Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: PISMP Amb.

Januari 2007 Kursus: Pergerakan Asas


Minggu/ Tarikh M1 3 Jan M2 8 Jan M3 15 Jan M4 22 Jan Konsep pergerakan asas. Konsep dan definisi pergerakan asas. Jenis pergerakan asas Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran

SEMESTER: 1 Kod: PJM3102


Kuliah (1 jam) PENGURUSAN P & P PENGURUSAN P & P MINGGU PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN PELAJAR BARU Menjelaskan konsep dan definisi pergerakan asas. (1.1) Menghuraikan jenis-jenis pergerakan asas. (1.2) Melaksanakan aktiviti pergerakan bukan lokomotor dan lokomotor tanpa alatan. (2.1) Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan contoh yang baik. (3.3) Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. (5.2) Menerang dan menjelaskan konsep, definisi dan objektif pergerakan asas. Tutorial Amali (4 jam)

TAHUN: 1 ( Jan- Mei 2007 ) Kredit: 3(1+2)


ISL Catatan

Memperkenalkan dan melakukan aktiviti pergerakan asas: i) Lokomotor ii) Bukan Lokomotor

1. Tayangan video, LCD, slaid. 2. Demonstrasi 3. Latihan amali. Rujukan 1. Buschner, C.A. (1994) Teaching children movement concepts and skills. IL., Champaign: Human Kinetics. 2. Dauver, V.P. & Pangrazi R.P. (1997). Dynamic physical education for elementary school children. New York: Macmillan Publishing Co.

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah (1 jam)

Tutorial

Amali (4 jam)

ISL

Catatan

M5 29 Jan

Aktiviti pergerakan asas tanpa alatan. - Bukan lokomotor tanpa alatan. - Lokomotor tanpa alatan.

Mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran & pembelajaran. (1.5) Melaksanakan aktiviti pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor tanpa menggunakan alatan. (2.6) Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. (3.4) Mempamerkan komitmen kepada kecemerlangan, akauntabiliti integriti, bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. (4.2) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. (5.3) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah. (6.2) pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. (7.4)

Menjelaskan jenis pergerakan asas bukan lokomotor tanpa alatan dan lokomotor tanpa alatan.

Melakukan pergerakan asas bukan lokomotor tanpa alatan dan lokomotor tanpa alatan.

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Aktiviti mengikut kumpulan: a. Perbincangan b. Latihan amali Rujukan 1. Colvin, A.V., Markos, N.J.E., & Walker, P.J. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. Champaign, IL : Human Kinetics.

M6 05 FEB

Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai alatan.

Melaksanakan aktiviti pergerakan asas bukan lokomotor dengan pelbagai alatan. (2.6) Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. (3.4) Bertanggungjawab dari aspek

Memperkenalkan penggunaan pelbagai alatan dalam aktiviti pergerakan asas.

Menjalankan aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai alatan.

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Aktiviti mengikut kumpulan: a. Perbincangan b. Latihan amali

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran keselamatan, bimbingan dan kebajikan. (4.3)

Kuliah (1 jam)

Tutorial

Amali (4 jam)

ISL

Catatan

Rujukan Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. (5.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. (6.4) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. (7.4) 1. Colvin, A.V., Markos, N.J.E., & Walker, P.J. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. Champaign, IL : Human Kinetics.

M7 12 Feb

Aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai alatan.

Mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran & pembelajaran. (1.5) Melaksanakan aktiviti pergerakan asas lokomotor dengan pelbagai alatan. (2.6) Mengurus masa, emosi dan tekanan secara berkesan. (3.1) Melaksanakan tanggungjawab yang diberikan secara profesional dan beretika. (4.4) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. (5.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik. (6.1)

Memperkenalkan penggunaan pelbagai alatan dalam aktiviti pergerakan asas.

Menjalankan aktiviti pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai alatan.

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Aktiviti mengikut kumpulan: a. Perbincangan b. Latihan amali Rujukan 1. Colvin, A.V., Markos, N.J.E., & Walker, P.J. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. Champaign, IL : Human Kinetics.

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran Membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. (7.3) Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. (8.3)

Kuliah (1 jam)

Tutorial

Amali (4 jam)

ISL

Catatan

M8 19 Feb

Sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas Pergerakan lokomotor Pergerakan bukan lokomotor

Menghuraikan strategi, kaedah dan teknik dalam P & P pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor. (1.2) Mengaplikasikan kaedahkaedah dalam P & P pergerakan asas. (2.4) Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan contoh yang baik. (3.3) Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. (4.1) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. (5.3) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah. (6.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.(7.4)

Membincangkan strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas.

Mengaplikasikan kaedah-kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas.

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali Rujukan 1. Colvin, A.V., Markos, N.J.E., & Walker, P.J. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. Champaign, IL : Human Kinetics.

M9 26 Feb

Sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran pergerakan asas - Manipulasi alatan

Menghuraikan strategi, kaedah dan teknik dalam P & P manipulasi alatan. (1.2) Mengaplikasikan kaedahkaedah dalam P & P manipulasi alatan. (2.4)

Memperkenalkan strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas.

Mengaplikasikan kaedah-kaedah dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas.

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali Rujukan 1. Colvin, A.V.,

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan contoh yang baik. (3.3)

Kuliah (1 jam)

Tutorial

Amali (4 jam)

ISL

Catatan Markos, N.J.E., & Walker, P.J. (2000) Teaching the nuts and bolts of physical Education: Building basic movement skills. Champaign, IL : Human Kinetics.

Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. (4.1) Menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. (5.3) Mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah. (6.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. (7.4) M10 05 MAC Permainan kanak-kanak Konsep, matlamat dan objektif Kepentingan Menjelaskan konsep,matlamat dan objektif serta kepentingan permainan kanak-kanak. (1.1) Menghuraikan kategori permainan kanak-kanak. (1.2) Mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan contoh yang baik. (3.3) Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. (5.2) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. (6.4) Membincangkan konsep, matlamat dan objektiv, serta kepentingan permainan kanak-kanak. Permainan kanakkanak Contoh: Permainan tradisional, rakyat, sukaneka dsb.

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali 4. Aktivti berkumpulan Rujukan 1. Dauver, V.P. & Pangrazi R.P. (1997). Dynamic physical education for elementary school children. New York: Macmillan Publishing Co.

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran

Kuliah (1 jam)

Tutorial

Amali (4 jam)

ISL

Catatan

M11 12 MAC

Cuti Pertengahan Semester

M12 19 MAC

Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS)

M13 26MAC

Model permainan kanakkanak

Menghuraikan permainan kanak-kanak Bunker & Thorpe. (1.2) Melaksanakan aktiviti permainan kanak-kanak kategori sasaran. (2.6) Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. (3.4) Melaksanakan tanggungjawab yang diberikan secara profesional dan beretika. (4.4) Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.(5.2) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. (6.4) Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. (7.2)

Pengenalan, matlamat model. Model Bunker dan Thorpe 1982 Kategori dan jenis-jenis permainan.

Permainan kanakkanak - Permainan kategori Sasaran

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali Rujukan 1. Griffin, L. & Butler, J.I., (2005). Teaching games for understanding: Theory, research and practice. Champaign, IL : Human Kinetics. 2. Orlick, T. (2006). Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed.).

M14 02 APR

Model permainan kanakkanak

Melaksanakan aktiviti permainan kanak-kanak kategori pukulan. (2.6) Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. (3.4)

Permainan kanak- kanak Permainan Kategori Pukulan

Permainan kanakkanak - Permainan kategori pukulan

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali Rujukan 1. Griffin, L. &

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran Melaksanakan tanggungjawab yang diberikan secara profesional dan beretika. (4.4) Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. (5.2) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. (6.4) Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. (7.2)

Kuliah (1 jam)

Tutorial

Amali (4 jam)

ISL

Catatan Butler, J.I., (2005). Teaching games for understanding: Theory, research and practice. Champaign, IL : Human Kinetics.

M15 09 APR

Model permainan kanakkanak

Melaksanakan aktiviti permainan kanak-kanak kategori jaring/dinding. (2.6) Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. (3.4) Melaksanakan tanggungjawab yang diberikan secara profesional dan beretika.(4.4) Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. (5.2) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. (6.4) Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. (7.2)

Permainan kanakkanak Permainan kategori Jaring/dinding

Permainan kanakkanak - Permainan kategori Jaring/dinding

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali Rujukan 1. Griffin, L. & Butler, J.I., (2005). Teaching games for understanding: Theory, research and practice. Champaign, IL : Human Kinetics.

Minggu/ Tarikh M16 16 APR

Tajuk dan Kandungan Model permainan kanakkanak

Hasil Pembelajaran Melaksanakan aktiviti permainan kanak-kanak kategori serangan/kawasan. (2.6) Menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. (3.4) Melaksanakan tanggungjawab yang diberikan secara profesional dan beretika. (4.4) Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. (5.2) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.(6.4) Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. (7.2)

Kuliah (1 jam) Permainan kanakkanak Permainan kategori Serangan/ kawasan

Tutorial

Amali (4 jam) Permainan kanakkanak - Permainan kategori Serangan/kawasan

ISL

Catatan 1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali Rujukan 1. Orlick, T. (2006). Cooperative games and sports: Joyful activities for everyone (2nd ed.).

M17 23 APR

Pengurusan dan pengelolaan permainan.

Mengurus dan melaksanakan aktiviti permainan kanak-kanak dengan memberi tumpuan kepada pengurusan dan kawalan kelas. (2.6) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. (3.6) Melaksanakan tanggungjawab yang diberikan secara profesional dan beretika. (4.4) Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. (5.2) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang

Pengurusan dan kawalan kelas.

Pelaksanaan aktiviti permainan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan dan kawalan kelas.

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran koheren tentang teori dan amalan. (6.3) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. (7.4) Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. (8.3)

Kuliah (1 jam)

Tutorial

Amali (4 jam)

ISL

Catatan

M18 30 APR

Pengurusan dan pengelolaan permainan.

Mengurus dan melaksanakan aktiviti permainan kanak-kanak dengan memberi tumpuan kepada pengurusan dan kawalan kelas. (2.6) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. (3.6) Melaksanakan tanggungjawab yang diberikan secara profesional dan beretika. (4.4) Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. (5.2) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. (6.3) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. (7.4) Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. (8.3)

Keselamatan peralatan, kawasan, pelajar.

Pelaksanaan aktiviti permainan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan dan kawalan kelas.

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali

Minggu/ Tarikh M19 07 MEI

Tajuk dan Kandungan Pengurusan dan pengelolaan permainan.

Hasil Pembelajaran Mengurus dan melaksanakan aktiviti permainan kanak-kanak dengan memberi tumpuan kepada pengurusan dan kawalan kelas. (2.6) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. (3.6) Melaksanakan tanggungjawab yang diberikan secara profesional dan beretika. (4.4) Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. (5.2) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. (6.3) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. (7.4) Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. (8.3)

Kuliah (1 jam) Pengelolaan permainan

Tutorial

Amali (4 jam) Pelaksanaan aktiviti permainan dengan memberi tumpuan kepada pengurusan dan kawalan kelas.

ISL

Catatan 1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali

M20 14 MEI

Penilaian dalam pergerakan asas

Mengurus dan melaksanakan penilaian dalam aktiviti kanak-kanak.(2.6) Bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. (3.6) Bertanggungjawab daripada aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan, tidak mengira bangsa dan agama. (4.3)

Penilaian permainan kanak-kanak Jenis bateri ujian

Pelaksanaan penilaian dalam aktiviti permainan kanakkanak.

1. Tayangan video, LCD, slaid 2. Demonstrasi 3. Latihan amali

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Hasil Pembelajaran Berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. (5.2) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. (6.4) Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. (7.2)

Kuliah (1 jam)

Tutorial

Amali (4 jam)

ISL

Catatan

Berkomunikasi dengan berkesan untuk meyakinkan pelbagai pihak supaya terlibat dalam membuat keputusan. (8.3) M20 21 25 MEI

Peperiksaan Akhir

Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: LILY ROZITA BT MOHAMAD ) Tarikh: 28 DISEMBER 2006

Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ ( Nama: Tarikh: ________________________ )