Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MATEMATIK) Subjek Tingkatan Jumlah Pelajar Tarikh Masa Topik Subtopik : : : : : : : Matematik 1 Muslimah 40 orang

2 Februari 2010 (Selasa) 7.45 8:20 pagi (80 minit) Pecahan Pecahan Setara Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat: (i) (ii) (iii) Hasil Pembelajaran : mencari pecahan setara, menentukan sama ada dua pecahan adalah setara, mengaplikasikan pecahan setara dalam kehidupan seharian.

Objektif pembelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: (i) (ii) (iii) mencari pecahan setara, menentukan sama ada dua pecahan adalah setara, mengaplikasikan pecahan setara dalam kehidupan seharian.

Pengetahuan Sedia Ada: Bahan Bantu Mengajar :

Umumnya pelajar telah dapat mewakilkan pecahan dengan rajah dan menulis pecahan bagi rajah. 1. 2. 3. 4. Potongan kad manila Kertas pendua A4 Buku teks Lembaran kerja Ketelitian Kerjasama Sistematik Adil Patuh Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif Bertoleransi

Nilai Murni

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii)

LANGKAH ISI PELAJARAN

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

CATATAN /NILAI

BBM

Set Induksi (5 minit) Menjalankan Panggilan aktiviti Nama

1. Guru memberitahu semua orang mempunyai nama penuh dan nama panggilan. 2. Guru menerangkan bahawa nama penuh dan nama panggilan merujuk kepada orang yang sama. Dengan cara kita merujuk Nurfarhana dengan Hana , kita juga menggunakan cara yang sama untuk 1/2 = 2/4 Semua pelajar

Langkah 1 (20 minit)

Menerangkan setara

konsep

Contoh: 1/2 = 2/4

Rajah 1.1

Contoh soalan 1.1:

1. pecahan 1. 2. 3. 4. 5. 2. 6. 7. 8. 3. 9. 10. 11. 12. 4. 13. 14. 15. 5.

Guru memberitahu pelajar bahawa aktiviti akan dijalankan secara berpasangan. Guru mengagihkan dua potongan kad manila kepada setiap pasangan. Pelajar dikehendaki melipat kad manila kepada dua bahagian yang sama besar sebagaimana demonstrasi oleh guru di hadapan. Pelajar dikehendaki mewarna salah satu daripada bahagian tersebut (Rajah 1.1) dan melekatkannya atas kosong (pendua A4). Bersoal jawab dengan pelajar. (Contoh soalan 1.1).

Aktiviti: Berpasangan BBM (Guru) : 1. Potongan manila 2. Pendua A4 BBM (Pelajar) : 1. Pensil warna Nilai: 1. 2. 3. 4. 5.

kad

Berapakah pecahan yang 6. Pelajar diminta melipat potongan kad manila kedua mewaikili bahan berwarna? kepada empat saiz yang sama besar. (Rajah 1.2). 7. Pelajar dikehendaki mewarna dua bahagian daripada keseluruhan rajah (Rajah 1.3) dan melekatkannya atas

Bertoleransi Bekerjasama Sistematik Adil Patuh

kosong (pendua A4) di bawah potongan kad manila yang pertama .

8. Guru membimbing pelajar melakukan aktiviti ini. Rajah 1.2 9. Bersoaljawab dengan pelajar (Contoh soalan 1.2) 10.Guru meminta salah satu pasangan keluar ke hadapan dan menunjukkan hasil kerja kepada kelas dan diminta membandingkan bahagian-bahagian yang berlorek dalam potongan kad manila pertama dan kedua. Seterusnya pasangan tadi dikehendaki membuat kesimpulan. (Contoh soalan 1.3)

Rajah 1.3

Contoh soalan 1.2 : 11.Guru menanyakan soalan yang sama kepada pelajar a. Berapakah bahagian yang sama lain dalam kelas. besar kertas itu dibahagikan? 12.Guru menulis 1/2 = 2/4 pada papan putih. b. Berapa bahagiankah yang berlorek? 13.Guru memberitahu pelajar bahawa setara bermaksud sama dan menerangkan konsep pecahan setara. c. Berapakah pecahan yang mewakili bahagian yang berlorek? Contoh soalan 1.3 Apa kesimpulan/rumusan yang dapat dibuat mengenai kedua-dua pecahan?

Langkah 2 (15 minit)

Mencari atau pecahan setara Contoh: 1/3 = 2/6

mengenalpasti 1. Guru membahagikan pelajar kepada lapan kumpulan dengan 5 orang pelajar sekumpulan. 2. Setiap kumpulan diberikan jalur pecahan berbentuk segiempat tepat. 3. Guru melipat kepada tiga bahagian yang sama dan meminta pelajar membuat perkara yang sama. 4. Pelajar dikehendaki melorek salah satu bahagian. Guru menanyakan pecahan bahagian yang berlorek. Kemudian jalur tadi dilipat kembali dan dilipat sekali lagi. Buka lipatan.

Aktiviti: Berkumpulan BBM (Guru) : 1. Jalur segiempat tepat BBM (Pelajar) : 1. Pensil warna 2. Gunting

5. Bersoaljawab dengan pelajar. (Contoh soalan 2.1) 6. Guru menerangkan bahawa disebabkan kawasan berlorek tidak berubah, ini bermakna 1/3 = 2/6. Maka kedua-dua pecahan adalah setara (sama). 7. Pelajar diminta melipat kembali jalur tersebut sebanyak tiga kali. Buka lipatan. 8. Bersoaljawab dengan pelajar. (Contoh soalan 2.2) 9. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap kumpulan (Rujuk lampiran). 1 3
=

Nilai: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bertoleransi Bekerjasama Sistematik Adil Teliti Patuh

2 6

4 12

10. Pelajar diminta mengenalpasti pecahan setara berdasarkan jalur-jalur pecahan dalam lembaran kerja.

Contoh soalan 2.1: a. Ada berapa jumlah bahagian yang sama? b. Berapakah pecahan kawasan berlorek? (2/6 atau 1/3).

Contoh soalan 2.2: a. Apakah pecahan baru yang terhasil? (4/12) b. Adakah pecahan tersebut setara dengan 1/3 dan 2/6? 1. Mencari atau mengenalpasti 1. Guru menerangkan bahawa cara untuk mencari 2. pecahan setara melalui pengiraan3. pecahan setara suatu pecahan, darab atau bahagikan 4. kedua-dua pengangka dan penyebut dengan nombor Contoh : 2/5 = ? /10 5. yang sama. 6. x2 2. Guru mengajar cara mencari pecahan setara berdasarkan contoh soalan pada papan putih. 2 = 4 5 10 3. Guru membimbing pelajar memahami dan memberikan beberapa contoh lain. x2 4. Pelajar diminta memerhatikan gambar rajah yang ditunjukkan oleh guru pada papan putih. (Rujuk Contoh lain: lampiran 2).

Langkah 3 (10 minit)

Aktiviti: Individu BBM: 1. Buku teks Nilai: 1. Sistematik 2. Teliti 3. Patuh

4. Kemahiran berfikir

(i) 1/4 = ?/8 (ii) 2/3 = ?/9 (iii) 3/5 = ?/10 (iv) 4/7 = ?/28 (v) 5/9 = 15/?

5. Pelajar diminta menghubungkaitkan dengan topik yang telah diajar. Beberapa orang pelajar diminta memberikan pendapat dan dibimbing oleh guru. 6. Guru menulis beberapa soalan dan meminta beberapa orang pelajar menyelesaikannya.

secara kritis dan kreatif (KBKK)

Langkah 4 (10 minit)

Menentukan sama pecahan adalah setara Contoh : 2/8 dan 3/12

ada

1. dua 1. Guru mengajar cara menentukan dua pecahan adalah s 2. 3. setara, iaitu pembahagian atau pendaraban pengangka 4. dan penyebut dengan nombor yang sama. guru 5. menggunakan Contoh 5 dalam buku teks sebagai 6. bahan pengajaran. 7. 2. Bersoaljawab dengan pelajar (Contoh soalan 4.1) 3. Guru melanjutkan pelajaran dengan membimbing pelajar menyenaraikan pecahan setara bagi suatu pecahan.

Aktiviti: Individu BBM: 1. Buku teks Nilai: 1. Sistematik 2. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK)

Contoh soalan 4.1: a. Bagaimana cara untuk memastikan sama ada dua pecahan adalah pecahan setara? b. Terangkan kedua-dua kaedah (pembahagian dan pendaraban) untuk menyemak jawapan.

Langkah 5

Mengaplikasikan pecahan setara 1. Guru memberi satu senario iaitu : 1. dalam kehidupan seharian 2.

Aktiviti: Individu

(15 minit)

3. Pada satu majlis harijadi, sebiji pizza telah dibahagikan kepada enam bahagian yang sama besar dan 3 keping BBM: daripadanya telah dimakan. Tiba-tiba 6 orang kanak- Buku teks kanak untuk mendapatkan pizza, apa yang harus dilakukan agar baki pizza tadi dapat dibahagikan sama Nilai: rata kepada mereka? 4. 1. Bersistematik 5. 2. Semua pelajar diminta mencari penyelesaiannya dan 6. seorang pelajar dimnita memberikan jawapan dan 7. penjelasan. (Pelajar dapat mengaplikasikan konsep 8. pecahan setara dalam penyelesaian masalah) 9. 10. Menilai penguasaan pelajar 11. tentang mencari pecahan setara 1. Guru meminta pelajar membuat latihan 3.2 dalam 12. dan menentukan sama ada dua 13. buku teks (muka surat 49). pecahan adalah setara. 14. 2. Pelajar menyelesaikan latihan di tempat masingmasing. 3. Guru memberikan bimbingan secara individu bagi mereka yang memerlukan bantuan.

Penutup (5 minit)

Membincangkan jawapan latihan 1. Guru memberikan jawapan latihan yang diberikan 15. dan membuat kesimpulan. 16. dalam langkah 5. 17. 2. Guru meminta pelajar menerangkan konsep pecahan setara . 3. Guru meminta pelajar menerangkan kembali cara/kaedah untuk mencari pecahan setara dan menentukan sama ada dua pecahan yang diberikan adalah setara.

Penggunaan kaedah secara pembahagian atau pendaraban