Anda di halaman 1dari 1

Soalan Latih Tubi Pend. Quran Sunnah.SPM SBP Integrasi Sabak Bernam 1.

Mempersendakan agama ialah Menjadikan apa yang dibenci oleh agama sebagai bahan mainan dan senda gurau. Betul / Salah 2. Syirik Khafi iaitu syirik yang jelas seperti menyembah batu, matahari. Betul / Salah 3. Syirik Jali iaitu syirik yang tersembunyi dan tidak disedari seperti solat untuk dikatakan wara dan untuk dipuji . 4. Kaum Nabi Nuh : Allah membinasakan mereka dalam banjir yang besar. Betul / Salah 5. Kaum Nabi Hud (Kaum Ad) : kemarau panjang selama 3 tahun. Disusuli angin ribut yang dahsyat selama lapan hari tujuh malam. Betul / Salah 6. Kaum Nabi Solih ( Tsamud) : Satu letusan suara keras yang menggegarkan pada waktu pagi. . Betul / Salah 7. Kaum Nabi Ibrahim : Menimpakan ke atas mereka runtuhan bangunan tanpa disedari. Betul / Salah 8. Kaum Nabi Lut : Membalikkan tempat tersebut kemudian disusuli hujan batu menimpa kepala. Betul / Salah 9. Kaum Nabi Syuib (Madyan) : Satu gempa bumi yang amat dahsyat. . Betul / Salah 10. Kaum Nabi Musa : Kemarau, ribut taufan, serangan serangga ( belalang , kutu ) dan katak serta menukar air sungai menjadi darah. Betul / Salah 11. Urutan tahap kehidupan manusia yang betul ialah Alam Rahim , Alam Dunia, Alam barzah, Alam Roh, Alam akhirat. Betul / Salah 12. Kafir Muahad : ( Orang kafir yang malarikan diri dari negara asal mereka dan meminta perlindungan negara Islam. Betul / Salah 13. Kafir Mustakman )) :( Orang kafir yang membuat perjanjian dengan negara Islam. Betul / Salah 14. Ashabus-syimal Golongan yang menerima suratan amalan dengan tangan kiri dan mereka akan menderita dengan azab neraka Allah. Betul / Salah 15. Al-Muqarrabun ialah Golongan yang paling hampir dengan Allah. Mereka mempunyai kedudukan yang istimewa bersama para Anbiya yang mendapat sebaik-baik balasan di syurga. Betul / Salah 16. Irab al-Quran ialah hasil pembukuan kaedah nahu bahasa arab oleh Abu Aswad ad-Duali, Yahya bin Yakmur dan Khalil bin Ahmad. Betul / Salah 17. Maunah) - ( Perkara yang berlaku kepada para nabi sebelum mereka diutus menjadi rasul.Contoh : Peristiwa malaikat membelah dada nabi Muhammad. Betul / Salah 18. Istidraj ) - ( Sesuatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menambahkan lagi kesesatan mereka.Contoh : Kekayaan dan kekuasaan yang diberikan kepada Firaun. Betul / Salah 19. Ilham fitri ialah ilham yang diberikan oleh Allah kepada haiwan. Betul / Salah 20. Al-Rijal ialah Pemimpin diperingkat tertinggi seperti pemimpin masyarakat atau pemimpin negara. Betul / 21. Hadis ahad ialah Hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih perawi dan tidak mencapai darjah mutawatir. Betul / Salah 22. Hadis Aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi walaupun dalam satu generasi dan kemudiannya diriwayatkan oleh ramai rawi. Betul / Salah 23. Hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi sahaja iaitu hampir seluruh rawinya bagi setiap generasi hanya seorang sahaja. Betul / Salah 24. Hadis Syaz ialah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat hadis sahih atau hadis hasan. Betul / Salah 25. Hadis Mursal :Hadis yang disandarkan oleh tabiin kepada Rasulullah tanpa menyebut nama sahabat . Betul / 26. Hadis Maktu: Hadis yang disandarkan kepada tabiin sahaja samada perkataan atau perbuatan, tanpa dikaitkan dengan sahabat atau Rasulullah. Betul / Salah 27. Al-Hafiz : Gelaran yang memiliki sifat-sifat al-Muhaddis di samping dapat menghafaz dan menguasai lebih daripada 100,000 hadis dari segi sanad dan matannya. Betul / Salah 28. Al-Hakim: Gelaran untuk ulama yang memiliki sifat-sifat al-Muhaddis dan menghafaz serta menguasai lebih daripada 300,000 hadis dari segi sanad dan matannya. Betul / Salah 29. Kuliah agama ialah disampaikan sempena ibadat tertentu seperti solat jumaat , solat sunat dua hari raya dan sebagainya. Mempunyai rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Betul / Salah 30. Debat : Debat melibatkan dua pihak atau lebih yang mempunyai pandangan berbeza.Setiap pihak diberikan peluang untuk mengemukakan, mematahkan dan menyokong hujjah. Betul / Salah 31. Dewan Al-Jundi menguruskan rekod-rekod pentadbiran dan elaun-elaun setiap anggota tentera. Betul / Salah 32. Dewan Kharaj ditubuhkan bagi memungut hasil dalam negeri dengan lebih teratur. Betul / Salah 33. Al-Faiu harta yang ditinggalkan oleh orang kafir sebelum perang. Betul / Salah 34. Al-Kharaj iaitu cukai yang dikenakan kepada orang kafir zimmi. Betul / Salah 35. Al-Asyur ialah cukai tanah yang dikenakan terhadap orang kafir yang memiliki tanah. Betul / Salah

Betul / Salah

Salah

Salah

Anda mungkin juga menyukai