Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

Ringkasan Mata Pelajaran yang ditawarkan oleh fakulti [Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dgn Kepujian]

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1 SEMESTER I BSM 1813 SINOPSIS : Ketaksamaan. Matematik: pengait, jadual benar, hujah. Kombinatorik: sample, pilihatur, gabungan, pemilihan. Vektor dalam R3. Operasi pada vektor. Matriks: operasi baris permulaan, penyelesaian persamaan linear, matriks songsang, rantai Markov. Pengaturcaraan linear: pendekatan geometrik, kaedah simpleks, kedualan. Pembezaan: teknik terbitan, kadar perubahan, masalah maksimum dan minimum. Pengamiran: penggantian-u, luas. Kamiran ganda dua. RUJUKAN : 1. Anton, Howard & Rorres, Chris. Elementry Linear Algebra with Applications, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, 1992 2. Barnet, Raymond. Applied Mathematics, 7th editon, Prentice Hall, New Jersey 2000 3. Berkey, D.D & Blanchard. Paul. Calculus (3th ed). Saunders College Publishing New York. 1992 4. Goodman, A.w. & Ratti, J.S. Finite Mathematics With Application. IMacmillan Publishing New York. 1979 UMA 1132 SINOPSIS : Kursus ini menerangkan tentang konsep Islam yang merangkumi Akidah, Syariah dan Akhlak. Skop perbincangannya meliputi Rukun Islam, Rukun Iman dan Ihsan. Penumpuan juga diberikan terhadap asas-asas Islam yang menekankan konsep Tauhid, konsep Ibadah dan konsep Akhlak. Kursus ini juga menjelaskan tentang dasardasar Islam (maqasid al-syariah) dan hubungannya dengan akhlak, di samping membincangkan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan akhlak. RUJUKAN : 1. Abdul Rahman I.Doi, (1995), Undang-undang Syariah, terjemahan Rohani Abdul Rahim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Fakulti Pengurusan Teknologi

MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN

PENGAJIAN ISLAM

It will also include writing of meeting documents. Ahmad Khamis. Contemporary Ethical Theories. Kuala Lumpur. Sulaiman Haji Yasin. Moral. The Early Development of Islamic Jurisprudence. 1961. 1986. 1999. (1970). Aplikasi dan Permasalahan. Emphasis is given on mastery of using verbal and nonverbal skills as well as skills in using appropriate visual aids in oral presentations. Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi. JPM 4. (Dr. Citadel Press UMB 1052 SINOPSIS : This course focuses on developing students’ delivery of speech in oral interactions and presentations confidently. Kumpulan Budima 2. aspek moral dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. New York. Penghantar Aqidah. Kuala Lumpur. Teori. Falsafah Etika. Mohd. Ahmad Hassan. RUJUKAN : 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka UMA 1142 SINOPSIS : Pengenalan kepada konsep moral. Harun Din. Students will also be taught to anticipate and deal with questions and comments orally during question and answer sessions. Binkeley. Mohd Nasir Omar. Manusia Dan Islam. Penerbitan UTM 3. 1994. (1990). Moral dalam pekerjaan dan akhirnya isu moral semasa. Johor Bharu. (1988). Perbandingan Islam dan Barat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4.). This course is also for students to acquire the knowledge and skills necessary for conducting and participating in meetings. Luther J. Islamabad: Islamic Research Institute 3. Mohd Janib Johari. Teori moral Barat serta nilai-nilai murni agama besar di dunia. Students will be guided from the preparatory stage right up to the final stage of delivery. EFFECTIVE COMMUNICATION PENGAJIAN MORAL Fakulti Pengurusan Teknologi .Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2.

Davies. 1998. Abdul Aziz Hussin. Penawaran wang dan sistem perbankan. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. Communicating Effectively. Di antaranya adalah pengenalan kepada ekonomi. Communication for Engineering Students. keanjalan permintaan dan penawaran. 1997. teori gelagat pengguna. Communication for Engineers. Bridge that Gap. Prentice-Hall UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. Ellis. Norzilah Hj Aziz. H. permintaan agregat. permintaan. (2000). kadar bunga dan keluaran: analisis dan dasar. wang.” Penerbit Universiti Utara Malaysia 2. T. kadar bunga keseimbangan dan polisi kewangan. Wiley. Essex : Longman 2. Anizah Md Ali dan Zalina Mohd. New York : Arnold 3. S. penawaran agregat dan inflasi. J. Communicating in the Real World.G.L. (1989) “Ekonomi Mikro dan Makro. R. BPA 1013 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas mikroekonomi dan makroekonomi.W. peranan kerajaan dan komponen. Boston : McGraw Hill 4. konsep asas dan masalah asas ekonomi. R. kos pengeluaran.” Dewan Bahasa Pustaka EKONOMI KOKURIKULUM I Fakulti Pengurusan Teknologi . Hybels. penawaran dan keseimbangan pasaran.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Makroekonomi: objektif. penentuan keseimbangan pendapatan Negara dan permintaan agregat. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. permintaan wang. Jamal Ali. inflasi dan pengangguran. RUJUKAN : 1. teori gelagat pengeluar. teori firma dan struktur pasaran. “Prinsip Ekonomi. and Weaver. 1996. 1987. and Wrigley.S.

“Contemporary Management.” Pelanduk Publuctions 4. sejarah pengurusan. Penyata Kewangan. Gary. Tunai dan Kawalan Tunai. D. Robbins. mengurus persekitaran. C. (2001). (1995). R. S. E.. Kawalan: Asas kawalan. pengurusan sumber manusia dan mengurus perubahan.A. PRINSIP PERAKAUNAN PRINSIP PENGURUSAN Fakulti Pengurusan Teknologi . etika dan tanggungjawab sosial. Lembaran Kerja. Melengkapkan Kitaran Perakaunan. (2001).A. (1997). “Economics Principles and Practices” Mc Graw Hill BPA 1022 SINOPSIS : Pengenalan: Pengenalan kepada pengurusan. Solutions and the Road Ahead. “Fundamental of Management: Essential. R. perancangan dan pengurusan strategik Pengorganisasian: Struktur organisasi. Liabiliti Semasa. Kawalan Dalaman dan Jurnal Khas. “Management. Memproses Maklumat Perakaunan. Pelarasan Akaun. kepimpinan. J.” 4th edition.L. New Jersey: Prentice Hall 2. G. dan Hill. Inventori. Robbins. Perancangan: Pembuatan keputusan. M.W.L.” New York: Mc Graw-Hill 4. Operasi Perkilangan dan Peniaga Tunggal dan Perkongsian. ”Management.M. Kepimpinan: Motivasi. Perakaunan Perniagaan Barangniaga. dan Coulter. dan Decendo. RUJUKAN : 1.” 3rd edition. New Jersey: Prentice Hall 3.” 7th edition. (2002).P. “Malaysia and the K-Economy Challenges. N.P. Aset Jangka Panjang. komunikasi dan kumpulan. Jones. Fort Worth: Dryden Press BPA 1033 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Perakaunan. Daft. Akaun dan Nota Belumterima. Menganalisis dan Merekod Urusniaga. (1998). Concepts And Applications.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3. S. George. David.C.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Frank and Sandster. teks. Word dan Power Point. RUJUKAN : 1. buka dan simpan fail. Pakej grafik: Adobe Photoshop: asas. “Perakaunan Awalan” Kuala Lumpur: Pearson Education Malaysia Sdn.. imej. Ohio: Sounth-Western College Publishing 4. M (1987). Access: Pembinaan fail. “Business Accounting 1”. pembinaan direktori. Md 3.” NJ: Prentice Hall 4. UK: Prentice Hall 2. Weygandt. salinan fail. K. Alan (2002). “Accounting: Concepts and Application” Cincinnati. Albrecht. Pakej asas: Excel. Kieso. et. Laura Lemay “Teach Yourself Web Publishing with THML in a week. Tanenbaum. Bhd BPB 1012 SINOPSIS : Arahan asas Sistem Pengoperasian: MS DOS dan Windowa. Fred.al (1996). pemformatan disket. Frank J. hapus. Jerry J. AS (1996). imej web dan multimedia. “Computer Networks. Steve. Donal E and Kimmel Paul D (2002). jadual. PERISIAN DAN APLIKASI KOMPUTER Fakulti Pengurusan Teknologi . “Computer Organization” Computer Science Press. Andrews. “Acconuting Principles” New York: John Wiley & Sons 3. salin dan fungsi lain. Shaari Isa (2001). Skousen.R. W. Derfler. J. Wood. Rockville. “How Networks Work” California: ZD Press. James D (1996). salin.” 2. and Stice.

Petua Bayes. ujian bagi satu atau dua varians. Shufaat Ismail. 1994 2.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 1 SEMESTER II BSM 1823 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kebarangkalian: peristiwa ringkas dan majmuk. Fungsi penjana momen. Selang keyakinan bagi min. Momen cantum. poisson. Dewan Bahasa & Pustaka. eksponen dan normal. Kuala Lumpur. Fungsi ketumpatan kebarangkalian. Regresi linear ringkas: gambarajah serak. kaedah kuasa dua terkecil. Bantuan perisian bagi pengiraan. Korelasi dan kovarians bagi taburan tercantum. Kaedah Kuantitatif Suatu Pengenalan. Taburan binomial. ANAVA: Pengenalan Satu hala. ujian kerawakan data. Dewan Bahasa dan Pustaka STATISTIK UNTUK PENGURUSAN BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Kebarangkalian bersyarat. Penganggaran: penganggaran titik dan selang keyakinan. ujian bagi beza antara dia min. ujian bagi kadar bila sample besar. Jangkaan dan varians. Ujian hipotesis: ujian hipotesis bagi min bila sample besar/kecil. Taburan sut. ujian mengenai kecerunan garis regresi dan pintasan. Pensampelan: taburan pensampelan bagi min. Statistik dan Kebarangkalian Untuk Ahli Sains & Jurutera. Amir Hussin Baharuddin. Jabatan Matemaik. Statistik Awalan. Taburan popular: binomial. Pekali ketentuan R2. RUJUKAN : 1. Gambarajah pokok. Taburan. – Siri Nota Kuliah. Pembolehubah rawak. ruang sample. 1984 3. dan poisson sebagai pendekatan bagi taburan normal. beza di anara dua min dan bagi kadaran. (Cetakan Awal). Fungsi taburan tercantum. Peristiwa tak bersandar. pengiraan kebarangkalian. UTM. Wadpole – Mayer.

Tamadun Islam & Tamadun Alam Melayu Serta Sembangannya Kepada Dunia. Unit Tamadun Islam. students will also be trained to polish up their skills in narrative and descriptive essays using accurate grammar. Aminuddin Ruskan al-Dawamy. Mohd Taib Osman dll. H. Boston: McGraw Hill 4. (1998). and Weaver. Ellis. (1996). Ismail Mahmood (ed). Prentice-Hall UMA 1162 SINOPSIS : Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. (1998). RUJUKAN : 1. Pusat Pendidikan Islam.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMB 1042 PRA SYARAT : SINOPSIS : TECHNICAL WRITING UMB 1052 (EFFECTIVE COMMUNICATION) This course introduces students to report writing skills needed at tertiary level. (1997). J.al). Communicating Effectively. Isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. R. (et. UiTM Shah Alam 3. they will learn how to collect data using questionnaires. transferred into graphic forms and presented orally and in writing.W. Wiley. DBP 2. Communication for Engineering Students. Cina dan India. Bridge that Gap. (1997). Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Prior to that. S. Ensiklopedia Tamadun Melayu. vocabulary and sentence structure RUJUKAN : 1.G. Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia. 1987. Davies. Progress Report and Analytical Report. Essex : Longman 2. Students will learn basic report writing skills like writing Proposals. T. The data collected will be analyzed. R. In order to do this. Tamadun Islam & Fakulti Pengurusan Teknologi TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) . Communicating in the Real World.S.L. Hybels. and Wrigley. New York: Arnold 3. Wan Abdullah Hj. Communication for Engineeers.

3.S. Bhd UMB 1011 SINOPSIS : English for Academic Purposes devotes its contents to fulfilling students’ academic requirements such as the acquisition of reading. New Jersey. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Pfeiffer.E. New York. Universiti Teknologi Malaysia 4.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Melayu (TITAS 1). Oxford University Press UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. Yahaya. Lucas. writing as well as speaking and listening skills in English. (1989) The Technical Writing Process. (2000) Technical Writing: A Practical Approach. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. Skudai. Besides that students will also be trained to refine their skills in expository writing. 2. New York.S. (1998) Tamadun Islam. S. W. Students will be exposed to insights and skills in English that are most relevant to them in their tertiary studies and academic work. Samuels. library. RUJUKAN : 1. Problem Based Learning (PBL) approach will also be integrated all though the teaching and learning of the course. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. Inc. note taking.(1995) The Art of Public Speaking. KOKURIKULUM II ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Fakulti Pengurusan Teknologi . M. McGraw-Hill. Mahyuddin Hj.

John Wiley & Sons. 9th. “Human Resource Management”. Memahami Kesatuan Sekerja. (2003). penyelidikan pemasaran dan system maklumat. pembangunan keluaran baru dan strategi kitaran hayat keluaran. PRINSIP PEMASARAN Fakulti Pengurusan Teknologi . jualan peribadi dan pengurusan jualan. and Robbins S. McGraw Hill 2. persekitaran pemasaran global. Rue W. Cascio W. Edition. penentuan harga keluaran. strategi persaingan. strategi keluaran dan perkhidmatan. 6th. Irwin. Irwin. F. Profits” 5th. pasaran pengguna dan kelakuan pengguna. International. 6th. pasaran perniagaan dan kelakuan membeli perniagaan. peruncitan dan pemborongan. (2000). pasaran antarabangsa. Inc. pemasaran langsung dan pemasaran atas-talian.Hak Kesamarataan Peluang Pekerjaan. “Human Resource Management”. Decenzo D.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 1042 SINOPSIS : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurus sumber manusia sepatutnya mahir dalam pengurusan organisasi seperti. perancangan strategik dan proses pemasaran. Edition. promosi jualan dan perhubungan awam. L. Penstafan Organisasi. Peranan Strategik seorang Pengurusan Sumber Manusia. Dessler G. Edition. A. pengiklanan. RUJUKAN : 1. strategi komunikasi pemasaran bersepadu. pemasaran dan masyarakat. L. Edition. “Managing Human Resources: Productivity. Inc 4. P. McGraw Hill BPA 1052 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas pemasaran dan pengurusan pemasaran. saluran pengagihan dan pengurusan logistik. Pampasan Pekerja. (1999). New York. “Human resource Management”. Quality of Life. Di antaranya adalah pemasaran dalam dunia yang dinamik. (1998). pemetakan pasaran. dan Byars L. Latihan dan Pembangunan Pekerja. Prentice Hall 3. penyasaran dan peletakan untuk kelebihan berdayasaing.

