Lumpur
ekoran dasar kerajaan membenarkan pengambilan pembantu rumah asing
(PRA ) Indonesia pada tahun 1982 dan pembantu rumah asing Filipina pada
tahun 1984.

Pada 1April 1989 ditubuhkan Urusetia Jawatan kuasa Pengambilan Buruh
asing dan diletakkan di bawah Urusetia PewarganegaraanIbu Pejabat.

Bahagian Pas Penggajian dan Buruh Asing mula ditubuhkan kemudiannya
bagi mengendalikan urusan pemutihan bagi pelbagai sector( perkilangan,
pembinaan, perkhidmatan dan perladangan )

Pada 9 Mac 1996, Pasukan Petugas Pekerja Asing (PPPA) dibawah
Kementerian Dalam Negeri ditubuhakan bagi mengambil alih tugas dan
tanggungjawab Unit Buruh Asing.

PPPA dibubarkan pada 1 Mei 1997 dan Bahagian Pekerja Asing ditubuhkan
bagi mengambil alih tugas dan tanggungjawab PPPA.

Bahagian Pekerja Asing telah melalui perubahan yang radikal mulai tahun
1998 dengan system pengkomputeran yang baru dan renovasi pejabat.

Urusan berkaitan pekerja asing telah didesentralisasikan kepada semua
jabatan Imigresen Negeri mulai 1 Mei 1998.( Pekeliling Imigresen Malaysia
Terhad Bil.12 Tahun 1998 Desentralisasi Urusan Pekerja Asing)

LATAR BELAKANG

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

4

1. Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan kepada warganegara dan
penduduk tetap.

2. Mengeluarkan visa, pas dan permit kepada warganegara asing yang
memasuki Malaysia.

3. Mengawalselia pergerakan keluar masuk orang di pintu-pintu masuk yang
diwartakan.

4. Menguatkuasa Akta Imigresen 1959/63, peraturan-peraturan Imigresen 1963
dan Akta Pasport 1966 dan lain-lain akta yang berkaitan.

5. Member perkhidmatan sokongan yang berkualiti dan efisien kepada
pelanggan jabatan.

FUNGSI UTAMA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

5

1. Menguruskan permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka

panjang.

2. Menguruskan permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka

pendek.

3. Menguruskan permohonan pembantu rumah asing.

4. Menguruskan lanjutan pas lawatan kerja sementara (PLKS) pekerja asing
pelbagai sektor dan mengemaskini data.

5. Mengeluarkan pelekat pas lawatan kerja sementara (PLKS) pekerja asing
pelbagai sektor.

6. Mengeluarkan memo periksa keluar bagi permohonan yang memenuhi

syarat.

7. Mengeluarkan pas khas .

8. Menguruskan penyerahan pasport yang telah siap dikeluarkan pas lawatan
kerja sementara.

9. Menguruskan urusan serahan visa dengan rujukan

10. Menguruskan pengeluaran i-kad untuk pekerja asing pelbagai sektor.

11. Menguruskan tuntutan jaminan bank

12. Menguruskan tuntutan wang cagaran dan levi

13. Menyediakan borang –borang dan nombor giliran berkaitan permohonan.

14. Menguruskan urusan tukar nama dan lokasi syarikat.

15. Memberi khidmat pelanggan.

16. Menguruskan kutipan hasil bahagian.

AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

6

17. Mengendalikan sistem forms (foreign workers monitoring system)

17.1 Menguruskan lanjutan pas lawatan kerja sementara (PLKS)

17.2 Menguruskan kutipan hasil

17.3 Mengeluarkan pas khas

17.5 Mengeluarkan pelekat pas lawatan kerja sementara ( PLKS )

17.5 Mengeluarkan memo perisa keluar

18.Menguruskan urusan – urusan pentadbiran am bahagian.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

7

MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS
LAWATAN JANGKA PANJANG

1. Terima permohonan visa dengan rujukan yang memenuhi syarat yang
ditetapkan.

2. Semak permohonan visa dengan rujukan mengikut senarai semak.

3. Keluarkan surat akuan penerimaan kepada majikan/agensi berdaftar.

4. Masukkan data majikan dan pekerja ke dalam sistem komputer.

5. Pertimbangan dan buat kelulusan untuk permohonan visa dengan rujukan.

6. Buat bayaran untuk permohonan visa dengan rujukan yang telah diluluskan
oleh pegawai kanan.

7. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan.

8. Tandatangan surat kelulusan visa dengan rujukan.

9. Serah surat kelulusan visa dengan rujukan ke kaunter serahan vdr setelah
ditandatangani .

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

8

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN
UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PANJANG

TERIMA PERMOHONAN

SEMAKPERMOHONAN MENGIKUT
SENARAI SEMAK

KELUARKAN SURAT AKUAN
PENERIMAAN

SEMAK, DAFTAR DAN MASUKKAN
DATA MAJIKAN DAN PEKERJA

LENGKAP

YA

TIDAK

MAKLUMKAN
PADA MAJIKAN
DAN
LENGKAPKAN
SEMULA
PERMOHONAN

PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI
PEGAWAI KANAN

BUAT BAYARAN VISA DENGAN RUJUKAN

KELUARKAN SURAT KELULUSAN VISA DENGAN
RUJUKAN

TANDATANGAN SURAT KELULUSAN
VISA DENGAN RUJUKAN OLEH PEGAWAI
KANAN

SERAH SURAT KELULUSAN VISA
DENGAN RUJUKAN KE KAUNTER
SERAHAN VDR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

9

MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS
LAWATAN JANGKA PENDEK

1. Terima permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka pendek.

2. Semak permohonan mengikut senarai semak

3. Keluarkan surat akuan penerimaan sekiranya tiada masalah kepada majikan /
agensi berdaftar.

4. Daftar permohonan untuk rujuk pengarah.

5. Semak permohonan fail rujuk pengarah untuk pertimbangan dan sokongan.

6. Buat perakuan dan kelulusan bagi permohonan visa dengan rujukan untuk
pas lawatan jangka pendek.

7. Buat bayaran visa dengan rujukan setelah kelulusan dibuat.

8. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka

pendek.

9. Tandatangan surat kelulusan visa dengan rujukan.

10. Serah surat kelulusan ke kaunter serahan visa dengan rujukan.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

10

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN
UNTUKPASLAWATAN JANGKA PENDEK

TERIMA PERMOHONAN

SEMAKPERMOHONAN MENGIKUT
SENARAI SEMAK

LENGKAP

YA

TIDAK

MAKLUMKAN
PADA MAJIKAN
DAN
LENGKAPKAN
SEMULA
PERMOHONAN

KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN KEPADA
MAJIKAN

DAFTARPERMOHONAN UNTUKRUJUKPENGARAH

PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI PADA
PEGAWAI KANAN

PERAKUAN DAN KELULUSAN DARI PENGARAH NEGERI

BUAT BAYARAN SETELAH MENDAPAT KELULUSAN
DARI PENGARAH

KELUARKAN SURAT KELULUSAN VISA DENGAN
RUJUKAN UNTUKPASLAWATAN JANGKA PENDEK

TANDATANGAN SURAT KELULUSAN OLEH PEGAWAI
KANAN

SERAH SURAT KELULUSAN KEKAUNTERSERAHAN
VISA DENGAN RUJUKAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

11

MENGURUSKAN PERMOHONAN PEMBANTU RUMAH ASING

1. Terima permohonan pembantu rumah asing dan pastikan ia lengkap dan
memenuhi syarat.

2. Semak di dalam sistem sama ada pemohon pernah memiliki pra yang masih
aktif atau tidak.

3. Keluarkan surat akuan penerimaan bagi permohonan yang lengkap.

4. Daftar permohonan yang diterima.

5. Masukkan data majikan dan pembantu rumah di dalam sistem komputer.

6. Semak dan luluskan permohonan pembantu rumah asing jika permohonan
lengkap dan memenuhi syarat.

7. Tentukan sama ada permohonan pra yang diragui maklumat majikannya
perlu di naziran atau tidak.

8. Semak dan buat kelulusan permohonan pembantu rumah asing jika
permohonan lengkap dan memenuhi syarat (sekiranya ketua bahagian tiada).

9. Kemaskini data.

10. Buar naziran bagi permohonan pembantu rumah asing yang diragui maklumat
majikannya.

11. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan untuk permohonan pembantu
rumah yang menepati syarat.

12. Buka fail bagi permohonan rujuk pengarah (sekiranya permohonan
melibatkan pra kedua, jp-visa, tukar majikan, pembantu rumah asing Filipina
dan Sri Lanka.

13. Semak permohonan fail rujuk pengarah untuk pertimbangan dan sokongan.

14. Buat perakuan dan kelulusan bagi permohonan pembantu rumah kedua, jp-
visa,tukar majikan, pembantu rumah asing warganegara Sri Lanka & Filipina.

15. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan untuk permohonan pembantu
rumah asing telah mendapat kelulusan dari pengarah.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

12

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN PERMOHONAN PEMBANTU RUMAH ASING

KEMBALIKAN
DOKUMEN
KEPADA
MAJIKAN

REKOD DALAM BUKU
DAFTAR RUJUK
PENGARAH

KEMASUKAN KELULUSAN
PENGARAH OLEH KBPA/TPPI

MAKLUM
PADA
MAJIKAN

BUAT
BAYARAN

KELUARKAN
SURAT
KELULUSAN

LULUS

PRA PERTAMA

TOLAK

MAKLUM PADA
MAJIKAN

TOLAK

KES– KES RUJUKAN
PENGARAH
(PRA KEDUA TUKAR
MAJIKAN, JP-VISA, PRA
FILIPINA DAN SRI LANKA
SERTA NAZIRAN )

PERTIMBANGAN
DAN SOKONGAN
DARI KETUA
BAHAGIAN

KELULUSAN
PENGARAH

LULUS

TERIMA PERMOHONAN PRA DARI MAJIKAN / AGENSI
BERDAFTAR

SEMAKPERMOHONAN SAMAADA LENGKAP ATAU
TIDAK

LENGKAP

TIDAK

KEMBALI
DOKUMEN ASAL
KEPADA PEMOHON
UNTUKDILENGKAP

YA

KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN

DAFTAR MAKLUMAT MAJIKAN DAN PEMBANTU
RUMAH ASING

KELULUSAN DAN PERTIMBANGAN OLEH
PEGAWAI KANAN

BUKA FAILRUJUK
PENGARAH

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

13

MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)
PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR DAN MENGEMASKINI DATA

1. Terima permohonan lanjutan pas lawatan kerja sementara ( plks ) dari
majikan atau agensi berdaftar.

2. Semak permohonan dan masukkan data pekerja ke dalam sistem sekiranya
permohonan menepati syarat yang di tetapkan.

3. Luluskan lanjutan pas lawatan kerja sementara (plks)pekerja asing pelbagai
sektor sekiranya tiada masalah.

4. Rujuk kepada pegawai kanan jika ada masalah terutama yang melibatkan pas
khas atas sebab:

4.1 Kes tinggal lebih masa

4.2 Fomema

5. Pertimbangan dan kelulusan untuk pas khas

6. Mengarahkan majikan merujuk kepada bahagian unit penguatkuasa
sekiranya:

6.1 kes tinggal lebih masa

6.2 fomema

Melebihi dari 30 hari .

7. Kemaskini data

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

14

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA
SEMENTARA (PLKS) PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR DAN
MENGEMASKINI DATA

TERIMA PERMOHONAN

SEMAKPERMOHONAN DAN MASUKKAN
DATA

LULUSKAN LANJUTAN PASLAWATAN KERJA
SEMENTARA (PLKS)

RUJUKPEGAWAI KANAN JIKA ADA MASALAH

MASALAH

TIADA

KES– KESYANG
MELIBATKAN
KEMASKINI DATA,
PASKHAS,
FOMEMA DAN
RUJUKUNIT
PENGUATKUASA

SEMAK
PERMOHONAN
YANGDIRUJUK

PERTIMBANGAN
DAN KELULUSAN
DARI PEGAWAI
KANAN

BUAT BAYARAN
PASKHAS

KELUARKAN PAS
KHAS

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

15

MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)
PELBAGAI SEKTOR

1. Terima permohonan pasport daripada majikan, bahagian pas khas,kaunter
lanjutan atau kaunter juruwang

2. Semak pasport dan status fomema di dalam sistem komputer.

3. Pastikan butir – butir di dalam sistem pelekat adalah sama terutama yang
berkaitan dengan :

3.1 Tahun perkhidmatan

3.2 Gambar pekerja

3.3 Alamat tempat bekerja

4. Cetak pelekat pas lawatan kerja sementara ( plks ) pelbagai sektor

5. Tampal pelekat pas lawatan kerja sementara (plks) yang telah dikeluarkan
ke dalam pasport.

6. Rujuk kepada pegawai kanan sekiranya terdapat kesilapan data dan pelekat

rosak

7. Kemaskini data dan nombor pelekat

8. Batalkan pelekat sekiranya ada masalah semasa proses pengeluaran

pelekat.

9. Beri kelulusan untuk cetak semula pelekat

10. Buat cetakan semula pelekat pas lawatan kerja sementara ( PLKS ) setelah
data dikemaskini oleh pegawai kanan.

11. Tampal pelekat pas lawatan kerja sementara ( PLKS ) ke dalam pasport .

12. Serah kepada majikan pasport yang telah dikeluarkan plks jika permohonan
bawah 5 pasport

13. Rekod kad nombor bersiri yang dikepilkan di pasport ke dalam buku
pengeluaran pelekat jika permohonan yang melebihi 5 pasport .

14. Serahkan pasport yang sudah di keluarkan pas lawatan kerja sementara
( PLKS ) ke kaunter serahan pasport.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

16

CARTA ALIRAN KERJA
MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA
SEMENTARA (PLKS) PELBAGAI SEKTOR.

TERIMA PERMOHONAN PASPORT DARI MAJIKAN,
BHG PASKHAS, KAUNTER LANJUTAN ATAU KAUNTER
JURUWANG

SEMAKPASPORT DAN STATUSFOMEMA

CETAKPELEKAT PASLAWATAN KERJA SEMENTARA
(PLKS)

RUJUKPEGAWAI KANAN JIKA
ADA MASALAH

TIADA

MASALAH

-

KES-KESYANG
DIRUJUK:

1.KESILAPAN DATA
2.KEMASKINI
NOMBOR PELEKAT
3.BATALPELEKAT
YANG ROSAK

KEMASKINI
DATA

KELULUSAN
CETAKSEMULA
PELEKAT OLEH
PEGAWAI KANAN

CETAKSEMULA
PELEKAT

TAMPALPELEKAT PASLAWATAN
KERJA SEMENTARA (PLKS)

SERAH KEPADA MAJIKAN JIKA PERMOHONAN
DIBAWAH 5 PASPORT

ATAU

REKOD KAD NOMBOR BERSIRI PADA PASPORT KE
DALAM BUKU DAFTAR PERGERAKAN PASPORT
JIKA PERMOHONAN MELEBIHI 5 PASPORT

SERAH PASPORT YANG TELAH DIKELUARKAN
PASLAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) KE
KAUNTER SERAHAN PASPORT

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

17

MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR BAGI PERMOHONAN YANG
MEMENUHI SYARAT

1. Terima permohonan memo periksa keluar daripada majikan atau agensi
berdaftar.

2. Semak dan pastikan permohonan mencukupi syarat.

3. Masukkan data ke dalam sistem komputer.

4. Keluarkan surat memo periksa keluar kepada majikan atau agensi berdaftar.

5. Rujuk kepada pegawai kanan sekiranya ada masalah terutama yang
melibatkan:

5.1 Kes tinggal lebih masa

5.2 Gagal fomema

6. Semak permohonan yang melibatkan :

6.1 Kes tinggal lebih masa

6.2 Gagal fomema

7. Luluskan permohonan pas khas untuk memo periksa keluar.

8. Buat bayaran pas khas.

9. Keluarkan surat memo periksa keluar setelah pas khas dikeluarkan ke dalam
pasport pekerja.

10. Serahkan surat memo periksa keluar kepada majikan atau agensi berdaftar.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

18

CARTA ALIRAN KERJA
MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR BAGI
PERMOHONAN YANG MEMENUHI SYARAT

TERIMA PERMOHONAN DARI MAJIKAN
ATAU AGENSI BERDAFTAR

SEMAKDAN PASTIKAN PERMOHONAN
LENGKAP

LENGKAP

TIDAK

YA

KEMBALIKAN
SEMULA
KEPADA
MAJIKAN DAN
MINTA
LENGKAPKAN
PERMOHONAN

1.

MASUKKAN DATA KEDALAM SISTEM
KOMPUTER

PASKHAS

A.TINGGALLEBIH

MASA

B.FOMEMA GAGAL

2.

KELULUSAN
DARI
PEGAWAI
KANAN

BAYARAN PAS
KHASDIBUAT

KELUARKAN
PASKHAS

KELUARKAN SURAT MEMO PERIKSA
KELUAR

SERAHKAN KEPADA MAJIKAN
ATAU AGENSI BERDAFTAR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

19

MENGELUARKAN PAS KHAS

1. Terima permohonan pas khas dari pegawai kaunter lanjutan.

2. Semak permohonan pas khas.

3. Minta majikan rujuk unit penguatkuasa jika kes :

4. Luluskan pas khas yang memenuhi syarat
4.1 tinggal lebih masa
4.2 Fomema

Melebihi 30 hari

5. Buat bayaran pas khas setelah kelulusan pas khas dibuat oleh pegawai kanan.

6. Terima permohonan pas khas dari juruwang

7. Cetak pas khas dan kepilkan di dalam pasport

8. Rekod pas khas yang dikeluarkan ke dalam buku daftar pengeluaran pas khas.

9. Serahkan pasport yang telah dikeluarkan pas khas untuk ditandatangani oleh
pegawai kanan.

10. Tandatangan pas khas yang telah dikeluarkan.

11. Serahkan pasport yang telah siap dikeluarkan pas khas ke pada pegawai
kaunter serahan pasport.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

20

CARTA ALIRAN KERJA
MENGELUARKAN PAS KHAS

TERIMA PERMOHONAN PASKHASDARI PEGAWAI
KAUNTER LANJUTAN

SEMAKPERMOHONAN

PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PEGAWAI
KANAN

MASALAH

TIADA

RUJUKUNIT
PENGUATKUASA JIKA KES:
1. TINGGALLEBIH MASA
2. FOMEMA

MELEBIHI 3O HARI

BAYARAN PASKHASDIBUAT

CETAKPAS KHAS

REKOD PAS KHASYANG DIKELUARKAN KE
DALAM BUKU DAFTAR PENGELUARAN PASKHAS

TANDATANGAN PAS KHASYANG DIKELUARKAN
OLEH PEGAWAI KANAN

SERAH PASPORT YANG TELAH
DIKELUARKAN PASKHASKE
KAUNTER SERAHAN PASPORT

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

21

MENGURUSKAN PENYERAHAN PASPORT YANG TELAH SIAP DIKELUARKAN
PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA

1. Terima kad pendua nombor bersiri pasport dari majikan atau agensi berdaftar.

2. Semak status kad nombor bersiri di dalam kabinet serahan pasport.

3. Rekod data majikan atau agensi berdaftar yang hadir ke dalam buku daftar
serahan pasport.

4. Serah pasport yang telah dikeluarkan pas khas atau pas lawatan kerja
sementara (PLKS) kepada majikan atau agensi berdaftar.

5. Simpan kunci keselamatan kabinet serahan pasport.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

22

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN PENYERAHAN PASPORT YANG TELAH SIAP DIKELUARKAN
PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA

TERIMA KAD PENDUA NOMBOR BERSIRI PASPORT DARI MAJIKAN ATAU
AGENSI BERDAFTAR

SEMAKSTATUSKAD NOMBOR BERSIRI

REKOD DATA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR YANG HADIR
DALAM BUKU DAFTAR SERAHAN PASPORT

SERAH KEPADA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

23

MENGURUSKAN URUSAN SERAHAN VISA DENGAN RUJUKAN

1. Terima surat akuan penerimaan dari majikan atau agensi berdaftar.

2. Semak kelulusan visa dengan rujukan di dalam sistem.

3. Pastikan tiada kesilapan data di dalam surat kelulusan visa dengan rujukan.

4. Rujuk pegawai kanan jika ada kesilapan data seperti :-

4.1 Nama pekerja

4.2 Nombor pasport pekerja

4.3 Alamat majikan

4.4 Pintu masuk

4.5 Konsulat

5. Kemaskini data.

6. Cetak surat kelulusan visa dengan rujukan.

7. Tandatangan surat kelulusan visa dengan rujukan yang telah di cetak semula
setelah data dikemaskini.

8. Rekod data majikan atau agensi berdaftar yang hadir ke dalam sistem
komputer dan buku serahan visa dengan rujukan.

9. Serah surat kelulusan visa dengan rujukan kepada majikan atau agensi
berdaftar.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

24

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN URUSAN SERAHAN VISA DENGAN RUJUKAN

TERIMA SURAT AKUAN PENERIMAAN DARI
MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR

SEMAKKELULUSAN DALAM SISTEM

RUJUKPEGAWAI KANAN SEKIRANYA ADA KESILAPAN
DATA

MASALAH

TIADA

KESILAPAN DATA SEPERTI:
1.NAMA PEKERJA
2.NOMBOR PASPORT
3.ALAMAT MAJIKAN
4.PINTU MASUK
5. KONSULAT

KEMASKINI DATA
OLEH PEGAWAI
KANAN

CETAKSEMULA SURAT
KELULUSAN VISA
DENGAN RUJUKAN

TANDATANGAN
SURAT KELULUSAN
VISA DENGAN
RUJUKAN OLEH
PEGAWAI KANAN

REKOD DATA MAJIKAN ATAU AGENSI
BERDAFTAR YANG HADIR

SERAH SURAT KELULUSAN VISA DENGAN
RUJUKAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

25

MENGURUSKAN PENGELUARAN I-KAD PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR

1. Terima permohonan i-kad dari majikan atau agensi berdaftar.

2. Semak permohonan dan imbas gambar serta cap jari pekerja.

3. Pastikan semua data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah lengkap.

4. Rekod dalam buku permohonan i-kad.

5. Rujuk pegawai kanan sekiranya stok bekalan i- kad berkurangan.

6. Pastikan stok i-kad mencukupi.

7. Ambil stok bekalan i-kad di pejabat bahagian pekerja asing, Putrajaya.

8. Rekod stok bekalan i-kad yang diterima dari pegawai kanan.

9. Cetak data pekerja.

10. Aktifkan i-kad yang telah siap dicetak.

11. Rekod dalam buku pengeluaran i-kad.

12. Keluarkan surat pemberitahuan i-kad yang telah siap kepada majikan.

13. Tandatangan surat pemberitahuan i-kad.

14. Rekod data majikan atau agensi berdaftar ke dalam buku serahan i-kad.

15. Serah i-kad kepada majikan atau agensi berdaftar yang hadir.

16. Buat laporan statistik pengeluaran i-kad.

17. Rekod laporan statistik pengeluaran i-kad.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

26

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN PENGELUARAN I-KAD PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR

TERIMA PERMOHONAN

SEMAKPERMOHONAN

AMBILCAP JARI DAN IMBASGAMBAR PEKERJA

REKOD DALAM BUKU PERMOHONAN I-KAD

LENGKAP

MAKLUMKAN
KEPADA MAJIKAN
DAN MINTA
LENGKAPKAN
PERMOHONAN

TIDAK

PASTIKAN STOK BEKALAN I-KAD MENCUKUPI

CETAKDATA PEKERJA

AKTIFKAN I- KAD YANG TELAH SIAP DICETAK

REKOD DALAM BUKU PENGELUARAN I-KAD

KELUARKAN SURAT PEMBERITAHUAN I-KAD YANG TELAH
SIAP

TANDATANGAN SURAT PEMBERTAHUAN I-KAD OLEH
PENYELIA I-KAD

REKOD DATA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR YANG
HADIR KEDALAM BUKU SERAHAN I-KAD

SERAH I-KAD

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

27

MENGURUSKAN TUNTUTAN JAMINAN BANK

1. Terima surat tuntutan jaminan bank daripada majikan dan bank.

2. Semak permohonan di dalam sistem komputer.

3. Pastikan nombor jaminan bank dan amaun yang dituntut adalah sama.

4. Semak status pekerja yang tersenarai di dalam jaminan bank sama ada

4.1 Telah dihantar pulang (DP)
4.2 Menunggu dihantar pulang(WP)
4.3 Aktif (PLKS dilanjutkan atau sebaliknya).
4.4 Pekerja lari (AB)

5. Semak nombor jaminan bank sama ada sudah digunapakai atau belum.

6. Buat pelepasan jaminan bank sekiranya lanjutan plks menggunakan jaminan
bank yang baru ataupun pekerja sudah dihantar pulang.

7. Keluarkan surat pelepasan jaminan bank sebanyak 3 salinan kepada majikan
atau bank.

8. Rekod surat ke dalam buku rekod pelepasan jaminan bank.

9. Keluarkan surat tuntutan jaminan bank sebanyak 3 salinan kepada majikan
atau pihak bank sekiranya:

9.1 Status pekerja lari (AB )
9.2 Status pekerja aktif tetapi tiada lanjutan dibuat untuk tahun berikutnya

10. Rekod surat ke dalam buku rekod tuntutan jaminan bank.

11. Terima tuntutan wang jaminan dan rekodkan :

11.1 Surat terima tuntutan
11.2 Nombor bankdraf
11.3 Amaun bayaran
11.4 Bank pembayar

ke dalam buku rekod penerimaan wang jaminan bank.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

28

12. Buat bayaran dan keluarkan resit.

13. Cetak surat akuan penerimaan jaminan bank.

14. Tandatangan surat akuan penerimaan jaminan bank.

15. Serahkan surat akuan penerimaan jaminan bank dan resit asal kepada
majikan atau bank.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

29

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN TUNTUTAN JAMINAN BANK

TERIMA SURAT TUNTUTAN DARI
MAJIKAN / BANK

SEMAKDAN PASTIKAN NOMBOR JAMINAN BANK
DAN AMAUN YANG DITUNTUT ADALAH SAMA

SEMAKSTATUSPEKERJA DIDALAM SISTEM
KOMPUTER

TINDAKAN SUSULAN SETELAH STATUS
PEKERJA DIKETAHUI

LAKSANAKAN
PELEPASANJAMINAN BANK
SEKIRANYA:
1. PEKERJA SUDAH
DIHANTAR PULANG
(DP )
2. LANJUTAN PLKS
MENGGUNAKAN
JAMINAN BANK BARU

KELUARKAN SURAT
PELEPASAN JAMINAN
BANKKEPADA MAJIKAN
DAN BANK

REKOD SURAT DALAM
BUKU PELEPASAN
JAMINAN BANK

HANTAR SURAT
PELEPASAN JAMINAN
BANKKEPADA MAJIKAN
DAN BANK

KELUARKAN SURAT TUNTUTAN
JAMINAN BANKSEKIRANYA:
1. PEKERJA LARI (AB )
2. PEKERJA DALAM STATUS
AKTIFTETAPI TIADA LANJUTAN
DIPERBAHARUI UNTUKTAHUN
BERIKUTNYA

REKOD SURAT DALAM BUKU
TUNTUTAN JAMINAN BANK

HANTAR KEPADA MAJIKAN / BANK

TERIMA TUNTUTAN WANG JAMINAN

REKODKAN:

1.SURAT YANG DITERIMA
2.NOMBOR DAN AMAUN BANKDRAF
3.BANKPEMBAYAR

BUAT BAYARAN DAN KELUARKAN RESIT

KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN
WANG JAMINAN BANK

SERAH SURAT AKUAN PENERIMAAN DAN
RESIT ASALKEPADA MAJIKAN/ BANK

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

30

MENGURUSKAN TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI

1. Terima permohonan dari majikan atau agensi berdaftar.

2. Semak permohonan yang diterima.

3. Semak status pekerja sama ada:

3.1 Pekerja sudah dihantar pulang

3.2 Pekerja menunggu dihantar pulang

3.3 Pekerja masih aktif tetapi tiada lanjutan dibuat untuk tahun berikutnya:

3.4 Pekerja lari

4. Buka fail tuntutan wang cagaran dan levi

5. Semak fail permohonan tuntutan wang cagaran dan levi untuk pertimbangan
dan sokongan.

6. Hantar fail permohonan tuntutan wang cagaran dan levi kepada bahagian
kewangan untuk tindakan.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

31

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI

TERIMA PERMOHONAN DARIPADA MAJIKAN /SYARIKAT

SEMAKPERMOHONAN

LENGKAP

YA

TIDAK

KEMBALIKAN KEPADA
MAJIKAN UNTUK
DILENGKAP SEMULA

SEMAKSTATUSPEKERJA SAMAADA:

1. TELAH DIHANTAR PULANG
2. MENUNGGU DI HANTAR PULANG
3. AKTIF TETAPI LANJUTAN PLKSTIDAK
DIPERBAHARUI
4. PEKERJA LARI

BUKA FAILTUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI

PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI KETUA BAHAGIAN

HANTAR FAILPERMOHONAN TUNTUTAN WANG
CAGARAN DAN LEVI KE BAHAGIAN KEWANGAN UNTUK
TINDAKAN LANJUTAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

32

MENYEDIAKAN BORANG-BORANG DAN NOMBOR GILIRAN YANG
BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN

1. Pastikan borang-borang permohonan mencukupi di kaunter borang.

2. Beri borang kepada majikan atau agensi berdaftar mengikut keperluan
permohonan.

3. Semak dan pastikan semua maklumat di dalam borang di lengkapkan terlebih

dahulu.

4. Rujuk pegawai khidmat pelanggan sekiranya majikan / agensi berdaftar ingin
perjelasan yang legih mendalam berkaitan permohonan.

5. Beri nombor giliran mengikut permohonan yang dibuat.

6. Pesan stok bekalan borang-borang.

7. Pastikan stok bekalan borang-borang mencukupi sepanjang masa.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

33

CARTA ALIRAN KERJA
MENYEDIAKAN BORANG-BORANG DAN NOMBOR GILIRAN YANG BERKAITAN
DENGAN PERMOHONAN

MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR HADIR UNTUK
MENDAPATKAN BORANG ATAU NOMBOR GILIRAN

SEMAK PERMOHONAN SECARA RAMBANG SAMAADA
LENGKAP ATAU TIDAK

MINTA LENGKAPKAN BORANG JIKA TERDAPAT MASIH ADA
BORANG YANG BELUM DI ISI

RUJUKPEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN SEKIRANYA
MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR PERLUKAN PENERANGAN LEBIH
MENDALAM BERKAITAN PERMOHONAN

BERI NOMBOR GILIRAN MENGIKUT PERMOHONAN
SEKIRANYA PERMOHONAN SUDAH DILENGKAPKAN

MASALAH

TIADA

DAPATKAN
PENERANGAN DARI
PEGAWAI KAUNTER
KHIDMAT
PELANGGAN

PROSEDUR
PERMOHONAN
SUDAH DIFAHAMI
DAN SUDAH
DILENGKAPKAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

34

MENGURUSKAN URUSAN TUKAR NAMA DAN LOKASI SYARIKAT

1. Terima permohonan tukar lokasi dari majikan atau agensi berdaftar.

2. Pastikan permohonan lengkap mengikut senarai semak yang telah
ditetapkan.

3. Keluarkan surat akuan penerimaan kepada majikan atau agensi berdaftar.

4. Buka fail untuk rujuk pengarah.

5. Rekod fail yang dibuka di dalam buku daftar pergerakan fail rujuk pengarah
untuk tukar nama dan lokasi syarikat.

6. Semak permohonan fail rujuk pengarah untuk pertimbangan dan sokongan.

7. Buat perakuan dan kelulusan bagi permohonan tukar nama dan lokasi
syarikat yang memenuhi syarat.

8. Rekod kelulusan pengarah dalam buku daftar kelulusan tukar nama dan
lokasi syarikat.

9. Keluarkan surat samaada lulus atau tidak permohonan tukar nama dan lokasi
yang dipohon setelah fail rujuk pengarah diterima.

10. Tandatangan surat kelulusan tukar nama dan lokasi syarikat.

11. Masukkan kelulusan tukar lokasi untuk pekerja yang telah mendapat
kelulusan ke dalam sistem komputer setelah mendapat kebenaran daripada
ketua bahagian.

12. Rekod data majikan atau agensi berdaftar yang hadir ke dalam buku daftar
serahan surat kelulusan tukar nama dan lokasi syarikat.

13. Serah surat kelulusan tukar nama dan alamat syarikat kepada majikan atau
agensi berdaftar yang hadir.

14. Minta majikan atau agensi berdaftar membuat pindah endosmen ke atas
pasport yang telah diluluskan tukar lokasi.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

35

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN URUSAN TUKAR NAMA DAN LOKASI SYARIKAT

TERIMA PERMOHONAN DARI MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR

PASTIKAN PERMOHONAN MENEPATI SYARAT

LENGKAP

YA

KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN KEPADA MAJIKAN/AGENSI
BERDAFTAR

BUKA FAILUNTUKRUJUKPENGARAH DAN REKOD DALAM BUKU
PERGERAKAN FAILRUJUKPENGARAH UNTUK TUKAR LOKASI DAN
NAMA SYARIKAT

PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI KETUA BAHAGIAN

PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PENGARAH NEGERI

REKOD KELULUSAN PENGARAH DAN KELUARKAN SURAT
LULUSATAU TOLAKPERMOHONAN TUKAR LOKASI DAN NAMA
SYARIKAT

TANDATANGAN SURAT KELULUSAN TUKAR LOKASI DAN NAMA
SYARIKAT OLEH KETUA BAHAGIAN

KEMBALIKAN KEPADA
MAJIKAN / AGENSI
BERDAFTAR UNTUK
DILENGKAPKAN SEMULA

MASUKKAN KELULUSAN TUKAR LOKASI DAN NAMA
SYARIKAT KEDALAM SISTEM KOMPUTER

SERAH SURAT KELULUSAN TUKAR LOKASI KEPADA MAJIKAN/AGENSI
BERDAFTAR DAN REKOD DATA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR YANG
HADIR KEDALAM BUKU SERAHAN

MINTA MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR BUAT PINDAH ENDOSMEN
KA DALAM PASPORT PEKERJA YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN
TUKAR LOKASI

TIDAK

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

36

MEMBERI KHIDMAT PELANGGAN

1. Beri penerangan kepada para pelanggan yang menghadapi masalah
berkaitan prosedur permohonan.

2. Beri panduan berkaitan permohonan yang dipohon.

3. Minta majikan / agensi berdaftar mengambil nombor giliran sekiranya
prosedur permohonan sudah difahami dan sudah dilengkapkan.

4. Pastikan borang aduan pelanggan mencukupi.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

37

CARTA ALIRAN KERJA
MEMBERI KHIDMAT PELANGGAN

MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR MOHON PENERANGAN BERKAITAN
PELBAGAI PERMOHONAN

BERI PENERANGAN BERKAITAN PROSEDUR YANG PERLU UNTUK
SESUATU PERMOHONAN

MINTA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR LENGKAPKAN BORANG YANG
BELUM DILENGKAPKAN

MINTA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR MENGAMBILNOMBOR GILIRAN
SETELAH SEMUA PROSEDUR PERMOHONAN DIFAHAMI DAN TELAH
DILENGKAPKAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

38

MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL BAHAGIAN

1. Terima pelbagai permohonan bayaran seperti :

1.1 Lanjutan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS )
1.2 Pas Khas
1.3 kelulusan pembantu rumah
1.4 kelulusan visa dengan rujukan
1.5 wang cagaran dan levi
1.6 wang jaminan bank

2. Pastikan jumlah bayaran yang diterima sama dengan jumlah bayaran yang
tertera di dalam sistem kutipan hasil.

3. Rujuk pegawai kanan sekiranya jumlah bayaran tidak sama dengan jumlah
bayaran yang tertera didalam sistem kutipan hasil.

4. Kemaskini data sekiranya ada masalah pembayaran pas lawatan kerja
sementara.

5. Cetak resit selaras dengan bayaran yang diterima sekiranya tiada masalah.

6. Serah resit asal kepada majikan / agensi berdaftar atau kepilkan ke dalam
pasport yang telah diberi kad nombor bersiri atau kepilkan pada fail
permohonan visa dengan rujukan.

7. Keluarkan memo serahan untuk penutupan akaun.

8. Serah memo serahan bersama-sama bankdraf kepada pegawai kanan.

9. Keluarkan laporan kutipan harian dan sahkan memo serahan untuk di hantar
ke bahagian kewangan.

10. Sediakan laporan statistik kutipan harian untuk rekod

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

39

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN KUTIPAN HASILBAHAGIAN

TERIMA PERMOHONAN PELBAGAI BAYARAN

PASTIKAN BAYARAN YANG DITERIMA SAMA DENGAN JUMLAH
BAYARAN YANG TERTERA DIDALAM SISTEM KUTIPAN HASIL

CETAKRESIT JIKA TIADA MASALAH

TINDAKAN DARI PEGAWAI KANAN

KEMASKINI DATA
SUPAYA SELARAS
DENGAN SISTEM
KUTIPAN HASIL

MASALAH

TIADA

SERAH RESIT ASALKEPADA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR

ATAU

KEPILKAN RESIT KEDALAM PASPORT UNTUK PERMOHONAN
YANG TELAH DIBERI KAD NOMBOR BERSIRI

ATAU

KEPILKAN RESIT BAYARAN PADA FAILVISA DENGAN RUJUKAN

KELUARKAN MEMO SERAHAN UNTUKPENUTUPAN AKAUN DAN
SERAH MEMO SERAHAN SERTA BANKDRAFKEPADA PEGAWAI
KANAN

KELUARKAN LAPORAN KUTIPAN HARIAN DAN SAHKAN MEMO
SERAHAN UNTUKDI HANTAR KE BAHAGIAN KEWANGAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

40

MENGENDALIKAN SISTEM FORMS
(FOREIGN WORKERS MONITORING SYSTEM)

MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

1. Terima permohonan lanjutan daripada majikan @ agensi berdaftar.

2. Pastikan permohonan menepati syarat.

3. Imbas cap jari majikan/ agensi berdaftar.

4. Semak data majikan /agensi berdaftar di dalam sistem.

5. Masukkan data pasport ke dalam sistem.

6. Luluskan permohonan lanjutan tahun berikutnya sekiranya tiada masalah.

7. Maklumkan kepada majikan / agensi berdaftar jika ada masalah terutama
yang melibatkan pas khas seperti :

7.1 kes tinggal lebih masa
7.2 gagal fomema

8. Keluarkan kad nombor bersiri kepada majikan/ agensi berdaftar sebagai bukti
pasport di ambil untuk diproses.

9. Serah pasport yang sudah diluluskan lanjutan tahun berikutnya kepada
pegawai di kaunter bayaran forms.

10. Buat aduan kepada aducom sekiranya masalah berkaitan sistem.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

41

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

TERIMA PERMOHONAN

IMBASCAP JARI MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR

SEMAKDAN MASUKKAN DATA PASPORT

LULUSKAN LANJUTAN SEKIRANYA PERMOHONAN
MEMENUHI SYARAT

MAKLUM KEPADA
MAJIKAN SEKIRANYA
MELIBATKAN PASKHAS
KERANA:

BUAT BAYARAN PAS
KHAS

SERAHKAN PASPORT
KEPADA PEGAWAI
KAUNTER PELEKAT UNTUK
KELUARKAN PASKHAS

TANDATANGAN PAS KHAS
YANG TELAH DIKELUARKAN
OLEH PEGAWAI KANAN

SERAH SEMULA PASPORT
YANG TELAH DIKELUARKAN
PASKHASKE KAUNTER
LANJUTAN

KELUARKAN KAD NOMBOR BERSIRI KEPADA MAJIKAN /
AGENSI

TIADA

MINTA MAJIKAN / AGENSI
BERDAFTAR LENGKAPKAN
PERMOHONAN SEKIRANYA
BELUM LENGKAP

SERAH PASPORT YANG TELAH DILULUSKAN LANJUTAN KEPADA
PEGAWAI KAUNTER BAYARAN FORMS

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

42

MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL

1. Terima permohonan bayaran daripada majikan atau kaunter lanjutan.

2. Semak permohonan bayaran sama ada melibatkan :

2.1 bayaran untuk lanjutan
2.2 bayaran untuk pas khas
2.3 bayaran untuk lapor lari

3. Imbas cap jari majikan/ agensi berdaftar jika melibatkan bayaran untuk pas
khas atau bayaran untuk lapor lari.

4. Buat bayaran untuk permohonan lanjutan atau pas khas.

5. Keluarkan resit dan kepilkan resit ke dalam pasport.

6. Serah pasport yang sudah dibayar kepada pegawai di kaunter pelekat
forms untuk dikeluarkan pas khas atau pelekat PLKS.

