MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PANITIA PRASEKOLAH BILANGAN 1 TAHUN 2011

TARIKH MASA TEMPAT
1. 2. 3. 4.

:23.05.2011(RABU) :12.00 TENGAH HARI :PKG KUALA NERANG .

KEHADIRAN:

EN.MAHADZIR B. GHAZALI EN. AHMAD HIDZIR B. MD. NOOR TN. HJ MOHAMAD ROBI B. MD REJAB (SEPERTI LAMPIRAN)

AGENDA MESYUARAT 1. Perutusan pengerusi 2. Ucapan Penyelia Prasekolah PPD Padang Terap 3. Peringatan dan arahan atasan 4. Perancangan aktiviti Prasekolah Daerah Padang Terap i. Aktiviti murid ii. Aktiviti guru iii. Aktiviti PPM iv. Lawatan keilmuan Guru, PPM dan Jawatankuasa 5. Hal-hal lain i. Pengurusan stok Prasekolah ii. Prestasi pelajar Prasekolah Agenda 1 1.1 :Perutusan pengerusi.

1.2

-Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan bersyukur kehadrat Ilahi kerana dapat berjumpa untuk membincangkan aktiviti yang akan dijalankan kepada guru, PPM dan murid Prasekolah bagi sessi 2011. Penyelia Prasekolah Daerah Padang Terap mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua jawatankuasa Prasekolah 2011 dan mengharapkan agar perjumpaan ini akan dapat merancang aktiviti untuk Prasekolah dan seterusnya melaksanakan dengan jayanya.

Setiap pemantauan akan dibuat laporan.Yang penting semasa pemantauan ialah buku rekod mengajar.06.09. Makluman:Semua guru Agenda 4 :Perancangan aktiviti panitia Prasekolah Daerah Padang Terap 4.Cerdas Minda Tarikh :20.1-Aktiviti murid i.Bengkel Perancangan Tugasan PPM yang berkesan Tarikh :28.2-Aktiviti guru i.Agenda 2 Tiada minit :Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.07. Padang Terap Tindakan/ Makluman: Guru & PPM 4. Karnival Bahasa Prasekolah Daerah Padang Terap.2011 Tempat :SK Lamdin ii.2011 Tempat :PKG Kuala Nerang ii. Kursus Pentaksiran Prasekolah Tarikh :29. Agenda 3 : Peringatan dan arahan atasan 3.2011 Tempat :SK.Gunakan duit tersebut untuk aktiviti murid. Makluman :Semua guru 3.1. Tarikh :05.2-Pemantauan ISO.Setiap murid Prasekolah diperuntukkan dengan duit kokurikulum sebanyak RM25 .10.2011 Tempat :PKG Kuala Nerang Makluman:Semua guru .

3-Aktiviti PPM i-Kursus pengurusan stok akan dimaklumkan. Padang Terap .10.2-Lengkapkan fail-fail penting.2011 Makluman:Guru & PPM Agenda 5 :Hal-hal lain 5.4.MOHAMMED ROBI B.4-Lawatan Keilmuan Tarikh :27. Disediakan oleh: ………………………………… SAMSURIANA ABDULLAH Guru Praekolah SK.Fail mesti disimpan didalam bilik stor dan pastikan maklumat terkini diisi.11. (Lihat pekeliling) Tindakan/Makluman :Guru & PPM Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.2011 Tempat :PKG Kuala Nerang Makluman:PPM 4. ii-Bengkel Perancangan Tugasan PPM yang berkesan Tarikh :23. MD REJAB Guru Besar SK.20 petang. Padang Terap Disemak oleh: …………………………………… HJ.1-Pengurusan Stok Prasekolah mesti melibatkan: a-bahan basah b-bahan kering 5.

3 %.3/2.89.99073/8  .95003 %3/.3:7: !! 03/. 1.. - -.3!!  .804.208920-.8.:2.9 !:.3-.3$94!7.3 %.8..3//.5.3!!..3. .3  030!07.3 .07.302:.3%:.32.31..3  !03:7:8.:2.3.7   .:2.:2. -...3 . 9.2-8947/.3-0708.9..7   %025.9..50393 .2089/825.9!! :78:8503:7:8..3073  03.3.3894.3 5..

35.7.7 $ !.3%07.5:: 509.:2.3:.40  $$&#& # # :7:!7.5   .3  80/./..9/9.04..5$ !./.:7:08.3%07./.340802.3:7: !! 08:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful