SM.

SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 16100 PENGKALAN CHEPA , KELANTAN

BAB 2 ELEKTRONIK PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL
TARIKH HARI TINGKATAN MASA ISNIN 2 BETA 10.25 - 11.40 KHAMIS 2 BETA 10.25 - 11.40

TAJUK:

• • •

KOMPONEN ELEKTRONIK ALATAN TANGAN Transistor , Kapasitor dan LED o o Fungsi dan simbol Keselamatan ,Jenis dan binaan penyambungan

TAJUK KECIL:

KEMAHIRAN:

o o o o o

Mengenalpasti fungsi, jenis dan simbol , kekutuban kaki komponen berkaitan Mengenalpasti perbezaan antara ketiga tiga komponen Ciri-ciri tiap komponen Membaca litar skematik Pelajar mengenalpasti :o mengenalpasti kaki kekutuban kaki komonen o mengetahui fungsi tiap komponen o mengetahui cara penyambungan dalam litar. o menggenal pasti komponen o boleh membaca symbol kompoen berkenaan Pelajar menguji tiap komponen yang diberikan menggunakan meter pelbagai Pelajar menterjemahkan komponen yang ada di litar skematik Pelajar meneliti symbol komponen yang diberikan Contoh projek robotik Komponen sebenar Carta bergambar

OBJEKTIF:

AKTIVITI:

o o o o o o • • • • •

ABM:

ARAS : NILAI: PENGUKUHAN: HASIL DAN PENILAIAN

1 Rasional, cermat, bertangggungjawab dan keselamatan. Membuat latihan ,membuat nota . membuat peta minda..

o mengenal pasti komponen o boleh membaca symbol kompoen berkenaan Pelajar menguji tiap komponen yang diberikan menggunakan meter pelbagai Pelajar menterjemahkan komponen yang ada di litar skematik Pelajar meneliti symbol komponen yang diberikan Contoh projek . cermat. bertangggungjawab dan keselamatan..SM. membuat peta minda.11. Komponen sebenar Carta bergambar 1 Rasional.25 . KEMAHIRAN: o o o o OBJEKTIF: AKTIVITI: o o o o o o o • ABM: ARAS : NILAI: PENGUKUHAN: o Membuat latihan . KELANTAN BAB 2 ELEKTRONIK PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL TARIKH HARI TINGKATAN MASA TAJUK: • • TAJUK KECIL: ISNIN 2 BETA 10. Jenis dan binaan penyambungan Mengenalpasti fungsi.membuat nota .40 KHAMIS 2 BETA 10.11.25 . .SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 16100 PENGKALAN CHEPA .40 KOMPONEN ELEKTRONIK Suis . kekutuban kaki komponen berkaitan Mengenalpasti perbezaan antara ketiga tiga komponen Ciri-ciri tiap komponen dan membaca litar skematik Pelajar mengenalpasti :o mengenalpasti kaki kekutuban kaki komonen o mengetahui fungsi tiap komponen o mengetahui cara penyambungan dalam litar. perintang dan buzzer o Fungsi dan simbol o Keselamatan . jenis dan simbol .

membuat peta minda.11.11.40 o o o o o o o MEMBACA DAN MENTERJEMAHKAN LUKISAN SKEMATIK Lukisan skematik Lukisan Bergmabar Membaca dan menterjemahkan litar skematik dengan betul Membaca dan menterjemahkan litar bergambar dengan betul Latihan menterjemahkan Pelajar berjaya melakukan o Menterjemahkan litar skematik yang diberikan o Menterjemahkan litar bergambar o Menerima dan mengesahkan komponen yang diterima o o o Pelajar menterjemahkan litar bergambar Pelajar menterjemahkan litar skematik dengan betul dan tepat Memahami teknik yang betul menyambungkan komponen TAJUK KECIL: KEMAHIRAN: OBJEKTIF: AKTIVITI: ABM: ARAS : NILAI: PENGUKUHAN: o o o o Contoh projek dan carta bercetak 1 Rasional.. cermat.membuat nota .SM. bertangggungjawab dan keselamatan.SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 16100 PENGKALAN CHEPA . KELANTAN BAB 2 ELEKTRONIK PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL TARIKH HARI TINGKATAN MASA TAJUK: ISNIN 2 BETA 10.25 .40 KHAMIS 2 BETA 10. Membuat latihan .25 . .

bertangggungjawab dan keselamatan. Membuat latihan .40 KHAMIS 2 BETA 10.25 .penjalur wayer .SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 16100 PENGKALAN CHEPA . penyedut timah dan o Set pemutar skru TAJUK KECIL: KEMAHIRAN: AKTIVITI: ABM: o o • o o Alatan tangan Carta bergambar ARAS : NILAI: PENGUKUHAN: HASIL DAN PENILAIAN 1 Rasional.SM. KELANTAN BAB 2 ELEKTRONIK PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL TARIKH HARI TINGKATAN MASA TAJUK: • • • o o o o o OBJEKTIF: ISNIN 2 BETA 10.40 PENGHASILAN PROJEK ALATAN TANGAN Nama dan Fungsi alatan tangan Mengenalpasti fungsi. pemateri o Playar . .11.membuat nota .11. cermat.25 . jenis dan bahagian utama alatan tangan Mengenalpasti cara menggunakan alatan berkenaan Menggunakan alatan berkenaan dengan betul Meneliti aspek keselamatan dalam penggunaan alatan tangan Pelajar mengenalpasti :o Bahagian utama dan cara menggunakan alatan tangan o Teknik yang betul dan langkah keselamatan o Meneliti alatan tangan seperti o Pemotong sisi .

11. yakin .SM.40 TAJUK: TAJUK KECIL: Memateri Komponen dan Memulakan Projek Bahan Kelengkapan Pematerian Komposisi Bahan Pateri Memulakan Projek Memateri dengan betul dan selamat Latihan memateri Pelajar mengetahui:o o Bahan kelengkapan memateri Memateri dengan cara yang betul dan selamat KEMAHIRAN: OBJEKTIF: AKTIVITI: • • • • • Pelajar meneliti bahan kelengkapan pematerian Pelajar membuat latihan memateri dengan bantuan guru Pelajar membuat penyambungan pada veroboard Contoh projek siap Contoh robokit ABM: NILAI: ARAS : PENGUKUHAN: • • • • Rasional .11. KELANTAN BAB 2 ELEKTRONIK PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL TARIKH HARI TINGKATAN MASA • • • • • • • ISNIN 2 BETA 10.SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 16100 PENGKALAN CHEPA . teliti dan amanah .40 KHAMIS 2 BETA 10. HASIL DAN PENILAIAN .jujur dan kerjasama 1 Membuat nota Membuat latihan.25 .25 .

11. teliti Membina lukisan skematik Membuat nota dan Membuat latihan KEMAHIRAN: OBJEKTIF: • AKTIVITI: • • • • • • • • • ABM: ARAS : NILAI: PENGUKUHAN: HASIL DAN PENILAIAN . tradisional .40 KHAMIS 2 BETA 10. • Memateri dengan bersih dan selamat Membahagikan komponen Menyemak bahan projek Melakukan penyambungan mengikut litar projek.SM.25 .SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 16100 PENGKALAN CHEPA . KELANTAN BAB 2 ELEKTRONIK PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL TARIKH HARI TINGKATAN MASA TAJUK: TAJUK KECIL: • • • • • ISNIN 2 BETA 10.berhati-hati . Memateri dengan cermat dan selamat Projek contoh yang siap 1 Yakin . cermat .25 . • Memateri dengan cara yang betul dan selamat Pelajar boleh • membuat penyambungan pada bod viro • menggunakan alat tangan yang betul.11.40 MEMBUAT PROJEK & PEMASANGAN ( menyambung ) Mengenalpasti komponen Menyambung litar Memateri dengan cermat Mengenalpasti:• Mengenalpasti komponen simbol • Menyambung litar.

cermat Berhati-hati . • Memateri dengan bersih dan selamat • Menggunakan meter serba guna dengan cara yang betul Membahagikan komponen Menyemak bahan projek Melakukan penyambungan mengikut litar projek. KELANTAN BAB 2 ELEKTRONIK PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL TARIKH HARI TINGKATAN MASA TAJUK: TAJUK KECIL: • • • • • ISNIN 2 BETA 10.11. tradisional .25 .25 . teliti Membina lukisan skematik Membuat nota dan Membuat latihan KEMAHIRAN: OBJEKTIF: • AKTIVITI: • • • • • • • • ABM: ARAS : NILAI: PENGUKUHAN: HASIL DAN PENILAIAN .SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 16100 PENGKALAN CHEPA . Memateri dengan cermat dan selamat Projek contoh yang siap & Meter pelbagai 1 Yakin .11.SM.40 KHAMIS 2 BETA 10.40 MEMBUAT PROJEK & PEMASANGAN ( menyambung ) Mengenalpasti komponen Menyambung litar dan memateri dengan cermat dan selamat Mencari kesilapan jika projek tidak berfungsi Mengenalpasti:• Mengenalpasti komponen simbol • Menyambung litar dan memateri dengan cara yang betul dan selamat • Mencari kesilapan pada projek Pelajar boleh • membuat penyambungan pada bod viro • menggunakan alat tangan yang betul.

KELANTAN BAB 2 ELEKTRONIK PILIHAN KEMAHIRAN TEKNIKAL .SM.SAINS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA 16100 PENGKALAN CHEPA .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful