P. 1
08.11 Sinopsis Ijazah Sarjana Muda Pen Gurus An Teknologi Dgn Kepujian

08.11 Sinopsis Ijazah Sarjana Muda Pen Gurus An Teknologi Dgn Kepujian

|Views: 168|Likes:
Dipublikasikan oleh Apiez Rahman

More info:

Published by: Apiez Rahman on Sep 24, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

Ringkasan Mata Pelajaran yang ditawarkan oleh fakulti [Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dgn Kepujian]

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1 SEMESTER I BSM 1813 SINOPSIS : Ketaksamaan. Matematik: pengait, jadual benar, hujah. Kombinatorik: sample, pilihatur, gabungan, pemilihan. Vektor dalam R3. Operasi pada vektor. Matriks: operasi baris permulaan, penyelesaian persamaan linear, matriks songsang, rantai Markov. Pengaturcaraan linear: pendekatan geometrik, kaedah simpleks, kedualan. Pembezaan: teknik terbitan, kadar perubahan, masalah maksimum dan minimum. Pengamiran: penggantian-u, luas. Kamiran ganda dua. RUJUKAN : 1. Anton, Howard & Rorres, Chris. Elementry Linear Algebra with Applications, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, 1992 2. Barnet, Raymond. Applied Mathematics, 7th editon, Prentice Hall, New Jersey 2000 3. Berkey, D.D & Blanchard. Paul. Calculus (3th ed). Saunders College Publishing New York. 1992 4. Goodman, A.w. & Ratti, J.S. Finite Mathematics With Application. IMacmillan Publishing New York. 1979 UMA 1132 SINOPSIS : Kursus ini menerangkan tentang konsep Islam yang merangkumi Akidah, Syariah dan Akhlak. Skop perbincangannya meliputi Rukun Islam, Rukun Iman dan Ihsan. Penumpuan juga diberikan terhadap asas-asas Islam yang menekankan konsep Tauhid, konsep Ibadah dan konsep Akhlak. Kursus ini juga menjelaskan tentang dasardasar Islam (maqasid al-syariah) dan hubungannya dengan akhlak, di samping membincangkan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan akhlak. RUJUKAN : 1. Abdul Rahman I.Doi, (1995), Undang-undang Syariah, terjemahan Rohani Abdul Rahim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Fakulti Pengurusan Teknologi

MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN

PENGAJIAN ISLAM

Moral dalam pekerjaan dan akhirnya isu moral semasa. 1994. aspek moral dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. (1970). Falsafah Etika. This course is also for students to acquire the knowledge and skills necessary for conducting and participating in meetings. New York. Manusia Dan Islam. Luther J. Citadel Press UMB 1052 SINOPSIS : This course focuses on developing students’ delivery of speech in oral interactions and presentations confidently. Perbandingan Islam dan Barat. It will also include writing of meeting documents. Students will be guided from the preparatory stage right up to the final stage of delivery. The Early Development of Islamic Jurisprudence. Penghantar Aqidah. Emphasis is given on mastery of using verbal and nonverbal skills as well as skills in using appropriate visual aids in oral presentations. RUJUKAN : 1. Teori. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka UMA 1142 SINOPSIS : Pengenalan kepada konsep moral. Mohd. Kuala Lumpur. (Dr. Johor Bharu.).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. Students will also be taught to anticipate and deal with questions and comments orally during question and answer sessions. 1986. Harun Din. Aplikasi dan Permasalahan. 1961. Contemporary Ethical Theories. Kuala Lumpur. Ahmad Hassan. Moral. Penerbitan UTM 3. 1999. Islamabad: Islamic Research Institute 3. Teori moral Barat serta nilai-nilai murni agama besar di dunia. Mohd Janib Johari. Binkeley. Ahmad Khamis. Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi. Sulaiman Haji Yasin. Kumpulan Budima 2. (1988). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. JPM 4. (1990). Mohd Nasir Omar. EFFECTIVE COMMUNICATION PENGAJIAN MORAL Fakulti Pengurusan Teknologi .

Ellis. BPA 1013 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas mikroekonomi dan makroekonomi. Boston : McGraw Hill 4. Prentice-Hall UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma.G. Essex : Longman 2. and Weaver. teori gelagat pengguna. 1996. Abdul Aziz Hussin. Di antaranya adalah pengenalan kepada ekonomi. Wiley. permintaan.W. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. permintaan agregat. kadar bunga keseimbangan dan polisi kewangan. S. Communication for Engineering Students. wang. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi.S. teori gelagat pengeluar.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. konsep asas dan masalah asas ekonomi. peranan kerajaan dan komponen. keanjalan permintaan dan penawaran. penawaran agregat dan inflasi. (2000). (1989) “Ekonomi Mikro dan Makro. Penawaran wang dan sistem perbankan.” Penerbit Universiti Utara Malaysia 2. Communicating Effectively. 1997.L. teori firma dan struktur pasaran. Makroekonomi: objektif. “Prinsip Ekonomi. penawaran dan keseimbangan pasaran. Communication for Engineers. permintaan wang. and Wrigley. T. R. Jamal Ali. inflasi dan pengangguran. kadar bunga dan keluaran: analisis dan dasar. R. New York : Arnold 3. kos pengeluaran. 1998. Norzilah Hj Aziz. Anizah Md Ali dan Zalina Mohd. Communicating in the Real World.” Dewan Bahasa Pustaka EKONOMI KOKURIKULUM I Fakulti Pengurusan Teknologi . J. penentuan keseimbangan pendapatan Negara dan permintaan agregat. Davies. Hybels. 1987. Bridge that Gap. H. RUJUKAN : 1.

(2002). ”Management. David. kepimpinan. D. C. (1998). sejarah pengurusan. dan Decendo. “Malaysia and the K-Economy Challenges.C. Kepimpinan: Motivasi. PRINSIP PERAKAUNAN PRINSIP PENGURUSAN Fakulti Pengurusan Teknologi .L. dan Coulter. dan Hill. “Management. etika dan tanggungjawab sosial. Operasi Perkilangan dan Peniaga Tunggal dan Perkongsian.W. George.” Pelanduk Publuctions 4.L. Robbins.” 3rd edition. RUJUKAN : 1. M. R. Robbins. Gary. Kawalan Dalaman dan Jurnal Khas. Tunai dan Kawalan Tunai. R. N. E. Penyata Kewangan. Fort Worth: Dryden Press BPA 1033 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Perakaunan. “Economics Principles and Practices” Mc Graw Hill BPA 1022 SINOPSIS : Pengenalan: Pengenalan kepada pengurusan. Aset Jangka Panjang.A. Jones.P.P.. komunikasi dan kumpulan. Lembaran Kerja. pengurusan sumber manusia dan mengurus perubahan. (2001). New Jersey: Prentice Hall 3. Pelarasan Akaun. Melengkapkan Kitaran Perakaunan. Concepts And Applications.” 7th edition.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3.M. New Jersey: Prentice Hall 2. Memproses Maklumat Perakaunan. Perakaunan Perniagaan Barangniaga. (1997). (2001).A. Daft. Perancangan: Pembuatan keputusan. Menganalisis dan Merekod Urusniaga. Solutions and the Road Ahead.” New York: Mc Graw-Hill 4. Inventori. Kawalan: Asas kawalan. perancangan dan pengurusan strategik Pengorganisasian: Struktur organisasi. mengurus persekitaran. J. “Fundamental of Management: Essential. “Contemporary Management.” 4th edition. S. Akaun dan Nota Belumterima. S. (1995). G. Liabiliti Semasa.

” NJ: Prentice Hall 4. Skousen. Jerry J.” 2. Pakej asas: Excel. pembinaan direktori. RUJUKAN : 1. salin dan fungsi lain. Shaari Isa (2001). Fred. UK: Prentice Hall 2. “Computer Organization” Computer Science Press. hapus. imej. Md 3. Donal E and Kimmel Paul D (2002). Pakej grafik: Adobe Photoshop: asas. “How Networks Work” California: ZD Press. Wood. “Acconuting Principles” New York: John Wiley & Sons 3. Kieso. pemformatan disket. K. James D (1996). buka dan simpan fail.R.al (1996). “Perakaunan Awalan” Kuala Lumpur: Pearson Education Malaysia Sdn. imej web dan multimedia.. Tanenbaum. PERISIAN DAN APLIKASI KOMPUTER Fakulti Pengurusan Teknologi . “Business Accounting 1”. Laura Lemay “Teach Yourself Web Publishing with THML in a week. Steve. Derfler. teks. et. Bhd BPB 1012 SINOPSIS : Arahan asas Sistem Pengoperasian: MS DOS dan Windowa. Weygandt. salinan fail. Frank J. M (1987). “Computer Networks. W. Word dan Power Point. Ohio: Sounth-Western College Publishing 4. salin. Alan (2002). and Stice. Frank and Sandster. AS (1996). Access: Pembinaan fail. Andrews. Albrecht.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. J. Rockville. “Accounting: Concepts and Application” Cincinnati. jadual.

Pekali ketentuan R2. Dewan Bahasa & Pustaka. UTM. Taburan sut. Kuala Lumpur. (Cetakan Awal). pengiraan kebarangkalian. Pensampelan: taburan pensampelan bagi min. ujian bagi kadar bila sample besar. Peristiwa tak bersandar. Wadpole – Mayer. Pembolehubah rawak. Regresi linear ringkas: gambarajah serak. ujian bagi satu atau dua varians.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 1 SEMESTER II BSM 1823 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kebarangkalian: peristiwa ringkas dan majmuk. Fungsi penjana momen. Selang keyakinan bagi min. eksponen dan normal. beza di anara dua min dan bagi kadaran. Fungsi taburan tercantum. Gambarajah pokok. dan poisson sebagai pendekatan bagi taburan normal. Jangkaan dan varians. ujian mengenai kecerunan garis regresi dan pintasan. Kaedah Kuantitatif Suatu Pengenalan. Taburan binomial. Statistik Awalan. Petua Bayes. Bantuan perisian bagi pengiraan. Dewan Bahasa dan Pustaka STATISTIK UNTUK PENGURUSAN BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . ujian bagi beza antara dia min. 1994 2. kaedah kuasa dua terkecil. ujian kerawakan data. Taburan. Korelasi dan kovarians bagi taburan tercantum. Shufaat Ismail. – Siri Nota Kuliah. ruang sample. poisson. Penganggaran: penganggaran titik dan selang keyakinan. Ujian hipotesis: ujian hipotesis bagi min bila sample besar/kecil. Taburan popular: binomial. Jabatan Matemaik. Amir Hussin Baharuddin. Fungsi ketumpatan kebarangkalian. Momen cantum. Statistik dan Kebarangkalian Untuk Ahli Sains & Jurutera. Kebarangkalian bersyarat. ANAVA: Pengenalan Satu hala. RUJUKAN : 1. 1984 3.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMB 1042 PRA SYARAT : SINOPSIS : TECHNICAL WRITING UMB 1052 (EFFECTIVE COMMUNICATION) This course introduces students to report writing skills needed at tertiary level. they will learn how to collect data using questionnaires. Tamadun Islam & Tamadun Alam Melayu Serta Sembangannya Kepada Dunia. T. Pusat Pendidikan Islam. Students will learn basic report writing skills like writing Proposals. and Wrigley. Hybels. Unit Tamadun Islam. Communicating Effectively. UiTM Shah Alam 3. In order to do this. transferred into graphic forms and presented orally and in writing. Prior to that. and Weaver. Prentice-Hall UMA 1162 SINOPSIS : Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Communication for Engineering Students. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Wan Abdullah Hj. Ensiklopedia Tamadun Melayu. J. H.L. Davies. New York: Arnold 3. Communicating in the Real World. students will also be trained to polish up their skills in narrative and descriptive essays using accurate grammar. (1998). (1998). Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Boston: McGraw Hill 4. Ellis. (1997). DBP 2. Communication for Engineeers. Ismail Mahmood (ed). Cina dan India.S. R. Mohd Taib Osman dll. (1996). vocabulary and sentence structure RUJUKAN : 1. (et. RUJUKAN : 1. S. The data collected will be analyzed.G. Isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia.W. Wiley. Essex : Longman 2. 1987.al). Bridge that Gap. R. Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia. Aminuddin Ruskan al-Dawamy. Progress Report and Analytical Report. Tamadun Islam & Fakulti Pengurusan Teknologi TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) . (1997).

Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. note taking. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. 3.(1995) The Art of Public Speaking. writing as well as speaking and listening skills in English. Inc. Skudai. Universiti Teknologi Malaysia 4. Mahyuddin Hj.E. S. New Jersey. (2000) Technical Writing: A Practical Approach. (1998) Tamadun Islam. M. KOKURIKULUM II ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Fakulti Pengurusan Teknologi . Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. Problem Based Learning (PBL) approach will also be integrated all though the teaching and learning of the course. Lucas. Yahaya. New York. library.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Melayu (TITAS 1). RUJUKAN : 1. W.S. Samuels. Bhd UMB 1011 SINOPSIS : English for Academic Purposes devotes its contents to fulfilling students’ academic requirements such as the acquisition of reading.S. Students will be exposed to insights and skills in English that are most relevant to them in their tertiary studies and academic work. New York. (1989) The Technical Writing Process. McGraw-Hill. Oxford University Press UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. 2. Pfeiffer. Besides that students will also be trained to refine their skills in expository writing. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi.

9th. Edition. Penstafan Organisasi. P. persekitaran pemasaran global. Dessler G. International. Inc 4. Peranan Strategik seorang Pengurusan Sumber Manusia. promosi jualan dan perhubungan awam. L. pemasaran dan masyarakat. RUJUKAN : 1. Edition. Irwin. “Human resource Management”. Cascio W. “Human Resource Management”. penyasaran dan peletakan untuk kelebihan berdayasaing. A. (2003). strategi keluaran dan perkhidmatan. pembangunan keluaran baru dan strategi kitaran hayat keluaran. penentuan harga keluaran. Prentice Hall 3. strategi persaingan. John Wiley & Sons. Rue W. and Robbins S. (1998). “Human Resource Management”. saluran pengagihan dan pengurusan logistik. F. Latihan dan Pembangunan Pekerja. “Managing Human Resources: Productivity. Profits” 5th. perancangan strategik dan proses pemasaran.Hak Kesamarataan Peluang Pekerjaan. 6th. Decenzo D. Quality of Life.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 1042 SINOPSIS : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurus sumber manusia sepatutnya mahir dalam pengurusan organisasi seperti. pemetakan pasaran. jualan peribadi dan pengurusan jualan. L. Irwin. pemasaran langsung dan pemasaran atas-talian. pasaran antarabangsa. McGraw Hill 2. PRINSIP PEMASARAN Fakulti Pengurusan Teknologi . McGraw Hill BPA 1052 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas pemasaran dan pengurusan pemasaran. dan Byars L. Di antaranya adalah pemasaran dalam dunia yang dinamik. (1999). Inc. New York. Edition. penyelidikan pemasaran dan system maklumat. pengiklanan. (2000). Memahami Kesatuan Sekerja. peruncitan dan pemborongan. pasaran pengguna dan kelakuan pengguna. Edition. Pampasan Pekerja. strategi komunikasi pemasaran bersepadu. pasaran perniagaan dan kelakuan membeli perniagaan. 6th.

John D. RUJUKAN : 1.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. David F. Petty. (2002). “Prinsip Pengurusan Kewangan”. Ahmad Azmi Mohd Ariffin. Harrel G. 2. Peter (1997). Faudziah Zainal Abidin. “Marketing: Connecting with Customers. “Essentials of Business Finance” McGraw Hill. “Principles of Marketing.” South Western: Thomson Learning 4.” 9th. Universiti Utara Malaysia. Brigham.. Faizah Ismail dan Nasruddin Zainuddin (2000). (2002). Philip and Armstrong. “Prinsip Pemasaran – Kotler & Armstrong. Brown. Rob and Howard. Eugene and Houston. Kotler.” Prentice Hall Pearson Education Malaysia Sdn Bhd 2. konsep asas kewangan. Arthur J. Gary (2001). 3. The Dryden Press. Peirson. penilaian projek dan belanjawan modal serta pengurusan modal kerja. Jr. New Jersey 4. (2000). Randall G. “Principles of Marketing.” Prentice Hall BPA 1063 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini meliputi analisis penyata kewangan. Martin. Graham. (2005) “Fundamentals of Financial Management” Ninth Edition. Joel F. William and Keown. Scott. PRINSIP KEWANGAN BPA 1033 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . ed. (1999) “Basic Financial Management”. J. Norjaya Mohd Yasin. New Jersey: Prentice Hall 3. pengiraan kos modal. Prentice Hall International.

if-else. Marini Abu Bakar et al. Nor Haizan Mohamed Radzi. switch. “Modul Pengaturcaraan Kejuruteraan C”. “Pengaturcaraan C”. “Pengaturcaraan C”. Prentice Hall. struktur dan penuding. jenis-jenis data. 1990 2. 1999 4. Sejarah dan evolusi bahasa pengaturcaraan. Pengaturcaraan berstruktur dan kawalan: gelung while. Baharudin Mohamed. KUiTTHO. 2001 3. Byron S. gelung for. “Programming with C”. tatasusunan. Penggunaan fungsi.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 1022 SINOPSIS : PENGATURCARAAN KOMPUTER Untuk memberi pengenalan kepada konsep pengaturcaraan melalui penggunaan bahasa paras tinggi seperti C. Gottfried. RUJUKAN : 1. Mc Graw Hill. 1998 Fakulti Pengurusan Teknologi . dan operasi input dan output. UTM.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

Macmillan 2. Kedua. Ahmad Esa. Khairul Azman HMS dll. 1979. A History of Malaysia. yang terkandung di dalamnya pelbagai institusi yang mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Dalam perbincangan ini akan diliputi tema pembinaan bangsa Malaysia. Aziz Deraman. Arena Ilmu 4. KL. Pertama. 1992. iaitu dari zaman pra-kolonial ke zaman dan seterusnya ke era pasca kolonial.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER I UMS 1122 SINOPSIS : Masyarakat Malaysia boleh dianggap dari segi analitikalnya sebagai sebuah sistem sosial yang mempunyai strukturnya sendiri. Pembentukan Perlembangaan sebagai kontrak sosial. kursus ini membincangkan secara kronologi pembentukan sistem sosial Malaysia. Andaya.Y. Iktisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. Kuala Lumpur HUBUNGAN ETNIK Fakulti Pengurusan Teknologi . pembangunan ekonomi.W. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. B. Sistem sosial di Malaysia diwarnai dengan fungsi dua hala yang berterusan antara kelompok etnik dan setiap individu warganya. Peristiwa 13 Mei 1969 dan konsep perpaduan nasional dalam konteks etnisiti. L. 2000. Perlembagaan Malaysia dianggap institusi tunjang yang menstruktur sistem sosialnya. RUJUKAN : 1. Dalam sejarah pembentukan sistem sosial Malaysia yang cukup kompleks. Masalah Perpaduan Nasional. kursus ini akan membincangkan dua perkara besar yang membantu kita memahami sistem sosial Malaysia dan bagaimana hubungan etnik ini diatur. kursus ini akan membincangkan beberapa konsep utama yang menjadi alat analisis dalam perbincangan yang meliputi kursus ini. 1982. Johor 3. wilayah dan pendekatan Islam berkaitan budaya dan hubungan etnik. London. sehubungan dengan itu. & Andaya. Chew Hock Thye.

www. Edward De Bono Supermind Pack: Expand Your Thinking Power With Strategic & Mental Exercise.virtualsalt. Some of the areas covered throughout the course are: Thinking Skills.com/creative 4.sasked. creatively and critically. Fakulti Pengurusan Teknologi . Pengenalan: Perubahan Semulajadi Dunia IT dan Masyarakat. students will be exposed to various creativity and problem solving techniques. dan menganalisa daripada pelbagai lokasi dan format. www. Seminar and Case Studies. 1998. menyalurkan. Techniques in Creativity. Kerja dan Keseluruhan Organisasi. DK Publishing Incorporated 2. Pengurus bergantung kepada sistem maklumat bari memperolehi. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN Bahagian 2: Intergrasi Perniagaan Komponen-komponen penting dalam Pengurusan Sistem Maklumat. dan penggunaan dan software yang betul.com 3.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMC 1022 SINOPSIS : CREATIVITY AND INNOVATION This course focuses on developing creative individuals who will eventually think strategically. Problem Solving Skills.html BPA 2073 SINOPSIS : Terdapat empat (4) bahagian dalam mana teknologi maklumat dapat membantu proses pengurusan.jpb. The knowledge and skills acquired throughout the course will later be applied by the student in solving problems and making decisions in the future.sk. RUJUKAN : 1. Memahami IT dan Keperluan dalam Pengurusan serta Memperbaiki Proses Membuat Keputusan. Bono. www. Techniques in Innovation. Edward De.ca/docs/policy/cels/el4. Through Problem Base Learning (PBL) approach.gov. kepada kebaikan dan keburukan. Bahagian Hardware berfokus hardware 1: Produktiviti Personal dan Operasi Perniagaan and software – menggunakan IT bagi tugas personal.

(2000). “Management Of Technology: The key To Competitiveness and Wealth Creation”. RUJUKAN : 1. “Management Information Systems”. Faktor-Faktor Kritikal Dalam Mengurus Teknologi. (1999). Strategi Perniagaan Dan Strategi Teknologi. Course Technology. RUJUKAN : 1. Dayasaing. Thomson Learning 2. (1996). (2000). Khalil. Irwin. T. L.. (2002). (1998). Harrison N. (2000). “Technology Management: Text and International Cases”. “Management Information System: Solving Business Problems within Information Technology”. “Management Information System”. H. Gaynor G. Edition. bermula dengan model-model asas. Mc Graw Hill 3. 2nd. “Management Information System”. Post G. Peranan Teknologi Dalam Penghasilan Kekayaan. “Manufacturing Engineering and Technology”. Edition. (2002). Prentice Hall PENGURUSAN TEKNOLOGI Fakulti Pengurusan Teknologi . and Anderson D. Kitaran Hayat Teknologi. alat IT bagi membantu keputusan. “Handbook of Technology Management”.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Bahagian 3: Keputusan dan Model Penekanan kepada kepentingan model dalam pengurusan. Perancangan Teknologi Dan Pemindahan Teknologi. Prentice Hall BPA 2083 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Teknologi. Mc Graw Hill 4. Proses-Proses Dalam Inovasi Teknologi. Mc Graw Hill International Edition 2. V. Kalpakjian S. Wesley 4. serta peranan pengurus dalam proses pembangunan. dan Samson N. Yolles M. McLeod R. Bahagian 4: Rekabentuk dan Mengurus Sistem Maklumat Bagaimana system maklumat direkabentuk dan dibina. Effy O. 3th. McGraw Hill 3.

S. Penguin Books 4.” 9th edition South-Western College Pub 3. Alan.J. deBono. Bertsimas. B.A. (2000). Hillier.. Pengaturcaraan linear: Model perumusan dan penyelesaian secara grafik. Model aliran rangkaian dan pengurusan projek. Hillier. Reader’s Digest 3.” New York: McGraw-Hill SAINS PENGURUSAN I BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Kaedah penyelesaian Simplex. Pelanduk BPB 2043 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada sains pengurusan. Edward. deBono.. Taylor. (1996) “Creativity for Managers “. T.S. F. “An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making. R. (1970) “Lateral Thinking”.R. D. Barker. New Jersey: Prentice Hall 2. Hancock. Sweeney. Transportation dan masalah ‘Assignment’. (1976) “Teaching Thinking”. dan Lieberman. Pengaturcaraan bukan linear II. Penguin Books 2. (2000). Keputusan Kriteria berbilang. Jonathan (2000). “Data Models and Decision: The Fundamental of Management Science.” 9th edition SouthWestern 4. 6th edition. RUJUKAN : 1. “Introduction to Management Science”. Penyelesaian Masalah Secara Kreatif. Edward. M.J. D dan Freund. Pengaturcaraan Linear: Penyelesaian secara berkomputer dan analisis sensitiviti. RUJUKAN : 1. (1999). “Maximize Your Memory”.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2032 SINOPSIS : KREATIVITI DAN INOVASI Kemahiran Berfikir. G. “Introduction to Management Science. dan Williams. Aplikasi Kemahiran. Pengaturcaraan Integer. (2002). Anderson.W. Pengaturcaraan linear: Contoh-contoh model. D.

dan Kinicki. sikap. “Organizational Behavior. asas gelagat individu. ”Organizational Behavior: Foundation. “Organizational Behavior. New York : McGraw-Hill 3. (2001). Persepsi dan pembuatan keputusan.” 5th edition. McShane. Perubahan organisasi dan Pengurusan stress.” 9th edition. dan Glinow. (2000). S. dan Quick. RUJUKAN : 1. Ohio: SouthWestern College Publishing Fakulti Pengurusan Teknologi . Budaya organisasi.V. (1999).” 3rd edition. J. Realities and Challenges. New Jersey: Prentice Hall 2.P.” New York: Mc Graw-Hill 4. “Organizational Behavior. Memahami pasukan kerja. Reka bentuk tugas. Nelson.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2053 PRASYARAT : SINOPSIS : GELAGAT ORGANISASI BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) Pengenalan kepada gelagat organisasi. Robbins. kepuasan kerja dan personaliti. A. S. Konflik dan perundingan. nilai. M. R. (2001). Asas gelagat kumpulan.L.C. D.A. Motivasi dan aplikasi konsep motivasi. Kreitner. Kuasa dan politik.L.

KL. kerajaan dan politik. Fakulti Pengurusan Teknologi KENEGARAAN MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR PENGURUSAN PROJEK BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) . Perancangan projek. masyarakat majmuk. Di samping itu kursus ini juga menyentuh dasardasar pembangunan sosio-ekonomi dalam Rancangan Malaysia seperti Dasar Ekonomi Baru. Ahmad Esa. Pengurusan kewangan projek. Abu ‘Urwah (1990) Konsep-konsep Umum Islam. Dasar Pembangunan Nasional. Ahmad Esa. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia 2. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. Aziz Deraman. Pemantauan projek. jihad. Pengorganisasian projek. Pelan Induk Perindustrian. Pemilihan projek. Pengurusan sumber dan bahan. Beberapa proses yang berlaku dalam pembentukan sebuah negara juga disentuh seperti imperialisme Barat/ Timur. Johor Bahru 4. penubuhan dan dasar luar Malaysia. Arena Ilmu BPA 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pengurusan projek. RUJUKAN : 1. (1992) Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Dasar Sains dan Teknologi/ Teknologi Maklumat. budaya. Pustaka Salam. Pengawalan projek. nasionalisme. kemerdekaan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER II UMS 1113 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi pengertian Negara/ negara bangsa. masyarakat dan nilai/ norma termasuk sistem kerajaan/ ketamadunan Melayu tradisional. Johor Bahru 3. perlembagaan. Anggaran projek. Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Wawasan. Pengauditan projek dan Penamatan projek. Dasar Pendidikan. Kuala Lumpur 2.

Noraini Ibrahim (2000). Penerbit UM Fakulti Pengurusan Teknologi . Jr. Pengurusan Perniagaan Kecil dan Sederhana. a Managerial Approach. New Jersey. Mc Graw Hil. “Project Management in Construction. USA 3. Nancy E. Hisrish (2002).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1.” United Kingdom: Blackwell Science 4. Federick E. Pembinaan Rancangan Perniagaan. “Project Management. Model dan Etika Keusahawanan Islam. Entrepreneurship. “Construction Project Management. Urlacher (1999). Joyce (2000).” New Jersey: Prentice Hall BPA 2102 PRA SYARAT : KEUSAHAWANAN BPA 1022 (PRINSIP MATAPELAJARAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) SINOPSIS : Mata pelajaran ini akan memberi tumpuan kepada teori-teori persekitaran sebenar dan amalan keusahawanan. Mantel. Gould.” New York: John Willey & Sons 2. Peraturan dan Kemudahan Sokongan Perniagaan. Jack R. Isu-isu Dalam Keusahawanan. UiTM 2. Scheduling and Controlling. MEDEC (2001). Ia akan menjadi asas kepada pelajar ke arah pendekatan menjadi seorang Usahawan Cemerlang untuk merealisasikan dirinya sebagai ahli korporat yang berjaya dengan memiliki rangkaian perniagaan yang luas. (2000). Keusahawanan. Meredith dan Samuel J. Small Business Entrepreneurship. Anthony Walker (1999). a System Approach to Planning. MEDEC.. 5th Ed. USA 4. Matapelajaran yang dianjurkan adalah merangkumi Takrif Usahawan dan Keusahawanan. Disiplin dan Teori Keusahawanan. RUJUKAN : 1. Harold Kerzner (2001) “Project Management. Prentice Hall.” New York: John Willey & Sons 3. Industri Francais dan Pembangunan. Lavern S. Bentuk. Roberts D.

Pelbagai Kriteria Masalah Keputusan. Mc Graw Hill 4. Spreadsheet Analysis And Communication For Decision Making”. Asas bentuk logam. Proses-proses penyambungan. (2000).” 9th. Proses-proses kerja sejuk.” Prentice-Hall 2. Logam-logam and aloi-aloi. (2000). Kimpalan gas oksigen. Edition. Alat-alat. Pensinteran. Prosesproses kerja panas. Anderson David Ray. Kimpalan arka.Hausman Warren dan Bierman Harold (1997). Operasi-operasi sekunder. Model-Waiting Line. Pembuatan serbuk. Sweeney Dennis J. “Applied Management Science: Modeling..dan Pasternack Barry A. Kimpalan rintangan. Bentuk. (2000). South-Western BPB 2073 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan pembuatan. Pengeluaran logam ferus. “An Introduction To Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making”. Kalpakjian S. Kaji logam serbuk. Asas penuangan logam. John Wiley 3.” Taylor and Francis Publishers Fakulti Pengurusan Teknologi TEKNOLOGI PENGELUARAN . Pemampatan. “Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach To Manufacturing Technology. Analisis Keputusan. Jr. RUJUKAN : 1. South Western 2. Jenis-jenis penuangan pasir. Lawrence John A. Pateri keras dan pematerian RUJUKAN : 1. Model Inventori. pengukuran piawai dan pemeriksaan pengukuran. dan Williams Thomas A. Production Management And Industrial Economics. (2002). Proses Keputusan Markovan. Ciri-ciri bahan. Penuangan pasir. Bonini Charles P. Bertsimas D. (1996). “Manufacturing Engineering And Technology. Proses asas. Katsundo H. “Data Models And Decision: The Fundamental Of Management. “Quantitative Analysis For Management”.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2063 PRA SYARAT : SINOPSIS : SAINS PENGURUSAN II BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Aplikasi Pengaturcaraan Linear. dan Freud R.

3. “Production and Operations Management”. D.” Prentice-Hall 4. masalah optimum ‘convex’. Para pelajar juga didedahkan dengan persampelan penerimaan jaminan kualiti dan analisis keboleharapan. 4. S. Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) PENGENALAN KEPADA PENGOPTIMUMAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) .” London: Longmans BPB 2083 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kualiti. algoritma optimum kekangan). Prinsip-prinsip penting Kualiti Menyeluruh.L. Pengoptimumam Kekangan Bukan Linear (masalah kesamaan. elemen pembezaan kalkulus). Adam. Timings R.R. Pemprograman Linear (pengenalan pemprograman linear. Inc. “Manufacturing Technology. kaedah bukan simplex). (1984). Kawalan proses berstatistik (SPC) untuk mengawal kualiti.L dan Davis. RUJUKAN : 1. USA:. “Total Quality Essentials: Key Elements. matrik dan ruang vektor sebenar. Methodologies and Managing For Success”. “Principle of Quality Control and Reliablity”. 2. kekangan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3.B (2000). “Quality Management: Introduction To Total Quality Management for Production Processing and Services”. London: McGraw Hills.E dan Ebert. Goetsch. Saru Singh Soin (1993). konsep geometri. masalah kekangan ketaksamaan. Linbeck J. 4th Edition. RJ. “Manufacturing Technology. dual. Inc.Prentice Hall. E. (1989). transformasi. kaedah simplex. USA: John Wiley. BPB 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada Matematik (kaedah pembuktian dan tanda. Jerry Banks (1989). Prentice Hall Inc. (1990). Pelbagai alat (tools) Kualiti Menyeluruh.

K. R. 91996). and Orlin.. (1997) Introduction to Linear Optimization. W. T. Applications and Algorithms. Prentice Hall 4. Athena Scientific 3. Chong E.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Magnanti. “An Introduction To Optimization” John Wiley & Sons Fakulti Pengurusan Teknologi .. H. J. J. Bertsimas D and Tsitsiklis. Network Flows (1993): Theory.P. Algarithms and Applications. Ahuja. dan Zak S. Duxbury Press 2. Winston (1995) Operations Research.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

1987. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. membaca. Lehrwek fuer Deutsch als Fremdsprache. 2002. Sdn. Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache. bentuk ayat dan tulisan. tatabahasa. 1995. bercakap dan menulis. Bhd. German Grammar through Cartoons. Themen Neu 1. bercakap dan menulis.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER I UM* 1312 ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Mandarin. Hartmut Aufderstrasse. K. Bhd. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons Ltd Fakulti Pengurusan Teknologi . EPH Publishing (M) Sdn. RUJUKAN : 1. EPH Publishing (M) Sdn. asas perbendaharaan kata. membaca. Textbook. tatabahasa. K. 2002. bentuk ayat dan tulisan. 1998. Malaya Books Suppliers Co. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. asas perbendaharaan kata. Muenchen: Max Hueber Verlag 2. Liang An Xiang. Meunchen: Max Hueber Verlag 3.. 1998.L 2. Themen Neu 1. Hartmut Aufderstrasse. K. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Paul Roges.L 3.L UMG 1312 BAHASA JERMAN BAHASA ASING UMM 1312 BAHASA MANDARIN ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jerman. Yeoh Sim Joo. RUJUKAN : 1. Workbook. Alles klar. Bhd. Shi Yun..

RUJUKAN : 1. tatabahasa. Speaking Korean Revised Edition Book 1 (1994) Francis Y. asas perbendaharaan kata. Japan UMK 1312 BAHASA KOREA ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Korea. bercakap dan menulis. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Korean 2 (1993) Seoul Nation University Korea. Japanese Conversation for Beginners (1995) Bonjinsha. Dong-As New Little English Dictionary (1981) Fakulti Pengurusan Teknologi . Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. tatabahasa. Tokyo University of foreign Studies 3. Korean 1 (1993) Seoul National University Korea Language Research Institute 2. Shin Nihongo no Kiso 1 (2001) Kogawa: 3A Corporation Tokyo The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 2. Tokyo Japan Japanese Language Center for International Students. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. bentuk ayat dan tulisan. membaca.T Park. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. membaca. Reading and Writig in Japanese for Beginners (2000) ALC Press Japanese Textbook Series 4.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMJ 1312 BAHASA JEPUN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jepun. Hollym International Corp 3. Minna No Nihongo Cassete Tape (1998) 3A Corporation. asas perbendaharaan kata. bercakap dan menulis. bentuk ayat dan tulisan. RUJUKAN : 1. Language Research Institute 4.

Hashim Hanafiah. 2004: Avanzado : gramatica espanola y lectura/Sara L. De la Vega. SGEL educacion. Kota Bharu. 1981. Pustaka Aman Press 4. Kuala Lumpur. Johor 3. Carmen Salazar. Nieves Garcia and Jesus Sanchez. Speedy Self Study System 2. Salina Husain. Abdul Hamid Redwan. Kursus Bahasa Arab. 2005: Vamos A Aprender Espanol Lengua Extranjera. tatabahasa. NJ Fakulti Pengurusan Teknologi . asas perbendaharaan kata. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. bercakap dan menulis. Singapura. KUiTTHO. 1995. Godev: Mas alla de las palabras . Nivel Elemental. a complete program In intermediate Spanish/Olga Gallego. bentuk ayat dan tulisan. Nivel Elemental. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. bentuk ayat dan tulisan. B. Nuhu Bahasa Arab: Pustaka Aman Press 3. tatabahasa. Decimosexta edicion. asas perbendaharaan kata. Percetakan Watan UMP 1312 BAHASA SEPANYOL ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Sepanyol. RUJUKAN : 1. Pelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Bukan Arab. Batu Pahat. Ahmad Hassan. RUJUKAN : 1. Hoboken. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Fernandez. T. Ahmad Hassan. Al-Lughah al-Arabiyyah.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMR 1312 BAHASA ARAB Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Arab. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. bercakap dan menulis. John Wiley. membaca. membaca. th. 1995: Espanol 2000. Espana 2. Concepcion 4. 1995.

Skills and Use. 4. Edition. (1995). Bhd. membaca. A.E. Paris: CLE International Fakulti Pengurusan Teknologi .. Method de francais: café’ Crème 1. (1997). Nesemalar. 1995. Tamil akara1. asas perbendaharaan kata. 1997: Bahasa Tamil Thn. Foresman and Company. et al.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMT 1312 BAHASA TAMIL Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa India. bentuk ayat dan tulisan. et al. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. C. Beach. Pareanthamar. Maia et al. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. bentuk ayat dan tulisan. Paris: CLE International 2. Orient Longman. Girardet.W. Grammaire Progressive du Francais avec 500 exercicess. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. bercakap dan menulis. Kementerian Pendidikan Malaysia. Manogaran.. Principles and Practice and Practice. tatabahasa.K. RUJUKAN : 1. Hatier. R.. Paris:HACHETTE F. Massia et al. Gregoir. Shah Alam UMF 1312 BAHASA PERANCIS ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Perancis. 3. Illinios 2. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. bercakap dan menulis. Kuala Lumpur 4. Paris: LIBRAIRIE HATIER 3. Jaya Bakti. and Creamer. 2nd. Jacky et Cridlig. RUJUKAN : 1. tatabahasa. Jean-Marie. Madras. Penerbitan Fajar Bakti Sdn.L. 1995: ELT Methodology. 1992: Nalla Tamil Ezhuta Venduma. 1996. Scott. membaca. Le Nouveau Bescherelle Complete Guide 12 000 French Verbs. 1984: Language . Feder Chris et. L. Method de francais: PANORAMA 1. asas perbendaharaan kata. Kaneman-Pougatch. India 3.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 3112 PRA SYARAT : KEPIMPINAN & PENYELIAAN BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) SINOPSIS : Memberi pendedahkan kepada pelajar tentang kaedah dan teknik kemahiran kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan secara teori dan “hands-on” di tempat kerja. RUJUKAN : 1. Bahagian empat berfokus kepada kemahiran dalam hubungan kemanusiaan. S. Bahagian dua memberi penekanan kepada merancang dan kemahiran mengorganisasi. “Effective Supervision: A Guidebook for Supervisors. terdiri daripada kemahiran berkomunikasi. Irwin. etika di tempat kerja. mendelegasi dan mengorganisasi. 7th Edition. dan Leonard C. iaitu menyediakan latihan. (2000). membuat keputusan secara kreatif dan berkesan.L. memahami kumpulan kerja. Upper Saddle River. Certo C. menengani konflik. penilaian prestasi. L. dan Byars L. E. R. Bahagian satu meliputi peranan penyelia. (2001). iaitu terdiri kawalan kos dan pencegahan kemalangan dan keselamatan. memimpin pekerja. Jr. Team Leaders. 8th. Hilgert L. Irwin. “Supervision: Concepts and Skill-Building” 4th. SouthWestern College Publishing. Edition. and Work Coaches”. Bahagaian tiga pula menekan aspek proses pembangunan pekerja. McGraw-Hill 4. “Supervision: Key Link to Productivity”. New Jersey: Prentice Hall 3. “Supervision: Concepts and Practices of Management”. Thomson Learning Fakulti Pengurusan Teknologi . memotivasi pekerja. iaitu perancangan penyeliaan. Goetsch L. (2002). Rue W. (20020. Bahagian lima peranan kawalan dalam membantu proses penyeliaan. McGraw Hill 2. D. menyesuaikan diri dengan perubahan dan tekanan. Edition.

W. New Jersey: Prentice Hall 3. dan Thornhill. (1998). Edition. U. Pada minggu terakhir semester II . 7th. D. Strategi Proses dan Perancangan Kapasiti. Penjadualan Jangka Pendek.” 3rd edition. “Research Methods For Business.pelajar dikehendaki mempersembahkan cadangan kajian dalam seminar PSM untuk tujuan penilaian. A. Lewis. (2000). New York: McGraw-Hill BPB 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Operasi dan Pengeluaran (Produktiviti). Pengurusan Rantai-Bekalan.S. Inc 4. (2000).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3102 SINOPSIS : PROJEK SARJANA MUDA I Setiap pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian ilmiah berkaitan bidang kajian Pengurusan Teknologi dalam pengkhususan sains pengurusan dan Pengeluaran dan Operasi di mana pada peringkat PSM I ini setiap pelajar perlu menyediakan cadangan kajian/projek. New York: John Wiley & Sons. Sekaran. Saunders. (2000). New York: McGraw-Hill Irwin Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) . P. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. (2002) “Operations Management”. Creswell. Model Pengangkutan. Strategi Operasi Untuk Kelebihan Daya saing.J. Senggaraan dan Kebolehpercayaan.” 2nd edition. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Pengurusan Inventori. Penjadualan Agregat.N. Perancangan Keperluan Bahan (MRP). J. Sistem Tepat Pada Masa (JIT). Cooper.R. Simulasi Sistem Operasi dan Pengeluaran RUJUKAN : 1.K. Inc 2. “Business Research Methods.” California : Sage Publications. Strategi Lokasi. RUJUKAN : 1. Peramalan. P. M. dan Schindler. Stevenson W..” 7th edition.

konsep-konsep asas statistik. dan Ebert R. South-Western Publishing. “Production and Operations Management: Concepts. Berita Publishing Sdn Bhd. Sumber Undang-Undang Malaysia.R. D. Models and Behavior”. Reder. Reid R. “Operation Management”. Ferrera. Kuala Lumpur 3. kajian kaedah. (1989).K. “Industrial Relations in Malaysia: Law and Practice”. D’Cruz (1998). Stephen D. Policies and Practices”. M. Jr. Sistem Perundangan Malaysia.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. “A Practical Guide To Malaysian Labour Laws”. Kontrak Jual-Beli. dan Sanders N. Ed Rose (2001). Thompson Learning 3.E. Harta Intelektual RUJUKAN : 1. Kuala Lumpur 2. Lichtenstein. Margo E.J. Undang-Undang Perkongsian. “Employment Relations: Continuity and Change. kejuruteraan serentak. dan Brunt D. John Wiley & Sons Inc 4. “Manufacturing Operations and Supply-Chain Management”. “Cyber Law: Text and Cases”. Agensi. Akta Kilang dan Jentera. pengukuran kerja. Undang-Undang Syarikat.N. Undang-Undang Tort. UndangUndang Kontrak. Gerald R. (2002). Undang-Undang Instrumen Boleh-Niaga. KEJURUTERAAN INDUSTRI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) UNDANG-UNDANG INDUSTRI BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) Fakulti Pengurusan Teknologi . Undang-Undang Tanah. Prentice Hall BPB 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Konsep Undang-Undang Malaysia. Ray August and William T. ergonomik. Malayan law Journal Sdn Bhd. SewaBeli dan Insurans. kawalan pengeluaran dan kawalan kualiti. Prentice Hall BPB 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan dan sejarah kejuruteraan industri. Duston Ayadurai (1996). Taylor D. (2001).Schiano (1998). Adam E. United States 4. kawalan inventori. perancangan dan rekabentuk kemudahan.

Cambridge: Cambridge University Press PENGURUSAN RISIKO BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi .Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Turner W. (1993).A. Mengurus jenis-jenis risiko I. Mengurus jenis-jenis risiko II. Alat-alat pengurusan risiko. K. Crouhy. B.” 3rd edition. Terminologi dalam pengurusan risiko. (1983). Models and Analysis. Fischhoff. “Risk Management”. Proses-proses pengurusan risiko. Galai. Vol 10. WU B. Mewujudkan informasi yang berguna. (1992). “Introduction to Industrial and Systems Engineering.A (2000). (1994). Meredith J. “Manufacturing System Design And Analysis. April 2. Retrospek dalam proses pengurusan risiko: Perbincangan dan kajian kes. Alexender. (1995). N. Prentice Hall. 3.” Addison-Wesley.” 2nd edition. RUJUKAN : 1. UK: McGraw-Hill Trade 3.R. Edward J. UK: Facilities. M. McGraw-Hill Professional Publishing 4. “The management of Operations: A Conceptual Emphasis. D and Mark. Membuat keputusan dalam mengurus risiko. Doherty. No 4. 2.” John Wiley. “The Management of Manufacturing. (1994). R (2000). al. C. “Acceptable Risk”. Chapman & Hall 4. ELEKTIF I BPF 3073 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada risiko. “Facilities Risk Management”. “Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk”. et.

Kontek sosial. Pembeku Komunikasi. Bhg. Barjoyai Bardai (2000). Persaingan Oligopoli. Tahap Kemajuan Teknologi di Malaysia. Persediaan untuk negosiasi. Pengiklanan. Rahsiarahsia bagi negosiasi yang berkuasa.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : PENGURUSAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN BPA 2101 (KEUSAHAWANAN) Pengenalan kepada Organisasi Perniagaan. 3. RUJUKAN : 1. UiTM Shah Alam. KL. MEDEC. Asas Pembentukan Dasar Persaingan. Etika-etika negosiasi. Proses mengenal pasti. Mengkaji dan Memilih Peluang Perniagaan berdasarkan keadaan persekitaran dan geografi. DBP. Integrasi Menegak. Pertimbangan antara perhubungan dan intipati semasa bernegosiasi. DBP. Mencari keseimbangan negosiasi. Keusahawanan dan Perniagaan. Peraturan dan Undangundang. Keusahawanan dan Perniagaan. Konsep framing. BPF 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan negosiasi: Menguruskan konflik. I1. KL. 2. Strategi dan taktik untuk negosiasi integratif: Pengurusan Yang Membina Terhadap Perbezaan. DBP. Barjoyai Bardai (2000). Pilihan strategik. Ekonomi Perindustrian. Bhg. 4. Kuasa Percakapan. Teknik-teknik negosiasi. Perancangan pra-negosiasi : Bagaimana merancang untuk strategi-strategi negosiasi. KL. KEMAHIRAN NEGOSIASI BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) Fakulti Pengurusan Teknologi . 1. Percantuman dan Pengambilalihan Perniagaan. Anggapan Yang Benar Dan Salah Tentang Konflik Dan Negosiasi. Fakta-fakta dalam Proses Penyediaan dan Pengembangan Perniagaan. Keusahawanan. Kemudahan Sokongan dan Bantuan teknikal. Fatimah Said (1999). Strategi dan taktik untuk penawaran distributif : Kemenangan di dalam negosiasi. Bias komunikasi dan kognitif : Negosiasi Secara Rasional. MEDEC (2001). Kajian Penumpuan Pasaran Perniagaan.

Negosiasi global. “Statistics for Managers: Using Microsoft Excel”. David S (1997). Getting To Yes. Gene Dilmore (1981). Irwin/McGraw-Hill. 4. Aplikasi probabiliti.B. Taburan. Aplikasi MRA dalam harta tanah. Penguin Book. “Quantitative Techniques in Real Estate Counselling”. York. RUJUKAN : 1. Curwin and Slater (1991). Roy J. USA BPF 4193 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Teknik Kuantitatif dan Statistik. 3. Analisis Tren Permukaan. Minton (1999). Analisis Ramalan/ Time Series Analysis dan Analisis Jaringan. Analisis Pokok Pemutusan. “Understanding Business Statistic”. David M. UK: Chapman & Hall. UK: Prentice Hall International Ltd. Negotiation.L. 2. “Quantitative Methods for Business Decision”. Analisa Regresi Mudah. Perbezaan-perbezaan individu. Analisa Regresi Berganda. New. USA 2. Irwin Professional Publishing. 2nd Edition. David M. Roger Fisher and William Ury (1991). Kebarangkalian. KAEDAH KUANTITATIF UNTUK PENYELIDIKAN BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Analisa Sensitiviti. Analisa Korelasi. UK: Lexington Books. 3rd edition.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Negosiasi berkumpulan. RUJUKAN : 1. Analisa Simulasi. Saunders and John W. Lewicki. 3rd Edition. Mark L. John & Hanke (1994).

(2001). Wheelen. A. and Podolny J. “Strategic Managemen Concepts and Cases”. 7th Editoin. (1999). Teori pengurusan strategic akan memberi penekanan kepada perancangan dari misi yang ditentukan dan perkembangan matlamat melalui perlaksanaan. A. menggunakan kajian kes. penilaian dan kawalan. (2001). Social Dan Politik Dalam e-Dagang. New Jersey: Prentice Hall 3. Keselamatan Dan Encryption. New York: John Wiley & Sons 2. David. “Strategic anagement Concepts and Cases”. RUJUKAN : 1. Shepard. Komunikasi Pemasaran e-Dagang. 12th Edition. J.J. Membina Laman Web e-Dagang. New Jersey: Prentice Hall BPB 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : Revolusi e-Dagang. and Strickland.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER II BPA 3123 PRA SYARAT : PENGURUSAN STRATEGIK BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) SINOPSIS : Kursus ini akan mengintegrasikan semua fungsi perniagaan. “Strategic Management Business Policy”. Upper Saddle River. T. Infrastrastruktur e-Dagang. Isu-Isu Etika. Upper Saddle River. Konsep Dan Model e-Dagang. Thompso. and Hunger. Boston: Mc Graw-Hill Irwin 4. System Bayaran e-Dagang.. G.D. Fred R. Industri E-DAGANG BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Pemasaran Di Web. A. “Strategic Management”. Saloner.A. (2001).L. pelajar akan menganalisis keputusan pengurusan dan merangka strategi untuk perniagaan. 8th Editon. Konsep Pemasaran eDagang.

C. pelajar akan membentangkan dapatan akhir daripada kajian yang telah dijalankan dalam seminar PSM II. (2000). (2000). Pada minggu terakhir semester. (1998).. dan Thornhill.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Perkhidmatan Atas Talian . Addison-Wesley 2. New Jersey: Prentice Hall 3. (2000). Corbitt Brian. Inc 4. P. RUJUKAN : 1. RUJUKAN : 1. New York:McGraw-Hill PROJEK SARJANA MUDA II PROJEK SARJANA MUDA I Fakulti Pengurusan Teknologi . Inc 2. Inc 4. G.R. dan Schindler.” 3rd edition. John Wiley & Sons. U.K. John Wiley & Sons Inc BPB 3154 PRA SYARAT : SINOPSIS : Di peringkat PSM II ini pelajar dikehendaki menyediakan laporan lengkap projek sarjana muda . Ghosh A. “Internet Commerce: Digital Models For Business”. Saunders. D. Technology And Society”. (2001). Creswell. Sekaran. New York: John Wiley & Sons. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. “E-Commerce: Fundamental and Applications”.” 2nd edition. Inc 3.S. Lee Raymond. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. A.N. Laudon K. Penilaian PSM II adalah berdasarkan kepada tahap pencapaian kajian penyelidikan atau produk yang telah dihasilkan. Chan Henry. Lewis. “Business Research Methods.” California : Sage Publications. “Research Methods For Business. J. "E-Commerce Security". (1998). P. (2001). John Wile & Sons. (1998).K. Dillon Tharam dan Chang Elezabeth. Fisher Jo-anner. Lawrence Elaine. M. “E-Commerce: Business. B2B e-Commerce: Supply Chain Management And Collaborative Commerce. dan Traver C.W.” 7th edition. Lawrence John dan Tidwell Alan. Cooper.

H. Mercu kejayaan syarikat korporat. Makridakis S. RUJUKAN : 1. Nilai Wang Tunai. Konsep-konsep awal pemilik. Jenayah korporat. Konsep-konsep awal syarikat korporat. (1993). Pemisahan diantara pemilikan dan kawalan. 4th edition McGraw Hill/Irwin 4. dan Keating B (2001). Application. Definisi. Bank Dunia dan G7. 6th edition Prentice Hall 3. Simulation. Pentadbiran korporat di Jepun dan Jerman. Tujuan sebuah syarikat korporat. Unsur-unsur mustahak struktur korporat. Individu dan hak-hak korporat.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3163 PRA SYARAT : SINOPSIS : SIMULASI DAN PERAMALAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Matapelajaran ini akan memberi kefahaman mengenai pengertian peramalan dan jenis-jenis peramalan yang dipraktiskan. SC Wheelright & RJ Hyndman (1998). Keadaan seimbang: Paradigma Cadbury. Matapelajaran ini dimantapkan lagi dengan tugasan amali dengan menggunakan perisian untuk melaksanakan simulasi berbantu komputer. (1988). Forecasting: Methods and Applications. Di samping itu memperkenalkan kaedah yang digunakan dalam proses peramalan. dan Swift L.G. Kuasa korporat dan prestasi korporat. Business Forecasting. Hanke J. Syarikat-syarikat global. Nilai Pasaran. Wilson J. Janacek G. Pentadbiran Antarabangsa : Pentadbiran korporat menuju kearah global. Evolusi struktur korporat. Ellis Horwood LImired BPB 3172 PRA SYARAT : SINOPSIS : Konsep syarikat korporat: Definisi. dan Reitsch A. Pemegang saham: Pemilik. PENTADBIRAN KORPORAT BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Business Forecasting. Times Series: Forecasting.E. Syarikat-syarikat korporat dan kerajaan. 3rd Edition John Wiley & Sons 2.

hubungkait dengan perancangan strategik organisasi. “Harvard Business Review On Corporate Governance. (2002). dan Boyd. R. Lucas and George H. O. (2001). (2001). G. Jr. (2000). Monks. harga dan program pemasaran. New York: Irwin McGraw-Hill 2.” Fort Worth: Harcourt College Publishers 3. Gavin (2000). Upper Saddle River. “Corporate Governance. Kotler. Salmon W. merekabentuk dan membangunkan strategi pemasaran. Craven.. “Directors’ Duties And Corporate Governance. penganalisaan peluang-peluang pasaran.ed. “Marketing Planning & Strategy. “Strategic Marketing.” New York: Blackwell Publishers 2. “Corporate Governance And Globalization.” Boston: Harvard Business School Press 3. Sulaiman. Philip. NJ: Prentice Hall Inc PEMASARAN STRATEGIK BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . dan pengurusan pemasaran. dan Minow N.” Singapore: South-Western College Publishing Thomson Learning 4.” UK: Edward Elgar Publishing Limited ELEKTIF II BPF 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pemasaran. (2001). keputusan pemasaran yang merangkumi jenama dan barisan keluaran.” Millennium Edition. “Marketing Planning. “Marketing Strategy.C. Fernell. mengurus dan melaksanakan program pemasaran. A. Jain Subbash C.” Sweet & Maxwell Asia 4.J. kajian kes dan kertas projek berkumpulan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Michael D.. Cohen. (2000). Aiman Nariman (2001). Stephen S. Hartline. RUJUKAN : 1. David W. Mohd.” 6th.

Komponen kebudayaan. Prentice-Hall. Sistem politik. Rangka-kerja Hofstede. Risiko politik. Pasaran modal antarabangsa. Evolusi sistem matawang antarabangsa. 2.. Wild et.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : PERNIAGAAN ANTARABANGSA BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Apakah kebudayaan dalam perniagaan?. Ramalan keperluan kewangan. International Business: A Competitiveness Approach by Frank Bartels. Penilaian pengabungan. Strategi dan perancangan antarabangsa. Isu-isu perundangan perniagaan sedunia. (2001). Penjelasan bagi pelaburan terus asing. Kos Modal. Struktur organisasi antarabangsa. Published by Prentice-Hall. Belanjawan modal. Richard A. Penilaian asset dan pengurusan portfolio. Analisa penyata kewangan. Pengurusan Kewangan Antarabangsa. Kaedah-kaedah penggalakkan dan pengawalan perdagangan. Bagaimana kadar tukaran mempengaruhi aktiviti-aktiviti perniagaan. “Principles of Corporate Finance” New York: McGraw-Hill KEWANGAN KORPORAT BPA 1033 (PRINSIP PERAKAUNAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Teori-teori perdagangan antarabangsa. Penyatuan dan pengambilalihan. Brealey. al. Teori struktur modal. and Myers. Impot dan Expot. Campurtangan kerajaan dalam perdagangan. RUJUKAN : 1. Integrasi ekonomi kawasan dan kesan-kesannya. RUJUKAN : 1. 2001 BPF 4153 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kewangan dan pengurusan kewangan. Isuisu pembiayaan perniagaan berasaskan teknologi. Daya penukaran matawang. International Business by John J. 2001. Stewart C. Corak-corak pelaburan terus asing. Jenis-jenis sistem ekonomi. Pasaran tukaran asing. Polisi dividen.

William W. Setiap pelajar akan dinilai oleh penyelia dari jabatan masing-masing dan juga oleh organisasi di mana ia ditempatkan. Bernt Arnt. Bossaerts. Peter L.” California: World Scientific TAHUN 3 SEMESTER III BPB 3184 SINOPSIS : Pelajar diperlukan menjalani latihan industri dalam bidang pengurusan teknologi untuk 10 minggu di syarikat. (1997). George C. RUJUKAN : 1. “Cases In Finance.” Massachusetts: Allyn Bacon 3. Philippatos. Pelajar juga akan diberi bimbingan dari aspek keselamatan. etika dan persekitaran kerja. “Lectures On Corporate Finance. Buku Panduan Latihan Industri Fakulti dan Jabatan LATIHAN INDUSTRI Fakulti Pengurusan Teknologi . and Odegaard. “Financial Management –text and cases. (1991). Anthony. kesihatan. North Carolina: McGraw Hill 4. D. Ben Bunnally. pelajar akan didedahkan dari segi sistem pengurusan dan penyeliaan yang sistematik dalam bidang kerja yang berkaitan bagi membolehkan pelajar menimba. Jr. dan Sihler. and Plath. Dalam program latihan industri ini. membina dan memperbaiki kemahiran sedia ada mereka. (2001).” 2nd ed. firma dan organisasi yang telah dipilih oleh pelajar daripada senarai tempat latihan yang telah dikeluarkan oleh pihak fakulti.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->