7. Masukkan data laporan polis sekiranya melibatkan bayaran lapor lari.

8. Keluarkan resit bayaran dan surat akuan lapor lari kepada majikan / agensi
berdaftar.

9. Semak jumlah kutipan bayaran untuk penutupan akaun.

10. Keluarkan memo serahan kutipan hasil.

11. Rekod di dalam buku kutipan hasil.

12. Serah memo serahan, bankdraf dan resit pendua kepada pegawai kanan.

13. Keluarkan laporan kutipan harian dan sahkan memo serahan untuk di hantar
ke bahagian kewangan

14. Sediakan laporan statistik kutipan harian untuk rekod.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

43

CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL

BAYARAN
LAPOR LARI

BUAT
BAYARAN
PASKHAS

BUAT BAYARAN UNTUK
LANJUTAN PLKS

KELUARKAN RESIT
DAN KEPILKAN KE
DALAM PASPORT

SERAH PASPORT YANG SUDAH
DIBUAT BAYARAN KEPADA
PEGAWAI KAUNTER PELEKAT
FORMS

KELUARKAN
PASKHAS

LULUSKAN
LANJUTAN PLKS
SETELAH PAS
KHAS
DIKELUARKAN

MASUKKAN
DATA
LAPORAN
POLIS

KELUARKAN MEMO
SERAHAN UNTUK
PENUTUPAN AKAUN

SERAH MEMO SERAHAN
BESERTA BANKDRAF
BAYARAN KEPADA
PEGAWAI KANAN

KELUARKAN LAPORAN
HARIAN KUTIPAN DAN
MEMO SERAHAN UNTUK
DIHANTAR KEBAHAGIAN
KEWANGAN

BUAT
BAYARAN
LAPOR LARI

KELUARKAN
RESIT BAYARAN
DAN SURAT
AKUAN LAPOR
LARI KEPADA
MAJIKAN
/AGENSI
BERDAFTAR

TERIMA PERMOHONAN PELBAGAI BAYARAN

PASTIKAN JENISBAYARAN SAMAADA:
1. BAYARAN UNTUK LANJUTAN
2. BAYARAN UNTUK PASKHAS
3. BAYARAN UNTUK LAPOR LARI

IMBASCAP JARI MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR

TINDAKAN PEGAWAI UNTUKBUAT BAYARAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

44

MENGELUARKAN PAS KHAS

1. Terima permohonan pas khas dari kaunter bayaran forms.

2. Semak permohonan dan masukkan data ke dalam sistem komputer.

3. Pastikan data yang tertera adalah betul.

4. Rujuk pegawai kanan jika ada kesilapan data pekerja.

5. Kemaskini data.

6. Cetak pas khas dan kepilkan ke dalam pasport.

7. Rekod dalam buku pengeluaran pas khas.

8. Serah pasport yang telah dikeluarkan pas khas kepada pegawai kanan untuk
ditandatangan.

9. Semak dan tandatangan pas khas yang dikeluarkan.

10. Serah semula pasport kepada pegawai di kaunter lanjutan untuk proses

lanjutan.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

45

CARTA ALIRAN KERJA
MENGELUARKAN PAS KHAS

TERIMA PERMOHONAN PASKHAS

SEMAKPERMOHONAN DAN MASUKKAN DATA KE
DALAM SISTEM

PASTIKAN DATA YANG TERTERA ADALAH SAMA
DENGAN DATA PASPORT

MASALAH

TIADA

RUJUKPEGAWAI KANAN
SEKIRANYA ADA
KESILAPAN DATA

CETAKPAS KHAS DAN KEPILKEDALAM PASPORT

TANDATANGAN PAS KHASOLEH PEGAWAI KANAN

REKOD DALAM BUKU PENGELUARAN PAS KHAS

SERAH PASPORT KEPADA /PEGAWAI KAUNTER LANJUTAN FORMS
UNTUKPROSESLANJUTAN SETERUSNYA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

46

MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

1. Terima permohonan pelekat dari kaunter bayaran forms.

2. Semak permohonan yang diterima.

3. Masukkan data pasport ke dalam sistem komputer.

4. Pastikan data pasport dan data didalam sistem adalah sama terutama yang
melibatkan:-

4.1 Tahun perkhidmatan
4.2 Nama dan nombor pasport
4.3 Alamat bekerja
4.4 Gambar pekerja

5. Cetak pelekat pas lawatan kerja sementara (PLKS) sekiranya tiada masalah.

6. Cetak semula pelekat sekiranya :

6.1 Kerosakan pada pelekat
6.2 Kesilapan data

7. Tampal pelekat pas lawatan kerja sementara (PLKS) ke dalam pasport.

8. Rekod kad nombor bersiri yang dikepilkan di pasport ke dalam buku daftar
pengeluaran pelekat.

9. Serah pasport yang sudah dikeluarkan pas lawatan kerja sementara (PLKS)
ke kaunter serahan pasport.

10. Buat aduan kepada Aducom sekiranya ada masalah berkaitan sistem.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

47

CARTA ALIRAN KERJA
MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS)

TERIMA PERMOHONAN PELEKAT DARI KAUNTER BAYARAN
FORMS

SEMAKDAN MASUKKAN DATA PASPORT KE DALAM SISTEM

PASTIKAN DATA DI DALAM SISTEM SAMA DENGAN DATA
PASPORT PEKERJA

CETAKPELEKAT PASLAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS ) JIKA
TIADA MASALAH

TINDAKAN PEGAWAI

MASALAH

TAMPALPELEKAT PASLAWATAN KERJA SEMENTARA
(PLKS) KE DALAM PASPORT

TIADA

CETAKSEMULA
PELEKAT
SEKIRANYA ADA :

1. KESILAPAN
DATA
2. KEROSAKAN
PELEKAT

REKOD KAD NOMBOR BERSIRI YANG DIKEPILKAN DI
PASPORT KE DALAM BUKU PENGELUARAN PELEKAT

SERAH PASPORT KEKAUNTER SERAHAN PASPORT

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

48

MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR

1. Terima permohonan daripada majikan / agensi berdaftar.

2. Semak permohonan yang diterima.

3. Masukkan data pasport ke dalam sistem komputer.

4. Keluarkan surat memo periksa keluar sekiranya tiada masalah.

5. Serah surat memo periksa keluar kepada majikan / agensi berdaftar.

6. Maklumkan kepada majikan / agensi berdaftar sekiranya memo periksa keluar
tidak dapat di proses atas sebab-sebab:

6.1 Tinggal lebihi masa
6.2 Fomema gagal

Dan perlu dikenakan pas khas untuk tindakan selanjutnya.

PROSES KERJA

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

49

CARTA ALIRAN KERJA
MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR

TERIMA PERMOHONAN DARI MAJIKAN /AGENSI
BERDAFTAR

SEMAKPERMOHONAN DAN MASUKKAN DATA PASPORT KE
DALAM SISTEM

MASALAH

MAKLUM KEPADA
MAJIKAN / AGENSI
BERDAFTAR SEKIRANYA
MELIBATKAN PASKHAS
KERANA:

1. KESTINGGAL
LEBIH MASA
2. FOMEMA GAGAL

TIADA

KELUARKAN SURAT MEMO PERIKSA KELUAR JIKA TIADA
MASALAH

BUAT BAYARAN UNTUK
PASKHAS

KELUARKAN PAS
KHAS

TANDATANGAN PAS
KHASOLEH PEGAWAI
KANAN

SERAH SEMULA
PASPORT KE KAUNTER
MEMO PERIKSA
KELUAR UNTUK
TINDAKAN
SETERUSNYA

TINDAKAN PEGAWAI

SERAH SURAT MEMO PERIKSA KELUAR KEPADA MAJIKAN
/ AGENSI BERDAFTAR

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

50

VISA DENGAN RUJUKAN

Visa dengan rujukan bermaksud visa yang dikeluarkan oleh Pejabat Perwakilan
Malaysia di luar negara kepada seseorang yang bukan warganegara bagi
membolehkan individu tersebut masuk ke Malaysia selepas visa diluluskan oleh
Pejabat Imigresen yang berkaitan.

Isteri kepada warganegara

Borang Imm. 12
Borang Imm. 38 (jika perlu untuk visa)
Salinan KP penaja (suami)
Salinan Pasport suami (jika berkahwin di luar negara) semua
mukasurat bercetak

Salinan passport pemohon (semua mukasurat yang bercetak)
Salinan sijil nikah
Gambar suami/isteri berukuran passport 2 keping
Gambar perkahwinan
Surat cerai/ kematian (jika janda/duda)
Borang temuduga VDR
Security Bond
Surat Akuan Sumpah

PENGENALAN

KATEGORI DAN DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

51

PAS LAWATAN SOSIAL JANGKA PENDEK

*PEMANSUHAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PAS LAWATAN BISNES

Semua pelawat-pelawat asing yang masuk ke Malaysia melalui mana-mana pintu

masuk akan diberikan Pas Lawatan sosial untuk tujuan Lawatan sosial termasuk

aktiviti berikut : -

a) Melawat saudara mara

b) Melancong

c) Membuat liputan akhbar / berita

d) Menghadiri mesyuarat

e) Mengadakan perbincangan mengenai perniagaan / perdagangan

f) Pemeriksaan kilang

g) Mengaudit akaun syarikat

h) Menandatangani perjanjian – perjanjian

i) Menghadiri seminar

j) Lawatan muhibbah( goodwill ) penuntut-penuntut atau menduduki

peperiksaan peringkat universiti

k) Mengambil bahagian dalam perlawanan olahraga atau sukan

l) Kegiatan-kegiatan khas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Imigresen

Malaysia

A. ANAK KEPADA WARGANEGARA MALAYSIA – BAWAH 7 TAHUN

1. Surat Permohonan
2. Borang IM. 12
3. Borang IM. 38 (Jika perlu)
4. Salinan Pasport
5. Sijil Kelahiran Pemohon
6. Sijil Nikah Ibu / Bapa
7. Personal Bond
8. Kad Pengenalan
9. Gambar – 2 Keping
10. Sumpah Penaja

PENGENALAN

GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

52

B. ANAK TIRI KEPADA WARGANEGARA – BAWAH 7 TAHUN

1. Surat Permohonan
2. Borang IM. 12
3. Borang IM. 38 (Jika perlu)
4. Salinan Pasport
5. Sijil Kelahiran Pemohon
6. Sijil Nikah Ibu / Bapa
7. Personal Bond
8. Kad Pengenalan
9. Gambar – 2 Keping
10. Sumpah Penaja

C. ANAK KEPADA WARGANEGARA MALAYSIA – STATUS BELUM
DITENTUKAN (BAWAH 7 TAHUN)

1. Surat Permohonan
2. Borang IM. 12
3. Salinan Pasport
4. Sijil Kelahiran
5. Sijil Nikah Ibu / Bapa
6. Hak Penjagaan Anak Dari Mahkamah (jika ada)
7. Security Bond
8. Kad Pengenalan Penaja
9. Gambar - 2 Keping
10. Sumpah Penaja

D. JANDA / BALU KEPADA WARGANEGARA MALAYSIA

1. Sijil Nikah / Sijil Cerai
2. Sijil Kematian Suami
3. Surat Akuan tidak berkahwin lain selepas kematian suami / selepas

bercerai
4. Sijil lahir anak warganegara Malaysia
5. Hak penjagaan anak dari mahkamah (Janda)

E. ORANG TUA YANG BERUSIA 60 TAHUN KE ATAS TIDAK MEMPUNYAI
KELUARGA DI NEGARA ASAL DAN MEMPUNYAI KELUARGA DI
NEGARA INI YANG SANGGUP MENYARA MEREKA.

1. Surat Permohonan
2. Borang IM. 12
3. Salinan Pasport
4. Surat Akuan bertulis dari penaja yang sanggup menanggung saraan
pemohon
5. Security Bond (Dimatikan setem RM 10.00)
6. Kad Pengenalan Penaja
7. Gambar – 2 Keping
8. Akuan Sumpah dari pihak penaja (permohonan kali pertama sahaja)
9. Bukti yang menunjukkan pertalian saudara antara penaja dan subjek.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

53

F. ORANG YANG MEMERLUKAN RAWATAN DI PUSAT PERUBATAN
MALAYSIA

1. Surat Permohonan
2. Borang IM. 12
3. Salinan Pasport
4. Surat Pengesahan dari hospital kerajaan atau hospital pakar swasta

sahaja
5. Security Bond
6. Kad Pengenalan Penaja
7. Gambar – 2 Keping
8. Sumpah Penaja

G. ORANG YANG MENGIRINGI PESAKIT UNTUK MENDAPATKAN
RAWATAN DI PUSAT PERUBATAN MALAYSIA

1. Surat Permohonan
2. Borang IM. 12
3. Salinan Pasport
4. Surat Pengesahan dari hospital kerajaan atau hospital pakar swasta

sahaja
5. Security Bond
6. Kad Pengenalan Penaja
7. Gambar – 2 Keping
8. Sumpah Penaja

PERHATIAN :-

i. SILA BAWA SEMUA DOKUMEN ASAL DAN DOKUMEN SOKONGAN SERTA
BUAT SALINAN UNTUK DOKUMEN BERKENAAN.

ii. JABATAN IMIGRESEN BERHAK MEMOHON LAIN-LAIN BUKTI / DOKUMEN
JIKA DIPERLUKAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

54

PAS LAWATAN SOSIAL JANGKA PANJANG

Suami / Isteri asing kepada warganegara Malaysia yang telah diberikan / layak
diberikan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang berdasarkan syarat-syarat dan
peraturan-peraturan semasa yang sedang berkuatkuasa adalah dibenarkan untuk
bekerja (melakukan pekerjaan berbayar), berniaga dan pekerjaan professional tanpa
perlu menukar status pas kerja yang berkaitan (Pas Penggajian / Pas Lawatan
Sementara).

