Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

Ringkasan Mata Pelajaran yang ditawarkan oleh fakulti [Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dgn Kepujian]

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1 SEMESTER I BSM 1813 SINOPSIS : Ketaksamaan. Matematik: pengait, jadual benar, hujah. Kombinatorik: sample, pilihatur, gabungan, pemilihan. Vektor dalam R3. Operasi pada vektor. Matriks: operasi baris permulaan, penyelesaian persamaan linear, matriks songsang, rantai Markov. Pengaturcaraan linear: pendekatan geometrik, kaedah simpleks, kedualan. Pembezaan: teknik terbitan, kadar perubahan, masalah maksimum dan minimum. Pengamiran: penggantian-u, luas. Kamiran ganda dua. RUJUKAN : 1. Anton, Howard & Rorres, Chris. Elementry Linear Algebra with Applications, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, 1992 2. Barnet, Raymond. Applied Mathematics, 7th editon, Prentice Hall, New Jersey 2000 3. Berkey, D.D & Blanchard. Paul. Calculus (3th ed). Saunders College Publishing New York. 1992 4. Goodman, A.w. & Ratti, J.S. Finite Mathematics With Application. IMacmillan Publishing New York. 1979 UMA 1132 SINOPSIS : Kursus ini menerangkan tentang konsep Islam yang merangkumi Akidah, Syariah dan Akhlak. Skop perbincangannya meliputi Rukun Islam, Rukun Iman dan Ihsan. Penumpuan juga diberikan terhadap asas-asas Islam yang menekankan konsep Tauhid, konsep Ibadah dan konsep Akhlak. Kursus ini juga menjelaskan tentang dasardasar Islam (maqasid al-syariah) dan hubungannya dengan akhlak, di samping membincangkan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan akhlak. RUJUKAN : 1. Abdul Rahman I.Doi, (1995), Undang-undang Syariah, terjemahan Rohani Abdul Rahim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Fakulti Pengurusan Teknologi

MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN

PENGAJIAN ISLAM

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi. (1988). Contemporary Ethical Theories. 1961. Luther J. Moral. EFFECTIVE COMMUNICATION PENGAJIAN MORAL Fakulti Pengurusan Teknologi . Kumpulan Budima 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Teori moral Barat serta nilai-nilai murni agama besar di dunia. aspek moral dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. (Dr. Falsafah Etika. Students will also be taught to anticipate and deal with questions and comments orally during question and answer sessions. Emphasis is given on mastery of using verbal and nonverbal skills as well as skills in using appropriate visual aids in oral presentations. Harun Din. New York. Ahmad Hassan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka UMA 1142 SINOPSIS : Pengenalan kepada konsep moral. Teori. Mohd Nasir Omar. This course is also for students to acquire the knowledge and skills necessary for conducting and participating in meetings. RUJUKAN : 1. Moral dalam pekerjaan dan akhirnya isu moral semasa. (1990). Kuala Lumpur. Aplikasi dan Permasalahan. Ahmad Khamis. The Early Development of Islamic Jurisprudence. Kuala Lumpur. Sulaiman Haji Yasin. Islamabad: Islamic Research Institute 3.). 1994. (1970). Penghantar Aqidah. 1999. Johor Bharu. Penerbitan UTM 3. Mohd Janib Johari. It will also include writing of meeting documents. 1986. Perbandingan Islam dan Barat. Mohd. Citadel Press UMB 1052 SINOPSIS : This course focuses on developing students’ delivery of speech in oral interactions and presentations confidently. Students will be guided from the preparatory stage right up to the final stage of delivery. Manusia Dan Islam. Binkeley. JPM 4.

1987. kos pengeluaran. permintaan wang. peranan kerajaan dan komponen. penawaran dan keseimbangan pasaran. Makroekonomi: objektif.S. Jamal Ali. J. Prentice-Hall UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. T.” Penerbit Universiti Utara Malaysia 2. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. Essex : Longman 2.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. inflasi dan pengangguran. permintaan. RUJUKAN : 1. Bridge that Gap. Ellis. Boston : McGraw Hill 4. kadar bunga keseimbangan dan polisi kewangan. kadar bunga dan keluaran: analisis dan dasar. teori firma dan struktur pasaran. Communication for Engineering Students. Hybels.L. teori gelagat pengguna. New York : Arnold 3. Wiley. R. H. Penawaran wang dan sistem perbankan. Davies. BPA 1013 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas mikroekonomi dan makroekonomi. penawaran agregat dan inflasi. and Wrigley. wang. S. R. 1997. keanjalan permintaan dan penawaran. 1998.W. teori gelagat pengeluar. konsep asas dan masalah asas ekonomi. Communicating Effectively. Communication for Engineers. (1989) “Ekonomi Mikro dan Makro. Anizah Md Ali dan Zalina Mohd. permintaan agregat. Di antaranya adalah pengenalan kepada ekonomi. and Weaver. (2000). 1996. Communicating in the Real World.” Dewan Bahasa Pustaka EKONOMI KOKURIKULUM I Fakulti Pengurusan Teknologi . “Prinsip Ekonomi. Abdul Aziz Hussin. Norzilah Hj Aziz. penentuan keseimbangan pendapatan Negara dan permintaan agregat.G.

(2001).” 3rd edition. Operasi Perkilangan dan Peniaga Tunggal dan Perkongsian.” 4th edition. perancangan dan pengurusan strategik Pengorganisasian: Struktur organisasi. (1998). pengurusan sumber manusia dan mengurus perubahan. R. J. Fort Worth: Dryden Press BPA 1033 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Perakaunan.. ”Management. Robbins. New Jersey: Prentice Hall 3. George. Daft. “Malaysia and the K-Economy Challenges. R. Penyata Kewangan. Gary. Perancangan: Pembuatan keputusan. D. Tunai dan Kawalan Tunai.” 7th edition.” Pelanduk Publuctions 4. (2002). sejarah pengurusan. Perakaunan Perniagaan Barangniaga. Aset Jangka Panjang.M. Melengkapkan Kitaran Perakaunan. Kawalan Dalaman dan Jurnal Khas.L.P. dan Coulter. dan Hill. Memproses Maklumat Perakaunan. S. N.” New York: Mc Graw-Hill 4. M. Lembaran Kerja. Solutions and the Road Ahead.A. Menganalisis dan Merekod Urusniaga. (1995). etika dan tanggungjawab sosial. komunikasi dan kumpulan. E. dan Decendo. RUJUKAN : 1.P.W. Kepimpinan: Motivasi. Robbins. mengurus persekitaran. David.C. Liabiliti Semasa. Jones. “Management. C. (1997). Akaun dan Nota Belumterima. Concepts And Applications. G.L. (2001). “Contemporary Management. Inventori. “Fundamental of Management: Essential.A. PRINSIP PERAKAUNAN PRINSIP PENGURUSAN Fakulti Pengurusan Teknologi . “Economics Principles and Practices” Mc Graw Hill BPA 1022 SINOPSIS : Pengenalan: Pengenalan kepada pengurusan. New Jersey: Prentice Hall 2. Pelarasan Akaun. Kawalan: Asas kawalan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3. kepimpinan. S.