Jr. penilaian projek dan belanjawan modal serta pengurusan modal kerja. J. Peirson. Brown.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. The Dryden Press. (2000). New Jersey 4.” Prentice Hall Pearson Education Malaysia Sdn Bhd 2. (2002). New Jersey: Prentice Hall 3. Martin. Prentice Hall International. Faizah Ismail dan Nasruddin Zainuddin (2000). PRINSIP KEWANGAN BPA 1033 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . William and Keown.” Prentice Hall BPA 1063 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini meliputi analisis penyata kewangan. Scott. “Prinsip Pengurusan Kewangan”. Joel F. Ahmad Azmi Mohd Ariffin. Philip and Armstrong. ed. Norjaya Mohd Yasin. “Marketing: Connecting with Customers. RUJUKAN : 1. John D. “Essentials of Business Finance” McGraw Hill. David F. pengiraan kos modal.” 9th.. Rob and Howard. Graham. Kotler. (1999) “Basic Financial Management”. Randall G. “Prinsip Pemasaran – Kotler & Armstrong. Gary (2001). Petty. 3. 2.” South Western: Thomson Learning 4. Eugene and Houston. konsep asas kewangan. Harrel G. Peter (1997). Arthur J. (2005) “Fundamentals of Financial Management” Ninth Edition. “Principles of Marketing. Universiti Utara Malaysia. (2002). Brigham. “Principles of Marketing. Faudziah Zainal Abidin.

Prentice Hall. “Pengaturcaraan C”. Byron S. Pengaturcaraan berstruktur dan kawalan: gelung while. dan operasi input dan output. Nor Haizan Mohamed Radzi. Baharudin Mohamed. “Programming with C”. if-else. switch. “Modul Pengaturcaraan Kejuruteraan C”. struktur dan penuding. tatasusunan. Mc Graw Hill. UTM. 1999 4. “Pengaturcaraan C”. Marini Abu Bakar et al. Penggunaan fungsi. KUiTTHO.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 1022 SINOPSIS : PENGATURCARAAN KOMPUTER Untuk memberi pengenalan kepada konsep pengaturcaraan melalui penggunaan bahasa paras tinggi seperti C. 2001 3. Gottfried. 1990 2. 1998 Fakulti Pengurusan Teknologi . Sejarah dan evolusi bahasa pengaturcaraan. RUJUKAN : 1. gelung for. jenis-jenis data.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

kursus ini akan membincangkan dua perkara besar yang membantu kita memahami sistem sosial Malaysia dan bagaimana hubungan etnik ini diatur. Sistem sosial di Malaysia diwarnai dengan fungsi dua hala yang berterusan antara kelompok etnik dan setiap individu warganya. Macmillan 2. Peristiwa 13 Mei 1969 dan konsep perpaduan nasional dalam konteks etnisiti.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER I UMS 1122 SINOPSIS : Masyarakat Malaysia boleh dianggap dari segi analitikalnya sebagai sebuah sistem sosial yang mempunyai strukturnya sendiri. Masalah Perpaduan Nasional. Iktisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. B. 1979. Kuala Lumpur HUBUNGAN ETNIK Fakulti Pengurusan Teknologi . & Andaya. kursus ini akan membincangkan beberapa konsep utama yang menjadi alat analisis dalam perbincangan yang meliputi kursus ini. Aziz Deraman. Dalam sejarah pembentukan sistem sosial Malaysia yang cukup kompleks. kursus ini membincangkan secara kronologi pembentukan sistem sosial Malaysia. KL. Chew Hock Thye. wilayah dan pendekatan Islam berkaitan budaya dan hubungan etnik. iaitu dari zaman pra-kolonial ke zaman dan seterusnya ke era pasca kolonial. Ahmad Esa. Johor 3. sehubungan dengan itu. Andaya. 2000. Dalam perbincangan ini akan diliputi tema pembinaan bangsa Malaysia. London. pembangunan ekonomi. 1992. yang terkandung di dalamnya pelbagai institusi yang mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Perlembagaan Malaysia dianggap institusi tunjang yang menstruktur sistem sosialnya. Pembentukan Perlembangaan sebagai kontrak sosial.W. 1982.Y. L. Khairul Azman HMS dll. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Arena Ilmu 4. A History of Malaysia. Kedua. Pertama. RUJUKAN : 1.

1998. Bahagian Hardware berfokus hardware 1: Produktiviti Personal dan Operasi Perniagaan and software – menggunakan IT bagi tugas personal. kepada kebaikan dan keburukan.jpb. The knowledge and skills acquired throughout the course will later be applied by the student in solving problems and making decisions in the future. Edward De Bono Supermind Pack: Expand Your Thinking Power With Strategic & Mental Exercise. dan penggunaan dan software yang betul. www. Techniques in Innovation.sk. RUJUKAN : 1. DK Publishing Incorporated 2. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN Bahagian 2: Intergrasi Perniagaan Komponen-komponen penting dalam Pengurusan Sistem Maklumat. Through Problem Base Learning (PBL) approach. Kerja dan Keseluruhan Organisasi.ca/docs/policy/cels/el4. menyalurkan. www. Edward De. Some of the areas covered throughout the course are: Thinking Skills. Fakulti Pengurusan Teknologi . Pengurus bergantung kepada sistem maklumat bari memperolehi. dan menganalisa daripada pelbagai lokasi dan format. Seminar and Case Studies. students will be exposed to various creativity and problem solving techniques. creatively and critically.com 3. Problem Solving Skills.gov. www. Bono.sasked. Techniques in Creativity.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMC 1022 SINOPSIS : CREATIVITY AND INNOVATION This course focuses on developing creative individuals who will eventually think strategically. Pengenalan: Perubahan Semulajadi Dunia IT dan Masyarakat.html BPA 2073 SINOPSIS : Terdapat empat (4) bahagian dalam mana teknologi maklumat dapat membantu proses pengurusan.com/creative 4.virtualsalt. Memahami IT dan Keperluan dalam Pengurusan serta Memperbaiki Proses Membuat Keputusan.

dan Samson N. Khalil. V. Edition. McGraw Hill 3. Wesley 4. Yolles M. H. “Handbook of Technology Management”. Peranan Teknologi Dalam Penghasilan Kekayaan. “Management Information Systems”. “Management Information System: Solving Business Problems within Information Technology”. (2000). Bahagian 4: Rekabentuk dan Mengurus Sistem Maklumat Bagaimana system maklumat direkabentuk dan dibina. Proses-Proses Dalam Inovasi Teknologi. Effy O. (2002). “Management Information System”.. (2000). Post G. Kitaran Hayat Teknologi. bermula dengan model-model asas. Strategi Perniagaan Dan Strategi Teknologi. Kalpakjian S. (1999). Thomson Learning 2. Edition. Faktor-Faktor Kritikal Dalam Mengurus Teknologi. RUJUKAN : 1. “Management Information System”. Gaynor G. Course Technology. “Technology Management: Text and International Cases”. Dayasaing. (2000). T. Irwin. “Management Of Technology: The key To Competitiveness and Wealth Creation”. and Anderson D. Prentice Hall PENGURUSAN TEKNOLOGI Fakulti Pengurusan Teknologi . Prentice Hall BPA 2083 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Teknologi. 2nd. Perancangan Teknologi Dan Pemindahan Teknologi. Mc Graw Hill International Edition 2. Mc Graw Hill 4. L. Mc Graw Hill 3. Harrison N. serta peranan pengurus dalam proses pembangunan. McLeod R.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Bahagian 3: Keputusan dan Model Penekanan kepada kepentingan model dalam pengurusan. (2002). alat IT bagi membantu keputusan. “Manufacturing Engineering and Technology”. (1996). RUJUKAN : 1. 3th. (1998).

S. Pengaturcaraan Linear: Penyelesaian secara berkomputer dan analisis sensitiviti. “Data Models and Decision: The Fundamental of Management Science. “Maximize Your Memory”. Pengaturcaraan linear: Contoh-contoh model. (2002).S. “Introduction to Management Science”. (2000).” 9th edition SouthWestern 4. Pelanduk BPB 2043 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada sains pengurusan. Pengaturcaraan linear: Model perumusan dan penyelesaian secara grafik. Hillier.J. D. D. “Introduction to Management Science. New Jersey: Prentice Hall 2. (1970) “Lateral Thinking”. M. (2000).A. Aplikasi Kemahiran. Hillier. D dan Freund. (1976) “Teaching Thinking”.. (1996) “Creativity for Managers “. deBono.” 9th edition South-Western College Pub 3. Penguin Books 4. Kaedah penyelesaian Simplex. “An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making. Jonathan (2000). Sweeney. Keputusan Kriteria berbilang. Taylor. Barker. Hancock. Penguin Books 2. 6th edition. G.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2032 SINOPSIS : KREATIVITI DAN INOVASI Kemahiran Berfikir. Anderson. Edward. R. Penyelesaian Masalah Secara Kreatif. Bertsimas. Alan. RUJUKAN : 1. F. dan Williams. deBono. Reader’s Digest 3. Model aliran rangkaian dan pengurusan projek.J..W. Pengaturcaraan bukan linear II. dan Lieberman. (1999).R. T.” New York: McGraw-Hill SAINS PENGURUSAN I BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Transportation dan masalah ‘Assignment’. Edward. Pengaturcaraan Integer. RUJUKAN : 1. B.

” 5th edition.” New York: Mc Graw-Hill 4.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2053 PRASYARAT : SINOPSIS : GELAGAT ORGANISASI BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) Pengenalan kepada gelagat organisasi. “Organizational Behavior. Perubahan organisasi dan Pengurusan stress. Asas gelagat kumpulan. ”Organizational Behavior: Foundation. Robbins. Persepsi dan pembuatan keputusan. M.” 3rd edition.” 9th edition. Nelson. S. Reka bentuk tugas. Memahami pasukan kerja. Motivasi dan aplikasi konsep motivasi. Konflik dan perundingan. “Organizational Behavior.L. Kreitner. nilai. dan Quick. “Organizational Behavior. Ohio: SouthWestern College Publishing Fakulti Pengurusan Teknologi . New Jersey: Prentice Hall 2. S. Kuasa dan politik. D.V. (2001). dan Kinicki. asas gelagat individu. (2000). sikap. dan Glinow.A. R. (1999).L. (2001).C. RUJUKAN : 1. New York : McGraw-Hill 3. McShane. A. J. kepuasan kerja dan personaliti.P. Realities and Challenges. Budaya organisasi.

penubuhan dan dasar luar Malaysia. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia 2. Johor Bahru 4. KL. Pengorganisasian projek. RUJUKAN : 1.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER II UMS 1113 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi pengertian Negara/ negara bangsa. Pengurusan sumber dan bahan. Johor Bahru 3. (1992) Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Pengauditan projek dan Penamatan projek. jihad. nasionalisme. Pemantauan projek. Ahmad Esa. Abu ‘Urwah (1990) Konsep-konsep Umum Islam. Dasar Sains dan Teknologi/ Teknologi Maklumat. Pengurusan kewangan projek. Di samping itu kursus ini juga menyentuh dasardasar pembangunan sosio-ekonomi dalam Rancangan Malaysia seperti Dasar Ekonomi Baru. Kuala Lumpur 2. masyarakat dan nilai/ norma termasuk sistem kerajaan/ ketamadunan Melayu tradisional. Perancangan projek. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. Pelan Induk Perindustrian. Dasar Pendidikan. masyarakat majmuk. Arena Ilmu BPA 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pengurusan projek. Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Wawasan. kerajaan dan politik. Dasar Pembangunan Nasional. Ahmad Esa. kemerdekaan. Pengawalan projek. Anggaran projek. perlembagaan. Pustaka Salam. Beberapa proses yang berlaku dalam pembentukan sebuah negara juga disentuh seperti imperialisme Barat/ Timur. Fakulti Pengurusan Teknologi KENEGARAAN MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR PENGURUSAN PROJEK BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) . budaya. Aziz Deraman. Pemilihan projek.

” New York: John Willey & Sons 3. “Project Management. Keusahawanan. “Construction Project Management. USA 3. Lavern S. Peraturan dan Kemudahan Sokongan Perniagaan. 5th Ed. Mantel. Matapelajaran yang dianjurkan adalah merangkumi Takrif Usahawan dan Keusahawanan. a Managerial Approach. MEDEC (2001).” New Jersey: Prentice Hall BPA 2102 PRA SYARAT : KEUSAHAWANAN BPA 1022 (PRINSIP MATAPELAJARAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) SINOPSIS : Mata pelajaran ini akan memberi tumpuan kepada teori-teori persekitaran sebenar dan amalan keusahawanan. Disiplin dan Teori Keusahawanan. Hisrish (2002). MEDEC. Ia akan menjadi asas kepada pelajar ke arah pendekatan menjadi seorang Usahawan Cemerlang untuk merealisasikan dirinya sebagai ahli korporat yang berjaya dengan memiliki rangkaian perniagaan yang luas. Nancy E.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. USA 4. “Project Management in Construction. Harold Kerzner (2001) “Project Management. a System Approach to Planning. Jack R. Mc Graw Hil. Roberts D. Small Business Entrepreneurship. Pembinaan Rancangan Perniagaan. Urlacher (1999). RUJUKAN : 1. UiTM 2. Gould. Meredith dan Samuel J. New Jersey.. Federick E. Isu-isu Dalam Keusahawanan.” United Kingdom: Blackwell Science 4. Anthony Walker (1999). (2000). Noraini Ibrahim (2000). Penerbit UM Fakulti Pengurusan Teknologi .” New York: John Willey & Sons 2. Jr. Pengurusan Perniagaan Kecil dan Sederhana. Prentice Hall. Joyce (2000). Entrepreneurship. Bentuk. Model dan Etika Keusahawanan Islam. Scheduling and Controlling. Industri Francais dan Pembangunan.

