Anda di halaman 1dari 1

1. Jong Carol 6.1 PENGENALAN 6.2 LATAR BELAKANG ABRAHAM MASLOW 6.

1 PENGENALAN Pendekatan humanistik nilai-nilai kemanusiaan dalam memperkembangkan potensi seseorang individu. Abraham Maslow dan Carls Rogers - pelopor kepada psikologi kemanusiaan. Perspektif humanistik mementingkan pendekatan moral dan potensi seseorang individu. lebih berpusatkan kepada murid (klien) Untuk menentukan tindakan yang diambil - nilai manusia, hak individu, tindakan diri dan harga diri. pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaannya. (setiap individu - cara belajar yang berbeza. P & P - mengikut kehendak dan perkembangan emosi ) setiap individu mempunyai potensi dan keinginan mencapai kecemerlangan kendiri. Teori Hierarki Keperluan Maslow (Motivation and Personality 1954) - Abraham Maslow : tenaga manusia untuk berkembang dengan sihat dan mampu mencapai kesempurnaan. Maslow mengkritik Sigmund Freud - tanggapan terhadap konflikkonflik tidak disedari. Abraham Maslow - perkembangan personaliti/ sahsiah individu -> keperluan yang paling dominan pada dirinya.

6.2 LATAR BELAKANG ABRAHAM MASLOW dilahirkan pada tahun 1908 di Brooklyn, New York anak sulung dari tujuh adik beradik. Keluarga Maslow - imigran Yahudi dari Rusia yang miskin , tahap pendidikan yang rendah. proses pembesarannya pada waktu kecil adalah susah. Pengalaman kehidupannya - tidak seronok , penuh kecewa ,rasa sunyi. kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapanya dan sering disingkirkan oleh kawankawannya. dilantik sebagai Presiden Pertubuhan Psikologi Amerika (1967) meninggal dunia dalam usia 62 tahun (sakit jantung)