Anda di halaman 1dari 5

TARIKH MASA TAHUN BIL.

MURID BIDANG KEGIATAN TAJUK KONSEP UTAMA OBJEKTIF

: 5-4-2011 : 11.15am-12.15pm : 3 VAAGAI : 38 : Membuat corak dan rekaan : Membuat corak tak terancang dengan menggunakan teknik renjisan : Pembuat hadiah bermotif haiwan dan tumbuhan : Teknik renjisan, Corak tak terancang : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran murid dapat; a. Eksplisit: Menggunakan teknik renjisan untuk menghasilkan pembalut hadiah yang bermotifkan bentuk-bentuk haiwan dan bahagian tumbuh-tumbuhan. b. Implisit: Mengetahui teknik renjisan boleh digunakan untuk tujuan yang lebih bermakna seperti pembalut hadiah, pembalut buku, hiasan dinding dan sebagainya. c. Estetika: -menerapkan asas seni reka rupa, bentuk, jalinan dan penggunaan warna harmoni. -menerapkan nilai cintai alam sekitar

PENGETAHUAN SEDIA ADA: Murid pernah melihat hasil karya pelukis tempatan menggunakan teknik renjisan. PERSEDIAAN MURID BBM KBKK : Air, berus gigi, bekas warna, cat warna, kertas mahjung : Contoh pembalut hadiah yang dihasilkan dengan teknik renjisan, contoh hadiah, slaid langkah-langkah :- Kreatif menggunakan teknik renjisan -Menjana idea dalam penghasilan pembalut hadiah dengan menggunakan teknik renjisan. : -memupuk sikap cermat, kemas, sabar dan berhati-hati. -menghargai hasil karya mereka dan memupuk nilai kerjasama.

NILAI

PERKARA Set Induksi (5 minit)

BUTIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Murid-murid menonton sebuah lagu video clip tentang hutan dan binatang-binatang. Guru bersoaljawab mengenai binatang-binatang dan tumbuhtumbuhan yang ditayangkan. Guru memberikan hadiah yang dibalut dengan hasil teknik renjisan. Lalu membuka hadiah dan menunjukkan pembalut yang dihasil dengan teknik renjisan

CATATAN KBKK: - Menjana Idea Nilai: - Cintai alam sekitar ABM: - Laptop, speaker, LCD, Contoh hasil renjisan

Perkembangan (35 minit)

KBKK: Guru bersoaljawab tentang - kreatif teknik renjisanuntuk mencungkil menggunakan pengetahuan sedia ada. teknik renjisan. Pelajar-pelajar mengikuti langkah demi langkahyang Nilai: ditayangkan dalam slaid. - kemas, sabar, cermat dan bekerjasama Langkah pertama (5 minit): ABM: - laptop, speaker, Pelajar-pelajar akan LCD, contoh menyediakan peralatanhasil renjisan peralatan yang diperlukan Langkah kedua (10 minit): Pelajar-pelajar akan menyusun bentuk-bentuk haiwan dan daun atas kertas mahjung. Pelajar-pelajar akan mengambil warna air dengan berus gigidan menggosok atas sikat. Renjisan-renjisan cat air akan membentuk bentuk-bentuk daun dan binatang.

Langkah ketiga (20 minit): Pelajar-pelajar akan ulangi dengan pelbagai jenis warna.

KEMUNCAK (10 minit)

Guru mempamerkan hasil kerja murid yang telah siap (lemah,

KBKK: - menilai dan

PENUTUP (10 minit)

sederhana, baik) berkongsi pendapat Guru bersoaljawab tentang kekuatan dan kelemahan hasil Nilai: karya yang dipamerkan. - menghargai, Guru membincangkan yakin dan penggunaan warna, kekemasan menghormati hasil kerja dan teknik yang betul. Hasil terbaik akan diberi hadiah. Guru membincangkan kegunaan lain teknik renjisan. Guru menunjukkan contohcontoh dalam slaid. Pelajar-pelajar akan sebut tajuk beramai-ramai. KBKK: - membuat kesimpulan dan mengukuhkan pengetahuan Nilai: - Menghargai

Pembalut hadiah yang dihasilkan dengan teknik renjisan