Anda di halaman 1dari 33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.

MANUAL PENGGUNA SISTEM PERTUKARAN GURU SECARA ONLINE e-GTukar

MODUL PENDAFTARAN & MODUL PERMOHONAN

MS 1 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

KANDUNGAN
TAJUK MUKA SURAT

1. Paparan utama eGtukar OBJEKTIF PERINGATAN CARTA ALIR PERMOHONAN 1.0 Skrin Utama 1.1 Skrin Daftar Masuk 1.2 Skrin Lupa Kata Laluan 1.3 Skrin Tukar Kata Laluan 3 4 5 6 7-8 9 10 - 11

2. Paparan bagi Skrin Permohonan 2.0 Skrin Permohonan 2.1 Skrin Borang Permohonan 2.2 Skrin Borang Permohonan Yang Telah Diisi 2.3 Skrin Borang Permohonan - Pengemaskinian 2.4 Skrin Status Permohonan 2.5 Skrin Pautan Kemaskini Permohonan 2.6 Skrin Paparan Kemaskini Permohonan 2.7 Skrin Semakan Permohonan 2.8 Skrin Cetak Borang GLOSARI 11 - 12 13 19 20 21 - 22 23 24 24 - 25 25 26 27 - 31

MS 2 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

OBJEKTIF
Manual Pengguna ini bertujuan membantu guru-guru untuk membuat permohonan pertukaran guru antara negeri secara atas talian.
Sistem boleh dicapai melalui laman web Kementerian Pelajaran Malaysia di

http://www.moe.gov.my/ atau di http://apps.emoe.gov.my/epgo/


Bagi memudahkan pengguna membuat rujukan, skrin setiap proses yang terlibat

dimasukkan ke dalam manual ini.


Setiap penerangan untuk setiap skrin di susun mengikut turutan proses permohonan

seperti berikut :Pendaftaran Pengguna Lupa Kata Laluan Tukar Kata Laluan Permohonan Baru Simpan Sementara Kemaskini Permohonan Semakan Pemohon Cetakan Borang

MS 3 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

PERINGATAN
Permohonan yang telah dibuat, perlulah di cetak dan diserahkan kepada Pegawai Pengesah iaitu Pengetua/Guru Besar atau wakil yang berkelayakan bagi proses pengesahan. Pemohon perlu memastikan cetakan yang dibuat mempunyai no permohonan di atas paparan cetakan. Mana-mana permohonan yang tidak dicetak dan diserahkan kepada Pengetua/Guru Besar, proses pengesahan tidak akan dibuat dan tidak dapat diproses oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Bahagian atau Jabatan. Pemohon perlu memastikan maklumat-maklumat yang perlu disikan di dalam e-GTukar adalah yang terkini dan tepat. Bagi memastikan proses pendaftaran Berjaya, Maklumat Nama, No Kad Pengenalan, dan Nombor Gaji hendaklah tepat.

MS 4 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

MS 5 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan Utama e-GTukar

Paparan 1.0 Skrin Utama

1. Untuk membolehkan pemohon memohon pertukaran melalui e-GTukar, pemohon perlulah membuat proses daftar masuk melalui sistem. 2. Klik Daftar Masuk atau Di sini pada Paparan 1.0 untuk membuat proses daftar diri.

MS 6 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan Bagi Skrin Daftar Masuk

Pastikan ID Pengguna dan katalaluan dalam huruf besar atau huruf kecil kecuali nombor.

Paparan 1.1 Skrin Daftar Masuk 3. Skrin bagi Daftar masuk adalah seperti Paparan 1.1. 4. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Daftar Masuk. Maklumat Nama, No. Kad Pengenalan dan No. Gaji perlulah sama seperti maklumat yang terdapat didalam data EMIS pengguna. 5. Pastikan ID PENGGUNA dan KATA LALUAN/PASSWORD ditaip dalam huruf besar atau huruf kecil atau campuran huruf dengan nombor. Perkara ini isu sensitif. ID PENGGUNA : Maklumat yang digunakan sebagai identiti diri untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara. Maklumat yang digunakan sebagai kunci untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara.

KATA LALUAN/

PASSWORD

MS 7 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

6. Sila lihat contoh dibawah. ID PENGGUNA dan KATA LALUAN. FAUDZIAH FAUDZIAH87 FAUDZIAH_58 FDZ_557 F 575859 faudziah faudziah35 faudziah_58 fdz_5557

7. Pastikan ID PENGGUNA dan KATA LALUAN tidak kurang dari 6 aksara. Jika tidak memenuhi syarat, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : Kata Laluan Tidak Boleh Kurang Dari 6 Aksara. 8. Pengesahan Kata Laluan bermaksud pengguna dikehendaki memasukkan semula KATA LALUAN yang sama dalam ruangan Pengesahan Kata Laluan. Jika Pengesahan Kata Laluan adalah salah, maka sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : Kata Laluan Dan Pengesahan Kata Laluan Tidak Sama. Sila Cuba Lagi. 9. Sila pastikan maklumat Soalan Keselamatan, Jawapan dan Tarikh Lahir perlu diisikan. Jika tidak diisi, maka sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut: Sila Masukkan Jawapan Anda Sila Masukkan Tarikh Lahir Anda 10. Pemohon dikehendaki memasukkan semua maklumat di atas dan menekan butang Simpan. a. Sekiranya maklumat pemohon tiada, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Maklumat Tiada Dalam Rekod Kami. Sila hubungi pegawai yang berkaitan untuk maklumat lanjut. b. Sekiranya maklumat pemohon telah didaftarkan, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Maklumat Telah Didaftar. Sila ke Menu Laluan Masuk Untuk Masuk Sistem. c. Sekiranya maklumat pemohon berjaya didaftarkan, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Tahniah Pendaftaran Anda Berjaya. MS 8 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan Bagi Skrin Terlupa Kata Laluan

Paparan 1.2 Skrin Lupa Kata Laluan 11. Sekiranya Lupa Kata Laluan, klik Lupa Kata Laluan seperti di paparan 1.2 12. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Lupa Kata Laluan dan menekan butang Hantar. a. Sekiranya maklumat pemohon tidak tepat, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Maklumat Tidak Tepat. Sila Hubungi Pentadbir Sistem di JPN b. Sekiranya maklumat pemohon tepat, sistem akan memaparkan katalaluan seperti dibawah :Password Anda Adalah : ********* Sila Log in Dengan ID Pengguna dan Kata Laluan pada Skrin Daftar Masuk. Sila ke Menu Laluan Masuk Untuk Masuk Sistem.

MS 9 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan Bagi Skrin Tukar Kata Laluan

Paparan 1.3 Skrin Tukar Kata Laluan 13. Klik pada Tukar Kata Laluan. Sistem akan memaparkan skrin seperti di paparan 1.3 untuk membuat proses tukar kata laluan. 14. Pemohon dikehendaki memasukkan maklumat di Paparan Tukar Kata Laluan dan menekan butang Hantar a. Sekiranya katalaluan baru dan pengesahan katalaluan tidak sama, sistem akan memaparkan mesej seperti dibawah :Kata Laluan Baru dan Pengesahan Kataluan Tidak Sama. Sila Cuba Lagi b. Sekiranya maklumat pemohon tidak tepat, sistem akan memaparkan katalaluan seperti dibawah :Harap Maaf Kata Laluan Salah... Cuba Lagi

MS 10 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

c. Sekiranya maklumat pemohon tepat, sistem akan memaparkan katalaluan seperti dibawah :Pertukaran Kata Laluan Berjaya, Sila Gunakan Kata Laluan Baru Bagi Laluan Masuk Sistem. 15. Untuk membuat proses permohonan, pemohon hendaklah memasukkan maklumat pada laluan masuk iaitu ID Pengguna, Kata Laluan, No Kad Pengenalan, No Fail JPN dan NoGaji. Kemudian tekan butang OK. Paparan Bagi Skrin Permohonan

Paparan 2.0 Skrin Permohonan 16. Skrin utama pemohon adalah seperti di paparan 2.0 di mana sistem akan memaparkan Nama Penuh Pemohon berserta No. Kad Pengenalan.

MS 11 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

17. Sistem juga memaparkan menu pengguna di sebelah kiri iaitu :a. b. c. d. PERMOHONAN SEMAKAN PEMOHON CETAK BORANG KELUAR - Membuat proses permohonan - Membuat semakan keputusan permohonan - Membuat cetakan permohonan - Keluar ke Menu Utama Sistem

18. Pemohon dikehendaki membaca syarat-syarat yang dipaparkan dan menandakan di setiap kotak sebelah kiri setiap perenggan , setiap kali selesai membaca dan memahami kandungan perenggan tersebut. 19. Sekiranya pemohon klik pada menu SEMAKAN PEMOHON, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : Anda Belum Memohon Pertukaran Guru 20. Sekiranya pemohon klik pada menu CETAK BORANG, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut :
SILA HANTAR PERMOHONAN SEBELUM CETAKAN

21. Tekan butang Batal sekiranya ingin membatalkan proses permohonan dan klik Menu KELUAR. 22. Tekan butang Masuk sekiranya ingin meneruskan proses permohonan pertukaran. * Pastikan semua kotak diklik seperti di Paparan 2.0. Sekiranya, salah satu kotak tidak diisi, sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : Sila Pilih Para 1 Sehingga Sila Pilih Para 8

MS 12 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan Bagi Skrin Borang Permohonan

Paparan 2.1 Skrin Borang Permohonan 23. Skrin Borang Permohonan adalah seperti di paparan 2.1 di mana pemohon perlu mengisikan semua butiran yang dikehendaki. 24. Sistem akan memaparkan 7 kategori dalam Skrin Borang Permohonan. A) MAKLUMAT SEKOLAH B) MAKLUMAT DIRI PEMOHON C) MAKLUMAT AKADEMIK DAN IKHTISAS D) MAKLUMAT PERKHIDMATAN E) MAKLUMAT SUAMI/ISTERI F) SEBAB MOHON TUKAR G) PENGAKUAN PEMOHON

MS 13 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Bersambung a. Sekiranya borang ini tidak diisi oleh pemohon dan menekan butang Papar Maklumat, maka mesej akan keluar seperti berikut: * Sila Masukkan Negeri Yang Dipohon * Sila Masukkan PPD * Sila Masukkan Jenis Sekolah * Sila Masukkan Status Kahwin sehingga. * Sila Masukkan Poskod b. Sila pilih Negeri Yang Dipohon, PPD, Jenis Sekolah dan Persetujuan sekiranya ditukarkan ke PPD selain dari yang dipohon pada Paparan 2.1.

B. MAKLUMAT DIRI PEMOHON

c. Pada kategori B ( Maklumat Diri Pemohon ), sila pilih Status Perkahwinan.

MS 14 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Bersambung C. MAKLUMAT AKADEMIK DAN IKHTISAS

d. Pada kategori C ( Maklumat Akademik Dan Ikhtisas ), sila pastikan maklumat yang dipaparkan adalah tepat. Sekiranya tidak tepat, sila hubungi JPN Negeri pemohon untuk membetulkan maklumat tersebut.

