MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PANITIA PRASEKOLAH BILANGAN 1 TAHUN 2011

TARIKH MASA TEMPAT
1. 2. 3. 4.

:23.05.2011(RABU) :12.00 TENGAH HARI :PKG KUALA NERANG .

KEHADIRAN:

EN.MAHADZIR B. GHAZALI EN. AHMAD HIDZIR B. MD. NOOR TN. HJ MOHAMAD ROBI B. MD REJAB (SEPERTI LAMPIRAN)

AGENDA MESYUARAT 1. Perutusan pengerusi 2. Ucapan Penyelia Prasekolah PPD Padang Terap 3. Peringatan dan arahan atasan 4. Perancangan aktiviti Prasekolah Daerah Padang Terap i. Aktiviti murid ii. Aktiviti guru iii. Aktiviti PPM iv. Lawatan keilmuan Guru, PPM dan Jawatankuasa 5. Hal-hal lain i. Pengurusan stok Prasekolah ii. Prestasi pelajar Prasekolah Agenda 1 1.1 :Perutusan pengerusi.

1.2

-Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan bersyukur kehadrat Ilahi kerana dapat berjumpa untuk membincangkan aktiviti yang akan dijalankan kepada guru, PPM dan murid Prasekolah bagi sessi 2011. Penyelia Prasekolah Daerah Padang Terap mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua jawatankuasa Prasekolah 2011 dan mengharapkan agar perjumpaan ini akan dapat merancang aktiviti untuk Prasekolah dan seterusnya melaksanakan dengan jayanya.

1. Karnival Bahasa Prasekolah Daerah Padang Terap. Padang Terap Tindakan/ Makluman: Guru & PPM 4.2011 Tempat :PKG Kuala Nerang ii.Setiap murid Prasekolah diperuntukkan dengan duit kokurikulum sebanyak RM25 .Cerdas Minda Tarikh :20.1-Aktiviti murid i.2-Aktiviti guru i.Yang penting semasa pemantauan ialah buku rekod mengajar.Gunakan duit tersebut untuk aktiviti murid.2011 Tempat :SK.07.06.Agenda 2 Tiada minit :Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. Tarikh :05.2011 Tempat :SK Lamdin ii.10.2011 Tempat :PKG Kuala Nerang Makluman:Semua guru . Kursus Pentaksiran Prasekolah Tarikh :29. Makluman :Semua guru 3.2-Pemantauan ISO.09. Makluman:Semua guru Agenda 4 :Perancangan aktiviti panitia Prasekolah Daerah Padang Terap 4. Agenda 3 : Peringatan dan arahan atasan 3.Bengkel Perancangan Tugasan PPM yang berkesan Tarikh :28. Setiap pemantauan akan dibuat laporan.

1-Pengurusan Stok Prasekolah mesti melibatkan: a-bahan basah b-bahan kering 5.3-Aktiviti PPM i-Kursus pengurusan stok akan dimaklumkan.Fail mesti disimpan didalam bilik stor dan pastikan maklumat terkini diisi. ii-Bengkel Perancangan Tugasan PPM yang berkesan Tarikh :23.11.4-Lawatan Keilmuan Tarikh :27.20 petang. Padang Terap Disemak oleh: …………………………………… HJ.10. MD REJAB Guru Besar SK.2-Lengkapkan fail-fail penting. (Lihat pekeliling) Tindakan/Makluman :Guru & PPM Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.MOHAMMED ROBI B.2011 Tempat :PKG Kuala Nerang Makluman:PPM 4. Disediakan oleh: ………………………………… SAMSURIANA ABDULLAH Guru Praekolah SK.4. Padang Terap .2011 Makluman:Guru & PPM Agenda 5 :Hal-hal lain 5.

3!!  .3 5.3  !03:7:8..9!! :78:8503:7:8.302:.208920-..3 %.95003 %3/.3.3 .3..50393 .3-0708.3  030!07.:2.3 %..3 .3$94!7.9. - -.3073  03.3.2089/825. 1.3-.. -.32.2-8947/.3894.8.89.9 !:.8. ..7   %025.. 9.99073/8  .5.3!!.:2..804.7   .9.:2.3%:.3:7: !! 03/.3/2..:2.07..3//.31.

3:.:2.04.9/9.5$ !..3:7: !! 08:.35.3  80/././.40  $$&#& # # :7:!7.5   .340802..7 $ !.:7:08.3%07./.3%07.7.5:: 509.