ResourceGuide

Tekstil di negara Nusantara
Mukaddimah
Menenun kain telah menjadi budaya manusia sejak berabad-abad. Kain atau tekstil digunakan bukan hanya untuk menutup tubuh dan keperluan rumahtangga bahkan boleh dijadikan juga sebagai karya seni. Seni tenunan membawa kemegahan dan kecemerlangan kepada seni tenunan serta meletakkan seni ini ke martabat yang paling tinggi dengan ragam hias, motif dan teknik pembuatannya yang unik. Tenunan kapas merupakan tenunan pertama yang wujud. Corak-coraknya sederhana kerana warna benangnya terbatas. Kain ini digunakan oleh golongan masyarakat biasa. Tekstil tenunan yang menghasilkan kain songket ditenun daripada bahan sutera emas, perak dan perada yang menghias pakaian pengantin, golongan orang ternama dan pembesar istana. Nusantara merupakan tempat persinggahan para pedagang Cina, India dan Arab pada suatu masa dahulu. Ini mempengaruhi juga perkembangan tenunan di Nusantara kerana pedagang ini bukan saja bertukar barang dagangan tetapi juga kebudayaan dan idea seni. Ini dapat dilihat pada corak, motif dan warna kain yang dihasilkan.

Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan:

Hakcipta Terpelihara

Tekstil tenunan Melayu Siti Zainon Ismail (2006). Padang: Penerbit Studio Songket Erika Rianti. RSING Malay 746.1409595 SIT Buku ini menyingkap tentang jenis-jenis tekstil, khususnya kain tenunan di Alam Melayu Nusantara. Ia dibahagikan kepada pengenalan tekstil, jenis tekstil dari kajian oleh beberapa Muzium di Malaysia dan keindahan pakaian apabila dikaitkan dengan tekstil.

Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan:

All rights reserved. National Library Board 2007

Hakcipta Terpelihara

Songket Palembang: Indahnya tradisi ditenun sepenuh hati Ariffin, Zainal H. K. (2006). Jakarta: Dian Rakyat R ARTMalay746.1409588 ARI Kota Palembang memiliki sejarah yang panjang bermula dari kerajaan Sri Vijaya. Itulah sebabnya motif budaya India mempengaruhi motif hias songket Palembang. Pengunaan kain tenun Indonesia dengan benang sutera bermula apabila adanya sistem perdagangan dengan negeri Cina. Seni tenun Palembang mempunyai pengaruh Cina seperti penerapan warna merah dan warna keemasan kain songketnya.

www.nlb.gov.sg

Belia dan Sukan. (2000). R ART Malay 746.ResourceGuide Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Tenun ikat Indonesia Hardiati. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Motif alam dalam Batik dan Songket Melayu Haziyah Hussin. Kementerian Kebudayaan. kehidupan dan seni orang Melayu mempengaruhi perkembangan motif batik dan songket Melayu.14095955 RAG Buku ini mengumpulkan dan mempamerkan corak dan contoh-contoh motif bunga kain tenunan dari Brunei. Hakcipta Terpelihara Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: Ragam hias kain tenun: Corak dan motif (1996). Ia memperlihatkan kemahiran tangan.sg . Endang.1409598 HAR Buku ini menampilkan pameran kain tenunan yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia. (2006).nlb. Negara Brunei Darussalam R ART Malay 746. Jakarta: Museum Nasional.gov. National Library Board 2007 Hakcipta Terpelihara Hakcipta Terpelihara www. R ART Malay 746. Melalui pameran ini dapat memperlihatkan latar belakang perkembangan kain tenunan di antara wilayah-wilayah di Indonesia. ugama. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. ketekunan dan daya kreatif masyarakat Melayu Brunei dalam menghasilkan tenunan yang halus dan bermutu tinggi. [Bandar Seri Begawan] : Jabatan MuziumMuzium Brunei. Terdapat maklumat mengenai sejarah budaya.662041 HAZ Buku ini mengkaji tentang kepakaran penulis menangani tekstil tempatan melalui sumber motif batik dan songket. No pengkelasan: All rights reserved. Sri.

sg . No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Kain songket Indonesia Kartiwa.ResourceGuide Tajuk: Penulis: Penerbit: Songket Indonesia Kartiwa. Museum Nasional R ART Malay 746.1409598 KAR Memperkenalkan dan memberi pengertian mengenai kain songket yang terdapat di kepulauan Indonesia. National Library Board 2007 www.nlb. [Jakarta] : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karya-karya lama menjadi pilihan khas berserta dengan karya baru untuk mewujudkan kesedaran kepada masyarakat. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Seni Tekstil Malaysia: Satu imbasan kemodenan berumbi tradisi (1998).gov. All rights reserved. Dalam hubungan dagang telah mempengaruhi corak. Tujuannya ialah untuk memberi peluang pada pengujung menikmati warisan seni tekstil. Kain songket ditenun dengan mengunakan berbagai jenis benang yang menyerlahkan coraknya.1409598 KAR Unsur-unsur luar negeri berserta dengan bakat penenun-penunan tanah air telah menyumbangkan bermacam jenis tenunan di Indonesia. Suwati. motif tenunan tempatan. (1989). Bebagai jenis tenunan tekstil daripada kain songket dan kain Batik telah dipamerkan.09595 SEN Memperlihatkan pelbagai hasil seni tekstil yang pernah dipamerkan. Kuala Lumpur : Balai Seni Lukis Negara RART Malay q746. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Suwati (1982). India dan lainlain menjalinkan penukaran barang-barang. [Jakarta] : Djambatan R ART Malay 746. Hubungan pedagang dari Sumatera dengan Cina.

Corak lurik adalah garis-garis dan kotak-kotak yang mempunyai makna menurut adat tradisi dan kepercayaan orang Jawa. Nusa Tenggara Barat (1982). Proyek Media Kebudayaan.nlb. Jakarta : Djambatan.1409598 DJO Di antara berbagai jenis kain yang menarik penulis ialah kain tenun lurik.1409598 ALB Motif tenunan tradisional Indonesia memiliki cerita dan sejarah di sebalik benang yang ditenun menjadi kain.ResourceGuide Tajuk: Penerbit: Penulis: No Pengkelasan. Tajuk: Penerbit: No Pengkelasan: Lurik : garis-garis bertuah = the magic stripes (2000). National Library Board 2007 www.: Batik : Pengaruh zaman dan lingkungan (2002). Makasar. Hakcipta Terpelihara All rights reserved. Santosa. Proses menenun secara tradisional dan pewarnaan juga disentuh. Sumatera Barat. Rart Malay 746. RART Malay 746. Disertakan gambar gambar kain tenunan dari Aceh. Lombok dan Sumatera Barat sebagai rujukan. Ia menghuraikan secara terperinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan dasar mengenai batik. Sulawesi Selatan. Par pembaca dihidangkan dengan kain-kain batik yang dicipta daripada pelbagai jenis corak mengikut zamannya. Direktorat Jenderal Kebudayaan. [Jakarta] : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Solo: Danar Hadi Doellah.sg .662041 DOE Buku ini diterbitkan oleh pengusaha Danar Hadi. RART Malay q746. H. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta terpelihara Aceh.gov. Buku ini menceritakan tentang beberapa jenis kain berbagai suku kaum di Indonesia yang mempunyai kegunaannya yang tertentu.

662041 ALB Buku ini memaparkan gambar-gambar kain batik yang terdapat di daerah-daerah tertentu di Indonesia. corak dan motif serta pemilihan warna. Seni kerajinan batik digolongkan kedalam dua jenis kelompok. Tenun ikat = Indonesian ikats Kartiwa. Batik Pesisir bercorak alam dan dipengaruhi oleh kebudayaan asing dengan corak yang beraneka ragam. Songket Malaysia Norwani Mohd. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang tenun ikat masyarakat yang membuatnya. Nawawi (2002). Tulisan di buku ini di perkayakan dengan sumbangan daripada pakar-pakar tenunan. (1999). Kain-kain songket yang dipamerkan berdasarkan keunikan tenunannya. hitam dan putih terdapat pada batik Solo dan Yogya. [Jakarta]: Direktorat Jenderal Kebudayaan.nlb. Departemen Pendidikan Nasional RART Malay 746.sg .1409595 NOR Buku ini berunsur pendidikan untuk membantu pembaca memahami proses pembuatan songket dan perkembangan seni tenunan dalam masyarakat Malaysia.ResourceGuide Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Songket : satu warisan Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka RART Malay q746. Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Album seni budaya : batik pesisir (2000). Suwati (1987). Batik Vorstenlanden yang berlatarkan kebudayaan Hindu-Jawa dengan warna biru. Pahang dan Negeri Sembilan.gov. Kuala Lumpur : Petronas RART Malay 746.1409595 SON Katalog ini menghimpunkan kumpulan songket dari negeri Kelantan. Jakarta : Djambatan RART Malay 746. Terengganu. Penggunaan alat tenun Melayu dipaparkan oleh penulis untuk memahami secara mendalam tentang penggunaannya. National Library Board 2007 Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: secara mendalam mengenai tenunan ikat. Hakcipta Terpelihara www.1409598 KAR Tujuan penerbitan buku ini untuk memberi gambaran Hakcipta Terpelihara Tajuk: Penulis: Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara All rights reserved.

S.662028 SET Buku ini menerangkan teknik memproses batik. Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Koleksi batik kuno Ibu S. Puspita (2003). ilustrasi dan gambar. All rights reserved. Negara Brunei Darussalam : Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.66209598 DJO Buku Koleksi batik Ibu Munir ini mengandungi sebanyak 70 helai kain batik yang terdiri daripada kain sarung.nlb.sg . Munir Djody Djody. Berakas. Setiawati. kain panjang. Yogyakarta : Absolut RART Malay 746. Munir (Sa'adiah Munir) (2002).ResourceGuide Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Kupas tuntas teknik proses membatik : dilengkapi teknik menyablon. selendang dan ikat kepala. Belia dan Sukan RART Malay 746. Puspita (2004). [Jakarta] : Djody Artshop RART Malay q746. Kementerian Kebudayaan. National Library Board 2007 www.03 GLO Buku ini mengandungi 80 istilah bersama nota. Terdapat juga keterangan mengenai kain-kain batik tersebut. Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Glosari Tenunan. Antaranya ialah teknik membuat batik tulisan tangan dan juga batik cap. Istilah yang dikumpulkan menumpukan kepada peralatan tenunan sahaja.gov. Ia membantu pembaca mengenali dan memahami konsep yang digunakan dalam bidang tenunan. Setiawati.

Setiawati. Puspita (2003). Buku ini menyingkap asal usul batik di Jawa. Di keraton Yogyakarta. penjelasan makna.sg .gov. Jakarta : Himpunan Wastraprema RART Malay 746.. Buku ini mengemukan sejarah.H.]. batik mempunyai hubungan erat dengan adat istiadat dan upacara keagamaan. Tajuk: Bunga rampai wastra Bali / [penyusun Ratmini Soedjatmoko dan Soedarmadji J. bersama foto. National Library Board 2007 Hakcipta Terpelihara Corak dan ragi : tenun Melayu Riau/ H. Saputra].. www.foto yang menonjolkan keindahan kain songket.66209598 SEK Yogyakarta dianggap sebagai pusat batik klasik. Corak batik keraton diambil dari kebudayaan Jawa asli yang berlambangkan cirri-ciri Hindu-Budha. Kain batik bermutu tinggi muncul di keraton-keraton dengan kemuculanya alat canting untuk menulis.095986 BUN Seni tenun dalam bentuk kain merupakan salah satu kesenian yang ada berkaitan dengan upacara dan kehidupan orang Bali. [et al. Damais .ResourceGuide Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Hakcipta Terpelihara Sekaring jagad Ngayogyakarta Hadiningrat Setiawati. penyunting Karsono H. Kain songket merupakan pakaian tradisional terpenting dalam budaya Melayu Riau. Puspita (1990).nlb. Jakarta : Himpunan Pencinta Kain Batik & Tenun RART Malay 746. (1993).14041 COR Riau adalah salah satu wilayah yang memiliki sejarah kesultanan. …………(kak sukinah boleh tambah sikit) Penulis Penerbit: No Pengkelasan: Tajuk: Penulis Penerbit: No Pengkelasan: All rights reserved. Yogyakarta : Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu bekerjasama dengan Adicita Karya Nusa RART Malay 746. Abdul Malik .

gov. Anda juga boleh menggunakan katalog NLB di http://vistaweb. sila hubungi: Emel: ref@nlb.gov. you acknowledge that NLB has no control over and makes no representations of any kind.nlb. Untuk pertanyaan mengenai Perpustakaan.sg/ untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang topik yang berkaitan.nlb.gov. Buku-buku ini terdapat di Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian No pengkelasan R Merujuk bahn tesebut terletak di tingkat 9.ResourceGuide Kesemua penerbitan yang disenaraikan terdapat di Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian.gov. either express or implied with respect to the contents on these sites and that you waive any claim against us with respect to such sites. sila hubungi: Perpustakaan Rujukan Lee Kong Chian 100 Victoria Street #07-01 Singapura 188064 Tel: +65 6332 3255 Fax: +65 6332 3248 Laman Web: www.nlb. National Library Board 2007 www.sg Waktu pembukaan: Isnin – Ahad (ditutup pada Cuti Umum) 10 pagi – 9 mlm Untuk perkhidmatan rujukan. As a user.. All rights reserved.sg .sg SMS: +65 9178 7792 © National Library Board 2007 Disclaimer: The contents of this document include links to other sites.