LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.

I/ 543/2011
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI BAGI GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN UNTUK MATA PELAJARAN
QUR'AN HADITS, AKIDAH AKHLAK, FIQH, SKI, BAHASA ARAB, GURU KELAS RA, DAN GURU KELAS MI
TAHUN 2011

PROPINSI : ACEH
STATUS : PNS

No

Nama

1 Amri Hamzah
2 Jauhari
3 Tiasiar
4 Daswati
5 Zulbaidah
6 Marhaini
7 Adami
8 Nurhabibah
9 Diflawati
10 Erlinawati
11 Nurhayati
1 Erna
2 Suharnita
3 Asiah
4 Syukrati
5 Nurasmawati

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata
Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

1 1 0 6 0 6 2 3 6 2 0 0 0 4 196109112000121001 4243739642200033 01/01/1983
1 1 0 6 0 6 0 2 8 2 0 0 0 5 196406161986102003 3948742646300032 01/01/1986
1 1 0 6 0 6 0 2 8 2 0 0 0 6 196306191986102001 1951741643300042 01/10/1986
1 1 0 6 0 6 0 2 8 2 0 0 0 7 196211051986102002 2437740643300033 01/10/1986

Qur'an Hadist MTsS Pante Cermen Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Putim

Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kubu

Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Meureubo

Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 6 0 2 8 2 0 0 0 8 196306171986102001 3949741644300022 01/10/1986
1 1 0 6 0 6 0 2 8 2 0 0 0 9 196308191986102001 4151741643300063 01/10/1986
1 1 0 6 0 6 2 3 9 2 0 0 1 0 196307211994031001 7053741642200033 20/07/1988
1 1 0 6 0 6 0 2 8 2 0 0 1 1 196304121986102001 3744741644300032 01/10/1989

Guru Kelas

MIN Drien Rampak Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kubu

Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahasa Arab

MTsS Nurul Falah Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampong Belakang

Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 6 2 3 8 2 0 0 1 2 195809071991032001 2839736638300042 01/03/1991
1 1 0 6 0 6 0 2 8 2 0 0 1 3 197207072007012026 1039750650300003 01/04/1994
8058744645300003 01/01/1996
1 1 0 6 0 6 2 3 7 2 0 0 1 4 150527004

SKI

MTsS Nurul Huda

Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Meulaboh

Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MAN Meulaboh

Aceh Barat

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

MIN.Kp.Rawa

Aceh Barat Daya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

MIN.Kp.Rawa

Aceh Barat Daya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

MIN Teupin Batee

Aceh Barat Daya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 7 0 2 8 2 0 0 0 1 ‘197607221999032001 ‘5054754656300053 01/01/1999 Guru Kelas
1 1 0 6 1 7 0 2 8 2 0 0 0 2 ‘197312251999052001 ‘7557751652300013 01/01/1999 Guru Kelas
1 1 0 6 1 7 0 2 8 2 0 0 0 3 196210522006042002 2344740642300083 01 April 1984 Guru Kelas
1 1 0 6 1 7 0 2 8 2 0 0 0 4 196405052006042001 7837740644300072 01 April 1990 Guru Kelas

MIN Suaq Beurambang Aceh Barat Daya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 7 0 2 8 2 0 0 0 5 196712311994032019 6433745647300242 01 Maret 1994 Guru Kelas
MIN Teupin Batee
1 1 0 6 1 7 2 3 6 2 0 0 0 6 197010041999052001 5742748651300052 01Januari 1996 Qur'an Hadist MTSN Kuala Batee
1 1 0 6 1 7 0 2 8 2 0 0 0 7 196910031998032008 0335747649300073 10 Maret 1998 Guru Kelas
MIN.Tangan-Tangan
1 1 0 6 1 7 2 3 9 2 0 0 0 8 197311141999052001 5446751652300013 01 Mei 1999 Bahasa Arab MTsN Unggul Susoh

Aceh Barat Daya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 1 7 196303182006042001 0650741643300052 01/04/1983
1 1 0 6 0 1 0 2 1 2 0 0 1 8 196312311984032255 23563741641300163 03/01/1984
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 1 9 196210062006042004 5338740640300013 12/10/1984
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 2 0 196207032006042002 4639740643300022 04/01/1985

Guru Kelas

MIN Pagar Air

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

RA Fajar Ummi

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Piyeung

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bungcala

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 2 1 196505252006042009 5337 7596 6130 0120 04/01/1985
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 2 2 196606072005012003 6939743646300085 10/10/1985
1 1 0 6 0 1 0 2 1 2 0 0 2 3 195902281986022002 3560737641300002 02/01/1986

Guru Kelas

MIN Lhoknga

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Baet

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

RA Fajar Ummi

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 1 2 0 0 2 4 196512011986022007 5533743646300083 02/01/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 2 5 196504081986102008 0740743644300072 10/01/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 2 6 196303011986102006 1435741643300052 10/01/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 2 7 196412311986102136 2563742643301183 10/01/1986

Guru Kelas

RA Fajar Ummi

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Piyeung

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bungcala

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Indrapuri

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 2 8 196112311986101032 3563739642200550 10/01/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 2 9 196012311986102034 4563738641300423 10/01/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 0 196306091985112004 7941741643300062 10/01/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 1 196412031986102008 8535742643300043 10/01/1986

Guru Kelas

MIN Lamjampok

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lampupok Raya Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lamreh

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Indrapuri

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 2 196207281999052001 3059740643300033 01/05/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 3 195906301986102002 4662735639300002 29/09/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 4 196305201986102004 0852741643300082 01/10/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 5 196203021986102004 1634740642300082 01/10/1986

Guru Kelas

MIS MeunaRA Baro Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Samahani

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Sungai Limpah Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Sungai Limpah Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 6 195804151986102003 1747436643300000 01/10/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 7 196508081986102008 2140743645300023 01/10/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 8 196512111986102010 2543743646300083 01/10/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 3 9 196606161986102009 2948744646300122 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Peukan Bada

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Alue Rindang Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lampisang

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lambaro

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 0 196604081986102011 3136744646300083 01/10/1986
25 Zuraidah
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 1 196202151986102005 05477406442200072 01/10/1986
26 Cut Rosmala Dewi 1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 2 1963050419861020008 6033741642300083 01/10/1986
27 Jamaliah
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 3 19640241986 10200 6 9546742643300052 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Alue Rindang Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lamlhom

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lamlhom

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bukit Baro II

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

28 Cut Ubit

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 4 196306011986102007 0438 7416 4130 0022 01/10/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 5 196310201986102002 2352 7416 4330 0073 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Tungkob

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tungkob

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 6 196103161986102002 3648 7396 4430 0002 01/10/1986
31 Cut Nila Kesuma 1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 7 196206281986102001 6960 7406 4130 0042 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Tungkob

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tungkob

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

32 Aqiusnikar

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 8 196308181986102005 7150 7416 4430 0033 01/10/1986
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 4 9 196201031986102003 9435740642300042 01/02/1987
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 0 196404061986102015 9738742643300112 01/02/1987
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 1 196801102000032002 6442746648300082 04/09/1987

Guru Kelas

MIN Tungkob

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lamreh

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lamreh

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bukit Baro 1

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 2 196702012007012028 3533745644300002 01/11/1987
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 3 196310112007012011 6343741644300023 01/11/1987
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 4 196706041988012006 6236745648300042 31/12/1987

Guru Kelas

MIN Lamlhom

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lamlhom

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Samahani

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 5 19650101198801002 644074364700012 01/01/1988
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 6 196602031988012001 5535744646300052 01/01/1988
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 7 196301011988012003 8433741645300012 01/01/1988

Guru Kelas

MIN Bukit Baro II

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bilui

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bilui

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

6 Nuraini
7 Nazamerda
8 Azizah
1 Maimunah
2 Yusna
3 Zuriah
4 Sakdiah
5 Khairani
6 Ruhana
7 Mardhiah
8 Siti Zalikha
9 Rosmaidar
10 Azizah
11 Salma
12 M. Nasir
13 Anidar
14 Sitti Andian
15 Raihan
16 Ratnawati
17 Barraton Aini
18 Fauziah
19 Faridah
20 Faridah
21 Erlinawati
22 Nurhayati
23 Nurbaiti
24 Najimah

29 Salma Yahya
30 Rohana

33 Rusdiana
34 Syamsidar
35 Rahmiati
36 Mursyidah
37 Mardhiah
38 Juarah
39 Nurazimah
40 Sumarni
41 Nain

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543/2011

Aceh Barat Daya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Aceh Barat Daya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Aceh Barat Daya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1

No

Nama

42 Putri

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata
Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 8 196303071988012002 5639741643300092 01/01/1988
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 5 9 196312121986102006 9544741644300064 02/01/1988
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 6 0 196910072007 012020 2339747649300083 04/01/1988
1 1 0 6 0 1 2 3 6 2 0 0 6 1 196806202007012020 3952746649300072 17/11/1988

Guru Kelas

MIN Bukit Baro 1

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lampupok Raya Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bukit Baro II

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Qur'an Hadist MIS MeunaRA Baro Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 1 0 2 1 2 0 0 6 2 196704101989012007 6742745649300042 01/01/1989
1 1 0 6 0 1 0 2 8 2 0 0 6 3 196305051990032004 9837741643300062 03/01/1990
1 1 0 6 1 6 0 2 8 2 0 0 0 2 195409061983022001 3238732635300013 01/02/1983
1 1 0 6 1 6 0 2 8 2 0 0 0 3 195805021991032003 6834736639300022 01/03/1990

Guru Kelas

RA Takrimah

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Samahani

Aceh Besar

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lamno

Aceh Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Pangan Pucok Aceh Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 6 2 3 8 2 0 0 0 4 195412101994031001
1 1 0 6 1 6 0 2 8 2 0 0 0 5 196803141999032001
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 0 2 195608171982032001
1 1 0 6 0 7 0 2 1 2 0 0 0 3 195604181991032001

83447326200013 01/04/1990
6746746647300052 01/05/1996
9159734635300013 01/07/1976

SKI

MTsN Teunom

Aceh Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Krueng Sabee Aceh Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lawe Sawah

Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1760734637300012 01/04/1978

Guru Kelas

RA Al-Ikhlas

Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 0 4 196502032005012003
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 0 5 196505122006042001
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 0 6 196110051986102001
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 0 7 196511171983102001

4535743643300032 01/01/1983

Guru Kelas

MIN Air Pinang

Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

28447436645300032 01/04/1985

Guru Kelas

MIN Lhok Bengkuang Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

0337739641300093 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Tapaktuan

Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

4449743646300043 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Suak Samadua Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 0 8 196012311986102014 5733738642300002 01/10/1986
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 0 9 196603171986020001 6649744646300082 01/10/1986
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 1 0 196511121986102001 7444743646300083 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Gunung Kerambil Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tapaktuan

Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Suak Samadua Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 1 1 196412311986101009 85337426466200033 01/10/1986
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 1 2 196407101987022005 0042742644300073 01/02/1987
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 1 3 196609201987022002 2252744645300013 01/02/1987
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 1 4 196408271987022001 4159742647300003 01/02/1987

Guru Kelas

MIN Krueng Kluet

Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampung Ladang Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Gunung Kerambil Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Krueng Kluet

Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 1 5 196711121987022001 4444745647300093 01/02/1987
1 1 0 6 0 7 0 2 8 2 0 0 1 6 196608041987021001 5136744647300073 01/02/1987
5761744644300002 01/01/1996
1 1 0 6 1 3 0 2 8 2 0 0 0 3 150332073
1 1 0 6 1 3 2 3 9 2 0 0 0 4 196801041999051002 6436746648200022 01/05/1999

Guru Kelas

MIN Blang Bladeh Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Durian Kawan Aceh Selatan

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Pasar Singkil

Aceh Singkil

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahasa Arab

MTsN Singkil

Aceh Singkil

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 3 0 2 8 2 0 0 0 5 197001031999051002 0435748650200032 01/05/1999
4 Ali Basir Tanjung 1 1 0 6 1 3 2 3 6 2 0 0 0 6 19762252009011007 855775465620002 01/07/2001
5 Hardin, N
1 1 0 6 1 3 0 2 8 2 0 0 0 7 197004082001121000 3740748649200002 01/12/2001
1 Rosniar
1 1 0 6 1 4 2 3 5 2 0 0 0 5 195602201983032001 3552734638300000 01/03/1983

Guru Kelas

MIN Pasar Singkil

Aceh Singkil

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Qur'an Hadist MTsN Singkil

Aceh Singkil

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

Aceh Singkil

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Aqidah Akhlak MTsS Darul Ulum

Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

2 Salmini

1 1 0 6 1 4 0 2 8 2 0 0 0 6 197212111999032001 3543750652300063 01/03/1995
1 1 0 6 1 4 0 2 8 2 0 0 0 7 196708021998021001 6134745669200013 07/01/1997
4 Yusrina
1 1 0 6 1 4 0 2 8 2 0 0 0 8 197404232007012013 8755752653300012 01/01/1998
2552758651300012 08/03/1998
5 Ahmad Yuliansyah 1 1 0 6 1 4 0 2 8 2 0 0 0 9 150 403 956
6 Muhammad Thahir 1 1 0 6 1 4 2 3 7 2 0 0 1 0 197511172005011002 7449753654200003 01/07/1998

Guru Kelas

MIN Seumadam

Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

3 Ramli

Guru Kelas

MIS Paya Reuhat

Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Al - Chairiyah Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

7 Faisal Riadi

43 Nuraini
44 Sawiah
45 Nurhadisah
46 Saudah
47 Nyak Putri
1 Rosdiana
2 Suhaimi
3 M. Samsawi
4 Sarwati
1 Ruhana
2 Asmarni
3 Wildalina
4 Nurdiana
5 Rostina. B
6 Mairidah Nur
7 Karmaiti
8 Darmawati
9 Suriawati
10 Alip
11 Nurdiati
12 Haslinar
13 Nusrahti
14 Tartila
15 Abdurrasyid
1 Nur Aidar
2 Sofyan
3 Makmur, A

MIN Pasar Singkil

Guru Kelas

MIN Sp.Iv Upah

Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MAS Yaspendi Sungai Iyu

Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 4 0 2 8 2 0 0 1 1 197711291999031002 0461755657200013 03/01/1999
1 1 0 6 1 4 0 2 8 2 0 0 1 2 196512121999052001 9544743646300053 04/01/1999
1 1 0 6 1 4 0 2 8 2 0 0 1 3 197303231999052001 5660751653300022 05/01/1999
1 1 0 6 1 4 2 3 5 2 0 0 1 4 197411021999052001 7434752654300053 05/01/1999

Guru Kelas

MIN Sp.Iv Upah

Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bandar Khalifah S.Iyu

Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Sp.Iv Upah

1 1 0 6 1 4 2 3 7 2 0 0 1 5 196605051999052002 0837744648300032 05/01/1999
1 1 0 6 1 4 2 3 7 2 0 0 1 6 197110061999051001 1338749654200003 05/01/1999
1 1 0 6 1 4 2 3 7 2 0 0 1 7 197205011999052001 4833750652300112 05/01/1999
1 1 0 6 1 4 0 2 8 2 0 0 1 8 196602111999052002 5543744647300013 05/01/1999

Fiqih

MAN Manyak Payed Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MTsS Al-Azhar Jambo Rambonng

Fiqih

MAN Kualasimpang Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Sp.Kiri

Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 0 5 19730103 200701 2 014 14357516522210072 01/01/1986
1 1 0 6 0 5 2 3 7 2 0 0 0 6 19600105 199803 1 003 3437738640200020 17/07/1986
1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 0 7 196006021986101001 7538738642200002 01/10/1986

Guru Kelas

MIN 1 Kebayakan

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MTsS Kebayakan

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Remesen

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 5 2 3 7 2 0 0 0 8 19540505 198803 1 008 5837732634200052 01/03/1988
1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 0 9 196308201994031003 7152741643200043 01/07/1988
1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 1 0 19550723 199403 2 001 6055733635300013 01/03/1994

Fiqih

MTsN Pegasing

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Gelelungi

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN 2 Bebesen

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 1 1 197303112007012012 6643751652300042 01/04/1998
8 Asmayani
1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 1 2 196810101999052001 73427466483000108 01/04/1998
9 Zahara Fitriani 1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 1 3 19721002 200501 2 006 3334750652300073 01/01/1999
10 Mawaddah
1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 1 4 197405061999052001 8838752654300042 01/01/1999
11 Walid, S.Ag, M.Ag 1 1 0 6 0 5 2 3 7 2 0 0 1 5 197001031999031000 1435748649200022 01/03/1999

Guru Kelas

MIN Kenawat Lut

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN 1 Kota Takengon Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Arul Kumer

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Toweren

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MTsN Takengon I

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

12 Muhammaddin 1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 1 6 197411022005011004 9434752654200003 01/04/1999
13 Sianto
1 1 0 6 0 5 2 3 9 2 0 0 1 7 19720723 199905 1 001 3055750653200013 01/05/1999
14 Saleh Golkar 1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 1 8 19720210 1999051001 0542750653200032 01/05/1999
15 Sukri
1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 1 9 197127071999051001 1059749649200003 01/05/1999

Guru Kelas

MIN Berkemas

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahasa Arab

MTsN 2 Takengon Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Mancung Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kenawat Lut

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

16 Enchu Aidar

1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 2 0 197407111999052001 2439752653300013 01/05/1999
1 1 0 6 0 5 0 2 8 2 0 0 2 1 197008031999051001 7135748648200003 01/05/1999
1 1 0 6 0 8 0 2 8 2 0 0 0 3 195901051986101001 1437737640200012 01/03/1986
1 1 0 6 0 8 0 2 8 2 0 0 0 4 196112201986101001 3552745647200050 01/10/1986

Guru Kelas

MIN 1 Kota Takengon Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kenawat Lut

Aceh Tengah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kuta Batu

Aceh Tenggara IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Titi Pasir

Aceh Tenggara IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lawe Sumur

Aceh Tenggara IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Kuta Cingkam Aceh Tenggara IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Peureulak

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

2 Maimunah

1 1 0 6 0 8 0 2 8 2 0 0 0 5 196708041988012001 1136745647300033 01/01/1988
1 1 0 6 0 8 0 2 8 2 0 0 0 6 196708231988012001 4155745647300050 01/01/1988
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 1 4 195708021988122001 3134735637300033 01/01/1981
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 1 5 196004072006042001 5739738638300002 01/04/1981

Guru Kelas

MIN Peureulak

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

3 Nursiah

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 1 6 195709091999112001 1241735637300043 28/08/1982

Guru Kelas

MIN Peureulak

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

8 Juairiah
9 Nurdiati
10 Khadijah
11 Usamah
12 Darwan
13 Siti Aisyah
14 Suriyani
1 Khairani
2 Winko
3 Bidrus
4

Mukhtar Muhmud Arifin

5 Suwandi
6 Nuraini. As
7 Sapiah

17 Baidy
1 Tahkiman
2 Jalalaluddin
3 Kamidah
4 Rabuniah
1 Saudah

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543/2011

Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Aqidah Akhlak MTsN Manyak Payed Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Aceh Tamiang IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

2

No

Nama

4 Marwan

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata
Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 1 7 196109062000031001 1941739640200052 01/04/1983
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 1 8 19760309 200710 2 004 5235754656300053 12/12/1983
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 1 9 196309161994032002 6248741643300063 01/04/1984
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 2 0 19630418199905 2 001 1750741640300002 01/04/1984

Guru Kelas

MIN Rantau Panjang Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Paya Naden

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Snb. Teungoh Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

8 Ainal Mardhiah 1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 2 1 196604142005012006 1746744642300003 13/08/1984
9 Painam
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 2 2 196109012006042003 0233739639300013 26/03/1985
10 Hamkarie
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 2 3 196012312006041456 5563738639200903 01/04/1985
11 Wathaniah
1 1 0 6 0 4 0 2 1 2 0 0 2 4 196512121986022002 4544743645300013 01/02/1986

Guru Kelas

MIN Alue Nireh
Aceh Timur
MIN Rantau Panjang Aceh Timur

Guru Kelas

MIN Kampung Beusa Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lueng Sa

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

RA Raudhatul Jannah Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

12 Aminah

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 2 5 196512312006042206 6563743647300203 01/04/1986
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 2 6 196308181996102002 1150741643300113 01/10/1986
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 2 7 196512311986102058 2563743646300413 01/10/1986
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 2 8 196504191986102002 3563743646300653 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Buket Teukuh Aceh Timur

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Idi

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Idi

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Idi

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 2 9 196506311986102001 3962743645300012 01/10/1986
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 3 0 196208171986102001 91497406433000023 01/10/1986
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 3 1 196211251991032001 1457740643300033 01/04/1987
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 3 2 196712312005012043 7563745646300243 20/06/1987

Guru Kelas

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Darul Falah
Aceh Timur
MIN Rantau Panjang Aceh Timur

Guru Kelas

MIN Snb. Baro

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Meunasah Teungoh

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 3 3 196512312005012036 8563741644200163 20/07/1987
21 Fatimah Hartuti 1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 3 4 196412311988012010 1433742643300092 01/01/1988
22 Nailis Sa'Adah 1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 3 5 196603011988012002 4633744647300042 01/01/1988
23 Asnan
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 3 6 196610171988011001 6349744647200023 01/01/1988

Guru Kelas

MIN Meunasah Teungoh

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kuta Binjei

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Idi

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kuta Binjei

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

24 Abd.Muthaleb

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 3 7 196606202007011033 195274468200012 01/07/1988
25 Nurmala Dewi 1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 3 8 19680408 200312 2 001 4562748648300003 01/12/1988
26 Ismail M.Daud 1 1 0 6 0 4 2 3 5 2 0 0 3 9 196012311994031006 1563738639200953 20/07/1989
27 Sakdiah
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 4 0 197012311999052016 2563748650300463 31/05/1990
28 Khadijah
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 4 1 196905211999052001 4853747650300012 01/06/1990

Guru Kelas

MIN Lueng Sa

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Buket Drien

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Matang Panyang Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Gleum

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

29 Hanuranaida

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 4 2 197209212007012022 3553750650300003 07/01/1991
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 4 3 196004012006041012 2733738639200012 01/01/1992
1 1 0 6 0 4 2 3 8 2 0 0 4 4 196911222003122003 5459747648300003 02/09/1992
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 4 5 197308142007012030 3146751654300023 01/01/1993

Guru Kelas

MIN Idi

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Sirajul Huda

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

SKI

MTsN Peureulak

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Tampak

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 4 6 196712311999052010 374564800343456 01/06/1993
1 1 0 6 0 4 0 2 1 2 0 0 4 7 196905032005012004 6835747649300062 17/07/1993
1 1 0 6 0 4 2 3 5 2 0 0 4 8 196511221964032002 2455743644300013 01/03/1994
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 4 9 196311171994031002 4449741644200033 01/03/1994

Guru Kelas

MIN Kampung Beusa Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

RA Miftah Nur

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Buket Kareung Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 5 0 197010111994032002 1343748650300020 01/03/1994
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 5 1 19671005199403202 4842745651300002 01/03/1994
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 5 2 195904021994031001 5536737640200032 01/03/1994
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 5 3 196820061994032009 6952746649300012 01/03/1994

Guru Kelas

MIN Pucok Aluesa Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Kuala Bugak

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Keumuning Idi Cut Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampong Baro Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

41 Nuraini

Guru Kelas

MIN Kampong Baro Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

42

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 5 4 196812311994032015 7563746648300403 01/03/1994
Saiful Bahri
1 1 0 6 0 4 2 3 8 2 0 0 5 5 19700209 199403 1 001 2541748649200012 01/03/1994
Mawardi
1 1 0 6 0 4 2 3 8 2 0 0 5 6 197107051994031002 7839749651200062 01/03/1994
Ainul Mardhiah 1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 5 7 196710201999052001 0352745648300073 01/05/1994
Eliyati
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 5 8 196712051995032001 0844745649300022 01/03/1995

SKI

MTsN Kuta Binjai

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

SKI

MTsN Idi Cut

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Dama Puteh

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Peureulak

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

46 Syarifah Masthura 1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 5 9 19651215 199403 2 002 5547 7436 4430 0063 01/09/1995
47 Mardiana
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 6 0 196904212009012006 8753747649300032 30/12/1995
48 Siti Hamamah 1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 6 1 196812062007012025 3538746649300013 01/01/1996
49 Khairun
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 6 2 197311072007012014 9439751653300063 01/04/1996

Guru Kelas

MIN Blang Buket Kuta Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Gleum

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Meunasah Teungoh

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampung Beusa Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

50 Safrina

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 6 3 197204132006042024 7745750652300812 01/04/1996
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 6 4 196512311999052005 5563743637300203 01/04/1996
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 6 5 197706142007012027 4946755657300012 01/01/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 6 6 196608102005012002 8142744647300103 01/01/1997

Guru Kelas

MIN Tanjung Tani

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Buket Teukuh Aceh Timur

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Dama Puteh

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Keumuning

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 2 3 7 2 0 0 6 7 197212011997032001 1533750649300001 01/03/1997
1 1 0 6 0 4 2 3 7 2 0 0 6 8 1974093019997032001 5262752653300003 01/03/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 6 9 197205251997032010 5857750651300012 01/03/1997
7357750653300010 01/03/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 7 0 150280228

Fiqih

MTsN Model Idi

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MAS Idi Cut

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Meunasah Teungoh

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Paya Naden

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 7 1 197701041997032002 3436755655300002 01/03/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 7 2 197401121997032001 3633752654300052 01/03/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 7 3 197505151997032002 5847753654300092 01/03/1997

Guru Kelas

MIN Meunasah Teungoh

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Peureulak

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Peureulak

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 7 4 19760523 199703 2 001 7855754655300032 01/03/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 7 5 197205111997031003 6543750652200032 20/03/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 7 6 196512201999052001 2552743647300013 01/04/1997

Guru Kelas

MIN Seuneubok Aceh Idi Cut

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampong Baro Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Gleum

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 2 3 7 2 0 0 7 7 19720911 199905 2 001 2243750652300090 01/04/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 7 8 196812312003122017 4557764666300053 01/04/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 7 9 197802092007012012 2541756657300062 01/04/1997

Fiqih

MAN Idi

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kuta Binjei

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Buket Bata

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 8 0 196612312005012039 55637226473001443 01/04/1997
1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 8 1 197202061999052001 6538750652300022 01/04/1997

Guru Kelas

MIN Madat

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Gleum

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 8 2 19751209 199905 2 001 6541 7536 5530 0063 14/07/1997
70 Muhammad Ali 1 1 0 6 0 4 0 2 8 2 0 0 8 3 197406052007011045 193752652200002 21/07/1997
1 Darwani
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 0 6 196006102006042001 9942738640300022 04/01/1980

Guru Kelas

MIN Blang Buket Kuta Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Madat

Aceh Timur

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Ara

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

5 Marzalina
6 Salbiah
7 Malawiyah

13 Asnah
14 Suryati
15 Juriah
16 Halimah
17 Siti Hajar
18 Maryani
19 Nurhayati
20 Nurhayati

30 Hasan
31 Nur'Aini
32 Rusmawati
33 Marlina
34 Nurainun
35 Nurmadiah
36 Abd. Hakim
37 Faridah
38 Mariani
39

A. Khalid Tgk. Badruddin

40 Elizawati

43
44
45

51 Ruhaniah
52 Faridah
53 Naimah
54 Mursyidah
55 Aminah
56 Mailinawati
57 Rasyiah
58 Putriana
59 Lisnawati
60 Yusmaini
61 Mahyuzar.
62 Firdaus
63 Nazarhayati
64 Furaida
65 Nurhasanah
66 Fatimah
67 Mursidah
68 Suriati
69 Rubiah

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543/2011

Aqidah Akhlak MTsS Nurul Huda

Aqidah Akhlak MTsN Alue Lhok

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

3

No

Nama

2 Saidah

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata
Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

5542738639300020 01/04/1980
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 0 7 150384252
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 0 8 196012312006042013 2563738640300313 01/04/1981
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 0 9 196005112006042002 4437738639300053 01/01/1984

Guru Kelas

MIN Krueng Geukueh No.1

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Sawang

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Leubok Ruseb Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

7563738638300023 01/04/1985
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 1 0 150385294
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 1 1 196605211986102001 2853744644300000 10/01/1986
1 1 0 6 0 3 2 3 7 2 0 0 1 2 196112121998031002 9544739642200053 01/04/1991

Guru Kelas

MIN Tanjong Matang Raya

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Geudong

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MTsN Nibong

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 1 3 197001211994031003 9453748649200000 01/03/1994
1 1 0 6 0 3 2 3 7 2 0 0 1 4 196312312007012175 5563741642300543 01/01/1995
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 1 5 196812312007012334 2233746648300033 23/03/1996
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 1 6 196508272005012003 1159743641300003 16/08/1996

Guru Kelas

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MIN Lhoksukon
Aceh Utara
MTsS Alue Ie Mudek Aceh Utara

Guru Kelas

MIN Keude Amplah Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Sawang

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 1 7 197608152008012003 9147754657300013 05/10/1996
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 1 8 197412311997032000 0563752653300033 01/03/1997
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 1 9 197008181999052001 3142748650300153 01/03/1997
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 2 0 197403091997032002 1235752654300060 01/03/1997

Guru Kelas

MIN Paya Bakong

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Krueng Geukueh No.1

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tanjong Awe

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Punteut

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 2 1 197611101999052001 1442754657300023 01/10/1997
17 Adian Yulizar 1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 2 2 197307022003122004 8034751652300013 01/01/1998
18 Marliana Asnawi 1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 2 3 196904021998032003 2734747648300012 01/03/1998
19 Zaitun
1 1 0 6 0 3 2 3 9 2 0 0 2 4 197811281999032001 3460756657300020 01/03/1999
20 Khamsiah
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 2 5 196012311999032001 0563738640300313 01/03/1999

Guru Kelas

MIN Tanjong Awe

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Pantonlabu

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blangjruen

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahasa Arab

MTsS Laga Baro

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Krueng Aji

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

21 Eli Marlina

1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 2 6 197712291999032001 15617556563300013 01/03/1999
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 2 7 197805141999031005 2846756657200012 01/03/1999
1 1 0 6 0 3 2 3 9 2 0 0 2 8 197102241999052001 9556749651300022 01/05/1999
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 2 9 197007201999052001 1052748650300043 01/05/1999

Guru Kelas

MIN Gampong Teungoh

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Sawang

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahasa Arab

MTsN Sampoyniet Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Gampong Teungoh

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 3 0 197611072007012002 3439754655300013 08/07/1999
1 1 0 6 0 3 2 3 8 2 0 0 3 1 198101032008012002 7435759659300002 21/07/1999
1 1 0 6 0 3 0 2 8 2 0 0 3 2 197305202007012026 1852751653300032 01/08/1999
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 0 8 196412312006042010 4563742644301013 01/01/1985

Guru Kelas

MIN Krueng Mane Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

SKI

MTsN Dewantara

Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Krueng Mane Aceh Utara

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Ulee Kareng

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 1 2 3 7 2 0 0 0 9 195906101985031004 7942737640110022 01/03/1985
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 0 196308161986102002 7148741644300023 01/01/1986
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 1 196407081986102001 5040742644300033 10/01/1986
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 2 196601021986102001 6434744646300032 10/01/1986

Fiqih

MAS Darussyari'ah Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Seutuy

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Mesjid Raya

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Mesjid Raya

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 3 196505031986102001 7835743646300032 10/01/1986
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 4 196612311986102016 3533744644300003 01/10/1986
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 5 19640825 198610 2 001 6157742846300013 01/10/1986
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 6 196502121986102001 8544743646300072 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Mesjid Raya

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Merduati

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lhong Raya

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Banda Aceh

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 7 196003031988012001 2635738640300072 01/01/1988
11 Latifah Nurfarsyiah 1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 8 196901101988012003 9442747648300012 01/01/1988
12 Abdul Hamid Daud 1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 1 9 195804121989031004 2563732633200153 01/03/1989
13 Ernawati
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 0 196707071994032003 2039745655300003 03/01/1994

Guru Kelas

MIN Banda Aceh

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Mesjid Raya

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Banda Aceh

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Ulee Kareng

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

14 Fatimawati Yusuf 1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 1 196512311994032019 95637436443010003 03/01/1994
15 Mardhiah
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 2 19631231 199403 2 014 3533741642300092 01/03/1994
16 Fatimah
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 3 196506021994032001 7934743644300042 01/03/1994
5752752655300013 01/03/1997
17 Aisah
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 4 150288650

Guru Kelas

MIN Lambhuk

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Lamgugob

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lambhuk

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Rukoh

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

18 Mulyati

1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 5 197203011997032001 6633750652300072 01/03/1997
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 6 197408041997032001 8136752653300043 01/03/1997
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 7 197403141997032002 7646752653300062 01/03/1997
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 8 196720052007012024 0852745647300112 01/04/1997

Guru Kelas

MIN Banda Aceh

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Banda Aceh

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Mesjid Raya

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Teladan

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 2 9 196912142006042001 3546747647300003 01/04/1997
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 3 0 196706042007012031 4248727631300003 01/04/1997
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 3 1 197806171999031002 1949756658200022 01/03/1998
1 1 0 6 6 1 2 3 9 2 0 0 3 2 197410011999052001 1333752653210063 01/05/1998

Guru Kelas

MIN Lambhuk

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Merduati

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Ulee Kareng

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahasa Arab

MAN Model B.Aceh Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 3 3 197311132005012001 9445751653300043 02/08/1998
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 3 4 197008152001121004 9547748651200022 04/01/1999
1 1 0 6 6 1 0 2 8 2 0 0 3 5 196511131999052001 4445743646300023 05/01/1999

Guru Kelas

MIN Rukoh

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Mesjid Raya

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Mesjid Raya

Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 9 0 2 8 2 0 0 0 2 19640814 198702 2 001
1 1 0 6 1 9 0 2 8 2 0 0 0 3 197412271998032003
1 1 0 6 1 9 0 2 8 2 0 0 0 4 197631619980032001
1 1 0 6 1 9 0 2 8 2 0 0 0 5 19710918 200501 1 004

9146 7426 4530 0003 01/02/1987

Guru Kelas

MIN Lampahan

Bener Meriah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

455952654300083 01/03/1998
0648754655300062 01/03/1998
3250749650110013 01/01/1999

Guru Kelas

MIN I Simpang Tiga Bener Meriah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN I Simpang Tiga Bener Meriah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Muhammadiyah Teritit

Bener Meriah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 9 0 2 8 2 0 0 0 6 197506031999032002 1935753655300072 01/03/1999
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 0 9 196009062006042003 7238738639210033 01/08/1981
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 1 0 195909081999051001 0240737640110003 01/03/1982
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 1 1 195412311983021007 6544732634110073 01/02/1983

Guru Kelas

MIN Tingkem

Bener Meriah

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Juli

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lueng Daneun Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Gandapura

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 2 2 3 7 2 0 0 1 2 196504242006041009 5756743644200052 14/12/1983
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 1 3 196011102006042003 8442738639210073 02/03/1984
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 1 4 196112262000032002 5558739641210043 01/04/1985
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 1 5 196608021986102002 5134744656210073 10/01/1986

Fiqih

MAN Jangka

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Juli

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cot Bada

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cot Bada

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 1 6 196412311986101017 9563742673201073 10/01/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 1 7 196312311986102074 156374164221113 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Juli

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Matangglumpangdua

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

3 Ruhul Fittah
4 Khadijah
5 Fatimah
6 Ratna Indra
7 Anwar
8 Yusmadi
9 Rusniati
10 Salbiah
11 Suryati
12

Mursyidah

13 Marhamah
14 Hasmiati
15 Andalia
16 Mariana

22 Zulkarnaini
23 Nuraini
24 Zuriah
25 Zakiah
26 Khairiani
27 Nurmalia
1 Af'Idah
2 Ibrahim Alimy
3 Sufnidar
4 Badriati
5 Dahniar
6 Nur'Aini. My
7 Anisah
8 Nurhasniati
9 Kartika Dewi
10 Khadijah

19 Rahmiati
20 Kamisna
21 Maryani
22 Cut Hasarah
23 Aisyah
24 M. Nasir
25 Asmahan
26 Nurfajri
27 Bakhtiar
28 Nurlaili
1 Hasmiati
2 Hurriah
3 Rahmawati
4 Kasmadi
5 Isnaini
1 Marwati
2 Musardin
3 M.Isa
4 A.Rahman
5 Azizah
6 Suryati
7 Ti Sara
8 Rasyidin
9 Mahlidar

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543/2011

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

4

No

Nama

10 Rahmi
11 Masjidah
12 Ghaziah
13 Marjani
14 Masyri
15 Rusmawati
16 Nurdin
17 Kartini
18 Fauziah
19 Amri
20 Yusri
21 Darhati
22 Kartini
23 Yusra, AB
24 Hakamah
25 Nurbaiti
26 Rusmalina
27 Asmiati
28 Asnidar
29 Mariani
30 Rukiah
31 Hermiati
32 Israwati
33 Yusnidar
34 Nurhayati
35 Fathani
36 Safwati
1 Munawar

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata
Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 1 8 196512311986102075 0563743645210203 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 1 9 196008261986102001 1158738641210013 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 0 196008201986102001 1563738641300433 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 1 19660304196102001 1636744646210102 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Matangglumpangdua

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cot Trieng

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Gandapura

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Birah

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 2 196305021986101001 2834743644210112 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 3 196507071986102001 3039743646210083 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 4 196412311986101013 5563742643201093 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 5 196612311986102033 5563744647210663 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Krueng Panjoe Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bugak

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lueng Daneun Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bireuen

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 6 196503271986102002 5659743646210042 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 7 196406201986101001 5952742644210062 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 8 196512311986101023 6563743646200893 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 2 9 196512311986102076 7033743646210093 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Bugak

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Krueng Panjoe Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Gandapura

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bugak

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 0 196412311986102073 7433742646210122 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 1 195911091986102001 8441737639210073 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Blang Birah

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Jangka No.1

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 2 196112311986102017 85637396433001103 01/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 3 196612311986102037 5563744647210653 10/10/1986
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 4 196412311986102064 8563742644300963 15/12/1986

Guru Kelas

MIN Matangglumpangdua

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Juli

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bireuen

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 5 196008071994032002 31397386403083 01/04/1987
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 6 196704051988012002 6737745646300042 01/01/1988
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 7 196712301988012001 7562745648300073 01/01/1988
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 8 196205051988012001 7837740642210102 01/01/1988

Guru Kelas

MIN Cot Meurak Samalanga

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Juli

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Birah

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Peudada No.1 Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 3 9 196606061988012001 9938744647210172 01/01/1988
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 4 0 196607222007012019 7054744646210053 01/01/1994
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 4 1 196912311994032010 0563746749210643 01/03/1994
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 4 2 196803171994032005 1649746648210072 01/03/1994

Guru Kelas

MIN Bireuen

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lueng Daneun Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cot Trieng

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bireuen

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 4 3 196804011994032004 4733746649210072 01/03/1994 Guru Kelas
1 1 0 6 1 2 0 2 8 2 0 0 4 4 196805121994032001 4884746649200112 01/03/1994 Guru Kelas
1255754654200003 01-03-2000 Guru Kelas
1 1 0 6 6 0 0 2 8 2 0 0 0 1 150 304 646

MIN Cot Ara

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

MIN Cot Trieng

Bireuen

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

MIN Sabang

Sabang

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 Ahmad Suja'I Toyo 1 1 0 6 6 3 2 3 7 2 0 0 0 3 197101212007011033 94537469492002 10/11/1989
2 Marlaini
1 1 0 6 6 3 2 3 8 2 0 0 0 4 196512312003122004 2563743646300663 07/01/1996
3 Khairil Mahya 1 1 0 6 6 3 0 2 8 2 0 0 0 5 197502151999051001 7547753654200012 01/01/1997
4 Ruslan
1 1 0 6 6 3 2 3 7 2 0 0 0 6 197605052007011041 1837754654200012 07/01/1997

Fiqih

MTsS Ulumul Qur-An Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

SKI

MAN Kp Tengoh

Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Paya Bujok Tunong

Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MAN Langsa

Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

5

1 1 0 6 6 3 0 2 8 2 0 0 0 7 197303121997032002 4535751653300063 01/03/1997
1 1 0 6 6 3 2 3 9 2 0 0 0 8 196712312006041263 2644745647200072 30/06/1997
1 1 0 6 6 3 2 3 6 2 0 0 0 9 197405162007011026 7848752653200022 01/07/1997
1 1 0 6 6 3 0 2 1 2 0 0 1 0 197103111999052001 9643749651300032 08/11/1997

Guru Kelas

MIN Paya Bujok

Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahasa Arab

MTsN Langsa

Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Qur'an Hadist MTsN Langsa

Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 3 2 3 5 2 0 0 1 1 196906271999052001 8959747649300042 05/01/1999
1 1 0 6 6 3 2 3 9 2 0 0 1 2 196512311999052019 8063743644300013 05/01/1999
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 1 1 196112102006042003 0542739640300023 01/01/1983
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 1 2 196107152007012005 4047739640300023 01/04/1984

Aqidah Akhlak MAN Kp Tengoh

Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahasa Arab

MAN Kp Tengoh

Langsa

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 1 3 196105152006042002 6847739641300022 01/01/1985
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 1 4 196110282001042001 13607696640300013 01/01/1985
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 1 5 196212311986102029 1563740542300372 01/10/1986
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 1 6 196403171986102001 2649742643300032 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 1 7 196207211986102001 4053740642300023 01/10/1986
5563741644300173 01/10/1986
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 1 8 131485908
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 1 9 196412311986101026 7563742644200523 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 2 0 19631231 198610 2 041 75633741643300393 01/10/1986
1 1 0 6 6 2 0 2 1 2 0 0 2 1 196510151987032007 2347 7436 4430 0063 01/03/1987
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 2 2 196904012007012029 2733747648300012 01/04/1990

Guru Kelas

MIN Peukan Cunda Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

RA Malahayati

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 2 3 19671013 199103 2 001 0345745648300023 01/03/1991
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 2 4 196905032007011051 1835747649200032 01/07/1993

Guru Kelas

MIN Peukan Cunda Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kuta Blang

Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 6 2 0 2 1 2 0 0 2 5 196508072007102001 0139 7436 4430 0083 26/07/1993
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 2 6 196107151994032001 3047739641300023 01/03/1994
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 2 7 196810251994032001 4357746649300023 01/03/1994
1 1 0 6 6 2 0 2 8 2 0 0 2 8 19730601 200604 2 009 0940749650300012 01/04/1994

Guru Kelas

RA Malahayati

Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kuta Blang

Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Mane - 2 Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Lhokseumawe Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 0 4 196108092006042001 3141739642300013 01/04/1982
1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 0 5 196202112006041005 2543740646110002 01/01/1984
1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 0 6 196207102007012005 4042740643200013 01/07/1984
1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 0 7 196212011984102001 3033733637300073 01/10/1984

Guru Kelas

MIN Parom

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Keude Kabu

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cot Jawi

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Keude Kabu

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 0 8 196004172006041012 0749738640200062 01/04/1985
1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 0 9 196405281986101002 4860742644200012 29/09/1986
1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 1 0 196405041986102002 8836742646300022 01/10/1986
1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 1 1 196506041986102001 0738743646300062 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Mon Dua

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cot Jawi
Nagan Raya
MIN Keude Linteung Nagan Raya

Guru Kelas

MIN Parom

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 1 2 196403111986102002 1637745648300082 01/10/1986
1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 1 3 196407031986102001 1639742646300022 01/10/1986
1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 1 4 196604121986102004 1744744646300112 01/10/1986
1 1 0 6 1 5 0 2 8 2 0 0 1 5 196705101986102001 2844745646300032 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Ie Beudoh

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Jeuram

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cot Jawi

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Sukaraja

Nagan Raya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Siti Ro'Idah Zulaikah

6 Khalis Hasan
7 Amiruddin
8 Ratna
9 Nurhajarah
10 Dahniar
1 Aisyah
2 Fathimah
3 Khadijah
4 Maryam
5 Kasniar
6 Fatimah
7 Wardani
8 Nurma
9 Jamaluddin
10 Yulian
11 Halimah
12 Apriani
13 Yusrawati
14 Saiful Bahri
15 Mariani
16 Nurmawati
17

Ira Puspita Nurhayati

18 Nurbaiti
1 Suriani M
2 Zulkifli
3 Yusniar
4 Cut Putri
5

Banta Gadeng Uska

6 Abdul Salam
7 Dahlia
8 Darniwati
9 Mariana
10 Siti Daerah
11 Evici Heriati
12 Kriwartini

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543/2011

RA Al-Azhar

Lhokseumawe IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

5

No

Nama

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata
Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

1 Muhammad Jafar 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 2 5 197006022007011033 5934748691200042 01/12/1970
2 Yusnidar
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 2 6 19581231 198911 2 005 3563 7366 3830 0633 01/10/1979
3 Ridwan
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 2 7 196212312006041036 0563740641201053 01/02/1981
4 Nurasiah A.Hamid 1 1 0 6 0 2 2 3 6 2 0 0 2 8 195409221981012002 0254732634300013 01/03/1981

Guru Kelas

MIN Bambong

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Peudaya

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Qur'an Hadist MTsN Delima

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

5 Nurma A. Gani 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 2 9 195712111991032001 1543735638300023 01/04/1981
6 Hamidah A. Gani 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 0 196212312006042085 5563740641301003 15/02/1982
7 Maryam
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 1 196004031991032002 0735738640300062 01/04/1982
8 Hendon M Saleh 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 2 195512311984012004 6563733636300183 01/01/1984

Guru Kelas

MIN Keude Batee

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Paloh Padang Tiji Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Garot

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Keude Batee

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

9 Darwani

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 3 196212312006042086 4563 7396 4230 0303 02/01/1984
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 4 196410152006042010 4347742644300073 04/01/1984
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 5 196112312007012033 0563739640300633 08/01/1984
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 6 196312312006042006 2563741644300443 01/04/1984

Guru Kelas

MIN Neulop Dua

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cempala Kuneng Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 7 196412312006041303 7563742645200653 04/01/1985
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 8 196408262006042005 1158742644300043 04/01/1985
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 3 9 196012312006042012 5563738641300423 01/04/1985
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 0 196212312006041233 8563740641200413 01/04/1985

Guru Kelas

MIN Mukim Arusan Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Paseh

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Paloh Padang Tiji Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 1 196712312006042017 6563745646300283 01/04/1985
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 2 196403222006042001 6654742645300002 27/11/1985

Guru Kelas

MIN Cempala Kuneng Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kota Sigli

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 3 1965 1231 2006 042004 2563 7446 4630 0793 27/11/1985
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 4 196312311986102019 4563741643301083 01/01/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 5 196304071986102001 9739741643300052 01/01/1986

Guru Kelas

MIN Glumpang Minyeuk I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cempala Kuneng Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cempala Kuneng Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 6 196102021986102000 15347396433000 10/01/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 7 196512311986102018 1563743646300723 10/01/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 8 196612311986102000 1563744646300790 10/01/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 4 9 196508021986102001 2134743644300073 10/01/1986

Guru Kelas

MIN Glumpang Minyeuk 1

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Glumpang Minyeuk 1

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 0 196404141986102001 3746742644300082 10/01/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 1 196312311986101002 6563741645200073 10/01/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 2 196406041986102001 6936742644300092 10/01/1986

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Beuah

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 3 196312311986102018 85637416443004503 10/01/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 4 19640415198610 1001 47477426432000 72 10/01/1986

Guru Kelas

MIN Beuah

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kembang Tanjong I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 5 196812312007012339 156346647300323 01/04/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 6 196612311989032009 1563744647300233 01/04/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 7 196812312007012333 8563745649300153 01/04/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 8 196407112007012017 4043742645300003 01/04/1986

Guru Kelas

MIN Iboih

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampung Aree Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Beurabo

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Beurabo

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 5 9 196601312007012012 4463744646300072 01/04/1986
36 Susanna
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 0 197411062007012019 3943752654300062 02/04/1986
37 Fitriadi
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 1 196512312007012242 2563743644300963 11/04/1986
38 Kamariah Mahmud 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 2 196105251986102001 9857739641300060 29/09/1986
39 Hamidah
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 3 196612311986102004 0563744644300163 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Labui

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Keude Batee

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Mila/Ilot

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cempala Kuneng Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Keumala

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

40 Yunani

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 4 196612311986102004 0563744644300163 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 5 196606221986102000 0954744646300082 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 6 196512311986102026 1563743644300963 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 7 196512311986102038 1563743646300743 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Keumala

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tijue

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Beureunuen

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampung Aree Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 8 196612311986102006 1563744646300833 01/10/1986
45 Saudah
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 6 9 196612311986102006 1563744646300833 01/10/1986
46 Nurmala Ishak 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 0 196212102007012000 2542740640300013 01/10/1986
47 Khadijah
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 1 196512311986102034 2563743644300973 01/10/1986
48 Nurhayati
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 2 196512311986102031 2563743646300723 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Keumala

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Keumala

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampung Aree Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Labui

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Beureunuen

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

49 Rusniati

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 3 196512311986102035 3563743646300733 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 4 196512311986102037 3563743646300743 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 5 196512311986102002 3563743646300773 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 6 196212311986102008 4563740644300143 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Adan

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampung Aree Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Teupin Raya

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cempala Kuneng Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

4563743646300743 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 7 131485856
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 8 196412311986102012 5463742644300983 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 7 9 196512311986102032 5563743646300743 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Laweueng

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampong Asan Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Keumangan

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 0 196612311986102003 5563744645300123 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 1 196210201986102001 6352740643300043 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 2 196112311986102000 6563739643300103 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 3 196404101986102001 6563744645300123 01/10/1986

Guru Kelas

MIN Kampong Asan Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Paloh Padang Tiji Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tijue

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kampung Aree Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 4 196512311986102041 8563743644300933 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 5 19661231 198610 2 015 0563 7446 4630 0793 01/10/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 6 196211081986102002 7440740643300023 01/11/1986
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 7 196406051986102001 6937742643300092 01/12/1986

Guru Kelas

MIN Mila/Ilot

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambong

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Titeue

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Beureueh

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

64 Ainul Mardhiah 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 8 1964 0701 2006 042006 3033 7426 4330 0033 22/12/1986
65 M. Yusuf
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 8 9 196012311987031046 8563738640201373 01/03/1987
66 Habsah Daud 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 0 195812311986042001 3563736638300653 01/03/1987
67 Fauziah M. Ali 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 1 196806232007012024 9955746648300072 01/10/1987

Guru Kelas

MIN Glumpang Minyeuk I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Gumpueng

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Pulo Lhoih

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Paloh Padang Tiji Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

68 Megawati

Guru Kelas

MIN Iboih

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

10 Dahniar
11 Jamilah
12 Badriah
13 Alamsyah
14 Ernawati
15 Nurjannah
16 Taufiq
17

Ummi Kalsum Abdullah

18 Maryana
19 Rohani
20 Cut Radliah
21 Adawiyah
22 Rosmiati
23 Juairiah
24 Nurbaity
25 Rukmini
26 Nurbaiti
27 Zulkifli
28 Asniar
29 Jauhari
30 Verawati
31 Rasyidah
32 Siti Sahara
33 Rusmiati
34 Nurkhalidah
35 Wardah

41 Nurbaiti
42 Radhiah
43 Nurjannah
44 Mariana

50 Rahmani
51 Hanifah
52 Zurmawati
53 Afni
54 Yusniar
55 Rukiah
56 Aisyah
57 Sugiarti
58 Syuryani
59 Antiah
60 Asnidar
61 Fatimawati
62 Cut Wardiati
63 Fatmawati

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 2 196906062007012041 7938747647300002 22/12/1987

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543/2011

Pidie

6

No

Nama

69 Rahmah

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata
Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 3 196612311988012006 0563744647300623 01/01/1988
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 4 196608051988012001 4137744647300103 01/01/1988
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 5 196612311988012004 7563744647300593 01/01/1988
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 6 196705071988012001 8037745648300103 01/01/1988

Guru Kelas

MIN Titeue

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cempala Kuneng Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Iboih

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Cempala Kuneng Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 7 196701051988012001 8437745648300052 01/01/1988
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 8 196710171988012002 9349745648300043 01/01/1988

Guru Kelas

MIN Kampung Aree Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tijue

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 0 9 9 196712311968012017 1563 7456 4830 0563 01/01/1988
76 Husna
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 0 19650811 198801 2 001 3143 7436 4530 0013 01/01/1988
77 Ilyas M. Hasan 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 1 196012311988031000 4563738641200813 01/03/1988
78 Mismar
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 2 19690310 200701 2 029 2642747649200072 01/07/1988
79 Nursyidah
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 3 196712312005012049 1563745648300573 01/01/1989

Guru Kelas

MIN Neulop Dua

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Peudaya

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Reubee

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Pulo Kawa

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Reubee

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

80 Lailan Kasmi

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 4 19681231 20071 2 344 6533746649300033 12/01/1989
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 5 195512311989032004 7563733636300183 01/03/1989
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 6 19561231 198911 2 001 3563734638300053 01/03/1989

Guru Kelas

MIN Kotabakti

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Paseh

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kotabakti

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 7 196912312007012275 9563747649300573 01/04/1989
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 8 197001052007012047 2437748650300122 01/07/1989

Guru Kelas

MIN Mila/Ilot

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Labui

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

85 Icut Fatmawati 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 0 9 196601201994032002 04522744646300062 01/07/1989
86 Yusnidar
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 1 0 196808281989102001 8160746648300143 15/10/1989
87 Fatimah Sa'id 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 1 1 195512311989112001 3533733636300023 01/11/1989
88 Asmawati
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 1 2 196912312007012000 7563747649300570 01/01/1990

Guru Kelas

MIN Cempala Kuneng Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kota Sigli

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Garot

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Glumpang Minyeuk 1

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

89 Juraida, Hj.

1648741648300002 01/03/1990
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 1 3 150 243 263
1 1 0 6 0 2 0 2 1 2 0 1 1 4 19700915 200701 2 033 6247748650300103 01/04/1990
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 1 5 197012312007011362 6563748652200163 04/01/1991

Guru Kelas

MIN Labui

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

RA Al-Hidayah Tgk. Di Pasi

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 1 6 1970 0108 2007 011037 1440 7486 5220 0012 08/01/1991
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 1 7 196003031989022001 1635738639300092 01/04/1991
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 1 8 196812311994032004 4362746648300053 01/04/1991
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 1 9 196712312007012274 6563743649300183 01/04/1991

Guru Kelas

MIN Glumpang Minyeuk I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Ruingkoh Batee Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Blang Paseh

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Teupin Raya

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

96 Meutia Zorayya 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 0 197407202003122001 1052752653300063 01/07/1992
97 M Nasir
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 1 19710607 200701 1 037 9939749652300032 01/04/1993
98 Maryana
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 2 197404062007012027 0738752654300072 01/01/1994
99 Jamilah
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 3 196801221994032003 9454746649300012 01/01/1994

Guru Kelas

MIN Kembang Tanjong 1

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kotabakti

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Beureunuen

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

100 Rusnawati

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 4 197307122007012017 4044751653300103 01/01/1994
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 5 195605191994032001 3851734638300002 03/01/1994

Guru Kelas

MIN Grong-Grong Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bambi I

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 6 196412311994032015 456375646300282 01/03/1994
103 Lisnawati
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 7 196612311994032017 2563744647300623 01/03/1994
104 Maryam Usman 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 8 196306051994032002 3937741644300042 01/03/1994
105 Nurhayati
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 2 9 196310061994032002 7338741643300063 01/03/1994
106 Manfarisyah
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 3 0 196305121994082001 8844741844300042 01/03/1994

Guru Kelas

MIN Adan

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Iboih

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Adan

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Beureunuen

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Gumpueng

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

107 Nuraini

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 3 1 196211101994032002 4442740642300143 01/03/1994
108 Maisyura
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 3 2 196910121994032004 4642753654300072 01/03/1994
109 Rusmini
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 3 3 19700712 199403 2 003 5044748650300123 01/03/1994
110 Muhammad Jafar 1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 3 4 196712251999051001 6557745648200053 01/04/1994
111 Wardiani
1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 3 5 19731231 200701 2 119 2563751653300383 09/11/1994

Guru Kelas

MIN Teupin Raya

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kota Sigli

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kotabakti

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Ruingkoh Batee Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Pulo Kawa

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

112 Khadijah

1 1 0 6 0 2 0 2 8 2 0 1 3 6 197012312007012234 6563748649300073 01/04/1995
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 1 3 19571231 1990021001 1563735 6392002203 01/04/1979
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 1 4 19620205 2006042002 8537740641300062 01/04/1984

Guru Kelas

MIN Cot Murong

Pidie

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Dayah Baroh

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Pante Raja

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 1 5 19630315 198801 2 001 0647 7416 4330 0102 02/01/1985
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 1 6 19630121 2006042005 34527416 443000200 01/04/1985
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 1 7 196212312006042010 3563740647301003 01/10/1985

Guru Kelas

MIN Kuta Krueng

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Meugit

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Drien Tujoh

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 1 8 196602032006042001 7535 7446 4630 0080 27/11/1985
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 1 9 196512311999052017 6563743646300733 05/01/1986

Guru Kelas

MIN Jeulanga

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tanjong Ulim Ii Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 0 196502241986101001 7556 7436 4420 0010 01/10/1986
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 1 196612312007011000 05637446472007753 22/12/1986
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 2 19740630 200701 2 007 9944752654300102 02/01/1988
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 3 197012312007012236 0563748650300523 01/04/1989

Guru Kelas

MIN Jeulanga

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tanjung Ulim Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tanjong Ii

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Paru

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 4 197012312007012228 4563748650300213 01/04/1989
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 5 196912312003122009 756374650300413 18/11/1989

Guru Kelas

MIN Paru

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tanjong Ulim I Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 6 197212311999052001 05637506523004 01/04/1990
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 7 196902082007012025 0540747650300062 01/04/1990

Guru Kelas

MIN Ulee Gle

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Ulee Gle

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 8 19681231 200604 2 031 3563 7466 4930 0493 20/11/1990
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 2 9 196503062007011029 8638743644200042 01/01/1992
1 1 0 6 2 0 2 3 7 2 0 0 3 0 19741231 200701 0 285 3563752654300093 01/04/1992
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 3 1 197211232007012020 1455750652300073 17/11/1992

Guru Kelas

MIN Kuta Reuntang Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Drien Tujoh

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fiqih

MTsS Meurah Dua Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bandar Baru

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Meureudu

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Jeulanga

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tanjong Ulim I Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

23 Salbiyah

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 3 2 197112311993032006 2563 7496 5130 0453 01/01/1993
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 3 3 197311022005012002 8430 4751 6523 00000 01/01/1993
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 3 4 197205062007012036 3937750653300052 10/11/1993
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 3 5 197112311999052001 7563749651300140 02/01/1994

Guru Kelas

MIN Babah Jurong Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

24 Asmawati

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 3 6 19621231 1994031025 456374 7648200263 01/03/1994

Guru Kelas

MIN Dayah Baroh

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

70 Surianur
71 Rosmiati
72 Sumarni
73 Yusniar
74 Nurmaliah
75 Siti Aisyah

81 Nuraini
82 Suryati
83 Zainab
84 Siti Safriah

90 Arwita
91 M. Saat
92 Sulaiman
93 Tihasanah
94 Marhayani
95 Khairani

101 Azizah
102 Faridah

1 Junisa
2 Badriah Za
3 Aisyah
4 Mansyuriah
5 Nurhayati
6 Yusra
7 Nuraini
8 Cut Husen
9 Zamzami
10 Nursyidah
11 Hanifah
12 Siti Hajar
13 Sakdiah
14 Suryani
15 Fauza
16 Fathimah
17 Asnawi
18 Tisafiah
19 Rubama
20 Fatimah
21 Nurfadhilah
22 Siti Manawiah

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543/2011

Pidie Jaya

7

No

Nama

25 Mahdi

Nomor Peserta

NIP

NUPTK

TMT

Mata
Pelajaran

Tempat Tugas

Kab/Kota

LPTK/PTAI

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 3 7 196909291994031 004 6261 74765120023 01/03/1994
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 3 8 19671231 200701 2 281 0563 7455 4830 0183 01/04/1994
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 3 9 196312312007012147 2563741641303173 10/11/1994
0533742647200022 01/08/1995
1 1 0 6 2 0 2 3 8 2 0 0 4 0 150394510

Guru Kelas

MIN Meugit

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kuta Krueng

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Tanjong Ulim Ii Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

SKI

MTsN Bandar Dua Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 4 1 196304062006042003 1738741643300082 01/01/1996
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 4 2 196806122007012061 1944746648300152 01/01/1996

Guru Kelas

MIN Kiran

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Drien Tujoh

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 2 0 0 2 1 2 0 0 4 3 19772707 200701 2 045 1059 7556 5630 0033 01/04/1996
32 Baidah
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 4 4 196612312007012266 856374464630078 29/07/1996
33 Edi Abdul Hamid 1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 4 5 19741002 200710 1 004 5334752653200013 01/01/1997
34 Fatimah
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 4 6 197406281997032001 3960752653300022 01/03/1997
35 Jasmani
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 4 7 196912312009012006 1563748650300540 01/04/1997

Guru Kelas

RA Tgk Di Panteue Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Paru

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Trienggadeng Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Modal Swadaya Ulim

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kuta Reuntang Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

36 Aminah

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 4 8 196901032005012005 7435747649300082 01/04/1997
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 4 9 196909092005012006 7241 7476 4830 0033 20/08/1997
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 5 0 197205102005012005 7563752653300163 01/01/1998
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 5 1 19670924 1998031001 0756745648200072 01/03/1998

Guru Kelas

MIN Jangka Buya

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Kuta Krueng

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Jangka Buya

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Pante Raja

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 5 2 195806051998031001 5937736641200002 01/03/1998
1 1 0 6 2 0 0 2 8 2 0 0 5 3 196501281998032001 5460743644300042 01/03/1998
1 1 0 6 6 0 0 2 1 2 0 0 0 2 19620711 199103 2 002 4043740642300033 01/03/1991

Guru Kelas

MIN Drien Tujoh

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Bandar Baru

Pidie Jaya

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

RA Perwanida Balohan Sabang

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

1 1 0 6 1 1 0 2 8 2 0 0 0 2 195612121982122002
1 1 0 6 1 1 0 2 8 2 0 0 0 3 196805052005012006
1 1 0 6 1 1 0 2 8 2 0 0 0 4 197908141999051001
1 1 0 6 1 1 0 2 8 2 0 0 0 5 197107091999032003

155373463930002 01/03/1982
8837746649300092 01/08/1986
6146747647200003 18/09/1988

Guru Kelas

MIN Lambaya

Simeulue

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Sambay

Simeulue

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Batu Ralang

Simeulue

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

4239749653300003 01/03/1999

Guru Kelas

MIN Kuala Umo

Simeulue

IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIN Subulussalam Subulussalam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Guru Kelas

MIS Lae Oram

4 Irawati Anwar

1 1 0 6 6 4 0 2 8 2 0 0 0 3 196805172005012007 88449746647300012 17/07/1990
1 1 0 6 6 4 0 2 8 2 0 0 0 4 197101021999051001 3434749651200032 10/03/1992
1 1 0 6 6 4 2 3 5 2 0 0 0 5 19730903 199905 2 001 5235751654300023 05/01/1999
1 1 0 6 6 4 0 2 8 2 0 0 0 6 197608242005012006 7156754656300013 01/04/1999

5 Sairun
6 Siti Hajar
7 Khabariyah

1 1 0 6 6 4 2 3 9 2 0 0 0 7 197304071999051002 773975165320012 01/05/1999
1 1 0 6 6 4 2 3 7 2 0 0 0 8 197208071999052002 3139750652300043 01/05/1999
1 1 0 6 6 4 2 3 6 2 0 0 0 9 196807181999052001 7050746649300023 01/05/1999

Bahasa Arab MAN Subulussalam Subulussalam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Fiqih
MAN Subulussalam Subulussalam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Qur'an Hadist MIS Lae Oram
Subulussalam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

26 Rubiah
27 Nurhayati
28 Liauddin
29 Ti Hadanah
30 Radiah
31 Rosmawar

37 Iryani
38 Aisyah
39 Irfan
40 M. Yusuf
41 Nurhayati
1 Ratnawati
1 Dahlimah
2 Rohyana
3 Rawamin
4 Rosmiah
1 Itcan Solin
2 Rusli
3 Anin Sudiar

Subulussalam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Aqidah Akhlak MAN Simpang Kiri Subulussalam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Guru Kelas

MIN Subulussalam Subulussalam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Jakarta, 14 Juli 2011
A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Madrasah
Ttd dan cap
Drs. H.A. Saifuddin, MA
NIP.195507151984031001

LAMPIRAN SK DIRJEN NOMOR : DJ.I/DT.I.I/ 543/2011

8