PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

: nurlie@hotmail. Nawi No. Tahun / Institusi : 1992 . SMK Dato’ Seri Wan Mohamed.P. Perak. K. Miri (1996 – 2000) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 2. (2000 – hingga kini) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Baru Jawatan Alamat Sekolah E-Mail KELULUSAN AKADEMIK : 700124-03-5393 : Guru Cemerlang DG52 : SMK Dato’ Seri Wan Mohamed.1996 / Universiti Sains Malaysia. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang. 33310 Gerik.BIODATA RINGKAS Nama : Zazili Bin Md.com Kelulusan Akademik : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (USM) Dengan Kepujian. Gerik. Pulau Pinang PENGALAMAN MENGAJAR 1. Perak.

Menerima Anugerah Penyelaras Makmal Komputer Peringkat Negeri Perak Tahun 2002. 7. 6. Menerima Anugerah Guru Inovasi Hulu Perak Anjuran Majlis Daerah Hulu Perak Sempena Sambutan Hari Merdeka Peringkat Daerah 2002.PENCAPAIAN / KEJAYAAN 1. 2001 2. Johan Anugerah Guru ICT Dalam P&P Peringkat Negeri Perak 2008. 8. . 5. Anugerah Tokoh Guru ICT Dalam P&P Peringkat Negeri Perak 2009. Guru Cemerlang Geografi 2006. Johan Anugerah Guru ICT Dalam P&P Peringkat Kebangsaan 2008. Mewakili Malaysia ke Microsoft Regional Innovative Teachers’ Conference 2008 Hanoi. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9. Menerima Anugerah Gemilang Akademik Inovasi P&P Sekolah Menengah Anjuran Jabatan Pendidikan Perak . 2003. Johan Peringkat Daerah Guru Inovasi P&P Sekolah Menengah 2007 Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak. 2004 dan 2006 4. 3. Vietnam Anjuran UNESCO Dan Microsoft Asia Pasifik.

JOHAN ANUGERAH GURU ICT DALAM P&P PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

JOHAN ANUGERAH GURU ICT DALAM P&P PERINGKAT NEGERI PERAK 2008 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Pencapaian Yang Melebihi Dari Apa Yang Dijangka.

Kejayaan Pengajaran & Pembelajaran Berkait Rapat Dengan Sifat Dan Sikap Guru Itu Sendiri. Segala-galanya bermula daripada… PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

6 Pembelajaran Kontekstual.8 Pembelajaran Akses Kendiri.3 Maklumat & Belajar Cara Belajar.4 Komunikasi (ICT) Kecerdasan Pelbagai.1 Penggunaan Kajian Masa Depan.9 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .2 Teknologi Kemahiran Berfikir.Kostruktivisme.5 Dalam P&P Pembelajaran Masteri.7 TOC (Theory Of Constraints).

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Contoh Penulisan Rancangan Mengajar (Untuk Buku Rekod) GEOGRAFI Kelas Masa Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran Pendekatan : 5 Pintar : 9. KBKK.00 (2 Masa) : : Boleh diukur. Kontekstual. : Patriotisme / Unsur Alam Sekitar / 16 Nilai Murni Media Bantu Mengajar : Penilaian / Refleksi Catatan : Ditulis selepas selesai proses P&P : Ditulis jika proses P&P dibatalkan. Aktiviti Penerapan : • Perbincangan • Penilaian / soal jawab.40 – 11. dan lain-lain pedagogi yang sesuai. : ICT (Aplikasi Dan Pemudah Komunikasi ).

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. Konstruktivisme

Murid dapat
menyelesaikan

masalah dalam pelbagai situasi.
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2. Pembelajaran Konstektual

Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian.

Pengalaman Harian Individu

Kehidupan Masyarakat

Persekolahan

Alam Pekerjaan PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KAJIAN MASA DEPAN Pembelajaran yang membolehkan murid sedar tentang sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau. masa kini dan masa depan.3. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya agar dapat membuat keputusan yang bijaksana dan menyampaikan idea melalui kreativiti tersendiri. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .4. KEMAHIRAN BERFIKIR Kebolehan murid menggabungjalinkan pengetahuan.

BELAJAR CARA BELAJAR Aktiviti-aktiviti yang memberi satu idea atau maklumat baru kepada murid. Contohnya : Murid dilatih menentukan perbezaan antara fakta dengan pendapat.5. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

(Kepelbagaian cara pembelajaran) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . KECERDASAN PELBAGAI Kebolehan murid mengaplikasikan kecerdasan pelbagai yang ada melalui bakat semulajadinya seperti mengumpul. mengelas dan menyusun maklumat dan data.6. rajah dan jadual. melukis peta. serta mempersembahkan laporan dalam bentuk lisan dan tulisan.

Teknik dan proses TOC menggunakan teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan konkrit. THEORY OF CONSTRAINS (TOC) TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah yang berdasarkan pemikiran logik dan sistematik. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .7.

8. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Pembelajaran Masteri Merupakan suatu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit seterusnya. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Dengan ini murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab dan berdikari ke atas pembelajaran mereka. Murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Pembelajaran Akses Kendiri SELF-ACCESS LEARNING (SAL) Satu kaedah yang memberi peluang kepada murid mengakses maklumat dan bahan sendiri.9.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara terancang dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan.

. Zhatzelee PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Jangan sesekali bertangguh kerana orang cemerlang menunjukkan hasil manakala orang gagal memberikan alasan”.“Segala kehebatan dan kecemerlangan telah ada dalam diri. sekadar menanti untuk digerak dan diserlahkan.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Contoh Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran Menggunakan ICT PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Apakah maksud “Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran” Menggunakan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Secara Terancang Dan Bersesuaian Dalam Proses Pembelajaran PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Bukan secara bidan terjun Perancangan Dan Persediaan Bersesuaian dengan kehendak kurikulum Ada perkakasan dan perisian yang boleh digunakan. Ikut Sukatan Atau HSP Beli Atau Bina Sendiri PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Apakah Syarat Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran” Dirancang dengan baik.

Kepentingan Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Melaksanakan Eksperimen Yang Sukar Dijalankan Aktiviti Pembelajaran Yang Menarik Meningkatkan Kefahaman Dan Penguasaan Murid Mengakses Dan Mengumpul Maklumat Yang Sukar Diperolehi Memberi Peluang Pembelajaran Pembelajaran Kendiri Mengikut Kemampuan Individu PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Perancangan yang rapi .Masa .Bahan dan peralatan .PERANAN GURU DAN MURID SEMASA PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Apakah Peranan Guru ?. Kenal pasti kemampuan murid Kenal pasti unit pembelajaran yang bersesuaian.Kandungan Persediaan perisian yang sesuai Sebagai fasilitator Menyediakan bahan lembaran kerja PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Semua Yang Di Rancang Ini Akan Di gunakan Oleh Pelajar PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Kebanyakan bahan COURSEWARE telah berada di Sekolah.

Tok Janggut Tingkatan 2 Geografi (2005) Eksplorasi Tanah Tinggi Di Malaysia Tingkatan 1 Pendidikan Islam (2005) Ibadat Puasa Tingkatan 2 Seni Visual (2005) Catan Tingkatan 4 Bahasa Melayu (2005) Tingkatan 1 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Perisianhttp://www.moe. Terbitan BTP Geografi (2005) Pergerakan Plat Tektonik Menengah Atas Bahasa Melayu (2005) Pemahaman Daripada Pelbagai Teks (KOMSAS) Tingkatan 1 .edu.3 Sejarah (2005) Tamadun Awal Manusia Tingkatan 4 Sejarah (2005) Tokoh Tempatan .my:8080/web/guest/produk/cdri Kursus Pendidikan.

edu. Terbitan BTP http://www.my:8080/web/guest/produk/cdri PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .moe.Perisian Kursus Pendidikan PPSMI.

my:8080/web/guest/produk/cdri Pendidikan Islam (2005) Cara-Cara Mengerjakan Ibadat Haji dan Umrah Tingkatan 4 Bahasa Melayu (2005) Menulis Karangan Jenis Ceramah Tingkatan 4 Ekonomi (2005) Konsep Keanjalan Harga Permintaan Tingkatan 4 Mathematics (2005) Statistics .moe. Terbitan BTP http://www. Kuala Lumpur (2004) Sri Nara Bahasa Melayu (2004) Kasih Sayang Ibu Bapa PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .VCD Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Terbaik.edu.Histogram Form 4 Physics (2005) The Super Spring-Pen Form 4 English (2005) Looking For A rain God Form 4 Pementasan oleh SMK Victoria.

Gunakan Kemudahan Schoolnet. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Makmal Komputer Dan Bilik Akses Yang Disediakan Di Sekolah.

Kad Ucapan. Banner PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Hafazan.Gunakan Untuk Membuat Pembentangan Kerja Kursus.

Pendekatan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Tutorial Contoh Animasi Atau Topikal Latihan Interaktif PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Penerokaan PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Aplikasi PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Komunikasi PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

 Menerangkan sumbangan tamadun kepada kehidupan manusia kini. KMD dan lainlain pedagogi yang sesuai.  Mengkaji tamadun-tamadun awal dunia seperti Mesopotamia.Contoh Rancangan Mengajar Penggunaan ICT Dalam P&P Kelas Masa Tema / Tajuk : 4B : 12. Indus dan Hwang Ho.40 – 2.00 (80 Minit) : Bab 1 : Tamadun Awal Manusia Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran. Pendekatan : ICT (Penerokaan dan Tutorial). Mesir Purba. Kontekstual. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . murid-murid akan dapat:  Menerangkan konsep tamadun dan ciri-ciri tamadun.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Media Bantu Mengajar Aktiviti : Slide show. : Set Induksi :  Guru menayangkan slide gambar-gambar tamadun awal untuk menarik minat pelajar dan kaitkan dengan topik pembelajaran hari ini. Aktiviti :  Murid diminta memerhatikan gambar yang dipamerkan dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. dan edaran bercetak. Genarasi kini perlu memuliharakan artifak-artifak sejarah.Penerapan : Unsur Petrotisme – Cintakan Kepada Warisan Negara. CD P&P Sejarah Tingkatan 4.

Aktiviti : Selepas melihat slide. Rumusan : Guru merumuskan hasil pembelajaran hari ini dan mengaitkannya dengan unsur patriotisme kepada pelajar. guru mengedarkan lembaran kerja dan mengarahkan pelajar membuka komputer dan menjalankan aktiviti seperti yang diarahkan oleh guru.  Murid diminta menyiapkan hasil kerja untuk dilekatkan di dalam buku latihan / nota. Guru bertindak sebagai pemudah cara / pemerhati dan pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran bersama rakan disebelah. Penilaian / Refleksi Catatan : : PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

… merupakan salah satu teknik KEMAHIRAN BELAJAR berkesan dan efektif yang PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA melalui lakaran . .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

.7.'2.3%! 995. %07-9.7.3!02-0.3%07-.3...3!03.

.

 240 0/: 2 .

0-.

:089.

574/:.

340 $'./.3 .. %3.2.3 .5.8  $9.989.8.2 472 !8./7 !03//.3.8$.7.947.9. ..9.8 8947. :.:25:7  $7.7.0..3 .:  .7.3 %3./. !&$%!#&#&& %#!#$ .3 03807..38..8.3 4342  438050.3-:.!07239..8. %3.:  03:8.902.8  %0$:507$573 !03 472 38  443477.3 -.0307.3&27..0.7. .9.9.34/ 472 !02039.7.9.3.2  ..

3 02:/.3 $.44309 .3 808...3 80/. 425:907.3 $04.2. !&$%!#&#&& %#!#$ .:3..

1..3..9 !02-039.3 .5.:3.3307 !&$%!#&#&& %#!#$ ./&..3 .3 07.3&39: 02-:.:78:8 .

9..7.7..!03/0.2!03.3%..3!02-0.3.3 !&$%!#&#&& %#!#$ .

 . 4394 32.!03/0.9%:947.3%$0-.9.89.9.33907.91 !&$%!#&#&& %#!#$ .: %45...

3%$0-..9..!03/0..3 !&$%!#&#&& %#!#$ .9!03074.

3%$0-..95.9.8 !&$%!#&#&& %#!#$ .!03/0..

..!03/0.3%$0-.8 !&$%!#&#&& %#!#$ .942:3.9.

.3%....8.7!03:3. %02..4394#.8 .2! ! 0.303.3.3.

%.3 !03/0.3.350/.39.3 2:7/ 2:7/.7502-0..3.9./:3.3    39 .3 % !03074./:3/.3/..3%:947.3808:.3:8.3:8. 439089:.2.: .38:2-./. .3.3.2.3./:3 O 03.2..7. /.79.9.3/.8!02-0./:3. 3/:8/.3438059.805079 084549.-%.5./:3 9..3 .2../:305..2./:3.0/:5.4.7. 087!:7-.3. !&$%!#&#&& %#!#$ .3 2.9 O 0307.2.34 O 0307.7 .2.

.791.73 9./..8 3507:202:..3-07.3.340:7:80..207..8.3 .7.20207.2.80. $093/:8 O :7:203.3/....7./:3..3/02:.-84.38/0.7 9.3/03.2-.9 O :7//239.39: 03.950.3..:39: 203.9.7/.7.3 /.2-.30/.7.30.3/5.78.9.7..3 !&$%!#&#&& %#!#$ .3 &38:7!09749820 39. .305.7.3.9 $/084 ! !$0.5..9.7.7.79.%3.09.7.2-.3.3 203. 03. 0/.!0307.7 .791.723..3945502-0.3.

/..3.7.3 07.3..80-.3 203.3/..7.9.9.7202-:.340:7: O:7:-0793/..9 O$005.7.302-..425:907/.502:/.820.7..3203..7..98/0 :7:2030/.350.9805079.

807..2-::.3.5.33. #:2:8.3:38:75.974982005.9/..3.9.3-078..9.3.7.50207.3.7 20.2.3/ /./.9502-0.3.73/./03.7.3 O:7:207:2:8..9.50....3.350.8502-0.3 203.3/80-0.203.7 O :7//239.7.9.8.:39:/0.

349.3.. !03.

3  !&$%!#&#&& %#!#$ .9. #0108 .9.

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

3 !&$%!#&#&& %#!#$ 20.3 /.207:5.7.3 .. 8..:.9:903 ## -0708.301091 .3 8..

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .