PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

(2000 – hingga kini) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Nawi No. 33310 Gerik.com Kelulusan Akademik : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (USM) Dengan Kepujian. K. Perak. Perak. SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang.BIODATA RINGKAS Nama : Zazili Bin Md. Gerik. Miri (1996 – 2000) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 2. : nurlie@hotmail.1996 / Universiti Sains Malaysia. Baru Jawatan Alamat Sekolah E-Mail KELULUSAN AKADEMIK : 700124-03-5393 : Guru Cemerlang DG52 : SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Tahun / Institusi : 1992 . Pulau Pinang PENGALAMAN MENGAJAR 1.P.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9. Menerima Anugerah Gemilang Akademik Inovasi P&P Sekolah Menengah Anjuran Jabatan Pendidikan Perak . 5. Guru Cemerlang Geografi 2006. 2001 2. 3. 7. 8. 6. Anugerah Tokoh Guru ICT Dalam P&P Peringkat Negeri Perak 2009. Johan Anugerah Guru ICT Dalam P&P Peringkat Kebangsaan 2008. 2003. Vietnam Anjuran UNESCO Dan Microsoft Asia Pasifik. . Johan Peringkat Daerah Guru Inovasi P&P Sekolah Menengah 2007 Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak. Mewakili Malaysia ke Microsoft Regional Innovative Teachers’ Conference 2008 Hanoi. Johan Anugerah Guru ICT Dalam P&P Peringkat Negeri Perak 2008. Menerima Anugerah Penyelaras Makmal Komputer Peringkat Negeri Perak Tahun 2002.PENCAPAIAN / KEJAYAAN 1. Menerima Anugerah Guru Inovasi Hulu Perak Anjuran Majlis Daerah Hulu Perak Sempena Sambutan Hari Merdeka Peringkat Daerah 2002. 2004 dan 2006 4.

JOHAN ANUGERAH GURU ICT DALAM P&P PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

JOHAN ANUGERAH GURU ICT DALAM P&P PERINGKAT NEGERI PERAK 2008 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Pencapaian Yang Melebihi Dari Apa Yang Dijangka.

Kejayaan Pengajaran & Pembelajaran Berkait Rapat Dengan Sifat Dan Sikap Guru Itu Sendiri. Segala-galanya bermula daripada… PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

5 Dalam P&P Pembelajaran Masteri.9 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Kostruktivisme.6 Pembelajaran Kontekstual.1 Penggunaan Kajian Masa Depan.7 TOC (Theory Of Constraints).8 Pembelajaran Akses Kendiri.3 Maklumat & Belajar Cara Belajar.2 Teknologi Kemahiran Berfikir.4 Komunikasi (ICT) Kecerdasan Pelbagai.

KBKK. Kontekstual. dan lain-lain pedagogi yang sesuai. Aktiviti Penerapan : • Perbincangan • Penilaian / soal jawab. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . : ICT (Aplikasi Dan Pemudah Komunikasi ).40 – 11.Contoh Penulisan Rancangan Mengajar (Untuk Buku Rekod) GEOGRAFI Kelas Masa Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran Pendekatan : 5 Pintar : 9. : Patriotisme / Unsur Alam Sekitar / 16 Nilai Murni Media Bantu Mengajar : Penilaian / Refleksi Catatan : Ditulis selepas selesai proses P&P : Ditulis jika proses P&P dibatalkan.00 (2 Masa) : : Boleh diukur.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. Konstruktivisme

Murid dapat
menyelesaikan

masalah dalam pelbagai situasi.
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2. Pembelajaran Konstektual

Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian.

Pengalaman Harian Individu

Kehidupan Masyarakat

Persekolahan

Alam Pekerjaan PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

masa kini dan masa depan.3. KAJIAN MASA DEPAN Pembelajaran yang membolehkan murid sedar tentang sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya agar dapat membuat keputusan yang bijaksana dan menyampaikan idea melalui kreativiti tersendiri.4. KEMAHIRAN BERFIKIR Kebolehan murid menggabungjalinkan pengetahuan. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

BELAJAR CARA BELAJAR Aktiviti-aktiviti yang memberi satu idea atau maklumat baru kepada murid.5. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Contohnya : Murid dilatih menentukan perbezaan antara fakta dengan pendapat.

KECERDASAN PELBAGAI Kebolehan murid mengaplikasikan kecerdasan pelbagai yang ada melalui bakat semulajadinya seperti mengumpul. mengelas dan menyusun maklumat dan data. rajah dan jadual. serta mempersembahkan laporan dalam bentuk lisan dan tulisan. melukis peta. (Kepelbagaian cara pembelajaran) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .6.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Teknik dan proses TOC menggunakan teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan konkrit. THEORY OF CONSTRAINS (TOC) TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah yang berdasarkan pemikiran logik dan sistematik.7.

8. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Pembelajaran Masteri Merupakan suatu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit seterusnya.

Dengan ini murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab dan berdikari ke atas pembelajaran mereka.9. Pembelajaran Akses Kendiri SELF-ACCESS LEARNING (SAL) Satu kaedah yang memberi peluang kepada murid mengakses maklumat dan bahan sendiri. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri.

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara terancang dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

.“Segala kehebatan dan kecemerlangan telah ada dalam diri. Zhatzelee PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Jangan sesekali bertangguh kerana orang cemerlang menunjukkan hasil manakala orang gagal memberikan alasan”. sekadar menanti untuk digerak dan diserlahkan.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Contoh Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran Menggunakan ICT PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Apakah maksud “Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran” Menggunakan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Secara Terancang Dan Bersesuaian Dalam Proses Pembelajaran PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Bukan secara bidan terjun Perancangan Dan Persediaan Bersesuaian dengan kehendak kurikulum Ada perkakasan dan perisian yang boleh digunakan. Ikut Sukatan Atau HSP Beli Atau Bina Sendiri PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Apakah Syarat Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran” Dirancang dengan baik.

Kepentingan Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Melaksanakan Eksperimen Yang Sukar Dijalankan Aktiviti Pembelajaran Yang Menarik Meningkatkan Kefahaman Dan Penguasaan Murid Mengakses Dan Mengumpul Maklumat Yang Sukar Diperolehi Memberi Peluang Pembelajaran Pembelajaran Kendiri Mengikut Kemampuan Individu PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Kenal pasti kemampuan murid Kenal pasti unit pembelajaran yang bersesuaian.Bahan dan peralatan .PERANAN GURU DAN MURID SEMASA PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Apakah Peranan Guru ?.Masa .Kandungan Persediaan perisian yang sesuai Sebagai fasilitator Menyediakan bahan lembaran kerja PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Perancangan yang rapi .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Semua Yang Di Rancang Ini Akan Di gunakan Oleh Pelajar PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Kebanyakan bahan COURSEWARE telah berada di Sekolah. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

edu.moe. Terbitan BTP Geografi (2005) Pergerakan Plat Tektonik Menengah Atas Bahasa Melayu (2005) Pemahaman Daripada Pelbagai Teks (KOMSAS) Tingkatan 1 .Tok Janggut Tingkatan 2 Geografi (2005) Eksplorasi Tanah Tinggi Di Malaysia Tingkatan 1 Pendidikan Islam (2005) Ibadat Puasa Tingkatan 2 Seni Visual (2005) Catan Tingkatan 4 Bahasa Melayu (2005) Tingkatan 1 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .3 Sejarah (2005) Tamadun Awal Manusia Tingkatan 4 Sejarah (2005) Tokoh Tempatan .my:8080/web/guest/produk/cdri Kursus Pendidikan.Perisianhttp://www.

moe.edu.my:8080/web/guest/produk/cdri PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Terbitan BTP http://www.Perisian Kursus Pendidikan PPSMI.

Terbitan BTP http://www. Kuala Lumpur (2004) Sri Nara Bahasa Melayu (2004) Kasih Sayang Ibu Bapa PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Histogram Form 4 Physics (2005) The Super Spring-Pen Form 4 English (2005) Looking For A rain God Form 4 Pementasan oleh SMK Victoria.my:8080/web/guest/produk/cdri Pendidikan Islam (2005) Cara-Cara Mengerjakan Ibadat Haji dan Umrah Tingkatan 4 Bahasa Melayu (2005) Menulis Karangan Jenis Ceramah Tingkatan 4 Ekonomi (2005) Konsep Keanjalan Harga Permintaan Tingkatan 4 Mathematics (2005) Statistics .edu.VCD Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Terbaik.moe.

Gunakan Kemudahan Schoolnet. Makmal Komputer Dan Bilik Akses Yang Disediakan Di Sekolah. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Hafazan. Kad Ucapan. Banner PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Gunakan Untuk Membuat Pembentangan Kerja Kursus.

Pendekatan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Tutorial Contoh Animasi Atau Topikal Latihan Interaktif PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Penerokaan PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Aplikasi PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Komunikasi PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Indus dan Hwang Ho.00 (80 Minit) : Bab 1 : Tamadun Awal Manusia Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran. KMD dan lainlain pedagogi yang sesuai. Kontekstual.  Mengkaji tamadun-tamadun awal dunia seperti Mesopotamia. murid-murid akan dapat:  Menerangkan konsep tamadun dan ciri-ciri tamadun.40 – 2. Mesir Purba. Pendekatan : ICT (Penerokaan dan Tutorial). PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .  Menerangkan sumbangan tamadun kepada kehidupan manusia kini.Contoh Rancangan Mengajar Penggunaan ICT Dalam P&P Kelas Masa Tema / Tajuk : 4B : 12.

Media Bantu Mengajar Aktiviti : Slide show. : Set Induksi :  Guru menayangkan slide gambar-gambar tamadun awal untuk menarik minat pelajar dan kaitkan dengan topik pembelajaran hari ini. Genarasi kini perlu memuliharakan artifak-artifak sejarah. dan edaran bercetak.Penerapan : Unsur Petrotisme – Cintakan Kepada Warisan Negara. CD P&P Sejarah Tingkatan 4. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Aktiviti :  Murid diminta memerhatikan gambar yang dipamerkan dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan.

Penilaian / Refleksi Catatan : : PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Rumusan : Guru merumuskan hasil pembelajaran hari ini dan mengaitkannya dengan unsur patriotisme kepada pelajar.Aktiviti : Selepas melihat slide. Guru bertindak sebagai pemudah cara / pemerhati dan pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran bersama rakan disebelah. guru mengedarkan lembaran kerja dan mengarahkan pelajar membuka komputer dan menjalankan aktiviti seperti yang diarahkan oleh guru.  Murid diminta menyiapkan hasil kerja untuk dilekatkan di dalam buku latihan / nota.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

.… merupakan salah satu teknik KEMAHIRAN BELAJAR berkesan dan efektif yang PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA melalui lakaran .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

7. %07-9.'2.3.3%07-.7.3!02-0.3%! 995....3!03.

.

 240 0/: 2 .

0-.

:089.

574/:.

9.2  .9.8  %0$:507$573 !03 472 38  443477. %3. %3.989.3 .8  $9./..7.8 8947.9..38.. :.8$.3-:.3 -..3 03807. .:  03:8./.0.:25:7  $7.:  .3 .947.3.3.7.8.9..3 .902.3 4342  438050. ..8.0307.5.7.8.3 %3.. !&$%!#&#&& %#!#$ ..3&27.2 472 !8./7 !03//.9.!07239.7.2.7.340 $'.0.34/ 472 !02039.

:3.2. !&$%!#&#&& %#!#$ .3 $..3 80/.3 $04..3 808. 425:907..3 02:/.44309 .

.:3.3 .5.1.3 .3.3 07..9 !02-039..3307 !&$%!#&#&& %#!#$ ./&.3&39: 02-:.:78:8 .

3 !&$%!#&#&& %#!#$ .3%.3.7.3!02-0...9.!03/0.2!03.7..

!03/0.89..33907..: %45.9.91 !&$%!#&#&& %#!#$ . . 4394 32.9.9%:947.3%$0-.

.3 !&$%!#&#&& %#!#$ .9!03074.3%$0-.9...!03/0.

!03/0..3%$0-.9..95.8 !&$%!#&#&& %#!#$ .

9..8 !&$%!#&#&& %#!#$ .942:3.!03/0..3%$0-.

.3%. %02.7!03:3.3.303.4394#.3..2! ! 0.8....8 .

3:8.7 ./:3. 3/:8/. 439089:.2./.8!02-0. 087!:7-.9 O 0307./:3.2.3/.3%:947.79.2..2.350/./:3 O 03.805079 084549.3 !03/0.3.2.0/:5./:305.3/./:3/./:3 9.38:2-.7.3.39. /.7502-0.3.3    39 ./:3..7.: .3..2.3 % !03074.3 2:7/ 2:7/.3:8.3808:.%.5.-%.9.3.4..3438059.3 .. .34 O 0307.3 2.9.3.2. !&$%!#&#&& %#!#$ ..

7./:3...3.78.7 . .7.3.9.2-.7 9.3 /./.340:7:80.30.3 203.8 3507:202:..3..!0307..2-. 03.. 0/..207.73 9..3/02:.7..791.3/.7.3945502-0.3 !&$%!#&#&& %#!#$ .7.8.09. $093/:8 O :7:203.3-07..2.7.7/.3.950.2-.9.7.%3.723.305.3/03.:39: 203.7.30/.791.80..7.3/5.9 O :7//239..3 .9 $/084 ! !$0.20207.-84.38/0.3 &38:7!09749820 39.5.9..39: 03.79.3.

7.350.302-.340:7: O:7:-0793/.820.9805079.7.9..9.3..7202-:.7.7.3203.3 203.80-.7.98/0 :7:2030/.425:907/...3./..3/..9 O$005.502:/...3 07.

3/ /.807.3.9.50./.5. #:2:8.7./03....50207.9/.3 O:7:207:2:8.3-078.8502-0..3.7.3.2.350..7.8.33.9.203.3:38:75.3.3/80-0.3.7 O :7//239.73/..7 20.9502-0.9.3..9.:39:/0.3 203.974982005.2-::.

.349.3. !03.

9.3  !&$%!#&#&& %#!#$ . #0108 .9.

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

3 .3 /. 8.207:5..:..3 !&$%!#&#&& %#!#$ 20.9:903 ## -0708.3 8..301091 .7.

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful