Anda di halaman 1dari 1

Perihal : Permohonan pindah Jurusan

Kepada Yth. Bapak kepala sekolah R.SMA.BI SMA NEGERI 1 LAMONGAN di Lamongan

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini saya orang tua murid dari : Nama: Putra samudra NIS: 8744 Kelas: X.1 (sepuluh satu) Alamat: Karanggeneng, Lamongan. Dengan ini saya menyatakan pindah jurusan IPS ke jurusan IPA dengan alasan saya ingin melanjutkan pendidikan ke: - Fakultas teknik (dimana dibutuhkan pengetahuan lebih lanjut tentang MTK, fisika dan kimia) yang akan saya temui jika saya masuk ke jurusan IPA. - Pendidikan olahraga yang didalamnya juga terdapat mata kuliah anatomi tubuh manusia, karena itu dibutuhkan pengetahuan tentang biologi yang lebih dalam di jurusan IPA. Bersama ini saya lampirkan fotocopy raport dan hasil pemeriksaan psikologi anak saya sebagai bahan pertimbangan. Demikian harap menjadikan maklum dan mudah-mudahan permohonan saya dikabulkan.

Lamongan, 7 juli 2010

Hormat saya