Anda di halaman 1dari 2

Rangka Tugasan. Cabaran pengurus sekolah pada Abad ke-21.

(Challenges for school managers in the 21st Century)


Rangka Penulisan. 1. Pengenalan senario pendidikan abad ke 21 , global dan perkembangan di Negara berdasarkan kajian literature yang telah dibuat; politik, sosial,ekonomi dan persekitaran. 2. Definisi 2.1 Abad ke-21 2.2 Pengurus sekolah 2.3 Cabaran 3. Tinjauan mengenai Peranan dan tugas utama pengurus sekolah berdasarkan pekeliling KPM 4. Cabaran pengurus sekolah secara umum. 4.1 Globalissasi 4.2 Ledakan maklumat 4.3 Peningkatan ilmu komuniti sejagat 4.4 Tekanan stakeholder kuasa politik, ibu bapa, NGO 4.5 Tekanan ekonomi 5. Cabaran Pengurus sekolah di Malaysia. 5.1 Senario Pengurus sekolah di kawasan bandar, luar bandar dan pendalaman. 5.2 Cabaran umum yang dihadapi. 5.2.1 Merealisasikan misi pendidikan nasional. 5.2.2 Tahap profesionalisme 5.2.3 Lokasi dan persekitaran. 5.2.4 Pematuhan surat pekeliling KPM dan akta pendidikan Negara. 5.3 Cabaran sebenar di peringkat sekolah 5.3.1 Cabaran pentadbiran. 5.3.2 Cabaran Pengurusan.(Kurikulum, HEM, KK) 5.3.3 Cabaran kolaborasi. 5.3.4 Cabaran komuniti. 6. Ramalan cabaran berdasarkan megatrend 1 dan 2. 7. Pratikal Menangani cabaran yang mendatang. 7.1 Meningkatkan tahap profesionalisme. 7.2 Anjakan pradigma pengurus. 7.3 Tranformasi ke arah kepemimpinan yang cemerlang. 7.4 Budaya kerja kolaborasi yang efektif dan effesien. 7.5 Check and balance pandang-inovasi-aplikasi-semak 7.6 Pemimpin mendani. 8. Tren Pengurus sekolah yang Berjaya. 8.1 Kajian SK ulu Lubai ( benchmark ) sekolah pendalaman. 8.2 SMK Sains Matang, Kuching.

9. Rumusan 10. Rujukan.