Analisis Keputusan. “An Introduction To Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making”. Kaji logam serbuk..Hausman Warren dan Bierman Harold (1997). Bentuk. dan Williams Thomas A. Pelbagai Kriteria Masalah Keputusan. Pensinteran. Proses-proses penyambungan. Asas penuangan logam. Mc Graw Hill 4. Katsundo H. “Quantitative Analysis For Management”. Kimpalan gas oksigen. Edition. (2000). Pemampatan. South Western 2. Kimpalan arka. (2000). Asas bentuk logam. Sweeney Dennis J. (1996). Prosesproses kerja panas. Production Management And Industrial Economics. Pembuatan serbuk. Pengeluaran logam ferus. South-Western BPB 2073 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan pembuatan. Alat-alat. (2000). Proses-proses kerja sejuk. Pateri keras dan pematerian RUJUKAN : 1. “Applied Management Science: Modeling. “Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach To Manufacturing Technology.” Prentice-Hall 2. Anderson David Ray.” Taylor and Francis Publishers Fakulti Pengurusan Teknologi TEKNOLOGI PENGELUARAN . pengukuran piawai dan pemeriksaan pengukuran. Lawrence John A. John Wiley 3. Model Inventori. RUJUKAN : 1. “Data Models And Decision: The Fundamental Of Management.dan Pasternack Barry A. Spreadsheet Analysis And Communication For Decision Making”. dan Freud R. Bonini Charles P. Proses asas. Model-Waiting Line. Kalpakjian S. Jr. Jenis-jenis penuangan pasir. Ciri-ciri bahan. Logam-logam and aloi-aloi. (2002). Proses Keputusan Markovan. Kimpalan rintangan. “Manufacturing Engineering And Technology. Penuangan pasir. Bertsimas D.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2063 PRA SYARAT : SINOPSIS : SAINS PENGURUSAN II BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Aplikasi Pengaturcaraan Linear. Operasi-operasi sekunder.” 9th.

4. RUJUKAN : 1.L. USA: John Wiley. Pemprograman Linear (pengenalan pemprograman linear. (1990). 4th Edition. “Production and Operations Management”. Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) PENGENALAN KEPADA PENGOPTIMUMAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) . masalah optimum ‘convex’. kaedah bukan simplex). Kawalan proses berstatistik (SPC) untuk mengawal kualiti. “Quality Management: Introduction To Total Quality Management for Production Processing and Services”. S. algoritma optimum kekangan).” London: Longmans BPB 2083 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kualiti.E dan Ebert. Inc.R. Prentice Hall Inc. D. Jerry Banks (1989). transformasi. Pengoptimumam Kekangan Bukan Linear (masalah kesamaan. “Manufacturing Technology. 2. matrik dan ruang vektor sebenar. kaedah simplex. Methodologies and Managing For Success”. (1989). “Manufacturing Technology.B (2000). Linbeck J.L dan Davis. elemen pembezaan kalkulus). Adam. USA:. “Total Quality Essentials: Key Elements. masalah kekangan ketaksamaan. 3. Para pelajar juga didedahkan dengan persampelan penerimaan jaminan kualiti dan analisis keboleharapan. kekangan. Timings R.Prentice Hall. konsep geometri. RJ. Saru Singh Soin (1993). Inc. dual.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3. Prinsip-prinsip penting Kualiti Menyeluruh. BPB 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada Matematik (kaedah pembuktian dan tanda.” Prentice-Hall 4. Pelbagai alat (tools) Kualiti Menyeluruh. (1984). “Principle of Quality Control and Reliablity”. Goetsch. E. London: McGraw Hills.

Network Flows (1993): Theory. Athena Scientific 3. Prentice Hall 4. J. W.K. H. J. (1997) Introduction to Linear Optimization. 91996). R.. Applications and Algorithms. Algarithms and Applications.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. dan Zak S. Winston (1995) Operations Research. “An Introduction To Optimization” John Wiley & Sons Fakulti Pengurusan Teknologi .. Chong E.P. Ahuja. T. Duxbury Press 2. and Orlin. Bertsimas D and Tsitsiklis. Magnanti.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

1998. Paul Roges. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. German Grammar through Cartoons. EPH Publishing (M) Sdn. 2002. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. asas perbendaharaan kata. bercakap dan menulis. Workbook. K. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. 1987. membaca. 2002.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER I UM* 1312 ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Mandarin. K. Hartmut Aufderstrasse. Malaya Books Suppliers Co. Lehrwek fuer Deutsch als Fremdsprache.L 2. EPH Publishing (M) Sdn. Yeoh Sim Joo. tatabahasa. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons Ltd Fakulti Pengurusan Teknologi . Alles klar. RUJUKAN : 1. Bhd. 1995. bentuk ayat dan tulisan. K.L UMG 1312 BAHASA JERMAN BAHASA ASING UMM 1312 BAHASA MANDARIN ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jerman.. bercakap dan menulis. Themen Neu 1. Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache.. membaca. Shi Yun. Meunchen: Max Hueber Verlag 3. Hartmut Aufderstrasse. RUJUKAN : 1. Bhd. Textbook.L 3. Muenchen: Max Hueber Verlag 2. Themen Neu 1. Liang An Xiang. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Bhd. asas perbendaharaan kata. tatabahasa. Sdn. bentuk ayat dan tulisan. 1998.

Japan UMK 1312 BAHASA KOREA ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Korea. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. membaca. bercakap dan menulis. bentuk ayat dan tulisan. Shin Nihongo no Kiso 1 (2001) Kogawa: 3A Corporation Tokyo The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 2. tatabahasa.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMJ 1312 BAHASA JEPUN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jepun. Korean 2 (1993) Seoul Nation University Korea. Tokyo Japan Japanese Language Center for International Students. RUJUKAN : 1. Speaking Korean Revised Edition Book 1 (1994) Francis Y. bercakap dan menulis. Hollym International Corp 3.T Park. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. asas perbendaharaan kata. Minna No Nihongo Cassete Tape (1998) 3A Corporation. membaca. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Language Research Institute 4. Japanese Conversation for Beginners (1995) Bonjinsha. bentuk ayat dan tulisan. Tokyo University of foreign Studies 3. Dong-As New Little English Dictionary (1981) Fakulti Pengurusan Teknologi . Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. asas perbendaharaan kata. Korean 1 (1993) Seoul National University Korea Language Research Institute 2. Reading and Writig in Japanese for Beginners (2000) ALC Press Japanese Textbook Series 4. RUJUKAN : 1. tatabahasa.

asas perbendaharaan kata. Nivel Elemental. Ahmad Hassan. B. KUiTTHO. Al-Lughah al-Arabiyyah. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. 1981. Batu Pahat. 1995. Nivel Elemental.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMR 1312 BAHASA ARAB Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Arab. Nuhu Bahasa Arab: Pustaka Aman Press 3. membaca. 1995: Espanol 2000. Espana 2. bercakap dan menulis. RUJUKAN : 1. Kota Bharu. Hashim Hanafiah. tatabahasa. Pelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Bukan Arab. 2005: Vamos A Aprender Espanol Lengua Extranjera. Singapura. Kuala Lumpur. membaca. asas perbendaharaan kata. Johor 3. tatabahasa. 1995. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. John Wiley. Salina Husain. Hoboken. Pustaka Aman Press 4. 2004: Avanzado : gramatica espanola y lectura/Sara L. Carmen Salazar. a complete program In intermediate Spanish/Olga Gallego. bentuk ayat dan tulisan. Nieves Garcia and Jesus Sanchez. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. bentuk ayat dan tulisan. Godev: Mas alla de las palabras . De la Vega. RUJUKAN : 1. Concepcion 4. Fernandez. NJ Fakulti Pengurusan Teknologi . SGEL educacion. Decimosexta edicion. th. Ahmad Hassan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. bercakap dan menulis. Abdul Hamid Redwan. Percetakan Watan UMP 1312 BAHASA SEPANYOL ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Sepanyol. Speedy Self Study System 2. T. Kursus Bahasa Arab.

et al. Bhd. 1995: ELT Methodology.. Girardet. 2nd. L. Tamil akara1. Paris: CLE International 2. R.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMT 1312 BAHASA TAMIL Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa India. tatabahasa. tatabahasa. Jaya Bakti. bercakap dan menulis. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. 1996. Hatier.E. 1995. bentuk ayat dan tulisan. bercakap dan menulis. membaca.. Massia et al. 4. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Jean-Marie. Paris: CLE International Fakulti Pengurusan Teknologi . Orient Longman. Nesemalar. and Creamer. membaca. Manogaran. Kuala Lumpur 4. Kaneman-Pougatch. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Jacky et Cridlig. asas perbendaharaan kata. Gregoir. Skills and Use. Method de francais: café’ Crème 1. Maia et al. Scott. Beach. Feder Chris et. RUJUKAN : 1. 1997: Bahasa Tamil Thn. Principles and Practice and Practice. Edition. Foresman and Company. (1997). India 3. et al.W. RUJUKAN : 1. C. Shah Alam UMF 1312 BAHASA PERANCIS ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Perancis.K. bentuk ayat dan tulisan. 1992: Nalla Tamil Ezhuta Venduma. Illinios 2.L. Grammaire Progressive du Francais avec 500 exercicess. Le Nouveau Bescherelle Complete Guide 12 000 French Verbs. 3. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. (1995). 1984: Language . Pareanthamar. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Paris: LIBRAIRIE HATIER 3.. asas perbendaharaan kata. Madras. Paris:HACHETTE F. Kementerian Pendidikan Malaysia. Method de francais: PANORAMA 1. A.

memimpin pekerja. Bahagian dua memberi penekanan kepada merancang dan kemahiran mengorganisasi. Bahagaian tiga pula menekan aspek proses pembangunan pekerja. “Supervision: Key Link to Productivity”. Edition. memahami kumpulan kerja.L. dan Leonard C.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 3112 PRA SYARAT : KEPIMPINAN & PENYELIAAN BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) SINOPSIS : Memberi pendedahkan kepada pelajar tentang kaedah dan teknik kemahiran kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan secara teori dan “hands-on” di tempat kerja. Irwin. 7th Edition. SouthWestern College Publishing. Bahagian satu meliputi peranan penyelia. “Effective Supervision: A Guidebook for Supervisors. menyesuaikan diri dengan perubahan dan tekanan. and Work Coaches”. memotivasi pekerja. Goetsch L. “Supervision: Concepts and Skill-Building” 4th. iaitu perancangan penyeliaan. Hilgert L. “Supervision: Concepts and Practices of Management”. mendelegasi dan mengorganisasi. New Jersey: Prentice Hall 3. E. Bahagian lima peranan kawalan dalam membantu proses penyeliaan. Thomson Learning Fakulti Pengurusan Teknologi . Irwin. etika di tempat kerja. Team Leaders. iaitu menyediakan latihan. Certo C. S. Upper Saddle River. (2001). 8th. McGraw Hill 2. RUJUKAN : 1. L. iaitu terdiri kawalan kos dan pencegahan kemalangan dan keselamatan. penilaian prestasi. (2000). D. R. McGraw-Hill 4. Jr. dan Byars L. (2002). (20020. terdiri daripada kemahiran berkomunikasi. menengani konflik. Rue W. Bahagian empat berfokus kepada kemahiran dalam hubungan kemanusiaan. membuat keputusan secara kreatif dan berkesan. Edition.

U. Inc 4.S. (2000). (1998). dan Schindler. Stevenson W. Model Pengangkutan..” 2nd edition.W.K.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3102 SINOPSIS : PROJEK SARJANA MUDA I Setiap pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian ilmiah berkaitan bidang kajian Pengurusan Teknologi dalam pengkhususan sains pengurusan dan Pengeluaran dan Operasi di mana pada peringkat PSM I ini setiap pelajar perlu menyediakan cadangan kajian/projek. “Research Methods For Business. (2000). “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Penjadualan Jangka Pendek. Strategi Proses dan Perancangan Kapasiti. Cooper. 7th. Sistem Tepat Pada Masa (JIT). P.N.” 7th edition. Inc 2. Senggaraan dan Kebolehpercayaan. Peramalan. P. Pengurusan Rantai-Bekalan. (2000).pelajar dikehendaki mempersembahkan cadangan kajian dalam seminar PSM untuk tujuan penilaian. (2002) “Operations Management”.” California : Sage Publications.J. Simulasi Sistem Operasi dan Pengeluaran RUJUKAN : 1. Saunders. New York: John Wiley & Sons. Sekaran. Perancangan Keperluan Bahan (MRP). Lewis. D. dan Thornhill. Strategi Lokasi. Pada minggu terakhir semester II . Strategi Operasi Untuk Kelebihan Daya saing.” 3rd edition.R. RUJUKAN : 1. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. New York: McGraw-Hill Irwin Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) . Creswell. Pengurusan Inventori. New York: McGraw-Hill BPB 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Operasi dan Pengeluaran (Produktiviti). New Jersey: Prentice Hall 3. A. J. Edition. Penjadualan Agregat. “Business Research Methods. M.

Kuala Lumpur 3. Ed Rose (2001). Prentice Hall BPB 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Konsep Undang-Undang Malaysia. “Operation Management”. Harta Intelektual RUJUKAN : 1. kawalan pengeluaran dan kawalan kualiti. “Manufacturing Operations and Supply-Chain Management”. United States 4. Sistem Perundangan Malaysia. Reder.K. Adam E. Kontrak Jual-Beli.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. kajian kaedah.R. “A Practical Guide To Malaysian Labour Laws”. South-Western Publishing. Undang-Undang Tanah. Akta Kilang dan Jentera. dan Brunt D. “Employment Relations: Continuity and Change. D. M.E. Sumber Undang-Undang Malaysia. Undang-Undang Perkongsian. Malayan law Journal Sdn Bhd. Kuala Lumpur 2. (2001). dan Sanders N. KEJURUTERAAN INDUSTRI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) UNDANG-UNDANG INDUSTRI BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) Fakulti Pengurusan Teknologi . Thompson Learning 3. UndangUndang Kontrak. ergonomik. “Cyber Law: Text and Cases”. Duston Ayadurai (1996). pengukuran kerja. perancangan dan rekabentuk kemudahan.J. Ferrera. Lichtenstein. D’Cruz (1998). Ray August and William T. Policies and Practices”. Undang-Undang Syarikat. Margo E. Models and Behavior”. kawalan inventori.Schiano (1998).N. Undang-Undang Instrumen Boleh-Niaga. Stephen D. Berita Publishing Sdn Bhd. Undang-Undang Tort. dan Ebert R. (2002). Gerald R. Prentice Hall BPB 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan dan sejarah kejuruteraan industri. kejuruteraan serentak. “Production and Operations Management: Concepts. John Wiley & Sons Inc 4. Agensi. “Industrial Relations in Malaysia: Law and Practice”. SewaBeli dan Insurans. (1989). Reid R. Taylor D. Jr. konsep-konsep asas statistik.

