BORANG PENILAIAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN TANDAS

KEMPEN KEBERSIHAN 2011
TARIKH :

HARI :
PERKARA
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

MARKAH
2
3

4

5

Pencahayaan
Pengudaraan
Dinding
Lantai
Siling
Basin basuh tangan
Tong Sampah
Bekalan Air
Mangkuk tandas
Pam Tandas
Urinal
Saluran air kotor / floor water trap
Keadaan pengudaraan – bau, alat pewangian dsb.
Sabun / Soap Dispenser
Jadual pembersihan / pemeriksaan
Hiasan dalaman/luaran sekeliling tandas
Cermin / Penyangkut dalam tandas
Pintu keseluruhan tandas

Petunjuk : 0=Tiada, 1=Tidak Memuaskan, 2=Kurang Memuaskan, 3=Sederhana, 4=Baik, 5=Sangat baik.
Catatan :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Tandatangan Pemeriksa ;
_________________________
(_________________________)

9- - @             9 9 °nffff° 9 °– fff° ° °– f°f °– f¾° f¾f°–f° @°–f¯½f ff° .f°–f° f¾ 9f¯@f° f¾ D°f ff°f$€f f½ f ff°½ °– fff° f ff½ f°–f° ¾ f °$f½¾½ °¾ f f½ ¯ ¾f°$½ ¯ ¾ff° f¾f° ff¯f°$ff°¾ °–f° f¾ .-@- .