1. Permohonan Pas Lawatan Sosial

A. Suami kepada Warganegara Malaysia

1. DOKUMEN PEMOHON

Borang IM. 12
Borang IM. 38
Security Bond
Borang Income Tax
Borang Penaja / Maklumat Tambahan Suami dan Isteri
Surat Akuan suami dan isteri
Sijil Kelahiran
Kad Pengenalan
Pengesahan Taraf Warganegara
Pasport / dokumen perjalanan
Sijil Nikah / daftar perkahwinan
Gambar Perkahwinan
Gambar Keluarga
2 keping gambar terbaru pemohon (ukuran passport)
Aset (rumah/harta), slip gaji (pengesahan majikan), akaun bank
Bukti Hak Penjagaan Anak (Custody) dari mahkamah (jika
berkenaan)

PENGENALAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

55

2. DOKUMEN ISTERI

Sijil Kelahiran
Kad pengenalan
Pasport / dokumen perjalanan

3. DOKUMEN ANAK-ANAK

Sijil Kelahiran
Kad Pengenalan
Pasport / dokumen perjalanan

4. DOKUMEN PENAJA

Surat Permohonan (sanggup menanggung sara hidup pemohon)
Slip gaji (pendapatan RM 2,000 ke atas) / asset (rumah / harta)
Buku Akaun Bank
Daftar perniagaan
Boring J
Sijil Kelahiran
Kad Pengenalan
Pasport / dokumen perjalanan
2 keping gambar ukuran pasport
Sumpah penaja

B. Isteri asing kepada warganegara Malaysia yang di ‘aniaya’

Borang IM. 12
Salinan Pasport
Borang IM. 38 (Jika Perlu)
Sijil Nikah / Perkahwinan Di Malaysia
Laporan Polis dan lain-lain dokumen sokongan sebagai bukti
penganiayaan

Surat akuan sumpah bahawa suami telah menghilangkan diri dan
tidak dapat dikesan

Mempunyai seorang penaja tempatan (Pendapatan RM 2,000 ke

atas)

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

56

Salinan Kad Pengenalan penaja
Security Bond
Bukti mampu menyara diri sendiri
Sijil Kelahiran Anak (jika ada)
Gambar – 2 Keping
Sumpah penaja

C. Balu/Janda asing kepada warganegara yang tidak mempunyai anak

warganegara Malaysia

Borang IM. 12
Salinan Pasport
Sijil Nikah
Sijil Perceraian
Mempunyai seorang penaja tempatan (pendapatan RM 2,000)
Salinan Kad Pengenalan Penaja
Surat Akuan sumpah mengesahkan bahawa pemohon tidak
berkahwin lain selepas perceraian

Gambar - 2 keping
Sumpah Penaja

2. Urusan permohonan baru Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang Isteri/ Suami

kepada Warganegara

a) Suami / isteri mesti hadir bersama

b) Dokumen yang perlu dikemukakan

Borang Imm. 12
Borang Imm. 38
Borang Imm. 55
Borang kenyataan penaja
Borang hal ehwal suami isteri
Borang maklumat tambahan
Security bond- dimatikan setem RM 10.00

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

57

Salinan surat akuan sumpah beserta gambar dan dicop Pesuruhjaya
sumpah

Salinan kad pengenalan dan sijil lahir suami
Salinan daftar perkahwinan luar negara (jika berkahwin di luar

negara)

Salinan daftar perkahwinan di Malaysia
Salinan bukti surat cerai / sijil mati sekiranya duda / notarial certificate
jika janda

Gambar perkahwinan (berpakaian pengantin) ukuran passport
Salinan sijil kelahiran anak (surat pengesahan dari mahkamah jika
anak tiri)

Jika bekerja sendiri ( lessen niaga / ROC syarikat / Borang J )
Jika bekerja ( surat pengesahan dari syarikat dengan letterhead )
Bukti pendapatan (slip gaji 3 bulan terakhir / buku bank / borang J )
Bukti alamat tempat tinggal ( bil utility )
Salinan passport suami (semua muka surat)
Salinan passport isteri (semua muka surat)
Lain-lain dokumen jika perlu dari masa ke semasa

Nota :

Bagi warganegara China dan negara-negara Afrika, permohonan yang lengkap

hendaklah dikemukakan ke Ibu pejabat Jabatan Imigresen Malaysia

3. Urusan permohonan Lanjutan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang Suami /

Isteri kepada warganegara

Borang Imm. 55
Borang Imm. 38 (visa jika perlu)
Surat akuan sumpah suami / isteri perkahwinan masih wujud
dan kekal

Salinan sijil kelahiran anak (jika ada)
Salinan kad pengenalan suami / isteri

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

58

Salinan sijil kahwin (luar negara / Malaysia)
Salinan passport suami / isteri (semua muka surat bercetak)

Nota :

Suami isteri mesti hadir bersama

4. Kebenaran bekerja Suami / Isteri kepada warganegara

Syarat-syarat dan peraturan

a. Pemohon merupakan isteri/suami kepada warganegara Malaysia yang mana

perkahwinan mereka telah didaftarkan secara sah dan teratur dibawah

undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia.

b. Pemohon adalah layak diberikan ataupun telah diberikan Pas Lawatan Sosial

dibawah kemudahan suami/isteri asing kepada warganegara Malaysia.

c. Pekerjaan atau perniagaan yang dilakukan itu adalah merupakan pekerjaan

atau perniagaan yang sah mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan

yang berkaitan yang berkuatkuasa di Malaysia.

d. Kebenaran melakukan pekerjaan atau perniagaan ini dicatatkan ataupun di

endos dalam Pas Lawatan Sosial yang berkaitan oleh Ketua Pengarah

Imigresen Malaysia atau mana-mana Pegawai Imigresen yang diberi kuasa

untuk membuat catatan/endorsan tersebut.

e. Pemegang Pas Lawatan Sosial tersebut mematuhi peraturan-peraturan yang

ditetapkan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia bagi maksud

pengeluaran Pas Lawatan Sosial tersebut serta bagi maksud membuat

catatan/ pengendorsan yang berkaitan.

Tatacara memohon endorsement kebenaran bekerja

1. Permohonan boleh dibuat di Bahagian Visa, Pas dan Permit, Ibu Pejabat

Imigresen, Putrajaya atau di Pejabat Imigresen Negeri berdekatan.

2. Permohonan boleh dikemukakan semasa mendapatkan kelulusan Pas

Lawatan Sosial yang berkaitan atau pada bila-bila masa selepas Pas Lawatan

Sosial yang berkaitan diberikan.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

59

3. Menyertakan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan iaitu :-

i). Surat permohonan kebenaran bekerja dari suami/isteri kepada Pengarah
Imigresen Negeri Johor

ii). Surat tawaran bekerja dari majikan.

iii). Salinan passport dan pas terkini pemohon

iv). Akuan Sumpah bersama

v). Salinan Kad Pengenalan suami

vi). Borang permohonan Pas Lawatan IM.12

vii). Maklumat syarikat / perniagaan sebagai bukti kewujudan majikan :

BORANG 9 - BORANG 24

BORANG 49

LESEN PERNIAGAAN

ATAU

BORANG D - DAFTAR PERNIAGAAN A/B

LESEN DARI MAJLIS DAERAH

Bayaran

* Endorsan kebenaran bekerja / berniaga ini adalah TIDAK DIKENAKAN

SEBARANG BAYARAN.

* Bayaran hanya dikenakan bagi mendapatkan Pas Lawatan Sosial serta bayaran

VISA yang berkaitan sahaja.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

60

5. Urusan Permohonan Pas Tanggungan/ Pas Lawatan (Sosial) Jangka

Panjang Untuk Pegawai Dagang dan Anak Yang Mendapat taraf

Penduduk Tetap

a. Dokumen yang perlu dikemukakan:

Surat kuasa dari syarikat
Borang permohonan yang perlu dikemukakan jika perlu :-

-Borang Imm. 10atau

-Borang Imm 12

Borang Imm.38
Sijil kahwin
Sijil kelahiran anak
Salinan passport keluarga pegawai dagang yang memohon
Surat kelulusan pegawai dagang
Gambar pemohon berukuran passport

b. Permohonan lanjutan

Surat iringan syarikat
Surat kuasa syarikat
Borang permohonan yang perlu dikemukakan

-Borang Imm.10 atau

-Borang imm.12

Borang Imm.38(visa jika perlu)
Surat kelulusan jawatan pegawai dagang
Salinan passport pegawai dagang yang memohon

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

61

PAS PELAJAR

Setiap warganegara asing yang ingin belajar di Malaysia perlu memohon Pas

Pelajar. Warganegara asing dibenarkan belajar di Institusi Pendidikan Tinggi

Swasta yang diluluskan kursus-kursus dan penubuhannnya oleh Kementerian

Pengajian Tinggi dan memperolehi kebenaran pengambilan pelajar antarabangsa

oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi warganegara asing yang mendapat tawaran

belajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam perlu memohon melalui Institusi

Pengajian Tinggi Awam itu sendiri. Permohonan pas pelajar baru untuk IPTS,

permohonan baru ialah melalui laman web (Sistem e-Pas Pelajar) dan

permohonan mestilah dibuat melalui IPTS yang berdaftar. Permohonan pertukaran

IPTS boleh dikemukakan melalui sistem e-Pas Pelajaran. Bagi permohonan

lanjutan pas, permohonan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri.

BAGAIMANA PERMOHONAN DIBUAT

Pemohon berada di negara asal dan pihak IPT mengemukakan permohonan
pas pelajar. Setelah diberi kelulusan pas pelajar, mereka dibenarkan masuk

dengan kelulusan tersebut. Bagi negara yang memerlukan visa, mereka tidak

perlu mengambil visa di Kedutaan Malaysia di luar negara dan dikecualikan

bayaran JP Visa dan hanya bayaran visa sahaja dikenakan.

Walaubagaimanapun, bagi pemohon warganegara China perlu memohon

visa dengan rujukan pas pelajar di Kedutaan Malaysia di negara mereka.

Pemohon berada di negara ini atas pas lawatan sosial semasa
mengemukakan permohonan pas pelajar. Setelah diberi kelulusan pas

pelajar, mereka yang berasal dari negara yang memerlukan visa tidak

dikenakan bayaran JP Visa (Journey Performed) hanya perlu membayar visa

mengikut kadar negara pemohon serta bayaran pas pelajar.

PENGENALAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

62

Bagi pemohon yang mengikuti pengajian di IPTA, mereka dibenarkan masuk ke

Malaysia atas pas lawatan sosial atau memohon visa di Kedutaan Malaysia (bagi

negara yang memerlukan visa) dengan mengemukakan surat tawaran yang

dikemukakan pihak IPTA kepada pemohon tanpa kelulusan pas pelajar.

Permohonan baru melalui laman web (Sistem e-Pas Pelajar) mulai 1/6/2007
dan permohonan mesti dibuat elalui IPTS yang berdaftar.

Permohonan pertukaran IPTS dikemukakan di Ibupejabat Imigresen
Putrajaya dengan mendapat surat sokongan daripada KPT.

Bagi permohonan lanjutan pas, permohonan dikemukakan di Pejabat
Imigresen Negeri.

PERMOHONAN BARU PAS PELAJAR

1. Borang IMM.14

2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu)

3. Sijil Lahir Pemohon

4. Salinan Pasport Pemohon

5. Salinan Sijil Nikah / Daftar perkahwinan Ibu / bapa pemohon

6. Salinan Kad pengenalan / Pasport ibubapa pemohon

7. Borang data peribadi pemohon (borang B)

8. Personal Bond

9. Surat dari pihak sekolah

10. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri

11. Gambar Pemohon saiz passport – 2 keping

12. Resit bayaran yuran sekolah ( sekolah swasta)

TATACARA PERMOHONAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

63

PERMOHONAN PAS PELAJAR KE TINGKATAN 1

1. Borang IMM.14

2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu)

3. Salinan Pasport pemohon

4. Surat dari pihak sekolah

5. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri

6. Salinan sijil berhenti sekolah

7. Salinan sijil UPSR

8. Gambar Pemohon saiz passport – 2 keping

PERMOHONAN MENUNGGU KEPUTUSAN SPM/STPM

1. Borang IMM.14

2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu)

3. Salinan Pasport pemohon

4. Surat dari pihak sekolah

5. Salinan slip peperiksaan

PERMOHONAN PAS PELAJAR KE TINGKATAN 6

1. Borang IMM.14

2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu)

3. Salinan Pasport pemohon

4. Surat tawaran ke tingkatan 6

5. Surat dari pihak sekolah

6. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri

7. Salinan sijil berhenti sekolah

8. Salinan sijil / sijil SPM

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

64

PERMOHONAN PAS PELAJAR (LANJUTAN) BAGI SEKOLAH RENDAH

(KEBANGSAAN DAN SWASTA)

1. Borang IMM.14

2. Borang IMM. 38 (visa jika perlu)

3. Salinan Pasport pemohon

4. Surat dari pihak sekolah

5. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri

6. Salinan kad laporan pelajar(swasta)

7. Salinan rekod kedatangan pelajar (swasta)

8. Salinan resit bayaran yuran sekolah (swasta)

PERHATIAN :

i. Ibu /bapa kepada pemohon (sekolah kerajaan) perlu hadir ketika permohonan

dibuat.

ii. Wakil sekolah berserta surat wakil (sekolah swasta) perlu hadir ketika

permohonan dibuat.

iii. Sila bawa semua dokumen asal dan dokumen sokongan serta buat satu

salinan untuk dokumen berkenaan.

iv. Jabatan Imigresen berhak memohon lain-lain bukti / dokumen jika diperlukan.

v. Keputusan permohonan akan diketahui selepas 14 hari bekerja.

PERMOHONAN PAS PELAJAR UNTUK IPTA / IPTS

Sektor IPTS

Permohonan baru melalui laman web (e-Pas Pelajar) dan pertukaran IPTS
dikemukakan di Ibupejabat Imigresen Putrajaya

Permohonan lanjutan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri

Sektor IPTA

Permohonan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri.
Bagi warganegara India, Bangladesh dan Pakistan berumur 25 tahun atau

lebih, permohonan baru dikemukakan di Ibupejabat Imigresen Putrajaya dan

permohonan lanjutan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

65

Pas Pelajar – RM 60.00 setahun atau sebahagian darinya

Visa – kadar dikenakan mengikut negara tetapi tidak melebihi RM 50.00 bagi
setiap visa yang dikeluarkan dan

Bayaran proses ‘Journey Performed ’ visa yang dikeluarkan dalam negara jika
berkenaan – Gratis (hanya bayaran visa sahaja dikenakan)

BAYARAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

66

PAS LAWATAN IKHTISAS

Pas Lawatan (Ikhtisas) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin bertugas

memberi kepakaran teknikal dan menjalankan kerja-kerja khusus untuk jangka masa

singkat di Malaysia. Tempoh sahlaku pas adalah bergantung kepada keperluan

tetapi tidak melebihi 12 bulan. Permohonan hendaklah dikemukakan oleh penaja di

Malaysia sebelum pemohon masuk ke negara ini.

1. PAKAR/SUKARELAWAN

Kategori

1. Penasihat Kepada Agensi Kerajaan

2. Professor/ Pensyarah Jemputan / Pelawat

3. Pemeriksa Luaran

4. Fellow

5. Penyelidik/ Pembantu Penyelidik

6. Penceramah Seminar / Kursus / Latihan

7. Konsultan

8. Penasihat Teknikal

9. Pelatih Kuda

10. Joki

11. Sukarelawan

12. Pakar-pakar Pemasangan Alat dan Mesin

13. Pakar-pakar Penyelenggaraan Alat dan Mesin

14. Pakar-pakar Pembaikkan Alat dan Mesin

15. Pakar-pakar Pemasangan Produk Baru pada Mesin sedia ada

16. Pakar-pakar yang mempunyai kemahiran khusus yang difikirkan

bersesuaian oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia

PENGENALAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

67

Surat Kuasa Menyerah Permohonan Kepada Imigresen disertakan Salinan
Kad Pengenalan Atau Pas Kerja

Surat Permohonan dari Penaja (Syarikat) di Malaysia kepada Imigresen
Dalam Bahasa Melayu

Surat Tawaran Dari Penaja (Syarikat) Di Malaysia Kepada syarikat / Institusi
Di Luar Negara Yang Berkaitan

Borang Imm.12 Dua Salinan Bagi Permohonan Baru.

Borang Imm.55 Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan.

Borang Imm.38 Satu Salinan Bagi Setiap Permohonan.

Dua Keping Gambar Ukuran Pasport (Permohonan Baru).

Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00 Setiap Seorang

Surat Penerimaan Dan Pengesahan Mengenai Jawatan,Gaji/Kontrak dari
Syarikat / Institusi Dari Luar Negara Kepada Syarikat di Malaysia

Salinan Pasport Pemohon

Jadual Latihan Tugas Selama Dipohon.

Salinan Sijil Kelayakan Akademi Yang Berkaitan

Salinan Dokumen Mengenai Syarikat Seperti Maa,Borang 9,24 Dan 49 Yang
Dikeluarkan Oleh Pendaftar Syarikat Dan Hendaklah disahkan Tulen / Benar

Maklumat Tentang Syarikat (Company Profiles).

Surat Invois Atau Bukti Jual Beli Mesin.

Plan Lokasi,Surat Pengesahan Tempat / Kontrak

PROSEDUR PERMOHONAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

68

JIKA BERKAITAN

Surat Dari Unit Perancang Ekonomi (Penyelidik Bebas)
Surat Sokongan Dari Majlis Sukan Negara (MSN) Bagi Jurulatih
Surat Sokongan Dari Malayan Racing Association /Persatuan
Joki-Joki Malaysia / Selangor / Perak / Pulau Pinang
Surat Sokongan Dari Jabatan Kebajikan masyarakat

Catatan: Permohonan mestilah dihantar dalam 2 salinan.

Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada:

Pengarah

Bahagian Visa, Pas Dan Permit

Tingkat 3 (Podium),

Blok 2G4, Persiaran Perdana, Precint 2,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62550 Putrajaya.

WILAYAH PERSEKUTUAN

Pas Lawatan (Ikhtisas) – RM 90.00

Visa – Mengikut Negara

NOTA : Permohonan Pas Lawatan (Ikhtisas) bagi tempoh tidak melebihi 6 bulan.
Bagi kategori yang berikut, permohonan boleh dikemukakan di mana-mana
Pejabat Imigresen Negeri yang berhampiran :

Pemasangan Mesin

Penyelenggaraan Mesin

Membaiki Mesin

Pemasangan produk baru pada mesin yang sedia ada

Memberi latihan

Menjalani latihan di kilang atau hotel

BAYARAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

69

2. ARTIS

Kategori

1. Artis pentas ( nyanyian, muzik, tarian, konsert, teater, sarkas, akrobatik,

seni silat, silap mata dan promosi dan artis opera (Budha, Opera Hindu

dan Opera-opera Lain)

2. Bukan artis - mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan erkaitan

seni pentas dan seni layar.

3. Berkarya - penggiat, pengajar atau penglibatan di dalam penggambaran

filem.

4. Penggambaran filem - wawancara, dokumentari, cereka, iburan dan iklan

komersial atau bentuk penggambaran lain yang dibuat di dalam Negara

oleh syarikat perfileman dari luar Negara

5. Persembahan - persembahan di hotel, pusat hiburan, premis

perdagangan, pusat kebudayaan, stadium dan tempat-tempat yang

difikirkan sesuai.

6. Aktiviti artis yang melibatkan persembahan di tempat terbuka atau

tertutup, promosi album lagu dan filem artis serta promosi barangan atau

produk kecuali produk minuman keras dan produk tembakau

(Maklumat Lanjut boleh diperolehi di Laman Web Agensi Pusat

Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara

(PUSPAL) - http://www.heritage.gov.my)

Prosedur Permohonan untuk Persembahan/ Penggambaran Agensi Pusat
Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara
(PUSPAL)

Surat Kuasa Menyerah Permohonan Kepada Imigresen
Surat Permohonan Dari Penaja Di Malaysia Kepada Imigresen dalam Bahasa

Melayu

Surat Pengesahan Dari Tempat Persembahan
Salinan Surat / Kontrak Antara Artis Tempatan Dengan Penaja
Salinan Surat / Kontrak Antara Artis Luar Dengan Penaja

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

70

Borang Imm.12 Dua Salinan Bagi Permohonan Baru.
Borang Imm.55 Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan.
Borang Imm.38 Satu Salinan Bagi Setiap Permohonan.
Dua Keping Gambar Ukuran Pasport (Permohonan Baru).
Security Bond Dimatikan Setem Rm 10.00 Setiap Seorang Bagi Kategori
Persembahan

Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00 Setiap Seorang Bagi Kategori
Penggambaran Filem

Bank Guarantee
Surat Pengesahan Dari Agensi Yang Menerima Sumbangan
Bagi Persembahan Amal

Salinan Pasport Pemohon
Surat Kelulusan Dari Kementerian Kebudayaan ,Kesenian Dan Warisan

Malaysia

Surat Penyelesaian Cukai Dari Lembaga Hasil Dalam Negeri
Salinan Roc Syarikat Penaja

Prosedur Permohonan untuk Persembahan/ Penggambaran Filem (FINAS)

Surat Permohonan Dari Penaja Kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu.
Surat Kelulusan Dari Finas
Jadual Penggambaran Sepanjang Permohonan
Borang Imm.12 - Dua Salinan Bagi Permohonan Baru.
Borang Imm.38 - Dua Salinan Bagi Setiap Permohonan.
Borang Imm.55 - Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan.
Dua Keping Gambar Berukuran Pasport. (Permohonan Baru)
Personal Bond Dimatikan Setem RM 10.00 Setiap Seorang
Salinan Lengkap Pasport Pemohon
Salinan Roc Penaja / Syarikat Di Malaysia

Catatan: Permohonan mestilah dihantar dalam 3 salinan.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

71

Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada:

Pengerusi,

Jawatankuasa Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan

Artis Luar Negara

(PUSPAL)

Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia

Tingkat 30, Menara TH Perdana, Maju Junction

1001 Jalan Sultan Ismail

50694 Kuala Lumpur

Tel: 03-2612 7600

Artis

RM 500.00

Pemuzik

RM 500.00

Konsert

RM 500.00

Konsert Amal

RM 500.00

Orkestra

RM 500.00

Pertukaran Kebudayaan

Gratis

Promosi Album

RM 500.00

Program Kerjasama

RM 90.00

Program Kosmetik

RM 90.00

Promosi Makanan

RM 90.00

Perfileman

RM 90.00

Opera

RM 90.00

Silap mata

RM 90.00

Sarkas

RM 90.00

Akrobatik

RM 90.00

BAYARAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

72

3. MUBALIGH(ISLAM)

Pas Lawatan (Ikhtisas) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin

bertugas sebagai Imam, Pendakwah, Guru Bahasa Arab dan Guru Al-Quran.

Kategori

Pengajian Islam
Berkhidmat sebagai Imam
Berkhidmat sebagai Guru
Berkhidmat sebagai Guru Al-Quran
Berkhidmat sebagai Guru Bahasa Arab

1. Pemohon perlu berada di luar Malaysia ketika memohon (kecuali semasa

lanjutan Pas Lawatan (Ikhtisas)

2. Permohonan perlu dikemukakan oleh Majikan/Penaja/Sekolah

3. Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum

pengajaran/ pengajian bermula.

Permohonan yang memerlukan kelulusan daripada Jabatan Kemajuan Islam

Malaysia (JAKIM) adalah:

Permohonan Pengajian Islam yang berumur 18 tahun ke atas dan beragama

Islam

Pengajian Islam untuk semua peringkat umur untuk mualaf
Pengajaran Islam
Imam
Guru Al-Quran
Guru Bahasa Arab

SYARAT-SYARAT

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

73

Prosedur Permohonan Untuk Guru Agama

Surat Permohonan Dari Penaja Kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu.
Surat Sokongan Dari Jabatan Agama Islam Negeri Sahaja kepada Imigresen
Dan Jakim.

Borang Imm.12 - Permohonan Baru.
Borang Imm.38 - Permohonan Untuk Re-Entry Visa.
Borang Imm.55 - Permohonan Lanjutan.
Dua Keping Gambar Berukuran Pasport.
Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00.
Jadual Sepanjang Minggu Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Madrasah / Sekolah.
Sijil-Sijil Kelayakan Yang Diakui Sah.
(Asal-Terjemahan Dalam Bahasa Melayu)
Salinan Lengkap Pasport.

Prosedur Permohonan Untuk Belajar Agama

Surat Permohonan Dari Penaja Kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu.
Surat Sokongan Dari Jabatan Agama Islam Negeri Sahaja kepada Imigresen
Dan Jakim.

Borang Imm.12 - Permohonan Baru.
Borang Imm.38 - Permohonan Untuk Re-Entry Visa.
Borang Imm.55 - Permohonan Lanjutan.
Dua Keping Gambar Berukuran Pasport.
Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00.
Jadual Sepanjang Minggu Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Madrasah / Sekolah.
Sijil-Sijil Kelayakan Yang Diakui Sah.
(Asal-Terjemahan Dalam Bahasa Melayu)
Salinan Lengkap Pasport.
Salinan Kad Memeluk Agama Islam

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

74

Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada:

Pengarah

Bahagian Visa, Pas Dan Permit

Tingkat 3 (Podium),

Blok 2g4, Persiaran Perdana, Precint 2,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62550 Putrajaya.

WILAYAH PERSEKUTUAN

up: Unit Pas Lawatan (Ikhtisas )

Pas Lawatan (Ikhtisas) – RM 90.00

Visa – Mengikut Negara

BAYARAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

75

4. PENGAMAL/PEKERJA LAIN-LAIN AGAMA

Pas Lawatan (Ikhtisas) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin

bertugas sebagai Sami Hindu (Gurukkal), Sami Sikh (Granthi), Paderi, Guru

Dharma dan Pengukir. Tempoh maksimum dibenarkan berkhidmat di Negara ini

adalah selama tiga (3) tahun sahaja.

Kategori

Sami Hindu (Gurukkal)
Paderi
Sami Buddha, Guru Dharma
Sami Sikh (Granthi)
Pemuzik dan pengukir Keagamaan

Pemohon perlu berada di luar Malaysia ketika memohon (kecuali semasa
lanjutan Pas Lawatan (Ikhtisas))

- Umur: 40 tahun ke atas bagi Sami Hindu (Gurukkal), Sami Sikh (Granthi),

Guru Dharma dan Paderi

35 tahun ke atas bagi pemuzik keagamaan

30 tahun ke atas bagi pengukir keagamaan

Permohonan perlu dikemukakan oleh Majikan/Penaja/Kuil/Gudwara/Tokong

Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum
pemohon mula bertugas

Kelulusan permohonan bergantung kepada keputusan Jawatankuasa Khas
Pas Lawatan (Ikhtisas) Jabatan Imigresen Malaysia (JK-PLIK).

SYARAT-SYARAT

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

76

1. Surat Kuasa Untuk Membuat Permohonan Bagi Pihak Kuil Serta Salinan Kad
Pengenalan Pembawa Permohonan.

2. Surat Permohonan Dari Penaja (Temple) kepada Imigresen.

3. Surat Sokongan (Malaysia Hindu Sangam, Malaysia Buddhist Society,
Malaysia Youth Buddhist Society, Majlis Gurdwara Malaysia Dan
Kementerian Sumber Manusia) Kepada Imigresen.

4. Borang Imm.12 Dua Salinan Bagi Permohonan Baru.

5. Borang Imm.55 Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan.

6. Borang Imm.38 Satu Salinan Bagi Setiap Permohonan.

7. Dua Keping Gambar Ukuran Pasport (Permohonan Baru).

8. Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00.

9. Senarai Nama Ahli Jawatankuasa (Nama, Jawatan, Pekerjaan, Salinan Kad
Pengenalan Alamat Dan Tandatangan).

10. Keratan Iklan Jawatan Di Akhbar Tempatan.

11. (Asal-Terjemahan Dalam Bahasa Melayu)

12. Salinan Pelan Tanah.

13. Salinan Geran Tanah (Tanah Dengan Kebenaran Untuk Mendirikan Kuil
Tetap Sahaja).

14. Salinan Pelan Lokasi Bangunan/Kuil.

15. Salinan Surat Kelulusan Membina, Mengubah Suai Dari Pihak Berkuasa
Tempatan Dan Disahkan.

16. Gambar Bangunan Sedia Ada Yang Terkini.

17. Senarai Nama Pekerja Tempatan Dan Asing Yang Sedang Berkhidmat Di Kuil
(Gurukkal/Pemuzik/Pengukir/Pembantu Gurukkal/Gurukkal Tempatan).

18. Salinan Sijil Daftar Pertubuhan Kuil /Tokong Yang Disahkan.

19. Salinan Lengkap Pasport.

20. Cadangan Progres Kerja Bagi Pengukir (Jika Memohon).
21. Surat Sokongan Dari Arkitek Bertauliah Berkenaan Dengan Kerja-Kerja
Pengukiran.

PROSEDUR PERMOHONAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

77

22. Salinan Laporan Kewangan Tahunan Hasil Dari Mesyuarat Jawatankuasa
Kuil (Terjemahan Jika Perlu).

23. Maklumat Tambahan Pengamal/ Pekerja Lain-Lain Agama (muat turun).

Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada:

Pengarah

Bahagian Visa, Pas Dan Permit

Tingkat 3 (Podium),

Blok 2G4, Persiaran Perdana, Precint 2,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62550 Putrajaya.

WILAYAH PERSEKUTUAN

up: Unit Pas Lawatan (Ikhtisas)

Tel : 03-88801409 / 88801406

Faks: 03-88801374

Pas Lawatan (Iktisas) - RM 90.00
Visa - Mengikut Negara

BAYARAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

78

PEGAWAI DAGANG

Warganegara asing yang berkelayakan mengisi jawatan-jawatan berikut :

B. Jawatan Penting (Key Post).

Jawatan pengurusan peringkat tertinggi dalam syarikat milik asing.

Diperlukan untuk menjaga kepentingan pelaburan mereka di negara ini.

Penyandang terlibat dalam menentukan polisi dan hala tuju syarikat.

C. Jawatan Eksekutif.

Jawatan bidang Professional / pengurusan peringkat pertengahan.

Memerlukan kelayakan, pengalaman dan kemahiran praktikal bidang

berkaitan.

Penyandang bertanggungjawab melaksanakan polisi syarikat dan
pengawasan kakitangan bawahan.

D. Jawatan Bukan Eksekutif.

Jawatan bidang kemahiran tinggi.

Memerlukan pengalaman dan kemahiran teknikal berkaitan

Kriteria-Kriteria Pertimbangan JKPD

Sekiranya syarat-syarat dipenuhi, permohonan akan ditimbangkan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan seperti berikut :

Pemilihan ekuiti syarikat

Aktiviti syarikat

Bekalan tenaga kerja tempatan

Kesesuaian bidang tugas jawatan dengan aktiviti syarikat

Gaji bulanan ditawarkan

Umur dan pengalaman Pegawai Dagang

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai Dagang

Boleh disemak melalui Laman Web Jabatan Imigresen Malaysia iaitu di
www.imi.gov.my

Melalui pos

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

79

Sediakan satu jilid permohonan seperti berikut :-

1. Surat kuasa syarikat dengan disertakan :

i. Salinan MyKad

ii. Jawatan dalam syarikat

2. Boring DP10 yang lengkap diisi

3. Surat permohonan dari syarikat yang menerangkan mengenai aktiviti syarikat

dan justifikasi jawatan (surat rayuan bagi kes rayuan)

4. Resume pegawai dagang

-salinan kelayakan academic Pegawai Dagang

5. Salinan Dokumen Pendaftaran Syarikat (SSM), Borang 9,24 & 49 yang terkini

(Salinan perlu disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia)

6. Surat ulasan / sokongan agensi kawalselia

(Bagi bidang / aktiviti berkaitan)

i. Pendidikan – Kementerian Pengajian Tinggi / Kementerian Pelajaran

Malaysia

ii. Perubatan (Moden / Tradisional) – Kementerian Kesihatan Malaysia

iii. Pelancongan – Kementerian Pelancongan Malaysia

iv. Penerbangan – Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA)

v. Sukan – Majlis Sukan Negara

vi. Bolasepak – Persatuan Bolasepak Malaysia

vii. Ekuestrian – Persatuan Sukan Ekuestrian Malaysia

7. Lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan (PBT)

8. i.Lesen CIDB (salinan pendua / kontrak projek – (sektor pembinaan sahaja)

ii.Lesen jualan langsung dari KPDN &HEP – (jualan langsung sahaja)

Surat kelulusan wrt dari KPDN & HEP – (Perniagaan borong & runcit /

restoran yang ada ekuiti asing)

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

80

Bagi permohonan lanjutan sila sertakan :-

a. Salinan penyata gaji (3 bulan yang terkini)

b. Salinan resit pembayaran cukai pendapatan pegawai dagang

c. Borang DP4 dikepilkan bersama salinan slip pembayaran KWSP

- Salinan perlu disahkan oleh pengurusan syarikat

Proses-proses yang perlu untuk mengambil Pegawai Dagang

Proses pengambilan Pegawai Dagang terbahagi kepada 2 peringkat iaitu:-

Peringkat 1 - Permohonan Kelulusan Pengambilan (Jawatan)

Terdapat 6 pihak berkuasa / Agensi yang diberi kuasa melulus permohonan

pengambilan ( Jawatan ) Pegawai Dagang mengikut "core business" masing-

masing. Agensi-agensi tersebut adalah seperti berikut :

Bil Agensi

Jawatan/Bidang

1. Malaysian Industrial

Development

Authority (MIDA)

Jawatan Pegawai Dagang / Ekspatriate bagi syarikat-

syarikat swasta dalam bidang-bidang berikut :-

1. Perkilangan dan pembuatan (syarikat baru dan

sedia ada yang terlibat dengan cadangan

perkembangan)

2. Perkhidmatan berkaitan

perkilangan(Manufacturing Related Services)

Pejabat Serantau ( Regional Establishment )

Ibu Pejabat Operasi (IPO), Pejabat Perwakilan,
Pusat Perolehan Antarabangsa dan lain-lain.

3. Industri Perhotelan dan Pelancongan.

4. Sektor Penyelidikan dan Pembangunan ( R&D )

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

81

2. Multimedia

Development

Corporation

( MDeC )

Jawatan Pegawai Dagang / Ekspatriate dan Pekerja

Mahir Asing bidang Teknologi Maklumat bagi

syarikat-syarikat yang telah diberi status" MSC ".

3. Jabatan Perkhidmatan

Awam (JPA)

(Meluluskan kontrak

Pegawai Dagang)

Jawatan-jawatan Doktor dan Jururawat di
hospital / klinik kerajaan

Pensyarah / Tenaga Pengajar di IPTA

Jawatan kontrak Sektor Awam

Urusan Pengambilan ( tawaran kerja ) dibuat
oleh SPA /Agensi yang berkaitan.

4. Bank Negara Malaysia

(BNM)

Jawatan-jawatan dalam sektor :

- Perbankan (banking)

- Kewangan

- Insurans.

5. Suruhanjaya Sekuriti

(SC)

Jawatan-jawatan dalam sektor sekuriti / pasaran

saham.

6. Jawatankuasa

Pegawai

Dagang

(JKPD)

Bagi jawatan-jawatan dalam sektor swasta dan

awam yang lain tidak termasuk dibawah bidang

kuasa MIDA, MDeC, JPA, BNM, dan SC.

Perhatian : Bagaimana menentukan agensi pelulus yang bersesuaian dengan
syarikat anda?

Tentukan jenis aktiviti dan kegiatan syarikat

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

82

Maklumat lanjut Mengenai Jawatankuasa Pegawai Dagang

Jawatankuasa Pegawai Dagang terletak dibawah bidang kuasa Kementerian Dalam
Negeri (KDN) dan Bahagian Pas Pengajian, Jabatan Imigresen bertindak urusetia.
Berikut adalah senarai keanggotaan Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai Dagang.

Bil Anggota

Jawatan

1. Kementerian Dalam Negeri ( KDN )

Pengerusi ( KSU /
TKSU )

2. Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri
( MITI )

Ahli ( Wakil )

3. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal
Pengguna ( KPDN & HEP )

Ahli ( Wakil )

4. Kementerian Pendidikan Malaysia

Ahli ( Wakil )

5. Kementerian Sumber Manusia

Ahli ( Wakil )

6. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB ) Ahli ( Wakil )

7. Majlis Amanah Rakyat ( MARA )

Ahli ( Wakil )

8. Jabatan Imigresen Malaysia

Urusetia

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

83

Permohonan Pegawai Dagang dipertimbangkan berdasarkan syarat-syarat asas
yang ditetapkan sebagai panduan. Syarat asas yang perlu dipenuhi adalah :

1. Modal berbayar minima

Syarat Modal Berbayar Minima Bagi Syarikat-Syarikat Sdn.Bhd/ Berhad/ Limited/
Incorporated/ Yang Memohon Jawatan Pegawai Dagang Di Bawah JKPD.

Mulai 1 Januari 2009, syarat modal berbayar minima adalah seperti berikut :-

Bil Ekuiti

Modal

1. Milik Bersama Tempatan

RM 250,000

2. Milik Bersama Asing dan Tempatan RM 350,000

3. 100% Milik Asing

RM 500,000

2. Syarat Sokongan dari Agensi Kawal Selia

Bil Agensi

Bidang

1. Kementerian Pengajian Tinggi /
Kementerian Pelajaran

Pensyarah, Tenaga Pengajar dan Guru

2. Kementerian Kesihatan

Doktor, Jururawat dan Rawatan
Perubatan Tradisional.

3. Persatuan Bolasepak Malaysia

Pemain bola sepak

4. Majlis Sukan Negara

Ahli Sukan dan Jurulatih Sukan

5. Jabatan Penerbangan Awam

Juruterbang dan jawatan berkaitan sektor
penerbangan

6. Kementerian Pelancongan

Agensi-Agensi Pelancongan

7. Malaysian Professional Golf
Associates

Berkaitan Golf

8. Perbadanan Bio-teknologi Malaysia
(Biotechcorp)

Aktiviti berkaitan Bio-teknologi

SYARAT-SYARAT ASAS PERMOHONAN MELALUI JKPD

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

84

Kemukakan permohonan kepada :-

Urusetia Jawatankuasa Pegawai Dagang

Bahagian Pas Pengajian

Tingkat 3, Blok 2G4 (Podium),Presint 2

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62550 Putrajaya

Wilayah Persekutuan

*Dikemukakan sendiri (by hand) atau melalui pos

Permohonan rayuan kali kedua (2), sila kemukakan permohonan kepada :-

Ketua Setiausaha

Kementerian Dalam Negeri

Bahagian Hal Ehwal Imigresen & Pendaftar

Tingkat 5, Blok D2, Parcel D

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62570 Putrajaya

Wilayah Persekutuan

*Dikemukakan sendiri (by hand) atau melalui pos

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

85

PERMOHONAN PAS KERJA

Merupakan proses pengeluaran pas bagi permohonan Pegawai Dagang yang telah
diluluskan oleh Jawatankuasa Pegawai Dagang (JKPD) ataupun agensi kawal selia
yang berkaitan.

Sediakan 1 set permohonan yang lengkap mengandungi : -

a. Pengenalan sebagai wakil syarikat ATAU surat perlantikan wakil syarikat

b.

Borang DP11 yang telah diisi selengkapnya berserta gambar berukuran pasport

Pegawai Dagang

c.

Surat tawaran dan penerimaan tawaran kerja ATAU kontrak kerja (dimatikan

setem RM10.00 di Pusat Setem) ATAU personal bond (dimatikan setem

RM10.00 di Pusat Setem) bagi permohonan PLKS

d. Salinan lengkap pasport Pegawai Dagang (2 salinan bagi warganegara PRC)

DAN (Jika berkaitan)

a. Sertakan surat kelulusan MIDA/ BNM/ SC/ JPA/ KHEDN mana yang berkenaan

sahaja (serta kelulusan JKPD dan MDEC tidak perlu disertakan)

b. Sertakan print out Corporate Information SSM ATAU borang 9, 24, dan 49 bagi

kelulusan MIDA dan kelulusan JKPD (sekiranya JKPD mengenakan syarat

kenaikan modal)

PENGENALAN

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

86

c. Sertakan resume Pegawai Dagang, salinan sijil, Diploma/ Ijazah bagi jawatan

bukan key post dibawah kelulusan MIDA (bagi jawatan yang diluluskan oleh

MIDA bersama dengan penyandang TIDAK perlu dikemukakan dokumen-

dokumen tersebut)

d. Sertakan surat pelepasan dari majikan terdahulu jika Pegawai Dagang bertukar

majikan

Kemukakan permohonan kepada:

Bahagian Pas Pengajian

Tingkat 3, Blok 2G4 ( Podium )

Presint 2

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62550 Putrajaya

Wilayah Persekutuan

Atau

Jabatan Imigresen Negeri

(Negeri-negeri yang berkenaan)

Permohonan hendaklah dihantar sendiri ( by hand )

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

87

Penentuan Pengeluaran Jenis Pas kepada Pegawai Dagang

Pas Pengajian adalah merupakan pas yang diberikan kepada Pegawai Dagang

( Ekspatriate Asing ) bagi membolehkan mereka tinggal dan bekerja secara sah di

negara ini. Bagaimanapun, terdapat juga di kalangan Pegawai Dagang ( Ekspatriate

Asing ) yang dibenarkan bekerja di negara ini hanya diberikan Pas Lawatan Kerja

Sementara ( PLKS ) sahaja.

1. Bagi Pas Lawatan Sementara ( PLKS ) akan dikenakan bayaran levi mengikut

sektor yang berkaitan. Kadar bayaran levi adalah seperti berikut: -

Kadar Bayaran Levi Pas Lawatan (Kerja Sementara)

BilSektor

Kadar Bayaran

Semenanjung

Sabah

dan

Sarawak

Setahun
(RM)

Sebulan
(RM)

Setahun (RM)

1 Perkilangan

1,200.00

100.00

960.00

2 Pembinaan

1,200.00

100.00

960.00

2 Perladangan

540.00

45.00

540.00

4 Pertanian

360.00

30.00

360.00

5 Perkhidmatan

a) Restoran

1,800.00

150.00

1,440.00

b) Pencucian Dan Pembersihan

1,800.00

150.00

1,440.00

c) Pengendalian Kargo

1,800.00

150.00

1,440.00

d) Dobi

1,800.00

150.00

1,440.00

e) Kedi

1,800.00

150.00

1,440.00

f) Gunting Rambut

1,800.00

150.00

1,440.00

g) Perniagaan Runcit & Borong

1,800.00

150.00

1,440.00

h) Perniagaan Tekstil

1,800.00

150.00

1,440.00

i) Barangan Logam, Lusuh &
Terpakai

1,800.00

150.00

1,440.00

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

88

6 Rumah Kebajikan

600.00

50.00

600.00

7 Lain-Lain (selain di atas)

1,800.00

150.00

1,440.00

Pas Pengajian

Mulai 1 Januari 2009, bagi kelulusan jawatan yang bergaji RM 5000 dan ke atas,
tempoh kelulusan jawatan sekurang-kurangnya 2 tahun.

1. Jawatan Penting (Diluluskan oleh MIDA) – RM 300.00 setahun atau
sebahagian darinya.

2. Jawatan Pengurusan / Atasan / Pertengahan / Profesional / Teknikal –
RM 200.00 setahun atau sebahagian darinya

3. Pas Penggajian – Tiada Levi

Bayaran – Bayaran Lain

1. Bayaran Proses Pas Penggajian, Pas Lawatan (Kerja Sementara) – RM
50.00 (Setiap Jawatan / Permohonan)

2. Bayaran Proses “Journey Performed Visa” – RM 500.00 (Setiap Jawatan /
Permohonan).

KADAR BAYARAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

89

Keperluan Menerusi Syarat-Syarat Imigresen

1.

Bagi warganegara yang memerlukan Visa perlu mendapatkan Visa Dengan

Rujukan (VDR) untuk kemudahan masuk ke Malaysia bagi tujuan bekerja.Visa

Dengan Rujukan (VDR) boleh dipohon di Kedutaan Malaysia di luar negara

setelah permohonan untuk bekerja diluluskan oleh Pejabat Imigresen di

Malaysia. (Sila rujuk Buku Panduan PEMUDAH Guidebook on the Employment

of Expatriates)

2.

Sila ambil maklum bahawa pas / i-kad yang dikeluarkan di Semenanjung

Malaysia kepada Pegawai Dagang dan tanggungan mereka hanya berlaku di

Semananjung Malaysia sahaja dan tidak termasuk di Sabah dan Sarawak.

Pegawai Dagang dan tanggungan perlu membawa bersama dokumen

perjalanan semasa membuat perjalanan keluar daripada Semenanjung

Malaysia untuk pemeriksaan Imigresen.

Kemudahan Imigresen Kepada Tanggungan Pegawai Dagang

Bagi Pegawai Dagang yang berkeluarga terdapat kemudahan kepada
keluarga Pegawai Dagang iaitu dibawah Pas Tanggungan. Pas ini boleh
dimohon bersama-sama dengan permohonan Pas Pengajian Pegawai
Dagang ataupun selepas Pas Pengajian Pegawai Dagang diluluskan.

i.

Isteri / suami

ii.

Anak yang berumur kurang dari 21 tahun

iii.

Anak kurang upaya

iv.

Anak angkat yang sah

1. PAS TANGGUNGAN

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

90

1. Surat iringan dan Surat Kuasa dari syarikat.

2. Borang DP 11A berserta gambar berukuran pasport.

3. Bukti pertalian dengan pegawai dagang (perlu disahkan oleh pihak kedutaan).

4. Salinan lengkap pasport tanggungan (2salinan bagi warganegara PRC).

5. Salinan lengkap pasport pegawai dagang/prinsipal

1. Bayaran Pas – RM 90.00 setahun atau sebahagian

2. Bayaran Proses – RM 50.00

3. Bayaran JP Visa – RM 500.00 (jika berkaitan)

4. Bayaran Visa – mengikut negara

Pas ini boleh dimohon bersama-sama dengan permohonan Pas Pengajian Pegawai
Dagang ataupun selepas Pas Penggajian Pegawai Dagang diluluskan.

i. Ibu bapa kepada pegawai dagang

ii. Common law wife (perlu mendapat pengesahan dari kedutaan)

iii. Anak yang berumur 21 tahun ke atas

iv. Anak tiri

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

BAYARAN

2. PAS LAWATAN SOSIAL

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

91

1. Surat iringan dan Surat Kuasa dari syarikat.

2. Borang DP11A berserta gambar berukuran pasport.

3. Personal Bond (dimatikan setem RM 10.00 di Pusat Setem)

4. Bukti pertalian dengan pegawai dagang (perlu disahkan oleh pihak kedutaan)

5. Salinan lengkap pasport tanggungan (2 salinan bagi warganegara PRC)

6. Salinan lengkap pasport pegawai dagang/prinsipal.

1. Bayaran Pas – 3 bulan pertama (Gratis)

2. Bayaran bulan seterusnya – RM 50.00 x 9 bulan

3. Bayaran proses – RM 50.00

4. Bayaran JP Visa – RM 500.00 (jika berkaitan)

5. Bayaran visa – mengikut negara

Pas ini boleh dimohon bersama-sama dengan permohonan Pas Lawatan Kerja
Sementara (PLKS) Pegawai Dagang ataupun selepas PLKS Pegawai Dagang
diluluskan.

Isteri / suami dan anak bawah umur 21 tahun kepada Pegawai Dagang yang
memegang PLKS

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

BAYARAN

3. PAS LAWATAN SOSIAL (JANGKA PANJANG)

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

92

i. Surat iringan dan Surat Kuasa dari syarikat

ii. Borang DP11A berserta gambar berukuran pasport

iii. Bukti pertalian dengan pegawai dagang (perlu disahkan oleh pihak kedutaan)

iv. Salinan lengkap pasport tanggungan (2salinan bagi warganegara PRC)

v. Salinan lengkap pasport pegawai dagang / prinsipal

1. Bayaran Pas – RM 90.00 setahun atau sebahagian

2. Bayaran proses – RM 50.00

3. Bayaran JP Visa – RM 500.00 (jika berkaitan)

4. Bayaran Visa – mengikut negara

Kemudahan lain yang disediakan

1. Membuat permohonan secara bertulis kepada Ketua Pengarah Imigresen
atau Pengarah Bahagian Pas Pengajian atau Pengarah Imigresen Negeri

2. Tidak mendapat bayaran tetap

3. Tidak menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan budaya dan etika warga

tempatan

4. Kerja kebajikan dibenarkan meliputi

i.

Rumah orang tua

ii.

Rumah kanak-kanak kurang upaya

iii.

Rumah anak-anak yatim

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

BAYARAN

A. KEBENARAN MEMBUAT KERJA AMAL KEBAJIKAN

PROSEDUR PERMOHONAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

93

iv.

Rumah kebajikan (perlukan surat dari kebajikan masyarakat)

v.

Persatuan Palang Merah

vi.

Kes-kes khas yang ditimbang oleh Ketua Pengarah Imigresen

Isteri kepada Pegawai Dagang yang berada dinegara ini di atas Pas Tanggungan

1. Surat iringan dan surat kuasa dari syarikat

2. Surat tawaran dari majikan

3. Salinan pasport yang mengandungi cop Pas Tanggungan mengikut suami
yang memegang Pas Pengajian

Gratis / Percuma

1. Anak Pegawai Dagang yang berusia 18 tahun ke bawah

2. Anak Pegawai Dagang di bawah Pas Tanggungan diberi kebenaran belajar
tanpa perlu memohon Pas Pelajar terlebih dahulu.

1. Belajar di sekolah / institusi yang diiktiraf kerajaan

2. Memenuhi syarat untuk mendapatkan Pas Pelajar

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

BAYARAN

B. KEMUDAHAN BELAJAR KEPADA ANAK-ANAK PEGAWAI DAGANG

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

SIAPA YANG LAYAK MEMOHON

SYARAT-SYARAT

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

94

1. Surat iringan dan surat kuasa dari syarikat

2. Surat perakuan dari IPTA / IPTS / Sekolah Menengah / Sekolah Rendah / Pra

Sekolah

3. Salinan pasport Pegawai Dagang & tanggungan (pelajar)

4. Borang ‘student’s personel data’

5. Lain-lain dokumen yang berkaitan

Dikecualikan

Kaunter Eksekutif disediakan di Ibu Pejabat, Bahagian Pas Pengajian, Tingkat 3,
Blok 2G4, Precint 2, Putrajaya sejak tahun 2005 dan telah dipanjangkan ke semua
Pejabat Imigresen Negeri sejak Disember 2007. Semua pegawai dagang yang
memegang jawatan eksekutif / profesional serta jawatan pengurusan adalah dialu-
alukan ke Kaunter Eksekutif.

Pertindihan pas bagi tujuan pengambil alihan jawatan penting adalah dibenarkan
sehingga maksimum 3 bulan.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

BAYARAN

C. PERKHIDMATAN DI KAUNTER EKSEKUTIF

D. PERTINDIHAN PAS

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

95

Kelulusan khas diberikan kepada Pegawai Dagang yang membawa Pembantu
Rumah Asing tanpa mengira warganegara pembantu rumah asing tersebut.

Tatacara Memohon Endorsemen Pas Pembantu Rumah

- Permohonan boleh dibuat sebelum atau selepas Pegawai Dagang masuk ke

Malaysia

1. Surat iringan daripada majikan (Pegawai Dagang)

2. Borang DP11A

3. Personal Bond yang dimatikan setem RM 10.00

4. Salinan muka surat biodata, muka surat yang mengandungi bukti kemasukan
terkini ke Malaysia (jika berkaitan) dan muka surat terakhir pasport PRA.

5. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh klinik yang berdaftar dengan FOMEMA

6. Kontrak kerja – Dimatikan setem (1salinan)

7. Kelulusan Philippine Oversea Employment Administration (POEA) bagi PRA
Warganegara Filipina sahaja.

1. Bayaran Pas - RM 60.00 setahun atau sebahagian

2. Bayaran Proses – RM 10.00

3. Bayaran JP Visa – RM 500.00 (jika berkaitan)

4. Bayaran Visa – mengikut negara

5. Bayaran Levi – RM 360

E. KELULUSAN PEMBANTU RUMAH

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

BAYARAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

96

Suami / Isteri kepada Pegawai Dagang yang memegang Pas Tanggungan adalah
dibenarkan bekerja tanpa perlu menukar Pas Tanggungan mereka kepada Pas
Kerja yang berkaitan dengan syarat mendapat endorsan kebenaran bekerja dari
Jabatan Imigresen Malaysia.

Syarat-syarat Memohon Endorsmen Kebenaran Bekerja Kepada Pasangan Pegawai
Dagang

1. Mendapat tawaran bekerja dengan mana-mana syarikat / agensi kerajaan.

2. Telah memperolehi kelulusan dari agensi-agensi yang diberi kuasa melulus
(MIDA,MDEC,Bank Negara,SuruhanjayaSekuriti,Jabatan Perkhidmatan
Awam) jika berkaitan.

3. Bagi yang tidak mempunyai kelulusan dari mana-mana agensi, syarat-syarat
permohonan tertakluk sebagaimana permohonan di Jawatankuasa Pegawai
Dagang.

Tatacara Memohon Endorsmen Kebenaran Bekerja

1. Permohonan boleh dibuat di Bahagian Pas Penggajian, Ibu Pejabat
Imigresen, Putrajaya atau di Pejabat Imigresen Negeri berdekatan.

2. Permohonan boleh dikemukakan semasa mendapatkan kelulusan pas
tanggungan yang berkaitan atau pada bila-bila masa selepas pas tanggungan
yang berkaitan diberikan.

3. Menyertakan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan iaitu:-

i. Surat iringan dan surat kuasa dari syarikat

ii. Borang DP11

iii. Tawaran kerja/Kontrak kerja

iv. Salinan pasport lengkap

Bayaran

1. Endorsan kebenaran bekerja/berniaga ini adalah tidak dikenakan sebarang
bayaran / gratis

Bayaran hanya dikenakan bagi mendapatkan Pas Tanggungan serta bayaran
Visa yang berkaitan sahaja.

F. KEBENARAN BEKERJA KEPADA TANGGUNGAN

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

97

PENGELUARAN I-KAD

Dikeluarkan kepada Warga Asing yang mempunyai Pas seperti berikut:-

i. Pas Penggajian dan Pas Tanggungan

ii. Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS)

iii. Pembantu Rumah

Tatacara Memohon I-Kad

1. Proses pendaftaran i-kad memerlukan pegawai membuat pendaftaran dan
semakan di kaunter, mengimbas cap jari untuk data biometrik, mengimbas
gambar dan memastikan gambar itu tepat untuk cetakan i-kad.

2. Spesifikasi gambar ialah berukuran 5.0 cm x 3.0 cm, berlatarbelakang putih
dan berpakaian gelap dan sesuai.

3. I-kad akan diserahkan di Ibu Pejabat Imigresen : Putrajaya kepada Pejabat-
pejabat negeri yang tiada printer i-kad.

4. Pemegang pas yang memohon untuk pendaftaran i-kad akan mengambil i-
kad yang telah siap diproses.

Bayaran

Tiada sebarang bayaran yang dikenakan (gratis)

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN

98

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->