Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

Ringkasan Mata Pelajaran yang ditawarkan oleh fakulti [Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dgn Kepujian]

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1 SEMESTER I BSM 1813 SINOPSIS : Ketaksamaan. Matematik: pengait, jadual benar, hujah. Kombinatorik: sample, pilihatur, gabungan, pemilihan. Vektor dalam R3. Operasi pada vektor. Matriks: operasi baris permulaan, penyelesaian persamaan linear, matriks songsang, rantai Markov. Pengaturcaraan linear: pendekatan geometrik, kaedah simpleks, kedualan. Pembezaan: teknik terbitan, kadar perubahan, masalah maksimum dan minimum. Pengamiran: penggantian-u, luas. Kamiran ganda dua. RUJUKAN : 1. Anton, Howard & Rorres, Chris. Elementry Linear Algebra with Applications, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, 1992 2. Barnet, Raymond. Applied Mathematics, 7th editon, Prentice Hall, New Jersey 2000 3. Berkey, D.D & Blanchard. Paul. Calculus (3th ed). Saunders College Publishing New York. 1992 4. Goodman, A.w. & Ratti, J.S. Finite Mathematics With Application. IMacmillan Publishing New York. 1979 UMA 1132 SINOPSIS : Kursus ini menerangkan tentang konsep Islam yang merangkumi Akidah, Syariah dan Akhlak. Skop perbincangannya meliputi Rukun Islam, Rukun Iman dan Ihsan. Penumpuan juga diberikan terhadap asas-asas Islam yang menekankan konsep Tauhid, konsep Ibadah dan konsep Akhlak. Kursus ini juga menjelaskan tentang dasardasar Islam (maqasid al-syariah) dan hubungannya dengan akhlak, di samping membincangkan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan akhlak. RUJUKAN : 1. Abdul Rahman I.Doi, (1995), Undang-undang Syariah, terjemahan Rohani Abdul Rahim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Fakulti Pengurusan Teknologi

MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN

PENGAJIAN ISLAM

Mohd Nasir Omar. (1990). Students will also be taught to anticipate and deal with questions and comments orally during question and answer sessions. Students will be guided from the preparatory stage right up to the final stage of delivery.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. Aplikasi dan Permasalahan. Penghantar Aqidah. (Dr. Penerbitan UTM 3.). The Early Development of Islamic Jurisprudence. Contemporary Ethical Theories. Emphasis is given on mastery of using verbal and nonverbal skills as well as skills in using appropriate visual aids in oral presentations. Moral dalam pekerjaan dan akhirnya isu moral semasa. Islamabad: Islamic Research Institute 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Falsafah Etika. Citadel Press UMB 1052 SINOPSIS : This course focuses on developing students’ delivery of speech in oral interactions and presentations confidently. JPM 4. Kuala Lumpur. 1961. RUJUKAN : 1. Mohd. Moral. Kumpulan Budima 2. Ahmad Hassan. New York. Teori. Luther J. 1986. Binkeley. Teori moral Barat serta nilai-nilai murni agama besar di dunia. Johor Bharu. (1970). Perbandingan Islam dan Barat. This course is also for students to acquire the knowledge and skills necessary for conducting and participating in meetings. Ahmad Khamis. (1988). Mohd Janib Johari. EFFECTIVE COMMUNICATION PENGAJIAN MORAL Fakulti Pengurusan Teknologi . 1994. Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi. Sulaiman Haji Yasin. Kuala Lumpur. It will also include writing of meeting documents. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka UMA 1142 SINOPSIS : Pengenalan kepada konsep moral. Manusia Dan Islam. 1999. aspek moral dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. Harun Din.

Communication for Engineering Students. BPA 1013 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas mikroekonomi dan makroekonomi. (2000). Jamal Ali. Prentice-Hall UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. R. wang. teori gelagat pengeluar. peranan kerajaan dan komponen. Makroekonomi: objektif. Ellis. konsep asas dan masalah asas ekonomi. permintaan agregat. 1996. permintaan wang.W. Communicating Effectively. RUJUKAN : 1.S. Boston : McGraw Hill 4. S.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1.G.” Penerbit Universiti Utara Malaysia 2. Norzilah Hj Aziz. teori firma dan struktur pasaran. H. Essex : Longman 2. penawaran agregat dan inflasi. (1989) “Ekonomi Mikro dan Makro. “Prinsip Ekonomi. kadar bunga keseimbangan dan polisi kewangan. Penawaran wang dan sistem perbankan. permintaan.” Dewan Bahasa Pustaka EKONOMI KOKURIKULUM I Fakulti Pengurusan Teknologi . teori gelagat pengguna. Abdul Aziz Hussin. 1987. T. kos pengeluaran. Hybels. Anizah Md Ali dan Zalina Mohd. and Weaver. Davies. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. penentuan keseimbangan pendapatan Negara dan permintaan agregat. inflasi dan pengangguran. R. penawaran dan keseimbangan pasaran. Communication for Engineers. Communicating in the Real World. 1997. and Wrigley. J. kadar bunga dan keluaran: analisis dan dasar. Di antaranya adalah pengenalan kepada ekonomi. Wiley. New York : Arnold 3.L. 1998. Bridge that Gap. keanjalan permintaan dan penawaran. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform.

Daft. dan Hill.” 3rd edition. George. D. R. David. Gary.” 7th edition. “Fundamental of Management: Essential. Concepts And Applications. dan Coulter. E. Perakaunan Perniagaan Barangniaga. Tunai dan Kawalan Tunai. RUJUKAN : 1.L.W. Kepimpinan: Motivasi. “Malaysia and the K-Economy Challenges. Lembaran Kerja.M. (1998).A. dan Decendo. PRINSIP PERAKAUNAN PRINSIP PENGURUSAN Fakulti Pengurusan Teknologi .Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3.A. etika dan tanggungjawab sosial. Aset Jangka Panjang. R. Liabiliti Semasa. Solutions and the Road Ahead.” 4th edition. Memproses Maklumat Perakaunan. (2001). N.L. S.C. Operasi Perkilangan dan Peniaga Tunggal dan Perkongsian. Robbins. Penyata Kewangan.. ”Management. J. G.” Pelanduk Publuctions 4. Jones. M. S. Menganalisis dan Merekod Urusniaga. New Jersey: Prentice Hall 3. Robbins. New Jersey: Prentice Hall 2. Perancangan: Pembuatan keputusan. “Economics Principles and Practices” Mc Graw Hill BPA 1022 SINOPSIS : Pengenalan: Pengenalan kepada pengurusan. Fort Worth: Dryden Press BPA 1033 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Perakaunan.P. Kawalan: Asas kawalan. sejarah pengurusan. mengurus persekitaran. Inventori. Kawalan Dalaman dan Jurnal Khas. “Contemporary Management. kepimpinan. (2002). Pelarasan Akaun. (1997). C. perancangan dan pengurusan strategik Pengorganisasian: Struktur organisasi. komunikasi dan kumpulan. pengurusan sumber manusia dan mengurus perubahan. “Management.P. Akaun dan Nota Belumterima. (1995). (2001).” New York: Mc Graw-Hill 4. Melengkapkan Kitaran Perakaunan.

