ResourceGuide

Tekstil di negara Nusantara
Mukaddimah
Menenun kain telah menjadi budaya manusia sejak berabad-abad. Kain atau tekstil digunakan bukan hanya untuk menutup tubuh dan keperluan rumahtangga bahkan boleh dijadikan juga sebagai karya seni. Seni tenunan membawa kemegahan dan kecemerlangan kepada seni tenunan serta meletakkan seni ini ke martabat yang paling tinggi dengan ragam hias, motif dan teknik pembuatannya yang unik. Tenunan kapas merupakan tenunan pertama yang wujud. Corak-coraknya sederhana kerana warna benangnya terbatas. Kain ini digunakan oleh golongan masyarakat biasa. Tekstil tenunan yang menghasilkan kain songket ditenun daripada bahan sutera emas, perak dan perada yang menghias pakaian pengantin, golongan orang ternama dan pembesar istana. Nusantara merupakan tempat persinggahan para pedagang Cina, India dan Arab pada suatu masa dahulu. Ini mempengaruhi juga perkembangan tenunan di Nusantara kerana pedagang ini bukan saja bertukar barang dagangan tetapi juga kebudayaan dan idea seni. Ini dapat dilihat pada corak, motif dan warna kain yang dihasilkan.

Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan:

Hakcipta Terpelihara

Tekstil tenunan Melayu Siti Zainon Ismail (2006). Padang: Penerbit Studio Songket Erika Rianti. RSING Malay 746.1409595 SIT Buku ini menyingkap tentang jenis-jenis tekstil, khususnya kain tenunan di Alam Melayu Nusantara. Ia dibahagikan kepada pengenalan tekstil, jenis tekstil dari kajian oleh beberapa Muzium di Malaysia dan keindahan pakaian apabila dikaitkan dengan tekstil.

Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan:

All rights reserved. National Library Board 2007

Hakcipta Terpelihara

Songket Palembang: Indahnya tradisi ditenun sepenuh hati Ariffin, Zainal H. K. (2006). Jakarta: Dian Rakyat R ARTMalay746.1409588 ARI Kota Palembang memiliki sejarah yang panjang bermula dari kerajaan Sri Vijaya. Itulah sebabnya motif budaya India mempengaruhi motif hias songket Palembang. Pengunaan kain tenun Indonesia dengan benang sutera bermula apabila adanya sistem perdagangan dengan negeri Cina. Seni tenun Palembang mempunyai pengaruh Cina seperti penerapan warna merah dan warna keemasan kain songketnya.

www.nlb.gov.sg

ketekunan dan daya kreatif masyarakat Melayu Brunei dalam menghasilkan tenunan yang halus dan bermutu tinggi. Kementerian Kebudayaan. No pengkelasan: All rights reserved. kehidupan dan seni orang Melayu mempengaruhi perkembangan motif batik dan songket Melayu. [Bandar Seri Begawan] : Jabatan MuziumMuzium Brunei. Sri. Endang. National Library Board 2007 Hakcipta Terpelihara Hakcipta Terpelihara www.1409598 HAR Buku ini menampilkan pameran kain tenunan yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia. (2006). Terdapat maklumat mengenai sejarah budaya. ugama. Ia memperlihatkan kemahiran tangan.nlb. Jakarta: Museum Nasional. R ART Malay 746. Hakcipta Terpelihara Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: Ragam hias kain tenun: Corak dan motif (1996). Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Motif alam dalam Batik dan Songket Melayu Haziyah Hussin.662041 HAZ Buku ini mengkaji tentang kepakaran penulis menangani tekstil tempatan melalui sumber motif batik dan songket. Melalui pameran ini dapat memperlihatkan latar belakang perkembangan kain tenunan di antara wilayah-wilayah di Indonesia.sg .ResourceGuide Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Tenun ikat Indonesia Hardiati. Negara Brunei Darussalam R ART Malay 746. Belia dan Sukan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.gov.14095955 RAG Buku ini mengumpulkan dan mempamerkan corak dan contoh-contoh motif bunga kain tenunan dari Brunei. (2000). R ART Malay 746.

nlb. Bebagai jenis tenunan tekstil daripada kain songket dan kain Batik telah dipamerkan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tujuannya ialah untuk memberi peluang pada pengujung menikmati warisan seni tekstil. motif tenunan tempatan. Kuala Lumpur : Balai Seni Lukis Negara RART Malay q746.1409598 KAR Unsur-unsur luar negeri berserta dengan bakat penenun-penunan tanah air telah menyumbangkan bermacam jenis tenunan di Indonesia. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Seni Tekstil Malaysia: Satu imbasan kemodenan berumbi tradisi (1998). Kain songket ditenun dengan mengunakan berbagai jenis benang yang menyerlahkan coraknya. Suwati (1982). Karya-karya lama menjadi pilihan khas berserta dengan karya baru untuk mewujudkan kesedaran kepada masyarakat. All rights reserved.gov. Dalam hubungan dagang telah mempengaruhi corak.09595 SEN Memperlihatkan pelbagai hasil seni tekstil yang pernah dipamerkan. [Jakarta] : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Nasional R ART Malay 746. (1989). No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Kain songket Indonesia Kartiwa.ResourceGuide Tajuk: Penulis: Penerbit: Songket Indonesia Kartiwa. India dan lainlain menjalinkan penukaran barang-barang. Suwati. National Library Board 2007 www. Hubungan pedagang dari Sumatera dengan Cina. [Jakarta] : Djambatan R ART Malay 746.sg .1409598 KAR Memperkenalkan dan memberi pengertian mengenai kain songket yang terdapat di kepulauan Indonesia.

RART Malay q746. Proses menenun secara tradisional dan pewarnaan juga disentuh. Solo: Danar Hadi Doellah. Proyek Media Kebudayaan.ResourceGuide Tajuk: Penerbit: Penulis: No Pengkelasan. Tajuk: Penerbit: No Pengkelasan: Lurik : garis-garis bertuah = the magic stripes (2000). Rart Malay 746. Disertakan gambar gambar kain tenunan dari Aceh. Sumatera Barat. Makasar. [Jakarta] : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hakcipta Terpelihara All rights reserved. Corak lurik adalah garis-garis dan kotak-kotak yang mempunyai makna menurut adat tradisi dan kepercayaan orang Jawa.sg .662041 DOE Buku ini diterbitkan oleh pengusaha Danar Hadi. Lombok dan Sumatera Barat sebagai rujukan.nlb. Sulawesi Selatan. H. Buku ini menceritakan tentang beberapa jenis kain berbagai suku kaum di Indonesia yang mempunyai kegunaannya yang tertentu. Nusa Tenggara Barat (1982). Jakarta : Djambatan. Par pembaca dihidangkan dengan kain-kain batik yang dicipta daripada pelbagai jenis corak mengikut zamannya. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta terpelihara Aceh.gov. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Ia menghuraikan secara terperinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai batik.: Batik : Pengaruh zaman dan lingkungan (2002). RART Malay 746.1409598 DJO Di antara berbagai jenis kain yang menarik penulis ialah kain tenun lurik. National Library Board 2007 www.1409598 ALB Motif tenunan tradisional Indonesia memiliki cerita dan sejarah di sebalik benang yang ditenun menjadi kain. Santosa.

ResourceGuide Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Songket : satu warisan Malaysia. (1999). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka RART Malay q746. Seni kerajinan batik digolongkan kedalam dua jenis kelompok. Batik Vorstenlanden yang berlatarkan kebudayaan Hindu-Jawa dengan warna biru.sg . Kain-kain songket yang dipamerkan berdasarkan keunikan tenunannya. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pahang dan Negeri Sembilan.gov. Suwati (1987). Kuala Lumpur : Petronas RART Malay 746. Jakarta : Djambatan RART Malay 746. Tenun ikat = Indonesian ikats Kartiwa. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang tenun ikat masyarakat yang membuatnya. hitam dan putih terdapat pada batik Solo dan Yogya.1409595 NOR Buku ini berunsur pendidikan untuk membantu pembaca memahami proses pembuatan songket dan perkembangan seni tenunan dalam masyarakat Malaysia. Hakcipta Terpelihara www. Nawawi (2002). Penggunaan alat tenun Melayu dipaparkan oleh penulis untuk memahami secara mendalam tentang penggunaannya.1409598 KAR Tujuan penerbitan buku ini untuk memberi gambaran Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara All rights reserved. Batik Pesisir bercorak alam dan dipengaruhi oleh kebudayaan asing dengan corak yang beraneka ragam. Departemen Pendidikan Nasional RART Malay 746. National Library Board 2007 Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: secara mendalam mengenai tenunan ikat. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Album seni budaya : batik pesisir (2000). Terengganu. Songket Malaysia Norwani Mohd.1409595 SON Katalog ini menghimpunkan kumpulan songket dari negeri Kelantan.662041 ALB Buku ini memaparkan gambar-gambar kain batik yang terdapat di daerah-daerah tertentu di Indonesia.nlb. Tulisan di buku ini di perkayakan dengan sumbangan daripada pakar-pakar tenunan. corak dan motif serta pemilihan warna.

Terdapat juga keterangan mengenai kain-kain batik tersebut.66209598 DJO Buku Koleksi batik Ibu Munir ini mengandungi sebanyak 70 helai kain batik yang terdiri daripada kain sarung.03 GLO Buku ini mengandungi 80 istilah bersama nota. National Library Board 2007 www. Kementerian Kebudayaan.ResourceGuide Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Kupas tuntas teknik proses membatik : dilengkapi teknik menyablon. Negara Brunei Darussalam : Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei. Ia membantu pembaca mengenali dan memahami konsep yang digunakan dalam bidang tenunan. Istilah yang dikumpulkan menumpukan kepada peralatan tenunan sahaja. Setiawati. Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Glosari Tenunan. Yogyakarta : Absolut RART Malay 746. Munir Djody Djody. Puspita (2004). Munir (Sa'adiah Munir) (2002).sg . All rights reserved. Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Koleksi batik kuno Ibu S. [Jakarta] : Djody Artshop RART Malay q746. Setiawati.nlb.gov. Berakas. ilustrasi dan gambar.662028 SET Buku ini menerangkan teknik memproses batik. selendang dan ikat kepala. S. kain panjang. Belia dan Sukan RART Malay 746. Puspita (2003). Antaranya ialah teknik membuat batik tulisan tangan dan juga batik cap.

Jakarta : Himpunan Wastraprema RART Malay 746. Setiawati. Tajuk: Bunga rampai wastra Bali / [penyusun Ratmini Soedjatmoko dan Soedarmadji J. (1993). Puspita (1990).66209598 SEK Yogyakarta dianggap sebagai pusat batik klasik. Buku ini menyingkap asal usul batik di Jawa. Kain batik bermutu tinggi muncul di keraton-keraton dengan kemuculanya alat canting untuk menulis. [et al. Puspita (2003). Buku ini mengemukan sejarah.095986 BUN Seni tenun dalam bentuk kain merupakan salah satu kesenian yang ada berkaitan dengan upacara dan kehidupan orang Bali.sg . Saputra]. batik mempunyai hubungan erat dengan adat istiadat dan upacara keagamaan. Abdul Malik .ResourceGuide Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Sekaring jagad Ngayogyakarta Hadiningrat Setiawati. Di keraton Yogyakarta.]. National Library Board 2007 Hakcipta Terpelihara Corak dan ragi : tenun Melayu Riau/ H.. …………(kak sukinah boleh tambah sikit) Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: All rights reserved.nlb. Damais .. penyunting Karsono H. bersama foto.14041 COR Riau adalah salah satu wilayah yang memiliki sejarah kesultanan. penjelasan makna. Yogyakarta : Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Adicita Karya Nusa RART Malay 746.gov. Corak batik keraton diambil dari kebudayaan Jawa asli yang berlambangkan cirri-ciri Hindu-Budha. Jakarta : Himpunan Pencinta Kain Batik & Tenun RART Malay 746.H. www.foto yang menonjolkan keindahan kain songket. Kain songket merupakan pakaian tradisional terpenting dalam budaya Melayu Riau.

nlb.gov.nlb. either express or implied with respect to the contents on these sites and that you waive any claim against us with respect to such sites. Untuk pertanyaan mengenai Perpustakaan. As a user. Anda juga boleh menggunakan katalog NLB di http://vistaweb. All rights reserved. you acknowledge that NLB has no control over and makes no representations of any kind.gov.sg SMS: +65 9178 7792 © National Library Board 2007 Disclaimer: The contents of this document include links to other sites. sila hubungi: Emel: ref@nlb.nlb..sg/ untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang topik yang berkaitan.gov.sg .ResourceGuide Kesemua penerbitan yang disenaraikan terdapat di Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian. sila hubungi: Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian 100 Victoria Street #07-01 Singapura 188064 Tel: +65 6332 3255 Fax: +65 6332 3248 Laman Web: www. National Library Board 2007 www. Buku-buku ini terdapat di Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian No pengkelasan R Merujuk bahn tesebut terletak di tingkat 9.gov.sg Waktu pembukaan: Isnin – Ahad (ditutup pada Cuti Umum) 10 pagi – 9 mlm Untuk perkhidmatan rujukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful