P. 1
08.11 Sinopsis Ijazah Sarjana Muda Pen Gurus An Teknologi Dgn Kepujian

08.11 Sinopsis Ijazah Sarjana Muda Pen Gurus An Teknologi Dgn Kepujian

|Views: 168|Likes:
Dipublikasikan oleh Apiez Rahman

More info:

Published by: Apiez Rahman on Sep 24, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

Ringkasan Mata Pelajaran yang ditawarkan oleh fakulti [Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dgn Kepujian]

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1 SEMESTER I BSM 1813 SINOPSIS : Ketaksamaan. Matematik: pengait, jadual benar, hujah. Kombinatorik: sample, pilihatur, gabungan, pemilihan. Vektor dalam R3. Operasi pada vektor. Matriks: operasi baris permulaan, penyelesaian persamaan linear, matriks songsang, rantai Markov. Pengaturcaraan linear: pendekatan geometrik, kaedah simpleks, kedualan. Pembezaan: teknik terbitan, kadar perubahan, masalah maksimum dan minimum. Pengamiran: penggantian-u, luas. Kamiran ganda dua. RUJUKAN : 1. Anton, Howard & Rorres, Chris. Elementry Linear Algebra with Applications, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, 1992 2. Barnet, Raymond. Applied Mathematics, 7th editon, Prentice Hall, New Jersey 2000 3. Berkey, D.D & Blanchard. Paul. Calculus (3th ed). Saunders College Publishing New York. 1992 4. Goodman, A.w. & Ratti, J.S. Finite Mathematics With Application. IMacmillan Publishing New York. 1979 UMA 1132 SINOPSIS : Kursus ini menerangkan tentang konsep Islam yang merangkumi Akidah, Syariah dan Akhlak. Skop perbincangannya meliputi Rukun Islam, Rukun Iman dan Ihsan. Penumpuan juga diberikan terhadap asas-asas Islam yang menekankan konsep Tauhid, konsep Ibadah dan konsep Akhlak. Kursus ini juga menjelaskan tentang dasardasar Islam (maqasid al-syariah) dan hubungannya dengan akhlak, di samping membincangkan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan akhlak. RUJUKAN : 1. Abdul Rahman I.Doi, (1995), Undang-undang Syariah, terjemahan Rohani Abdul Rahim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Fakulti Pengurusan Teknologi

MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN

PENGAJIAN ISLAM

Mohd Nasir Omar. 1999. This course is also for students to acquire the knowledge and skills necessary for conducting and participating in meetings. Teori. Islamabad: Islamic Research Institute 3. 1986. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. Manusia Dan Islam. 1961. Mohd. 1994. New York. Johor Bharu. Students will be guided from the preparatory stage right up to the final stage of delivery.). aspek moral dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. Sulaiman Haji Yasin. Moral dalam pekerjaan dan akhirnya isu moral semasa. Ahmad Hassan. Perbandingan Islam dan Barat. Ahmad Khamis. Mohd Janib Johari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka UMA 1142 SINOPSIS : Pengenalan kepada konsep moral. Contemporary Ethical Theories. The Early Development of Islamic Jurisprudence.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. (1988). (Dr. Moral. JPM 4. It will also include writing of meeting documents. Kuala Lumpur. Kumpulan Budima 2. (1990). Falsafah Etika. Teori moral Barat serta nilai-nilai murni agama besar di dunia. Emphasis is given on mastery of using verbal and nonverbal skills as well as skills in using appropriate visual aids in oral presentations. Binkeley. Kuala Lumpur. Aplikasi dan Permasalahan. Penerbitan UTM 3. Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi. Penghantar Aqidah. Luther J. RUJUKAN : 1. Citadel Press UMB 1052 SINOPSIS : This course focuses on developing students’ delivery of speech in oral interactions and presentations confidently. EFFECTIVE COMMUNICATION PENGAJIAN MORAL Fakulti Pengurusan Teknologi . Students will also be taught to anticipate and deal with questions and comments orally during question and answer sessions. Harun Din. (1970).

L. 1996. Wiley.” Penerbit Universiti Utara Malaysia 2. teori gelagat pengeluar. R. Bridge that Gap. teori firma dan struktur pasaran. kadar bunga keseimbangan dan polisi kewangan. Davies. R. permintaan.W. 1997. konsep asas dan masalah asas ekonomi. teori gelagat pengguna. peranan kerajaan dan komponen. T. penawaran agregat dan inflasi. Ellis. wang.” Dewan Bahasa Pustaka EKONOMI KOKURIKULUM I Fakulti Pengurusan Teknologi . Boston : McGraw Hill 4.S. J. Communication for Engineering Students. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. kos pengeluaran. New York : Arnold 3. kadar bunga dan keluaran: analisis dan dasar.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. permintaan agregat. Anizah Md Ali dan Zalina Mohd. Di antaranya adalah pengenalan kepada ekonomi. keanjalan permintaan dan penawaran. Penawaran wang dan sistem perbankan. penentuan keseimbangan pendapatan Negara dan permintaan agregat. Communicating Effectively. Essex : Longman 2. Norzilah Hj Aziz. H. inflasi dan pengangguran. Jamal Ali. and Wrigley. 1998. Communication for Engineers. (1989) “Ekonomi Mikro dan Makro. BPA 1013 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas mikroekonomi dan makroekonomi. Makroekonomi: objektif. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. permintaan wang.G. RUJUKAN : 1. S. Prentice-Hall UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. Hybels. and Weaver. Communicating in the Real World. 1987. penawaran dan keseimbangan pasaran. (2000). Abdul Aziz Hussin. “Prinsip Ekonomi.

Operasi Perkilangan dan Peniaga Tunggal dan Perkongsian. Inventori. Concepts And Applications. Menganalisis dan Merekod Urusniaga. dan Hill. Robbins. Akaun dan Nota Belumterima. Penyata Kewangan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3.” 3rd edition.” 7th edition. RUJUKAN : 1. “Fundamental of Management: Essential. New Jersey: Prentice Hall 2. E. “Economics Principles and Practices” Mc Graw Hill BPA 1022 SINOPSIS : Pengenalan: Pengenalan kepada pengurusan.M. Kawalan Dalaman dan Jurnal Khas. “Malaysia and the K-Economy Challenges. Aset Jangka Panjang. “Contemporary Management.” 4th edition. R. New Jersey: Prentice Hall 3. Jones.L. Gary.. M. Daft. pengurusan sumber manusia dan mengurus perubahan. C. Lembaran Kerja. George.P. Perancangan: Pembuatan keputusan. (2002). G.A. “Management. ”Management. Kepimpinan: Motivasi. Liabiliti Semasa. Robbins. (1998). mengurus persekitaran. dan Decendo. R. (2001). S. perancangan dan pengurusan strategik Pengorganisasian: Struktur organisasi. komunikasi dan kumpulan.C. Pelarasan Akaun. sejarah pengurusan. etika dan tanggungjawab sosial. N.” Pelanduk Publuctions 4. Fort Worth: Dryden Press BPA 1033 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Perakaunan. (1997).W.A. David. kepimpinan. Tunai dan Kawalan Tunai. dan Coulter.” New York: Mc Graw-Hill 4. Solutions and the Road Ahead. Melengkapkan Kitaran Perakaunan.P. PRINSIP PERAKAUNAN PRINSIP PENGURUSAN Fakulti Pengurusan Teknologi . D. J. Memproses Maklumat Perakaunan. Kawalan: Asas kawalan. (2001).L. Perakaunan Perniagaan Barangniaga. S. (1995).

teks. Skousen. Fred. Frank J. imej web dan multimedia. Kieso. “How Networks Work” California: ZD Press. salinan fail.R. PERISIAN DAN APLIKASI KOMPUTER Fakulti Pengurusan Teknologi . hapus. Shaari Isa (2001). Steve. pembinaan direktori. Wood. Laura Lemay “Teach Yourself Web Publishing with THML in a week.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. “Perakaunan Awalan” Kuala Lumpur: Pearson Education Malaysia Sdn. UK: Prentice Hall 2. salin dan fungsi lain. Donal E and Kimmel Paul D (2002). M (1987). imej. Weygandt. Frank and Sandster.” NJ: Prentice Hall 4.. Ohio: Sounth-Western College Publishing 4. Pakej asas: Excel. Albrecht. Andrews. pemformatan disket. et. Alan (2002). James D (1996). Word dan Power Point. and Stice. W.” 2. Rockville. K. “Computer Organization” Computer Science Press. Tanenbaum.al (1996). Md 3. Jerry J. Pakej grafik: Adobe Photoshop: asas. “Accounting: Concepts and Application” Cincinnati. Bhd BPB 1012 SINOPSIS : Arahan asas Sistem Pengoperasian: MS DOS dan Windowa. AS (1996). Access: Pembinaan fail. Derfler. “Computer Networks. buka dan simpan fail. “Business Accounting 1”. RUJUKAN : 1. “Acconuting Principles” New York: John Wiley & Sons 3. J. jadual. salin.

Pembolehubah rawak. Shufaat Ismail. Kaedah Kuantitatif Suatu Pengenalan. Kebarangkalian bersyarat. Fungsi taburan tercantum. Momen cantum. Regresi linear ringkas: gambarajah serak. dan poisson sebagai pendekatan bagi taburan normal. Taburan sut. Dewan Bahasa & Pustaka. UTM. Fungsi penjana momen. Kuala Lumpur. – Siri Nota Kuliah. pengiraan kebarangkalian. Fungsi ketumpatan kebarangkalian. 1984 3. Petua Bayes. Bantuan perisian bagi pengiraan. Jangkaan dan varians. beza di anara dua min dan bagi kadaran. 1994 2. (Cetakan Awal). eksponen dan normal. ujian bagi kadar bila sample besar. Taburan binomial. Taburan. ujian bagi satu atau dua varians. ujian bagi beza antara dia min.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 1 SEMESTER II BSM 1823 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kebarangkalian: peristiwa ringkas dan majmuk. Jabatan Matemaik. Wadpole – Mayer. Ujian hipotesis: ujian hipotesis bagi min bila sample besar/kecil. Gambarajah pokok. ruang sample. Statistik Awalan. Pekali ketentuan R2. Korelasi dan kovarians bagi taburan tercantum. RUJUKAN : 1. ujian kerawakan data. ANAVA: Pengenalan Satu hala. ujian mengenai kecerunan garis regresi dan pintasan. Selang keyakinan bagi min. Penganggaran: penganggaran titik dan selang keyakinan. kaedah kuasa dua terkecil. Statistik dan Kebarangkalian Untuk Ahli Sains & Jurutera. Peristiwa tak bersandar. Amir Hussin Baharuddin. Taburan popular: binomial. Dewan Bahasa dan Pustaka STATISTIK UNTUK PENGURUSAN BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . poisson. Pensampelan: taburan pensampelan bagi min.

DBP 2. Cina dan India. R.al). students will also be trained to polish up their skills in narrative and descriptive essays using accurate grammar. Ellis. (1997). Davies. In order to do this. they will learn how to collect data using questionnaires. Progress Report and Analytical Report. (1998).G. Tamadun Islam & Tamadun Alam Melayu Serta Sembangannya Kepada Dunia.L. Essex : Longman 2. Wan Abdullah Hj. Hybels. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. (1997). Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. J. Students will learn basic report writing skills like writing Proposals. (et. Boston: McGraw Hill 4. 1987. R. Communicating Effectively. and Weaver. Prior to that. Unit Tamadun Islam. Bridge that Gap. Ensiklopedia Tamadun Melayu. Isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia. H. Wiley. (1998). Aminuddin Ruskan al-Dawamy. RUJUKAN : 1. Pusat Pendidikan Islam.W. transferred into graphic forms and presented orally and in writing. Mohd Taib Osman dll. Ismail Mahmood (ed).S. New York: Arnold 3. UiTM Shah Alam 3. and Wrigley. Communicating in the Real World. (1996). Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia. S. Prentice-Hall UMA 1162 SINOPSIS : Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMB 1042 PRA SYARAT : SINOPSIS : TECHNICAL WRITING UMB 1052 (EFFECTIVE COMMUNICATION) This course introduces students to report writing skills needed at tertiary level. Communication for Engineeers. Tamadun Islam & Fakulti Pengurusan Teknologi TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) . vocabulary and sentence structure RUJUKAN : 1. The data collected will be analyzed. Communication for Engineering Students. T.

New Jersey. Problem Based Learning (PBL) approach will also be integrated all though the teaching and learning of the course.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Melayu (TITAS 1). (2000) Technical Writing: A Practical Approach. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. Mahyuddin Hj. Inc. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. Lucas. RUJUKAN : 1. (1989) The Technical Writing Process. S. W. note taking. McGraw-Hill. (1998) Tamadun Islam. Oxford University Press UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. M.(1995) The Art of Public Speaking. Skudai. New York. Samuels. Students will be exposed to insights and skills in English that are most relevant to them in their tertiary studies and academic work. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial. KOKURIKULUM II ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Fakulti Pengurusan Teknologi . Yahaya. writing as well as speaking and listening skills in English.S. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. 2. Bhd UMB 1011 SINOPSIS : English for Academic Purposes devotes its contents to fulfilling students’ academic requirements such as the acquisition of reading. library. Universiti Teknologi Malaysia 4.E. Besides that students will also be trained to refine their skills in expository writing. New York. 3.S. Pfeiffer.

and Robbins S. (2000).Hak Kesamarataan Peluang Pekerjaan. saluran pengagihan dan pengurusan logistik. pasaran perniagaan dan kelakuan membeli perniagaan. L. pasaran antarabangsa. pemasaran langsung dan pemasaran atas-talian. “Human Resource Management”. Edition. Di antaranya adalah pemasaran dalam dunia yang dinamik. Edition. Memahami Kesatuan Sekerja. perancangan strategik dan proses pemasaran. “Human Resource Management”. Rue W. penyasaran dan peletakan untuk kelebihan berdayasaing. A. Decenzo D. jualan peribadi dan pengurusan jualan. Inc 4. New York. Edition. pasaran pengguna dan kelakuan pengguna. Penstafan Organisasi. promosi jualan dan perhubungan awam. pembangunan keluaran baru dan strategi kitaran hayat keluaran. PRINSIP PEMASARAN Fakulti Pengurusan Teknologi . RUJUKAN : 1. strategi komunikasi pemasaran bersepadu. Peranan Strategik seorang Pengurusan Sumber Manusia. pemasaran dan masyarakat. 6th. Irwin. 9th. Pampasan Pekerja. McGraw Hill BPA 1052 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas pemasaran dan pengurusan pemasaran. Edition. Dessler G. Quality of Life. pengiklanan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 1042 SINOPSIS : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurus sumber manusia sepatutnya mahir dalam pengurusan organisasi seperti. penentuan harga keluaran. penyelidikan pemasaran dan system maklumat. persekitaran pemasaran global. dan Byars L. McGraw Hill 2. strategi keluaran dan perkhidmatan. (1999). International. F. Cascio W. 6th. strategi persaingan. Irwin. John Wiley & Sons. Inc. Latihan dan Pembangunan Pekerja. P. L. pemetakan pasaran. (2003). Prentice Hall 3. “Managing Human Resources: Productivity. peruncitan dan pemborongan. Profits” 5th. (1998). “Human resource Management”.

The Dryden Press. (2000). (2005) “Fundamentals of Financial Management” Ninth Edition. David F. 3. PRINSIP KEWANGAN BPA 1033 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . “Prinsip Pengurusan Kewangan”. “Marketing: Connecting with Customers. Eugene and Houston. 2. (2002). Harrel G. New Jersey 4. Jr. Scott. John D. “Principles of Marketing. “Principles of Marketing.” Prentice Hall BPA 1063 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini meliputi analisis penyata kewangan. Rob and Howard. Faudziah Zainal Abidin. Faizah Ismail dan Nasruddin Zainuddin (2000). “Essentials of Business Finance” McGraw Hill. “Prinsip Pemasaran – Kotler & Armstrong. penilaian projek dan belanjawan modal serta pengurusan modal kerja. Martin. J.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. (2002). Norjaya Mohd Yasin. Joel F. William and Keown. Philip and Armstrong. Graham. Gary (2001). (1999) “Basic Financial Management”. RUJUKAN : 1.. Peirson.” South Western: Thomson Learning 4. Randall G. Brigham. Brown. Prentice Hall International. Kotler. pengiraan kos modal. New Jersey: Prentice Hall 3. ed. Peter (1997). Ahmad Azmi Mohd Ariffin.” 9th. konsep asas kewangan. Arthur J. Petty. Universiti Utara Malaysia.” Prentice Hall Pearson Education Malaysia Sdn Bhd 2.

UTM. switch. gelung for. “Modul Pengaturcaraan Kejuruteraan C”. Marini Abu Bakar et al. 1990 2. 1999 4. jenis-jenis data. “Pengaturcaraan C”. Gottfried. Penggunaan fungsi. “Programming with C”. Prentice Hall. tatasusunan. Byron S. dan operasi input dan output. struktur dan penuding. RUJUKAN : 1. Baharudin Mohamed. “Pengaturcaraan C”. Nor Haizan Mohamed Radzi. 2001 3. Pengaturcaraan berstruktur dan kawalan: gelung while. if-else. Mc Graw Hill. 1998 Fakulti Pengurusan Teknologi . Sejarah dan evolusi bahasa pengaturcaraan. KUiTTHO.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 1022 SINOPSIS : PENGATURCARAAN KOMPUTER Untuk memberi pengenalan kepada konsep pengaturcaraan melalui penggunaan bahasa paras tinggi seperti C.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

kursus ini akan membincangkan dua perkara besar yang membantu kita memahami sistem sosial Malaysia dan bagaimana hubungan etnik ini diatur. & Andaya. 2000. RUJUKAN : 1. pembangunan ekonomi. B. 1992. Pertama. Dalam perbincangan ini akan diliputi tema pembinaan bangsa Malaysia. Pembentukan Perlembangaan sebagai kontrak sosial. Johor 3.Y. kursus ini membincangkan secara kronologi pembentukan sistem sosial Malaysia. 1982. Dalam sejarah pembentukan sistem sosial Malaysia yang cukup kompleks. Ahmad Esa. Khairul Azman HMS dll. KL. L. yang terkandung di dalamnya pelbagai institusi yang mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Masalah Perpaduan Nasional. Kedua. Aziz Deraman.W. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. sehubungan dengan itu. Peristiwa 13 Mei 1969 dan konsep perpaduan nasional dalam konteks etnisiti. Kuala Lumpur HUBUNGAN ETNIK Fakulti Pengurusan Teknologi . London.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER I UMS 1122 SINOPSIS : Masyarakat Malaysia boleh dianggap dari segi analitikalnya sebagai sebuah sistem sosial yang mempunyai strukturnya sendiri. Arena Ilmu 4. 1979. Iktisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. iaitu dari zaman pra-kolonial ke zaman dan seterusnya ke era pasca kolonial. Andaya. Chew Hock Thye. wilayah dan pendekatan Islam berkaitan budaya dan hubungan etnik. Sistem sosial di Malaysia diwarnai dengan fungsi dua hala yang berterusan antara kelompok etnik dan setiap individu warganya. kursus ini akan membincangkan beberapa konsep utama yang menjadi alat analisis dalam perbincangan yang meliputi kursus ini. Perlembagaan Malaysia dianggap institusi tunjang yang menstruktur sistem sosialnya. A History of Malaysia. Macmillan 2.

html BPA 2073 SINOPSIS : Terdapat empat (4) bahagian dalam mana teknologi maklumat dapat membantu proses pengurusan. Bahagian Hardware berfokus hardware 1: Produktiviti Personal dan Operasi Perniagaan and software – menggunakan IT bagi tugas personal. www. Seminar and Case Studies. 1998.virtualsalt. Techniques in Creativity.sasked. Techniques in Innovation. Edward De Bono Supermind Pack: Expand Your Thinking Power With Strategic & Mental Exercise. Problem Solving Skills. Memahami IT dan Keperluan dalam Pengurusan serta Memperbaiki Proses Membuat Keputusan. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN Bahagian 2: Intergrasi Perniagaan Komponen-komponen penting dalam Pengurusan Sistem Maklumat.com/creative 4. Pengenalan: Perubahan Semulajadi Dunia IT dan Masyarakat. dan penggunaan dan software yang betul. The knowledge and skills acquired throughout the course will later be applied by the student in solving problems and making decisions in the future.ca/docs/policy/cels/el4.com 3. RUJUKAN : 1. www. Fakulti Pengurusan Teknologi .gov. Through Problem Base Learning (PBL) approach.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMC 1022 SINOPSIS : CREATIVITY AND INNOVATION This course focuses on developing creative individuals who will eventually think strategically. Bono. dan menganalisa daripada pelbagai lokasi dan format. menyalurkan. kepada kebaikan dan keburukan. www.jpb. Pengurus bergantung kepada sistem maklumat bari memperolehi.sk. Edward De. Some of the areas covered throughout the course are: Thinking Skills. creatively and critically. students will be exposed to various creativity and problem solving techniques. DK Publishing Incorporated 2. Kerja dan Keseluruhan Organisasi.

Irwin. dan Samson N. Mc Graw Hill International Edition 2. Thomson Learning 2. T. Gaynor G. (1996). Course Technology. (2000). (2002). Proses-Proses Dalam Inovasi Teknologi. (1999). “Management Information System”. V.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Bahagian 3: Keputusan dan Model Penekanan kepada kepentingan model dalam pengurusan. Khalil. “Management Information System”. Edition. “Handbook of Technology Management”. McGraw Hill 3. Mc Graw Hill 4. “Management Information Systems”. H. “Management Of Technology: The key To Competitiveness and Wealth Creation”. bermula dengan model-model asas. Effy O. “Management Information System: Solving Business Problems within Information Technology”. alat IT bagi membantu keputusan. Kitaran Hayat Teknologi. Bahagian 4: Rekabentuk dan Mengurus Sistem Maklumat Bagaimana system maklumat direkabentuk dan dibina. Mc Graw Hill 3. “Technology Management: Text and International Cases”. Edition. RUJUKAN : 1. Post G. “Manufacturing Engineering and Technology”. (2000). Faktor-Faktor Kritikal Dalam Mengurus Teknologi. Wesley 4. (2000). Prentice Hall BPA 2083 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Teknologi. Peranan Teknologi Dalam Penghasilan Kekayaan. and Anderson D. 2nd. Prentice Hall PENGURUSAN TEKNOLOGI Fakulti Pengurusan Teknologi . Perancangan Teknologi Dan Pemindahan Teknologi. Yolles M. 3th. (1998). L.. serta peranan pengurus dalam proses pembangunan. Kalpakjian S. RUJUKAN : 1. Strategi Perniagaan Dan Strategi Teknologi. Harrison N. McLeod R. Dayasaing. (2002).

(1996) “Creativity for Managers “. D. dan Lieberman. Transportation dan masalah ‘Assignment’. Alan. (2000). F. New Jersey: Prentice Hall 2. “An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making. Pengaturcaraan Integer. “Introduction to Management Science”.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2032 SINOPSIS : KREATIVITI DAN INOVASI Kemahiran Berfikir. Reader’s Digest 3. Keputusan Kriteria berbilang. Penguin Books 4. Barker. Kaedah penyelesaian Simplex. (2000). (1999). B. Model aliran rangkaian dan pengurusan projek. Taylor..W. (1976) “Teaching Thinking”.” New York: McGraw-Hill SAINS PENGURUSAN I BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . deBono. Aplikasi Kemahiran. Pengaturcaraan bukan linear II. Penyelesaian Masalah Secara Kreatif. Jonathan (2000). D dan Freund. Pengaturcaraan linear: Contoh-contoh model.S. dan Williams. Edward.A.” 9th edition South-Western College Pub 3. M. D. G.” 9th edition SouthWestern 4. Pengaturcaraan linear: Model perumusan dan penyelesaian secara grafik. Hillier. Bertsimas. RUJUKAN : 1. “Maximize Your Memory”. (2002).. Pengaturcaraan Linear: Penyelesaian secara berkomputer dan analisis sensitiviti.J. R.R. Edward. Pelanduk BPB 2043 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada sains pengurusan. Hancock.J. Hillier. 6th edition. “Introduction to Management Science. Sweeney. RUJUKAN : 1. T. deBono. “Data Models and Decision: The Fundamental of Management Science. Anderson. (1970) “Lateral Thinking”. Penguin Books 2.S.

Asas gelagat kumpulan. dan Kinicki.A.P. ”Organizational Behavior: Foundation. Robbins.” 9th edition. S. Nelson. (2000). S. (2001). Realities and Challenges.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2053 PRASYARAT : SINOPSIS : GELAGAT ORGANISASI BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) Pengenalan kepada gelagat organisasi. J. nilai. R.” 5th edition. dan Quick. asas gelagat individu. Konflik dan perundingan. (2001). “Organizational Behavior.L. New Jersey: Prentice Hall 2. M. Ohio: SouthWestern College Publishing Fakulti Pengurusan Teknologi . (1999). A. New York : McGraw-Hill 3. “Organizational Behavior. McShane.” New York: Mc Graw-Hill 4. D. RUJUKAN : 1. Kreitner.” 3rd edition. kepuasan kerja dan personaliti. Kuasa dan politik. Motivasi dan aplikasi konsep motivasi. Perubahan organisasi dan Pengurusan stress. dan Glinow. sikap.L.V. Budaya organisasi. “Organizational Behavior.C. Persepsi dan pembuatan keputusan. Reka bentuk tugas. Memahami pasukan kerja.

Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. kemerdekaan. masyarakat majmuk. Fakulti Pengurusan Teknologi KENEGARAAN MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR PENGURUSAN PROJEK BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) . Aziz Deraman. Arena Ilmu BPA 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pengurusan projek. Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Wawasan. Pengurusan sumber dan bahan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER II UMS 1113 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi pengertian Negara/ negara bangsa. Pengawalan projek. Pengauditan projek dan Penamatan projek. Abu ‘Urwah (1990) Konsep-konsep Umum Islam. masyarakat dan nilai/ norma termasuk sistem kerajaan/ ketamadunan Melayu tradisional. Dasar Pembangunan Nasional. Di samping itu kursus ini juga menyentuh dasardasar pembangunan sosio-ekonomi dalam Rancangan Malaysia seperti Dasar Ekonomi Baru. Pemantauan projek. Johor Bahru 4. Ahmad Esa. penubuhan dan dasar luar Malaysia. Pelan Induk Perindustrian. Pemilihan projek. Kuala Lumpur 2. Dasar Sains dan Teknologi/ Teknologi Maklumat. RUJUKAN : 1. budaya. Pustaka Salam. Pengurusan kewangan projek. Beberapa proses yang berlaku dalam pembentukan sebuah negara juga disentuh seperti imperialisme Barat/ Timur. kerajaan dan politik. (1992) Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. perlembagaan. KL. Anggaran projek. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia 2. Dasar Pendidikan. Johor Bahru 3. nasionalisme. Ahmad Esa. Pengorganisasian projek. jihad. Perancangan projek.

Disiplin dan Teori Keusahawanan. Gould. Nancy E.” United Kingdom: Blackwell Science 4. Keusahawanan. Peraturan dan Kemudahan Sokongan Perniagaan. Penerbit UM Fakulti Pengurusan Teknologi . Prentice Hall. RUJUKAN : 1. Joyce (2000). Mc Graw Hil. “Project Management. Urlacher (1999). New Jersey. Harold Kerzner (2001) “Project Management. UiTM 2. Pengurusan Perniagaan Kecil dan Sederhana. “Project Management in Construction. USA 4.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Model dan Etika Keusahawanan Islam. Federick E. Jr. Industri Francais dan Pembangunan. Isu-isu Dalam Keusahawanan. Ia akan menjadi asas kepada pelajar ke arah pendekatan menjadi seorang Usahawan Cemerlang untuk merealisasikan dirinya sebagai ahli korporat yang berjaya dengan memiliki rangkaian perniagaan yang luas. Pembinaan Rancangan Perniagaan. Noraini Ibrahim (2000). Meredith dan Samuel J. “Construction Project Management.. Lavern S. MEDEC (2001).” New York: John Willey & Sons 3. Entrepreneurship. Mantel. Anthony Walker (1999). Roberts D. a System Approach to Planning. Small Business Entrepreneurship.” New Jersey: Prentice Hall BPA 2102 PRA SYARAT : KEUSAHAWANAN BPA 1022 (PRINSIP MATAPELAJARAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) SINOPSIS : Mata pelajaran ini akan memberi tumpuan kepada teori-teori persekitaran sebenar dan amalan keusahawanan. USA 3. 5th Ed. MEDEC. Bentuk. a Managerial Approach. Hisrish (2002). Matapelajaran yang dianjurkan adalah merangkumi Takrif Usahawan dan Keusahawanan.” New York: John Willey & Sons 2. (2000). Jack R. Scheduling and Controlling.

pengukuran piawai dan pemeriksaan pengukuran. “An Introduction To Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making”.dan Pasternack Barry A. Kimpalan gas oksigen. John Wiley 3. dan Williams Thomas A. Model Inventori. Proses asas. Operasi-operasi sekunder. Spreadsheet Analysis And Communication For Decision Making”. South-Western BPB 2073 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan pembuatan. Edition. Kimpalan rintangan. (2000). Bentuk.” 9th. Bonini Charles P. (2000). Logam-logam and aloi-aloi. Lawrence John A. (2002). “Applied Management Science: Modeling. RUJUKAN : 1. Alat-alat. Asas penuangan logam. Jenis-jenis penuangan pasir. Pateri keras dan pematerian RUJUKAN : 1. Jr. Bertsimas D. Asas bentuk logam. Proses Keputusan Markovan. Penuangan pasir. Sweeney Dennis J. Production Management And Industrial Economics. “Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach To Manufacturing Technology. Pemampatan. Ciri-ciri bahan. Pelbagai Kriteria Masalah Keputusan.” Taylor and Francis Publishers Fakulti Pengurusan Teknologi TEKNOLOGI PENGELUARAN . Prosesproses kerja panas. Pengeluaran logam ferus. Mc Graw Hill 4. Proses-proses penyambungan.Hausman Warren dan Bierman Harold (1997). (1996). (2000). Kimpalan arka. Pensinteran. “Manufacturing Engineering And Technology.” Prentice-Hall 2.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2063 PRA SYARAT : SINOPSIS : SAINS PENGURUSAN II BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Aplikasi Pengaturcaraan Linear. Analisis Keputusan. Kalpakjian S. Model-Waiting Line. Proses-proses kerja sejuk. South Western 2. “Data Models And Decision: The Fundamental Of Management. “Quantitative Analysis For Management”. Katsundo H. Pembuatan serbuk. dan Freud R.. Kaji logam serbuk. Anderson David Ray.

“Quality Management: Introduction To Total Quality Management for Production Processing and Services”. masalah kekangan ketaksamaan. kaedah bukan simplex). E.” Prentice-Hall 4. Adam. RUJUKAN : 1.” London: Longmans BPB 2083 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kualiti. Timings R. kaedah simplex. 2. kekangan. Linbeck J. elemen pembezaan kalkulus). Methodologies and Managing For Success”. “Principle of Quality Control and Reliablity”. Para pelajar juga didedahkan dengan persampelan penerimaan jaminan kualiti dan analisis keboleharapan. “Total Quality Essentials: Key Elements. Pemprograman Linear (pengenalan pemprograman linear. Prinsip-prinsip penting Kualiti Menyeluruh.R. algoritma optimum kekangan). Prentice Hall Inc. Inc. USA: John Wiley. “Production and Operations Management”. (1990).Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3. Pelbagai alat (tools) Kualiti Menyeluruh. Pengoptimumam Kekangan Bukan Linear (masalah kesamaan.L. “Manufacturing Technology. London: McGraw Hills. RJ. dual. 4. 4th Edition. BPB 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada Matematik (kaedah pembuktian dan tanda. (1984). S. transformasi. masalah optimum ‘convex’. Saru Singh Soin (1993). (1989). “Manufacturing Technology. matrik dan ruang vektor sebenar. USA:. Kawalan proses berstatistik (SPC) untuk mengawal kualiti. Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) PENGENALAN KEPADA PENGOPTIMUMAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) . Inc. Goetsch.B (2000).E dan Ebert.Prentice Hall. 3. D. Jerry Banks (1989). konsep geometri.L dan Davis.

and Orlin.P. (1997) Introduction to Linear Optimization. dan Zak S. Duxbury Press 2. J. “An Introduction To Optimization” John Wiley & Sons Fakulti Pengurusan Teknologi . T. Network Flows (1993): Theory.. J. Athena Scientific 3. Algarithms and Applications. Magnanti.K. H. R. Applications and Algorithms. Bertsimas D and Tsitsiklis.. W. Ahuja. 91996). Prentice Hall 4.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Chong E. Winston (1995) Operations Research.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

RUJUKAN : 1. 1998. 2002. Bhd. Bhd. 1998.L 2. bentuk ayat dan tulisan.. 1987.L 3. K. Muenchen: Max Hueber Verlag 2. K. Yeoh Sim Joo. Workbook. Bhd. Themen Neu 1. Textbook. bercakap dan menulis. 2002. RUJUKAN : 1. tatabahasa. Lehrwek fuer Deutsch als Fremdsprache. Hartmut Aufderstrasse. Alles klar. Paul Roges. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Meunchen: Max Hueber Verlag 3. asas perbendaharaan kata. Themen Neu 1. Hartmut Aufderstrasse. Sdn. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. EPH Publishing (M) Sdn.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER I UM* 1312 ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Mandarin. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. German Grammar through Cartoons. tatabahasa. Liang An Xiang. Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache. membaca. membaca. EPH Publishing (M) Sdn. Shi Yun. K. bercakap dan menulis. Malaya Books Suppliers Co.L UMG 1312 BAHASA JERMAN BAHASA ASING UMM 1312 BAHASA MANDARIN ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jerman. 1995. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons Ltd Fakulti Pengurusan Teknologi . bentuk ayat dan tulisan.. asas perbendaharaan kata.

membaca. bercakap dan menulis. bercakap dan menulis.T Park. Language Research Institute 4. bentuk ayat dan tulisan. Speaking Korean Revised Edition Book 1 (1994) Francis Y. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Hollym International Corp 3. tatabahasa.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMJ 1312 BAHASA JEPUN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jepun. Korean 2 (1993) Seoul Nation University Korea. membaca. Tokyo Japan Japanese Language Center for International Students. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. RUJUKAN : 1. RUJUKAN : 1. Japanese Conversation for Beginners (1995) Bonjinsha. Minna No Nihongo Cassete Tape (1998) 3A Corporation. Korean 1 (1993) Seoul National University Korea Language Research Institute 2. asas perbendaharaan kata. bentuk ayat dan tulisan. Dong-As New Little English Dictionary (1981) Fakulti Pengurusan Teknologi . Reading and Writig in Japanese for Beginners (2000) ALC Press Japanese Textbook Series 4. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Shin Nihongo no Kiso 1 (2001) Kogawa: 3A Corporation Tokyo The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 2. Tokyo University of foreign Studies 3. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. asas perbendaharaan kata. tatabahasa. Japan UMK 1312 BAHASA KOREA ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Korea.

asas perbendaharaan kata. Decimosexta edicion. bentuk ayat dan tulisan. 1995: Espanol 2000. Nuhu Bahasa Arab: Pustaka Aman Press 3. Kursus Bahasa Arab. 2004: Avanzado : gramatica espanola y lectura/Sara L. SGEL educacion.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMR 1312 BAHASA ARAB Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Arab. th. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. KUiTTHO. Fernandez. bentuk ayat dan tulisan. B. Hashim Hanafiah. Ahmad Hassan. Speedy Self Study System 2. RUJUKAN : 1. Nieves Garcia and Jesus Sanchez. Hoboken. De la Vega. Kuala Lumpur. Percetakan Watan UMP 1312 BAHASA SEPANYOL ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Sepanyol. NJ Fakulti Pengurusan Teknologi . Nivel Elemental. membaca. Salina Husain. tatabahasa. 2005: Vamos A Aprender Espanol Lengua Extranjera. Carmen Salazar. Espana 2. Singapura. Kota Bharu. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. John Wiley. Al-Lughah al-Arabiyyah. Nivel Elemental. Pustaka Aman Press 4. Concepcion 4. Johor 3. tatabahasa. bercakap dan menulis. membaca. T. bercakap dan menulis. Pelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Bukan Arab. Batu Pahat. Ahmad Hassan. 1981. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. 1995. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. a complete program In intermediate Spanish/Olga Gallego. RUJUKAN : 1. asas perbendaharaan kata. Abdul Hamid Redwan. 1995. Godev: Mas alla de las palabras .

E. Kuala Lumpur 4. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Bhd. Feder Chris et. Girardet. Massia et al. Principles and Practice and Practice. membaca. Method de francais: PANORAMA 1. RUJUKAN : 1. Jacky et Cridlig. Madras.. Pareanthamar. bercakap dan menulis. (1997). 1984: Language . R. bentuk ayat dan tulisan. Foresman and Company. Shah Alam UMF 1312 BAHASA PERANCIS ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Perancis. 1995. Tamil akara1. and Creamer. 2nd. Maia et al. asas perbendaharaan kata. Illinios 2. Beach. L. Le Nouveau Bescherelle Complete Guide 12 000 French Verbs. Orient Longman. et al. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Manogaran. Paris:HACHETTE F. 1995: ELT Methodology. 3. Kaneman-Pougatch. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Jaya Bakti. tatabahasa... (1995). Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Paris: CLE International Fakulti Pengurusan Teknologi . et al.K. Kementerian Pendidikan Malaysia.L. A. membaca. asas perbendaharaan kata. Gregoir. 4. Jean-Marie. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. bercakap dan menulis. 1992: Nalla Tamil Ezhuta Venduma. Method de francais: café’ Crème 1. bentuk ayat dan tulisan. Hatier.W. Skills and Use. Paris: CLE International 2. Edition. Grammaire Progressive du Francais avec 500 exercicess. Nesemalar. tatabahasa. RUJUKAN : 1. 1996. C. Scott.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMT 1312 BAHASA TAMIL Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa India. India 3. 1997: Bahasa Tamil Thn. Paris: LIBRAIRIE HATIER 3.

iaitu perancangan penyeliaan. Rue W. terdiri daripada kemahiran berkomunikasi. iaitu menyediakan latihan. iaitu terdiri kawalan kos dan pencegahan kemalangan dan keselamatan. Upper Saddle River. menyesuaikan diri dengan perubahan dan tekanan. dan Leonard C. Irwin. 8th. Irwin. New Jersey: Prentice Hall 3.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 3112 PRA SYARAT : KEPIMPINAN & PENYELIAAN BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) SINOPSIS : Memberi pendedahkan kepada pelajar tentang kaedah dan teknik kemahiran kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan secara teori dan “hands-on” di tempat kerja. L. memahami kumpulan kerja. McGraw-Hill 4. Jr. D. Certo C. etika di tempat kerja. membuat keputusan secara kreatif dan berkesan. Bahagian dua memberi penekanan kepada merancang dan kemahiran mengorganisasi. “Supervision: Key Link to Productivity”. McGraw Hill 2. Bahagian lima peranan kawalan dalam membantu proses penyeliaan. (2000). (2002). Edition. R. 7th Edition. Team Leaders. RUJUKAN : 1. Bahagaian tiga pula menekan aspek proses pembangunan pekerja. (2001). Edition. and Work Coaches”. dan Byars L. Bahagian satu meliputi peranan penyelia. “Supervision: Concepts and Skill-Building” 4th. Bahagian empat berfokus kepada kemahiran dalam hubungan kemanusiaan. Thomson Learning Fakulti Pengurusan Teknologi . memotivasi pekerja. E. S. penilaian prestasi. SouthWestern College Publishing. (20020. “Effective Supervision: A Guidebook for Supervisors.L. Goetsch L. “Supervision: Concepts and Practices of Management”. memimpin pekerja. Hilgert L. menengani konflik. mendelegasi dan mengorganisasi.

Simulasi Sistem Operasi dan Pengeluaran RUJUKAN : 1. Pada minggu terakhir semester II . P. D. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. New York: John Wiley & Sons.” 3rd edition.S.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3102 SINOPSIS : PROJEK SARJANA MUDA I Setiap pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian ilmiah berkaitan bidang kajian Pengurusan Teknologi dalam pengkhususan sains pengurusan dan Pengeluaran dan Operasi di mana pada peringkat PSM I ini setiap pelajar perlu menyediakan cadangan kajian/projek. New York: McGraw-Hill BPB 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Operasi dan Pengeluaran (Produktiviti). Perancangan Keperluan Bahan (MRP).. 7th. (2000).J. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. J. (2000). Sistem Tepat Pada Masa (JIT). Penjadualan Agregat. dan Schindler. Peramalan.” California : Sage Publications. U. (2002) “Operations Management”. Penjadualan Jangka Pendek. (1998).N.” 7th edition. Strategi Operasi Untuk Kelebihan Daya saing.W. Lewis.K. Strategi Proses dan Perancangan Kapasiti. M. “Research Methods For Business.pelajar dikehendaki mempersembahkan cadangan kajian dalam seminar PSM untuk tujuan penilaian. Strategi Lokasi. Model Pengangkutan. Pengurusan Inventori. Creswell. New Jersey: Prentice Hall 3. New York: McGraw-Hill Irwin Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) .” 2nd edition. Edition. Saunders. P.R. “Business Research Methods. Sekaran. Cooper. Senggaraan dan Kebolehpercayaan. Pengurusan Rantai-Bekalan. Inc 2. dan Thornhill. Inc 4. RUJUKAN : 1. Stevenson W. (2000). A.

Kuala Lumpur 3. Kuala Lumpur 2. UndangUndang Kontrak. “A Practical Guide To Malaysian Labour Laws”. Stephen D. Margo E. Sistem Perundangan Malaysia. South-Western Publishing. Malayan law Journal Sdn Bhd. Berita Publishing Sdn Bhd. “Manufacturing Operations and Supply-Chain Management”. Ed Rose (2001). Sumber Undang-Undang Malaysia. D’Cruz (1998).K. Policies and Practices”. United States 4. (2001).E. SewaBeli dan Insurans. Lichtenstein. pengukuran kerja. Gerald R. “Industrial Relations in Malaysia: Law and Practice”.Schiano (1998). Prentice Hall BPB 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Konsep Undang-Undang Malaysia. Undang-Undang Perkongsian. kejuruteraan serentak. Prentice Hall BPB 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan dan sejarah kejuruteraan industri. D. (1989). kawalan pengeluaran dan kawalan kualiti. Akta Kilang dan Jentera. Models and Behavior”. ergonomik. dan Brunt D. Reder. Ray August and William T. Agensi. Harta Intelektual RUJUKAN : 1. Taylor D. dan Sanders N. “Operation Management”. kajian kaedah. Reid R. Undang-Undang Tort.N. Duston Ayadurai (1996).J. Undang-Undang Tanah. perancangan dan rekabentuk kemudahan. John Wiley & Sons Inc 4. dan Ebert R.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. Thompson Learning 3.R. Undang-Undang Syarikat. Undang-Undang Instrumen Boleh-Niaga. “Production and Operations Management: Concepts. “Employment Relations: Continuity and Change. (2002). M. KEJURUTERAAN INDUSTRI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) UNDANG-UNDANG INDUSTRI BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) Fakulti Pengurusan Teknologi . Adam E. Kontrak Jual-Beli. konsep-konsep asas statistik. Jr. kawalan inventori. “Cyber Law: Text and Cases”. Ferrera.

” 3rd edition. Vol 10. WU B. Cambridge: Cambridge University Press PENGURUSAN RISIKO BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi .A.” 2nd edition. ELEKTIF I BPF 3073 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada risiko. (1993). “Facilities Risk Management”. D and Mark. N. “Introduction to Industrial and Systems Engineering. al. Mengurus jenis-jenis risiko I. Prentice Hall. “Acceptable Risk”. RUJUKAN : 1. UK: McGraw-Hill Trade 3. Meredith J.A (2000). Proses-proses pengurusan risiko. 2.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. McGraw-Hill Professional Publishing 4. (1994). UK: Facilities. “Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk”. Edward J. “The Management of Manufacturing. “Risk Management”. R (2000). B. April 2. Fischhoff.R. (1994). “Manufacturing System Design And Analysis. Galai.” Addison-Wesley. (1992). Retrospek dalam proses pengurusan risiko: Perbincangan dan kajian kes. Crouhy. Mewujudkan informasi yang berguna. “The management of Operations: A Conceptual Emphasis. Alat-alat pengurusan risiko.” John Wiley. Chapman & Hall 4. M. 3. Terminologi dalam pengurusan risiko. (1983). Turner W. C. (1995). Doherty. Mengurus jenis-jenis risiko II. Models and Analysis. Membuat keputusan dalam mengurus risiko. Alexender. K. et. No 4.

Strategi dan taktik untuk negosiasi integratif: Pengurusan Yang Membina Terhadap Perbezaan. Peraturan dan Undangundang. Rahsiarahsia bagi negosiasi yang berkuasa. Persediaan untuk negosiasi. 1. Konsep framing. Asas Pembentukan Dasar Persaingan. Bias komunikasi dan kognitif : Negosiasi Secara Rasional. DBP. Keusahawanan. DBP. Fakta-fakta dalam Proses Penyediaan dan Pengembangan Perniagaan. Keusahawanan dan Perniagaan. 4. Persaingan Oligopoli. KEMAHIRAN NEGOSIASI BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) Fakulti Pengurusan Teknologi . KL. MEDEC (2001). Pengiklanan. Strategi dan taktik untuk penawaran distributif : Kemenangan di dalam negosiasi. MEDEC. I1. 3. Barjoyai Bardai (2000). 2. BPF 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan negosiasi: Menguruskan konflik. Anggapan Yang Benar Dan Salah Tentang Konflik Dan Negosiasi. Kuasa Percakapan. Pembeku Komunikasi. Proses mengenal pasti. Kajian Penumpuan Pasaran Perniagaan. KL. Integrasi Menegak. Pertimbangan antara perhubungan dan intipati semasa bernegosiasi. DBP. Fatimah Said (1999). Kemudahan Sokongan dan Bantuan teknikal. Keusahawanan dan Perniagaan. Mencari keseimbangan negosiasi. RUJUKAN : 1. KL. Percantuman dan Pengambilalihan Perniagaan. Barjoyai Bardai (2000). Kontek sosial. UiTM Shah Alam. Ekonomi Perindustrian. Bhg. Teknik-teknik negosiasi. Etika-etika negosiasi.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : PENGURUSAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN BPA 2101 (KEUSAHAWANAN) Pengenalan kepada Organisasi Perniagaan. Mengkaji dan Memilih Peluang Perniagaan berdasarkan keadaan persekitaran dan geografi. Perancangan pra-negosiasi : Bagaimana merancang untuk strategi-strategi negosiasi. Bhg. Pilihan strategik. Tahap Kemajuan Teknologi di Malaysia.

4. 3. Analisis Tren Permukaan. Curwin and Slater (1991). Analisis Pokok Pemutusan. UK: Chapman & Hall. USA 2.B. UK: Prentice Hall International Ltd. Negotiation. UK: Lexington Books. Minton (1999). David M. Mark L. Irwin Professional Publishing. York. RUJUKAN : 1. 3rd Edition. Aplikasi probabiliti. USA BPF 4193 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Teknik Kuantitatif dan Statistik. Aplikasi MRA dalam harta tanah. Saunders and John W. 2nd Edition. Analisa Korelasi.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Negosiasi berkumpulan. Penguin Book. Taburan. Analisa Simulasi. David S (1997). Roy J. Analisis Ramalan/ Time Series Analysis dan Analisis Jaringan. John & Hanke (1994). “Understanding Business Statistic”. Kebarangkalian. KAEDAH KUANTITATIF UNTUK PENYELIDIKAN BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . “Statistics for Managers: Using Microsoft Excel”. Getting To Yes. 3rd edition. Perbezaan-perbezaan individu. RUJUKAN : 1. Lewicki. “Quantitative Techniques in Real Estate Counselling”. David M. Roger Fisher and William Ury (1991). New. Analisa Regresi Mudah. 2. Gene Dilmore (1981). Negosiasi global. Analisa Regresi Berganda.L. “Quantitative Methods for Business Decision”. Analisa Sensitiviti. Irwin/McGraw-Hill.

Saloner. A. New Jersey: Prentice Hall 3. Komunikasi Pemasaran e-Dagang. 8th Editon. 7th Editoin. Keselamatan Dan Encryption. Thompso. “Strategic Managemen Concepts and Cases”. Infrastrastruktur e-Dagang.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER II BPA 3123 PRA SYARAT : PENGURUSAN STRATEGIK BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) SINOPSIS : Kursus ini akan mengintegrasikan semua fungsi perniagaan.J. (2001). (2001). Wheelen. Konsep Dan Model e-Dagang. menggunakan kajian kes. Membina Laman Web e-Dagang. Upper Saddle River. Industri E-DAGANG BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Konsep Pemasaran eDagang. Teori pengurusan strategic akan memberi penekanan kepada perancangan dari misi yang ditentukan dan perkembangan matlamat melalui perlaksanaan. and Podolny J. David. RUJUKAN : 1. Shepard. “Strategic Management Business Policy”.L. New Jersey: Prentice Hall BPB 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : Revolusi e-Dagang. and Hunger. A. G. System Bayaran e-Dagang. New York: John Wiley & Sons 2.. “Strategic Management”. “Strategic anagement Concepts and Cases”. Isu-Isu Etika. pelajar akan menganalisis keputusan pengurusan dan merangka strategi untuk perniagaan. Upper Saddle River.D.A. Pemasaran Di Web. Social Dan Politik Dalam e-Dagang. penilaian dan kawalan. J. 12th Edition. (2001). T. and Strickland. (1999). Fred R. A. Boston: Mc Graw-Hill Irwin 4.

Inc 4. Sekaran. Dillon Tharam dan Chang Elezabeth. “Internet Commerce: Digital Models For Business”. Saunders. Fisher Jo-anner. Cooper.R. Inc 2. (2000). Penilaian PSM II adalah berdasarkan kepada tahap pencapaian kajian penyelidikan atau produk yang telah dihasilkan.” 2nd edition. “Business Research Methods. J.. Chan Henry. New Jersey: Prentice Hall 3. (2001). (2000). dan Thornhill.S.” California : Sage Publications. D.K. C. RUJUKAN : 1. M. Inc 3. (1998).N. (2001). John Wiley & Sons Inc BPB 3154 PRA SYARAT : SINOPSIS : Di peringkat PSM II ini pelajar dikehendaki menyediakan laporan lengkap projek sarjana muda . John Wile & Sons. Lee Raymond. Technology And Society”. pelajar akan membentangkan dapatan akhir daripada kajian yang telah dijalankan dalam seminar PSM II. U.W. Addison-Wesley 2. Lewis. G. Pada minggu terakhir semester.K.” 7th edition. (1998).” 3rd edition. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. (2000). John Wiley & Sons. Inc 4. dan Schindler. Creswell. B2B e-Commerce: Supply Chain Management And Collaborative Commerce. “E-Commerce: Business. New York:McGraw-Hill PROJEK SARJANA MUDA II PROJEK SARJANA MUDA I Fakulti Pengurusan Teknologi .Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Perkhidmatan Atas Talian . Lawrence John dan Tidwell Alan. "E-Commerce Security". P. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. A. P. Corbitt Brian. Ghosh A. “E-Commerce: Fundamental and Applications”. Lawrence Elaine. Laudon K. RUJUKAN : 1. New York: John Wiley & Sons. “Research Methods For Business. (1998). dan Traver C.

dan Keating B (2001). Jenayah korporat. Mercu kejayaan syarikat korporat.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3163 PRA SYARAT : SINOPSIS : SIMULASI DAN PERAMALAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Matapelajaran ini akan memberi kefahaman mengenai pengertian peramalan dan jenis-jenis peramalan yang dipraktiskan. Syarikat-syarikat global. Simulation. Unsur-unsur mustahak struktur korporat. Konsep-konsep awal pemilik. Matapelajaran ini dimantapkan lagi dengan tugasan amali dengan menggunakan perisian untuk melaksanakan simulasi berbantu komputer. Business Forecasting. Ellis Horwood LImired BPB 3172 PRA SYARAT : SINOPSIS : Konsep syarikat korporat: Definisi. Forecasting: Methods and Applications. Konsep-konsep awal syarikat korporat. Pentadbiran Antarabangsa : Pentadbiran korporat menuju kearah global. Pemisahan diantara pemilikan dan kawalan. Nilai Pasaran. 6th edition Prentice Hall 3. Pentadbiran korporat di Jepun dan Jerman. Makridakis S. Times Series: Forecasting. Application. Individu dan hak-hak korporat. Keadaan seimbang: Paradigma Cadbury. dan Reitsch A. Janacek G. Pemegang saham: Pemilik. Syarikat-syarikat korporat dan kerajaan. Nilai Wang Tunai. H. 4th edition McGraw Hill/Irwin 4.E. Bank Dunia dan G7. Tujuan sebuah syarikat korporat. Hanke J. Wilson J.G. Definisi. Kuasa korporat dan prestasi korporat. Evolusi struktur korporat. Di samping itu memperkenalkan kaedah yang digunakan dalam proses peramalan. (1988). SC Wheelright & RJ Hyndman (1998). dan Swift L. PENTADBIRAN KORPORAT BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Business Forecasting. RUJUKAN : 1. 3rd Edition John Wiley & Sons 2. (1993).

ed. (2001). “Marketing Planning. Michael D. “Corporate Governance And Globalization. Jain Subbash C. (2001).” 6th. kajian kes dan kertas projek berkumpulan.” New York: Blackwell Publishers 2. Lucas and George H. merekabentuk dan membangunkan strategi pemasaran. (2000). Mohd.” Singapore: South-Western College Publishing Thomson Learning 4. keputusan pemasaran yang merangkumi jenama dan barisan keluaran. David W. R.” UK: Edward Elgar Publishing Limited ELEKTIF II BPF 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pemasaran. Stephen S. dan pengurusan pemasaran. Craven. NJ: Prentice Hall Inc PEMASARAN STRATEGIK BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi .” Fort Worth: Harcourt College Publishers 3. Gavin (2000). A.C. Philip. dan Boyd.” Millennium Edition...Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. “Strategic Marketing. Aiman Nariman (2001). harga dan program pemasaran.” Sweet & Maxwell Asia 4. O. “Directors’ Duties And Corporate Governance. G.” Boston: Harvard Business School Press 3. Sulaiman. RUJUKAN : 1. hubungkait dengan perancangan strategik organisasi. mengurus dan melaksanakan program pemasaran. Hartline.J. Jr. dan Minow N. penganalisaan peluang-peluang pasaran. New York: Irwin McGraw-Hill 2. “Marketing Strategy. Upper Saddle River. (2000). (2002). “Corporate Governance. Salmon W. Cohen. Monks. Kotler. (2001). Fernell. “Harvard Business Review On Corporate Governance. “Marketing Planning & Strategy.

Bagaimana kadar tukaran mempengaruhi aktiviti-aktiviti perniagaan. Integrasi ekonomi kawasan dan kesan-kesannya.. Ramalan keperluan kewangan. Penyatuan dan pengambilalihan. 2001 BPF 4153 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kewangan dan pengurusan kewangan. Komponen kebudayaan. al. International Business: A Competitiveness Approach by Frank Bartels. Isu-isu perundangan perniagaan sedunia. Struktur organisasi antarabangsa. Jenis-jenis sistem ekonomi. Kaedah-kaedah penggalakkan dan pengawalan perdagangan. Teori-teori perdagangan antarabangsa. Published by Prentice-Hall. RUJUKAN : 1. Stewart C.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : PERNIAGAAN ANTARABANGSA BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Apakah kebudayaan dalam perniagaan?. Kos Modal. Sistem politik. Teori struktur modal. “Principles of Corporate Finance” New York: McGraw-Hill KEWANGAN KORPORAT BPA 1033 (PRINSIP PERAKAUNAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Wild et. Belanjawan modal. Pasaran modal antarabangsa. RUJUKAN : 1. Daya penukaran matawang. Analisa penyata kewangan. Evolusi sistem matawang antarabangsa. (2001). Brealey. Penilaian pengabungan. Prentice-Hall. Pengurusan Kewangan Antarabangsa. Penilaian asset dan pengurusan portfolio. Polisi dividen. and Myers. Risiko politik. Strategi dan perancangan antarabangsa. Rangka-kerja Hofstede. International Business by John J. Penjelasan bagi pelaburan terus asing. Isuisu pembiayaan perniagaan berasaskan teknologi. 2. Campurtangan kerajaan dalam perdagangan. Richard A. Pasaran tukaran asing. 2001. Impot dan Expot. Corak-corak pelaburan terus asing.

George C. etika dan persekitaran kerja. and Odegaard. firma dan organisasi yang telah dipilih oleh pelajar daripada senarai tempat latihan yang telah dikeluarkan oleh pihak fakulti. Buku Panduan Latihan Industri Fakulti dan Jabatan LATIHAN INDUSTRI Fakulti Pengurusan Teknologi . Bernt Arnt. Anthony. kesihatan. “Lectures On Corporate Finance.” California: World Scientific TAHUN 3 SEMESTER III BPB 3184 SINOPSIS : Pelajar diperlukan menjalani latihan industri dalam bidang pengurusan teknologi untuk 10 minggu di syarikat. Bossaerts. pelajar akan didedahkan dari segi sistem pengurusan dan penyeliaan yang sistematik dalam bidang kerja yang berkaitan bagi membolehkan pelajar menimba. Ben Bunnally.” 2nd ed.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. Dalam program latihan industri ini. (1991). dan Sihler. “Financial Management –text and cases. “Cases In Finance. D. (2001). (1997). and Plath. Setiap pelajar akan dinilai oleh penyelia dari jabatan masing-masing dan juga oleh organisasi di mana ia ditempatkan. William W. Pelajar juga akan diberi bimbingan dari aspek keselamatan. RUJUKAN : 1. Jr. membina dan memperbaiki kemahiran sedia ada mereka. Philippatos. Peter L. North Carolina: McGraw Hill 4.” Massachusetts: Allyn Bacon 3.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->