Anda di halaman 1dari 53

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

j*k

SULIT 3756/1 Prinsip Perakaunan Kertas 1 Peraturan Pemarkahan September 2010

3756/1

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PRINSIP PERAKAUNAN
Kertas 1

PERATURAN PEMARKAHAN
UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT . Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 2 halaman bercetak.

[ Lihat sebelah

3756/1

SULIT

j*k

SULIT No.soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JUMLAH A 9 B C D

3756/1

10

12

3756/1

SULIT

j*k

SULIT 3756/2 Prinsip Perakaunan Kertas 2 Peraturan Pemarkahan September 2010

3756/2

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

PRINSIP PERAKAUNAN Kertas 2 PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

AMARAN Peraturan pemarkahan ini adalah SULIT . Kegunaannya khusus untuk pemeriksa yang berkenaan sahaja. Sebarang maklumat dalam peraturan pemarkahan ini tidak boleh di maklumkan kepada sesiapa. Peraturan pemarkahan ini tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk penulisan dan percetakan. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

[ Lihat sebelah

3756/2

SULIT

SULIT
j*k

Soalan 1 a) KEDAI KEK JAZZ BUKU TUNAI Bank Tarikh (1/2) 13 200 (1/2) 5 000 (1/2) 75 (1/2) 77 (1/2) 1000 31 Baki h/b 75 Sept 1 Baki b/b 1 627 460 19 625 17 975 ( 5 1/2 markah) 460 1 627 17 975 19 625 (1/2) 1 425

Tarikh

Butiran b/b

Dis

Tunai (1/2) 550

Butiran

F Dis

Tunai (1/2) 79

Bank (1/2) 1000

Julai 1 Baki 2 Modal

Julai 3 Alat tulis 25 Tunai 26 Matahari Sdn Bhd 30 Gaji

5 Bakeri Alya 13 Jualan 25 Bank

(1/2) 1 088 (1/2) 650

3756/2

SULIT

j*k

SULIT JURNAL AM Tarikh Butir Julai 1 Tunai Bank Stok Bakeri Alya Modal (Merekod aset dan ekuiti pemilik pada tarikh ini) 20 Perabot / Lengkapan Perabot Soon Keong (Beli perabot secara kredit) (1/2) JURNAL BELIAN Tarikh Julai 7 Matahari Sdn Bhd 9 Matahari Sdn Bhd 31 Akaun Belian Butir F

3756/2

Fol

Dt 550 13 200 8 880 1 500

Kt

24 130

(1/2) 990 (1/2) 990

(Dt) JURNAL JUALAN Butir

Jumlah (1/2) 1 998 (1/2) 90 (1/2) 2 088

Tarikh Julai 12 Kedai Kek Ummi 31 Akaun Jualan

F (Kt)

Jumlah (1/2) 1 541 (1/2) 1 541

Tarikh Julai 14 Kedai Kek Ummi 31 Akaun Pulangan Jualan

JURNAL PULANGAN JUALAN Butir F (Dt)

Jumlah (1/2) 92 (1/2) 92 (5 markah)

3756/2

SULIT

j*k

SULIT
1b) LEJAR Tarikh Julai Julai 1 Baki 1 Baki

3756/2

Butir b/b b/b

Julai

31 Baki

h/b

Julai

20 Perabot Soon Keong

Julai

26 Tunai 31 Baki h/b

Julai

31 Pelbagai Pemiutang / Pemiutang 12 Jualan

Tarikh Butir Akaun Stok (1/2) 8 880 Julai 31 Baki h/b Bakeri Alya (1/2) 1 500 Julai 5 Bank Diskaun 1 500 Akaun Modal Julai 1 Baki b/b 29 130 2 Bank 29 130 Akaun Perabot /Lengkapan (1/2) 990 Perabot Soon Keong Julai 20 Perabot /Lengkapan Matahari Sdn Bhd (1/2) 1 088 Julai 7 Belian 1 000 9 Belian 2 088 Akaun Belian *(1/2) 2 088 Kedai Kek Ummi (1/2) 1 541 Julai 14 Pulangan Jualan 31 Baki h/b 1 541 Akaun Jualan Julai 31 Pelbagai Penghutang / Penghutang 1 618 13 Tunai 1 618 Akaun Pulangan Jualan

Dt

Kt 8 800 (1/2) 1425 (1/2) 75 1 500 (1/2)24 130 (1/2) 5 000 29 130

(1/2)

990

(1/2) 1 998 (1/2) 90 2 0 88

Julai

(1/2)

92 1 449 1 541

(1/2) 1 541 (1/2) 77 1 618

Julai 31 Baki

h/b

Julai

31 Pelbagai Penghutang / Penghutang

(1/2)

92

Julai Julai Julai

Akaun Alat tulis 3 Tunai (1/2) 79 Akaun Gaji 30 Bank (1/2) 650 Akaun Diskaun /Diskaun diberi 31 Pelbagai Penghutang / (1/2) 75 Penghutang ( 10 markah)

3756/2

SULIT

j*k

SULIT

3756/2

1c)

Kedai Kek Jazz Imbangan Duga pada 31 Julai 2010 (1/2) Tunai Bank Stok Modal Perabot / Lengkapan Perabot Soon Keong Belian Matahari Sdn Bhd Kedai Kek Ummi Jualan Pulangan Jualan Alat Tulis Gaji Diskaun Debit *(1/2) 460 *(1/2) 17 975 (1/2) 8 880 (1/2) 990 (1/2) (1/2) 2 088 *(1/2) *(1/2) 1 449 *(1/2) (1/2) (1/2) (1/2) (1/2) 92 79 650 75 32 738 1 618 1 000
990

Kredit

*(1/2) 29 130

32 738 (7 1/2 markah)

Nota: 1.* Terima angka sendiri 2. Tarikh,butir dan angka mestilah betul dalam (a). Butir dan angka mesti betul dalam (b) dan (c). Abaikan tarikh dalam (b) 3. Perkataan Debit /Dt, Kredit/Kt dalam buku catatan pertama mestilah jarak dan tidak menganggu butir jika diletakkan dalam ruangan butir. Jika dibuat dalam kurungan jarak tidak diambil kira. Jika di catatkan dalam ruangan folio,abaikan kurungan. 4. Jika tiada tajuk ruangan dalam Buku Tunai, sebelah debit dianggap ruangan diskaun tunai dan bank. Sebelah kredit pula dianggap ruangan diskaun, tunai dan bank. 5. Jika satu butir wujud 2 kali dalam (a), kecuali catatan pembukaan, dikira salah kedua-duanya. Perkara yang sama dipakai dalam (b) 6. Tajuk mesti betul dalam (b) 7. Terima ( c) dalam bentuk T dan butir yang berselang seli debit / kredit

3756/2

SULIT

j*k

SULIT 2 (a) Perkongsian 3S Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2010 RM Jualan Tolak Kos Jualan Stok Awal + Belian Kos barang untuk dijual - Stok Akhir Kos Jualan Untung Kasar + Hasil Komisen (760 + 374) - Belanja Faedah atas pinjaman (10000 X 8%) Alat Tulis (216 + 365 - 331) Susut Nilai Kenderaan [(80000 - 11400) X 10% ] Kadar Bayaran Sewa Untung Bersih + Faedah Atas Ambilan Samuel (2500 X 2/100 X 6/12) Sanusi (800 X 2/100 X 9/12) Shan (1500 X 2/100) - Faedah Atas Modal Samuel (35000 X 6/100) Sanusi (20000 X 6/100) Shan (15000 X 6/100) - Gaji Sanusi Kongsi Rugi : Samuel Sanusi Shan

3756/2

RM 56382 (1)

14397 37647 52044 16752 35292 (1 OF) 21090 (1) 1134 (1) 22224 800 (1) 250 (1) 6860 (1) 1756 7200

16866 5358 (1 OF)

25 12 30

(1) 67 5425

2100 1200 900 4200 12000

(1)

(1)

16200 -10775 -4310 -4310 -2155 -10775

-2155

-4310

8256

(1 OF)

8256

4128

[12 markah]

3756/2

SULIT

j*k

SULIT 2 (b) Perkongsian 3S Kunci Kira-kira Pada 30 Jun 2010 RM Aset Bukan Semasa Kenderaan - Per. Susut Nilai Aset Semasa Stok akhir Penghutang Stok alat tulis Sewa terdahulu Komisen diterima terakru Tolak Liabiliti Semasa Pemiutang Bank Pinjaman daripada Samuel Modal Kerja RM 80000 18260 (1)

3756/2

RM

61740 (1 OF)

16752 9798 331 (1) 2800 (1) 374

30055

4067 2350 10000 (1)

16417 13638 (1 OF) 75378

Ekuiti Pemilik Modal : Samuel Sanusi Shan Akaun Semasa Samuel Sanusi Shan

35000 20000 15000

70000

(1 + 1OF)

(715) 3808 2285

5378 75378 [ 8 markah ]

3756/2

SULIT

j*k

SULIT

3756/2

Ambilan Faedah atas ambilan Kongsi Rugi Baki h/b

Samuel Sanusi RM RM 2500 800 25 12 4310 4310 3808 8930

Akaun Semasa Shan RM 1500 Baki b/b 30 Faedah atas modal 2155 Gaji Faedah atas pinjaman 2285 baki h/b 5970 Baki b/b

Samuel Sanusi Shan RM RM RM 3740 2330 5070 2100 1200 900 5400 280 715 6835

6835 Baki b/b 715

8930 3808

5970 2285

Syarat 1 OF : 1. Kos Jualan : operasi betul DAN tiada butiran asing 2. Untung Bersih : Operasi betul DAN tiada butiran asing 3. Nilai buku Kenderaan : Nilai kos tolak PSN ( nilai ID + SN dalam PP) 4. Modal Kerja : Operasi betul DAN tiada butiran asing 5. A/k semasa KKK : Baki awal dan ambilan mesti betul DAN nilai 3 item lain mesti betul DAN baki akhir mesti berada di sebelah yang sama dengan skema jawapan. 6. Kongsi rugi : nilai mengikut nisbah yang ditetapkan.

3756/2

SULIT

j*k

SULIT 3 (a) ASET Premis Lengkapan (15600+2400-1560-200) Penghutang (22680-680) Stok Bank LIABILITI Pemiutang Belanja am terakru Modal akhir/ 31 Ogos 2010 /Modal Penyata Mengira Modal pada 31 Ogos 2010 RM

3756/2

RM 80 000 16 240 22 000 12 420 8 880 139 540 (1) (1)

15 560 430 (1)

15 990 123 550 (1OF*) [4 markah}

(b)

Penyata Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2010 RM Modal akhir + Ambilan -Modal awal Modal tambahan Untung bersih 118 578 2 400 120 978 5 272 RM 123 550 2 700 126 250 (1 (1OF***) [4 markah] (1OF**) (1)

Nota : 1) 2) 3) OF* operasi mesti betul dan tiada butiran asing. OF** rujuk modal 1a OF*** operasi mesti betul dan tiada butiran asing dan mesti rugi.

(c) i. ii.

kaedah perbandingan modal kaedah analisis

(1) (1)

3756/2

SULIT

j*k

SULIT 4 (a) Untung Kasar = Jualan ( stok awal + belian bersih stok akhir) = RM25 000 ( RM2 400 + RM15 200 RM2 600) = RM10 000 (b) Untung bersih = Untung kasar jumlah belanja = RM10 000 RM2 200 = RM7 800 (c) Margin untung kasar = Untung Kasar* ------------------------ X 100 Jualan RM10 000* ------------------------ X 100 RM25 000 40 %

3756/2

(1)

(1)

(1/2)

(Atau 1)

( Atau 2)

(d) Peratus untung bersih atas jualan = Untung Bersih* ----------------------- X 100 Jualan = RM7 800* ------------------------ X 100 RM25 000 31.20% Kos Jualan ------------------Stok Purata RM15 000 -----------------------RM2 500 6 kali Untung Bersih* ------------------------ X 100 Modal RM7 800 * ------------------------ X 100 RM17 000 45.88%

(1/2)

( Atau 1)

= (e) Kadar pusing ganti stok =

( Atau 2)

(1/2)

( Atau 1)

= (f) Pulangan atas modal =

( Atau 2)

(1/2)

( Atau 1)

( Atau 2)

3756/2

10

SULIT

j*k

SULIT

3756/2

Soalan 5 Akaun Kawalan Penghutang RM 5 550(1/2) Diskaun diberi 265(1/2) Pulangan jualan 15(1/2) Bank 95(1/2) Hutang lapuk 40 400 (1) Kontra 60 * Baki h/b 46 385 Baki b/b 6 530*(1/2) Baki b/b RM 650 (1/2) 395 (1/2) 38 000 (1/2) 150 (1/2) 660 (1/2) 6 530 * 46 385 60*(1/2) ( 6 markah)

Baki b/b Bank(cek tak laku) Diskaun (dibatalkan) Faedah Jualan Baki h/b

* for both

Baki b/b Bank Diskaun diterima Pulangan belian Kontra Baki h/b

Akaun Kawalan Pemiutang RM 210 (1/2) Baki b/b 23 100 (1/2) Angkutan masuk 806 (1/2) Belian 400 (1/2) 660 (1/2) 3 350 * Baki h/b 28 526

RM 2 350 (1/2) 210 (1/2) 25 666 (1)

300* 28 526 3 350* (1/2)

Baki b/b * for both

300* (1/2) Baki b/b

( 5 markah)

3756/2

11

SULIT

j*k

SULIT 6 (a) Dis 31 Bank / Tunai Baki h/b Akaun Kadar bayaran 2 993 (1/2) Jan 1 Baki b/b 210* Dis 31 Untung rugi 3 203 Jan 1 Baki b/b

3756/2

155 (1/2) 3 048 (1) 3 203 210* (1/2 for both)

Dis 31 Untung rugi

Akaun Sewa diterima Jan 1 Baki b/b 3 600 (1) Dis 31 Bank / Tunai 3 600

480 (1/2) 3 120 (1/2) 3 600 [4 markah]

(b)

2007 Dis 31 Baki h/b

Akaun Peruntukan Hutang Ragu 2007 400 (1/2) Dis 31 Untung rugi/ Hutang ragu 400 2008 2008 Jan 1 Baki b/b Dis 31 Baki h/b 470 (1/2) Dis 31 Untung rugi/ Hutang ragu 470 2009 2009 Dis 31 Untung rugi/ 80 (1) Jan 1 Baki b/b Hutang ragu Dis 31 Baki h/b 390 (1/2) 470 2010 Jan1 Baki h/b

400 (1/2) 400 400 (1/2of) 70 (1) 470 470 (1/2of)

470 390 (1/2of) [5 markah]

(c) (i) Hutang lapuk ialah hutang yang sudah pasti tidak dapat dikutip [1markah] (ii) Peruntukan hutang ragu ialah anggaran hutang yang mungkin tidak dapat dikutip. [1 markah]

3756/2

12

SULIT