jadual. J. Word dan Power Point. Alan (2002). Tanenbaum. Skousen. pembinaan direktori.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. teks. “Computer Organization” Computer Science Press. salinan fail. Donal E and Kimmel Paul D (2002). Wood. Weygandt. Jerry J. salin.” NJ: Prentice Hall 4. Ohio: Sounth-Western College Publishing 4. James D (1996). Md 3. imej web dan multimedia. Steve. “Business Accounting 1”. Shaari Isa (2001). Laura Lemay “Teach Yourself Web Publishing with THML in a week. Kieso. “Computer Networks. and Stice. PERISIAN DAN APLIKASI KOMPUTER Fakulti Pengurusan Teknologi . “Acconuting Principles” New York: John Wiley & Sons 3. “Accounting: Concepts and Application” Cincinnati.” 2. Frank J. pemformatan disket. Bhd BPB 1012 SINOPSIS : Arahan asas Sistem Pengoperasian: MS DOS dan Windowa. salin dan fungsi lain.al (1996). hapus. “Perakaunan Awalan” Kuala Lumpur: Pearson Education Malaysia Sdn. M (1987). K. Andrews. Albrecht. RUJUKAN : 1. UK: Prentice Hall 2. W. AS (1996). Access: Pembinaan fail. buka dan simpan fail. Frank and Sandster. Fred. “How Networks Work” California: ZD Press. Derfler.. Pakej grafik: Adobe Photoshop: asas.R. Pakej asas: Excel. et. Rockville. imej.

(Cetakan Awal). RUJUKAN : 1. Penganggaran: penganggaran titik dan selang keyakinan. Dewan Bahasa dan Pustaka STATISTIK UNTUK PENGURUSAN BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Fungsi taburan tercantum. Kebarangkalian bersyarat. Korelasi dan kovarians bagi taburan tercantum. ruang sample. Pekali ketentuan R2. Taburan sut. Peristiwa tak bersandar. Pensampelan: taburan pensampelan bagi min. Shufaat Ismail. Gambarajah pokok. Kuala Lumpur. Taburan popular: binomial. – Siri Nota Kuliah. beza di anara dua min dan bagi kadaran. Pembolehubah rawak. 1984 3. Jabatan Matemaik.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 1 SEMESTER II BSM 1823 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kebarangkalian: peristiwa ringkas dan majmuk. poisson. Amir Hussin Baharuddin. Statistik dan Kebarangkalian Untuk Ahli Sains & Jurutera. ujian bagi satu atau dua varians. dan poisson sebagai pendekatan bagi taburan normal. Dewan Bahasa & Pustaka. UTM. ujian mengenai kecerunan garis regresi dan pintasan. Taburan binomial. Ujian hipotesis: ujian hipotesis bagi min bila sample besar/kecil. Taburan. Petua Bayes. 1994 2. Wadpole – Mayer. Kaedah Kuantitatif Suatu Pengenalan. Selang keyakinan bagi min. ujian bagi beza antara dia min. Fungsi ketumpatan kebarangkalian. Momen cantum. Regresi linear ringkas: gambarajah serak. Statistik Awalan. Bantuan perisian bagi pengiraan. ujian bagi kadar bila sample besar. pengiraan kebarangkalian. eksponen dan normal. ANAVA: Pengenalan Satu hala. Fungsi penjana momen. kaedah kuasa dua terkecil. ujian kerawakan data. Jangkaan dan varians.

T. they will learn how to collect data using questionnaires. (et. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. (1997). Unit Tamadun Islam. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. R. Progress Report and Analytical Report. (1998). R. Davies. (1997). DBP 2. Bridge that Gap. Cina dan India. (1996). Essex : Longman 2. Communicating in the Real World. Hybels. Aminuddin Ruskan al-Dawamy. J. 1987.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMB 1042 PRA SYARAT : SINOPSIS : TECHNICAL WRITING UMB 1052 (EFFECTIVE COMMUNICATION) This course introduces students to report writing skills needed at tertiary level. In order to do this.G. New York: Arnold 3. The data collected will be analyzed. and Weaver. Tamadun Islam & Fakulti Pengurusan Teknologi TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) . Prior to that. H. Pusat Pendidikan Islam. Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia. Mohd Taib Osman dll. (1998).al). Boston: McGraw Hill 4. Communication for Engineering Students. Tamadun Islam & Tamadun Alam Melayu Serta Sembangannya Kepada Dunia.W. Communication for Engineeers.L. Ismail Mahmood (ed). RUJUKAN : 1. Ellis. Ensiklopedia Tamadun Melayu. and Wrigley. S. vocabulary and sentence structure RUJUKAN : 1. Prentice-Hall UMA 1162 SINOPSIS : Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Wan Abdullah Hj. Isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Wiley.S. Communicating Effectively. students will also be trained to polish up their skills in narrative and descriptive essays using accurate grammar. UiTM Shah Alam 3. Students will learn basic report writing skills like writing Proposals. transferred into graphic forms and presented orally and in writing.

Universiti Teknologi Malaysia 4. note taking. Problem Based Learning (PBL) approach will also be integrated all though the teaching and learning of the course. (1998) Tamadun Islam. Pfeiffer. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. New York.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Melayu (TITAS 1). Inc. New York. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. 2.(1995) The Art of Public Speaking. Bhd UMB 1011 SINOPSIS : English for Academic Purposes devotes its contents to fulfilling students’ academic requirements such as the acquisition of reading. (2000) Technical Writing: A Practical Approach. M. Yahaya. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. 3. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. library. (1989) The Technical Writing Process. New Jersey. Samuels. Students will be exposed to insights and skills in English that are most relevant to them in their tertiary studies and academic work. S.S. W. Besides that students will also be trained to refine their skills in expository writing. writing as well as speaking and listening skills in English. RUJUKAN : 1. Lucas. Oxford University Press UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. McGraw-Hill.S. Mahyuddin Hj. KOKURIKULUM II ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Fakulti Pengurusan Teknologi . Skudai.E.

6th.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 1042 SINOPSIS : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurus sumber manusia sepatutnya mahir dalam pengurusan organisasi seperti. peruncitan dan pemborongan. penyelidikan pemasaran dan system maklumat. pembangunan keluaran baru dan strategi kitaran hayat keluaran. saluran pengagihan dan pengurusan logistik. L. strategi komunikasi pemasaran bersepadu. L. Pampasan Pekerja. “Human resource Management”. Edition. and Robbins S. persekitaran pemasaran global. perancangan strategik dan proses pemasaran. Inc 4. “Managing Human Resources: Productivity. McGraw Hill 2. Edition. strategi keluaran dan perkhidmatan. Profits” 5th. Dessler G.Hak Kesamarataan Peluang Pekerjaan. “Human Resource Management”. Irwin. Decenzo D. strategi persaingan. Di antaranya adalah pemasaran dalam dunia yang dinamik. Edition. Inc. pemasaran langsung dan pemasaran atas-talian. Memahami Kesatuan Sekerja. “Human Resource Management”. penyasaran dan peletakan untuk kelebihan berdayasaing. P. Rue W. Cascio W. Penstafan Organisasi. pengiklanan. (1999). Latihan dan Pembangunan Pekerja. dan Byars L. jualan peribadi dan pengurusan jualan. A. (2003). pasaran antarabangsa. McGraw Hill BPA 1052 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas pemasaran dan pengurusan pemasaran. PRINSIP PEMASARAN Fakulti Pengurusan Teknologi . Irwin. pemetakan pasaran. (2000). pasaran pengguna dan kelakuan pengguna. New York. pasaran perniagaan dan kelakuan membeli perniagaan. penentuan harga keluaran. pemasaran dan masyarakat. 6th. International. Peranan Strategik seorang Pengurusan Sumber Manusia. (1998). RUJUKAN : 1. 9th. John Wiley & Sons. Quality of Life. F. promosi jualan dan perhubungan awam. Prentice Hall 3. Edition.

Jr.” Prentice Hall BPA 1063 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini meliputi analisis penyata kewangan. Universiti Utara Malaysia. “Marketing: Connecting with Customers. Eugene and Houston. ed. David F. (2005) “Fundamentals of Financial Management” Ninth Edition. Randall G. Brown. Graham. John D. New Jersey: Prentice Hall 3. Norjaya Mohd Yasin. Faudziah Zainal Abidin.” Prentice Hall Pearson Education Malaysia Sdn Bhd 2.” South Western: Thomson Learning 4. (2002)..Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Petty. (2000). William and Keown. RUJUKAN : 1. “Prinsip Pemasaran – Kotler & Armstrong. Faizah Ismail dan Nasruddin Zainuddin (2000). konsep asas kewangan. 3. penilaian projek dan belanjawan modal serta pengurusan modal kerja. New Jersey 4. Harrel G. (1999) “Basic Financial Management”. PRINSIP KEWANGAN BPA 1033 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Ahmad Azmi Mohd Ariffin. Peirson. Gary (2001).” 9th. Joel F. Brigham. Martin. Philip and Armstrong. “Prinsip Pengurusan Kewangan”. pengiraan kos modal. 2. “Essentials of Business Finance” McGraw Hill. “Principles of Marketing. The Dryden Press. (2002). Peter (1997). Prentice Hall International. Scott. Rob and Howard. J. Arthur J. “Principles of Marketing. Kotler.

KUiTTHO. UTM. 1999 4. RUJUKAN : 1. switch. struktur dan penuding. dan operasi input dan output. Prentice Hall. tatasusunan. “Pengaturcaraan C”.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 1022 SINOPSIS : PENGATURCARAAN KOMPUTER Untuk memberi pengenalan kepada konsep pengaturcaraan melalui penggunaan bahasa paras tinggi seperti C. Pengaturcaraan berstruktur dan kawalan: gelung while. “Modul Pengaturcaraan Kejuruteraan C”. if-else. 1990 2. gelung for. Nor Haizan Mohamed Radzi. “Programming with C”. 2001 3. Mc Graw Hill. Sejarah dan evolusi bahasa pengaturcaraan. Baharudin Mohamed. jenis-jenis data. Penggunaan fungsi. Gottfried. “Pengaturcaraan C”. 1998 Fakulti Pengurusan Teknologi . Byron S. Marini Abu Bakar et al.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

kursus ini akan membincangkan dua perkara besar yang membantu kita memahami sistem sosial Malaysia dan bagaimana hubungan etnik ini diatur. Iktisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. RUJUKAN : 1. 1992. 1982. 2000. Khairul Azman HMS dll. yang terkandung di dalamnya pelbagai institusi yang mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Ahmad Esa. pembangunan ekonomi. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Kedua. Kuala Lumpur HUBUNGAN ETNIK Fakulti Pengurusan Teknologi . Masalah Perpaduan Nasional. KL. sehubungan dengan itu.Y.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER I UMS 1122 SINOPSIS : Masyarakat Malaysia boleh dianggap dari segi analitikalnya sebagai sebuah sistem sosial yang mempunyai strukturnya sendiri. L. kursus ini akan membincangkan beberapa konsep utama yang menjadi alat analisis dalam perbincangan yang meliputi kursus ini. iaitu dari zaman pra-kolonial ke zaman dan seterusnya ke era pasca kolonial. kursus ini membincangkan secara kronologi pembentukan sistem sosial Malaysia. Dalam sejarah pembentukan sistem sosial Malaysia yang cukup kompleks.W. Pembentukan Perlembangaan sebagai kontrak sosial. Dalam perbincangan ini akan diliputi tema pembinaan bangsa Malaysia. wilayah dan pendekatan Islam berkaitan budaya dan hubungan etnik. Chew Hock Thye. Andaya. A History of Malaysia. Macmillan 2. Aziz Deraman. Sistem sosial di Malaysia diwarnai dengan fungsi dua hala yang berterusan antara kelompok etnik dan setiap individu warganya. Pertama. Johor 3. 1979. Arena Ilmu 4. London. Perlembagaan Malaysia dianggap institusi tunjang yang menstruktur sistem sosialnya. Peristiwa 13 Mei 1969 dan konsep perpaduan nasional dalam konteks etnisiti. & Andaya. B.

DK Publishing Incorporated 2. menyalurkan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMC 1022 SINOPSIS : CREATIVITY AND INNOVATION This course focuses on developing creative individuals who will eventually think strategically. Pengurus bergantung kepada sistem maklumat bari memperolehi. creatively and critically. Pengenalan: Perubahan Semulajadi Dunia IT dan Masyarakat. Kerja dan Keseluruhan Organisasi. Techniques in Innovation.com 3. dan penggunaan dan software yang betul. Memahami IT dan Keperluan dalam Pengurusan serta Memperbaiki Proses Membuat Keputusan. Seminar and Case Studies. Edward De Bono Supermind Pack: Expand Your Thinking Power With Strategic & Mental Exercise.gov. kepada kebaikan dan keburukan. www. Bahagian Hardware berfokus hardware 1: Produktiviti Personal dan Operasi Perniagaan and software – menggunakan IT bagi tugas personal.sk. Problem Solving Skills.virtualsalt.sasked. Through Problem Base Learning (PBL) approach. dan menganalisa daripada pelbagai lokasi dan format. RUJUKAN : 1. Bono. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN Bahagian 2: Intergrasi Perniagaan Komponen-komponen penting dalam Pengurusan Sistem Maklumat. 1998. students will be exposed to various creativity and problem solving techniques. www.com/creative 4. Some of the areas covered throughout the course are: Thinking Skills. www. Fakulti Pengurusan Teknologi .html BPA 2073 SINOPSIS : Terdapat empat (4) bahagian dalam mana teknologi maklumat dapat membantu proses pengurusan. Techniques in Creativity.jpb. The knowledge and skills acquired throughout the course will later be applied by the student in solving problems and making decisions in the future. Edward De.ca/docs/policy/cels/el4.

“Technology Management: Text and International Cases”. “Management Of Technology: The key To Competitiveness and Wealth Creation”. “Handbook of Technology Management”. (2000). alat IT bagi membantu keputusan. Kitaran Hayat Teknologi. McGraw Hill 3. Harrison N. H. Kalpakjian S. Strategi Perniagaan Dan Strategi Teknologi. Prentice Hall PENGURUSAN TEKNOLOGI Fakulti Pengurusan Teknologi .Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Bahagian 3: Keputusan dan Model Penekanan kepada kepentingan model dalam pengurusan. “Manufacturing Engineering and Technology”. Irwin. (2000). T. Proses-Proses Dalam Inovasi Teknologi. “Management Information System”. “Management Information System”. (2002). Post G. 2nd. (2000). Faktor-Faktor Kritikal Dalam Mengurus Teknologi. Edition. (2002). Perancangan Teknologi Dan Pemindahan Teknologi. 3th. Yolles M. (1996). bermula dengan model-model asas. “Management Information System: Solving Business Problems within Information Technology”. Dayasaing. Mc Graw Hill International Edition 2. Mc Graw Hill 3. Effy O. L. Prentice Hall BPA 2083 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Teknologi. Bahagian 4: Rekabentuk dan Mengurus Sistem Maklumat Bagaimana system maklumat direkabentuk dan dibina. V. Peranan Teknologi Dalam Penghasilan Kekayaan. (1999). Khalil. McLeod R. dan Samson N. RUJUKAN : 1. (1998).. Thomson Learning 2. Mc Graw Hill 4. RUJUKAN : 1. serta peranan pengurus dalam proses pembangunan. Gaynor G. Course Technology. Edition. “Management Information Systems”. Wesley 4. and Anderson D.

Edward. Penguin Books 2. F.. Transportation dan masalah ‘Assignment’. D. Pengaturcaraan Linear: Penyelesaian secara berkomputer dan analisis sensitiviti. Pengaturcaraan linear: Contoh-contoh model. Barker. Bertsimas. Pengaturcaraan Integer. Penguin Books 4. “Introduction to Management Science. Jonathan (2000).J. Taylor. “Introduction to Management Science”. 6th edition. dan Williams. (2000). deBono. Reader’s Digest 3. (2002). Edward. dan Lieberman.S. D dan Freund. Hancock.” 9th edition South-Western College Pub 3. Aplikasi Kemahiran. B. Model aliran rangkaian dan pengurusan projek. (1996) “Creativity for Managers “. “An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making. G. Hillier.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2032 SINOPSIS : KREATIVITI DAN INOVASI Kemahiran Berfikir. (1970) “Lateral Thinking”. Hillier.” New York: McGraw-Hill SAINS PENGURUSAN I BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Pengaturcaraan bukan linear II..W. “Data Models and Decision: The Fundamental of Management Science. (1976) “Teaching Thinking”. M. (1999). (2000). New Jersey: Prentice Hall 2.” 9th edition SouthWestern 4. Pengaturcaraan linear: Model perumusan dan penyelesaian secara grafik. Pelanduk BPB 2043 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada sains pengurusan.R. T. Keputusan Kriteria berbilang. “Maximize Your Memory”. RUJUKAN : 1. Sweeney.A.S. RUJUKAN : 1. deBono. Anderson. Kaedah penyelesaian Simplex. Alan. R. Penyelesaian Masalah Secara Kreatif.J. D.

Reka bentuk tugas. asas gelagat individu. “Organizational Behavior. (2000). Robbins. Kreitner. Asas gelagat kumpulan.” 9th edition. A. (2001).A.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2053 PRASYARAT : SINOPSIS : GELAGAT ORGANISASI BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) Pengenalan kepada gelagat organisasi. RUJUKAN : 1. S. Persepsi dan pembuatan keputusan.” New York: Mc Graw-Hill 4. Realities and Challenges. “Organizational Behavior.C. Budaya organisasi. S.V.L. sikap. nilai. Kuasa dan politik. Memahami pasukan kerja. New Jersey: Prentice Hall 2. kepuasan kerja dan personaliti.L. Perubahan organisasi dan Pengurusan stress.” 5th edition. R. (1999). New York : McGraw-Hill 3. Nelson. “Organizational Behavior. Motivasi dan aplikasi konsep motivasi. Ohio: SouthWestern College Publishing Fakulti Pengurusan Teknologi . M. dan Glinow. McShane.” 3rd edition. dan Quick. ”Organizational Behavior: Foundation. D. dan Kinicki. (2001). Konflik dan perundingan. J.P.

RUJUKAN : 1. KL. Di samping itu kursus ini juga menyentuh dasardasar pembangunan sosio-ekonomi dalam Rancangan Malaysia seperti Dasar Ekonomi Baru. Pengauditan projek dan Penamatan projek. nasionalisme. Anggaran projek. Aziz Deraman. Ahmad Esa.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER II UMS 1113 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi pengertian Negara/ negara bangsa. penubuhan dan dasar luar Malaysia. Pengurusan sumber dan bahan. jihad. Pemilihan projek. Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Wawasan. Johor Bahru 4. Kuala Lumpur 2. masyarakat majmuk. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. Dasar Pendidikan. Abu ‘Urwah (1990) Konsep-konsep Umum Islam. budaya. Perancangan projek. Pustaka Salam. kerajaan dan politik. perlembagaan. masyarakat dan nilai/ norma termasuk sistem kerajaan/ ketamadunan Melayu tradisional. Pemantauan projek. Pengurusan kewangan projek. Dasar Pembangunan Nasional. kemerdekaan. Pengawalan projek. Johor Bahru 3. Pelan Induk Perindustrian. Fakulti Pengurusan Teknologi KENEGARAAN MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR PENGURUSAN PROJEK BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) . Arena Ilmu BPA 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pengurusan projek. Pengorganisasian projek. Dasar Sains dan Teknologi/ Teknologi Maklumat. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia 2. Ahmad Esa. Beberapa proses yang berlaku dalam pembentukan sebuah negara juga disentuh seperti imperialisme Barat/ Timur. (1992) Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia.

Meredith dan Samuel J.” New York: John Willey & Sons 3. USA 3. Ia akan menjadi asas kepada pelajar ke arah pendekatan menjadi seorang Usahawan Cemerlang untuk merealisasikan dirinya sebagai ahli korporat yang berjaya dengan memiliki rangkaian perniagaan yang luas. a Managerial Approach. 5th Ed. Keusahawanan. Peraturan dan Kemudahan Sokongan Perniagaan. Jack R. Scheduling and Controlling. Mc Graw Hil. Bentuk.” United Kingdom: Blackwell Science 4. Isu-isu Dalam Keusahawanan. Hisrish (2002).. Noraini Ibrahim (2000). Disiplin dan Teori Keusahawanan. Jr. Harold Kerzner (2001) “Project Management. Mantel. (2000). Industri Francais dan Pembangunan.” New York: John Willey & Sons 2. Small Business Entrepreneurship. Joyce (2000). New Jersey. MEDEC. Model dan Etika Keusahawanan Islam. Penerbit UM Fakulti Pengurusan Teknologi . “Project Management. Federick E. Roberts D. “Construction Project Management. MEDEC (2001). Pengurusan Perniagaan Kecil dan Sederhana. Nancy E. a System Approach to Planning. RUJUKAN : 1. Lavern S.” New Jersey: Prentice Hall BPA 2102 PRA SYARAT : KEUSAHAWANAN BPA 1022 (PRINSIP MATAPELAJARAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) SINOPSIS : Mata pelajaran ini akan memberi tumpuan kepada teori-teori persekitaran sebenar dan amalan keusahawanan. Anthony Walker (1999). Pembinaan Rancangan Perniagaan. Urlacher (1999). Matapelajaran yang dianjurkan adalah merangkumi Takrif Usahawan dan Keusahawanan. UiTM 2. USA 4. Prentice Hall. “Project Management in Construction. Entrepreneurship.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Gould.

