Anda di halaman 1dari 4

SULIT* Skema Jawapan Bahagian A [50 markah] 1 (a)

Nyatakan empat aktiviti utama dalam campuran pemasaran


1. 2. 3. 4. Produk Pengedaran Penentuan Harga Promosi

[2]

( 4 x M = 2M )

(b)

Berikan klasifikasi produk serta contohnya


1. 2. 3. 4.

[4]

Barangan mudah beli ( kerap dibeli dan mudah didapati ) cth: sabun Barangan beli belah ( jarang dibeli dan perlu penelitian ) cth: perabot Barangan istimewa ( unik dan mahal ) cth : barangan antik, kereta Rolls Royce Barangan tidak dicari ( consumer tidak terlintas untuk membeli ) cth : insurans M = klasifikasi, M = contoh ( 4 x 1 M = 2M )

(c)

Jelaskan maksud kelebaran campuran dan kedalaman campuran bagi sesuatu produk dengan memberikan contoh yang sesuai [3]
Maksud kelebaran campuran produk merujuk kepada bilangan barisan/lini produk yang ditawarkan kepada pengguna. Contoh : Produk Christian Dior menawarkan kosmetik, kasut, beg, baju dll Maksud kedalaman campuran produk merujuk kepada bilangan item produk yang terdapat dalam 1 barisan produk. Contoh : Nestle menawarkan produk tenusu seperti susu pelbagai perisa. ( Fakta 1m, Contoh m )

(d)

Jelaskan maksud peruncitan dan pemborongan.

[2]

Peruncitan merujuk kepada semua aktiviti yang melibatkan penjualan/penyewaan produk secara terus [1/2] kepada pengguna akhir untuk kegunaan mereka atau organisasi. [1/2] Pemborongan merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang melibatkan pembelian secara pukal [1/2] produk dari pengilang oleh orang tengah dan menjual kembali produk tersebut kepada pengguna awam atau pengguna industri [1/2]

(e)

Nyatakan jenis peruncitan berkedai dan peruncitan tanpa kedai beserta dengan contoh [4]
Peruncitan berkedai 1. Kedai istimewa. Cth : Kedai Sukan, Kedai Bata 2. Kedai berjabatan. Cth: Kamdar, Globe 3. Pasar raya. Cth : The Store 4. Kedai Mudah Beli. Cth : 7 Eleven 5. Superstore. Cth: Toys R Us, IKEA 6. Hypermarket. Cth: Giant, Tesco Peruncitan Tanpa Kedai 1. Pemasaran langsung. Cth: 2. Jualan langsung. Cth: Avon, Amway 3. Elektronik. Cth: mudah.com.my 7. Automatik. Cth : mesin ATM

( mana-mana 2 yang pertama, Jenis = M, contoh M. 2 x 1M = 2M )

( mana-mana 2 yang pertama, Jenis = M, contoh M. 2 x 1M = 2M )

(f)

Nyatakan faktor dalaman yang mempengaruhi keputusan penentuan harga


1. 2. 3. 4. Objektif pemasaran Strategi Campuran Pemasaran Kos Pertimbangan Organisasi

[2]

( Mana-mana 2 yang pertama, 2 x 1M = 2M )

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011

SULIT*

SULIT*

(g) (h) (i) 2 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Berikan maksud kos tetap, kos berubah dan jumlah kos Jelaskan dua kaedah dalam penentuan harga produk baru Berikan maksud harga psikologi dan berikan satu contoh Berikan maksud promosi dan tujuan promosi Jelaskan kepentingan susun atur dalam sebuah kilang. ( susun atur produk ) Nyatakan empat jenis pengeluaran

[3] [3] [2] [3] [3] [2]

Jelaskan perkaitan antara Jabatan Kewangan dengan Jabatan Pemasaran dan Jabatan Pengeluaran bagi keputusan untuk membuat pelaburan [3] Berikan definisi insurans dan dua prinsip insurans Berikan empat contoh risiko yang boleh diinsuranskan Nyatakan dua ganjaran yang berbentuk wang dan bukan berbentuk wang Terangkan maksud keputusan bersifat rutin dan berikan satu contoh Terangkan tabii bersikap proaktif yang dikemukakan oleh Stephen R.Covey. [3] [2] [4] [2] [3]

Bahagian B [50 markah] Jawab dua soalan sahaja. 3 (a) Dalam menjalankan aktiviti pengedaran, kemungkinan konflik antara ahli dalam saluran pengedaran boleh berlaku. Jelaskan dua jenis konflik tersebut. [5] (b) Lukiskan empat reka bentuk saluran pengedaran menegak. (c) Huraikan empat kepentingan latihan dan pembangunan kepada pekerja. Jelaskan tentang saluran agihan berdimensi mendatar [4] [6]

(d) Syarikat Maju Teguh Sdn Bhd merupakan pengeluar pakaian sekolah berjenama Selesa. Syarikat ini baru memulakan pengeluaran pakaian sekolah mulai tahun 2009. Bagi menentukan kejayaan syarikat, strategi pengedaran merupakan satu daripada elemen penting yang diutamakan oleh syarikat tersebut. Huraikan fungsi-fungsi pengurusan logistik dalam pengedaran pakaian sekolah oleh Syarikat Maju Teguh Sdn Bhd [10] 4 (a) Jelaskan bagaimana pengambilan buruh asing dan peningkatan pekerja wanita menjadi cabaran kepada pengurus sumber manusia. [4]

(b) Aspek latihan dan pembangunan sangat penting dalam memajukan syarikat yang sedang beroperasi. Syarikat banyak mengluarkan perbelanjaan dalam menguruskan dan menyediakan

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011

SULIT*

SULIT*

latihan dan pembangunan kepada pekerjanya agar dapat meningkatkan prestasi syarikat serta meningkatkan keuntungan. Huraikan empat kepentingan latihan dan pembangunan kepada pekerja [4] (c) Terangkan tiga jenis latihan yang dikendalikan dalam sesebuah perniagaan (d) Huraikan empat jenis hukuman terhadap pekerja yang melanggar peraturan syarikat [9] [8]

(a) Jelaskan empat kemahiran yang diperlukan oleh seorang pengurus (b) Huraikan lima langkah dalam proses membuat keputusan secara rasional (c) Huraikan alat-alat membuat keputusan berikut: i. Kuantitatif ii. Kualitatif

[8] [10]

[2]

(d) Jumlah produk dihasilkan Syarikat XYZ dalam masa lima belas hari adalah seperti berikut: 23, 66, 62, 45, 88, 53, 45, 35, 70, 12, 71, 59, 42, 45, 78 Berdasarkan data yang diberi di atas, hitung : i. Mod ii. Min iii. Median. 6 (a) Huraikan tiga punca ketegangan yang berkaitan dengan pekerjaan [6] [1] [2] [2]

(b) Puan Aisyah dan Encik Michael ialah pekerja di sebuah kilang plastik. Puan Aisyah mempunyai dua orang anak yang telah bersekolah dan baru mendapat seorang cahaya mata. Puan Aisyah terpaksa bangun awal pagi setiap hari untuk menghantar anaknya ke sekolah dan pusat penjagaan kanak-kanak. Ini menyebabkan Puan Aisyah selalu sakit dan kurang bertenaga. Puan Aisyah mula mengelak diri daripada berkomunikasi dengan pekerja lain. Prestasi kerjanya semakin merosot. Encik Michael pula baru bercerai dengan isterinya. Akibatnya beliau selalu meminum banyak alkohol, bersikap panas baran dan merosakkan bahan mentah. Beliau kerap tidak hadir ke tempat kerja tanpa sebab.

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011

SULIT*

SULIT*

(i) Kenalpasti tanda-tanda ketegangan yang dihadapi oleh Puan Aisyah dan Encik Michael [4] (ii) Jelaskan empat program sokongan keluarga yang boleh membantu Puan Aisyah untuk menyelesaikan ketegangannya [4] (iii) Huraikan kaedah individu yang sesuai kepada Encik Michael bagi mengurus ketegangannya [3] (c) Terangkan empat aspek utama yang dapat menjana ke arah kejayaan seimbang dan kepentingannya kepada organisasi perniagaan [8] ------------------------------------------- KERTAS SOALAN TAMAT ---------------------------------Disediakan oleh, Disemak dan disahkan oleh, _________________________________ (NASRUL EFFENDI BIN ZALKAFELI ) Guru Akademik Pengajian Perniagaan __________________________________ (JAMILATON RABAIEE BINTI HARIS ) Penolong Kanan Tingkatan Enam

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011

SULIT*