ResourceGuide

Tekstil di negara Nusantara
Mukaddimah
Menenun kain telah menjadi budaya manusia sejak berabad-abad. Kain atau tekstil digunakan bukan hanya untuk menutup tubuh dan keperluan rumahtangga bahkan boleh dijadikan juga sebagai karya seni. Seni tenunan membawa kemegahan dan kecemerlangan kepada seni tenunan serta meletakkan seni ini ke martabat yang paling tinggi dengan ragam hias, motif dan teknik pembuatannya yang unik. Tenunan kapas merupakan tenunan pertama yang wujud. Corak-coraknya sederhana kerana warna benangnya terbatas. Kain ini digunakan oleh golongan masyarakat biasa. Tekstil tenunan yang menghasilkan kain songket ditenun daripada bahan sutera emas, perak dan perada yang menghias pakaian pengantin, golongan orang ternama dan pembesar istana. Nusantara merupakan tempat persinggahan para pedagang Cina, India dan Arab pada suatu masa dahulu. Ini mempengaruhi juga perkembangan tenunan di Nusantara kerana pedagang ini bukan saja bertukar barang dagangan tetapi juga kebudayaan dan idea seni. Ini dapat dilihat pada corak, motif dan warna kain yang dihasilkan.

Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan:

Hakcipta Terpelihara

Tekstil tenunan Melayu Siti Zainon Ismail (2006). Padang: Penerbit Studio Songket Erika Rianti. RSING Malay 746.1409595 SIT Buku ini menyingkap tentang jenis-jenis tekstil, khususnya kain tenunan di Alam Melayu Nusantara. Ia dibahagikan kepada pengenalan tekstil, jenis tekstil dari kajian oleh beberapa Muzium di Malaysia dan keindahan pakaian apabila dikaitkan dengan tekstil.

Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan:

All rights reserved. National Library Board 2007

Hakcipta Terpelihara

Songket Palembang: Indahnya tradisi ditenun sepenuh hati Ariffin, Zainal H. K. (2006). Jakarta: Dian Rakyat R ARTMalay746.1409588 ARI Kota Palembang memiliki sejarah yang panjang bermula dari kerajaan Sri Vijaya. Itulah sebabnya motif budaya India mempengaruhi motif hias songket Palembang. Pengunaan kain tenun Indonesia dengan benang sutera bermula apabila adanya sistem perdagangan dengan negeri Cina. Seni tenun Palembang mempunyai pengaruh Cina seperti penerapan warna merah dan warna keemasan kain songketnya.

www.nlb.gov.sg

(2000). Terdapat maklumat mengenai sejarah budaya.14095955 RAG Buku ini mengumpulkan dan mempamerkan corak dan contoh-contoh motif bunga kain tenunan dari Brunei. [Bandar Seri Begawan] : Jabatan MuziumMuzium Brunei. Kementerian Kebudayaan.gov. kehidupan dan seni orang Melayu mempengaruhi perkembangan motif batik dan songket Melayu. Melalui pameran ini dapat memperlihatkan latar belakang perkembangan kain tenunan di antara wilayah-wilayah di Indonesia. (2006).ResourceGuide Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Tenun ikat Indonesia Hardiati. ugama. National Library Board 2007 Hakcipta Terpelihara Hakcipta Terpelihara www. Sri. R ART Malay 746. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.1409598 HAR Buku ini menampilkan pameran kain tenunan yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia. Belia dan Sukan. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Motif alam dalam Batik dan Songket Melayu Haziyah Hussin.sg .nlb.662041 HAZ Buku ini mengkaji tentang kepakaran penulis menangani tekstil tempatan melalui sumber motif batik dan songket. Jakarta: Museum Nasional. ketekunan dan daya kreatif masyarakat Melayu Brunei dalam menghasilkan tenunan yang halus dan bermutu tinggi. Ia memperlihatkan kemahiran tangan. Hakcipta Terpelihara Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: Ragam hias kain tenun: Corak dan motif (1996). Endang. R ART Malay 746. No pengkelasan: All rights reserved. Negara Brunei Darussalam R ART Malay 746.

No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Kain songket Indonesia Kartiwa. Karya-karya lama menjadi pilihan khas berserta dengan karya baru untuk mewujudkan kesedaran kepada masyarakat. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Seni Tekstil Malaysia: Satu imbasan kemodenan berumbi tradisi (1998).nlb.gov. Kain songket ditenun dengan mengunakan berbagai jenis benang yang menyerlahkan coraknya.09595 SEN Memperlihatkan pelbagai hasil seni tekstil yang pernah dipamerkan.1409598 KAR Unsur-unsur luar negeri berserta dengan bakat penenun-penunan tanah air telah menyumbangkan bermacam jenis tenunan di Indonesia.ResourceGuide Tajuk: Penulis: Penerbit: Songket Indonesia Kartiwa. Suwati (1982). Bebagai jenis tenunan tekstil daripada kain songket dan kain Batik telah dipamerkan. Dalam hubungan dagang telah mempengaruhi corak. All rights reserved. motif tenunan tempatan. India dan lainlain menjalinkan penukaran barang-barang. Tujuannya ialah untuk memberi peluang pada pengujung menikmati warisan seni tekstil. Hubungan pedagang dari Sumatera dengan Cina. (1989). Suwati. [Jakarta] : Djambatan R ART Malay 746.1409598 KAR Memperkenalkan dan memberi pengertian mengenai kain songket yang terdapat di kepulauan Indonesia. [Jakarta] : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. National Library Board 2007 www. Museum Nasional R ART Malay 746.sg . Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kuala Lumpur : Balai Seni Lukis Negara RART Malay q746.

Ia menghuraikan secara terperinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai batik.: Batik : Pengaruh zaman dan lingkungan (2002).1409598 ALB Motif tenunan tradisional Indonesia memiliki cerita dan sejarah di sebalik benang yang ditenun menjadi kain.gov. National Library Board 2007 www. Tajuk: Penerbit: No Pengkelasan: Lurik : garis-garis bertuah = the magic stripes (2000).nlb. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sulawesi Selatan. Solo: Danar Hadi Doellah. [Jakarta] : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Santosa. Makasar. Rart Malay 746. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta terpelihara Aceh. Jakarta : Djambatan. Nusa Tenggara Barat (1982).1409598 DJO Di antara berbagai jenis kain yang menarik penulis ialah kain tenun lurik. H.662041 DOE Buku ini diterbitkan oleh pengusaha Danar Hadi. Hakcipta Terpelihara All rights reserved. Par pembaca dihidangkan dengan kain-kain batik yang dicipta daripada pelbagai jenis corak mengikut zamannya.ResourceGuide Tajuk: Penerbit: Penulis: No Pengkelasan. Sumatera Barat. Buku ini menceritakan tentang beberapa jenis kain berbagai suku kaum di Indonesia yang mempunyai kegunaannya yang tertentu. RART Malay 746.sg . Disertakan gambar gambar kain tenunan dari Aceh. RART Malay q746. Lombok dan Sumatera Barat sebagai rujukan. Proyek Media Kebudayaan. Corak lurik adalah garis-garis dan kotak-kotak yang mempunyai makna menurut adat tradisi dan kepercayaan orang Jawa. Proses menenun secara tradisional dan pewarnaan juga disentuh.

Tulisan di buku ini di perkayakan dengan sumbangan daripada pakar-pakar tenunan. Departemen Pendidikan Nasional RART Malay 746.1409598 KAR Tujuan penerbitan buku ini untuk memberi gambaran Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara All rights reserved. Suwati (1987).gov. Hakcipta Terpelihara www. Nawawi (2002). Seni kerajinan batik digolongkan kedalam dua jenis kelompok.1409595 NOR Buku ini berunsur pendidikan untuk membantu pembaca memahami proses pembuatan songket dan perkembangan seni tenunan dalam masyarakat Malaysia. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Album seni budaya : batik pesisir (2000). [Jakarta]: Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kuala Lumpur : Petronas RART Malay 746. Kain-kain songket yang dipamerkan berdasarkan keunikan tenunannya. Jakarta : Djambatan RART Malay 746. Songket Malaysia Norwani Mohd. corak dan motif serta pemilihan warna. hitam dan putih terdapat pada batik Solo dan Yogya. (1999).nlb. National Library Board 2007 Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: secara mendalam mengenai tenunan ikat. Tenun ikat = Indonesian ikats Kartiwa. Pahang dan Negeri Sembilan.ResourceGuide Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Songket : satu warisan Malaysia. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang tenun ikat masyarakat yang membuatnya. Batik Pesisir bercorak alam dan dipengaruhi oleh kebudayaan asing dengan corak yang beraneka ragam.662041 ALB Buku ini memaparkan gambar-gambar kain batik yang terdapat di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka RART Malay q746. Batik Vorstenlanden yang berlatarkan kebudayaan Hindu-Jawa dengan warna biru.1409595 SON Katalog ini menghimpunkan kumpulan songket dari negeri Kelantan. Penggunaan alat tenun Melayu dipaparkan oleh penulis untuk memahami secara mendalam tentang penggunaannya. Terengganu.sg .

66209598 DJO Buku Koleksi batik Ibu Munir ini mengandungi sebanyak 70 helai kain batik yang terdiri daripada kain sarung. All rights reserved. Negara Brunei Darussalam : Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.gov. Belia dan Sukan RART Malay 746.sg . Terdapat juga keterangan mengenai kain-kain batik tersebut. Ia membantu pembaca mengenali dan memahami konsep yang digunakan dalam bidang tenunan. [Jakarta] : Djody Artshop RART Malay q746.ResourceGuide Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Kupas tuntas teknik proses membatik : dilengkapi teknik menyablon. Istilah yang dikumpulkan menumpukan kepada peralatan tenunan sahaja. kain panjang. selendang dan ikat kepala. Munir Djody Djody. Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Glosari Tenunan.03 GLO Buku ini mengandungi 80 istilah bersama nota. S.nlb. Setiawati. Puspita (2004). Setiawati. National Library Board 2007 www. Yogyakarta : Absolut RART Malay 746. Puspita (2003).662028 SET Buku ini menerangkan teknik memproses batik. Berakas. Antaranya ialah teknik membuat batik tulisan tangan dan juga batik cap. Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Koleksi batik kuno Ibu S. ilustrasi dan gambar. Kementerian Kebudayaan. Munir (Sa'adiah Munir) (2002).

]. Jakarta : Himpunan Wastraprema RART Malay 746. Puspita (2003). Abdul Malik .095986 BUN Seni tenun dalam bentuk kain merupakan salah satu kesenian yang ada berkaitan dengan upacara dan kehidupan orang Bali.. Jakarta : Himpunan Pencinta Kain Batik & Tenun RART Malay 746.66209598 SEK Yogyakarta dianggap sebagai pusat batik klasik. National Library Board 2007 Hakcipta Terpelihara Corak dan ragi : tenun Melayu Riau/ H. www.ResourceGuide Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Sekaring jagad Ngayogyakarta Hadiningrat Setiawati. Damais . Yogyakarta : Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Adicita Karya Nusa RART Malay 746. Tajuk: Bunga rampai wastra Bali / [penyusun Ratmini Soedjatmoko dan Soedarmadji J. (1993). Puspita (1990). Corak batik keraton diambil dari kebudayaan Jawa asli yang berlambangkan cirri-ciri Hindu-Budha. Setiawati. Buku ini menyingkap asal usul batik di Jawa.. batik mempunyai hubungan erat dengan adat istiadat dan upacara keagamaan. [et al. Di keraton Yogyakarta.H. penyunting Karsono H. …………(kak sukinah boleh tambah sikit) Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: All rights reserved.nlb. Kain songket merupakan pakaian tradisional terpenting dalam budaya Melayu Riau. penjelasan makna. Saputra].14041 COR Riau adalah salah satu wilayah yang memiliki sejarah kesultanan.gov. bersama foto. Buku ini mengemukan sejarah.sg .foto yang menonjolkan keindahan kain songket. Kain batik bermutu tinggi muncul di keraton-keraton dengan kemuculanya alat canting untuk menulis.

sg .gov.gov. sila hubungi: Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian 100 Victoria Street #07-01 Singapura 188064 Tel: +65 6332 3255 Fax: +65 6332 3248 Laman Web: www.gov.sg SMS: +65 9178 7792 © National Library Board 2007 Disclaimer: The contents of this document include links to other sites. As a user. Untuk pertanyaan mengenai Perpustakaan..nlb.sg Waktu pembukaan: Isnin – Ahad (ditutup pada Cuti Umum) 10 pagi – 9 mlm Untuk perkhidmatan rujukan.sg/ untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang topik yang berkaitan. National Library Board 2007 www.gov. sila hubungi: Emel: ref@nlb.nlb. Buku-buku ini terdapat di Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian No pengkelasan R Merujuk bahn tesebut terletak di tingkat 9.ResourceGuide Kesemua penerbitan yang disenaraikan terdapat di Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian. All rights reserved. either express or implied with respect to the contents on these sites and that you waive any claim against us with respect to such sites. Anda juga boleh menggunakan katalog NLB di http://vistaweb. you acknowledge that NLB has no control over and makes no representations of any kind.nlb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful