Anda di halaman 1dari 2

PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN20PERCUBAAN PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN2011PERCUBAA 940/2 STPM 2011 PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN20PERCUBAAN

PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN2011PERCUBAA SEJARAH PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPER2011PERCUBAN2011PERCU PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN2011PERCUBAA KERTAS 2 PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN2011PERCUBAA (SEJARAH MALAYSIA, ASIA TENGGARA, PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN20PERCUBAAN ASIA SELATAN DAN ASIA TIMUR, 1800PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPER2011PERCUBANPERCUBAA PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN20PERCUBAAN 1963) PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN20PERCUBAAN PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN20PERCUBAAN PERCUBAAN2011JPNP (Tiga Jam) PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN20PERCUBAAN PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNP PERCUBAAN2011JPNPPERPERCUBAAN20PERCUBAAN

PENILAIAN BERSAMA JPN PAHANG SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PEPERIKSAAN PERCUBAAN PRA U

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Jawab empat soalan sahaja. Dua soalan daripada Bahagian A dan dua soalan daripada Bahagian B.

Kertas soalan ini terdiri daripada 2 halaman bercetak @JPN PAHANG 2011 Stpm2011 940/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan tamat SULIT* (Lihat sebelah)

BAHAGIAN A
1. Jelaskan peranan raja di Negeri-Negeri Melayu dari tahun 1800 1896 (25)

2. Bincangkan reaksi masyarakat tempatan terhadap pentadbiran British di Perak dan Pahang pada penghujung abad ke-19 (25) 3. Usaha yang dilakukan oleh H.N Ridley telah menjadi pemangkin kepada peningkatan perkembangan perusahaan getah di Negeri-Negeri Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. Bincangkan pernyataan tersebut. (25) 4. Bincangkan kesan-kesan pendudukan Jepun di Tanah Melayu antara tahun 1941 1945 (25) 5. Huraikan kesan-kesan sosial, politik dan ekonomi perlaksanaan Undang-Undang Darurat di Tanah Melayu dari tahun 1948-1960 (25) 6. Bincangkan faktor-faktor penubuhan Gagasan Malaysia 1963. (25)

BAHAGIAN B
7. Bandingkan sistem sosial yang diamalkan di Jepun dan Vietnam pada awal abad ke-19 (25) 8. Bincangkan sistem adat yang diamalkan oleh masyarakat Indonesia dan India sebelum campurtangan British (25) 9. Perjanjian Bowring 1855 dan Perjanjian Kanagawa 1854 menyebabkan implikasi ekonomi, sosial dan politik kepada Thailand dan Jepun. Bincangkan pernyataan tersebut. (25) 10. Bincangkan kesan-kesan sosial akibat pentadbiran British di Myanmar (Burma) dan Belanda di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua (25) 11. Huraikan peranan golongan agama dalam kebangkitan gerakan kesedaran di Indonesia dan Myanmar sebelum Perang Dunia Kedua (25) 12. Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada meletusnya Revolusi 1911 di China dan Revolusi 1932 di Thailand (25)

940/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat