Anda di halaman 1dari 20

4/14/12

PENGENALAN MUAMALAT DALAM ISLAM


Click to edit Master subtitle style

4/14/12

JUAL BELI

1. MAKSUD: -pertukaran harta dgn harta mengikut syarat2 tertentu. 2. HUKUM : -harus

Rukun jual beli

4/14/12

Penjual dan pembeli

Barang

Akad(ijab

qobul)

Harga

4/14/12

Syarat penjual dan pembeli


Seorg

yang bebas berbelanja dan X ditahan haknya.(sempurna akal & X muflis)

Mumaiz

Tidak

dpaksa

Seorang

yang islam(jika barang yang dijual adalah quran DLL.)

4/14/12

Syarat barang
Benda

yang suci , bukan najis milik penjual

Barang

Boleh

dipindah milik pabila pembeli mengkehendaki.

4/14/12

Syarat akad
Tidak

diam dgn lama dlm kontrek ijab qobul terikat dgn perkara

Tidak

asing
Jgn

hadkan masa jual beli.

4/14/12

Syarat harga

Harga barg hndk lah disebut semasa kontrek akad perlu dijelaskan dalam kontrek akad

Wang

4/14/12

Jual beli dikira sah tp haram

Menjual dgn harga tinggi tawaran org lain

Mengatasi

Membeli

brg yang dibawa org kampung sblm smpi ke tmpt penjualan dan tidak mengetahui harga sebelumnya

4/14/12

Jual beli haram dan tidak sah


Menjual

anak ternakan yg masih dalam kandungan barg yang baru dibeli , tp blm diterima oleh pembeli buahan yang belum nyata buahnya

Menjual

Menjual

4/14/12

khiar
Memilih -

antara dua perkara:

-Samada hndk meneruskan jual beli - X meneruskan atas sebab tertentu

HUKUM:

-harus

4/14/12

Rukun khiar
Penjual Barang Akad Harga

pembeli

4/14/12

Bahagian khiar
KHIAR KHIAR KHIAR

MAJLIS SYARAT AIB(CACAT)

4/14/12

Khiar majlis

Khiar Majlis Khiar majlis ialah khiar yang dilakukan sebelum penjual dan pembeli berpisah ke mana-mana. Selagi belum berpisah, penjual atau pembeli boleh melakukan khiar walaupun tanpa sesuatu sebab, tak kira berapa lama mereka berada di majlis atau tempat akad itu ; atau mereka sama-sama keluar pergi ke mana-mana. Maka tidak boleh dilakukan khiar lagi jika : 1. Kedua-duanya sudah berpisah 2. Sudah menggunakan barang itu sebagai membuktikan jualan itu sudah selesai 3. Ada sesuatu bukti yang menunjukkan jualan itu sudah selesai.

4/14/12

Khiar majlis
Khiar

Syarat

Penjual

dan pembeli boleh membuat syarat ketika akad jualbeli dalam tempoh tidak lebih daripada tiga hari, seperti kata penjual : Saya jual barang ini kepada saudara dengan syarat saya boleh khiar dalam tempoh tiga hari. Jawab pembeli: Saya beli barang ini dengan syarat tersebut. Dalam tempoh yang tersebut itu, berhaklah pihak-pihak yang membuat syarat itu melakukan khiar, penjual berhak menarik kembali barangnya, dan pembeli berhak menarik balik wangnya. Inilah yang dikatakan khiar syarat.

4/14/12

Khiar aib
Khiar Jika

Aib

barangyang dijual atau harganya didapati cacat yang mengurangkan nilainya, haruslah pembeli atau penjual melakukan khiar dengan syarat : Kecacatan itu berlaku sebelum daripada akad atau selepas akad tetapi sebelum diterimanya oleh pembeli atau penjual. Hendaklah segera menyerahkan kembali barang atau harga yang cacat itu. terdapat kecacatan yang mengurangkan

1.

2.

Bila

JUAL SALAM
Definasi
Menurut

4/14/12

istilah hukum syarak, jual salam ialah menjual sesuatu benda yang belum ada di hadapan mata, tetapi ditentukan sifat-sifat dan kadarnya.

Syarat-syarat Barang Yang Dijual Salam


Sesuatu barang atau benda hendak dijual secara salam itu disyaratkan : 1. Boleh dianggarkan sifatnya, ertinya ada sifat-sifat yang boleh dibuat anggaran dan perbezaan dengannya. 2. Tidak bercampur dengan bendabenda lain yang menyebabkan sukar hendak membuat anggarannya. 3. Barang itu hendaklah tidak tertentu. Tidak boleh seperti kata penjual : Saya jual salam kain ini kepada saudara. 4. Barang itu tidak berhad pada satu

4/14/12

Syarat-syarat Sah Akad Jual Salam


Syarat-syarat sah akad jualbeli salam ialah : 1. Hendaklah dijelaskan jenis dan sifatsifat penting bagi barang yang hendak dijual itu. 2. Hendaklah dijelaskan juga kadarnya. 3. Hendaklah ditetapkan masa tempoh untuk mendapatkannya. 4. Hendaklah barang itu boleh didapati bila sampai tempoh yang ditetapkan. 5. Hendaklah barang itu biasa didapati, bukan jarang-jarang didapati.

4/14/12

4/14/12

Rukun jual salam


Org Org

yang menjual salam yang menempah tempahan barang tmpahan

Barang Harga Akad

Jual beli bi samin ajil


Menjual

4/14/12

sesuatu dgn mempercepatkan penyerahan barang yang dijual kpd pembeli dan ditangguh bayaran sehingga sampai waktu yang telah ditetapkan.

Contoh: pembelian rumah melalui pembiayaan bank