et. Wood. Pakej grafik: Adobe Photoshop: asas.” NJ: Prentice Hall 4. hapus. Frank J. “Acconuting Principles” New York: John Wiley & Sons 3. “Perakaunan Awalan” Kuala Lumpur: Pearson Education Malaysia Sdn. “Business Accounting 1”. Albrecht. RUJUKAN : 1. Shaari Isa (2001). imej web dan multimedia. buka dan simpan fail. Alan (2002).R. imej. pemformatan disket. Kieso. UK: Prentice Hall 2. Fred. Donal E and Kimmel Paul D (2002). Laura Lemay “Teach Yourself Web Publishing with THML in a week. Md 3. salinan fail. Weygandt. J. K. “How Networks Work” California: ZD Press. AS (1996). Skousen. salin dan fungsi lain. and Stice. Frank and Sandster. PERISIAN DAN APLIKASI KOMPUTER Fakulti Pengurusan Teknologi . “Accounting: Concepts and Application” Cincinnati. James D (1996). Jerry J. “Computer Organization” Computer Science Press. jadual. teks. Rockville.. “Computer Networks. Derfler. Bhd BPB 1012 SINOPSIS : Arahan asas Sistem Pengoperasian: MS DOS dan Windowa.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Tanenbaum. Steve. Word dan Power Point. pembinaan direktori.” 2. M (1987).al (1996). W. Pakej asas: Excel. Andrews. salin. Ohio: Sounth-Western College Publishing 4. Access: Pembinaan fail.

beza di anara dua min dan bagi kadaran. Gambarajah pokok. ujian kerawakan data. poisson. Penganggaran: penganggaran titik dan selang keyakinan. Fungsi taburan tercantum. Amir Hussin Baharuddin. Ujian hipotesis: ujian hipotesis bagi min bila sample besar/kecil. ujian mengenai kecerunan garis regresi dan pintasan. – Siri Nota Kuliah. Jangkaan dan varians. ujian bagi satu atau dua varians. Bantuan perisian bagi pengiraan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 1 SEMESTER II BSM 1823 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kebarangkalian: peristiwa ringkas dan majmuk. ujian bagi beza antara dia min. ANAVA: Pengenalan Satu hala. Statistik dan Kebarangkalian Untuk Ahli Sains & Jurutera. (Cetakan Awal). Fungsi ketumpatan kebarangkalian. Kebarangkalian bersyarat. Fungsi penjana momen. Taburan binomial. Momen cantum. kaedah kuasa dua terkecil. ruang sample. Korelasi dan kovarians bagi taburan tercantum. Wadpole – Mayer. Selang keyakinan bagi min. dan poisson sebagai pendekatan bagi taburan normal. Statistik Awalan. Kuala Lumpur. 1984 3. Taburan. Pembolehubah rawak. Pensampelan: taburan pensampelan bagi min. Kaedah Kuantitatif Suatu Pengenalan. UTM. Taburan popular: binomial. Regresi linear ringkas: gambarajah serak. ujian bagi kadar bila sample besar. Peristiwa tak bersandar. pengiraan kebarangkalian. eksponen dan normal. Petua Bayes. Pekali ketentuan R2. Jabatan Matemaik. Shufaat Ismail. Dewan Bahasa dan Pustaka STATISTIK UNTUK PENGURUSAN BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . RUJUKAN : 1. Taburan sut. Dewan Bahasa & Pustaka. 1994 2.

R. Prior to that.G. Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Hybels. (1997). New York: Arnold 3. Tamadun Islam & Fakulti Pengurusan Teknologi TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) . RUJUKAN : 1. and Weaver. Essex : Longman 2. UiTM Shah Alam 3. vocabulary and sentence structure RUJUKAN : 1. Boston: McGraw Hill 4. R. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Ensiklopedia Tamadun Melayu. Prentice-Hall UMA 1162 SINOPSIS : Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. they will learn how to collect data using questionnaires. Aminuddin Ruskan al-Dawamy. J.al). Davies. students will also be trained to polish up their skills in narrative and descriptive essays using accurate grammar. Bridge that Gap.W. (1996). Ellis. (1998). DBP 2. Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia.S. (et. Ismail Mahmood (ed). Isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Communicating Effectively. (1998). T. Wiley. Progress Report and Analytical Report. Communication for Engineering Students. Communicating in the Real World.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMB 1042 PRA SYARAT : SINOPSIS : TECHNICAL WRITING UMB 1052 (EFFECTIVE COMMUNICATION) This course introduces students to report writing skills needed at tertiary level. Pusat Pendidikan Islam. and Wrigley. transferred into graphic forms and presented orally and in writing. The data collected will be analyzed. S. 1987. Communication for Engineeers. (1997). In order to do this. Cina dan India. Tamadun Islam & Tamadun Alam Melayu Serta Sembangannya Kepada Dunia.L. Students will learn basic report writing skills like writing Proposals. Mohd Taib Osman dll. Unit Tamadun Islam. H. Wan Abdullah Hj.

Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. Skudai. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform.(1995) The Art of Public Speaking. Lucas. 2. Mahyuddin Hj. Inc. Yahaya. M. RUJUKAN : 1. Universiti Teknologi Malaysia 4. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. McGraw-Hill.S. W. Samuels. (2000) Technical Writing: A Practical Approach. (1989) The Technical Writing Process. New York. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. Oxford University Press UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. 3. KOKURIKULUM II ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Fakulti Pengurusan Teknologi . Students will be exposed to insights and skills in English that are most relevant to them in their tertiary studies and academic work. library. (1998) Tamadun Islam. writing as well as speaking and listening skills in English. New York.E. Besides that students will also be trained to refine their skills in expository writing. Bhd UMB 1011 SINOPSIS : English for Academic Purposes devotes its contents to fulfilling students’ academic requirements such as the acquisition of reading. New Jersey.S. S. Problem Based Learning (PBL) approach will also be integrated all though the teaching and learning of the course. Pfeiffer. note taking.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Melayu (TITAS 1).

“Human Resource Management”. dan Byars L. pemasaran dan masyarakat. Dessler G. Irwin. promosi jualan dan perhubungan awam. strategi komunikasi pemasaran bersepadu. strategi keluaran dan perkhidmatan. Penstafan Organisasi. Memahami Kesatuan Sekerja. “Human resource Management”. Inc. pasaran pengguna dan kelakuan pengguna. peruncitan dan pemborongan. McGraw Hill 2. pasaran perniagaan dan kelakuan membeli perniagaan. pembangunan keluaran baru dan strategi kitaran hayat keluaran. persekitaran pemasaran global. Peranan Strategik seorang Pengurusan Sumber Manusia. (1998). 6th. pengiklanan. Inc 4. 6th. perancangan strategik dan proses pemasaran. Prentice Hall 3. (2000). and Robbins S. pemasaran langsung dan pemasaran atas-talian. saluran pengagihan dan pengurusan logistik. F. (1999). A. PRINSIP PEMASARAN Fakulti Pengurusan Teknologi . RUJUKAN : 1. Rue W. Irwin. McGraw Hill BPA 1052 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas pemasaran dan pengurusan pemasaran. penyelidikan pemasaran dan system maklumat. John Wiley & Sons. Quality of Life. pemetakan pasaran. L. 9th. pasaran antarabangsa.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 1042 SINOPSIS : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurus sumber manusia sepatutnya mahir dalam pengurusan organisasi seperti. Edition. “Managing Human Resources: Productivity. Di antaranya adalah pemasaran dalam dunia yang dinamik. L. Latihan dan Pembangunan Pekerja. jualan peribadi dan pengurusan jualan. penentuan harga keluaran.Hak Kesamarataan Peluang Pekerjaan. strategi persaingan. “Human Resource Management”. Pampasan Pekerja. Edition. Cascio W. penyasaran dan peletakan untuk kelebihan berdayasaing. P. New York. International. Decenzo D. (2003). Edition. Edition. Profits” 5th.

PRINSIP KEWANGAN BPA 1033 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . William and Keown. Universiti Utara Malaysia.” Prentice Hall Pearson Education Malaysia Sdn Bhd 2. “Marketing: Connecting with Customers. ed. “Principles of Marketing. “Prinsip Pemasaran – Kotler & Armstrong. 2.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. (1999) “Basic Financial Management”. penilaian projek dan belanjawan modal serta pengurusan modal kerja. Graham. Randall G. Scott.” Prentice Hall BPA 1063 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini meliputi analisis penyata kewangan. konsep asas kewangan. “Essentials of Business Finance” McGraw Hill. 3. J. (2002). Peirson. Joel F. Prentice Hall International. (2005) “Fundamentals of Financial Management” Ninth Edition.” South Western: Thomson Learning 4. Rob and Howard. Martin. RUJUKAN : 1. “Prinsip Pengurusan Kewangan”. New Jersey 4.. (2002). New Jersey: Prentice Hall 3. Brigham.” 9th. Jr. John D. The Dryden Press. Faizah Ismail dan Nasruddin Zainuddin (2000). Faudziah Zainal Abidin. David F. “Principles of Marketing. Kotler. Brown. Harrel G. (2000). Philip and Armstrong. Arthur J. Eugene and Houston. pengiraan kos modal. Petty. Gary (2001). Norjaya Mohd Yasin. Ahmad Azmi Mohd Ariffin. Peter (1997).

tatasusunan. Prentice Hall. 1999 4. gelung for. Penggunaan fungsi. jenis-jenis data. 1998 Fakulti Pengurusan Teknologi . Byron S. RUJUKAN : 1. 2001 3. “Programming with C”. UTM. “Modul Pengaturcaraan Kejuruteraan C”. Gottfried. KUiTTHO. struktur dan penuding. Sejarah dan evolusi bahasa pengaturcaraan. switch. Baharudin Mohamed. “Pengaturcaraan C”. Marini Abu Bakar et al. dan operasi input dan output. Pengaturcaraan berstruktur dan kawalan: gelung while. Mc Graw Hill.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 1022 SINOPSIS : PENGATURCARAAN KOMPUTER Untuk memberi pengenalan kepada konsep pengaturcaraan melalui penggunaan bahasa paras tinggi seperti C. if-else. 1990 2. Nor Haizan Mohamed Radzi. “Pengaturcaraan C”.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

B. 1992. sehubungan dengan itu. Peristiwa 13 Mei 1969 dan konsep perpaduan nasional dalam konteks etnisiti.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER I UMS 1122 SINOPSIS : Masyarakat Malaysia boleh dianggap dari segi analitikalnya sebagai sebuah sistem sosial yang mempunyai strukturnya sendiri. Sistem sosial di Malaysia diwarnai dengan fungsi dua hala yang berterusan antara kelompok etnik dan setiap individu warganya. Aziz Deraman.W. Perlembagaan Malaysia dianggap institusi tunjang yang menstruktur sistem sosialnya. 2000. Iktisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. Dalam perbincangan ini akan diliputi tema pembinaan bangsa Malaysia. RUJUKAN : 1. London. Andaya. wilayah dan pendekatan Islam berkaitan budaya dan hubungan etnik. pembangunan ekonomi. Pembentukan Perlembangaan sebagai kontrak sosial. kursus ini akan membincangkan dua perkara besar yang membantu kita memahami sistem sosial Malaysia dan bagaimana hubungan etnik ini diatur.Y. Ahmad Esa. Dalam sejarah pembentukan sistem sosial Malaysia yang cukup kompleks. Khairul Azman HMS dll. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. 1979. Kuala Lumpur HUBUNGAN ETNIK Fakulti Pengurusan Teknologi . Macmillan 2. kursus ini akan membincangkan beberapa konsep utama yang menjadi alat analisis dalam perbincangan yang meliputi kursus ini. iaitu dari zaman pra-kolonial ke zaman dan seterusnya ke era pasca kolonial. Pertama. KL. yang terkandung di dalamnya pelbagai institusi yang mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. kursus ini membincangkan secara kronologi pembentukan sistem sosial Malaysia. 1982. & Andaya. Johor 3. Kedua. Arena Ilmu 4. A History of Malaysia. L. Masalah Perpaduan Nasional. Chew Hock Thye.

dan penggunaan dan software yang betul. www. Pengenalan: Perubahan Semulajadi Dunia IT dan Masyarakat.html BPA 2073 SINOPSIS : Terdapat empat (4) bahagian dalam mana teknologi maklumat dapat membantu proses pengurusan. dan menganalisa daripada pelbagai lokasi dan format. Bono. Edward De Bono Supermind Pack: Expand Your Thinking Power With Strategic & Mental Exercise. Techniques in Innovation.ca/docs/policy/cels/el4. Some of the areas covered throughout the course are: Thinking Skills.sasked. Memahami IT dan Keperluan dalam Pengurusan serta Memperbaiki Proses Membuat Keputusan. www. menyalurkan. Through Problem Base Learning (PBL) approach.com/creative 4. RUJUKAN : 1.sk. Pengurus bergantung kepada sistem maklumat bari memperolehi. www. Edward De. Problem Solving Skills. 1998.com 3. Techniques in Creativity. students will be exposed to various creativity and problem solving techniques.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMC 1022 SINOPSIS : CREATIVITY AND INNOVATION This course focuses on developing creative individuals who will eventually think strategically. creatively and critically. DK Publishing Incorporated 2. The knowledge and skills acquired throughout the course will later be applied by the student in solving problems and making decisions in the future. kepada kebaikan dan keburukan. Fakulti Pengurusan Teknologi . Seminar and Case Studies.virtualsalt.gov. Bahagian Hardware berfokus hardware 1: Produktiviti Personal dan Operasi Perniagaan and software – menggunakan IT bagi tugas personal. Kerja dan Keseluruhan Organisasi. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN Bahagian 2: Intergrasi Perniagaan Komponen-komponen penting dalam Pengurusan Sistem Maklumat.jpb.

Course Technology. (1999). Bahagian 4: Rekabentuk dan Mengurus Sistem Maklumat Bagaimana system maklumat direkabentuk dan dibina. L. RUJUKAN : 1. Mc Graw Hill 3. Wesley 4. and Anderson D. RUJUKAN : 1. Yolles M. “Management Information System: Solving Business Problems within Information Technology”. (2000). “Management Of Technology: The key To Competitiveness and Wealth Creation”. (2000). Effy O. (1998).. “Handbook of Technology Management”. Strategi Perniagaan Dan Strategi Teknologi. Harrison N. Faktor-Faktor Kritikal Dalam Mengurus Teknologi. Perancangan Teknologi Dan Pemindahan Teknologi. Edition. McGraw Hill 3. “Technology Management: Text and International Cases”. H. serta peranan pengurus dalam proses pembangunan. Prentice Hall BPA 2083 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Teknologi. McLeod R. (1996). “Management Information System”. Edition.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Bahagian 3: Keputusan dan Model Penekanan kepada kepentingan model dalam pengurusan. Proses-Proses Dalam Inovasi Teknologi. 2nd. Khalil. Kalpakjian S. (2002). Dayasaing. (2002). 3th. Mc Graw Hill International Edition 2. “Management Information System”. alat IT bagi membantu keputusan. (2000). “Manufacturing Engineering and Technology”. Kitaran Hayat Teknologi. bermula dengan model-model asas. “Management Information Systems”. dan Samson N. Prentice Hall PENGURUSAN TEKNOLOGI Fakulti Pengurusan Teknologi . Mc Graw Hill 4. Peranan Teknologi Dalam Penghasilan Kekayaan. Post G. T. V. Gaynor G. Thomson Learning 2. Irwin.

