Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama: Tn. Unyil, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat Jl. Taman Siswa no 101, Yogyakarta Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan menerangkan dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada : Nama : Hasbi Ash Siddiqy Vadaq, SH., MHum Pekerjaan : Advokat Para Advokat yang beralamat di kantor Hukum (Hasbi & Rekan), beralamat: Jl Taman Siswa no. 137 Yogyakarta, bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa KHUSUS Untuk menjadi Kuasa Hukum / membela hak-hak pemberi kuasa, serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan pemberi kuasa menurut hukum dalam perkara : PERDATA Sebagai Untuk : kuasa hukum penggugat : mewakili permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari No. 28/PDT.G/2009/PN.WNS terhadap pengosongan lahan obyek sengketa sesuai putusan pengadilan : Ketua PN Wonosari

Pada

Untuk itu, Penerima Kuasa dikuasakan untuk membuat dan menandatangani surat - surat, menghadap instansi yang berwenang, melihat dan mempelajari berkas perkara, berita acara, meminta keterangan-keterangan, meminta penetapan-penetapan, putusan, dapat mengambil segala tindakan yang penting, perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, mempertahankan kepentingan Pemberi Kuasa, membalas perlawanan serta dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa guna kepentingan tersebut di atas. Dan selanjutnya mewakili pemberi kuasa untuk mengambil segala tindakan yang perlu bagi kepentingan pemberi kuasa sebagaimana lazimnya pekerjaan seorang Advokat , selanjutnya kuasa ini dengan tegas diberikan hak subsitusi dan hak retensi

Yogyakarta, 26 Febuari 2011 Yang diberi kuasa, kuasa, Yang memberi

MATER AI 6000 Hasbi Ash Siddiqy Vadaq, SH., MHum Tn. Unyil

Anda mungkin juga menyukai