Anda di halaman 1dari 2
Tanda Terima Buku

Tanda Terima Buku

Untuk Donator

 

Telah terima buku dari:

Nama

:

 

Alamat

:

Malang,

Jdl Buku

:

 

/

/07

 
 

Jml Buku

:

 

www.esnips.com/web/bookforthem

 

potong di sini

Untuk Agen

Nama Donator

:

 

Alamat

:

Data Buku

1.

Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

 

Eksemplar

:

2.

Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

 

Eksemplar

:

Tanda Terima Buku

Tanda Terima Buku

Untuk Donator

 

Telah terima buku dari:

Nama

:

 

Alamat

:

Malang,

Jdl Buku

:

/

/07

 
 

Jml Buku

:

 

www.esnips.com/web/bookforthem

 

potong di sini

Untuk Agen

Nama Donator

:

 

Alamat

:

Data Buku

1. Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

 

Eksemplar

:

2. Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

 

Eksemplar

:

Tanda Terima Buku

Tanda Terima Buku

Untuk Donator

 

Telah terima buku dari:

Nama

:

 

Alamat

:

Malang,

Jdl Buku

:

 

/

/07

 
 

Jml Buku

:

 

www.esnips.com/web/bookforthem

 

potong di sini

Untuk Agen

Nama Donator

:

 

Alamat

:

Data Buku

1.

Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

 

Eksemplar

:

2.

Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

 

Eksemplar

:

Tanda Terima Buku

Tanda Terima Buku

Untuk Donator

 

Telah terima buku dari:

Nama

:

 

Alamat

:

Malang,

Jdl Buku

:

/

/07

 
 

Jml Buku

:

 

www.esnips.com/web/bookforthem

 

potong di sini

Untuk Agen

Nama Donator

:

 

Alamat

:

Data Buku

1. Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

 

Eksemplar

:

2. Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

 

Eksemplar

:

Lembar untuk donator

Lembar untuk donator Malang, /07 / Tanda Terima Buku Untuk Donator Telah terima buku dari: Nama
Malang, /07 / Tanda Terima Buku Untuk Donator Telah terima buku dari: Nama : Alamat

Malang,

/07 /

Tanda Terima Buku

Untuk Donator

Telah terima buku dari:

Nama

:

Alamat

:

Jdl Buku

:

Jml Buku

:

www.esnips.com/web/bookforthem

potong di sini

Nama Donator

:

Alamat

:

Data Buku

1. Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

Eksemplar

:

2. Judul

:

Penulis

:

Penerbit

:

Tahun Terbit

:

Eksemplar

:

Untuk Agen

Nama lengkap donator

: Eksemplar : Untuk Agen Nama lengkap donator Alamat lengkap donator Tanggal terima buku Paraf agen
: Eksemplar : Untuk Agen Nama lengkap donator Alamat lengkap donator Tanggal terima buku Paraf agen

Alamat lengkap donator

Tanggal terima buku

Paraf agen

Alamat lengkap donator Tanggal terima buku Paraf agen Judul buku Jumlah total buku Nama lengkap donator

Judul buku

lengkap donator Tanggal terima buku Paraf agen Judul buku Jumlah total buku Nama lengkap donator Alamat

Jumlah total buku

Nama lengkap donator

Paraf agen Judul buku Jumlah total buku Nama lengkap donator Alamat lengkap donator Data lengkap donator
Paraf agen Judul buku Jumlah total buku Nama lengkap donator Alamat lengkap donator Data lengkap donator

Alamat lengkap donator

total buku Nama lengkap donator Alamat lengkap donator Data lengkap donator Catatan: Jika jumlah buku lebih

Data lengkap donator

Catatan:

Jika jumlah buku lebih dari 2 (dua) mohon data lengkap buku dituliskan di belakang lembar ini. Jika tidak cukup maka mohon dituliskan di lembar kertas berbeda, namun disatukan dengan lembaran ini.

Lembar untuk agen