PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

(2000 – hingga kini) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Perak. Baru Jawatan Alamat Sekolah E-Mail KELULUSAN AKADEMIK : 700124-03-5393 : Guru Cemerlang DG52 : SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Gerik. Tahun / Institusi : 1992 . Miri (1996 – 2000) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 2.BIODATA RINGKAS Nama : Zazili Bin Md. Nawi No. K. 33310 Gerik. Perak.com Kelulusan Akademik : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (USM) Dengan Kepujian. Pulau Pinang PENGALAMAN MENGAJAR 1.1996 / Universiti Sains Malaysia. : nurlie@hotmail. SMK Dato’ Seri Wan Mohamed. Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang.P.

. 2001 2. 8. Mewakili Malaysia ke Microsoft Regional Innovative Teachers’ Conference 2008 Hanoi. 6. Johan Anugerah Guru ICT Dalam P&P Peringkat Kebangsaan 2008. 2004 dan 2006 4. 3. Menerima Anugerah Gemilang Akademik Inovasi P&P Sekolah Menengah Anjuran Jabatan Pendidikan Perak . Guru Cemerlang Geografi 2006.PENCAPAIAN / KEJAYAAN 1. 2003. Menerima Anugerah Penyelaras Makmal Komputer Peringkat Negeri Perak Tahun 2002. Johan Anugerah Guru ICT Dalam P&P Peringkat Negeri Perak 2008. Johan Peringkat Daerah Guru Inovasi P&P Sekolah Menengah 2007 Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak. 5. Vietnam Anjuran UNESCO Dan Microsoft Asia Pasifik. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 9. Anugerah Tokoh Guru ICT Dalam P&P Peringkat Negeri Perak 2009. Menerima Anugerah Guru Inovasi Hulu Perak Anjuran Majlis Daerah Hulu Perak Sempena Sambutan Hari Merdeka Peringkat Daerah 2002. 7.

JOHAN ANUGERAH GURU ICT DALAM P&P PERINGKAT KEBANGSAAN 2008 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

JOHAN ANUGERAH GURU ICT DALAM P&P PERINGKAT NEGERI PERAK 2008 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pencapaian Yang Melebihi Dari Apa Yang Dijangka. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Segala-galanya bermula daripada… PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Kejayaan Pengajaran & Pembelajaran Berkait Rapat Dengan Sifat Dan Sikap Guru Itu Sendiri.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

6 Pembelajaran Kontekstual.7 TOC (Theory Of Constraints).2 Teknologi Kemahiran Berfikir.5 Dalam P&P Pembelajaran Masteri.1 Penggunaan Kajian Masa Depan.4 Komunikasi (ICT) Kecerdasan Pelbagai.8 Pembelajaran Akses Kendiri.Kostruktivisme.9 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .3 Maklumat & Belajar Cara Belajar.

Kontekstual. KBKK. : ICT (Aplikasi Dan Pemudah Komunikasi ). : Patriotisme / Unsur Alam Sekitar / 16 Nilai Murni Media Bantu Mengajar : Penilaian / Refleksi Catatan : Ditulis selepas selesai proses P&P : Ditulis jika proses P&P dibatalkan.Contoh Penulisan Rancangan Mengajar (Untuk Buku Rekod) GEOGRAFI Kelas Masa Tema / Tajuk Hasil Pembelajaran Pendekatan : 5 Pintar : 9. Aktiviti Penerapan : • Perbincangan • Penilaian / soal jawab.00 (2 Masa) : : Boleh diukur. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . dan lain-lain pedagogi yang sesuai.40 – 11.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1. Konstruktivisme

Murid dapat
menyelesaikan

masalah dalam pelbagai situasi.
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2. Pembelajaran Konstektual

Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian.

Pengalaman Harian Individu

Kehidupan Masyarakat

Persekolahan

Alam Pekerjaan PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3. masa kini dan masa depan. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . KAJIAN MASA DEPAN Pembelajaran yang membolehkan murid sedar tentang sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau.

4. KEMAHIRAN BERFIKIR Kebolehan murid menggabungjalinkan pengetahuan. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya agar dapat membuat keputusan yang bijaksana dan menyampaikan idea melalui kreativiti tersendiri.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . BELAJAR CARA BELAJAR Aktiviti-aktiviti yang memberi satu idea atau maklumat baru kepada murid.5. Contohnya : Murid dilatih menentukan perbezaan antara fakta dengan pendapat.

rajah dan jadual. serta mempersembahkan laporan dalam bentuk lisan dan tulisan. (Kepelbagaian cara pembelajaran) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . mengelas dan menyusun maklumat dan data. melukis peta. KECERDASAN PELBAGAI Kebolehan murid mengaplikasikan kecerdasan pelbagai yang ada melalui bakat semulajadinya seperti mengumpul.6.

THEORY OF CONSTRAINS (TOC) TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah yang berdasarkan pemikiran logik dan sistematik. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .7. Teknik dan proses TOC menggunakan teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan konkrit.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .8. Pembelajaran Masteri Merupakan suatu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

Murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri. Pembelajaran Akses Kendiri SELF-ACCESS LEARNING (SAL) Satu kaedah yang memberi peluang kepada murid mengakses maklumat dan bahan sendiri. Dengan ini murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab dan berdikari ke atas pembelajaran mereka. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .9.

Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara terancang dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Jangan sesekali bertangguh kerana orang cemerlang menunjukkan hasil manakala orang gagal memberikan alasan”. sekadar menanti untuk digerak dan diserlahkan. Zhatzelee PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ..“Segala kehebatan dan kecemerlangan telah ada dalam diri.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Contoh Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran Menggunakan ICT PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Apakah maksud “Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran” Menggunakan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Secara Terancang Dan Bersesuaian Dalam Proses Pembelajaran PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Ikut Sukatan Atau HSP Beli Atau Bina Sendiri PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Bukan secara bidan terjun Perancangan Dan Persediaan Bersesuaian dengan kehendak kurikulum Ada perkakasan dan perisian yang boleh digunakan.Apakah Syarat Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran” Dirancang dengan baik.

Kepentingan Penggunaan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Melaksanakan Eksperimen Yang Sukar Dijalankan Aktiviti Pembelajaran Yang Menarik Meningkatkan Kefahaman Dan Penguasaan Murid Mengakses Dan Mengumpul Maklumat Yang Sukar Diperolehi Memberi Peluang Pembelajaran Pembelajaran Kendiri Mengikut Kemampuan Individu PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PERANAN GURU DAN MURID SEMASA PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Apakah Peranan Guru ?.Masa . Kenal pasti kemampuan murid Kenal pasti unit pembelajaran yang bersesuaian.Bahan dan peralatan . Perancangan yang rapi .Kandungan Persediaan perisian yang sesuai Sebagai fasilitator Menyediakan bahan lembaran kerja PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Semua Yang Di Rancang Ini Akan Di gunakan Oleh Pelajar PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Kebanyakan bahan COURSEWARE telah berada di Sekolah. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Perisianhttp://www.edu.3 Sejarah (2005) Tamadun Awal Manusia Tingkatan 4 Sejarah (2005) Tokoh Tempatan .moe. Terbitan BTP Geografi (2005) Pergerakan Plat Tektonik Menengah Atas Bahasa Melayu (2005) Pemahaman Daripada Pelbagai Teks (KOMSAS) Tingkatan 1 .Tok Janggut Tingkatan 2 Geografi (2005) Eksplorasi Tanah Tinggi Di Malaysia Tingkatan 1 Pendidikan Islam (2005) Ibadat Puasa Tingkatan 2 Seni Visual (2005) Catan Tingkatan 4 Bahasa Melayu (2005) Tingkatan 1 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .my:8080/web/guest/produk/cdri Kursus Pendidikan.

moe.edu. Terbitan BTP http://www.my:8080/web/guest/produk/cdri PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Perisian Kursus Pendidikan PPSMI.

VCD Amalan Pengajaran Dan Pembelajaran Terbaik.moe. Kuala Lumpur (2004) Sri Nara Bahasa Melayu (2004) Kasih Sayang Ibu Bapa PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Histogram Form 4 Physics (2005) The Super Spring-Pen Form 4 English (2005) Looking For A rain God Form 4 Pementasan oleh SMK Victoria.edu. Terbitan BTP http://www.my:8080/web/guest/produk/cdri Pendidikan Islam (2005) Cara-Cara Mengerjakan Ibadat Haji dan Umrah Tingkatan 4 Bahasa Melayu (2005) Menulis Karangan Jenis Ceramah Tingkatan 4 Ekonomi (2005) Konsep Keanjalan Harga Permintaan Tingkatan 4 Mathematics (2005) Statistics .

Gunakan Kemudahan Schoolnet. Makmal Komputer Dan Bilik Akses Yang Disediakan Di Sekolah. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Hafazan.Gunakan Untuk Membuat Pembentangan Kerja Kursus. Banner PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Kad Ucapan.

Pendekatan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Tutorial Contoh Animasi Atau Topikal Latihan Interaktif PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Penerokaan PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Aplikasi PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

Pendekatan : ICT Sebagai Alat Komunikasi PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

 Menerangkan sumbangan tamadun kepada kehidupan manusia kini. Indus dan Hwang Ho. Kontekstual. Mesir Purba. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . murid-murid akan dapat:  Menerangkan konsep tamadun dan ciri-ciri tamadun. Pendekatan : ICT (Penerokaan dan Tutorial). KMD dan lainlain pedagogi yang sesuai.00 (80 Minit) : Bab 1 : Tamadun Awal Manusia Hasil Pembelajaran Di akhir pembelajaran.Contoh Rancangan Mengajar Penggunaan ICT Dalam P&P Kelas Masa Tema / Tajuk : 4B : 12.  Mengkaji tamadun-tamadun awal dunia seperti Mesopotamia.40 – 2.

: Set Induksi :  Guru menayangkan slide gambar-gambar tamadun awal untuk menarik minat pelajar dan kaitkan dengan topik pembelajaran hari ini. CD P&P Sejarah Tingkatan 4. Genarasi kini perlu memuliharakan artifak-artifak sejarah. Aktiviti :  Murid diminta memerhatikan gambar yang dipamerkan dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan. dan edaran bercetak. Media Bantu Mengajar Aktiviti : Slide show. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .Penerapan : Unsur Petrotisme – Cintakan Kepada Warisan Negara.

Guru bertindak sebagai pemudah cara / pemerhati dan pelajar melaksanakan aktiviti pembelajaran bersama rakan disebelah.Aktiviti : Selepas melihat slide. guru mengedarkan lembaran kerja dan mengarahkan pelajar membuka komputer dan menjalankan aktiviti seperti yang diarahkan oleh guru. Penilaian / Refleksi Catatan : : PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Rumusan : Guru merumuskan hasil pembelajaran hari ini dan mengaitkannya dengan unsur patriotisme kepada pelajar.  Murid diminta menyiapkan hasil kerja untuk dilekatkan di dalam buku latihan / nota.

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

… merupakan salah satu teknik KEMAHIRAN BELAJAR berkesan dan efektif yang PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA melalui lakaran . .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .

3!02-0.3...3!03.3%! 995.7..'2.3%07-. %07-9.7.

.

 240 0/: 2 .

0-.

:089.

574/:.

3-:.7.8 8947.3 4342  438050.2.3 .9..3 %3.3 -..34/ 472 !02039.3 .989..340 $'..:  03:8. %3.947..8  %0$:507$573 !03 472 38  443477.9.7.:25:7  $7.5.7.3 03807././7 !03//.2 472 !8..8. !&$%!#&#&& %#!#$ .3&27.8  $9. . .0.3 .0. :. %3.9.7.!07239.:  .9.3.2  .38.9.902./.7..3.0307.8$..8.8.

:3.3 80/..3 $04. !&$%!#&#&& %#!#$ .. 425:907.44309 .3 808.3 $.2.3 02:/..

1.:78:8 .3&39: 02-:.3 .3307 !&$%!#&#&& %#!#$ .9 !02-039.:3./&.5.3...3 07.3 ..

2!03..!03/0.3.7.3!02-0.7.3 !&$%!#&#&& %#!#$ ..9..3%.

 4394 32.!03/0.89..3%$0-.91 !&$%!#&#&& %#!#$ .9%:947.9.33907.9..: %45. .

3 !&$%!#&#&& %#!#$ ....3%$0-.9!03074.!03/0.9.

95..9.!03/0..3%$0-.8 !&$%!#&#&& %#!#$ .

8 !&$%!#&#&& %#!#$ .!03/0..3%$0-.9..942:3.

.3%.2! ! 0.303... %02.8.3..4394#.8 .7!03:3..3.

2.3808:..3.8!02-0.34 O 0307. 439089:.3 % !03074. !&$%!#&#&& %#!#$ .7 . /.: .9.7502-0.350/.3 2..2.3.2.5.3438059./:3.3. .2.9.%.3.3:8.7. 3/:8/.-%.3.805079 084549.3%:947.3:8..3 !03/0./:3/..7.79.3    39 ..3/./:3././:305.2./:3 9.9 O 0307.2.3.0/:5.3/./:3 O 03. 087!:7-.3 ./:3.4.3 2:7/ 2:7/.38:2-.39.2..

38/0.20207.305.723..3 . 03.09.207.-84.7 ..2.30/.8.7...3.950.7.:39: 203.!0307.2-..8 3507:202:.3/02:.791.3. .3...7..80.39: 03.7.7.3.791.3-07.7.9 O :7//239.9.3/03.3/5.3 !&$%!#&#&& %#!#$ .7 9.%3. 0/..7..3/.7.7/.2-..73 9.5../:3.3 &38:7!09749820 39.9.9.78.3945502-0.30./.9 $/084 ! !$0.3 /.2-. $093/:8 O :7:203.3 203.79..7.340:7:80.3.

3.7.3 203..340:7: O:7:-0793/..9..302-.502:/.7.9805079.7.7..9 O$005./.3/...98/0 :7:2030/.80-.820...7.3.7202-:.350.3 07.425:907/.3203.9.

:39:/0.50..2.974982005...33.9.7.9/.3 O:7:207:2:8.3/ /.5..7.73/.3/80-0..350.3-078.3./03.3.9.7 20.7. #:2:8.9.203./.3 203.3.3.9.2-::.3.8.3:38:75..50207..8502-0.807.9502-0.3.7 O :7//239.

!03.3..349.

9.3  !&$%!#&#&& %#!#$ . #0108 .9.

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

.7.:.207:5.3 .. 8..3 !&$%!#&#&& %#!#$ 20.3 8.301091 .3 /.9:903 ## -0708.

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

!&$%!#&#&& %#!#$ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful