DOA SEMPENA MAJLIS PENUTUPAN MINGGU ORIENTASI BAGI TINGKATAN EMPAT

‫بسم ال الرحن الرحيم‬

َ‫المْ ُ ِل رَب العَاَلمِيْنَ , وال ّلَ ُ َال ّلَمُ علَى سَّيدِنَا مُـمدٍ وَعَلَى آلِهِ وََأصحَابِهِ أَجمَعِيْن‬ ْ ْ ّ َ ‫ص ةوس‬ ّ ِ ‫َد‬
Allahumma Antal ‘Azizul Jalil, Sesungguhnya kami menadah tangan pada pagi ini, di Majlis Penutupan Minggu Orientasi Tingkatan Empat di bumi SMKTR ini, merafa’kan kesyukuran dan pujian terhadap Mu, di atas kurniaan Mu yang tidak ternilai. Allahumma Ya Rahman Ya Rahim, Sesungguhnya kami berhimpun disini pada pagi ini, bagi menyatakan komittmen dan iltizam kami untuk belajar dengan bersungguh-sungguh dan patuh pada segala tunjuk ajar guru kami. Ya Allah, Ya Azim, Ya Alim…. Kami sedar Ya Allah, bahawa Iman kami tidaklah sekukuh iman Nabi Yusuf, kami juga tidak segagah Nabi Daud, kami juga tidak sehebat Nabi Sulaiman, maka kerana itulah Ya Allah kau kurniakanlan kami keimanan yang mantap, kesihatan mental dan fizikal yang sempurna, serta ketajaman akal fikiran. Ya Allah, Sesungguhnya, Kami amat memerlukan inayahmu dalam meneruskan kehidupan yang penuh mehnah dan tribulasi ini, Justeru…Ya Allah.. berkatilah perhimpunan kami pada pagi yang permai ini. Berkatilah jua usaha-usaha kami. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silatur Rahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk menggempur anjakan sikap dan pemikiran bagi menghadapi era teknologi dan globalisasi. Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kekuatan rohani dan jasmani, cetusan idea dan gerakan minda, untuk terus menjana kecemerlangan Ummah, di alam persada ini. Ya Aziz, Ya Razzak, Ya Karim Jadikanlah kami Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba Mu yang bersyukur dan taat melaksanakan perintah Mu. Jauhilah kami Ya Allah, dari melanggari larangan Mu. Kurniakanlah Ya Allah kepada kami, rezeki yang halal dan berpanjangan, zuriat dan generasi yang beriman, serta segala kebaikan di dunia dan di akhirat.

ِ‫الل ُمّ اجْعلْ جَمْ َنَا هَذَا جَمْعًا مرْحوْمًا ، وتَفرقَنَا مِ نْ بَعْدِ هِ تَف ّقًا مَعْ ُومًا ، وَلَ تَجْعل‬ َ ‫َر ص‬ َّ َ ُ َ ‫ع‬ َ ‫ّه‬ . ‫الل ُ ّ فيْـنَا وَلَ مَعنَا وَلَ منْ َيْتبَعُنَا شَقّا وَلَ مطروْدًا وَلَ محروْمًا‬ ُْ َ ُْ َ ‫ِي‬ َ َ ِ ‫ّهم‬ .‫الل ُ ّ زدْنَا عِلْمًا َافِعًا وَارْزقنَا فهْمًا‬ َ ُْ ‫ن‬ ِ ‫ّهم‬ َ‫الل ُمّ اغْفرْلَنَا ذُوَنَا وَِلخوَاِنَا اّذيْ نَ سبَقوْنَا ِباْليْمَا نِ وَلَ تَجْعلَ فِ يْ ُلوبِنَا غلّ لِّذيْ ن‬ ِ ‫قُ ْ ِ ل‬ َ ِ ُ َ ِ ‫ّه ِ ُن ب ِ ْ ن ل‬ َ‫ءَامَُنوْا ِإّ كَ رءوْ ٌ رَحيْمٌ . رّنَا َاتِنَا فِ يْ الدنْيَا حَ سنَةً وفِ يْ الَخرَةِ حَ سنَةً وقِنَا عَذَا ب‬ َ َ ِ َ َ ّ ‫َب‬ ِ ‫ن َُ ف‬ .‫الـّارِ وصَلّى ا ُ عَلَى ُحَ ّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحبِهِ وَسَّمْ ، وَالْحَمْ ُلِ رَ ّ الْعَالَميْن‬ ِ ‫دِ ب‬ ‫ل‬ ْ ‫م م‬ ‫ل‬ َ ‫ن‬