Anda di halaman 1dari 3

Definisi Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain

atau golongan yang sama. Dalam Bahasa Melayu ada empat bentuk golongan kata : Kata Nama Kata Kerja Kata Adjektif / Sifat Kata Tugas

KATA NAMA Kata nama menunjukkan nama benda, nama orang, nama tempat dan nama perkara. Kata nama ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa dan lazimnya perkataan demikian menamakan orang, tempat, benda atau konsep. Kata nama boleh dikelompokkan kepada tiga jenis : a) Kata Nama Khas - kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. i) Kata Nama Khas Hidup Manusia contoh : Lina, Ahmad, Tun Abdul Razak ii) Kata Nama Khas Hidup Bukan Manusia contoh : Tompok, Si Belang, Jalak, Jibrail iii) Kata Nama Khas Tidak Hidup Balakong, Proton Saga, Parit Buntar, Pasar Seni, Planet Marikh. b) Kata Nama Am - Kata nama yang merujuk kepada benda-benda atau perkara yang umum sifatnya. i) Kata Nama Am Abstrak jenis kata nama yang bukan berkonsepkan kebendaan, contohnya roh, angin, kedamaian, kemerdekaan, demokrasi. ii) Kata Nama Am Konkrit kata nama yang berkonsepkan kebendaan, contohnya sungai, isteri, bapa, kambing. c) Kata Ganti Nama i) Kata ganti nama tunjuk - kata nama yang berfungsi merujuk kepada sesuatu perkara atau benda - ada dua : itu ( merujuk kepada benda yang jauh) dan ini (merujuk kepada benda yang dekat) ii) Kata ganti nama diri kata ganti nama yang menjadi pengganti nama sesuatu benda, perkara atau manusia. Kata ganti nama diri pula boleh dibahagikan kepada: - Kata ganti nama diri tanya jenis kata yang berfingsi menanyakan hal benda, perkara atau manusia.

Terdapat tiga bentuk : Siapa merujuk kepada orang Apa merujuk kepada benda atau perkara Mana merujuk kepada benda

- Kata ganti nama diri orang jenis ganti nama yang merujuk kepada manusia yang terdiri daripada tiga kategori : - orang pertama saya, aku, beta, patik, kita - orang kedua saudara, kamu, awak, engkau, anda - orang ketiga ia, dia, beliau, mereka, nya.

KATA KERJA Kata kerja berperanan untuk menunjukan sesuatu perbuatan atau sesuatu keadaan. Kata kerja dapat dibahagikan seperti berikut: 1) Kata Kerja Transitif : a) Kata Kerja Transitif Aktif b) Kata Kerja Transitif Pasif 2) Kata Kerja Tak Transitif : a) Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap b) Kata Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh objek untuk melengkapkan maksud. Objek yang mengikuti kata kerja transitif ialah frasa nama. Contoh : - Suhaina menjahit baju kurung untuk adiknya. Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat aktif dan menerima awalan men dengan atau tanpa akhiran kan atau i. Contoh : - Mastura mencuci pakaian di dalam bilik air Kata kerja transitif pasif pula ialah kata kerja yang berfungsi dalam ayat pasif. Kata kerja yang terhasil dari proses transformasi ayat aktif menjadi ayat pasif akan mewujudkan kata kerja transitif pasif. Contoh : - Pakaian dicuci oleh Mastura. Kata kerja tak transitif tak berpelengkap adalah bentuk kata kerja yang paling ringkas, iaitu boleh berdiri sendiri dengan tanpa diikuti oleh pelengkap atau objek. Kata kerja jenis ini boleh terdiri daripada kata kerja dasar (tanpa imbuhan) dan dengan imbuhan awalan. Contoh : - terbang, tidur, berlari, berenang. Kata kerja transitif berpelengkap bermaksud kata kerja ini perlu diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat.

Contoh : - Ali duduk sejak tadi. - Kakak duduk di atas kerusi