Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

Ringkasan Mata Pelajaran yang ditawarkan oleh fakulti [Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dgn Kepujian]

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1 SEMESTER I BSM 1813 SINOPSIS : Ketaksamaan. Matematik: pengait, jadual benar, hujah. Kombinatorik: sample, pilihatur, gabungan, pemilihan. Vektor dalam R3. Operasi pada vektor. Matriks: operasi baris permulaan, penyelesaian persamaan linear, matriks songsang, rantai Markov. Pengaturcaraan linear: pendekatan geometrik, kaedah simpleks, kedualan. Pembezaan: teknik terbitan, kadar perubahan, masalah maksimum dan minimum. Pengamiran: penggantian-u, luas. Kamiran ganda dua. RUJUKAN : 1. Anton, Howard & Rorres, Chris. Elementry Linear Algebra with Applications, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, 1992 2. Barnet, Raymond. Applied Mathematics, 7th editon, Prentice Hall, New Jersey 2000 3. Berkey, D.D & Blanchard. Paul. Calculus (3th ed). Saunders College Publishing New York. 1992 4. Goodman, A.w. & Ratti, J.S. Finite Mathematics With Application. IMacmillan Publishing New York. 1979 UMA 1132 SINOPSIS : Kursus ini menerangkan tentang konsep Islam yang merangkumi Akidah, Syariah dan Akhlak. Skop perbincangannya meliputi Rukun Islam, Rukun Iman dan Ihsan. Penumpuan juga diberikan terhadap asas-asas Islam yang menekankan konsep Tauhid, konsep Ibadah dan konsep Akhlak. Kursus ini juga menjelaskan tentang dasardasar Islam (maqasid al-syariah) dan hubungannya dengan akhlak, di samping membincangkan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan akhlak. RUJUKAN : 1. Abdul Rahman I.Doi, (1995), Undang-undang Syariah, terjemahan Rohani Abdul Rahim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Fakulti Pengurusan Teknologi

MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN

PENGAJIAN ISLAM

Falsafah Etika. It will also include writing of meeting documents. Harun Din. Ahmad Hassan. (1990). The Early Development of Islamic Jurisprudence. Teori moral Barat serta nilai-nilai murni agama besar di dunia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka UMA 1142 SINOPSIS : Pengenalan kepada konsep moral. New York. Kuala Lumpur. 1994. Mohd Nasir Omar. 1999. aspek moral dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. Binkeley. Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi. Islamabad: Islamic Research Institute 3. Mohd. (1970). Penerbitan UTM 3. Manusia Dan Islam. Kuala Lumpur.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. Contemporary Ethical Theories. Students will also be taught to anticipate and deal with questions and comments orally during question and answer sessions. Citadel Press UMB 1052 SINOPSIS : This course focuses on developing students’ delivery of speech in oral interactions and presentations confidently. Perbandingan Islam dan Barat. 1961. Kumpulan Budima 2. Ahmad Khamis. EFFECTIVE COMMUNICATION PENGAJIAN MORAL Fakulti Pengurusan Teknologi . Moral dalam pekerjaan dan akhirnya isu moral semasa. Teori. (1988). This course is also for students to acquire the knowledge and skills necessary for conducting and participating in meetings. Sulaiman Haji Yasin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Luther J. Moral. Emphasis is given on mastery of using verbal and nonverbal skills as well as skills in using appropriate visual aids in oral presentations. Aplikasi dan Permasalahan. 1986. (Dr.). Students will be guided from the preparatory stage right up to the final stage of delivery. Penghantar Aqidah. JPM 4. Mohd Janib Johari. Johor Bharu. RUJUKAN : 1.

Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. Essex : Longman 2. keanjalan permintaan dan penawaran. Ellis. Communicating in the Real World. Hybels. kos pengeluaran. and Wrigley.S. penentuan keseimbangan pendapatan Negara dan permintaan agregat. konsep asas dan masalah asas ekonomi. peranan kerajaan dan komponen. and Weaver. R. S. kadar bunga dan keluaran: analisis dan dasar. penawaran agregat dan inflasi.W. Bridge that Gap. New York : Arnold 3. 1997. permintaan. 1987. “Prinsip Ekonomi. 1996.” Penerbit Universiti Utara Malaysia 2. R. Communicating Effectively. H. Anizah Md Ali dan Zalina Mohd. teori gelagat pengguna. RUJUKAN : 1. J. T. permintaan wang. wang. teori firma dan struktur pasaran. kadar bunga keseimbangan dan polisi kewangan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. 1998. Norzilah Hj Aziz. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform.L. Boston : McGraw Hill 4. Communication for Engineering Students. Wiley. Jamal Ali. Communication for Engineers. (2000). penawaran dan keseimbangan pasaran. permintaan agregat. Di antaranya adalah pengenalan kepada ekonomi. Penawaran wang dan sistem perbankan. teori gelagat pengeluar. Makroekonomi: objektif. Prentice-Hall UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma.G. BPA 1013 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas mikroekonomi dan makroekonomi. inflasi dan pengangguran.” Dewan Bahasa Pustaka EKONOMI KOKURIKULUM I Fakulti Pengurusan Teknologi . Davies. (1989) “Ekonomi Mikro dan Makro. Abdul Aziz Hussin.

” 7th edition. Tunai dan Kawalan Tunai.. Kepimpinan: Motivasi.A. Concepts And Applications. M. Operasi Perkilangan dan Peniaga Tunggal dan Perkongsian. N. Lembaran Kerja. dan Hill. “Malaysia and the K-Economy Challenges. sejarah pengurusan. “Management.W. (2001). “Fundamental of Management: Essential. Aset Jangka Panjang.” 4th edition.A. Robbins. perancangan dan pengurusan strategik Pengorganisasian: Struktur organisasi. Kawalan Dalaman dan Jurnal Khas. Akaun dan Nota Belumterima. C. Solutions and the Road Ahead. Fort Worth: Dryden Press BPA 1033 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Perakaunan. G.” New York: Mc Graw-Hill 4. Menganalisis dan Merekod Urusniaga.” Pelanduk Publuctions 4. Liabiliti Semasa. RUJUKAN : 1. pengurusan sumber manusia dan mengurus perubahan. (1998).L. Gary. etika dan tanggungjawab sosial. “Economics Principles and Practices” Mc Graw Hill BPA 1022 SINOPSIS : Pengenalan: Pengenalan kepada pengurusan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3. Jones. George. (1997). S. Melengkapkan Kitaran Perakaunan. D.L. R. S. ”Management.P. David. kepimpinan. Daft. (2002).P. J. Pelarasan Akaun. New Jersey: Prentice Hall 2. Perakaunan Perniagaan Barangniaga. R. PRINSIP PERAKAUNAN PRINSIP PENGURUSAN Fakulti Pengurusan Teknologi . dan Decendo.C. Memproses Maklumat Perakaunan. Kawalan: Asas kawalan. Penyata Kewangan. Inventori. dan Coulter. (1995). “Contemporary Management. komunikasi dan kumpulan.” 3rd edition. E. Robbins. (2001). Perancangan: Pembuatan keputusan. mengurus persekitaran. New Jersey: Prentice Hall 3.M.

