P. 1
Struktur Organisasi Kpm [Tot]

Struktur Organisasi Kpm [Tot]

|Views: 46|Likes:
Dipublikasikan oleh Chai Kok Chin

More info:

Published by: Chai Kok Chin on Sep 17, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2011

pdf

text

original

Kursus Induksi

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

Pengenalan kepada struktur dan organisasi
Definisi struktur

Satu bentuk susunan secara berlapis dan setiap lapisan mempunyai hirarki tertentu. Susunan itu menjelaskan “ranking” jawatan, fungsi, bidang tugas dan tanggungjawab. Semakin tinggi susunan itu, semakin tinggi jawatan yang disandang, semakin banyak fungsinya, semakin besar bidang tugas dan tanggungjawab yang perlu dilakukan.

22

Definisi organisasi
Satu kumpulan individu yang telah setuju bekerjasama untuk satu-satu tujuan yang tertentu. Jentera yang menggembleng kerja dan tenaga manusia untuk mencapai sesuatu matlamat. Mempunyai 5 unsur seperti : 1. dasar yang tegas, 2. tujuan yang jelas, 3. adanya kepimpinan wakilan, 4. anggota yang konkrit serta 5. usaha yang positif dan kreatif.
33

Model organisasi dan struktur.
Kementerian Pelajaran Malaysia ;
Ø Ø Ø

satu organisasi formal terbentuk dari unit-unit sosial yang kompleks mengandungi peraturan, peranan, dan matlamat, yang berasaskan kepada pola-pola kewibawaan.

Setiap unit yang terdapat di dalam gabungan yang kompleks itu adalah penting; ia memberi makna ke arah memahami Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai satu organisasi. Perhubungan di antara unsur atau unit di dalamnya ialah strukturnya.
Ø

Misalnya perhubungan di antara Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dengan Pengarah Bahagian atau di antara Pengetua dengan guru-gurunya.

44

55 . 1 2 Petunjuk 3 8 7 4 1-8 : unit-unit yang terdapat di dalam Kementerian Pelajaran Malaysia 6 5 Rajah 1 : Model Struktur dan Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia.Model Organisasi dan Struktur.

iaitu jasmani.Rasional Struktur dan Organisasi • Berdasarkan Rajah 1. mencapai matlamat-matlamat yang khusus. 66 • • • • . matlamatnya menolong dan memajukan pertumbuhan dan perkembangan seseorang individu dari semua aspek. maka individu yang terdapat di dalam organisasi akan menjalankan tugas masing-masing demi kepentingan masyarakat dan negara. setiap individu atau unit dapat memainkan peranan masing-masing secara berkesan. sosial dan moral. emosi. akal.

misi dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Bertindak mengikut misi dan objektif yang telah ditetapkan. 77 . menjadi warganegara yang berguna. Paksinya Falsafah Pendidikan Kebangsaan. patriotik dan bertanggungjawab. Proses pendidikan menggalakkan.Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ø Ø perkembangan diri individu dan orentasi terhadap masyarakat dan negara.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu. emosi dan jasmani berdasarkankepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 88 .Falsafah Pendidikan Kebangsaan. rohani .

Membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara Malaysia.Misi Kementerian Pelajaran Malaysia. 99 .

Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. berketrampilan dan sejahtera. 1010 . berilmu. berakhlak mulia. Melahirkan insan yang beriman. Memberi peluangpeluang pendidikan kepada semua warganegara.Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.

sistem pentadbiran pendidikan diawasi sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Perlembagaan Persekutuan telah menentukan bahawa pendidikan adalah tanggungjawab kerajaan persekutuan.Carta organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia. Di negara kita. memastikan dasar pendidikan serta pentadbiran ke seluruh sistem pendidikan itu berjalan dengan berkesan. Ketua Kementerian Pelajaran ialah Menteri Pelajaran. Ø 1111 . Ø ahli kabinet dan bertanggungjawab kepada Parlimen.

SPS 3. SKPP(2P) 9. SPS/PKhas 7.CARTA ORGANISASI JABATAN PELAJARAN NEGERI Pengarah Pelajaran Negeri Tim. SPP 6.8 9. Unit ICT 10. Pengarah Pelajaran Negeri Petunjuk : 1.2 3. SJK 8. Sekolah Pengetua / Guru Besar 1212 . Pegawai Pelajaran Daerah (11 ) 1. SPIM 4. SPA 2. SPPK 5.6 7.4 5.

CARTA ORGANISASI PEJABAT PELAJARAN DAERAH Pegawai Pelajaran Daerah Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan dan Khidmat Sokongan Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan Sekolah Pengetua / Guru Besar 1313 .

CARTA ORGANISASI SEKOLAH PIBG Lembaga Tatatertib Pengetua/Guru Besar Lembaga Pengelola Sekolah Guru-guru Penolong Kanan Penyelia Petang Ketua Bidang Guru Guru Guru Guru Kakitangan sokongan Kakitangan sokongan 1414 .

JABATAN-JABATAN UTAMA DI BAWAH KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 1515 .

JABATAN SEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1616 .

CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN SEKOLAH Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Sekolah Pengarah Bahagian Sekolah Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Pengarah Pusat Perkembang an Kurikulum Pengarah Bahagian Buku Teks Pengarah Bahagian Sukan 1717 .

FUNGSI JABATAN SEKOLAH Tim. menetapkan harga dan mengawal mutu fizikal buku teks. penyelarasan. memastikan murid di luar SPBT mendapat bekalan. melaksanakan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) bagi semua Sekolah Rendah. mengawal penggunaan buku teks di sekolah bantuan kerajaan dan menyemak semula buku teks. 5. koheren dan berkualiti secara berterusan. 4. Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) bertanggungjawab menggubal kurikulum kebangsaan peringkat prasekolah. Ketua Pengarah Jabatan Sekolah 1. Bahagian Buku Teks bertanggungjawab menguruskan pemerakuan buku teks. guru dan pelajar. 1818 Bahagian Sukan berperanan melaksanakan pengurusan Sukan Untuk Semua. penggubalan. Bahagian Sekolah melaksanakan dasar pendidikan melalui perancangan. berteraskan Falsafah Pendidikan Negara. 2. Sekolah Menengah dan Sekolah Menengah Agama Rakyat. Bahagian Pendidikan Guru (BPG) merupakan bahagian yang bertanggungjawab untuk mengendalikan Program dan Kursus Pendidikan Perguruan Perkhidmatan dan Dalam Perkhidmatan. Usaha ini adalah bagi mencapai tahap kurikulum yang relevan kepada keperluan negara. 3. pemantauan pelbagai program persekolahan dan pengurusan persekolahan. Sukan Untuk Kecemerlangan Dan Sukan Untuk Integrasi . sekolah rendah dan menengah.

JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL 1919 .

CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL Tim. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Teknikal Pengarah Bahagian Pengurusan Teknikal dan Vokasional Pengara h Bahagian Kurikulu m Teknikal & Vokasion al Pengarah Bahagian Pengurus an Politeknik Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Teknikal & Vokasional Pengarah Bahagian Latihan & Kemajuan Staf Pengarah Bahagian Kolej Komuniti 2020 .

Ø Ø Ø Ø Ø Bahagian Pengurusan Teknikal dan Vokasional. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Teknikal dan Vokasional.FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL Tim. Bahagian Pengurusan Politeknik. 2121 . Pengarah Jabatan Pendidikan Teknikal Bertanggungjawab mengawal selia. Bahagian Kurikulum Teknikal dan Vokasional. Bahagian Latihan dan Kemajuan Staf Bahagian Kolej Komuniti.

JABATAN JABATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN MORAL 2222 .

Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Pengarah Bahagian Pendidikan Islam dan Moral Pengarah Bahagian Pendaftaran & Piawaian Pengarah Bahagian Penguatkuasa an 2323 .CARTA FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL Tim.

Tanggungjawab tersebut meliputi : Ø perancangan pembangunan dan penyelenggaraan kemajuan pendidikan Islam dan Bahasa Arab di semua peringkat persekolahan. 2424 . selaras dengan falsafah dan aspirasi pendidikan negara.FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL Tim. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Bertanggungjawab mengendalikan : Ø pengurusan dasar Pendidikan Islam dan Bahasa Arab dalam sistem pendidikan kebangsaan.

JABATAN PENDIDIKAN SWASTA 2525 .

Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Swasta Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Pengarah Bahagian Pendaftaran & Piawaian Pengarah Bahagian Penguatkuasaan 2626 .CARTA ORGANISASI JABATAN PENDIDIKAN SWASTA Tim.

Jabatan Pendidikan Swasta (JPS) berperanan. 2727 . Ø. menguruskan penubuhan dan pendaftaran semua jenis institusi pendidikan swasta (IPS) menjalankan pemantauan dan pengawalseliaan untuk memastikan dasar dan peruntukan perundangan dipatuhi. 2. menguruskan data dan maklumat pendidikan swasta.FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN SWASTA Tim. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Swasta 1. Ø. Ø. Ø. mengubal peruntukan perundangan yang berkaitan. dasar dan Pelaksanaan semua fungsi dan tanggungjawab tersebut dijuruskan kepada pencapaian matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. 3. menjalankan penyelidikan ke arah penggubalan mempromosikan pendidikan swasta ke luar negara. Juga dipertanggungjawabkan untuk. Ø.

JABATAN PENDIDIKAN KHAS 2828 .

CARTA FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN KHAS Tim. Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Khas Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Khas Pengarah Bahagian Perkhidmatan Pendidikan Khas Pengarah Latihan & Khidmat Bantu 2929 .

Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Khas Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Jabatan Pendidikan Khas bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aspek-aspek yang berkaitan. dan pengurusan kewangan bagi murid-murid kurang upaya. pembangunan. pengurusan dan pentadbiran. pengurusan kurikulum. khidmat sokongan. pengurusan murid. pengurusan kokurikulum. perancangan dan pengurusan dasar. 3030 .FUNGSI JABATAN PENDIDIKAN KHAS Tim. penyenggaraan dan perolehan. latihan dan perkembangan staf.

BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN (EPRD) 3131 .

3232 .FUNGSI BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN (EPRD) Pengarah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan berperanan sebagai urusetia Jawatankuasa Perancangan Pendidikan dan perancangan perkembangan dan pembangunan pendidikan.

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA 3333 .

London Chamber of Commerce and Industry (LCCI). University of Michigan. Melayu).FUNGSI LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia 1. 1. Institute of Building. Institute of Fire Engineers. Institute of Chartered Shipbrokers. Association of Business Executives (ABE). Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA). STAM (Bertulis) dan SPM (Matematik dan B. Lembaga Peperiksaan Malaysia sebagai badan peperiksaan kebangsaan dengan mengendalikan peperiksaan UPSR. Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) juga diperkenalkan mulai tahun 2000. The Chartered Association of Certified Accountants (CACA). Lembaga Peperiksaan Malaysia mengendalikan peperiksaanpeperiksaan luar negeri iaitu University of London. PMR. Institute of Transport. . Institute of Quantity 3434 Surveyors dan Institute of Statisticians. Association of Certified Accountants (London). SPM (Bertulis). Associated Board of the Royal School of Musics (ABRSM). City and Guilds of London Institute.

BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 3535 .

3636 .FUNGSI BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP) bertanggungjawab: Ø meningkatkan akses bagi pelajar-pelajar khususnya di luar bandar kepada bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran dalam pelbagai media yang bermutu. Ø memperkayakan persekitaran pembelajaran khususnya di sekolah-sekolah luar bandar dengan media dan teknologi pendidikan. Ø meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dengan memastikan guru-guru dan pelajarpelajar menggunakan media dan teknologi pendidikan.

INSTITUT AMINUDDIN BAKI 3737 .

khidmat perundingan. penyelidikan serta berusaha secara berterusan mempertingkat tahap pengurusan dan kepemimpinan pendidikan di kalangan pemimpinan-pemimpinan di pelbagai peringkat sistem pendidikan. penerbitan. 3838 .FUNGSI INSTITUT AMINUDDIN BAKI Pengarah Institut Aminuddin Baki Institut Aminuddin Baki (IAB) bertanggungjawab: Ø memperbaiki kualiti pendidikan di samping mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi sistem pendidikan negara. Ø IAB turut membina dan membangunkan profesionalisme dalam kepemimpinan dan pengurusan pendidikan dalam semua program latihan yang dilaksanakan setiap tahun. Ø IAB menyediakan program-program latihan berkualiti.

JABATAN PELAJARAN NEGERI 3939 .

pembangunan .FUNGSI JABATAN PELAJARAN NEGERI PENGARAH PELAJARAN NEGERI Jabatan Pelajaran Negeri adalah bertanggungjawab: Ø melaksanakan dasar pendidikan Malaysia serta menyelaraskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum. pendidikan radio dan tv. perpustakaan. penempatan. guru serta pencalonan guru untuk latihan dan pelbagai kursus. majlis sukan sekolah-sekolah. sukatan pelaqjaran. Ø Diperingkat daerah pula diketuai oleh Pegawai Pelajaran Daerah yang bertanggung jawabdidalam semua hal pentadbiran dan semua sekolah di satu-satu daerah 4040 . bantuan kewangan. pinjaman buku teks. kokurikulum.

BIDANG TUGAS KETUA SETIAUSAHA 4141 .

BIDANG TUGAS Sebagai Ketua Eksekutif dan Pegawai Pengawal: Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran bertanggungjawab: Ø menentukan pengurusan dan pentadbiran Kementerian Pelajaran berada pada tahap kualiti yang tinggi. Perancangan dan Pelaksanaan Dasar Pengurusan kewangan Pengurusan Pembangunan dan Bekalan Pengurusan dan Pembangunan Personel Lain-lain tugas 4242 . Untuk tujuan ini. tugas utama Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran adalah seperti berikut: Ø Penggubalan.

BIDANG TUGAS KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 4343 .

Menentukan fungsi Jabatan Pelajaran Negeri di semua negeri di Malaysia berjalan lancar. Bertanggungjawab menentukan semua Jabatan dan BahagianBahagian Profesional Kementerian Pelajaran berfungsi dan berjalan lancar selaras dengan keperluan negara. 4444 .BIDANG TUGAS Penasihat utama Menteri Pelajaran berhubung dengan dasar pendidikan negara dan pelaksanaannya serta hal ehwal pendidikan pada amnya. Lain-lain tugas. Merancang dan mengubal kurikulum persekolahan kebangsaan. rancangan perkembangan keiktisasan dan kenaikan pangkat pegawai perkhidmatan pendidikan.

5. Anda memohon pertukaran antara negeri dengan mengikut saluran yang ditetapkan. Senaraikan 2 (dua) fungsi dari setiap Jabatan utama Kementerian Pelajaran Malaysia. Jika anda bertugas di sekolah. Nyatakan tugas Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. 2. 4. Untuk mengetahui status permohonan tersebut. 3. Jabatan manakah anda perlu membuat rujukan. Bina semula carta organisasi Kementerian Pelajaran di peringkat Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah.SOALAN-SOALAN LATIHAN 1. siapakah Ketua Jabatan anda? 4545 .

SEKIAN TERIMA KASIH 4646 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->