Anda di halaman 1dari 27

Kursus Kemahiran Maklumat (GXEX 1401)

PERPUSTAKAAN

KULIAH 6 PENDETA WEBPAC


Pencarian Pengarang & Judul

Objektif
2

Mempelajari menggunakan Katalog Perpustakaan Universiti Malaya (Pendeta WebPAC) untuk mencari bahan berdasarkan maklumat pengarang WebPAC = Web Public Access Catalogue

Mempelajari cara mencari bahan dalam Pendeta WebPAC menggunakan pilihan carian Judul

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Mengenai Pendeta WebPAC


3

Katalog Perpustakaan

Maklumat mengenai bahan Perpustakaan Buku Jurnal/Majalah Tesis/disertasi Mikrofom Suratkhabar Multimedia

Indeks artikel jurnal, kertas kerja persidangan, bab buku dan perundingan Malaysiana Malaysiana Ditulis oleh warga Malaysia; atau Diterbitkan di Malaysia ; atau Berkaitan dengan Malaysia

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

iMalaysiana

Pilihan Pencarian Pendeta WebPAC


4

Pengarang (Author)

Judul Bahan Bersiri (Periodical title)

Subjek/Tajuk Perkara (Subject)

Nombor Panggilan (Call number)

Judul (Title)

Perkataan/Frasa (Words or phrase)

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Pilihan Pencarian Pendeta WebPAC


5

Pilihan Pencarian?

Catalog Keyword / Catalog Browse

Hasil Carian

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Kaedah Pencarian Pendeta WebPAC


6

Catalog Keyword Pencarian berdasarkan free-text atau teks bebas

Catalog Browse Pencarian berdasarkan peraturan-peraturan tertentu yang memerlukan susunan sebenar

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Hasil Carian bagi Catalog Keyword


7

Hasil carian memaparkan senarai rekod yang terdapat dalam Pendeta WebPAC mengandungi butiran maklumat :
Judul Pengarang

Penerbitan
Nombor panggilan Maklumat simpanan

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Senarai Hasil Carian bagi Catalog Browse


8

Hasil carian memaparkan senarai rekod yang terdapat daripada Pendeta WebPAC. Mengandungi butiran Judul dan bilangan rekod . Catalog Browse akan menjadikan rekod tersebut lebih terperinci dibawah judul yang dicari. Jumlah rekod yang diperolehi adalah tepat dan relevan.
GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Paparan Hasil Carian : Catalog Browse


9

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

ECONOMIC GROWTH 10

MAKLUMAT BIBLIOGRAFIK

MAKLUMAT SIMPANAN

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Kursus Kemahiran Maklumat (GXEX 1401)


PERPUSTAKAAN

Kuliah 4 Pendeta WebPAC 11


Pencarian Pengarang

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Kategori Pengarang
12

INDIVIDU

KORPORAT

PERSIDANGAN

Nama Barat, Melayu, Cina, India, Sikh, dll.

Badan organisasi, jabatan dll.

Bersiri

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Pengarang Individu: Peraturan Am


13

Ada nama keluarga : Gunakan nama keluarga Tanpa nama keluarga : Gunakan nama pertama

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Pengarang Dengan Nama Keluarga


14

Gunakan nama keluarga : contoh: Gordon Paul Means Cari Means Gordon Paul Lee Yew Jin Cari Lee Yew Jin John Kuna Raj Cari Raj John Kuna

Pengarang Tanpa Nama Keluarga


Seperti seadanya Abaikan - bin, binti, a/p, a/l, s/o, d/o. contoh: Osman Bin Bakar Cari Osman Bakar Janaki a/p Sinnasamy Cari Janaki Sinnasamy

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

15

Nama Melayu Dengan Gelaran Yang Diwarisi

Contoh - Raja, Tengku, Syed, Sharifah etc. Cari Sharifah Fadzilah Syed Ahmad

Nama Melayu Dengan Gelaran Yang Dianugerahkan

Abaikan gelaran tersebut dan gunakan peraturan terdahulu contoh: Dato Seri Rafidah Aziz Cari Rafidah Aziz

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Pengarang Korporat Tempatan


16

Organisasi Tempatan
Gunakan Nama Bahasa Melayu Contoh : Malaysian Book Publishers Association Cari Persatuan Penerbit Buku Malaysia

Jabatan Kerajaan Tempatan


Mulakan Dengan Nama Negeri Dimana Jabatan Tersebut Berada Dalam Bahasa Malaysia Contoh: Cari Johor, Jabatan Alam Sekitar

Organisasi dengan nama Unik


Lembaga Getah Malaysia Yayasan Sabah
GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Pengarang Korporat Antarabangsa


17

Organisasi Antarabangsa
Gunakan Nama Bahasa Inggeris Contoh: United Nations Centre for Regional Development Cari United Nations Centre for Regional Development

Jabatan Kerajaan Antarabangsa


Mulakan Dengan Nama Negara Dimana Jabatan Tersebut Berada Dalam Bahasa Inggeris Contoh: Iran, Ministry of Education

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Pengarang Persidangan
18

Workshop on Marine Natural History of the Tioman Marine Park Group of Islands, Pulau Tioman, 17-20 Sep 2006

Workshop on Marine Natural History of the Tioman Marine Park Group of Islands
GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Persidangan Bersiri
19

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Kursus Kemahiran Maklumat (GXEX 1401)


PERPUSTAKAAN

Kuliah 4 Pendeta WebPAC 20


Pencarian Judul

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Pilihan Pencarian Judul


21

ECONOMIC GROWTH

GXEX1401 - Kuliah 4 - Pendeta WebPAC: Pencarian Judul & Tajuk Perkara

Contoh Pencarian Judul Buku


22

Ubben, G. C., Hughes, L. W., & Norris, C. J. (2004). The principal: Creative leadership for excellence in schools (5th ed.). Boston: Pearson

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Contoh Pencarian Judul Tesis


23

Thanaletchumi Dharmalingam. (2003). A cognitive tool for visualizing mathematical concepts. (Unpublished masters thesis) Universiti Malaya, Kuala Lumpur

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Contoh Pencarian Bab Buku melalui Judul Buku


24

Glaeser, E. L., & Rappaport, J. (2007). Cities and government. In S. Yusuf, S. Evenett & W. Wu (Eds.), Facets of globalization: International and local dimensions of development (pp. 121- 146). Washington: World Bank.

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Contoh Pencarian Artikel Jurnal melalui Judul Jurnal


25

Gurcharan Singh. (2004). Pattern of football injuries and treatment the Malaysian experience. Family Physician, 2 (1), 13-15

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

Contoh Pencarian Judul Prosiding


26

Goh, J. (2000). Bioengineering in orthopaedic surgery. In Noor Azuan Abu Osman & Wan Abu Bakar Wan Abas (Eds.), Proceedings of the National Conference on Biomedical Engineering 2000 held on 27-28 September 2000 in Petaling Jaya (pp. 12-13). Kuala Lumpur: Fakulti Kejuruteraan, Universiti Malaya.

GXEX1401: Kuliah 6 - Pendeta WebPAC: Pencarian Pengarang & Judul

26

Latihan 4
Terima Kasih

27