D. MAKLUMAT PERKHIDMATAN e. Pada kategori D ( Maklumat Perkhidmatan ), sila isikan Tahun Tamat Latihan Ikhtisas, Tarikh Penempatan dan Tarikh Mula Bertugas mengikut format yang ditunjukkan dalam sistem. f. Bagi ruangan Lama Bertugas Di Negeri Sekarang Hingga Tarikh Pertukaran, sistem akan mengira bulan secara automatik. g. Bagi ruangan Tarikh Kursus Dalam Perkhidmatan Yang diikuti adalah optional dimana pemohon boleh megisikan ruangan Tarikh Mula dan Tarikh Tamat atau mengkosongkan ruangan tersebut sekiranya tiada tarikh kursus dalam perkhidmatan.

MS 15 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Bersambung

h. Sila isikan Subjek Yang Boleh Diajar di ruangan yang disediakan sekiranya ada subjek selain daripada Subjek Opsyen. i. Sila isikan Pengalaman Mengajar Sebagai Guru Terlatih di ruangan yang disediakan. Hanya lapan buah sekolah sahaja boleh diisikan pada ruangan tersebut. j. Pastikan Nama Sekolah, Alamat, Poskod, Negeri, Subjek Diajar, Tingkatan dan Tarikh diisikan dengan betul. Sekiranya mempunyai lebih daripada satu sekolah, sila klik butang Tambah. k. Sekiranya tersilap mengisikan maklumat sekolah dan pemohon ingin menghapuskan maklumat tersebut, klik kotak kecil yang terdapat di ruangan Padam. Tunggu sehingga maklumat padam.

MS 16 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Bersambung E. MAKLUMAT SUAMI / ISTERI

l. Pada kategori E ( Maklumat Suami/Isteri ), sila isikan semua maklumat yang dikehendaki sekiranya status perkahwinanan pemohon adalah BERKAHWIN. Selain daripada status ini, sila abaikan ruangan ini. m. Sekiranya Suami atau Isteri adalah seorang guru dan ingin memohon tukar bersama, sila lengkapkan maklumat seperti di dalam sistem.

MS 17 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Bersambung F. SEBAB MOHON TUKAR

n. Pada kategori F ( Sebab Mohon Tukar ), Pemohon perlu memilih sebabmemohon bertukar dengan mengklik SATU sebab yang disenaraikan di dalam sistem. o. Pemohon hanya boleh memilih 1 Sebab Memohon Bertukar. p. Sekiranya pemohon memilih mohon pertukaran atas sebab keselamatan dan kesihatan, sila lampirkan dokumen yang diperlukan untuk menyokong sebab tukar anda seperti yang dinyatakan dalam mesej. Sila lampirkan surat pengesahan doktor / laporan polis / sijil pengesahan bersama-sama dengan borang permohonan untuk simpanan pihak sekolah. q. Jika ada lain-lain sebab, nyatakan pada ruangan yang disediakan.

MS 18 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Bersambung G. PENGAKUAN PEMOHON

r. Setelah mengisi semua maklumat, sila baca pengakuan yang tertera di dalam sistem dan pilih dokumen yang akan diserahkan dalam bentuk cetakan untuk simpanan pihak sekolah. s. Sekiranya pemohon mempunyai alamat rumah negeri yang dipohon, sila isikan pada ruangan Alamat Rumah. 25. Selepas diisi semua maklumat, Tekan butang PAPAR MAKLUMAT. 26. Butang RESET BORANG digunakan sekiranya mengisi semula maklumat dalam borang permohonan. 27. Butang SIMPAN SEMENTARA digunakan sekiranya ingin menyimpan

sementara maklumat yang diisi. Sekiranya masukkan ID Pengguna dan Kata

Laluan maklumat yang diisi sementara akan dipaparkan. 28. Butang KELUAR digunakan untuk keluar dari sistem

MS 19 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan Bagi Skrin Borang Permohonan Yang Telah Diisi

Paparan 2.2 Skrin Borang Permohonan Yang Telah Diisi 29. Sistem akan memaparkan Skrin Borang Permohonan Yang Telah Diisi oleh pemohon. 30. Sila semak semula semua butiran yang telah diisi di dalam borang permohonan. 31. Sekiranya semua maklumat mencukupi dan tiada perubahan atau pengemaskinian maklumat, klik butang HANTAR BORANG. 32. Sekiranya pemohon ingin membatalkan permohonan, klik butang BATAL. Skrin akan bawa ke Paparan 1.0 (Skrin Utama)

MS 20 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

33. Sekiranya pemohon ingin mengemaskini maklumat di dalam borang permohonan, klik butang EDIT BORANG. Paparan Bagi Skrin Borang Permohonan Pengemaskinian Maklumat

Paparan 2.3 Skrin Borang Permohonan Pengemaskinian Maklumat 34. Skrin paparan 2.3 akan memaparkan semua maklumat yang telah diisi oleh pemohon. 35. Skrin ini akan membenarkan pemohon untuk mengemaskini maklumat yang telah diisi atau menambahkan maklumat. 36. Di Ruangan Pengalaman Mengajar Sebagai Guru Terlatih, klik butang KEMASKINI sekiranya pemohon ingin mengemaskini maklumat sekolah, subjek diajar, tingkatan, tahun dan tarikh. 37. Sekiranya ada penambahan sekolah, klik butang TAMBAH.

MS 21 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

38. Setelah selesai pengemaskinian maklumat, klik butang PAPAR MAKLUMAT. 39. Sila semak semula maklumat yang telah dikemaskini. 40. Klik butang HANTAR BORANG. 41. Sistem akan mengeluarkan mesej seperti berikut : * Adakah Anda Pasti Hendak Hantar Maklumat Pertukaran? 42. Sekiranya bersetuju, klik OK atau masih ada pengemaskinian, klik CANCEL. 43. Sistem akan bawa ke Paparan 2.4 iaitu Skrin Status Permohonan.

MS 22 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan Bagi Skrin Status Permohonan

Paparan 2.4 Skrin Status Permohonan 44. Sistem akan memaparkan mesej seperti di paparan 2.4.

Terima Kasih No. KP : 791118045196 SANARIAH BINTI HASAN


Permohonan anda sudah diterima dan sedang diproses Sila buat cetakan untuk diserahkan kepada Pengetua / Guru Besar

SILA KEMUKAKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERTUKARAN JUN 2009 TUAN / PUAN KEPADA JPN SECARA BERTULIS MELALUI PENGETUA ATAU GURU BESAR SEBELUM 30 APRIL 2009

45. Klik Menu PERMOHONAN di Menu Capaian Permohonan.

MS 23 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Paparan Bagi Skrin Status Permohonan Pengemaskinian / Batal Permohonan

Paparan 2.5 Skrin Borang Permohonan Pengemaskinian Maklumat 46. Skrin akan menunjukkan paparan 2.4 dan mesej yang dikeluarkan adalah seperti berikut : Permohonan Anda Telah kami Terima. Sila Klik pada Semakan Permohonan Jika Anda Ingin Mengetahui Status Terkini. KEMASKINI PERMOHONAN BATAL PERMOHONAN a) Klik butang KEMASKINI PERMOHONAN sekiranya pemohon mahu pengemaskini maklumat permohonan. b) Klik buatang BATAL PERMOHONAN sekiranya pemohon mahu membatalkan permohonan tersebut. MS 24 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

47.

Jika Pengetua / Guru Besar telah membuat pengesahan pengemaskinian maklumat tidak dibenarkan. Paparan mesej berikut akan dipaparkan Permohonan Anda Telah kami Terima. Sila Klik pada Semakan Permohonan Jika Anda Ingin Mengetahui Status Terkini. Kemaskini tidak dibenarkan kerana Pengawai Pengesah telah membuat tindakan

Paparan 2.6 Skrin Paparan Kemaskini Permohonan 48. Paparan 2.6 akan memaparkan maklumat yang telah isi dan disimpan. Pemohon boleh mengubah maklumat-maklumat yang telah diisi.

MS 25 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

49. Klik Menu SEMAKAN PERMOHONAN di Menu Capaian Permohonan.

Paparan 2.7 Skrin Semakan Permohonan 50. Skrin akan menunjukkan paparan 2.3 dimana pemohon boleh mengetahui status permohonan yang terkini. 51. Sistem akan memaparkan nombor kad pengenalan beserta nama pemohon dan status terkini. Contoh status adalah : Permohonan anda belum mendapat pengesahan Guru Besar / Pengetua ATAU Permohonan pertukaran ke Sarawak Tidak diluluskan.
Surat kelulusan rasmi akan dihantar melalui Jabatan Pelajaran Negeri

MS 26 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

52. Klik Menu CETAK BORANG di Menu Capaian Permohonan a. Sistem akan memaparkan semua maklumat yang telah dimasukkan beserta No Permohonan. b. Sila semak samada maklumat yang dipaparkan adalah sama seperti yang telah di masukkan. c. Jika anda belum membuat permohonan dan tekan butang CETAK BORANG, mesej akan dikeluarkan seperti berikut :
SILA HANTAR PERMOHONAN SEBELUM CETAKAN

d. Contoh Borang berjaya : pastikan setiap muka surat yang dicetak, dipaparkan bersama no permohonan. Muka Surat 1.

Paparan 2.8 Skrin Cetak Borang

MS 27 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Muka Surat 2.

MS 28 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Muka Surat 3.

MS 29 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Muka Surat 4.

MS 30 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Muka Surat 5.

MS 31 -33

Manual Pengguna SistemPertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

Muka Surat 6.

53. Tekan Butang BACK di Browser (Internet). Paparan menujukan ke Skrin Status Permohonan Terkini. 54. Klik Menu KELUAR, sistem akan menghantar ke skrin utama Sistem Pertukaran Guru ( Skrin laluan Masuk Sistem ) dan keluar daripada sistem eGtukar.

MS 32 -33

Maual Pengguna- Sistem Pertukaran Guru Secara Online (e-GTukar) ver 2.0

GLOSARI
DAFTAR MASUK Digunakan pada laman login untuk membenarkan pengguna mendaftarkan diri sebelum memasuki aplikasi. Pautan Laluan Masuk ke sistem. Dimana pengguna diperlukan mengisi maklumat Login ID, Kata Laluan, Nombor Kad Pengenalan, Nombor Fail JPN dan Nombor Gaji Maklumat yang digunakan sebagai identiti diri untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara. Maklumat yang digunakan sebagai kunci untuk memasuki sistem. Panjang yang diperlukan adalah 6 hingga 16 aksara. Pautan ini untuk ke skrin Lupa Kata Laluan. Pautan ini untuk ke skrin menukar Kata Laluan pengguna. Pautan ini ke skrin senarai pemohon yang perlu disahkan oleh Pegawai Pengesah. Maklumat terperinci pemohon akan dipaparkan berdasarkan borang yang telah diisi oleh Pemohon. Pautan ini ke skrin Maklumat Statistik Permohonan dimana Pegawai atau Pemohon boleh ketahui status permohonan atau tindakan yang telah dibuat terhadap pemohon.

LALUAN MASUK

ID PENGGUNA

KATA LALUAN/ PASSWORD LUPA KATA LALUAN TUKAR KATA LALUAN

PENGESAHAN

MAKLUMAT PERMOHONAN

SEMAKAN PERMOHONAN

PAPAR KELULUSAN

Pautan untuk ke skrin Status Tindakan bagi setiap permohonan. Pautan ini ke skrin senarai pemohon yang perlu mendapat kelulusan dari Pegawai Pelulus. Pautan dimana pemohon mencetak borang permohonan yang telah di isi dan dihantar ke sistem.

CETAK BORANG

MS 33 -33

Anda mungkin juga menyukai