M. Penyelesaian Masalah Secara Kreatif.S. Pengaturcaraan Integer. (1976) “Teaching Thinking”.” 9th edition SouthWestern 4.S. Pengaturcaraan bukan linear II. “An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making. Sweeney. “Data Models and Decision: The Fundamental of Management Science.A. R. deBono. Keputusan Kriteria berbilang.. T. Barker. (2000). “Introduction to Management Science. (1996) “Creativity for Managers “. deBono. (2000). Jonathan (2000)..Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2032 SINOPSIS : KREATIVITI DAN INOVASI Kemahiran Berfikir.J. Aplikasi Kemahiran.J. B. New Jersey: Prentice Hall 2. Edward. Edward. (1970) “Lateral Thinking”. Hillier. RUJUKAN : 1. G.” 9th edition South-Western College Pub 3. Pelanduk BPB 2043 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada sains pengurusan. (1999). Pengaturcaraan Linear: Penyelesaian secara berkomputer dan analisis sensitiviti.” New York: McGraw-Hill SAINS PENGURUSAN I BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Alan.R. dan Lieberman. Penguin Books 2. Bertsimas. (2002). D dan Freund. RUJUKAN : 1. “Maximize Your Memory”. D. Model aliran rangkaian dan pengurusan projek. Pengaturcaraan linear: Contoh-contoh model. Penguin Books 4. Reader’s Digest 3. D. Hillier. Transportation dan masalah ‘Assignment’. dan Williams.W. “Introduction to Management Science”. F. Anderson. Hancock. 6th edition. Pengaturcaraan linear: Model perumusan dan penyelesaian secara grafik. Kaedah penyelesaian Simplex. Taylor.

(2001). S. New York : McGraw-Hill 3. “Organizational Behavior. A.L. kepuasan kerja dan personaliti. J. Motivasi dan aplikasi konsep motivasi. (2000). RUJUKAN : 1.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2053 PRASYARAT : SINOPSIS : GELAGAT ORGANISASI BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) Pengenalan kepada gelagat organisasi. Kreitner.” 3rd edition. dan Quick. sikap. Realities and Challenges. R. dan Glinow. D.L. Perubahan organisasi dan Pengurusan stress. Asas gelagat kumpulan. McShane. Kuasa dan politik. Robbins. “Organizational Behavior. Persepsi dan pembuatan keputusan.” 9th edition. nilai. Ohio: SouthWestern College Publishing Fakulti Pengurusan Teknologi . (1999). Konflik dan perundingan. Nelson. Budaya organisasi. ”Organizational Behavior: Foundation.” 5th edition.A.P. Reka bentuk tugas. dan Kinicki. asas gelagat individu. S.C. M.” New York: Mc Graw-Hill 4. Memahami pasukan kerja. (2001). “Organizational Behavior.V. New Jersey: Prentice Hall 2.

Pengurusan sumber dan bahan. RUJUKAN : 1. Pemilihan projek. Pengauditan projek dan Penamatan projek. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. Pemantauan projek. Ahmad Esa. Pengorganisasian projek. Fakulti Pengurusan Teknologi KENEGARAAN MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR PENGURUSAN PROJEK BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) . Perancangan projek. Dasar Pendidikan. Arena Ilmu BPA 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pengurusan projek. masyarakat dan nilai/ norma termasuk sistem kerajaan/ ketamadunan Melayu tradisional. Johor Bahru 3. penubuhan dan dasar luar Malaysia. budaya. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia 2. Abu ‘Urwah (1990) Konsep-konsep Umum Islam. Kuala Lumpur 2. Pengawalan projek. Di samping itu kursus ini juga menyentuh dasardasar pembangunan sosio-ekonomi dalam Rancangan Malaysia seperti Dasar Ekonomi Baru. Ahmad Esa. Johor Bahru 4. Pelan Induk Perindustrian. jihad. Aziz Deraman. perlembagaan. Beberapa proses yang berlaku dalam pembentukan sebuah negara juga disentuh seperti imperialisme Barat/ Timur. Pengurusan kewangan projek. kemerdekaan. masyarakat majmuk. KL. Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Wawasan. Dasar Sains dan Teknologi/ Teknologi Maklumat. Dasar Pembangunan Nasional. Pustaka Salam.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER II UMS 1113 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi pengertian Negara/ negara bangsa. (1992) Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. kerajaan dan politik. Anggaran projek. nasionalisme.

Hisrish (2002). Disiplin dan Teori Keusahawanan. Entrepreneurship. Joyce (2000). Pembinaan Rancangan Perniagaan. “Project Management in Construction.” New York: John Willey & Sons 3. 5th Ed. USA 4. Ia akan menjadi asas kepada pelajar ke arah pendekatan menjadi seorang Usahawan Cemerlang untuk merealisasikan dirinya sebagai ahli korporat yang berjaya dengan memiliki rangkaian perniagaan yang luas. Industri Francais dan Pembangunan.” New York: John Willey & Sons 2. Isu-isu Dalam Keusahawanan. “Construction Project Management. Gould. Mc Graw Hil. Meredith dan Samuel J. USA 3. Keusahawanan. a Managerial Approach. UiTM 2. Prentice Hall. Pengurusan Perniagaan Kecil dan Sederhana. Small Business Entrepreneurship. Roberts D. Scheduling and Controlling. Matapelajaran yang dianjurkan adalah merangkumi Takrif Usahawan dan Keusahawanan. Peraturan dan Kemudahan Sokongan Perniagaan. New Jersey. Jr. Federick E. Model dan Etika Keusahawanan Islam. Penerbit UM Fakulti Pengurusan Teknologi .. MEDEC. Harold Kerzner (2001) “Project Management. (2000).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Bentuk. Nancy E. RUJUKAN : 1.” United Kingdom: Blackwell Science 4. Mantel. MEDEC (2001). Jack R. Lavern S. “Project Management. Urlacher (1999). Noraini Ibrahim (2000). Anthony Walker (1999). a System Approach to Planning.” New Jersey: Prentice Hall BPA 2102 PRA SYARAT : KEUSAHAWANAN BPA 1022 (PRINSIP MATAPELAJARAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) SINOPSIS : Mata pelajaran ini akan memberi tumpuan kepada teori-teori persekitaran sebenar dan amalan keusahawanan.

pengukuran piawai dan pemeriksaan pengukuran. “Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach To Manufacturing Technology. Kimpalan arka. Pengeluaran logam ferus. Anderson David Ray. Bonini Charles P.” 9th. Mc Graw Hill 4. Katsundo H. “Quantitative Analysis For Management”. Ciri-ciri bahan. Bentuk. Alat-alat.dan Pasternack Barry A. Kaji logam serbuk. dan Williams Thomas A. Jr. Kimpalan gas oksigen. “An Introduction To Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making”. Model Inventori. (2002). “Applied Management Science: Modeling. Pateri keras dan pematerian RUJUKAN : 1. Model-Waiting Line. Operasi-operasi sekunder. John Wiley 3. South Western 2. Pemampatan. Edition.” Prentice-Hall 2. Proses asas. Proses Keputusan Markovan. Pelbagai Kriteria Masalah Keputusan.. Sweeney Dennis J. “Manufacturing Engineering And Technology. (2000). Asas bentuk logam. Logam-logam and aloi-aloi. (2000).Hausman Warren dan Bierman Harold (1997). Prosesproses kerja panas. “Data Models And Decision: The Fundamental Of Management. dan Freud R. Pensinteran. Bertsimas D. Lawrence John A. Kimpalan rintangan. Production Management And Industrial Economics. (1996). Analisis Keputusan. (2000).” Taylor and Francis Publishers Fakulti Pengurusan Teknologi TEKNOLOGI PENGELUARAN . Proses-proses kerja sejuk.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2063 PRA SYARAT : SINOPSIS : SAINS PENGURUSAN II BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Aplikasi Pengaturcaraan Linear. Jenis-jenis penuangan pasir. Asas penuangan logam. Penuangan pasir. Spreadsheet Analysis And Communication For Decision Making”. South-Western BPB 2073 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan pembuatan. Pembuatan serbuk. Proses-proses penyambungan. Kalpakjian S. RUJUKAN : 1.

Pemprograman Linear (pengenalan pemprograman linear.B (2000). masalah optimum ‘convex’. (1990). dual.Prentice Hall. USA: John Wiley.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3. algoritma optimum kekangan). (1989). London: McGraw Hills. kaedah simplex. Inc. “Total Quality Essentials: Key Elements. (1984).L. matrik dan ruang vektor sebenar.L dan Davis. “Quality Management: Introduction To Total Quality Management for Production Processing and Services”. D. Inc. Kawalan proses berstatistik (SPC) untuk mengawal kualiti. 2. Jerry Banks (1989). kekangan. Prinsip-prinsip penting Kualiti Menyeluruh. 3. Goetsch. Linbeck J. masalah kekangan ketaksamaan.R. RUJUKAN : 1. kaedah bukan simplex). BPB 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada Matematik (kaedah pembuktian dan tanda. Timings R. USA:. S. konsep geometri. 4. Pelbagai alat (tools) Kualiti Menyeluruh.” London: Longmans BPB 2083 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kualiti. Methodologies and Managing For Success”. “Principle of Quality Control and Reliablity”. RJ. E. 4th Edition. Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) PENGENALAN KEPADA PENGOPTIMUMAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) . “Manufacturing Technology. “Production and Operations Management”.E dan Ebert.” Prentice-Hall 4. Adam. Pengoptimumam Kekangan Bukan Linear (masalah kesamaan. Saru Singh Soin (1993). Prentice Hall Inc. transformasi. Para pelajar juga didedahkan dengan persampelan penerimaan jaminan kualiti dan analisis keboleharapan. elemen pembezaan kalkulus). “Manufacturing Technology.

.K. Winston (1995) Operations Research.P. Athena Scientific 3.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. (1997) Introduction to Linear Optimization. W. Prentice Hall 4.. 91996). “An Introduction To Optimization” John Wiley & Sons Fakulti Pengurusan Teknologi . Magnanti. J. J. Duxbury Press 2. Ahuja. Network Flows (1993): Theory. and Orlin. H. Chong E. Bertsimas D and Tsitsiklis. Applications and Algorithms. T. Algarithms and Applications. dan Zak S. R.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

RUJUKAN : 1. Themen Neu 1. German Grammar through Cartoons. Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons Ltd Fakulti Pengurusan Teknologi . K. Hartmut Aufderstrasse. tatabahasa. bercakap dan menulis. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. EPH Publishing (M) Sdn. asas perbendaharaan kata. Paul Roges. Bhd. Textbook. Workbook. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi.L 2. bentuk ayat dan tulisan. bentuk ayat dan tulisan. Yeoh Sim Joo. Shi Yun. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. K. Hartmut Aufderstrasse. asas perbendaharaan kata. 1998. 1998. Meunchen: Max Hueber Verlag 3. 1995. Bhd. 2002. bercakap dan menulis. Alles klar. membaca. Sdn.L UMG 1312 BAHASA JERMAN BAHASA ASING UMM 1312 BAHASA MANDARIN ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jerman. tatabahasa. RUJUKAN : 1. 1987.. Themen Neu 1. 2002. Lehrwek fuer Deutsch als Fremdsprache. membaca.L 3. Bhd. Liang An Xiang.. K. Malaya Books Suppliers Co.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER I UM* 1312 ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Mandarin. EPH Publishing (M) Sdn. Muenchen: Max Hueber Verlag 2.

bercakap dan menulis. Japanese Conversation for Beginners (1995) Bonjinsha. membaca. bentuk ayat dan tulisan. tatabahasa. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Hollym International Corp 3. Tokyo University of foreign Studies 3. tatabahasa. Minna No Nihongo Cassete Tape (1998) 3A Corporation. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Korean 2 (1993) Seoul Nation University Korea.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMJ 1312 BAHASA JEPUN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jepun. RUJUKAN : 1. Reading and Writig in Japanese for Beginners (2000) ALC Press Japanese Textbook Series 4. RUJUKAN : 1. Dong-As New Little English Dictionary (1981) Fakulti Pengurusan Teknologi . bercakap dan menulis. Shin Nihongo no Kiso 1 (2001) Kogawa: 3A Corporation Tokyo The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 2. Japan UMK 1312 BAHASA KOREA ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Korea.T Park. Language Research Institute 4. Tokyo Japan Japanese Language Center for International Students. Korean 1 (1993) Seoul National University Korea Language Research Institute 2. asas perbendaharaan kata. bentuk ayat dan tulisan. asas perbendaharaan kata. membaca. Speaking Korean Revised Edition Book 1 (1994) Francis Y.

tatabahasa. Batu Pahat. SGEL educacion. th. a complete program In intermediate Spanish/Olga Gallego. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. John Wiley. Nieves Garcia and Jesus Sanchez. KUiTTHO. Pustaka Aman Press 4. 2005: Vamos A Aprender Espanol Lengua Extranjera. 1981. B. Abdul Hamid Redwan. 1995. Fernandez. Concepcion 4. RUJUKAN : 1. Espana 2. bercakap dan menulis. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Carmen Salazar. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. membaca. Nivel Elemental. asas perbendaharaan kata. Kota Bharu. Hoboken. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. membaca. Salina Husain. 2004: Avanzado : gramatica espanola y lectura/Sara L. Al-Lughah al-Arabiyyah. Kuala Lumpur. bentuk ayat dan tulisan. Kursus Bahasa Arab. bercakap dan menulis. Nuhu Bahasa Arab: Pustaka Aman Press 3. 1995: Espanol 2000. Pelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Bukan Arab. Johor 3. Ahmad Hassan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMR 1312 BAHASA ARAB Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Arab. asas perbendaharaan kata. De la Vega. Percetakan Watan UMP 1312 BAHASA SEPANYOL ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Sepanyol. T. bentuk ayat dan tulisan. Speedy Self Study System 2. Ahmad Hassan. NJ Fakulti Pengurusan Teknologi . Decimosexta edicion. Hashim Hanafiah. Godev: Mas alla de las palabras . RUJUKAN : 1. 1995. Singapura. Nivel Elemental. tatabahasa.

Gregoir. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Madras. Shah Alam UMF 1312 BAHASA PERANCIS ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Perancis. Feder Chris et. et al. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. India 3. (1997). Jacky et Cridlig. Nesemalar. Kementerian Pendidikan Malaysia. 1984: Language . 1996. 2nd.W. bentuk ayat dan tulisan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Paris:HACHETTE F. Le Nouveau Bescherelle Complete Guide 12 000 French Verbs. Method de francais: café’ Crème 1. Kuala Lumpur 4. Principles and Practice and Practice. membaca. Girardet. C. 1995: ELT Methodology. Bhd. Jean-Marie. Kaneman-Pougatch. bentuk ayat dan tulisan. Paris: LIBRAIRIE HATIER 3. Scott. Maia et al. Edition.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMT 1312 BAHASA TAMIL Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa India. Manogaran.L. Tamil akara1. bercakap dan menulis. L. Beach. 4. Hatier. asas perbendaharaan kata. (1995). tatabahasa.. Massia et al. R. Pareanthamar. asas perbendaharaan kata. Jaya Bakti. 3.. 1997: Bahasa Tamil Thn. A. RUJUKAN : 1. membaca.E. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. 1992: Nalla Tamil Ezhuta Venduma. 1995. and Creamer. Method de francais: PANORAMA 1. Skills and Use. tatabahasa.K. Foresman and Company. bercakap dan menulis.. Orient Longman. RUJUKAN : 1. Paris: CLE International 2. Paris: CLE International Fakulti Pengurusan Teknologi . Illinios 2. Grammaire Progressive du Francais avec 500 exercicess. et al.

“Supervision: Concepts and Practices of Management”. memotivasi pekerja. dan Byars L. penilaian prestasi. Hilgert L. 7th Edition. menyesuaikan diri dengan perubahan dan tekanan. Bahagaian tiga pula menekan aspek proses pembangunan pekerja. R. New Jersey: Prentice Hall 3. Rue W. Bahagian satu meliputi peranan penyelia. Irwin. membuat keputusan secara kreatif dan berkesan. L. (2002). Edition. terdiri daripada kemahiran berkomunikasi. (2001). S. E. memahami kumpulan kerja.L. Bahagian lima peranan kawalan dalam membantu proses penyeliaan. 8th. iaitu terdiri kawalan kos dan pencegahan kemalangan dan keselamatan. Irwin. iaitu menyediakan latihan. “Effective Supervision: A Guidebook for Supervisors. menengani konflik. Team Leaders. Bahagian dua memberi penekanan kepada merancang dan kemahiran mengorganisasi. etika di tempat kerja. Jr. Thomson Learning Fakulti Pengurusan Teknologi . D. Bahagian empat berfokus kepada kemahiran dalam hubungan kemanusiaan. iaitu perancangan penyeliaan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 3112 PRA SYARAT : KEPIMPINAN & PENYELIAAN BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) SINOPSIS : Memberi pendedahkan kepada pelajar tentang kaedah dan teknik kemahiran kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan secara teori dan “hands-on” di tempat kerja. Edition. memimpin pekerja. and Work Coaches”. Upper Saddle River. RUJUKAN : 1. dan Leonard C. “Supervision: Key Link to Productivity”. “Supervision: Concepts and Skill-Building” 4th. McGraw-Hill 4. Certo C. McGraw Hill 2. (20020. SouthWestern College Publishing. mendelegasi dan mengorganisasi. Goetsch L. (2000).

. Stevenson W. Simulasi Sistem Operasi dan Pengeluaran RUJUKAN : 1. Penjadualan Jangka Pendek. Strategi Operasi Untuk Kelebihan Daya saing. A. (2000). D. (1998). Edition. Penjadualan Agregat. New York: McGraw-Hill Irwin Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) .J. Sistem Tepat Pada Masa (JIT). Inc 2.R. dan Thornhill. U. Creswell. RUJUKAN : 1. M.S. Inc 4. (2000). (2002) “Operations Management”. dan Schindler. “Research Methods For Business. Sekaran. New York: John Wiley & Sons. Senggaraan dan Kebolehpercayaan. 7th. J. Lewis. (2000). Pada minggu terakhir semester II .Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3102 SINOPSIS : PROJEK SARJANA MUDA I Setiap pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian ilmiah berkaitan bidang kajian Pengurusan Teknologi dalam pengkhususan sains pengurusan dan Pengeluaran dan Operasi di mana pada peringkat PSM I ini setiap pelajar perlu menyediakan cadangan kajian/projek. Perancangan Keperluan Bahan (MRP).K.W. Pengurusan Rantai-Bekalan. Strategi Proses dan Perancangan Kapasiti.” California : Sage Publications. New York: McGraw-Hill BPB 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Operasi dan Pengeluaran (Produktiviti). New Jersey: Prentice Hall 3.N. Strategi Lokasi. Pengurusan Inventori.” 7th edition. Saunders. Peramalan. “Business Research Methods.pelajar dikehendaki mempersembahkan cadangan kajian dalam seminar PSM untuk tujuan penilaian.” 3rd edition. P.” 2nd edition. Cooper. Model Pengangkutan. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. P.

Schiano (1998). United States 4. Akta Kilang dan Jentera. Ray August and William T. Models and Behavior”. pengukuran kerja. Policies and Practices”. Margo E. UndangUndang Kontrak. dan Sanders N. “Cyber Law: Text and Cases”. perancangan dan rekabentuk kemudahan.K.R. Jr. “Operation Management”. Malayan law Journal Sdn Bhd. (2001). Prentice Hall BPB 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Konsep Undang-Undang Malaysia. D. Undang-Undang Tort. Ferrera. Kontrak Jual-Beli. D’Cruz (1998). konsep-konsep asas statistik. Agensi.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. KEJURUTERAAN INDUSTRI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) UNDANG-UNDANG INDUSTRI BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) Fakulti Pengurusan Teknologi .N. “Production and Operations Management: Concepts. Reder. Kuala Lumpur 2. Duston Ayadurai (1996). South-Western Publishing. Sumber Undang-Undang Malaysia. dan Ebert R. Reid R. “A Practical Guide To Malaysian Labour Laws”. dan Brunt D. Gerald R. “Manufacturing Operations and Supply-Chain Management”. Thompson Learning 3. Undang-Undang Syarikat. kawalan inventori. M. Berita Publishing Sdn Bhd. Undang-Undang Instrumen Boleh-Niaga. Undang-Undang Perkongsian. Stephen D. “Industrial Relations in Malaysia: Law and Practice”. kajian kaedah. Prentice Hall BPB 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan dan sejarah kejuruteraan industri. Sistem Perundangan Malaysia. (1989).J. Harta Intelektual RUJUKAN : 1. SewaBeli dan Insurans.E. Undang-Undang Tanah. John Wiley & Sons Inc 4. kawalan pengeluaran dan kawalan kualiti. “Employment Relations: Continuity and Change. Ed Rose (2001). Lichtenstein. kejuruteraan serentak. Taylor D. (2002). Kuala Lumpur 3. Adam E. ergonomik.

” 3rd edition. R (2000). “Risk Management”. D and Mark. UK: McGraw-Hill Trade 3. (1995). April 2. 2. Models and Analysis. B. “Facilities Risk Management”.R. “Introduction to Industrial and Systems Engineering. Chapman & Hall 4. Terminologi dalam pengurusan risiko. Alat-alat pengurusan risiko. Meredith J. No 4. M. Mengurus jenis-jenis risiko II. Fischhoff. Proses-proses pengurusan risiko. McGraw-Hill Professional Publishing 4. UK: Facilities. “The management of Operations: A Conceptual Emphasis. (1994). (1983). Crouhy. ELEKTIF I BPF 3073 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada risiko.” John Wiley. al. WU B. K. Mewujudkan informasi yang berguna. Doherty.” Addison-Wesley. “Acceptable Risk”.A (2000). “Manufacturing System Design And Analysis. et. C. Mengurus jenis-jenis risiko I.A. Cambridge: Cambridge University Press PENGURUSAN RISIKO BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Alexender. “Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk”. (1994). RUJUKAN : 1. Galai. 3. Turner W. Vol 10. Prentice Hall. Retrospek dalam proses pengurusan risiko: Perbincangan dan kajian kes. N. Membuat keputusan dalam mengurus risiko. (1992). “The Management of Manufacturing. Edward J.” 2nd edition. (1993).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1.

KL. Ekonomi Perindustrian. Fakta-fakta dalam Proses Penyediaan dan Pengembangan Perniagaan. Tahap Kemajuan Teknologi di Malaysia. DBP. Pertimbangan antara perhubungan dan intipati semasa bernegosiasi. DBP. Strategi dan taktik untuk negosiasi integratif: Pengurusan Yang Membina Terhadap Perbezaan. KL. Pembeku Komunikasi. Etika-etika negosiasi. 1. MEDEC. Percantuman dan Pengambilalihan Perniagaan. 4. Bias komunikasi dan kognitif : Negosiasi Secara Rasional. I1. Bhg. Strategi dan taktik untuk penawaran distributif : Kemenangan di dalam negosiasi. Anggapan Yang Benar Dan Salah Tentang Konflik Dan Negosiasi. Proses mengenal pasti. Kajian Penumpuan Pasaran Perniagaan. Keusahawanan dan Perniagaan. Persaingan Oligopoli. Bhg. Integrasi Menegak. Kontek sosial. Barjoyai Bardai (2000). Perancangan pra-negosiasi : Bagaimana merancang untuk strategi-strategi negosiasi. Mengkaji dan Memilih Peluang Perniagaan berdasarkan keadaan persekitaran dan geografi. Kuasa Percakapan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : PENGURUSAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN BPA 2101 (KEUSAHAWANAN) Pengenalan kepada Organisasi Perniagaan. 2. Teknik-teknik negosiasi. MEDEC (2001). KL. DBP. Asas Pembentukan Dasar Persaingan. Pilihan strategik. KEMAHIRAN NEGOSIASI BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) Fakulti Pengurusan Teknologi . Fatimah Said (1999). Pengiklanan. Persediaan untuk negosiasi. Keusahawanan. Keusahawanan dan Perniagaan. 3. UiTM Shah Alam. Konsep framing. Kemudahan Sokongan dan Bantuan teknikal. BPF 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan negosiasi: Menguruskan konflik. Peraturan dan Undangundang. Barjoyai Bardai (2000). Rahsiarahsia bagi negosiasi yang berkuasa. Mencari keseimbangan negosiasi. RUJUKAN : 1.

Negosiasi global.B. UK: Chapman & Hall. UK: Prentice Hall International Ltd. David M. Analisa Sensitiviti.L. Penguin Book. Perbezaan-perbezaan individu. 2nd Edition. John & Hanke (1994). USA BPF 4193 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Teknik Kuantitatif dan Statistik. Analisa Regresi Mudah. Gene Dilmore (1981). KAEDAH KUANTITATIF UNTUK PENYELIDIKAN BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Analisa Korelasi. Getting To Yes. New. “Statistics for Managers: Using Microsoft Excel”. Analisa Simulasi. 3rd Edition. Mark L. “Understanding Business Statistic”. RUJUKAN : 1. RUJUKAN : 1. Aplikasi probabiliti. USA 2. Taburan. York. Saunders and John W. Negotiation. Kebarangkalian. Roger Fisher and William Ury (1991). David M. Analisis Ramalan/ Time Series Analysis dan Analisis Jaringan. “Quantitative Techniques in Real Estate Counselling”. 4. Curwin and Slater (1991). David S (1997). UK: Lexington Books. Analisa Regresi Berganda.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Negosiasi berkumpulan. Analisis Tren Permukaan. 3. Aplikasi MRA dalam harta tanah. Irwin Professional Publishing. Roy J. 3rd edition. “Quantitative Methods for Business Decision”. Lewicki. Irwin/McGraw-Hill. Analisis Pokok Pemutusan. 2. Minton (1999).

J. Shepard. (2001).D. Isu-Isu Etika. and Podolny J. Saloner. 8th Editon. Wheelen. Membina Laman Web e-Dagang.A. A. New York: John Wiley & Sons 2. Boston: Mc Graw-Hill Irwin 4. New Jersey: Prentice Hall 3. menggunakan kajian kes. penilaian dan kawalan. Pemasaran Di Web. Konsep Dan Model e-Dagang. Fred R. Upper Saddle River. “Strategic Management Business Policy”. “Strategic anagement Concepts and Cases”. Thompso. Industri E-DAGANG BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . and Hunger. David. and Strickland. A. (2001). (2001). Keselamatan Dan Encryption. New Jersey: Prentice Hall BPB 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : Revolusi e-Dagang. (1999). “Strategic Management”. Teori pengurusan strategic akan memberi penekanan kepada perancangan dari misi yang ditentukan dan perkembangan matlamat melalui perlaksanaan. A.L. 7th Editoin. Konsep Pemasaran eDagang.. Infrastrastruktur e-Dagang.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER II BPA 3123 PRA SYARAT : PENGURUSAN STRATEGIK BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) SINOPSIS : Kursus ini akan mengintegrasikan semua fungsi perniagaan. 12th Edition. Social Dan Politik Dalam e-Dagang. RUJUKAN : 1.J. “Strategic Managemen Concepts and Cases”. Upper Saddle River. System Bayaran e-Dagang. T. pelajar akan menganalisis keputusan pengurusan dan merangka strategi untuk perniagaan. G. Komunikasi Pemasaran e-Dagang.

Lawrence John dan Tidwell Alan. John Wiley & Sons.” 2nd edition. dan Schindler. Pada minggu terakhir semester. Inc 3. New York: John Wiley & Sons. pelajar akan membentangkan dapatan akhir daripada kajian yang telah dijalankan dalam seminar PSM II.K. John Wile & Sons. Fisher Jo-anner. John Wiley & Sons Inc BPB 3154 PRA SYARAT : SINOPSIS : Di peringkat PSM II ini pelajar dikehendaki menyediakan laporan lengkap projek sarjana muda . D. (2001). Dillon Tharam dan Chang Elezabeth. (2001). (2000). “E-Commerce: Fundamental and Applications”. P. dan Traver C. Laudon K. “Business Research Methods. Inc 4..N. A.” 3rd edition. New Jersey: Prentice Hall 3.” California : Sage Publications. (1998). Addison-Wesley 2.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Perkhidmatan Atas Talian . Lawrence Elaine. Inc 2. Sekaran. Creswell. "E-Commerce Security". “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. B2B e-Commerce: Supply Chain Management And Collaborative Commerce. Chan Henry.S. Lewis.K. New York:McGraw-Hill PROJEK SARJANA MUDA II PROJEK SARJANA MUDA I Fakulti Pengurusan Teknologi . P. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. (1998). Corbitt Brian. G. Cooper. (2000). “Internet Commerce: Digital Models For Business”. Inc 4. “Research Methods For Business. RUJUKAN : 1. J. dan Thornhill. Saunders. “E-Commerce: Business. Technology And Society”. U. RUJUKAN : 1. Lee Raymond. M.R. C.W.” 7th edition. Ghosh A. Penilaian PSM II adalah berdasarkan kepada tahap pencapaian kajian penyelidikan atau produk yang telah dihasilkan. (1998). (2000).

Konsep-konsep awal syarikat korporat.G. Pentadbiran Antarabangsa : Pentadbiran korporat menuju kearah global. dan Reitsch A. Mercu kejayaan syarikat korporat. dan Keating B (2001). Wilson J. Syarikat-syarikat korporat dan kerajaan. (1988). Evolusi struktur korporat. Business Forecasting. PENTADBIRAN KORPORAT BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Fakulti Pengurusan Teknologi .E. Pemisahan diantara pemilikan dan kawalan. Pemegang saham: Pemilik. Konsep-konsep awal pemilik.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3163 PRA SYARAT : SINOPSIS : SIMULASI DAN PERAMALAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Matapelajaran ini akan memberi kefahaman mengenai pengertian peramalan dan jenis-jenis peramalan yang dipraktiskan. Janacek G. Nilai Pasaran. Makridakis S. Pentadbiran korporat di Jepun dan Jerman. H. (1993). Simulation. Individu dan hak-hak korporat. Jenayah korporat. Application. Bank Dunia dan G7. Syarikat-syarikat global. Forecasting: Methods and Applications. 3rd Edition John Wiley & Sons 2. Definisi. Nilai Wang Tunai. Hanke J. Business Forecasting. Kuasa korporat dan prestasi korporat. dan Swift L. Matapelajaran ini dimantapkan lagi dengan tugasan amali dengan menggunakan perisian untuk melaksanakan simulasi berbantu komputer. Ellis Horwood LImired BPB 3172 PRA SYARAT : SINOPSIS : Konsep syarikat korporat: Definisi. Tujuan sebuah syarikat korporat. Times Series: Forecasting. 4th edition McGraw Hill/Irwin 4. RUJUKAN : 1. Keadaan seimbang: Paradigma Cadbury. Di samping itu memperkenalkan kaedah yang digunakan dalam proses peramalan. SC Wheelright & RJ Hyndman (1998). Unsur-unsur mustahak struktur korporat. 6th edition Prentice Hall 3.

“Marketing Strategy. New York: Irwin McGraw-Hill 2.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. mengurus dan melaksanakan program pemasaran. Jain Subbash C. harga dan program pemasaran.J. Cohen. Stephen S. dan Minow N. Hartline. O. Upper Saddle River. R. “Marketing Planning & Strategy.” Fort Worth: Harcourt College Publishers 3. RUJUKAN : 1.. A. Monks. Jr. “Harvard Business Review On Corporate Governance.ed. (2001). “Directors’ Duties And Corporate Governance. “Marketing Planning. dan pengurusan pemasaran. dan Boyd. Michael D.” Sweet & Maxwell Asia 4. (2001). G.” New York: Blackwell Publishers 2.” Boston: Harvard Business School Press 3. Salmon W. “Corporate Governance. merekabentuk dan membangunkan strategi pemasaran. Lucas and George H. “Strategic Marketing. (2000).” 6th.C. “Corporate Governance And Globalization. (2002).” UK: Edward Elgar Publishing Limited ELEKTIF II BPF 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pemasaran. Kotler. Gavin (2000).. Philip. Aiman Nariman (2001). David W. kajian kes dan kertas projek berkumpulan. (2000). keputusan pemasaran yang merangkumi jenama dan barisan keluaran. Fernell. NJ: Prentice Hall Inc PEMASARAN STRATEGIK BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi .” Millennium Edition. penganalisaan peluang-peluang pasaran. Craven. Mohd. (2001).” Singapore: South-Western College Publishing Thomson Learning 4. Sulaiman. hubungkait dengan perancangan strategik organisasi.

Pengurusan Kewangan Antarabangsa. Isuisu pembiayaan perniagaan berasaskan teknologi. Penilaian pengabungan. Struktur organisasi antarabangsa. RUJUKAN : 1. Pasaran tukaran asing. 2001. International Business by John J. Campurtangan kerajaan dalam perdagangan. Isu-isu perundangan perniagaan sedunia. Penilaian asset dan pengurusan portfolio. Penjelasan bagi pelaburan terus asing. “Principles of Corporate Finance” New York: McGraw-Hill KEWANGAN KORPORAT BPA 1033 (PRINSIP PERAKAUNAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Evolusi sistem matawang antarabangsa. 2001 BPF 4153 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kewangan dan pengurusan kewangan. Teori-teori perdagangan antarabangsa.. and Myers. Integrasi ekonomi kawasan dan kesan-kesannya. Stewart C. (2001). Pasaran modal antarabangsa. RUJUKAN : 1. Teori struktur modal. Daya penukaran matawang. Corak-corak pelaburan terus asing. Richard A. Kos Modal. International Business: A Competitiveness Approach by Frank Bartels. Impot dan Expot. Brealey. Belanjawan modal. al. Kaedah-kaedah penggalakkan dan pengawalan perdagangan. Jenis-jenis sistem ekonomi. Polisi dividen. Risiko politik. Analisa penyata kewangan. Ramalan keperluan kewangan. Strategi dan perancangan antarabangsa. Rangka-kerja Hofstede. Penyatuan dan pengambilalihan. Bagaimana kadar tukaran mempengaruhi aktiviti-aktiviti perniagaan. Prentice-Hall. Sistem politik. Wild et. Published by Prentice-Hall. Komponen kebudayaan. 2.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : PERNIAGAAN ANTARABANGSA BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Apakah kebudayaan dalam perniagaan?.

kesihatan. firma dan organisasi yang telah dipilih oleh pelajar daripada senarai tempat latihan yang telah dikeluarkan oleh pihak fakulti. Philippatos. Setiap pelajar akan dinilai oleh penyelia dari jabatan masing-masing dan juga oleh organisasi di mana ia ditempatkan.” Massachusetts: Allyn Bacon 3.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. and Plath. Buku Panduan Latihan Industri Fakulti dan Jabatan LATIHAN INDUSTRI Fakulti Pengurusan Teknologi . “Lectures On Corporate Finance. D. Bossaerts. pelajar akan didedahkan dari segi sistem pengurusan dan penyeliaan yang sistematik dalam bidang kerja yang berkaitan bagi membolehkan pelajar menimba. membina dan memperbaiki kemahiran sedia ada mereka. RUJUKAN : 1. Pelajar juga akan diberi bimbingan dari aspek keselamatan.” 2nd ed. Peter L. Ben Bunnally. “Cases In Finance. George C. (2001). (1991). Anthony. etika dan persekitaran kerja. and Odegaard. North Carolina: McGraw Hill 4. (1997). “Financial Management –text and cases. William W. Dalam program latihan industri ini. dan Sihler.” California: World Scientific TAHUN 3 SEMESTER III BPB 3184 SINOPSIS : Pelajar diperlukan menjalani latihan industri dalam bidang pengurusan teknologi untuk 10 minggu di syarikat. Jr. Bernt Arnt.