Anda di halaman 1dari 6

Bab 4 - Peranan Kerajaaan Dalam Pasaran

1) Sebab-sebab kerajaan campur tangan dalam pasaran


a. Untuk menstabilkan ekonomi negra
- Dalam ekonomi pasaran bebas,ekonomi sentiasa naik turun. - Keadaan ini boleh menyebabkan masalah inflasi dan deflasi. - Untuk menstabilkan ekonomi negara,kerajaan campur tangan dengan menggunakan dasar fiskal dan dasar kewangan.

b. Untuk mengurangkkan jurang pendapatan


- Dalam ekonomi pasaran bebas,jurang pendapatan antara orang kaya dan orang miskin semakin besar. - Untuk mengurangkan jurang pendapatan ini,kerajaan campur tangan melalui pembayaran cukai serta pemberian subsidi. - Untuk orang kaya,kerajaan mengenakan kadar cukai yang tinggi. - Untuk orang miskin,kerajaan membahagikan subsidi.

c. Untuk menyediakan barang awam


Barang awam adalah ditawarkan kepada semua pengguna sama ada harga dibayar atau tidak. Barang ini tidak boleh disediakan oleh pihak swasta kerana barang ini tidak membawa keuntungan. Contohnya ialah lampu jalan,lampu isyarat,bomba dan seumpama dengannya. Demi kepentingan rakyat,kerajaan campur tangan dan menyediakan barang awam kepada pengguna.

d. Untuk mengawal kuasa monopoli


- Persaingan tidak adil dalam pasaran bebas sebab ia menggalakkan kuasa monopoli. - Biasanya monopoli membawa keburukan kepada pengguna seperti harga tinggi dan kuatiti keluaran lebih rendah. - Demi kepentingan rakyat,kerajaan campur tangan dan mengawal monopoli melalui pembayaran cukai dan dasar harga maksimum.

e. Untuk mengurangkan kesan eksternaliti negatif


- Eksternaliti negatif bermaksud keburukan-keburukan yang didapati oleh masyarakat pabila sebuah firma atau individu menjalankan sesuatu aktiviti yang bertujuan mencari keuntungan. - Contohnya ialah pencemaran,kesesakan lalu lintas,jenayah dan seumpama dengannya. - Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif ini,kerajaan campur tangan dengan menggunakan peraturan dan undang-undang.

2) Dalam Sistem kuota,kerajaan akan mengehadkan penawaran sesuatu barang pada suatu tingkat kuantiti yang tertentu.

0 1 0

1 1 0

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

2 0 0 0

Page 1

3) Dasar harga minimum adalah harga lebih tinggi daripada pasaran yang ditentukan oleh kerajaan. - Tujuan adalah untuk membantu para pengeluar atau menambahkan pendapatan pengeluar. - Contoh : beras
0 D 1 0 0 a b 0 : Harga Pasaran 1 : Harga Minimum S

S 0 2 0 0 0 1

D 0

- Kesan: - Apabila kerajaan menjalankan dasar harga minimum pada paras P1,maka penawaran meningkat dan permintaan merosot. - Oleh itu,pasaran mengalami lebihan penawaran ab. - Untuk mengekalkan dasar harga minimum pada paras P1,maka kelebihan penawaran ini terpaksa dibeli oleh kerajaan dan disimpan dalam gudang.

4) Dasar harga maksimum adalah harga yang lebih rendah daripada pasaran yang ditentukan oleh kerajaan. - Tujuan adalah untuk membantu para pengguna. - Contoh : gula,tepung,minyak masak
0 D S 0 : Harga Pasaran 1 : Harga Maksimum 0 1 0 S 0 2 0 0 0 1 a e b

D 0

- Kesan : - Apabila kerajaan mnjalankan dasar harga maksimum,maka permintaan meningkat dan penawaran merosot. - Oleh itu,pasaran mengalami lebihan permintaan ab. - Untuk mengekalkan dasar harga maksimum pada paras P1,maka masalah kekurangan barang perlu diatasi dengan cara mengeluarkan barang dari gudang,mengimport dari luar negara dan menambahkan keluaran dengan cara menambahkan pelaburan.

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 2

5) Beban cukai adalah tanggungan cukai yang ditanggung oleh pengguna atau firma apabila kerajaan mengenakan cukai ke atas sesuatu barang sama ada cukai ditanggung oleh pengguna atau firma bergantung kepada darjah keanjalan permintaan atau penawaran sesuatu barang. (bahagian atas kawasan berolek ialah pengguna,bahagian bawah ialah firma) - Keanjalan Permintaan Harga
0
3 1 0 2

Anjal
1 1 0 2

0
1

Tak Anjal
D 1 0 1 0

0 D 2

0 2

Firma menanggung lebih banyak beban cukai berbanding dgn pengguna. 0

0 Pengguna menanggung lebih banyak beban cukai berbanding dgn firma. 1 0 0

Anjal Sempurna
1 0

Tak Anjal Sempurna


D 1 1 0

D
0

Beban cukai ditanggung sepenuhnya oleh pengeluar. 0

Beban cukai ditanggung sepenuhnya oleh pengguna.

Anjal Satu
D 1 0 1 0 Cukai yang ditanggung oleh firma dan pengguna adalah sama.

1 0 2

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 3

- Keanjalan Penawaran Harga Anjal


0 D 1 0 1 0 0 D

Tak Anjal
1 0

1 0 2

1 0

1 0

1 0

Pengguna menanggung lebih banyak beban cukai berbanding dgn firma. 0


1 0

Firma menanggung lebih banyak beban cukai berbanding dgn pengguna. 0 D

Anjal Sempurna
D 1 0 1 0

Tak Anjal Sempurna


0

D
1 0 2

Anjal Satu
1 1 0 0 Cukai yang ditanggung oleh firma dan pengguna adalah sama.

0
1 0

- Kesan ke atas fungsi penawaran


- Fungsi penawaran sebelum cukai dikenakan : = + - Fungsi penawaran selepas cukai dikenakan : = + ( )

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 4

6) Subsidi adalah satu faedah yang diberi oleh kerajaan dan kepada pengeluar atau pengguna bergantung kepada darjah keanjalan permintaan atau penawaran ke atas sesuatu barang. (bahagian atas kawasan berolek ialah firma,bahagian bawah ialah pengguna) - Keanjalan Permintaan Harga
(keluk sama seperti cukai-keanjalan permintaan harga,kecuali keluk ss beralih ke sebelah kanan) i) Anjal : firma menikmati lebih banyak faedah subsidi berbanding dengan pengguna. ii) Tak Anjal : pengguna menikmati lebih banyak faedah subsidi berbanding dengan firma. iii) Anjal Sempurna : faedah subsidi hanya dinikmati oleh firma. iv) Tak Anjal Sempurna : faedah sunsidi hanya dinikmati oleh pengguna. v) Anjal Satu : faedah subsidi yang dinikmati oleh firma dan pengguna adalah sama.

- Keanjalan Panawaran Harga


(keluk sama seperti cukai-keanjalan penawaran harga,kecuali keluk ss beralih ke sebelah kanan) i) Anjal : pengguna menikmati lebih banyak faedah subsidi berbanding dengan pengeluar. ii) Tak Anjal : pengeluar menikmati lebih banyak faedah subsidi berbanding dengan pengguna. iii) Anjal Sempurna : semua faedah subsidi dinikmati oleh pengguna. iv) Anjal Satu : faedah subsidi yang dinikmati oleh firma dan pengguna adalah sama.

- Kesan ke atas fungsi penawaran


- Fungsi penawaran sebelum subsidi : = + - Fungsi penawaran selepas subsidi : = + ( + ) Contoh 1 : P = 20 + 30Q,dapatkan fungsi penawaran selepas kerajaan memberi subsidi RM5. P = 20 + 30Q P + 5 = 20 + 30Q P = 15 30Q Contoh 2 : Qd = 60 3P , Qs = 20 + 2P , a) Hitungkan harga dan kuantiti keseimbangan. b) Apabila kerajaan membri subsidi RM5, i) dapatkan harga dan kuantiti keseimbangan baru. ii) Hitungkan faedah yang dinikmati oleh, a. pengguna b. pengeluar c) jika kerajaan mengenakan cukai RM3, i) dapatkan harga dan kuantiti keseimbangan baru. ii) Hitungkan jumlah cukai yang ditanggung oleh, a. pengguna b. pengeluar

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 5

a) 60 3P = 20 + 2P 40 = 5P P=8 Menggantikan p = 8 ke dalam Qd = 60 3P, Qd = 60 3(8) Qd = 36 Harga keseimbangan baru ialah RM 8 dan kuantiti keseimbangan baru ialah 36 unit. b) i. Qs = 20 + 2(P + 5) Qs = 20 + 2P +10 Qs = 30 + 2P 60 3P = 30 + 2P 30 = 5P P=6 Menggantikan p = 6 ke dalam Qd = 60 3P, Qd = 60 3(6) Qd= 42 Harga keseimbangan baru ialah RM 6 dan kuantiti keseimbangan baru ialah 42 unit. ii.a) ) b) ) jumlah penerimaan oleh pengguna = (8 - 6) X 42 jumlah penerimaan oleh pengguna = RM 84 jumlzh penerimaan oleh pengeluar = [5 - (8-6)] X 42 jumlzh penerimaan oleh pengeluar = RM 126

c) i. Qs = 20 + 2(P - 3) Qs = 20 + 2P 6 Qs = 14 + 2P 60 3P = 14 + 2P 46 = 5P P = 9.2 Menggantikan p = 9.2 ke dalam Qd = 60 3P, Qd = 60 3(9.2) Qd= 32.4 Harga keseimbangan baru ialah RM 9.20 dan kuantiti keseimbangan baru ialah 32.4 unit. ii.a) ) b) ) Kesimpulan : Jenis Keanjalan
Anjal Tak Anjal Anjal Sempurna Tak Anjal Sempurna Anjal Satu

jumlah tanggungan oleh pengguna = (9.2-8) X 32.4 jumlah penerimaan oleh pengguna = RM 38.88 jumlzh penerimaan oleh pengeluar = [3 - (9.2-8)] X 32.4 jumlzh penerimaan oleh pengeluar = RM 58.32

Cukai - Ed P>C C>P P C P=C

Cukai - Es C>P P>C C P P=C

Subsidi - Ed P>C C>P P C P=C

Subsidi - Es C>P P>C C P P=C

Pengeluar - Producer Pengguna - Consumer

Prepare by : Adrian Wong ChiYu


(isamuxakira@ymail.com)

Page 6