(LPM/AM (17) - Pin.

10/2004)

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TUNTUTAN BAGI BAYARAN-BAYARAN DAN PERBELANJAAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012

1. Nama Penuh (Dalam Huruf Besar)

2. No. Kad Pengenalan

MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH
5. Gred

641222035381 SG 604089404
7. No. Akaun Bank

4. Jawatan

GURU PENOLONG

3. No. Fail Cukai Pendapatan 6. Gaji Pokok : 9. No. Tel :

DGA32

RM 2907.61

1111029835395606
7.1 7.2 Nama Bank Cawangan Bank

8. Alamat Ibu Pejabat/Sekolah 10. Alamat Rumah

SMK. TG MAHMUD II, ALOR LINTANG, BESUT 22200,

0199175040 0

BANK SIMPANAN NASIONAL JERTIH
13. Nombor Kod Pemeriksa 15. No. Pusat

LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300, BESUT, TERANGGANU.
12. Kod Kertas

9.1 Alamat E-mail :

11. Nama Matapelajaran 14. Nama Pusat/Tempat* (Untuk diisi oleh semua Pengawas) 16. Bayaran Pengelola 16.1. Bayaran bagi lain-lain perlantikan Ketua Pengawas 16.2. Bayaran bagi Jumlah Kecil (16.1 + 16.2) 17. Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Penyelaras/Pentaksir 18. Perbelanjaan pos surat-surat 18.1. Belanja setem bagi surat-surat berdaftar (dengan resit) RM 18.2. Belanja setem bagi surat-surat biasa Jumlah Kecil (18.1 + 18.2)
RM

0

XXX
Ringgit Sen

Kod

RM

A B

RM (seperti borang LPM/AM (17A)) (seperti borang LPM/AM (17B))

C D

19. Belanja setem menghantar bungkusan-bungkusan (dengan resit-resit seperti borang LPM/AM (17 C)) 20. Bayaran Pemeriksaan RM 20.1 kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar RM senaskah (seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan) RM 20.1.1 kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar RM senaskah (seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan) RM 20.2 kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar RM senaskah (seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LPM/AM (19)) RM 20.2.1 kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar Jumlah Kecil (20.1 + 20.2) 21. Bayaran Ketua Pemeriksa/Ketua Pemeriksa Bersama 21.1 ------------ Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar
RM

E

------------

bagi setiap Pasukan RM

RM

-----------F

21.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelajaran yang mempunyai seorang sahaja Pemeriksa 22. Bayaran Ketua Pasukan Penolong Pemeriksa di bawah jagaan saya dengan kadar 23. Jumlah Tuntutan Elaun Perjalanan (seperti dalam borang LPM/AM (18)) 24. Bayaran bagi Panggilan Telefon (seperti borang LPM/AM (17 D)) 25. Bayaran untuk membeli alat-alat tulis/bahan peperiksaan (dengan resit seperti borang LPM/AM (17 E)) 26. Bayaran Elaun Kerani/Pegawai Sambilan 27. Jumlah perbelanjaan minuman mesyuarat (dengan resit atau surat akuan) 28. Jumlah tuntutan dengan perkataan
RM

bagi setiap Penolong Pemeriksa

G H I J K L

JAN + JAN + APR

1

0

1

3

0

0

5

2

0

0

Ringgit Malaysia Seribu Enam Puluh Lima Sahaja
29. Saya mengaku bahawa butir-butir yang tersebut di atas ialah bayaran-bayaran dan perbelanjaan tuntutan yang sebenar.

Jumlah Tuntutan

1

0

6

5

0

0

Tandatangan yang membuat tuntutan

( MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH )
30. Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar

Tarikh

4.12.2007

UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LPM

Disemak oleh ……………………………………………..
Tandatangan ( Nama : Jawatan :**
* Potong yang tidak berkenaan

)
Tarikh

Tarikh ………………………………………………………
wmzakey@yahoo.com

** Nyatakan sama ada Pengarah Pendidikan/Ketua Unit/Ketua Pemeriksa/Ketua Pasukan/Penyelia Kawasan/Ketua Pengawas atau lain-lain pegawai yang bertanggungjawab.

LAMPIRAN D

BORANG JANM07
( Pindaan No. 0/1 Ogos 2003 )

BORANG PEWUJUDAN MAKLUMAT PENERIMA BAYARAN PERSEORANGAN/INDIVIDU - eSPKB No Kad Pengenalan Baru : 641222035381 Kod Bahagian :
1

1

No Kad Pengenalan Lama : 0

Kod Jab Bayar Kod PTJ Bayar : Nama : Gelaran : MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH

1

1

Alamat :

LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300, BESUT, TERANGGANU.

No Telefon : No Faks : Emel :
1

0199175040

Sambungan :

0 0 BSNAMYK1 BANK SIMPANAN NASIONAL Tangga Gaji :
1

No. Gaji Kod Bank :

P1 T7

Akaun Bank : 1111029835395606

1

Nama Bank : Status : Bangsa : Jantina : Warga : Agama : Tarikh Lahir :

2

____ Bujang, Kahwin, ____ Janda, Duda Cerai, ____ ____
Melayu, ________ Lain-lain Cina, India, ______

2

2

_______ Lelaki, Perempuan
MALAYSIA ISLAM 22 - 12 - 64 No Pusat XXX

  

NOTA Jika permohonan melibatkan perubahan maklumat bank, sila sertakan sesalinan mukasurat hadapan buku bank/penyata akaun yang disahkan. Tanpa petunjuk, maklumat tidak wajib diisi. Petunjuk 1. Wajib diisi 2. Sila potong mana yang berkenaan Salah satu maklumat alamat, nombor faks dan emel wajib diisi bagi tujuan maklumat pembayaran secara EFT.

KADAR TUNTUTAN ELAUN MULAI 01/01/2006
Kadar Tuntutan Semasa Kadar Tuntutan Semasa Menjalankan Berkursus Tugas Rasmi Mengikut Pekeliling Mengikut Pekeliling Perbendaharaan 3/2003 Perbendaharaan 4/92 Sem. Malaysia Sabah & Sem. Malaysia Sabah & Kalimantan & Sarawak Kalimantan & Sarawak Selatan Thailand Selatan Thailand M Hotel Gred Utama/Khas 'A' dan ke atas Jusa 'A' Gred Utama 'B' dan 'C' DG54 DG54 DG48 DG41, DG44 DG1 DG1 DG2 DG3 115 S/S 100 B/S 85 B/B B/B 180 160 L 80 75 70 70 60 55 M Hotel 165 S/S 130 B/S 115 B/B 115 B/B 80 65 200 170 L 85 80 75 75 70 60 M Hotel 90 90 70 70 60 45 B/B B/B B/B B/B 145 130 L 80 75 70 70 60 55 M 120 120 90 90 80 65

SSM (SEKARANG)

SSB (DULU)

Kat.i Bergaji RM4,794.02 dan ke atas.

85 Kat.ii Bergaji RM4,794.01 dan ke bawah. Kat.ii dan iii Bergaji RM3,905.88 dan ke 60 atas. Kat.iii Bergaji RM3,080.66 - 3,095.87 45 Kat.iv Bergaji RM3,017.74 dan ke atas Kat.iii Bergaji RM3,080.65 dan ke bawah 45 Kat.iv Bergaji RM3,017.73 dan ke bawah Kat.iv Bergaji RM3,017.73 dan ke bawah RM3017.73 dan ke bawah Kat.v dan vi 40 Kat.vii 40 Kat.viii Kat.ix Kat. X Kat. Xi 40 40 35 35

DG41, DG44

DG3

160

55

65

170

60

45

130

55

65

DG34, DG32 DGA4, DGA5 N32, F29 N5, F4 DG29, N27, W27 N22, W22 N17, W17 N14 DGA6, N6, W6 N7 dan W7 N9 dan W8 N10 dan W9

100

35

55

120

40

40

80

35

55

100 100 100 80 80

35 35 35 30 30

55 55 55 50 50

120 120 120 100 100

40 40 40 35 35

40 40 40 35 35

80 80 80 65 65

35 35 35 30 30

55 55 55 50 50

N11, N1, F11N11, N13, F9, R3, R1 R10, R11

Kadar Tuntutan Semasa Berkursus Mengikut Pekeliling Perbendaharaan 4/92 Sabah & Sarawak

Hotel B/B B/B B/B B/B 160 140

L 85 80 75 75 70 60

140

60

100

40

100 100 100 80 80

40 40 40 35 35

Kategori Pengawas 1 . Penyelia Kawasan

2.

3.

4.

5.

6.

Peperiksaan UPSR PMR SPM STAM SPM(U) SPM(AV) UPSR Ketua Pengawas PMR SPM STAM SPM(U) SPM(AV) Timbalan Ketua Pengawas UPSR PMR SPM STAM SPM(U) SPM(AV) UPSR Pengawas PMR SPM STAM SPM(U) SPM(AV) UPSR Pengemas Bilik PMR SPM STAM SPM(U) SPM(AV) UPSR Elaun Khas PMR (Kawasan Sukar Di Pedalaman/Persisiran) SPM STAM SPM(U) SPM(AV)

Kadar Asas Pusat Calon Sessi Sidang 80 10 P 2S 100 10 P 2S 300 45 50 70 90 240 40 70 60 100 240 40 45 75 150 35 20 20 20 20 0 70 70 70 70 70 1S 1S 1S 1S 1S 10 D 10 P 10 P 10 P 0.25 C 0.25 C 0.25 C 0.25 C 0.25 C 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S

Hari

2H 2H 2H 2H 2H

Elaun Khas Jarak

2 X Jarak KM 2 X Jarak KM 2 X Jarak KM 2 X Jarak KM 2 X Jarak KM 2 X Jarak KM

RUMUSAN TUNTUTAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 TAHUN: 2012

(LPM/AM(22)pin.2/89

BIL.

NAMA

Alamat Sekolah/ Pejabat

Mata Pelajaran / Pusat

Elaun Makan / Harian

Elaun Loging / Hotel

Pengangkutan dan Perjalanan

Bayaran Tambang Bot 21105

Bayaran Alatulis

MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH

21101 21102 21104 SMK. TG MAHMUD II, ALOR LINTANG, BESUT 22200, TERANGGANU 0.00 0 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00

27199

77.00 0.00 35.00 42.00

Bayaran Peperiksaan/ Pengawasan/ Pengemas Bilik 29199 #REF! #REF! 52.00

Bayaran Makan Minum 29401 896.00 896.00 0.00 0.00

Jumlah bayaran yg. Dituntut

#REF!

RUMUSAN TUNTUTAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN: SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2012 TAHUN: 2012

(LPM/AM(22)pin.2/89

BIL. NAMA

Alamat Sekolah/ Pejabat

Elaun Mata Pelajaran / Makan / Harian Pusat 21101

Elaun Loging / Hotel 21102

Pengangkutan Bayaran dan Tambang Perjalanan Bot 21104 21105

Bayaran Alatulis

27199

Bayaran Peperiksaan/ Pengawasan/ Pengemas Bilik 29199

Bayaran Makan Minum 29401

Jumlah bayaran yg. Dituntut

1

AB.RAHMAN BIN MAMAT

SMK DEWAN BETA KOTA BHARU, KELANTAN DA 020

270.00

0.00

825.20

#REF!

0.00

2 JUMLAH: Diakui betul: 270.00 0.00 825.20 0.00 270.00 0.00 825.20 0.00 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 #REF! 0.00 21101 : 21102 : 21104 : 21105 : 27199 : 29199 : 29401 : JUMLAH BESAR :

#REF! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!

Tarikh: Ketua pengawas/Penyelia kawasan

Profil Pegawai

1 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7

1 2 3 4 5 6

Nama Pegawai we RAJA MAMAT B. RAJA ALI we ew we we

No. K.Pengenalan Rumah 000000-00-0022 561109-03-5497

No. Telefon Sekolah

7 WQW

8

Kategori

Jawatan

Gaji

Elaun

Bank No. Akaun Nama

Kenderaan Alamat Model

Kenderaan Alamat dan Jarak dari Tempat Kursus CC No. Daftar Pejabat Jarak rumah Jarak

Bulan ini (APRIL)

Bulan Lepas (JANUARI) Bulan sebelum bulan lepas (JANUARI) rajamamat@yahoo.com
017-9882080

RUMUSAN PPD

www.mmwallet4u.net/index.php?id=cakna07 Nama Peperiksaan SIJIL PELAJARAN MALAYSIA Nama Pusat: E mail: No. Fail Cukai SG 604089404 Pendapatan: www.mmwallet4u.net/index.php?id=cakna07

LPM17 (Klik di sini) eSPKB (Klik di sini) Info (Klik di sini)
Bayaran Peperiksaan

Tempoh Penggunaan sudah tamat,

(Klik Di Sini)
Ketua Pengawas No. Pusat Bil. Calon Bil. Pusat 2

RUMUSAN Pusat
31/12/08 ######## ramajlick

Sessi Sidang XXX

XXX XXX

Password ppdkb Password ppdkb

Sila taip password Sila taip password

1

DGA32 P1 T6

P1 T6

RM 2907.61

RM 2907.61

T6 2907.61 P1 P2 P3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DGA29 DGA32 DGA34 DGA38 DG41 DG44 DG48 DG52 DG54

P1 2416.06 2514.37 2612.68 2710.99 2809.30 2907.61 3005.92 3104.23 3202.54 3300.85 3399.16

0

1

2

2 DGA32 1 P1 T1 2416.06 T2 2514.37 T3 2612.68 T4 2710.99 T5 2809.30 T6 2907.61 T7 3005.92 T8 3104.23 T9 3202.54 T 10 3300.85 T 11 3399.16 T 12 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18 T 19 T 20 T 21 T 22 T 23 T 24 T 25 T 26 T 27 T 28

P2 2626.30 2733.69 2841.08 2948.47 3055.86 3163.25 3270.64 3378.03 3485.42 3592.81 3700.20

3

1 P3 65.04 98.31 68.06 102.85 71.09 107.39 98.31 107.39 98.31 107.39 98.31 163.35 107.39 176.96 90.45 90.90 150.28 94.62 155.85 98.8 131.81 162.81 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 P1 1405.71 1470.75 1535.79 1600.83 1665.87 1730.91 1795.95 1860.99 1926.03 1991.07 2056.11 2121.15 2186.19 2251.23 2316.27 2381.31 2446.35 2544.66 2642.97 2741.28 2839.59 2937.90 3036.21 DGA29 P2 1494.95 1563.01 1631.07 1699.13 1767.19 1835.25 1903.31 1971.37 2039.43 2107.49 2175.55 2243.61 2311.67 2379.73 2447.79 2515.85 2618.70 2721.55 2824.40 2927.25 3030.10 3132.95 3235.80 P3 1587.21 1658.30 1729.39 1800.48 1871.57 1942.66 2013.75 2084.84 2155.93 2227.02 2298.11 2369.20 2440.29 2511.38 2582.47 2689.86 2797.25 2904.64 3012.03 3119.42 3226.81 3334.20 3441.59

2 DGA32 P1 P2 P3 2416.06 2626.30 2514.37 2733.69 2612.68 2841.08 2710.99 2948.47 2809.30 3055.86 2907.61 3163.25 3005.92 3270.64 3104.23 3378.03 3202.54 3485.42 3300.85 3592.81 3399.16 3700.20

3 DGA34 P1 P2 P3 3005.94 3216.18 3104.25 3323.57 3202.56 3430.96 3300.87 3538.35 3399.18 3645.74 3497.49 3753.13 3595.80 3860.52

4 DGA38 P1 P2 P3 3058.88 3269.12 3157.19 3376.51 3255.50 3553.47 3353.81 3730.43 3517.16 3907.39 3680.51 4084.35 3843.86 4261.31 4007.21 4438.27 4170.56 4615.23 4333.91 4792.19 4497.26 4969.15

5 P1 1695.85 1786.30 1876.75 1967.20 2057.65 2148.10 2238.55 2329.00 2419.45 2509.90 2600.35 2690.80 2781.25 2871.25 2962.15 3052.60 3143.05 3293.33 3443.61 3593.33 3744.17 3894.45 4044.73 4195.01 4345.29 4495.57 4645.85 DG41 P2 1790.47 1885.09 1979.71 2074.33 2168.95 2263.57 2358.19 2452.81 2547.43 2642.05 2736.67 2831.29 2925.91 3020.53 3115.15 3209.77 3365.62 3521.47 3677.32 3833.17 3989.02 4144.87 4300.72 4456.57 4612.42 4768.27 4924.12 P3 1889.27 1988.07 2086.87 2185.67 2284.47 2383.27 2482.07 2580.87 2679.67 2778.47 2877.27 2976.07 3074.87 3173.67 3272.47 3466.28 3598.09 3760.90 3923.71 4086.52 4249.33 4412.14 4574.95 4737.76 4900.57 4563.38 5226.19

6 DG44 P1 2982.99 3133.27 3283.55 3433.83 3584.11 3734.39 3884.67 4034.95 4185.23 4335.51 4485.79 4636.07 4786.35 4936.63

150.28 162.81

DG44 P2 P3 3301.65 3464.46 203.16 3627.27 219.86 3790.08 3952.89 4115.70 4278.51 4441.32 4604.13 4766.94 4929.75 5092.56 5255.37 5418.18

7 DG48 P1 P2 P3 4355.00 4786.37 4558.16 5006.23 203.16 4761.32 5226.09 219.86 4964.48 5445.95 5167.64 5665.81 5370.80 5885.67 5573.96 6105.53 5777.12 6325.39

8 DG52 P1 P2 P3 4900.47 5365.23 5103.63 5585.09 203.16 5306.79 5804.95 244.90 5509.95 6024.81 5713.11 6244.67 5916.27 6464.53 6119.43 6684.39 6322.59 6904.25

8 DG54 P1 5167.64 5370.80 5573.96 5777.12 5980.28 6183.44 6386.60 6589.76

DG54 P2 P3 5624.05 5868.95 6113.85 6358.75 6603.65 6848.55 7093.45 7338.35

(LPM/AM 18 PIN 1/05) Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI BULAN APRIL 2012 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama ( Huruf Besar) No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/ : [Kumpulan(*)] Jawatan : Gaji Pendapatan(RM) Elaun-Elaun Jumlah : : MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH 641222035381 No. Tel Sekolah Rumah
:

:

096957158 0199175040

DGA32 GURU PENOLONG : RM : RM : RM 2907.61 560.00 3467.61 No. Akaun : 1111029835395606
BANK SIMPANAN NASIONAL

Nama Bank : Alamat Bank :

JERTIH

PROTON SAGA Jenis/Model : Kuasa (C.C) : 1500 cc Kenderaan TQ 1488 No. Pendaftaran : Kelas Tuntutan : A SMK. TG MAHMUD II, ALOR Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus Alamat Pejabat LINTANG, BESUT 22200, 600 kilometer. TERANGGANU Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300, Alamat Rumah BESUT, TERANGGANU. 610 kilometer. KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/ Tempat Mesyuarat Profesionalisme Pengoperasian PBS Kemahiran Hidup Bersepadu (Kemahiran Teknikal) PMR 2008-LP.PMR.169/1/2008(96) Tarikh: 7-11.April 2008 Tempat : SEAVIEW LANGKAWI, KEDAH. 7.4.2008 07.15 pg 10.00 pg Bertolak dari rumah ke Lapangan Terbang Sultan Ismail Kota Bharu ke KLIA Kuala Lumpur. 12.50 tgh 1.50 tgh Bertolak dari KLIA Kuala Lumpur Ke Lapangan Terbang Langkawi untuk menginap di Sea View Hotel di Langkawi. 11.4.2008 12.30tgh 3.15 ptg Bertolak dari Lapangan Langkawi ke KLIA Kuala Lumpur. 04.30 ptg 05.30 ptg Bertolak dari KLIA Kuala Lumpur Ke Lapangan Terbang Sultan Ismail Kota Bharu untuk pulang ke rumah. Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat Tuntutan Tambang Gantian Kota Bharu - Kuala Lumpur (PERgi Balik) Kuala Lumpur - Langkawi (Pergi Balik)

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

RM 398 RM 498

JUMLAH

896 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

896 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

896 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

896 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

0km

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*
Jenis kenderaan Bagi : PROTON SAGA 500 km pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya No. Pendftran : km x km x km x km x TQ 1488 Sen/km Sen/km Sen/km Sen/km Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM* Teksi [ Resit ] Bas [ Resit ] Kereta api [ Resit ] Feri [ Resit ] Lain-lain ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ELAUN GANTIAN KAPAL TERBANG Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM RM RM Jumlah TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit ] ...……………………………………………… Resit : (No (No Resit : (No Resit : ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM Jumlah Jumlah Tuntutan RM RM 0.00 896.00 /hari /hari /hari (No. Resit : /hari (No. Resit : ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 /hari /hari /hari /hari RM RM RM RM RM 0.00 ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM 896.00 896.00 Kuasa : 1500 cc RM RM RM RM RM 0.00

Tempat Letak Kereta [ Resit ] …………………………..……. Dobi [ Resit ] ……………………………………………………

Pos [ Resit ] …………… …………………………………………. (No Resit : Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……………………………….. Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )…………….. (Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja ) (No Resit :

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM 896.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh :

12.4.2008 (Tandatangan) PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh : ( Tandatangan )

(Nama)

(Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) Pendahuluan diri Tolak tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik RM RM RM
wmzakey@yahoo.com

Catatan: ( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) – potong mana yang tidak berkenaan

(LPM/AM 18 PIN 1/05) Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI BULAN JANUARI 2012 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama ( Huruf Besar) No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/ : [Kumpulan(*)] Jawatan : Gaji Pendapatan(RM) Elaun-Elaun Jumlah : : MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH 641222035381 No. Telefon Sekolah Rumah
:

:

096957158 0199175040

DGA32 GURU PENOLONG : RM : RM : RM 2907.61 560.00 3467.61 No. Akaun :
1111029835395606 BANK SIMPANAN NASIONAL

Nama Bank : Alamat Bank :

JERTIH

PROTON SAGA Jenis/Model : Kuasa (C.C) : 1500 cc Kenderaan TQ 1488 No. Pendaftaran : Kelas Tuntutan : A SMK. TG MAHMUD II, ALOR Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus Alamat Pejabat LINTANG, BESUT 22200, 600 kilometer. TERANGGANU Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300, Alamat Rumah BESUT, TERANGGANU. 610 kilometer. KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/ Tempat Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

6.2.2008

01.30 ptg 02.20 ptg Dari sekolah ke PPD Pasir Mas Tumpat untuk menghadiri taklimat kejohanan Merentas Desa MSSK Pasir Mas- Tumpat 2008. 04.40 th 05.30 ptg dan balik.

25 km

25 km

JUMLAH

50 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

50 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

50 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

50 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

50 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

50km

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*
Jenis kenderaan Bagi : PROTON SAGA 500 km pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya No. Pendftran : 50 km x km x km x km x TQ 1488 70 Sen/km Sen/km Sen/km Sen/km Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM* Teksi [ Resit ] Bas [ Resit ] Kereta api [ Resit ] Feri [ Resit ] Lain-lain ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM RM RM Jumlah TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit ] ...……………………………………………… Resit : (No (No Resit : (No Resit : ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM Jumlah Jumlah Tuntutan RM RM 0.00 35.00 /hari /hari /hari (No. Resit : /hari (No. Resit : ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 /hari /hari /hari /hari RM RM RM RM RM 0.00 ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 Kuasa : 1500 cc RM RM RM RM RM 35.00 35.00

Tempat Letak Kereta [ Resit ] …………………………..……. Dobi [ Resit ] ……………………………………………………

Pos [ Resit ] …………… …………………………………………. (No Resit : Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……………………………….. Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )…………….. (Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja ) (No Resit :

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM 35.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh :

2.3.2008 (Tandatangan) PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh : ( Tandatangan )

(Nama)

(Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) Pendahuluan diri Tolak tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik RM RM RM
wmzakey@yahoo.com

Catatan: ( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) – potong mana yang tidak berkenaan

(LPM/AM 18 PIN 1/05) Lampiran "A" KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BAGI BULAN JANUARI 2012 (Bulan) (Tahun) MAKLUMAT PEGAWAI Nama ( Huruf Besar) No. Kad Pengenalan Gred/Kategori/ : [Kumpulan(*)] Jawatan : Gaji Pendapatan(RM) Elaun-Elaun Jumlah : : MOHD AL ZAHARI BIN ABDULLAH 641222035381 No. Telefon Sekolah Rumah
:

:

096957158 0199175040

DGA32 GURU PENOLONG : RM : RM : RM 2907.61 560.00 3467.61 No. Akaun :
1111029835395606 BANK SIMPANAN NASIONAL

Nama Bank : Alamat Bank :

JERTIH

PROTON SAGA Jenis/Model : Kuasa (C.C) : 1500 cc Kenderaan TQ 1488 No. Pendaftaran : Kelas Tuntutan : A SMK. TG MAHMUD II, ALOR Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat/kursus Alamat Pejabat LINTANG, BESUT 22200, 600 kilometer. TERANGGANU Jarak dari rumah ke tempat mesyuarat/kursus LOT 1685 JLN .ALOR PEROI, 22300, Alamat Rumah BESUT, TERANGGANU. 610 kilometer. KENYATAAN TUNTUTAN Tarikh 26.10.2007 Waktu Bertolak Sampai 8.00 pg 8.30 pg Tujuan/ Tempat Bertolak dari rumah ke Bilik Kebal Zainab 1 untuk operasi OBK Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup 15 km

12.30 th 1.40 ptg Dari bilik kebal ke rumah - kembali dari bertugas 28.10.2007 7.30 pg 8.00 pg Bertolak dari rumah ke PPD Kota Bharu untuk taklimat pengawasan peperiksaan SPM 2007

15 km 15 km

9.00 pg

3.30 ptg Bertolak dari PPD Kota Bharu ke Hotel Seri Malaysia, Sungai Petani, Kedah untuk taklimat pengawasan SPM 2007 (Bas disediakan)

Harian (R)

Tarikh 30.10.2007

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup Harian (R)

11.30 pg 8.30 mlm Bertolak dari Hotel Seri Malaysia ke Kota Bharu - balik dari taklimat pengawasan SPM 2007 (Bas disediakan) 8.45 mlm 9.20 mlm Dari Kota Bharu ke rumah (Balik dari taklimat SPM 2007) 15 km

JUMLAH
Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/ Tempat

60 km
Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH
Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/ Tempat

60 km
Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH
Tarikh Waktu Bertolak Sampai Tujuan/ Tempat

60 km
Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

JUMLAH

60 km

Tarikh

Waktu Bertolak Sampai

Tujuan/ Tempat

Jarak/Tmbg Elaun km/ RM Sara Hidup

60km

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN*
Jenis kenderaan Bagi : PROTON SAGA 500 km pertama 501 hingga 1000 km 1001 hingga 1700 km 1701 km dan seterusnya No. Pendftran : 60 km x km x km x km x TQ 1488 70 Sen/km Sen/km Sen/km Sen/km Jumlah TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM* Teksi [ Resit ] Bas [ Resit ] Kereta api [ Resit ] Feri [ Resit ] Lain-lain ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : ……………… (No Resit : Jumlah TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN X Elaun Makan (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Makan (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak 2 X Elaun Harian (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Harian (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM RM RM Jumlah TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH) / ELAUN LOGING X BSH (Urusan Rasmi) sebanyak RM X BSH (Kur/Bgkl/Lwtn) sebanyak RM Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan X Elaun Loging (Urusan Rasmi) sebanyak X Elaun Loging (Kursus/Bengkel/Lawatan) sebanyak RM RM Jumlah TUNTUTAN PELBAGAI Tol [ Resit ] ...……………………………………………… Resit : (No (No Resit : (No Resit : ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM Jumlah Jumlah Tuntutan RM RM 0.00 82.00 /hari /hari /hari (No. Resit : /hari (No. Resit : ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 20.00 /hari /hari /hari /hari RM RM RM RM RM 40.00 40.00 ) ) ) ) ) RM RM RM RM RM RM 0.00 Kuasa : 1500 cc RM RM RM RM RM 42.00 42.00

Tempat Letak Kereta [ Resit ] …………………………..……. Dobi [ Resit ] ……………………………………………………

Pos [ Resit ] …………… …………………………………………. (No Resit : Telefon, Teleks, Faks [ Resit ] ……………………………….. Kerugian pertukaran matawang asing ( @ 3% )…………….. (Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darulsalam sahaja ) (No Resit :

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi. (b) tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturanperaturan bagi pegawai bertugas dan atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa. (c) perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM 42.00 telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya. (d) panggilan telefon sebanyak RM __________ dibuat atas urusan rasmi, dan (e) butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh :

4.12.2007 (Tandatangan) PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut atas urusan rasmi.

Tarikh : ( Tandatangan )

(Nama)

(Jawatan) b.p. Ketua Setiausaha / Pegawai Pengawal PENDAHULUAN DIRI ( Jika ada ) Pendahuluan diri Tolak tuntutan sekarang Baki dituntut / Baki dibayar balik RM RM RM
wmzakey@yahoo.com

Catatan: ( * ) – jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB (**) – potong mana yang tidak berkenaan