Ciri-ciri bahan.” Prentice-Hall 2. Bentuk. Kalpakjian S. dan Williams Thomas A. dan Freud R. “Data Models And Decision: The Fundamental Of Management. South Western 2. Proses-proses kerja sejuk. (2000). Proses Keputusan Markovan. Spreadsheet Analysis And Communication For Decision Making”. “Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach To Manufacturing Technology.. Analisis Keputusan. (1996). Anderson David Ray. John Wiley 3. Pemampatan. Prosesproses kerja panas. Pelbagai Kriteria Masalah Keputusan. Lawrence John A. “Quantitative Analysis For Management”. Production Management And Industrial Economics. Pengeluaran logam ferus. Edition. Bertsimas D. South-Western BPB 2073 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan pembuatan.dan Pasternack Barry A. RUJUKAN : 1. Proses asas. “Manufacturing Engineering And Technology.” Taylor and Francis Publishers Fakulti Pengurusan Teknologi TEKNOLOGI PENGELUARAN . Asas bentuk logam. Kimpalan rintangan. (2000). Model Inventori. Katsundo H. Jenis-jenis penuangan pasir. Logam-logam and aloi-aloi. Asas penuangan logam. (2002).Hausman Warren dan Bierman Harold (1997). Pembuatan serbuk. Kaji logam serbuk. Sweeney Dennis J. Bonini Charles P. (2000). Kimpalan gas oksigen. Penuangan pasir. Alat-alat. Jr. “Applied Management Science: Modeling. Operasi-operasi sekunder. Pateri keras dan pematerian RUJUKAN : 1. Kimpalan arka. Mc Graw Hill 4. Pensinteran. “An Introduction To Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making”.” 9th. Model-Waiting Line.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2063 PRA SYARAT : SINOPSIS : SAINS PENGURUSAN II BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Aplikasi Pengaturcaraan Linear. Proses-proses penyambungan. pengukuran piawai dan pemeriksaan pengukuran.

D. kekangan. transformasi. 3. “Total Quality Essentials: Key Elements.L. masalah optimum ‘convex’. Pemprograman Linear (pengenalan pemprograman linear. E.R. algoritma optimum kekangan). Prinsip-prinsip penting Kualiti Menyeluruh.B (2000). USA:. Pengoptimumam Kekangan Bukan Linear (masalah kesamaan. “Quality Management: Introduction To Total Quality Management for Production Processing and Services”. Linbeck J.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3. Adam. dual. 4th Edition. Saru Singh Soin (1993). “Manufacturing Technology. masalah kekangan ketaksamaan. Jerry Banks (1989). elemen pembezaan kalkulus). Pelbagai alat (tools) Kualiti Menyeluruh. (1990). RJ. kaedah bukan simplex). kaedah simplex. 2.L dan Davis. Prentice Hall Inc. (1989).” Prentice-Hall 4. “Production and Operations Management”. BPB 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada Matematik (kaedah pembuktian dan tanda. “Manufacturing Technology. matrik dan ruang vektor sebenar. (1984). London: McGraw Hills. Inc. Inc.Prentice Hall. Methodologies and Managing For Success”. Para pelajar juga didedahkan dengan persampelan penerimaan jaminan kualiti dan analisis keboleharapan. 4.E dan Ebert. konsep geometri. “Principle of Quality Control and Reliablity”. RUJUKAN : 1. Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) PENGENALAN KEPADA PENGOPTIMUMAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) . Kawalan proses berstatistik (SPC) untuk mengawal kualiti. USA: John Wiley. Timings R. S.” London: Longmans BPB 2083 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kualiti. Goetsch.

Ahuja.P.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. R. Duxbury Press 2. and Orlin. Network Flows (1993): Theory. Winston (1995) Operations Research. H. “An Introduction To Optimization” John Wiley & Sons Fakulti Pengurusan Teknologi .. Algarithms and Applications.. T.K. Magnanti. Bertsimas D and Tsitsiklis. J. dan Zak S. Chong E. Athena Scientific 3. Applications and Algorithms. 91996). (1997) Introduction to Linear Optimization. W. J. Prentice Hall 4.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

Bhd. Hartmut Aufderstrasse. 2002. bentuk ayat dan tulisan. EPH Publishing (M) Sdn.. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. 1998. Textbook. Bhd. Meunchen: Max Hueber Verlag 3.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER I UM* 1312 ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Mandarin. 1998.. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Alles klar. Workbook. Bhd. 2002. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Malaya Books Suppliers Co. bentuk ayat dan tulisan.L UMG 1312 BAHASA JERMAN BAHASA ASING UMM 1312 BAHASA MANDARIN ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jerman. Themen Neu 1. K. Liang An Xiang.L 2. asas perbendaharaan kata. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons Ltd Fakulti Pengurusan Teknologi . 1995. Muenchen: Max Hueber Verlag 2. 1987. Paul Roges. RUJUKAN : 1. K. EPH Publishing (M) Sdn. RUJUKAN : 1. Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache. Shi Yun. asas perbendaharaan kata. Yeoh Sim Joo. Themen Neu 1. tatabahasa. Hartmut Aufderstrasse. membaca. membaca. bercakap dan menulis. tatabahasa. K. bercakap dan menulis. German Grammar through Cartoons.L 3. Lehrwek fuer Deutsch als Fremdsprache. Sdn.

T Park. Minna No Nihongo Cassete Tape (1998) 3A Corporation. asas perbendaharaan kata. tatabahasa. Tokyo University of foreign Studies 3. bentuk ayat dan tulisan. Reading and Writig in Japanese for Beginners (2000) ALC Press Japanese Textbook Series 4. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Dong-As New Little English Dictionary (1981) Fakulti Pengurusan Teknologi . tatabahasa. Korean 2 (1993) Seoul Nation University Korea. asas perbendaharaan kata. Japanese Conversation for Beginners (1995) Bonjinsha. bercakap dan menulis. Shin Nihongo no Kiso 1 (2001) Kogawa: 3A Corporation Tokyo The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 2. Speaking Korean Revised Edition Book 1 (1994) Francis Y. Korean 1 (1993) Seoul National University Korea Language Research Institute 2. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. bentuk ayat dan tulisan. Hollym International Corp 3.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMJ 1312 BAHASA JEPUN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jepun. membaca. Tokyo Japan Japanese Language Center for International Students. Japan UMK 1312 BAHASA KOREA ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Korea. RUJUKAN : 1. RUJUKAN : 1. membaca. Language Research Institute 4. bercakap dan menulis. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar.

Kursus Bahasa Arab. RUJUKAN : 1. th. 1995. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Singapura.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMR 1312 BAHASA ARAB Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Arab. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. De la Vega. Abdul Hamid Redwan. Carmen Salazar. Pelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Bukan Arab. Hoboken. Concepcion 4. Salina Husain. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Espana 2. RUJUKAN : 1. tatabahasa. bentuk ayat dan tulisan. asas perbendaharaan kata. tatabahasa. 1995. bentuk ayat dan tulisan. John Wiley. Nieves Garcia and Jesus Sanchez. Ahmad Hassan. 2004: Avanzado : gramatica espanola y lectura/Sara L. Al-Lughah al-Arabiyyah. bercakap dan menulis. KUiTTHO. Nivel Elemental. Fernandez. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Ahmad Hassan. a complete program In intermediate Spanish/Olga Gallego. SGEL educacion. Kuala Lumpur. Nuhu Bahasa Arab: Pustaka Aman Press 3. T. Speedy Self Study System 2. Pustaka Aman Press 4. membaca. Godev: Mas alla de las palabras . B. 2005: Vamos A Aprender Espanol Lengua Extranjera. Kota Bharu. membaca. Decimosexta edicion. 1981. Johor 3. bercakap dan menulis. Batu Pahat. NJ Fakulti Pengurusan Teknologi . asas perbendaharaan kata. Hashim Hanafiah. 1995: Espanol 2000. Percetakan Watan UMP 1312 BAHASA SEPANYOL ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Sepanyol. Nivel Elemental.

A. asas perbendaharaan kata. C. Scott. Bhd. bercakap dan menulis. Girardet. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. bentuk ayat dan tulisan. Beach. Foresman and Company. RUJUKAN : 1. Kaneman-Pougatch.K. Method de francais: café’ Crème 1. Jacky et Cridlig. Paris: LIBRAIRIE HATIER 3. and Creamer. 2nd. asas perbendaharaan kata. Paris: CLE International Fakulti Pengurusan Teknologi . Jean-Marie. Feder Chris et. Nesemalar. membaca. bercakap dan menulis. Manogaran.W. Jaya Bakti. Grammaire Progressive du Francais avec 500 exercicess.. (1995). tatabahasa. Maia et al.L. Madras. Illinios 2. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. 1995: ELT Methodology. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi.. Massia et al. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. L. bentuk ayat dan tulisan. Gregoir. 3. Method de francais: PANORAMA 1. Kuala Lumpur 4. Le Nouveau Bescherelle Complete Guide 12 000 French Verbs. 1995. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. et al. Tamil akara1. 1996. Hatier. Edition. R. 1992: Nalla Tamil Ezhuta Venduma.E. 1984: Language . India 3. Pareanthamar. Shah Alam UMF 1312 BAHASA PERANCIS ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Perancis. Orient Longman. tatabahasa. RUJUKAN : 1. (1997). Principles and Practice and Practice.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMT 1312 BAHASA TAMIL Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa India. et al. membaca. Skills and Use.. 4. 1997: Bahasa Tamil Thn. Kementerian Pendidikan Malaysia. Paris: CLE International 2. Paris:HACHETTE F.

Irwin. iaitu terdiri kawalan kos dan pencegahan kemalangan dan keselamatan. mendelegasi dan mengorganisasi. Edition. “Effective Supervision: A Guidebook for Supervisors. Team Leaders. Hilgert L. Edition. McGraw Hill 2. (2002). L. (2000). and Work Coaches”. Thomson Learning Fakulti Pengurusan Teknologi . Bahagaian tiga pula menekan aspek proses pembangunan pekerja. RUJUKAN : 1. penilaian prestasi. D. E. 7th Edition. dan Byars L. “Supervision: Key Link to Productivity”. McGraw-Hill 4. Irwin. memahami kumpulan kerja. menyesuaikan diri dengan perubahan dan tekanan. Upper Saddle River. Certo C. New Jersey: Prentice Hall 3. membuat keputusan secara kreatif dan berkesan.L. dan Leonard C. Bahagian satu meliputi peranan penyelia. (20020. “Supervision: Concepts and Skill-Building” 4th. Rue W. Jr. Bahagian empat berfokus kepada kemahiran dalam hubungan kemanusiaan. memotivasi pekerja. R. Bahagian dua memberi penekanan kepada merancang dan kemahiran mengorganisasi. “Supervision: Concepts and Practices of Management”. 8th. terdiri daripada kemahiran berkomunikasi. menengani konflik. Bahagian lima peranan kawalan dalam membantu proses penyeliaan. (2001). S. SouthWestern College Publishing. Goetsch L.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 3112 PRA SYARAT : KEPIMPINAN & PENYELIAAN BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) SINOPSIS : Memberi pendedahkan kepada pelajar tentang kaedah dan teknik kemahiran kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan secara teori dan “hands-on” di tempat kerja. iaitu perancangan penyeliaan. etika di tempat kerja. iaitu menyediakan latihan. memimpin pekerja.

Strategi Lokasi. Inc 4.R. Penjadualan Jangka Pendek. Sekaran. 7th. U. Penjadualan Agregat. Simulasi Sistem Operasi dan Pengeluaran RUJUKAN : 1. Cooper. J. New York: McGraw-Hill BPB 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Operasi dan Pengeluaran (Produktiviti).W. (2002) “Operations Management”. Pada minggu terakhir semester II . Model Pengangkutan.S. RUJUKAN : 1. dan Thornhill. Pengurusan Rantai-Bekalan.” 7th edition. “Research Methods For Business. Pengurusan Inventori. D. P.” 2nd edition. Creswell. A.N. Perancangan Keperluan Bahan (MRP).J. Senggaraan dan Kebolehpercayaan. (2000). Inc 2. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. (2000). Strategi Proses dan Perancangan Kapasiti. Sistem Tepat Pada Masa (JIT). New York: John Wiley & Sons.pelajar dikehendaki mempersembahkan cadangan kajian dalam seminar PSM untuk tujuan penilaian. Edition. Stevenson W. “Business Research Methods. Strategi Operasi Untuk Kelebihan Daya saing. Peramalan.” 3rd edition. New Jersey: Prentice Hall 3. New York: McGraw-Hill Irwin Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) . (2000). (1998)..” California : Sage Publications.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3102 SINOPSIS : PROJEK SARJANA MUDA I Setiap pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian ilmiah berkaitan bidang kajian Pengurusan Teknologi dalam pengkhususan sains pengurusan dan Pengeluaran dan Operasi di mana pada peringkat PSM I ini setiap pelajar perlu menyediakan cadangan kajian/projek. Saunders. Lewis. dan Schindler. M.K. P. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.

Kontrak Jual-Beli. kawalan pengeluaran dan kawalan kualiti.E. Policies and Practices”. Sistem Perundangan Malaysia. dan Sanders N. Harta Intelektual RUJUKAN : 1. United States 4. “Industrial Relations in Malaysia: Law and Practice”. Lichtenstein. Stephen D.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2.K.J. Undang-Undang Tort.N. John Wiley & Sons Inc 4. perancangan dan rekabentuk kemudahan. SewaBeli dan Insurans. Taylor D. Ed Rose (2001). dan Brunt D. Duston Ayadurai (1996). M. “Operation Management”. “Cyber Law: Text and Cases”. Kuala Lumpur 2. “Employment Relations: Continuity and Change. Undang-Undang Instrumen Boleh-Niaga. Prentice Hall BPB 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Konsep Undang-Undang Malaysia. Models and Behavior”. Malayan law Journal Sdn Bhd. dan Ebert R. Gerald R. Kuala Lumpur 3. Akta Kilang dan Jentera. Sumber Undang-Undang Malaysia. ergonomik. Margo E. Undang-Undang Perkongsian. Berita Publishing Sdn Bhd. KEJURUTERAAN INDUSTRI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) UNDANG-UNDANG INDUSTRI BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) Fakulti Pengurusan Teknologi . Adam E. D’Cruz (1998). kawalan inventori. konsep-konsep asas statistik.R. Reid R. South-Western Publishing. (2001). UndangUndang Kontrak. “Manufacturing Operations and Supply-Chain Management”. kejuruteraan serentak. Undang-Undang Tanah. (2002). Jr. pengukuran kerja. “A Practical Guide To Malaysian Labour Laws”. Agensi. (1989). Undang-Undang Syarikat. Thompson Learning 3. “Production and Operations Management: Concepts. Reder. kajian kaedah. Prentice Hall BPB 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan dan sejarah kejuruteraan industri. Ray August and William T. D.Schiano (1998). Ferrera.

Galai.” Addison-Wesley. April 2. “Introduction to Industrial and Systems Engineering. (1992). Cambridge: Cambridge University Press PENGURUSAN RISIKO BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . B. Terminologi dalam pengurusan risiko. 2.A. Chapman & Hall 4. M. R (2000).” 2nd edition. ELEKTIF I BPF 3073 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada risiko. WU B. “Manufacturing System Design And Analysis. Doherty. Fischhoff.” 3rd edition. Turner W. UK: Facilities. Meredith J. Mewujudkan informasi yang berguna.” John Wiley. N. (1995). al. “Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk”. “Acceptable Risk”. K. 3. Crouhy. Alat-alat pengurusan risiko. (1983). Mengurus jenis-jenis risiko I. McGraw-Hill Professional Publishing 4. “The Management of Manufacturing. D and Mark. “Facilities Risk Management”. “Risk Management”. Edward J. (1994). Alexender. (1994).R.A (2000). Prentice Hall. Vol 10. Models and Analysis. et. Membuat keputusan dalam mengurus risiko. C. (1993).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Retrospek dalam proses pengurusan risiko: Perbincangan dan kajian kes. Proses-proses pengurusan risiko. “The management of Operations: A Conceptual Emphasis. Mengurus jenis-jenis risiko II. RUJUKAN : 1. No 4. UK: McGraw-Hill Trade 3.

Keusahawanan. Persaingan Oligopoli. DBP. 2. DBP. I1. Integrasi Menegak. Persediaan untuk negosiasi. Barjoyai Bardai (2000). Asas Pembentukan Dasar Persaingan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : PENGURUSAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN BPA 2101 (KEUSAHAWANAN) Pengenalan kepada Organisasi Perniagaan. KL. Kuasa Percakapan. Kajian Penumpuan Pasaran Perniagaan. Fakta-fakta dalam Proses Penyediaan dan Pengembangan Perniagaan. RUJUKAN : 1. MEDEC (2001). 4. Peraturan dan Undangundang. Kontek sosial. 1. Mencari keseimbangan negosiasi. Strategi dan taktik untuk penawaran distributif : Kemenangan di dalam negosiasi. Ekonomi Perindustrian. KL. Mengkaji dan Memilih Peluang Perniagaan berdasarkan keadaan persekitaran dan geografi. Pengiklanan. Pilihan strategik. Proses mengenal pasti. KL. KEMAHIRAN NEGOSIASI BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) Fakulti Pengurusan Teknologi . Keusahawanan dan Perniagaan. Konsep framing. Keusahawanan dan Perniagaan. BPF 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan negosiasi: Menguruskan konflik. Perancangan pra-negosiasi : Bagaimana merancang untuk strategi-strategi negosiasi. Bias komunikasi dan kognitif : Negosiasi Secara Rasional. Kemudahan Sokongan dan Bantuan teknikal. MEDEC. Anggapan Yang Benar Dan Salah Tentang Konflik Dan Negosiasi. Strategi dan taktik untuk negosiasi integratif: Pengurusan Yang Membina Terhadap Perbezaan. Pertimbangan antara perhubungan dan intipati semasa bernegosiasi. Etika-etika negosiasi. Bhg. DBP. Barjoyai Bardai (2000). Percantuman dan Pengambilalihan Perniagaan. Rahsiarahsia bagi negosiasi yang berkuasa. Tahap Kemajuan Teknologi di Malaysia. 3. Teknik-teknik negosiasi. Fatimah Said (1999). UiTM Shah Alam. Pembeku Komunikasi. Bhg.

4. Curwin and Slater (1991). Analisa Sensitiviti. Aplikasi MRA dalam harta tanah. Analisis Pokok Pemutusan. “Quantitative Methods for Business Decision”. Negosiasi global. “Understanding Business Statistic”. Lewicki. York. Mark L. Roy J. “Quantitative Techniques in Real Estate Counselling”.B. Analisa Regresi Berganda. Analisa Simulasi. Minton (1999). Taburan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Negosiasi berkumpulan. KAEDAH KUANTITATIF UNTUK PENYELIDIKAN BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . UK: Prentice Hall International Ltd. Analisa Korelasi. 3rd Edition. Roger Fisher and William Ury (1991). UK: Chapman & Hall. RUJUKAN : 1. Irwin/McGraw-Hill. David S (1997). USA 2. David M. New. “Statistics for Managers: Using Microsoft Excel”. Penguin Book. Gene Dilmore (1981). Negotiation.L. 3. RUJUKAN : 1. Analisis Tren Permukaan. USA BPF 4193 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Teknik Kuantitatif dan Statistik. 2. UK: Lexington Books. Perbezaan-perbezaan individu. Analisa Regresi Mudah. Irwin Professional Publishing. Analisis Ramalan/ Time Series Analysis dan Analisis Jaringan. Aplikasi probabiliti. David M. Getting To Yes. 3rd edition. 2nd Edition. Kebarangkalian. Saunders and John W. John & Hanke (1994).

New Jersey: Prentice Hall BPB 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : Revolusi e-Dagang. Thompso. David. Keselamatan Dan Encryption. Teori pengurusan strategic akan memberi penekanan kepada perancangan dari misi yang ditentukan dan perkembangan matlamat melalui perlaksanaan. Konsep Dan Model e-Dagang. menggunakan kajian kes. “Strategic anagement Concepts and Cases”.L.. 7th Editoin. (1999). A. Upper Saddle River. penilaian dan kawalan. Shepard. G. T. Pemasaran Di Web. Upper Saddle River. RUJUKAN : 1. (2001). System Bayaran e-Dagang. Wheelen. 8th Editon. Konsep Pemasaran eDagang. Fred R. and Strickland. J. and Podolny J. Boston: Mc Graw-Hill Irwin 4. pelajar akan menganalisis keputusan pengurusan dan merangka strategi untuk perniagaan.D. New York: John Wiley & Sons 2. Isu-Isu Etika. (2001). Infrastrastruktur e-Dagang. “Strategic Managemen Concepts and Cases”. New Jersey: Prentice Hall 3. 12th Edition.J.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER II BPA 3123 PRA SYARAT : PENGURUSAN STRATEGIK BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) SINOPSIS : Kursus ini akan mengintegrasikan semua fungsi perniagaan. “Strategic Management Business Policy”. Saloner. Komunikasi Pemasaran e-Dagang. “Strategic Management”. and Hunger. A. Membina Laman Web e-Dagang. Industri E-DAGANG BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi .A. (2001). Social Dan Politik Dalam e-Dagang. A.

(1998). M. John Wiley & Sons. Saunders. Cooper.” 3rd edition. New York:McGraw-Hill PROJEK SARJANA MUDA II PROJEK SARJANA MUDA I Fakulti Pengurusan Teknologi . Lawrence Elaine. G. A.. (1998).W. RUJUKAN : 1. P. John Wiley & Sons Inc BPB 3154 PRA SYARAT : SINOPSIS : Di peringkat PSM II ini pelajar dikehendaki menyediakan laporan lengkap projek sarjana muda . Dillon Tharam dan Chang Elezabeth. “E-Commerce: Business. (2000). J. (2001).” California : Sage Publications. pelajar akan membentangkan dapatan akhir daripada kajian yang telah dijalankan dalam seminar PSM II. Inc 3. Technology And Society”. C. Inc 4. Lee Raymond. Fisher Jo-anner. Laudon K. “Business Research Methods. Ghosh A. dan Thornhill. dan Schindler. (1998). Corbitt Brian. RUJUKAN : 1. New Jersey: Prentice Hall 3.” 2nd edition. P. “Research Methods For Business. Sekaran.” 7th edition. (2000). “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. dan Traver C. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches.N.S. New York: John Wiley & Sons.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Perkhidmatan Atas Talian . “Internet Commerce: Digital Models For Business”.K. Inc 2. “E-Commerce: Fundamental and Applications”. Lawrence John dan Tidwell Alan. Lewis. John Wile & Sons. D. B2B e-Commerce: Supply Chain Management And Collaborative Commerce.R. (2000). U. Penilaian PSM II adalah berdasarkan kepada tahap pencapaian kajian penyelidikan atau produk yang telah dihasilkan. Inc 4. (2001). Chan Henry. "E-Commerce Security". Creswell. Addison-Wesley 2.K. Pada minggu terakhir semester.

Wilson J. Nilai Wang Tunai. 6th edition Prentice Hall 3. Makridakis S. Matapelajaran ini dimantapkan lagi dengan tugasan amali dengan menggunakan perisian untuk melaksanakan simulasi berbantu komputer. Nilai Pasaran. dan Swift L. Syarikat-syarikat global. H. Forecasting: Methods and Applications. dan Keating B (2001). Konsep-konsep awal syarikat korporat. Mercu kejayaan syarikat korporat.G. Kuasa korporat dan prestasi korporat. Keadaan seimbang: Paradigma Cadbury. Ellis Horwood LImired BPB 3172 PRA SYARAT : SINOPSIS : Konsep syarikat korporat: Definisi. Janacek G. Bank Dunia dan G7. Business Forecasting. Individu dan hak-hak korporat. Unsur-unsur mustahak struktur korporat. PENTADBIRAN KORPORAT BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Times Series: Forecasting. (1993). Application.E. SC Wheelright & RJ Hyndman (1998). dan Reitsch A. 3rd Edition John Wiley & Sons 2. Pemegang saham: Pemilik. 4th edition McGraw Hill/Irwin 4. Definisi. RUJUKAN : 1. Di samping itu memperkenalkan kaedah yang digunakan dalam proses peramalan. Hanke J. (1988). Business Forecasting. Simulation. Konsep-konsep awal pemilik. Jenayah korporat. Pemisahan diantara pemilikan dan kawalan. Pentadbiran korporat di Jepun dan Jerman. Syarikat-syarikat korporat dan kerajaan. Evolusi struktur korporat. Pentadbiran Antarabangsa : Pentadbiran korporat menuju kearah global.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3163 PRA SYARAT : SINOPSIS : SIMULASI DAN PERAMALAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Matapelajaran ini akan memberi kefahaman mengenai pengertian peramalan dan jenis-jenis peramalan yang dipraktiskan. Tujuan sebuah syarikat korporat.

Kotler. Hartline. Lucas and George H. (2001). Monks.. Aiman Nariman (2001). Salmon W. hubungkait dengan perancangan strategik organisasi. “Strategic Marketing. “Marketing Planning. Cohen. Craven.” New York: Blackwell Publishers 2. RUJUKAN : 1. merekabentuk dan membangunkan strategi pemasaran. “Harvard Business Review On Corporate Governance.” UK: Edward Elgar Publishing Limited ELEKTIF II BPF 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pemasaran. Philip. Fernell. keputusan pemasaran yang merangkumi jenama dan barisan keluaran. “Directors’ Duties And Corporate Governance. “Marketing Strategy. harga dan program pemasaran. Michael D. New York: Irwin McGraw-Hill 2.” Fort Worth: Harcourt College Publishers 3. (2002).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1.” Millennium Edition. “Marketing Planning & Strategy.. Stephen S.ed.” Boston: Harvard Business School Press 3.” 6th.J. (2001). Jain Subbash C. Jr. (2000). NJ: Prentice Hall Inc PEMASARAN STRATEGIK BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . dan Boyd. “Corporate Governance And Globalization. O. Sulaiman. Gavin (2000). David W.” Sweet & Maxwell Asia 4. (2000). R. Mohd. Upper Saddle River. penganalisaan peluang-peluang pasaran. kajian kes dan kertas projek berkumpulan. A. mengurus dan melaksanakan program pemasaran.C. dan pengurusan pemasaran. (2001).” Singapore: South-Western College Publishing Thomson Learning 4. G. “Corporate Governance. dan Minow N.

2. al. Rangka-kerja Hofstede. Penjelasan bagi pelaburan terus asing. Stewart C. Ramalan keperluan kewangan. Jenis-jenis sistem ekonomi. Penilaian pengabungan. Penyatuan dan pengambilalihan. Analisa penyata kewangan. Richard A. 2001 BPF 4153 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kewangan dan pengurusan kewangan. Impot dan Expot. Teori-teori perdagangan antarabangsa. Daya penukaran matawang. Integrasi ekonomi kawasan dan kesan-kesannya.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : PERNIAGAAN ANTARABANGSA BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Apakah kebudayaan dalam perniagaan?. and Myers.. Penilaian asset dan pengurusan portfolio. Bagaimana kadar tukaran mempengaruhi aktiviti-aktiviti perniagaan. Sistem politik. Isu-isu perundangan perniagaan sedunia. Strategi dan perancangan antarabangsa. Pengurusan Kewangan Antarabangsa. Risiko politik. Isuisu pembiayaan perniagaan berasaskan teknologi. Struktur organisasi antarabangsa. Published by Prentice-Hall. Kaedah-kaedah penggalakkan dan pengawalan perdagangan. RUJUKAN : 1. Komponen kebudayaan. Evolusi sistem matawang antarabangsa. Brealey. 2001. (2001). Polisi dividen. Corak-corak pelaburan terus asing. Wild et. Pasaran tukaran asing. Campurtangan kerajaan dalam perdagangan. Kos Modal. Prentice-Hall. International Business by John J. RUJUKAN : 1. “Principles of Corporate Finance” New York: McGraw-Hill KEWANGAN KORPORAT BPA 1033 (PRINSIP PERAKAUNAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Pasaran modal antarabangsa. Belanjawan modal. International Business: A Competitiveness Approach by Frank Bartels. Teori struktur modal.

membina dan memperbaiki kemahiran sedia ada mereka.” California: World Scientific TAHUN 3 SEMESTER III BPB 3184 SINOPSIS : Pelajar diperlukan menjalani latihan industri dalam bidang pengurusan teknologi untuk 10 minggu di syarikat. Buku Panduan Latihan Industri Fakulti dan Jabatan LATIHAN INDUSTRI Fakulti Pengurusan Teknologi . Peter L. and Plath. North Carolina: McGraw Hill 4.” 2nd ed. “Lectures On Corporate Finance. William W. Dalam program latihan industri ini. “Financial Management –text and cases. (1997).” Massachusetts: Allyn Bacon 3. and Odegaard. “Cases In Finance. kesihatan. Ben Bunnally. Bernt Arnt. RUJUKAN : 1. Bossaerts. dan Sihler. Setiap pelajar akan dinilai oleh penyelia dari jabatan masing-masing dan juga oleh organisasi di mana ia ditempatkan. Pelajar juga akan diberi bimbingan dari aspek keselamatan. (2001). Jr. (1991). pelajar akan didedahkan dari segi sistem pengurusan dan penyeliaan yang sistematik dalam bidang kerja yang berkaitan bagi membolehkan pelajar menimba. Anthony. George C. etika dan persekitaran kerja.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. Philippatos. firma dan organisasi yang telah dipilih oleh pelajar daripada senarai tempat latihan yang telah dikeluarkan oleh pihak fakulti. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful