Anda di halaman 1dari 10

Implikasi Pendidikan Wajib di Malaysia

Disediakan oleh:

Wan Mohd Izzat bin Wan Norazmee Nuraina binti Abu Bakar Nadiah binti Ahmad PISMP Ambilan Januari 2008 Major Sains Unit F5 Insititut Pendidikan Guru Kampus Ipoh

Pendidikan Wajib
o Satu undang-undang yang memerlukan setiap kanak-kanak yang mencapai umur 6 tahun didaftar di sekolah rendah oleh ibu bapa @ penjaga.

o Terpakai dalam Akta Pendidikan 1996.

Pendidikan Wajib, samb.


o Tempoh pelaksanaan: selama pendidikan rendah (6 tahun).

o Pendidikan wajib telah dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003 yang meliputi murid Tahun 1. Bermula tahun 2004 Pendidikan Wajib meliputi murid di Tahun 2 semua sekolah di seluruh Malaysia.

Akta Pendidikan 1996


o Diwartakan pada 1 Ogos 1996. o Dikuatkuasa pada 31 Disember 1997 o Menggantikan Akta Pelajaran 1961 o Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 ( AKTA A1152) o Seksyen 29A, Pendidikan rendah menjadi pendidikan wajib.

Akta Pendidikan 1996 samb.


Dasar Pendidikan Wajib bertujuan untuk memberi pendidikan kepada ibu bapa dan masyarakat dalam memastikan pendidikan sekolah rendah diberikan kepada anak-anak. Kegagalan ibu bapa memastikan anaknya mengikut pendidikan wajib adalah merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang. Jika disabitkan dengan kesalahan ibu bapa berkenaan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5000 atau dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

Implikasi
Implikasi pendidikan wajib di Malaysia:

Murid

Masyarakat

Negara

Implikasi samb.
Murid
o Hak asasi kanak-kanak terpelihara.

o Kehidupan kanak-kanak lebih bermakna dan berfaedah.


o Menafikan diskriminasi. o Mengelakkan kanak-kanak dieksploitasi oleh pihak tertentu

Implikasi samb.
Masyarakat
o Peluang pendidikan antara pelbagai kaum dapat dilaksanakan o Melahirkan masyarakat berilmu dan berdaya saing untuk terus maju

o Memupuk budaya belajar sejak dari kecil.

Implikasi samb.
Negara
o Negara akan lebih maju dengan adanya generasi pelapis yang berilmu. o Negara dapat bersaing seiring dengan negara-negara lain dalam pelbagai bidang seperti teknologi & ekonomi. o Melahir & Mengoptimumkan tenaga kerja yang berkualiti dalam memberi sumbangan kepada kemajuan negara.

Kesimpulan
o Kanak-kanak berhak untuk pendidikan formal di Malaysia. mendapatkan

o Dasar kerajaan mewajibkan pendidikan sebagai langkah bijak dan tepat. o Peranan individu, masyarakat dan pemimpin ditagih untuk menjayakan pendidikan wajib di Malaysia.