Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST METHODIST BOYS SECONDARY SCHOOL Jalan Hang Jebat, 50150 Kuala Lumpur

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1&2 2011

TARIKH
SELASA 11.10.2011 RABU 12.10.2011

WAKTU
0800 - 1000 1005 - 1015 0830 - 1030 1035 - 1055 1105 - 1205 1210 - 1340 1340 - 1350 0810 - 0940 0940 - 1035 1035 - 1055 1120 - 1220 1240 - 1340 1340 - 1350 0800 - 0900 0910 - 1025 1030 - 1050 1110 - 1225 1225 - 1235 0800 - 1000 1000 - 1035 1035 - 1055 1105 - 1220 1240 - 1340 1340 - 1350 0830 - 1015 1015 - 1035 1035 - 1055 1105 - 1220 1240 - 1340 1340 - 1350 0800 - 1000 1000 - 1035 1035 - 1055 1100 - 1230 1240 - 1340 1340 - 1350 0750 - 0820 0825 - 1025 1030 - 1050 1120 - 1220

MATA PELAJARAN
IGCSE (1MH ,1ET, 2M dan 2E) Pembersihan kelas Bahasa Melayu 2 Rehat Bahasa Melayu 1 Komponen Sastera Bahasa Melayu Pembersihan kelas Bahasa Inggeris 2 Ulangkaji Rehat Komponen Sastera Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris 1 Pembersihan Kelas Bahasa Cina 1 Matematik 1 Rehat Kemahiran Hidup Pembersihan Kelas Bahasa Cina 2 Ulangkaji Rehat Geografi Literasi Komputer Pembersihan Kelas Matematik 2 Ulangkaji Rehat Sejarah Sivik & Kewarganegaraan Pembersihan Kelas Pend Islam/Pend Moral Ulangkaji Rehat Sains 2 Sains 1 Pembersihan Kelas Pendidikan Seni Visual(Teori) Pendidikan Seni Visual(Amali) Rehat Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan

KOD
02/2 02/1

MASA
2 jam 2 jam 1 jam 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit

12/2

KHAMIS 13.10.2011

1 jam 12/1 32/1 50/1 76 32/1

1 jam
1 jam 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 2 jam

JUMAAT 14.10.2011

SELASA 18.10.2011

23

1 jam 15 minit 1 jam 1 jam 45 minit

32/2

RABU 19.10.2011

21

1 jam 15 minit 1 jam 2 jam

45

KHAMIS 20.10.2011

55/2 55/1

1 jam 30 minit 1 jam 30 minit 2 jam 1jam

JUMAAT 21.10.2011

Perhatian: Bilik Peperiksaan : Peperiksaan IGCSE akan diadakan di kelas 1M, 1E, 2M dan 2E : Peperiksaan Bahasa Cina akan diadakan di kelas 2M,2E dan 2T / 1M,1E dan 1T Kelas yang tidak mengambil peperiksaan IGCSE perlu menjalankan P&P seperti biasa Murid-murid yang tidak mengambil peperiksaan Bahasa Cina diwajibkan membuat ulangkaji di kelas-kelas yang tidak digunakan untuk peperiksaan tersebut. Semua Pelajar : Wajib menduduki peperiksaan atau membuat ulang kaji di dalam kelas masing-masing Wajib duduk mengikut susunan nama mengikut abjad. Pelajar yang melanggar peraturan ini akan diberi markah 0 dan tindakan disiplin yang tegas akan dikenakan. Wajib memulangkan semua kertas yang tidak digunakan. Dikehendaki menjaga kebersihan kelas seperti hari-hari persekolahan biasa. Tidak dibenarkan keluar dari bilik peperiksaan sehingga peperiksaan tamat. Perlu membawa peralatan lukisan , kain lap , dan surat khabar untuk mengalas meja masing-masing semasa peperiksaan Pendidikan Seni Visual. Jika meja atau lantai telah kotor, kotoran hendaklah segera dibersihkan. Peralatan lukisan yang telah digunakan hendaklah dibungkus dan dibersihkan di rumah. Pastikan semua lampu dan kipas dipadamkan sebelum keluar dari bilik peperiksaan. Botol air minuman, bahan bacaan dan beg tidak dibenarkan di dalam bilik peperiksaan. Jika didapati meniru , cuba meniru atau membantu pelajar lain untuk meniru dalam peperiksaan akan mengakibatkan murid dikenakan tindakan buang dari sekolah. Pelajar yang tidak hadir akan mendapat 0 markah kecuali pelajar yang mewakili sekolah dibenarkan menduduki peperiksaan pada masa-masa yang ditentukan. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan tidur semasa peperiksaan dijalankan. Kertas soalan hendaklah dikutip semula selepas peperiksaan tamat. ................................ Pengetua