Doherty. Mewujudkan informasi yang berguna. Edward J. Fischhoff. K. “Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk”. McGraw-Hill Professional Publishing 4.” John Wiley. Alexender. 3. “The management of Operations: A Conceptual Emphasis. “Acceptable Risk”.A (2000). Vol 10. M. Proses-proses pengurusan risiko. (1994). Meredith J.” Addison-Wesley. UK: Facilities. April 2. Mengurus jenis-jenis risiko I. “The Management of Manufacturing. (1994). (1983).A. Galai. al. RUJUKAN : 1. Membuat keputusan dalam mengurus risiko. “Manufacturing System Design And Analysis. Alat-alat pengurusan risiko. Cambridge: Cambridge University Press PENGURUSAN RISIKO BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . “Risk Management”. 2. Prentice Hall. R (2000). Chapman & Hall 4. et. Mengurus jenis-jenis risiko II.R. No 4. N.” 3rd edition.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Terminologi dalam pengurusan risiko. UK: McGraw-Hill Trade 3. (1993). “Introduction to Industrial and Systems Engineering. C. (1995). ELEKTIF I BPF 3073 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada risiko. Crouhy. Turner W. B. (1992). D and Mark. Retrospek dalam proses pengurusan risiko: Perbincangan dan kajian kes.” 2nd edition. WU B. “Facilities Risk Management”. Models and Analysis.

Tahap Kemajuan Teknologi di Malaysia. BPF 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan negosiasi: Menguruskan konflik. Kontek sosial. Etika-etika negosiasi. Keusahawanan. Asas Pembentukan Dasar Persaingan. Kuasa Percakapan. Ekonomi Perindustrian. 2. UiTM Shah Alam. Keusahawanan dan Perniagaan. KEMAHIRAN NEGOSIASI BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) Fakulti Pengurusan Teknologi . Integrasi Menegak. Mencari keseimbangan negosiasi. Anggapan Yang Benar Dan Salah Tentang Konflik Dan Negosiasi. Proses mengenal pasti. Pembeku Komunikasi. DBP. Kajian Penumpuan Pasaran Perniagaan. KL.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : PENGURUSAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN BPA 2101 (KEUSAHAWANAN) Pengenalan kepada Organisasi Perniagaan. Fatimah Said (1999). KL. Teknik-teknik negosiasi. Peraturan dan Undangundang. DBP. MEDEC. DBP. Barjoyai Bardai (2000). Bias komunikasi dan kognitif : Negosiasi Secara Rasional. Pengiklanan. Persediaan untuk negosiasi. 3. Percantuman dan Pengambilalihan Perniagaan. MEDEC (2001). I1. Strategi dan taktik untuk penawaran distributif : Kemenangan di dalam negosiasi. Bhg. Pilihan strategik. Kemudahan Sokongan dan Bantuan teknikal. Persaingan Oligopoli. Rahsiarahsia bagi negosiasi yang berkuasa. Barjoyai Bardai (2000). Mengkaji dan Memilih Peluang Perniagaan berdasarkan keadaan persekitaran dan geografi. Strategi dan taktik untuk negosiasi integratif: Pengurusan Yang Membina Terhadap Perbezaan. Perancangan pra-negosiasi : Bagaimana merancang untuk strategi-strategi negosiasi. Bhg. 1. Fakta-fakta dalam Proses Penyediaan dan Pengembangan Perniagaan. Konsep framing. KL. 4. Keusahawanan dan Perniagaan. RUJUKAN : 1. Pertimbangan antara perhubungan dan intipati semasa bernegosiasi.

Kebarangkalian. UK: Chapman & Hall. Minton (1999). Irwin/McGraw-Hill. Analisis Tren Permukaan. RUJUKAN : 1. Analisa Regresi Mudah.L. Penguin Book. David M. “Quantitative Methods for Business Decision”. Roger Fisher and William Ury (1991). 3rd Edition. Roy J. Lewicki.B. New. Gene Dilmore (1981). Analisa Korelasi. Perbezaan-perbezaan individu. Saunders and John W. Aplikasi probabiliti. Mark L. Analisis Pokok Pemutusan. Aplikasi MRA dalam harta tanah. Analisa Sensitiviti. RUJUKAN : 1. KAEDAH KUANTITATIF UNTUK PENYELIDIKAN BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . “Understanding Business Statistic”. Irwin Professional Publishing. Analisa Simulasi. UK: Prentice Hall International Ltd. Negosiasi global. 3rd edition. Analisis Ramalan/ Time Series Analysis dan Analisis Jaringan. 3. 4. Negotiation. “Statistics for Managers: Using Microsoft Excel”. Analisa Regresi Berganda. 2. David S (1997). Getting To Yes.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Negosiasi berkumpulan. York. UK: Lexington Books. USA BPF 4193 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Teknik Kuantitatif dan Statistik. “Quantitative Techniques in Real Estate Counselling”. David M. 2nd Edition. USA 2. Curwin and Slater (1991). John & Hanke (1994). Taburan.

Thompso. Infrastrastruktur e-Dagang. Teori pengurusan strategic akan memberi penekanan kepada perancangan dari misi yang ditentukan dan perkembangan matlamat melalui perlaksanaan. Upper Saddle River. Konsep Dan Model e-Dagang.A.L. menggunakan kajian kes. New Jersey: Prentice Hall 3. 8th Editon. A. New York: John Wiley & Sons 2. Shepard. J.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER II BPA 3123 PRA SYARAT : PENGURUSAN STRATEGIK BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) SINOPSIS : Kursus ini akan mengintegrasikan semua fungsi perniagaan. Boston: Mc Graw-Hill Irwin 4. and Podolny J.J. (1999). Fred R. “Strategic Managemen Concepts and Cases”. “Strategic Management Business Policy”. (2001).. Social Dan Politik Dalam e-Dagang. penilaian dan kawalan. pelajar akan menganalisis keputusan pengurusan dan merangka strategi untuk perniagaan. (2001). David. A. 7th Editoin. “Strategic anagement Concepts and Cases”. T. and Hunger. New Jersey: Prentice Hall BPB 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : Revolusi e-Dagang. (2001). Konsep Pemasaran eDagang. System Bayaran e-Dagang. Upper Saddle River. RUJUKAN : 1. and Strickland. Isu-Isu Etika. “Strategic Management”. Keselamatan Dan Encryption. Industri E-DAGANG BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . A. Komunikasi Pemasaran e-Dagang. Membina Laman Web e-Dagang.D. Wheelen. 12th Edition. Saloner. Pemasaran Di Web. G.

“Business Research Methods. P. Chan Henry.” 2nd edition. John Wile & Sons.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Perkhidmatan Atas Talian . U. Technology And Society”. “E-Commerce: Business. Corbitt Brian. “E-Commerce: Fundamental and Applications”. A. pelajar akan membentangkan dapatan akhir daripada kajian yang telah dijalankan dalam seminar PSM II. RUJUKAN : 1. Fisher Jo-anner. RUJUKAN : 1. D. Pada minggu terakhir semester. John Wiley & Sons Inc BPB 3154 PRA SYARAT : SINOPSIS : Di peringkat PSM II ini pelajar dikehendaki menyediakan laporan lengkap projek sarjana muda . Inc 2. Inc 3. dan Thornhill. New Jersey: Prentice Hall 3. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. (2001). P. Ghosh A. Penilaian PSM II adalah berdasarkan kepada tahap pencapaian kajian penyelidikan atau produk yang telah dihasilkan.W. (1998). New York: John Wiley & Sons. (2000).K.S. Lewis..” 3rd edition.” 7th edition. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. Saunders. Lee Raymond. dan Traver C. dan Schindler. Addison-Wesley 2. (2001). (1998). “Research Methods For Business. C. Inc 4. “Internet Commerce: Digital Models For Business”. G. (2000). "E-Commerce Security". Creswell. Lawrence Elaine.” California : Sage Publications. B2B e-Commerce: Supply Chain Management And Collaborative Commerce. J. Cooper. New York:McGraw-Hill PROJEK SARJANA MUDA II PROJEK SARJANA MUDA I Fakulti Pengurusan Teknologi . (1998).K. Dillon Tharam dan Chang Elezabeth. Sekaran. Inc 4.N. John Wiley & Sons. Lawrence John dan Tidwell Alan. Laudon K. (2000). M.R.

Pemegang saham: Pemilik. Jenayah korporat. Unsur-unsur mustahak struktur korporat. (1988). 6th edition Prentice Hall 3. Definisi. Simulation. Application. Individu dan hak-hak korporat. Bank Dunia dan G7. RUJUKAN : 1. Pemisahan diantara pemilikan dan kawalan. Syarikat-syarikat korporat dan kerajaan. Pentadbiran korporat di Jepun dan Jerman. dan Keating B (2001). 3rd Edition John Wiley & Sons 2. Times Series: Forecasting. Evolusi struktur korporat. (1993). dan Reitsch A. Mercu kejayaan syarikat korporat. SC Wheelright & RJ Hyndman (1998). Forecasting: Methods and Applications. Keadaan seimbang: Paradigma Cadbury. Hanke J. H. Wilson J.G. Konsep-konsep awal pemilik.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3163 PRA SYARAT : SINOPSIS : SIMULASI DAN PERAMALAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Matapelajaran ini akan memberi kefahaman mengenai pengertian peramalan dan jenis-jenis peramalan yang dipraktiskan. Nilai Pasaran. Matapelajaran ini dimantapkan lagi dengan tugasan amali dengan menggunakan perisian untuk melaksanakan simulasi berbantu komputer. Nilai Wang Tunai. Konsep-konsep awal syarikat korporat. Ellis Horwood LImired BPB 3172 PRA SYARAT : SINOPSIS : Konsep syarikat korporat: Definisi. dan Swift L.E. PENTADBIRAN KORPORAT BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . 4th edition McGraw Hill/Irwin 4. Janacek G. Syarikat-syarikat global. Makridakis S. Di samping itu memperkenalkan kaedah yang digunakan dalam proses peramalan. Business Forecasting. Kuasa korporat dan prestasi korporat. Tujuan sebuah syarikat korporat. Pentadbiran Antarabangsa : Pentadbiran korporat menuju kearah global. Business Forecasting.

Aiman Nariman (2001).” Sweet & Maxwell Asia 4. Upper Saddle River. (2001). Jain Subbash C. penganalisaan peluang-peluang pasaran.” Singapore: South-Western College Publishing Thomson Learning 4.” UK: Edward Elgar Publishing Limited ELEKTIF II BPF 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pemasaran. Jr. Michael D. Stephen S..Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. harga dan program pemasaran. (2001).” Boston: Harvard Business School Press 3. “Strategic Marketing.J. merekabentuk dan membangunkan strategi pemasaran. dan Minow N. Cohen. (2001). Craven. kajian kes dan kertas projek berkumpulan.ed. Philip. (2002). RUJUKAN : 1. “Directors’ Duties And Corporate Governance. Kotler.” Millennium Edition. “Marketing Strategy. “Corporate Governance And Globalization. “Marketing Planning. mengurus dan melaksanakan program pemasaran.C. (2000). hubungkait dengan perancangan strategik organisasi. dan pengurusan pemasaran. Monks. keputusan pemasaran yang merangkumi jenama dan barisan keluaran. R.. O. (2000). dan Boyd. Sulaiman. David W. Gavin (2000).” Fort Worth: Harcourt College Publishers 3. A. Fernell. Mohd. NJ: Prentice Hall Inc PEMASARAN STRATEGIK BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Lucas and George H.” 6th. “Harvard Business Review On Corporate Governance.” New York: Blackwell Publishers 2. G. Salmon W. “Corporate Governance. New York: Irwin McGraw-Hill 2. Hartline. “Marketing Planning & Strategy.

Bagaimana kadar tukaran mempengaruhi aktiviti-aktiviti perniagaan. Kaedah-kaedah penggalakkan dan pengawalan perdagangan. Teori struktur modal. Impot dan Expot. Sistem politik. Campurtangan kerajaan dalam perdagangan. Stewart C. Isuisu pembiayaan perniagaan berasaskan teknologi. al. Pengurusan Kewangan Antarabangsa. Pasaran modal antarabangsa. 2001. Prentice-Hall. Pasaran tukaran asing. RUJUKAN : 1. Corak-corak pelaburan terus asing. “Principles of Corporate Finance” New York: McGraw-Hill KEWANGAN KORPORAT BPA 1033 (PRINSIP PERAKAUNAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Isu-isu perundangan perniagaan sedunia. Richard A. and Myers.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : PERNIAGAAN ANTARABANGSA BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Apakah kebudayaan dalam perniagaan?. Penyatuan dan pengambilalihan. Kos Modal. Teori-teori perdagangan antarabangsa. Evolusi sistem matawang antarabangsa. Brealey. Integrasi ekonomi kawasan dan kesan-kesannya. Penilaian asset dan pengurusan portfolio. Belanjawan modal. Komponen kebudayaan. International Business by John J. Rangka-kerja Hofstede. Risiko politik. Penilaian pengabungan. Analisa penyata kewangan. 2001 BPF 4153 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kewangan dan pengurusan kewangan. Penjelasan bagi pelaburan terus asing. (2001). Polisi dividen. Daya penukaran matawang. 2. International Business: A Competitiveness Approach by Frank Bartels. Struktur organisasi antarabangsa.. RUJUKAN : 1. Ramalan keperluan kewangan. Published by Prentice-Hall. Wild et. Jenis-jenis sistem ekonomi. Strategi dan perancangan antarabangsa.

pelajar akan didedahkan dari segi sistem pengurusan dan penyeliaan yang sistematik dalam bidang kerja yang berkaitan bagi membolehkan pelajar menimba. D. etika dan persekitaran kerja. Peter L.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. firma dan organisasi yang telah dipilih oleh pelajar daripada senarai tempat latihan yang telah dikeluarkan oleh pihak fakulti. Setiap pelajar akan dinilai oleh penyelia dari jabatan masing-masing dan juga oleh organisasi di mana ia ditempatkan. “Cases In Finance. Ben Bunnally. “Financial Management –text and cases. Bossaerts. Bernt Arnt. (2001). (1997). Buku Panduan Latihan Industri Fakulti dan Jabatan LATIHAN INDUSTRI Fakulti Pengurusan Teknologi .” Massachusetts: Allyn Bacon 3. Anthony. William W. and Odegaard.” 2nd ed. Philippatos. membina dan memperbaiki kemahiran sedia ada mereka.” California: World Scientific TAHUN 3 SEMESTER III BPB 3184 SINOPSIS : Pelajar diperlukan menjalani latihan industri dalam bidang pengurusan teknologi untuk 10 minggu di syarikat. George C. dan Sihler. kesihatan. Jr. North Carolina: McGraw Hill 4. Pelajar juga akan diberi bimbingan dari aspek keselamatan. and Plath. RUJUKAN : 1. Dalam program latihan industri ini. “Lectures On Corporate Finance. (1991).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful