Anda di halaman 1dari 2

Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado.

Layunin nitong humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay isang uri ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Ito ay isang masining na pagpapahayag ng isang kaisipan tungkol sa isang mahalaga at napapanahong paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig.

Mga Layunin ng Talumpati


1. 2. 3. 4. 5. Magbigay ng Katuwaan Magdulot ng impormasyon Magpahayag ng katwiran Magbigay ng paliwanag Mang-akit sa isang kilusa

Uri ng talumpati
1. 2. 3. 4. Nagbibigay aliw o sigla Nagdaragdag kaalaman o impormasyon Nanghihikayat Nagbibigay galang o papuri

Uri ng talumpati ayon sa balangkas May paghahanda Walang paghahanda - ang talumpating ito ay tinatawag ring impromptu. Ang paksa ay binibigay lamang sa oras ng pagtatalumpati. Sinusubok ang kaalaman ng mananalumpati sa paksa

Mga Dapat Tandaan sa Pagbigkas ng Talumpati


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tinig Tindig Galaw Pagkumpas Pagbigkas Pagprotaktor Kaalaman sa paksa Pagtutuuan ng Pansin