Anda di halaman 1dari 1

SC Anconi Construct SRL Str. Nuferilor, nr.50 58, corp C, et. 3, ap. 20 Sector 1, Bucuresti CUI RO 14962773 Reg.

. Com. J40/7797/2008

ADEVERINTA Se adevereste prin prezenta ca d-na Ali Cassiana, domiciliat in Bucuresti, str. Camil Ressu, nr. 10, bl. 3, sc. 1, etaj 5, ap. 21, sector 3, posesor al CI seria RR, nr. 506255, CNP 2700625180016, a fost angajata SC ANCONI CONSTRUCT SRL, CUI RO 14962773 cu sediul social in str. Nuferilor, nr. 50-58, corp C, et. 3, ap. 20, sector 1, Bucuresti, in baza contractului individual de munc cu norma intreaga, incheiat pe durata nedeterminata, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti cu nr. 518/20.01.2004, in functia de inginer. In perioada 01.01.2011 20.07.2011 asupra contractului individual de munca au intervenit urmatoarele mutatii (incheierea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca):
ANUL Nr crt Mutatia intervenita LUNA ZIUA 2009 12 Meseria sau functia si locul de munca cu conditii deosebite Inginer Salariul de baza, inclusiv sporurile care intra in calculul punctajului mediu anual 2.760 Nr si data actului pe baza caruia se face inscrierea si temeiul legal Decizia nr. 67/14.12.2009

Suspendare CIM pentru concediu cresterea copilului

14

Director General, Ing. Museteanu Alina

Departament Resurse Umane Ec. Grivescu Raluca