Anda di halaman 1dari 13

DAFTARISI

1. CADANGANMINYAKBUMI
2. TABELCADANGANMINYAKBUMI
3. PRODUKSIMINYAKBUMI
4. PRODUKSIMINYAKBULANAN2010
5. PRODUKSIMINYAKBULANAN2011
6. HARGAMINYAKBUMI
7 EKSPORMINYAKBUMI
7.
EKSPOR MINYAK BUMI
8. IMPORMINYAKBUMI
9. PRODUKSIBBM
10. PRODUKSINONBBM
11. IMPORBBM
12. KONSUMSIBBM&NONBBM
&
1

CADANGANMINYAKBUMI
NAD
NATUNA

127,21

383,35

111,89
SUMATERAUTARA

KALIMANTAN
SUMATERA TENGAH
SUMATERATENGAH

PAPUA

670 00
670.00

3.832,11

SULAWESI

49,78
SUMATERASELATAN

MALUKU

94,93

48,07

868,17
JAWABARAT

556,62

JAWATIMUR

1.022,35

TERBUKTI

=4.230,17MMSTB

POTENSIAL

=3.534,31MMSTB

TOTAL

=7.764,48MMSTB

CADANGANMINYAKBUMI(MMSTB)

Cadangan minyak bumi terbesar terdapat pada wilayah SumateraTengah(49,4%),Jawa Timur (13,2%),
SumateraSelatan(11,2 %),dan Kalimantan(8,6 %)dari totalcadangan minyak bumi.
Sumber:DitjenMIGAS
Status:1Januari2010
Keterangan:M=Ribu
MMSTB=JutaStockTankBarrel

TABELCADANGANMINYAKBUMI
(2004 2010)
(Milyar Barel)

Tahun

Terbukti

Potensial

Total

2004

4,30

4,31

8,61

2005

4,19

4,44

8,63

2006

4,37

4,56

8,93

2007

3,99

4,41

8,40

2008

3,75

4,47

8,22

Sumber:DitjenMIGAS

2009

4,30

3,70

8,00

2010

4,23

3,53

7,76

PRODUKSIMINYAKBUMI
Ribu Barel
TAHUN

MINYAKBUMI

KONDENSAT

JUMLAH

2004

353.945

46.541

400.486

2005

341.203

46.450

387.654

2006

322.350

44.699

367.050

2007

305.137

43.211

348.348

2008

312.484

45.016

357.500

2009

301.663

44.650

346.313

2010

300.872

43.965

344.836

Sumber :Ditjen MIGAS,diolah Pusdatin

ProduksiMinyakBulananTahun2010
Barel perHari
BULAN

MINYAK

KOND.

TOTAL

Januari
Januari

819 032
819.032

125 107
125.107

944 139
944.139

Pebruari

835.666

121.501

957.167

Maret

838.829

122.430

961.259

April
p

844.618

121.102

965.719

Mei

847.470

122.783

970.253

Juni

839.516

120.837

960.354

Juli

821.005

122.244

943.249

Agustus

840.736

119.910

960.645

September

826.669

119.135

945.804

Oktober

780.453

116.336

896.790

N
Nopember
b

806 860
806.860

115 299
115.299

922 159
922.159

Desember
JUMLAH

794.241
824.447

118.658
120.451

912.899
945.036

ProduksiMinyakBulananTahun2011
Barel perHari
BULAN

MINYAK

KOND.

TOTAL

Jan ari
Januari

791 183
791.183

113 158
113.158

904 341
904.341

Pebruari

794.429

112.837

907.266

Maret

798.218

113.497

911.715

April

792 759
792.759

111 575
111.575

904 334
904.334

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Nopember

Desember

JUMLAH

3.176.590

451.066

3.627.656

HARGA MINYAKBUMI (20042010)


US$/Barel

CrudeOilType

20112)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SLC

36,30

53,92

64,24

72,94

99,90

64,14

81,44

112,55

Arjuna

36,90

55,07

65,52

72,38

97,61

61,18

78,91

111,03

ArunCondensate

37,40

54,62

64,85

72,94

94,27

60,33

78,76

109,31

Attaka

37,60

57,51

67,59

75,69

101,03

62,74

80,75

113,07

Cinta

35,00

51,81

61,77

70,33

94,58

59,74

77,02

108,18

Duri

30,40

46,62

54,93

59,89

84,57

55,12

75,07

104,78

HandilMix

37,10

55,23

65,67

72,53

97,77

61,33

79,06

111,18

Lalang

36,40

53,13

64,29

72,99

99,95

64,19

81,49

112,60

Widuri

35,00

51,19

61,94

70,41

94,98

59,72

77,12

108,20

Belida

37,30

56,54

67,56

75,71

101,05

62,30

80,75

112,57

SenipahCondensate

39,95

54,62

65,57

73,03

94,27

60,33

78,76

109,31

Average1)

36,39

53,66

64,27

72,31

96,13

61,58

79,40

110,40

Sumber :DJMigas,Diolah Pusdatin


1) Averagemerupakan nilai ratarataseluruh jenis minyak Indonesia
2)Datahingga Mei2011

EKSPORMINYAKBUMI
(2004 2010)
RibuBarel
Tahun

Jepang

USA

Korea

Taiwan

Singapura

Lainnya

Total

2004

52.040

11.930

42.111

6.029

8.761

57.998

178.869

2005

43.628

6.256

40.108

2.639

7.612

59.459

159.703

2006

42.203

8.950

23.723

7.249

5.480

47.355

134.960

2007

45.892

4.464

18.051

3.779

7.796

55.286

135.267

2008

37.724

4.740

12.289

1.981

15.083

100.778

134.872

2009

25.783

5.264

19.394

2.160

11.649

69.032

133.282

0 0
2010

23.407
3.407

4.779

17.607
7.607

1.961
.96

10.576
0.576

62.671
6
.67

121.000
.000

Sumber :Ditjen MIGAS

IMPORMINYAKBUMIBERDASARKANNEGARAASAL
(2003 2010)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NEGARA ASAL
SAUDI ARABIA
MALAYSIA
TURKEY
NIGERIA
BRUNEI
ALGERIA
SUDAN
CHINA
VIETNAM
LIBYA
AUSTRALIA
AZERBAIJAN
PAPUA N GUINEA
THAILAND
ANGOLA
RWANDA
IRAK
YAMAN
IRAN
Total

2003
41.339.170
8.980.884

2004
37.879.588
11.194.281

2005
39.370.973
12.295.808

2006
41.104.335
13.436.675

29.393.837
3 6 4 660
3.674.660
8.068.368
10.594.779
8.365.693
3.646.681
6.287.874
3.134.773
4.929.038
2.943.342
1.938.925
1.939.917
1.888.712
137.126.653

26.697.782
7.317.693
31 693
4.500.062
2.380.711
10.795.674
9.574.905
5.164.111
4.986.874
1.860.618
8.596.294
8.715.524
6.821.381
2.004.092
148.489.589

16.242.111
19.221.220
19
221 220
993.838
9.620.135
7.180.910
1.037.908
5.661.452
601.649
6.076.856
118.302.860

23.046.601
23
046 601
2.023.181
2.441.466
10.044.660
8.759.629
5.992.414
5.087.133
1.000.534
3.295.556
116.232.183

2007
37.492.581
12.898.109
7.478.917
7.514.801
24 039 812
24.039.812
2.624.360
4.306.231
611.002
6.421.267
9.089.452
1.746.944
1.588.075
115.811.551

2008*

97.005.665

2009
37.778.523
17.006.829
19.933.385
11.453.001
12 83 02
12.835.025
4.547.772
10.772.645
4.142.384
999.276
650.537
120.119.377

2010
44.050.541
24.451.592
11.340.882
10.344.698
7.644.040
644 040
1.988.948
655.341
616.988
101.093.030

*Belum tersedia datapernegara


Data:Desember2010
StatusUpdate:3Maret2011

PRODUKSIBBM
(2004 2010)
(RibuBarel)
Tahun
2004

RON88
71.937

Avtur
+JP5
11 215
11.215

Avgas
32

Kerosene
56 820
56.820

ADO

IDO

98 645 10.202
98.645
10 202

Fuel
Oil
30.962

RON95

RON91 TotalBBM
3 307
3.307

303

283.153

2005

71.013 10.686

34

53.721

94.633

8.559

27.752

432

1.700

268.529

2006

70.200 10.653

21

55.679

90.813

3.473

24.157

663

2.162

257.821

2007

71.337

8.190

30

51.934

82.138

2.267

24.795

951

2.754

244.396

2008

72.404

11.229

24

48.031

92.813

2.036

23.084

387

1.523

251.531

2009
009

74.751

16.672

29.476

101.728 1.213

18.843

774

2.832

246.289

2010

77.174

24.753

18.089

5.266

241.156

111.499

723

15.381

1.548

Sumber :Ditjen MIGAS

10

PRODUKSINONBBM
(2004 2010)
(RibuBarel)

LSWR

Pelumas

LPG

HOMC

ProdukKilang
Lainnya
9 284
9.284

Total
NonBBM
70 676
70.676

Year Naphtha

LOMC

2004

18 737
18.737

29 189
29.189

2 823
2.823

9 380
9.380

2005

21.216

28.965

2.404

8.457

9.634

70.676

2006

25.405

31.070

2.734

8.971

11.460

79.640

2007

25 155
25.155

0
0

29 472
29.472

2 814
2.814

8 905
8.905

10 597
10.597

12 202
12.202

89 144
89.144

2008

28.270

30.033

3.067

8.054

10.871

14.130

94.426

2009

23.820

63

31.691

2.772

8.119

7.498

15.579

89.542

2010

20 070
20.070

63
63

33 441
33.441

2 505
2.505

8 185
8.185

5 172
5.172

17 177
17.177

86 612
86.612

Sumber :Ditjen MIGAS

11

IMPOR BBM
(20052010)
RibuKiloLiter

Year

Avtur

RON88

RON95

RON92

DPK

HOMC

ADO

FuelOil

IDO

TotalFuel

2005

654

6.202

2.604

1.076

14.470

1.493

26.502

2006

796

5.841

69

861

1.088

10.846

1.682

21.184

2007

1.176

7.069

27

35

1.080

108

12.367

2.163

24.032

2008

769

8.572

17

40

333

12.284

2.573

28

24.615

2009

171

10.263

32

120

1.148

8.505

1.909

22.157

2010

578

12.437

214

1.767

8.413

408

23.633

RibuKiloLiterperHari

Year

Avtur

RON88

RON95

RON92

DPK

HOMC

ADO

FuelOil

IDO

TotalFuel

2005

1,8

17,0

0,0

0,0

7,1

2,9

39,6

4,1

0,0

72,6

2006

2,2

16,0

0,0

0,2

2,4

3,0

29,7

4,6

0,0

58,0

2007

3,2

19,4

0,1

0,1

3,0

0,3

33,9

5,9

0,0

65,8

2008

2,1

23,5

0,0

0,1

0,9

0,0

33,7

7,0

0,1

67,4

2009

0,5

28,1

0,1

0,3

0,0

3,1

23,3

5,2

0,0

60,7

2010

1,6

34,1

0,6

0,0

4,8

23,0

1,1

0,0

64,7

Sumber:DitjenMIGAS

12

KONSUMSIBBM&NONBBM (2005 2010)


BerdasarkanJenisEnergi
(RibuSetara Barel Minyak)

Year Avgas
Year

Avtur

2005

17

2006

Minyak Minyak Minyak Minyak


Mogas
Tanah
h
S l
Solar
Diesel
i l Bakar
k

TotalBBM

Non
BBM

Ribu
KL

Ribu
SBM

Ribu
Ton

13.682 101.867 67.395 175.518 5.893 33.431 397.802

63.927

8.453

992

19

14.303 99.458 59.412 164.656 3.289 33.554 374.691

60.222

9.414

1.104 11.457

2007

12
12

14 845 105.940
14.845
105 940 58.672
58 672 166.448
166 448 1.781
1 781 35.756
35 756 383.453
383 453

61 664
61.664

10 925
10.925

1 282 39.873
1.282
39 873

2008

11

15.526 114.796 46.836 175.148 1.196 34.594 388.107

62.388

15.718

1.844 127.044

2009

16.262 129.255 28.332 173.134

959

31.190 379.142

61.037

25.259

2.963 18.224

2010

15

22.180 148.575 18.093 174.669

990

23.719 388.241

61.730

31.966

3.751

Sumber :Ditjen MIGAS


NonBBM=PetroleumProduct

Ribu
SBM

LPG

10.334

9.077

13