pemformatan disket.” 2. W. Pakej grafik: Adobe Photoshop: asas. Donal E and Kimmel Paul D (2002). buka dan simpan fail. Ohio: Sounth-Western College Publishing 4. “Accounting: Concepts and Application” Cincinnati. AS (1996). salin dan fungsi lain. Access: Pembinaan fail. hapus.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Md 3. PERISIAN DAN APLIKASI KOMPUTER Fakulti Pengurusan Teknologi . “How Networks Work” California: ZD Press. imej web dan multimedia.R. Derfler. and Stice. K. Rockville. salin. jadual. Jerry J. salinan fail. “Business Accounting 1”. Albrecht. “Acconuting Principles” New York: John Wiley & Sons 3. Andrews. RUJUKAN : 1. et. Kieso.al (1996).” NJ: Prentice Hall 4. Pakej asas: Excel. “Perakaunan Awalan” Kuala Lumpur: Pearson Education Malaysia Sdn. Word dan Power Point. Shaari Isa (2001). Alan (2002). Weygandt. Laura Lemay “Teach Yourself Web Publishing with THML in a week. Steve. “Computer Networks. Tanenbaum. Wood. imej. pembinaan direktori. Bhd BPB 1012 SINOPSIS : Arahan asas Sistem Pengoperasian: MS DOS dan Windowa. Frank J. Fred. “Computer Organization” Computer Science Press. Skousen. James D (1996). Frank and Sandster. M (1987).. UK: Prentice Hall 2. J. teks.

UTM. Kuala Lumpur. Ujian hipotesis: ujian hipotesis bagi min bila sample besar/kecil. 1994 2. Shufaat Ismail. ANAVA: Pengenalan Satu hala. Wadpole – Mayer. pengiraan kebarangkalian. Dewan Bahasa & Pustaka. Kebarangkalian bersyarat. Petua Bayes.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 1 SEMESTER II BSM 1823 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kebarangkalian: peristiwa ringkas dan majmuk. (Cetakan Awal). RUJUKAN : 1. Penganggaran: penganggaran titik dan selang keyakinan. Peristiwa tak bersandar. Statistik dan Kebarangkalian Untuk Ahli Sains & Jurutera. beza di anara dua min dan bagi kadaran. – Siri Nota Kuliah. Bantuan perisian bagi pengiraan. Kaedah Kuantitatif Suatu Pengenalan. ujian bagi kadar bila sample besar. 1984 3. ruang sample. ujian bagi satu atau dua varians. Jangkaan dan varians. dan poisson sebagai pendekatan bagi taburan normal. eksponen dan normal. Pekali ketentuan R2. Dewan Bahasa dan Pustaka STATISTIK UNTUK PENGURUSAN BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Taburan sut. Taburan popular: binomial. Gambarajah pokok. Jabatan Matemaik. Pensampelan: taburan pensampelan bagi min. ujian kerawakan data. kaedah kuasa dua terkecil. Momen cantum. Korelasi dan kovarians bagi taburan tercantum. Taburan binomial. Pembolehubah rawak. Amir Hussin Baharuddin. Fungsi taburan tercantum. Fungsi ketumpatan kebarangkalian. ujian bagi beza antara dia min. Regresi linear ringkas: gambarajah serak. Fungsi penjana momen. poisson. ujian mengenai kecerunan garis regresi dan pintasan. Selang keyakinan bagi min. Taburan. Statistik Awalan.

S. R. Tamadun Islam & Tamadun Alam Melayu Serta Sembangannya Kepada Dunia. UiTM Shah Alam 3. (et. Bridge that Gap. (1998). Communication for Engineering Students. Cina dan India. Prior to that. Communicating in the Real World. Pusat Pendidikan Islam. S. and Wrigley. transferred into graphic forms and presented orally and in writing. Essex : Longman 2.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMB 1042 PRA SYARAT : SINOPSIS : TECHNICAL WRITING UMB 1052 (EFFECTIVE COMMUNICATION) This course introduces students to report writing skills needed at tertiary level. Prentice-Hall UMA 1162 SINOPSIS : Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Tamadun Islam & Fakulti Pengurusan Teknologi TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) . Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. (1997). Progress Report and Analytical Report. Wan Abdullah Hj. H. vocabulary and sentence structure RUJUKAN : 1.G. Davies. Students will learn basic report writing skills like writing Proposals. Communication for Engineeers. Wiley. Ensiklopedia Tamadun Melayu.W. Aminuddin Ruskan al-Dawamy. 1987. (1996). RUJUKAN : 1. DBP 2. Mohd Taib Osman dll. New York: Arnold 3. J. Boston: McGraw Hill 4. (1998). Hybels. Ismail Mahmood (ed). Unit Tamadun Islam. Ellis. In order to do this.L. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia. they will learn how to collect data using questionnaires. (1997). students will also be trained to polish up their skills in narrative and descriptive essays using accurate grammar. and Weaver.al). Communicating Effectively. R. The data collected will be analyzed. T.

Samuels. Bhd UMB 1011 SINOPSIS : English for Academic Purposes devotes its contents to fulfilling students’ academic requirements such as the acquisition of reading.S. Lucas. (1998) Tamadun Islam. S.S. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. New Jersey. W. Problem Based Learning (PBL) approach will also be integrated all though the teaching and learning of the course. Students will be exposed to insights and skills in English that are most relevant to them in their tertiary studies and academic work. Universiti Teknologi Malaysia 4. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. New York. library. New York. M. 2. McGraw-Hill. Yahaya. Besides that students will also be trained to refine their skills in expository writing.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Melayu (TITAS 1). Inc.(1995) The Art of Public Speaking.E. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. note taking. Mahyuddin Hj. Skudai. RUJUKAN : 1. Pfeiffer. 3. Oxford University Press UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. writing as well as speaking and listening skills in English. (1989) The Technical Writing Process. (2000) Technical Writing: A Practical Approach. KOKURIKULUM II ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Fakulti Pengurusan Teknologi .

Pampasan Pekerja. strategi komunikasi pemasaran bersepadu. pasaran perniagaan dan kelakuan membeli perniagaan. Penstafan Organisasi. Inc 4. dan Byars L. Edition. 6th. L. Peranan Strategik seorang Pengurusan Sumber Manusia. pasaran antarabangsa. Rue W. pemasaran langsung dan pemasaran atas-talian. (2003). L. “Human resource Management”. A. Quality of Life. pemetakan pasaran. Memahami Kesatuan Sekerja. New York. Irwin. Latihan dan Pembangunan Pekerja. pemasaran dan masyarakat. “Managing Human Resources: Productivity. Prentice Hall 3. Edition. Cascio W. penyelidikan pemasaran dan system maklumat. Dessler G. promosi jualan dan perhubungan awam. P. (1998). McGraw Hill 2. Di antaranya adalah pemasaran dalam dunia yang dinamik. “Human Resource Management”. 6th. penyasaran dan peletakan untuk kelebihan berdayasaing. John Wiley & Sons. Irwin.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 1042 SINOPSIS : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurus sumber manusia sepatutnya mahir dalam pengurusan organisasi seperti. (2000). F. Edition. McGraw Hill BPA 1052 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas pemasaran dan pengurusan pemasaran. and Robbins S. PRINSIP PEMASARAN Fakulti Pengurusan Teknologi . International. jualan peribadi dan pengurusan jualan. “Human Resource Management”. 9th. strategi keluaran dan perkhidmatan. strategi persaingan. pengiklanan. pembangunan keluaran baru dan strategi kitaran hayat keluaran. saluran pengagihan dan pengurusan logistik. persekitaran pemasaran global.Hak Kesamarataan Peluang Pekerjaan. pasaran pengguna dan kelakuan pengguna. Edition. Decenzo D. perancangan strategik dan proses pemasaran. Profits” 5th. RUJUKAN : 1. Inc. peruncitan dan pemborongan. (1999). penentuan harga keluaran.

Prentice Hall International.” South Western: Thomson Learning 4. “Prinsip Pengurusan Kewangan”. (2002). penilaian projek dan belanjawan modal serta pengurusan modal kerja. “Prinsip Pemasaran – Kotler & Armstrong. The Dryden Press. (2002). Rob and Howard.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. “Marketing: Connecting with Customers. New Jersey: Prentice Hall 3. Martin. 3. Universiti Utara Malaysia. Scott. Peirson.” Prentice Hall Pearson Education Malaysia Sdn Bhd 2. Jr. Arthur J. Faudziah Zainal Abidin. Philip and Armstrong. pengiraan kos modal. (1999) “Basic Financial Management”. John D. (2000). PRINSIP KEWANGAN BPA 1033 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . konsep asas kewangan. New Jersey 4. David F. Petty. Norjaya Mohd Yasin. Kotler. Peter (1997). Eugene and Houston. Brown. RUJUKAN : 1. Brigham. Ahmad Azmi Mohd Ariffin. “Principles of Marketing.” 9th.. “Essentials of Business Finance” McGraw Hill. (2005) “Fundamentals of Financial Management” Ninth Edition. 2. Harrel G. Randall G. Faizah Ismail dan Nasruddin Zainuddin (2000). William and Keown.” Prentice Hall BPA 1063 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini meliputi analisis penyata kewangan. Graham. Joel F. Gary (2001). “Principles of Marketing. ed. J.

UTM. Pengaturcaraan berstruktur dan kawalan: gelung while. 1998 Fakulti Pengurusan Teknologi . “Programming with C”. KUiTTHO. Penggunaan fungsi. “Pengaturcaraan C”. “Modul Pengaturcaraan Kejuruteraan C”. Baharudin Mohamed. Sejarah dan evolusi bahasa pengaturcaraan. Marini Abu Bakar et al. jenis-jenis data. tatasusunan. Gottfried. struktur dan penuding. if-else. dan operasi input dan output. gelung for. “Pengaturcaraan C”. Nor Haizan Mohamed Radzi. 1999 4. Mc Graw Hill.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 1022 SINOPSIS : PENGATURCARAAN KOMPUTER Untuk memberi pengenalan kepada konsep pengaturcaraan melalui penggunaan bahasa paras tinggi seperti C. RUJUKAN : 1. 1990 2. 2001 3. Prentice Hall. switch. Byron S.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

Johor 3. Ahmad Esa.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER I UMS 1122 SINOPSIS : Masyarakat Malaysia boleh dianggap dari segi analitikalnya sebagai sebuah sistem sosial yang mempunyai strukturnya sendiri. Masalah Perpaduan Nasional. RUJUKAN : 1. KL. Pembentukan Perlembangaan sebagai kontrak sosial. Sistem sosial di Malaysia diwarnai dengan fungsi dua hala yang berterusan antara kelompok etnik dan setiap individu warganya. yang terkandung di dalamnya pelbagai institusi yang mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Aziz Deraman. Iktisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. Dalam sejarah pembentukan sistem sosial Malaysia yang cukup kompleks. sehubungan dengan itu. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Chew Hock Thye. iaitu dari zaman pra-kolonial ke zaman dan seterusnya ke era pasca kolonial. wilayah dan pendekatan Islam berkaitan budaya dan hubungan etnik. kursus ini akan membincangkan dua perkara besar yang membantu kita memahami sistem sosial Malaysia dan bagaimana hubungan etnik ini diatur. Arena Ilmu 4. Kuala Lumpur HUBUNGAN ETNIK Fakulti Pengurusan Teknologi . B. kursus ini membincangkan secara kronologi pembentukan sistem sosial Malaysia. 2000. 1982. A History of Malaysia. Pertama. 1979. Kedua. & Andaya.Y. pembangunan ekonomi. Peristiwa 13 Mei 1969 dan konsep perpaduan nasional dalam konteks etnisiti. 1992. Macmillan 2. kursus ini akan membincangkan beberapa konsep utama yang menjadi alat analisis dalam perbincangan yang meliputi kursus ini. London. Khairul Azman HMS dll. Andaya. Dalam perbincangan ini akan diliputi tema pembinaan bangsa Malaysia. Perlembagaan Malaysia dianggap institusi tunjang yang menstruktur sistem sosialnya. L.W.

ca/docs/policy/cels/el4. menyalurkan.jpb.html BPA 2073 SINOPSIS : Terdapat empat (4) bahagian dalam mana teknologi maklumat dapat membantu proses pengurusan. Techniques in Creativity. www. Pengenalan: Perubahan Semulajadi Dunia IT dan Masyarakat. Through Problem Base Learning (PBL) approach.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMC 1022 SINOPSIS : CREATIVITY AND INNOVATION This course focuses on developing creative individuals who will eventually think strategically.virtualsalt. Bahagian Hardware berfokus hardware 1: Produktiviti Personal dan Operasi Perniagaan and software – menggunakan IT bagi tugas personal. www. DK Publishing Incorporated 2. Fakulti Pengurusan Teknologi . The knowledge and skills acquired throughout the course will later be applied by the student in solving problems and making decisions in the future. dan menganalisa daripada pelbagai lokasi dan format. Problem Solving Skills. Kerja dan Keseluruhan Organisasi.com/creative 4. Seminar and Case Studies. Memahami IT dan Keperluan dalam Pengurusan serta Memperbaiki Proses Membuat Keputusan.com 3. kepada kebaikan dan keburukan.sk. Pengurus bergantung kepada sistem maklumat bari memperolehi. Bono. RUJUKAN : 1. 1998. Techniques in Innovation. Some of the areas covered throughout the course are: Thinking Skills. www. Edward De. students will be exposed to various creativity and problem solving techniques.sasked. Edward De Bono Supermind Pack: Expand Your Thinking Power With Strategic & Mental Exercise.gov. creatively and critically. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN Bahagian 2: Intergrasi Perniagaan Komponen-komponen penting dalam Pengurusan Sistem Maklumat. dan penggunaan dan software yang betul.

L. T. RUJUKAN : 1. serta peranan pengurus dalam proses pembangunan. Yolles M. (2000). “Manufacturing Engineering and Technology”. Thomson Learning 2. (2002). Mc Graw Hill International Edition 2. (1998). “Management Information Systems”. Proses-Proses Dalam Inovasi Teknologi. (1999). “Management Information System: Solving Business Problems within Information Technology”. Bahagian 4: Rekabentuk dan Mengurus Sistem Maklumat Bagaimana system maklumat direkabentuk dan dibina. “Handbook of Technology Management”. Edition. McGraw Hill 3. bermula dengan model-model asas. “Management Of Technology: The key To Competitiveness and Wealth Creation”. Irwin. Prentice Hall BPA 2083 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Teknologi. Gaynor G. Harrison N. Dayasaing. Post G. V. Kalpakjian S. McLeod R.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Bahagian 3: Keputusan dan Model Penekanan kepada kepentingan model dalam pengurusan. Course Technology. Kitaran Hayat Teknologi. alat IT bagi membantu keputusan. H. (2000). 3th. Prentice Hall PENGURUSAN TEKNOLOGI Fakulti Pengurusan Teknologi .. Perancangan Teknologi Dan Pemindahan Teknologi. (1996). Faktor-Faktor Kritikal Dalam Mengurus Teknologi. Peranan Teknologi Dalam Penghasilan Kekayaan. “Management Information System”. Effy O. and Anderson D. Mc Graw Hill 4. 2nd. “Management Information System”. (2002). “Technology Management: Text and International Cases”. Khalil. dan Samson N. Wesley 4. Mc Graw Hill 3. RUJUKAN : 1. Strategi Perniagaan Dan Strategi Teknologi. Edition. (2000).

Penguin Books 2. (2000). D.S. Hillier. D dan Freund. D.. 6th edition. (1976) “Teaching Thinking”. Pengaturcaraan linear: Model perumusan dan penyelesaian secara grafik. (1970) “Lateral Thinking”. G. Edward. Kaedah penyelesaian Simplex. M. Hillier. Barker. RUJUKAN : 1. New Jersey: Prentice Hall 2. “Maximize Your Memory”. Keputusan Kriteria berbilang. dan Lieberman. “An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making. R. (1999).R. Jonathan (2000). Sweeney. F. (2000). Model aliran rangkaian dan pengurusan projek.W. “Data Models and Decision: The Fundamental of Management Science. T. Edward. Pelanduk BPB 2043 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada sains pengurusan. Hancock. Taylor. RUJUKAN : 1. Penguin Books 4.J. Alan. Pengaturcaraan Linear: Penyelesaian secara berkomputer dan analisis sensitiviti. Pengaturcaraan Integer. (1996) “Creativity for Managers “.” 9th edition SouthWestern 4. dan Williams. “Introduction to Management Science. deBono. Reader’s Digest 3.J.” 9th edition South-Western College Pub 3. Aplikasi Kemahiran. Anderson. Pengaturcaraan bukan linear II. deBono. Bertsimas. Pengaturcaraan linear: Contoh-contoh model. Transportation dan masalah ‘Assignment’. “Introduction to Management Science”..A. (2002). B. Penyelesaian Masalah Secara Kreatif.S.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2032 SINOPSIS : KREATIVITI DAN INOVASI Kemahiran Berfikir.” New York: McGraw-Hill SAINS PENGURUSAN I BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi .

dan Glinow.L. Ohio: SouthWestern College Publishing Fakulti Pengurusan Teknologi . Robbins. (1999). Motivasi dan aplikasi konsep motivasi. S. “Organizational Behavior. R. Budaya organisasi. RUJUKAN : 1. A. Persepsi dan pembuatan keputusan. Konflik dan perundingan. sikap. (2001). dan Kinicki. Reka bentuk tugas. Asas gelagat kumpulan.” New York: Mc Graw-Hill 4. “Organizational Behavior.” 3rd edition. dan Quick. D. S. asas gelagat individu. New York : McGraw-Hill 3. (2001). Memahami pasukan kerja.L. Kreitner. M. (2000).C.” 5th edition. Perubahan organisasi dan Pengurusan stress. Nelson. nilai. New Jersey: Prentice Hall 2. McShane. “Organizational Behavior. J. Kuasa dan politik. kepuasan kerja dan personaliti. ”Organizational Behavior: Foundation.A.V.” 9th edition.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2053 PRASYARAT : SINOPSIS : GELAGAT ORGANISASI BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) Pengenalan kepada gelagat organisasi.P. Realities and Challenges.

jihad. masyarakat majmuk. Johor Bahru 4. Dasar Sains dan Teknologi/ Teknologi Maklumat. masyarakat dan nilai/ norma termasuk sistem kerajaan/ ketamadunan Melayu tradisional. kerajaan dan politik. Pelan Induk Perindustrian. Pemilihan projek. perlembagaan. RUJUKAN : 1. Ahmad Esa. Pengurusan kewangan projek. Beberapa proses yang berlaku dalam pembentukan sebuah negara juga disentuh seperti imperialisme Barat/ Timur. budaya. Arena Ilmu BPA 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pengurusan projek. Pengauditan projek dan Penamatan projek. Dasar Pembangunan Nasional. Perancangan projek. Aziz Deraman. Pengurusan sumber dan bahan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER II UMS 1113 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi pengertian Negara/ negara bangsa. Abu ‘Urwah (1990) Konsep-konsep Umum Islam. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. Fakulti Pengurusan Teknologi KENEGARAAN MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR PENGURUSAN PROJEK BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) . Pengorganisasian projek. Kuala Lumpur 2. Di samping itu kursus ini juga menyentuh dasardasar pembangunan sosio-ekonomi dalam Rancangan Malaysia seperti Dasar Ekonomi Baru. Pemantauan projek. nasionalisme. Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Wawasan. KL. Anggaran projek. Pengawalan projek. Pustaka Salam. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia 2. Ahmad Esa. kemerdekaan. Dasar Pendidikan. Johor Bahru 3. penubuhan dan dasar luar Malaysia. (1992) Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia.

Matapelajaran yang dianjurkan adalah merangkumi Takrif Usahawan dan Keusahawanan. 5th Ed. Ia akan menjadi asas kepada pelajar ke arah pendekatan menjadi seorang Usahawan Cemerlang untuk merealisasikan dirinya sebagai ahli korporat yang berjaya dengan memiliki rangkaian perniagaan yang luas.” New Jersey: Prentice Hall BPA 2102 PRA SYARAT : KEUSAHAWANAN BPA 1022 (PRINSIP MATAPELAJARAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) SINOPSIS : Mata pelajaran ini akan memberi tumpuan kepada teori-teori persekitaran sebenar dan amalan keusahawanan. Bentuk. Harold Kerzner (2001) “Project Management. (2000). Penerbit UM Fakulti Pengurusan Teknologi . USA 4.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Entrepreneurship. Small Business Entrepreneurship. Hisrish (2002). Isu-isu Dalam Keusahawanan. Industri Francais dan Pembangunan. Peraturan dan Kemudahan Sokongan Perniagaan. Urlacher (1999). “Construction Project Management. Keusahawanan. Disiplin dan Teori Keusahawanan. RUJUKAN : 1.” New York: John Willey & Sons 2. Pengurusan Perniagaan Kecil dan Sederhana. “Project Management. Lavern S. Meredith dan Samuel J. UiTM 2. USA 3. Jr. Anthony Walker (1999). a System Approach to Planning. Gould. New Jersey. Pembinaan Rancangan Perniagaan. MEDEC (2001). “Project Management in Construction. Federick E. Prentice Hall. Scheduling and Controlling. Joyce (2000). Mc Graw Hil. Jack R. Nancy E. Model dan Etika Keusahawanan Islam. a Managerial Approach.” United Kingdom: Blackwell Science 4. Mantel. Roberts D.” New York: John Willey & Sons 3. MEDEC.. Noraini Ibrahim (2000).

Proses-proses penyambungan. Spreadsheet Analysis And Communication For Decision Making”. South-Western BPB 2073 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan pembuatan. Model-Waiting Line. “Data Models And Decision: The Fundamental Of Management. Jenis-jenis penuangan pasir.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2063 PRA SYARAT : SINOPSIS : SAINS PENGURUSAN II BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Aplikasi Pengaturcaraan Linear. Mc Graw Hill 4. Kimpalan arka. “Manufacturing Engineering And Technology. Pensinteran. John Wiley 3. RUJUKAN : 1. (2002). Alat-alat. Anderson David Ray. Proses asas. Production Management And Industrial Economics. Prosesproses kerja panas. Pemampatan.” Prentice-Hall 2. Penuangan pasir.” Taylor and Francis Publishers Fakulti Pengurusan Teknologi TEKNOLOGI PENGELUARAN . Logam-logam and aloi-aloi. Analisis Keputusan.” 9th. “Applied Management Science: Modeling. (2000). (1996). Sweeney Dennis J. Edition.dan Pasternack Barry A. Bentuk. Kimpalan rintangan. (2000). Asas penuangan logam. pengukuran piawai dan pemeriksaan pengukuran. Lawrence John A. Kalpakjian S. (2000). Jr. Kaji logam serbuk. Ciri-ciri bahan. Kimpalan gas oksigen. South Western 2. Model Inventori. Proses-proses kerja sejuk. Pengeluaran logam ferus. Proses Keputusan Markovan.Hausman Warren dan Bierman Harold (1997). “An Introduction To Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making”. Katsundo H. “Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach To Manufacturing Technology. Bertsimas D. Pembuatan serbuk. Pelbagai Kriteria Masalah Keputusan. Operasi-operasi sekunder. dan Freud R. Asas bentuk logam. Bonini Charles P. dan Williams Thomas A. Pateri keras dan pematerian RUJUKAN : 1. “Quantitative Analysis For Management”..

D. 3.Prentice Hall. Inc. Pemprograman Linear (pengenalan pemprograman linear. “Quality Management: Introduction To Total Quality Management for Production Processing and Services”. Kawalan proses berstatistik (SPC) untuk mengawal kualiti. (1989). USA: John Wiley. Adam.B (2000). 2.” London: Longmans BPB 2083 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kualiti. Pengoptimumam Kekangan Bukan Linear (masalah kesamaan. kaedah bukan simplex). Pelbagai alat (tools) Kualiti Menyeluruh. elemen pembezaan kalkulus). “Manufacturing Technology. RJ.” Prentice-Hall 4. (1990). “Total Quality Essentials: Key Elements. Linbeck J. algoritma optimum kekangan). kekangan. Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) PENGENALAN KEPADA PENGOPTIMUMAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) . Prinsip-prinsip penting Kualiti Menyeluruh. transformasi. “Manufacturing Technology. Jerry Banks (1989). Saru Singh Soin (1993).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3. Para pelajar juga didedahkan dengan persampelan penerimaan jaminan kualiti dan analisis keboleharapan.L dan Davis.L. Methodologies and Managing For Success”. Goetsch. USA:. Timings R. Prentice Hall Inc. E. matrik dan ruang vektor sebenar. “Principle of Quality Control and Reliablity”. London: McGraw Hills. dual. konsep geometri.E dan Ebert. 4th Edition. S. BPB 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada Matematik (kaedah pembuktian dan tanda. “Production and Operations Management”.R. masalah optimum ‘convex’. kaedah simplex. (1984). RUJUKAN : 1. masalah kekangan ketaksamaan. Inc. 4.

W. (1997) Introduction to Linear Optimization. Network Flows (1993): Theory. Chong E.K. Athena Scientific 3.. R. “An Introduction To Optimization” John Wiley & Sons Fakulti Pengurusan Teknologi . Duxbury Press 2. Algarithms and Applications. H. dan Zak S.. T. J.P. 91996). and Orlin. Applications and Algorithms.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Ahuja. J. Prentice Hall 4. Bertsimas D and Tsitsiklis. Magnanti. Winston (1995) Operations Research.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

Themen Neu 1.. Malaya Books Suppliers Co. Paul Roges.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER I UM* 1312 ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Mandarin. Hartmut Aufderstrasse. membaca. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Lehrwek fuer Deutsch als Fremdsprache. 1998. 1995. RUJUKAN : 1. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons Ltd Fakulti Pengurusan Teknologi . Shi Yun.L 2. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Themen Neu 1. Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache. bercakap dan menulis. bercakap dan menulis. Alles klar. asas perbendaharaan kata. EPH Publishing (M) Sdn. K. German Grammar through Cartoons.. Bhd. Yeoh Sim Joo. 1998. Muenchen: Max Hueber Verlag 2. tatabahasa. Workbook. RUJUKAN : 1. Bhd.L UMG 1312 BAHASA JERMAN BAHASA ASING UMM 1312 BAHASA MANDARIN ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jerman. Hartmut Aufderstrasse. 2002. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Sdn. Liang An Xiang.L 3. Bhd. 2002. EPH Publishing (M) Sdn. K. Textbook. bentuk ayat dan tulisan. bentuk ayat dan tulisan. K. 1987. Meunchen: Max Hueber Verlag 3. tatabahasa. membaca. asas perbendaharaan kata. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar.

Speaking Korean Revised Edition Book 1 (1994) Francis Y. bercakap dan menulis.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMJ 1312 BAHASA JEPUN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jepun. Tokyo University of foreign Studies 3. bentuk ayat dan tulisan. tatabahasa. Korean 2 (1993) Seoul Nation University Korea. tatabahasa. Shin Nihongo no Kiso 1 (2001) Kogawa: 3A Corporation Tokyo The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 2. asas perbendaharaan kata. bercakap dan menulis. Hollym International Corp 3. Dong-As New Little English Dictionary (1981) Fakulti Pengurusan Teknologi . membaca. Minna No Nihongo Cassete Tape (1998) 3A Corporation. Reading and Writig in Japanese for Beginners (2000) ALC Press Japanese Textbook Series 4. asas perbendaharaan kata. RUJUKAN : 1. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Japan UMK 1312 BAHASA KOREA ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Korea. Tokyo Japan Japanese Language Center for International Students. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Korean 1 (1993) Seoul National University Korea Language Research Institute 2. bentuk ayat dan tulisan. RUJUKAN : 1. membaca. Language Research Institute 4.T Park. Japanese Conversation for Beginners (1995) Bonjinsha.

Kota Bharu. 1995. 2005: Vamos A Aprender Espanol Lengua Extranjera. a complete program In intermediate Spanish/Olga Gallego. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Nivel Elemental. bercakap dan menulis. Speedy Self Study System 2. Johor 3. tatabahasa. Al-Lughah al-Arabiyyah. Nieves Garcia and Jesus Sanchez. Decimosexta edicion. KUiTTHO. Nuhu Bahasa Arab: Pustaka Aman Press 3. Salina Husain. Concepcion 4. SGEL educacion. Kuala Lumpur. Pelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Bukan Arab. membaca. Percetakan Watan UMP 1312 BAHASA SEPANYOL ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Sepanyol. De la Vega. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Ahmad Hassan. B. Hashim Hanafiah. Nivel Elemental. Abdul Hamid Redwan. membaca. Fernandez. 1981. Godev: Mas alla de las palabras . bercakap dan menulis. Singapura. NJ Fakulti Pengurusan Teknologi . asas perbendaharaan kata. Carmen Salazar. 1995: Espanol 2000. Kursus Bahasa Arab. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Batu Pahat. Hoboken. bentuk ayat dan tulisan. asas perbendaharaan kata. Espana 2. 2004: Avanzado : gramatica espanola y lectura/Sara L. th. Ahmad Hassan. 1995.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMR 1312 BAHASA ARAB Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Arab. bentuk ayat dan tulisan. Pustaka Aman Press 4. T. RUJUKAN : 1. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. tatabahasa. John Wiley. RUJUKAN : 1.

Jacky et Cridlig. Method de francais: PANORAMA 1. 3. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. 4. Edition. Le Nouveau Bescherelle Complete Guide 12 000 French Verbs. Method de francais: café’ Crème 1. tatabahasa. 1996. Orient Longman. bercakap dan menulis. Shah Alam UMF 1312 BAHASA PERANCIS ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Perancis. Paris: CLE International 2. Bhd. Kuala Lumpur 4. Massia et al. Pareanthamar. Feder Chris et. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. 1997: Bahasa Tamil Thn. Grammaire Progressive du Francais avec 500 exercicess. A. India 3. Gregoir. (1995). Foresman and Company.W. 2nd. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi.K. bentuk ayat dan tulisan. R.. 1992: Nalla Tamil Ezhuta Venduma.. Girardet. tatabahasa.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMT 1312 BAHASA TAMIL Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa India. Paris: LIBRAIRIE HATIER 3. membaca. Kaneman-Pougatch. Scott. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. bercakap dan menulis. Tamil akara1.E. Hatier. asas perbendaharaan kata. RUJUKAN : 1. Paris: CLE International Fakulti Pengurusan Teknologi . and Creamer. 1984: Language . Illinios 2. (1997). Maia et al. Principles and Practice and Practice. Nesemalar. Skills and Use. Kementerian Pendidikan Malaysia. et al. Jaya Bakti. Madras. Jean-Marie. bentuk ayat dan tulisan. Beach. Paris:HACHETTE F. 1995: ELT Methodology. et al. Manogaran. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. 1995. membaca.. RUJUKAN : 1. L. C. asas perbendaharaan kata.L.

Upper Saddle River. McGraw-Hill 4. RUJUKAN : 1. etika di tempat kerja. Irwin. Jr.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 3112 PRA SYARAT : KEPIMPINAN & PENYELIAAN BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) SINOPSIS : Memberi pendedahkan kepada pelajar tentang kaedah dan teknik kemahiran kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan secara teori dan “hands-on” di tempat kerja. dan Byars L. memimpin pekerja. Bahagian lima peranan kawalan dalam membantu proses penyeliaan. Edition. “Supervision: Concepts and Skill-Building” 4th. “Supervision: Concepts and Practices of Management”. iaitu perancangan penyeliaan. menengani konflik. Bahagian satu meliputi peranan penyelia. terdiri daripada kemahiran berkomunikasi. E. “Supervision: Key Link to Productivity”. mendelegasi dan mengorganisasi. Certo C. iaitu terdiri kawalan kos dan pencegahan kemalangan dan keselamatan. dan Leonard C. (20020. (2000). Bahagaian tiga pula menekan aspek proses pembangunan pekerja. Bahagian empat berfokus kepada kemahiran dalam hubungan kemanusiaan. memotivasi pekerja. Edition. (2002). 8th. D. “Effective Supervision: A Guidebook for Supervisors. and Work Coaches”. New Jersey: Prentice Hall 3. Hilgert L. memahami kumpulan kerja. SouthWestern College Publishing. Thomson Learning Fakulti Pengurusan Teknologi . penilaian prestasi. Goetsch L. McGraw Hill 2. Bahagian dua memberi penekanan kepada merancang dan kemahiran mengorganisasi. L. Rue W. Irwin. iaitu menyediakan latihan. Team Leaders. S. (2001). menyesuaikan diri dengan perubahan dan tekanan. membuat keputusan secara kreatif dan berkesan.L. R. 7th Edition.

P. Strategi Proses dan Perancangan Kapasiti.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3102 SINOPSIS : PROJEK SARJANA MUDA I Setiap pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian ilmiah berkaitan bidang kajian Pengurusan Teknologi dalam pengkhususan sains pengurusan dan Pengeluaran dan Operasi di mana pada peringkat PSM I ini setiap pelajar perlu menyediakan cadangan kajian/projek. dan Schindler. Creswell.N. (2002) “Operations Management”. Penjadualan Jangka Pendek.” 2nd edition. U. New Jersey: Prentice Hall 3. P. RUJUKAN : 1. “Research Methods For Business. Inc 4. (2000).S. Pengurusan Inventori. Simulasi Sistem Operasi dan Pengeluaran RUJUKAN : 1.R. Edition. Stevenson W. Perancangan Keperluan Bahan (MRP). Sekaran.” 3rd edition. Inc 2. (2000). (2000). Lewis. Penjadualan Agregat. Strategi Operasi Untuk Kelebihan Daya saing. A. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Model Pengangkutan.J. Peramalan. Sistem Tepat Pada Masa (JIT). 7th. J. Cooper. Pada minggu terakhir semester II .” California : Sage Publications.pelajar dikehendaki mempersembahkan cadangan kajian dalam seminar PSM untuk tujuan penilaian. New York: John Wiley & Sons. D. Pengurusan Rantai-Bekalan.” 7th edition. dan Thornhill. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. New York: McGraw-Hill Irwin Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) .K. Strategi Lokasi.. (1998). “Business Research Methods.W. M. New York: McGraw-Hill BPB 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Operasi dan Pengeluaran (Produktiviti). Saunders. Senggaraan dan Kebolehpercayaan.

Akta Kilang dan Jentera.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. Ferrera. Undang-Undang Tort. (1989). “Production and Operations Management: Concepts. Prentice Hall BPB 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Konsep Undang-Undang Malaysia. Ed Rose (2001). Prentice Hall BPB 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan dan sejarah kejuruteraan industri. kawalan pengeluaran dan kawalan kualiti. dan Brunt D. Sistem Perundangan Malaysia.J. Kontrak Jual-Beli. South-Western Publishing. Harta Intelektual RUJUKAN : 1.N. Thompson Learning 3. Policies and Practices”. Gerald R. Ray August and William T. pengukuran kerja. Kuala Lumpur 2. Undang-Undang Instrumen Boleh-Niaga. “Operation Management”. Sumber Undang-Undang Malaysia. Kuala Lumpur 3. Models and Behavior”. John Wiley & Sons Inc 4. dan Sanders N. “Manufacturing Operations and Supply-Chain Management”. “Cyber Law: Text and Cases”. Jr. Reder. Margo E. Undang-Undang Syarikat. dan Ebert R.E. SewaBeli dan Insurans. kawalan inventori. perancangan dan rekabentuk kemudahan.K. Malayan law Journal Sdn Bhd. United States 4. “A Practical Guide To Malaysian Labour Laws”. Agensi. kajian kaedah.R. Undang-Undang Perkongsian. konsep-konsep asas statistik. Undang-Undang Tanah. D’Cruz (1998). KEJURUTERAAN INDUSTRI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) UNDANG-UNDANG INDUSTRI BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) Fakulti Pengurusan Teknologi . Duston Ayadurai (1996). Adam E. Berita Publishing Sdn Bhd. (2001).Schiano (1998). D. Lichtenstein. “Industrial Relations in Malaysia: Law and Practice”. UndangUndang Kontrak. “Employment Relations: Continuity and Change. Stephen D. Reid R. kejuruteraan serentak. ergonomik. Taylor D. (2002). M.

Alexender. Turner W. UK: McGraw-Hill Trade 3. Crouhy. “Risk Management”. ELEKTIF I BPF 3073 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada risiko.” Addison-Wesley. Meredith J. Mengurus jenis-jenis risiko II.” John Wiley. “The management of Operations: A Conceptual Emphasis. Vol 10. (1993).A (2000). (1994). (1995). Terminologi dalam pengurusan risiko. WU B. (1983). Fischhoff. “Acceptable Risk”. No 4. McGraw-Hill Professional Publishing 4. “Introduction to Industrial and Systems Engineering. “Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk”. C. Mewujudkan informasi yang berguna. 2. Retrospek dalam proses pengurusan risiko: Perbincangan dan kajian kes.R. Alat-alat pengurusan risiko. RUJUKAN : 1. “Facilities Risk Management”. Galai. UK: Facilities. “Manufacturing System Design And Analysis. Chapman & Hall 4.A.” 2nd edition. Doherty. Models and Analysis.” 3rd edition. al. Edward J. 3. et. Proses-proses pengurusan risiko. Mengurus jenis-jenis risiko I. Cambridge: Cambridge University Press PENGURUSAN RISIKO BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . M. B. N.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. D and Mark. Membuat keputusan dalam mengurus risiko. (1992). April 2. “The Management of Manufacturing. K. (1994). Prentice Hall. R (2000).

Keusahawanan dan Perniagaan. MEDEC (2001). DBP. KL. DBP. Fakta-fakta dalam Proses Penyediaan dan Pengembangan Perniagaan. Kajian Penumpuan Pasaran Perniagaan. Kontek sosial. Pertimbangan antara perhubungan dan intipati semasa bernegosiasi. Fatimah Said (1999). KEMAHIRAN NEGOSIASI BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) Fakulti Pengurusan Teknologi . Teknik-teknik negosiasi. KL. MEDEC. Anggapan Yang Benar Dan Salah Tentang Konflik Dan Negosiasi. Proses mengenal pasti. 2. Kuasa Percakapan. Persaingan Oligopoli. Pembeku Komunikasi. Percantuman dan Pengambilalihan Perniagaan. Ekonomi Perindustrian. Asas Pembentukan Dasar Persaingan. Keusahawanan. Keusahawanan dan Perniagaan. Konsep framing. Mencari keseimbangan negosiasi. Pilihan strategik. Bhg. RUJUKAN : 1. Etika-etika negosiasi. I1. Strategi dan taktik untuk negosiasi integratif: Pengurusan Yang Membina Terhadap Perbezaan. 4. Mengkaji dan Memilih Peluang Perniagaan berdasarkan keadaan persekitaran dan geografi. Tahap Kemajuan Teknologi di Malaysia. Strategi dan taktik untuk penawaran distributif : Kemenangan di dalam negosiasi. Peraturan dan Undangundang. 3. BPF 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan negosiasi: Menguruskan konflik. DBP. KL. Bhg.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : PENGURUSAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN BPA 2101 (KEUSAHAWANAN) Pengenalan kepada Organisasi Perniagaan. Perancangan pra-negosiasi : Bagaimana merancang untuk strategi-strategi negosiasi. Persediaan untuk negosiasi. 1. UiTM Shah Alam. Integrasi Menegak. Barjoyai Bardai (2000). Rahsiarahsia bagi negosiasi yang berkuasa. Kemudahan Sokongan dan Bantuan teknikal. Pengiklanan. Barjoyai Bardai (2000). Bias komunikasi dan kognitif : Negosiasi Secara Rasional.

Taburan. Getting To Yes. RUJUKAN : 1. Roy J. 2nd Edition. Minton (1999).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Negosiasi berkumpulan. Analisa Regresi Mudah. Aplikasi MRA dalam harta tanah. Saunders and John W. Irwin/McGraw-Hill. Analisis Tren Permukaan. 4. Mark L. 3. Negosiasi global. RUJUKAN : 1. USA BPF 4193 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Teknik Kuantitatif dan Statistik. “Quantitative Techniques in Real Estate Counselling”. Lewicki. York. 2. UK: Prentice Hall International Ltd. UK: Lexington Books. Irwin Professional Publishing. Analisis Pokok Pemutusan. Negotiation. John & Hanke (1994).B.L. UK: Chapman & Hall. KAEDAH KUANTITATIF UNTUK PENYELIDIKAN BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Analisa Sensitiviti. Gene Dilmore (1981). Aplikasi probabiliti. Penguin Book. Kebarangkalian. 3rd Edition. “Quantitative Methods for Business Decision”. Roger Fisher and William Ury (1991). Analisa Simulasi. David M. Analisa Korelasi. Analisa Regresi Berganda. David M. USA 2. Perbezaan-perbezaan individu. Curwin and Slater (1991). David S (1997). “Understanding Business Statistic”. “Statistics for Managers: Using Microsoft Excel”. Analisis Ramalan/ Time Series Analysis dan Analisis Jaringan. New. 3rd edition.

menggunakan kajian kes. A. Social Dan Politik Dalam e-Dagang. Fred R. Pemasaran Di Web. Isu-Isu Etika. “Strategic Managemen Concepts and Cases”. J. RUJUKAN : 1. Infrastrastruktur e-Dagang. and Hunger. Membina Laman Web e-Dagang. Komunikasi Pemasaran e-Dagang. 7th Editoin. Teori pengurusan strategic akan memberi penekanan kepada perancangan dari misi yang ditentukan dan perkembangan matlamat melalui perlaksanaan. A. (2001).A. 8th Editon. Keselamatan Dan Encryption. (1999). Upper Saddle River. “Strategic Management Business Policy”. “Strategic Management”.D. New York: John Wiley & Sons 2. Shepard. pelajar akan menganalisis keputusan pengurusan dan merangka strategi untuk perniagaan. G. A. System Bayaran e-Dagang. T. Boston: Mc Graw-Hill Irwin 4. New Jersey: Prentice Hall BPB 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : Revolusi e-Dagang. “Strategic anagement Concepts and Cases”. Industri E-DAGANG BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . and Strickland. Saloner.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER II BPA 3123 PRA SYARAT : PENGURUSAN STRATEGIK BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) SINOPSIS : Kursus ini akan mengintegrasikan semua fungsi perniagaan.. penilaian dan kawalan. Upper Saddle River. David.L. Thompso. Konsep Pemasaran eDagang. 12th Edition. Konsep Dan Model e-Dagang. (2001). (2001). Wheelen.J. and Podolny J. New Jersey: Prentice Hall 3.

G.” 7th edition. Inc 4. J. “Business Research Methods. (1998). dan Schindler. (2000). (2001).W. P. dan Thornhill. Inc 2. New York:McGraw-Hill PROJEK SARJANA MUDA II PROJEK SARJANA MUDA I Fakulti Pengurusan Teknologi . (1998).” 2nd edition. (2000).S. Penilaian PSM II adalah berdasarkan kepada tahap pencapaian kajian penyelidikan atau produk yang telah dihasilkan. RUJUKAN : 1. Inc 4.” 3rd edition. Addison-Wesley 2. Lawrence John dan Tidwell Alan. (2000). Saunders. U. Lawrence Elaine. dan Traver C. Fisher Jo-anner.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Perkhidmatan Atas Talian . B2B e-Commerce: Supply Chain Management And Collaborative Commerce. Corbitt Brian. Chan Henry. Technology And Society”.. “E-Commerce: Fundamental and Applications”. A. Pada minggu terakhir semester. “Research Methods For Business. "E-Commerce Security".K. Dillon Tharam dan Chang Elezabeth. John Wile & Sons. (1998). Creswell.” California : Sage Publications. M.N. pelajar akan membentangkan dapatan akhir daripada kajian yang telah dijalankan dalam seminar PSM II. John Wiley & Sons. (2001). John Wiley & Sons Inc BPB 3154 PRA SYARAT : SINOPSIS : Di peringkat PSM II ini pelajar dikehendaki menyediakan laporan lengkap projek sarjana muda .R. Sekaran. Ghosh A. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. P. “E-Commerce: Business. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. RUJUKAN : 1. Lewis. New York: John Wiley & Sons. New Jersey: Prentice Hall 3.K. C. “Internet Commerce: Digital Models For Business”. Cooper. Lee Raymond. Inc 3. Laudon K. D.

H. Janacek G. dan Keating B (2001). Times Series: Forecasting. Unsur-unsur mustahak struktur korporat. Konsep-konsep awal syarikat korporat. Ellis Horwood LImired BPB 3172 PRA SYARAT : SINOPSIS : Konsep syarikat korporat: Definisi. RUJUKAN : 1. 6th edition Prentice Hall 3. Di samping itu memperkenalkan kaedah yang digunakan dalam proses peramalan. Pentadbiran korporat di Jepun dan Jerman. Business Forecasting. Wilson J. Application. Nilai Pasaran.E. dan Swift L. Jenayah korporat. Hanke J. Konsep-konsep awal pemilik. Nilai Wang Tunai.G. Individu dan hak-hak korporat. Evolusi struktur korporat. Mercu kejayaan syarikat korporat. Syarikat-syarikat korporat dan kerajaan. Keadaan seimbang: Paradigma Cadbury. dan Reitsch A. (1988). Syarikat-syarikat global. Bank Dunia dan G7. (1993). Simulation. Definisi. Makridakis S. 3rd Edition John Wiley & Sons 2. Matapelajaran ini dimantapkan lagi dengan tugasan amali dengan menggunakan perisian untuk melaksanakan simulasi berbantu komputer. SC Wheelright & RJ Hyndman (1998). PENTADBIRAN KORPORAT BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Tujuan sebuah syarikat korporat. Forecasting: Methods and Applications.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3163 PRA SYARAT : SINOPSIS : SIMULASI DAN PERAMALAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Matapelajaran ini akan memberi kefahaman mengenai pengertian peramalan dan jenis-jenis peramalan yang dipraktiskan. Pemisahan diantara pemilikan dan kawalan. 4th edition McGraw Hill/Irwin 4. Pemegang saham: Pemilik. Kuasa korporat dan prestasi korporat. Business Forecasting. Pentadbiran Antarabangsa : Pentadbiran korporat menuju kearah global.

J. Kotler.” Sweet & Maxwell Asia 4. G. A.” UK: Edward Elgar Publishing Limited ELEKTIF II BPF 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pemasaran. (2001). (2001). (2001). Monks. NJ: Prentice Hall Inc PEMASARAN STRATEGIK BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi .Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. dan Minow N. RUJUKAN : 1. “Harvard Business Review On Corporate Governance. penganalisaan peluang-peluang pasaran. Sulaiman.” Fort Worth: Harcourt College Publishers 3. “Corporate Governance And Globalization. (2000). merekabentuk dan membangunkan strategi pemasaran. “Corporate Governance. Aiman Nariman (2001).C.. (2002). hubungkait dengan perancangan strategik organisasi. Mohd. Upper Saddle River. R. (2000).” Singapore: South-Western College Publishing Thomson Learning 4. “Marketing Planning.” Boston: Harvard Business School Press 3. Gavin (2000). Lucas and George H. New York: Irwin McGraw-Hill 2. David W. Jr. “Directors’ Duties And Corporate Governance. Jain Subbash C.. dan Boyd. Stephen S. Craven. “Marketing Strategy. Fernell. Hartline. “Marketing Planning & Strategy. dan pengurusan pemasaran.” New York: Blackwell Publishers 2. “Strategic Marketing. keputusan pemasaran yang merangkumi jenama dan barisan keluaran. Salmon W. Michael D.” Millennium Edition. Philip.” 6th.ed. mengurus dan melaksanakan program pemasaran. O. Cohen. harga dan program pemasaran. kajian kes dan kertas projek berkumpulan.

Belanjawan modal. Isuisu pembiayaan perniagaan berasaskan teknologi. Bagaimana kadar tukaran mempengaruhi aktiviti-aktiviti perniagaan.. Jenis-jenis sistem ekonomi. al. Rangka-kerja Hofstede. Ramalan keperluan kewangan. Risiko politik. Richard A. Teori struktur modal. Pasaran tukaran asing. Stewart C. International Business: A Competitiveness Approach by Frank Bartels. 2001 BPF 4153 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kewangan dan pengurusan kewangan. 2001. Sistem politik. Strategi dan perancangan antarabangsa. Integrasi ekonomi kawasan dan kesan-kesannya. Evolusi sistem matawang antarabangsa. Struktur organisasi antarabangsa. Pengurusan Kewangan Antarabangsa. International Business by John J. (2001). Komponen kebudayaan. Kaedah-kaedah penggalakkan dan pengawalan perdagangan. Prentice-Hall. “Principles of Corporate Finance” New York: McGraw-Hill KEWANGAN KORPORAT BPA 1033 (PRINSIP PERAKAUNAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Penilaian asset dan pengurusan portfolio. RUJUKAN : 1. Corak-corak pelaburan terus asing. Campurtangan kerajaan dalam perdagangan. Pasaran modal antarabangsa. Penyatuan dan pengambilalihan. Kos Modal. Isu-isu perundangan perniagaan sedunia. 2. Polisi dividen. Teori-teori perdagangan antarabangsa. and Myers. Penilaian pengabungan. Analisa penyata kewangan. Brealey. Daya penukaran matawang. RUJUKAN : 1. Wild et.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : PERNIAGAAN ANTARABANGSA BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Apakah kebudayaan dalam perniagaan?. Published by Prentice-Hall. Impot dan Expot. Penjelasan bagi pelaburan terus asing.

Bossaerts. membina dan memperbaiki kemahiran sedia ada mereka. etika dan persekitaran kerja. Ben Bunnally. “Cases In Finance. (2001).” 2nd ed. Bernt Arnt.” Massachusetts: Allyn Bacon 3. and Plath. George C. pelajar akan didedahkan dari segi sistem pengurusan dan penyeliaan yang sistematik dalam bidang kerja yang berkaitan bagi membolehkan pelajar menimba. Pelajar juga akan diberi bimbingan dari aspek keselamatan. (1997). “Financial Management –text and cases.” California: World Scientific TAHUN 3 SEMESTER III BPB 3184 SINOPSIS : Pelajar diperlukan menjalani latihan industri dalam bidang pengurusan teknologi untuk 10 minggu di syarikat. Philippatos. (1991). Anthony. D. firma dan organisasi yang telah dipilih oleh pelajar daripada senarai tempat latihan yang telah dikeluarkan oleh pihak fakulti.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. dan Sihler. RUJUKAN : 1. kesihatan. Dalam program latihan industri ini. North Carolina: McGraw Hill 4. Peter L. William W. Jr. and Odegaard. Setiap pelajar akan dinilai oleh penyelia dari jabatan masing-masing dan juga oleh organisasi di mana ia ditempatkan. Buku Panduan Latihan Industri Fakulti dan Jabatan LATIHAN INDUSTRI Fakulti Pengurusan Teknologi . “Lectures On Corporate Finance.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful