Anda di halaman 1dari 3

SMK TARAT UNIT PENGAJIAN AM (STPM) PROGRAM KLINIKAL BAHAGIAN E ANALISIS JADUAL STPM 2005 - 2010 STPM SOALAN

2005 9. Berdasarkan Jadual 1 di bawah, jelaskan pola perbelanjaan pembangunan Kerajaan Persekutuan mengikut sektor dari tahun 2003 hingga tahun 2005. Mengapakah keadaan sedemikian berlaku?.

CADANGAN SKEMA JAWAPAN (Mana-mana 2 idea perubahan + 1 idea bandingan / sebaliknya) : Jika tiada anggaran (01/15) A. Pola Perubahan (IU + HB- data mutlak dan data peratus perubahan + HA) 1. Jumlah keseluruhan dianggar terus menurun 2. Pola meningkat Pentadbiran am 3. Pola menurun Perkhidmatan sosial dan keselamatan 4. Pola tidak konsisiten Perkhidmatan ekonomi B. Pola Bandingan(IU + HB- data mutlak dan data peratus dgn jumlah besar + HA) 1. Tahun 2003 Paling tinggi (Perkhidmatan sosial), Sedikit (Pentadbiran am) dan sederhana (Ekonomi atau keselamatan) 2. Tahun 2004 3. Tahun Anggaran 2005

2006

9. Berdasarkan Jadual 1 dan Jadual 2, tafsiran hubungkait keluasan kawasan tanaman dan pengeluaran hasil bagi tanaman 1997 hingga 1999.

(Mana-mana 4 idea yang menggambarkan hubungkait, 4 hujah data, 4 hujah sebab) 1. Keluasan kawasan tanaman menurun, pengeluaran hasil turut menurun. 2. Keluasan kawasan tanaman meningkat, pengeluaran hasil juga meningkat 3. Keluasan kawasan tanaman tidak konsisten, pengeluaran hasil juga tidak konsisten 4. Keluasan kawasan tanaman tidak konsisten tetapi pengeluaran hasil meningkat Jumlah keseluruhan keluasan kawasan meningkat, pengeluaran hasil turut meningkat. (Bukan bandingan pertumbuhan atau perubahan. Hanya menjelaskan penyataan kadar positif atau negatif yang digambarkan) 1. Semua sektor mengalami pertumbuan yang tidak konsisten 2. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang sentiasa positif

2006

10. Berdasarkan Jadual(Malaysia: Kadar Pertumbuhan Ekonomi Mengikut Sektor pada Tahun 2000 hingga 2003), nyatakan keadaan sektor ekonomi Malaysia dari tahun 2000 hingga

2003 dan huraikan mengapa wujudnya keadaan sedemikian.

3. Sektor yang pernah mengalami pertumbuhan negatif 4. Pertumbuhan antara sektor pada tahuntahun. (yang positif sahaja tertinggi dan terendah) (Mana-mana 1 idea Bahagian A, 1 idea Bahagian B dan 2 idea Bahagian C) Bahagian A (Bandingan Mendatar) 1.Keseluruhan jenayah siber lebih tinggi pada tahun 2003 berbanding tahun 2001 2. Jenayah paling ketara / tinggi Tahun 2001: virus dan Tahun 2003 : mesej sampah 3. Jenayah paling sedikit Tahun 2001 dan Tahun 2003 pembanjiran 4. Meningkat paling ketara sepanjang dua tahun mesej sampah Bahagian B (Bandingan Menegak) 5. Jenayah paling rendah dan paling tinggi tahun 2001 6. Jenayah paling rendah dan paling tinggi tahun 2003 Bahagian C Punca-punca berlakunya jenayah siber 7. Pertambahan penggunaan internet 8. Kekurangan kawalan forensik komputer 9. Kurangnya kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat 10. Tindakan ingin mencuba perkara baru 11. Kelonggaran kuat kuasa undang-undang.

2007

9. Berdasarkan Jadual, bandingkan pola jenayah siber yang berlaku pada tahun-tahun yang dinyatakan mengikut jenis kes di Malaysia dan jelaskan punca-punca jenayah siber.

2009

9. Berdasarkan Jadual, ulasan pendapatan kasar purata isi rumah mengikut etnik di Malaysia 1990, 1997 dan 2004.

(mana-mana 3 idea) 1. Kaum Cina (peningkatan diterima) / (bandingan diterima) Tempat teratas / tertinggi untuk ketiga-tiga tahun. Huraian bukti dan ulasan (tinggal bandar dan libatkan diri dalam perniagaan) 2. Kaum India (tempat kedua untuk ketiga-tiga tahun) Huraian Bukti dan ulasan (Tinggal di bandar melibatkan diri dalam perniagaan, perkhidmatan dan profesional. Sebahagian di ladang) 3. Kaum-kaum lain Tempat ketiga tahun 1990 dan keempat tahun 1997 dan 2004. 4. Bumiputera Peningkatan : 1990 tempatr keempat dan 1997 dan 2004 berada di tempat ketiga.(Tinggal luar bandar, miskin)

2009

10. Berdasarkan Jadual, huraian keadaan pasaran kereta nasional Malaysia pada tahun 2001 hingga 2004.

(mana-mana 3 idea) 1. Keadaan pasaran kereta nasional jumlah sentiasa meningkat. Hujah bukti 2. Kompetitif 3. Pengurusan cekap, kualiti dan daya saing 4. Pasaran domestik dan antarabangsa 5. Kewangan cekap, kurangkan kos pengurusan, pengeluaran dan kebocoran wang, 6. Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) - model kereta, keupayaan enjin, kapasiti 7. Latihan tenaga kerja pusat latihan untuk tenaga cekap 8. Perancangan perancangan strategik untuk mengembangkan industri automobil nasional 9. Dasar kerajaan Dasar Perlindungan, Dasar Automotif, Dasar Pinjaman. Duti import tinggi unjtuk kereta import, agensi menggalakkan penggunaan kereta tempatan. A. Pola Perubahan 1. Jumlah keseluruhan KDNK meningkat berterusan 2. Pola meningkat 3. Pola tidak konsisten. B. Langkah-langkah mengukuhkan ekonomi 4. Menambah tadbir urus sektor awam 5. Memansuhkan tambatan ringgit kepada dolar USA pada RM3.80 6. Mempelbagaikan kekgiatan industri 7. Malaysia sebagai hab pengeluaran produk halal 8. Melahirkan modal insan berkualiti 9. Pelancaran lima wilayah penbangunan ekonomi 10. Insentif dan liberalisasi sektor kewangan dan pembankan 11. Kemudahan insentif kepada pihak swasta 12. Menarik lebih ramai pelabur asing.

2010

9. Berdasarkan jadual di bawah ini, jelaskan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut punca kegiatan terpilih dari tahun 2005 hingga tahun 2007. Kemukakan juga langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi negara.