Anda di halaman 1dari 1

AKUAN PENERIMAAN CEK SUMBANGAN BAGI PROGRAM KEM BESTARI SOLAT 2008 / 1429 H Dengan segala hormatnya perkara

di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa kami telah menerima sumbangan tuan / puan berupa Cek bertarikh 21 Julai 2008 dari Bank Islam Malaysia Berhad bernombor "341601" yang berjumlah Ringgit Malaysia Lima Ratus Sahaja [RM 500.00] yang telah dibayar kepada Pengurus Program Ustaz Mohd Nassru Abdul Latif [800102-11-5067]. 3. Sehubungan dengan itu, pihak kami ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kesudian pihak tuan / puan menyumbang bagi menjayakan program ini dan hanya Allah s.w.t sahaja yang dapat membalas jasa yang telah diberikan. Sekian terima kasih