Anda di halaman 1dari 1

Lingastakam

Bramhamurarri surarjita lingam


Nirmala bashita shobita lingam
Janmaja duka vinasaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingm

Devamuni pravarajita lingam


Kamadahana karunakara lingam
Ravanadarpa vinashaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Sarvasuganda sulapitha lingam


Budivivardhana karana lingam
Sidha surasura nanditha lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Kanakamahamani bushitha lingam


Banipathi vashitha shobitha lingam
Dakshasu yagna vinasaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Kunkuma chandana lapitha lingam


Pankajahara shushobitha lingam
Kanchitha papa vinashaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Devaganarchitha saavitha lingam


Bavarbakthibi varchita lingam
Dinakarakoti prabhakara lingam
Tatpranamami sadashiva lilngam

Ashthadala parivachitha lingam


Sarva samubdhava karana lingam
Ashta daridra vinasaka lingam
Tatpranamami sadashiva lingam

Sura guru sura vara poojitha lingam


Suravana pushpa sadarphitha lingam
Parama padam paramathaka lingam
Tatpranami sadashiva lingam

Lingashtakam edam punyam pathichitha shivasanidhoou


Shivaloka mavaplotha shivana sahamoodatha.

Lingastakam.doc
Page 1 of 1
www.geocities.com/medasbabu/prayer/