Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

Ringkasan Mata Pelajaran yang ditawarkan oleh fakulti [Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dgn Kepujian]

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1
Kertas Warna Purple

Fakulti Pengurusan Teknologi

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

TAHUN 1 SEMESTER I BSM 1813 SINOPSIS : Ketaksamaan. Matematik: pengait, jadual benar, hujah. Kombinatorik: sample, pilihatur, gabungan, pemilihan. Vektor dalam R3. Operasi pada vektor. Matriks: operasi baris permulaan, penyelesaian persamaan linear, matriks songsang, rantai Markov. Pengaturcaraan linear: pendekatan geometrik, kaedah simpleks, kedualan. Pembezaan: teknik terbitan, kadar perubahan, masalah maksimum dan minimum. Pengamiran: penggantian-u, luas. Kamiran ganda dua. RUJUKAN : 1. Anton, Howard & Rorres, Chris. Elementry Linear Algebra with Applications, 6th edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, 1992 2. Barnet, Raymond. Applied Mathematics, 7th editon, Prentice Hall, New Jersey 2000 3. Berkey, D.D & Blanchard. Paul. Calculus (3th ed). Saunders College Publishing New York. 1992 4. Goodman, A.w. & Ratti, J.S. Finite Mathematics With Application. IMacmillan Publishing New York. 1979 UMA 1132 SINOPSIS : Kursus ini menerangkan tentang konsep Islam yang merangkumi Akidah, Syariah dan Akhlak. Skop perbincangannya meliputi Rukun Islam, Rukun Iman dan Ihsan. Penumpuan juga diberikan terhadap asas-asas Islam yang menekankan konsep Tauhid, konsep Ibadah dan konsep Akhlak. Kursus ini juga menjelaskan tentang dasardasar Islam (maqasid al-syariah) dan hubungannya dengan akhlak, di samping membincangkan beberapa isu semasa yang berkaitan dengan akhlak. RUJUKAN : 1. Abdul Rahman I.Doi, (1995), Undang-undang Syariah, terjemahan Rohani Abdul Rahim, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Fakulti Pengurusan Teknologi

MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN

PENGAJIAN ISLAM

Islamabad: Islamic Research Institute 3. Mohd Janib Johari. It will also include writing of meeting documents. Sulaiman Haji Yasin. Emphasis is given on mastery of using verbal and nonverbal skills as well as skills in using appropriate visual aids in oral presentations. Contemporary Ethical Theories. Binkeley. Mohd. Moral dalam pekerjaan dan akhirnya isu moral semasa. (1970). Luther J. Mohd Nasir Omar. Students will also be taught to anticipate and deal with questions and comments orally during question and answer sessions.). Harun Din. Moral. aspek moral dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 4. JPM 4. Johor Bharu. Teori moral Barat serta nilai-nilai murni agama besar di dunia. (1988). Penerbitan UTM 3. Penghantar Aqidah. 1994. 1986. Aplikasi dan Permasalahan. Teori. Kumpulan Budima 2. Ahmad Hassan. Kuala Lumpur. RUJUKAN : 1.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. Perbandingan Islam dan Barat. Manusia Dan Islam. EFFECTIVE COMMUNICATION PENGAJIAN MORAL Fakulti Pengurusan Teknologi . New York. (1990). Falsafah Etika. 1961. 1999. Ahmad Khamis. The Early Development of Islamic Jurisprudence. Citadel Press UMB 1052 SINOPSIS : This course focuses on developing students’ delivery of speech in oral interactions and presentations confidently. This course is also for students to acquire the knowledge and skills necessary for conducting and participating in meetings. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka UMA 1142 SINOPSIS : Pengenalan kepada konsep moral. Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi. (Dr. Students will be guided from the preparatory stage right up to the final stage of delivery.

(1989) “Ekonomi Mikro dan Makro. Anizah Md Ali dan Zalina Mohd. permintaan. wang. J. S. and Weaver.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. kos pengeluaran. penentuan keseimbangan pendapatan Negara dan permintaan agregat. Hybels.W.L. kadar bunga keseimbangan dan polisi kewangan. New York : Arnold 3. konsep asas dan masalah asas ekonomi. BPA 1013 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas mikroekonomi dan makroekonomi. “Prinsip Ekonomi. Boston : McGraw Hill 4. T. Norzilah Hj Aziz.” Penerbit Universiti Utara Malaysia 2. R. Makroekonomi: objektif. H. Prentice-Hall UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. inflasi dan pengangguran. teori firma dan struktur pasaran. Communication for Engineers. kadar bunga dan keluaran: analisis dan dasar. 1997. Bridge that Gap.G.” Dewan Bahasa Pustaka EKONOMI KOKURIKULUM I Fakulti Pengurusan Teknologi . permintaan agregat. R. Communicating Effectively. Di antaranya adalah pengenalan kepada ekonomi. keanjalan permintaan dan penawaran. 1987. and Wrigley. 1998. Ellis. Abdul Aziz Hussin. (2000). Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. Jamal Ali. penawaran agregat dan inflasi. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. peranan kerajaan dan komponen. penawaran dan keseimbangan pasaran.S. Wiley. teori gelagat pengeluar. Davies. RUJUKAN : 1. Penawaran wang dan sistem perbankan. Communication for Engineering Students. Communicating in the Real World. Essex : Longman 2. 1996. teori gelagat pengguna. permintaan wang.

Fort Worth: Dryden Press BPA 1033 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Perakaunan.W. Gary. (2001). New Jersey: Prentice Hall 2. Robbins. (1998).” 4th edition.L. mengurus persekitaran. “Management. dan Coulter. Aset Jangka Panjang. Memproses Maklumat Perakaunan. S. C.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3. kepimpinan.” 3rd edition. Kawalan Dalaman dan Jurnal Khas. N. “Fundamental of Management: Essential. Lembaran Kerja. Menganalisis dan Merekod Urusniaga. Akaun dan Nota Belumterima. perancangan dan pengurusan strategik Pengorganisasian: Struktur organisasi. Tunai dan Kawalan Tunai. RUJUKAN : 1. (2001). “Economics Principles and Practices” Mc Graw Hill BPA 1022 SINOPSIS : Pengenalan: Pengenalan kepada pengurusan. R. Daft. Solutions and the Road Ahead. Perakaunan Perniagaan Barangniaga. G.C. PRINSIP PERAKAUNAN PRINSIP PENGURUSAN Fakulti Pengurusan Teknologi .P.L. sejarah pengurusan. Kepimpinan: Motivasi.M. etika dan tanggungjawab sosial.A. D. Perancangan: Pembuatan keputusan. (1997). dan Hill. Concepts And Applications. komunikasi dan kumpulan. Pelarasan Akaun. “Contemporary Management. ”Management. Operasi Perkilangan dan Peniaga Tunggal dan Perkongsian. George. Jones.” 7th edition. S. New Jersey: Prentice Hall 3. “Malaysia and the K-Economy Challenges.” Pelanduk Publuctions 4. (2002).P. Melengkapkan Kitaran Perakaunan. Inventori. Penyata Kewangan.” New York: Mc Graw-Hill 4. Kawalan: Asas kawalan. dan Decendo. pengurusan sumber manusia dan mengurus perubahan. Liabiliti Semasa.A. J. M. Robbins. R.. (1995). David. E.

Jerry J. “Business Accounting 1”. et. UK: Prentice Hall 2. jadual. Steve. “Perakaunan Awalan” Kuala Lumpur: Pearson Education Malaysia Sdn. Derfler. K. Kieso. imej web dan multimedia. Bhd BPB 1012 SINOPSIS : Arahan asas Sistem Pengoperasian: MS DOS dan Windowa. Pakej grafik: Adobe Photoshop: asas. Frank and Sandster. Laura Lemay “Teach Yourself Web Publishing with THML in a week. pembinaan direktori. RUJUKAN : 1. AS (1996). Access: Pembinaan fail. Alan (2002). and Stice.al (1996). James D (1996). hapus. Pakej asas: Excel.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. buka dan simpan fail. M (1987). Fred. J. Ohio: Sounth-Western College Publishing 4. pemformatan disket. “Computer Organization” Computer Science Press. Skousen..R. Weygandt. Md 3. salin. imej. Donal E and Kimmel Paul D (2002). Word dan Power Point. Tanenbaum. “How Networks Work” California: ZD Press. salinan fail. Rockville. “Accounting: Concepts and Application” Cincinnati.” 2. Andrews.” NJ: Prentice Hall 4. “Acconuting Principles” New York: John Wiley & Sons 3. Wood. salin dan fungsi lain. PERISIAN DAN APLIKASI KOMPUTER Fakulti Pengurusan Teknologi . Frank J. Shaari Isa (2001). Albrecht. teks. “Computer Networks. W.

ANAVA: Pengenalan Satu hala. Amir Hussin Baharuddin. Pekali ketentuan R2. Korelasi dan kovarians bagi taburan tercantum.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 1 SEMESTER II BSM 1823 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kebarangkalian: peristiwa ringkas dan majmuk. Statistik Awalan. Shufaat Ismail. Pembolehubah rawak. Fungsi penjana momen. kaedah kuasa dua terkecil. Regresi linear ringkas: gambarajah serak. Jabatan Matemaik. Petua Bayes. Pensampelan: taburan pensampelan bagi min. pengiraan kebarangkalian. Dewan Bahasa & Pustaka. Peristiwa tak bersandar. Wadpole – Mayer. poisson. ujian kerawakan data. Fungsi taburan tercantum. Kebarangkalian bersyarat. RUJUKAN : 1. Penganggaran: penganggaran titik dan selang keyakinan. eksponen dan normal. Momen cantum. Bantuan perisian bagi pengiraan. Kaedah Kuantitatif Suatu Pengenalan. Dewan Bahasa dan Pustaka STATISTIK UNTUK PENGURUSAN BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . ruang sample. ujian bagi beza antara dia min. Taburan binomial. Gambarajah pokok. ujian bagi satu atau dua varians. (Cetakan Awal). beza di anara dua min dan bagi kadaran. ujian bagi kadar bila sample besar. Kuala Lumpur. Statistik dan Kebarangkalian Untuk Ahli Sains & Jurutera. Taburan sut. 1984 3. UTM. dan poisson sebagai pendekatan bagi taburan normal. Taburan popular: binomial. Fungsi ketumpatan kebarangkalian. 1994 2. Taburan. ujian mengenai kecerunan garis regresi dan pintasan. Ujian hipotesis: ujian hipotesis bagi min bila sample besar/kecil. Jangkaan dan varians. – Siri Nota Kuliah. Selang keyakinan bagi min.

Tamadun Islam & Tamadun Alam Melayu Serta Sembangannya Kepada Dunia. Islam dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia.al). 1987. (1998). In order to do this. Communication for Engineeers. Tamadun Islam & Fakulti Pengurusan Teknologi TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) . Islam Hadhari dan proses pembangunan negara. Communicating Effectively. Unit Tamadun Islam. Pusat Pendidikan Islam. students will also be trained to polish up their skills in narrative and descriptive essays using accurate grammar. Cina dan India. Progress Report and Analytical Report. Hybels. R. Davies. Boston: McGraw Hill 4.L. and Wrigley. RUJUKAN : 1. Mohd Taib Osman dll. Bridge that Gap. Wiley. R. New York: Arnold 3. T. Aminuddin Ruskan al-Dawamy. transferred into graphic forms and presented orally and in writing. they will learn how to collect data using questionnaires. (1997). Ellis. Wan Abdullah Hj. (et. Essex : Longman 2. UiTM Shah Alam 3. (1997). vocabulary and sentence structure RUJUKAN : 1. DBP 2. Ensiklopedia Tamadun Melayu. Students will learn basic report writing skills like writing Proposals. Prior to that.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMB 1042 PRA SYARAT : SINOPSIS : TECHNICAL WRITING UMB 1052 (EFFECTIVE COMMUNICATION) This course introduces students to report writing skills needed at tertiary level. J. Communicating in the Real World. The data collected will be analyzed. Communication for Engineering Students.G. (1996).W.S. S. Ismail Mahmood (ed). Prentice-Hall UMA 1162 SINOPSIS : Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan tentang ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. and Weaver. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Isu-isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia. H. (1998).

Yahaya. 2. Kelab/Persatuan dan Persatuan Beruniform. Oxford University Press UQ* 1**1 SINOPSIS : Matapelajaran ini ditawarkan dalam bentuk pelbagai aktiviti pilihan untuk pelajar peringkat Sarjana Muda dan Diploma. M. Universiti Teknologi Malaysia 4. McGraw-Hill. note taking. Problem Based Learning (PBL) approach will also be integrated all though the teaching and learning of the course. Inc.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Melayu (TITAS 1). New York. Bhd UMB 1011 SINOPSIS : English for Academic Purposes devotes its contents to fulfilling students’ academic requirements such as the acquisition of reading. (1998) Tamadun Islam. library. Pfeiffer. Students will be exposed to insights and skills in English that are most relevant to them in their tertiary studies and academic work.S. RUJUKAN : 1. KOKURIKULUM II ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES Fakulti Pengurusan Teknologi . Samuels. (1989) The Technical Writing Process. writing as well as speaking and listening skills in English. 3. New Jersey. S. Lucas. Skudai. (2000) Technical Writing: A Practical Approach. Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial.S. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Tiga bidang aktiviti yang ditawarkan adalah Sukan & Rekreasi. New York. Besides that students will also be trained to refine their skills in expository writing.(1995) The Art of Public Speaking. Mahyuddin Hj.E. W.

Irwin. promosi jualan dan perhubungan awam. pasaran perniagaan dan kelakuan membeli perniagaan. PRINSIP PEMASARAN Fakulti Pengurusan Teknologi . Inc 4. “Human Resource Management”. (2003). “Human Resource Management”. pengiklanan. and Robbins S. Pampasan Pekerja. “Managing Human Resources: Productivity. Peranan Strategik seorang Pengurusan Sumber Manusia. Decenzo D. pemetakan pasaran. 9th. Cascio W. Edition. penyasaran dan peletakan untuk kelebihan berdayasaing. Edition. perancangan strategik dan proses pemasaran. Profits” 5th. (2000). dan Byars L. Edition. A. Latihan dan Pembangunan Pekerja. International. saluran pengagihan dan pengurusan logistik. strategi persaingan. L. Penstafan Organisasi. “Human resource Management”. P. peruncitan dan pemborongan. Rue W. Irwin. strategi komunikasi pemasaran bersepadu. penyelidikan pemasaran dan system maklumat. 6th. L. McGraw Hill 2. pasaran pengguna dan kelakuan pengguna. John Wiley & Sons. pembangunan keluaran baru dan strategi kitaran hayat keluaran. pasaran antarabangsa. RUJUKAN : 1. Memahami Kesatuan Sekerja. McGraw Hill BPA 1052 SINOPSIS : Memperkenalkan pelajar kepada prinsip asas pemasaran dan pengurusan pemasaran. Prentice Hall 3. New York. pemasaran dan masyarakat. (1998). Inc.Hak Kesamarataan Peluang Pekerjaan. penentuan harga keluaran. pemasaran langsung dan pemasaran atas-talian. Edition. F. (1999). persekitaran pemasaran global. 6th.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 1042 SINOPSIS : PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Pengurus sumber manusia sepatutnya mahir dalam pengurusan organisasi seperti. jualan peribadi dan pengurusan jualan. Quality of Life. strategi keluaran dan perkhidmatan. Di antaranya adalah pemasaran dalam dunia yang dinamik. Dessler G.

Rob and Howard. Graham. William and Keown. John D. Arthur J. RUJUKAN : 1. Faizah Ismail dan Nasruddin Zainuddin (2000). (2005) “Fundamentals of Financial Management” Ninth Edition. Prentice Hall International. Brigham. Peter (1997).. Eugene and Houston. J. konsep asas kewangan. “Principles of Marketing. penilaian projek dan belanjawan modal serta pengurusan modal kerja. Jr. Randall G. Brown.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. “Principles of Marketing. 2. Harrel G. Joel F. (1999) “Basic Financial Management”. “Essentials of Business Finance” McGraw Hill. Petty. (2000). “Prinsip Pemasaran – Kotler & Armstrong. David F. (2002). Universiti Utara Malaysia.” 9th. New Jersey: Prentice Hall 3. Norjaya Mohd Yasin.” Prentice Hall Pearson Education Malaysia Sdn Bhd 2.” Prentice Hall BPA 1063 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini meliputi analisis penyata kewangan. Martin. PRINSIP KEWANGAN BPA 1033 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . 3. Peirson. The Dryden Press.” South Western: Thomson Learning 4. Gary (2001). “Prinsip Pengurusan Kewangan”. ed. Scott. Kotler. Faudziah Zainal Abidin. “Marketing: Connecting with Customers. (2002). Ahmad Azmi Mohd Ariffin. Philip and Armstrong. New Jersey 4. pengiraan kos modal.

1998 Fakulti Pengurusan Teknologi . Mc Graw Hill. Pengaturcaraan berstruktur dan kawalan: gelung while. jenis-jenis data. Gottfried. Sejarah dan evolusi bahasa pengaturcaraan. 1999 4. Nor Haizan Mohamed Radzi. “Pengaturcaraan C”. gelung for. tatasusunan. Prentice Hall. UTM. Penggunaan fungsi.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 1022 SINOPSIS : PENGATURCARAAN KOMPUTER Untuk memberi pengenalan kepada konsep pengaturcaraan melalui penggunaan bahasa paras tinggi seperti C. switch. “Pengaturcaraan C”. Baharudin Mohamed. 2001 3. RUJUKAN : 1. KUiTTHO. struktur dan penuding. Byron S. if-else. Marini Abu Bakar et al. dan operasi input dan output. 1990 2. “Programming with C”. “Modul Pengaturcaraan Kejuruteraan C”.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

Iktisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. 1982. kursus ini akan membincangkan dua perkara besar yang membantu kita memahami sistem sosial Malaysia dan bagaimana hubungan etnik ini diatur. B. Pertama. Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. kursus ini akan membincangkan beberapa konsep utama yang menjadi alat analisis dalam perbincangan yang meliputi kursus ini. Aziz Deraman. London. Johor 3. Andaya. Peristiwa 13 Mei 1969 dan konsep perpaduan nasional dalam konteks etnisiti. Dalam sejarah pembentukan sistem sosial Malaysia yang cukup kompleks. RUJUKAN : 1.W. kursus ini membincangkan secara kronologi pembentukan sistem sosial Malaysia. Ahmad Esa.Y.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER I UMS 1122 SINOPSIS : Masyarakat Malaysia boleh dianggap dari segi analitikalnya sebagai sebuah sistem sosial yang mempunyai strukturnya sendiri. Chew Hock Thye. 1979. wilayah dan pendekatan Islam berkaitan budaya dan hubungan etnik. KL. yang terkandung di dalamnya pelbagai institusi yang mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Arena Ilmu 4. Kedua. Dalam perbincangan ini akan diliputi tema pembinaan bangsa Malaysia. sehubungan dengan itu. Masalah Perpaduan Nasional. 2000. iaitu dari zaman pra-kolonial ke zaman dan seterusnya ke era pasca kolonial. A History of Malaysia. & Andaya. Perlembagaan Malaysia dianggap institusi tunjang yang menstruktur sistem sosialnya. Kuala Lumpur HUBUNGAN ETNIK Fakulti Pengurusan Teknologi . Sistem sosial di Malaysia diwarnai dengan fungsi dua hala yang berterusan antara kelompok etnik dan setiap individu warganya. L. pembangunan ekonomi. Khairul Azman HMS dll. Macmillan 2. 1992. Pembentukan Perlembangaan sebagai kontrak sosial.

Seminar and Case Studies. www. menyalurkan. creatively and critically.jpb. RUJUKAN : 1. kepada kebaikan dan keburukan. Through Problem Base Learning (PBL) approach. dan penggunaan dan software yang betul. students will be exposed to various creativity and problem solving techniques.gov. Problem Solving Skills.sasked.ca/docs/policy/cels/el4. Bahagian Hardware berfokus hardware 1: Produktiviti Personal dan Operasi Perniagaan and software – menggunakan IT bagi tugas personal. Pengurus bergantung kepada sistem maklumat bari memperolehi.sk. www. Edward De.com 3.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian UMC 1022 SINOPSIS : CREATIVITY AND INNOVATION This course focuses on developing creative individuals who will eventually think strategically. www. Pengenalan: Perubahan Semulajadi Dunia IT dan Masyarakat. dan menganalisa daripada pelbagai lokasi dan format. SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN Bahagian 2: Intergrasi Perniagaan Komponen-komponen penting dalam Pengurusan Sistem Maklumat.html BPA 2073 SINOPSIS : Terdapat empat (4) bahagian dalam mana teknologi maklumat dapat membantu proses pengurusan. Fakulti Pengurusan Teknologi . The knowledge and skills acquired throughout the course will later be applied by the student in solving problems and making decisions in the future. Techniques in Innovation. Bono.virtualsalt. Edward De Bono Supermind Pack: Expand Your Thinking Power With Strategic & Mental Exercise.com/creative 4. 1998. Memahami IT dan Keperluan dalam Pengurusan serta Memperbaiki Proses Membuat Keputusan. Kerja dan Keseluruhan Organisasi. Techniques in Creativity. Some of the areas covered throughout the course are: Thinking Skills. DK Publishing Incorporated 2.

“Technology Management: Text and International Cases”. “Management Information System: Solving Business Problems within Information Technology”. alat IT bagi membantu keputusan. Mc Graw Hill 4. “Manufacturing Engineering and Technology”. Harrison N. Effy O. (1998). Gaynor G. T. Irwin. (2000). “Management Of Technology: The key To Competitiveness and Wealth Creation”. “Handbook of Technology Management”. Prentice Hall BPA 2083 SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Teknologi. serta peranan pengurus dalam proses pembangunan. Khalil. Kalpakjian S. Thomson Learning 2. Perancangan Teknologi Dan Pemindahan Teknologi. RUJUKAN : 1. Dayasaing. RUJUKAN : 1.. (1996). Wesley 4. (2002). V. dan Samson N. Bahagian 4: Rekabentuk dan Mengurus Sistem Maklumat Bagaimana system maklumat direkabentuk dan dibina.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Bahagian 3: Keputusan dan Model Penekanan kepada kepentingan model dalam pengurusan. (2002). Edition. Faktor-Faktor Kritikal Dalam Mengurus Teknologi. Proses-Proses Dalam Inovasi Teknologi. Strategi Perniagaan Dan Strategi Teknologi. bermula dengan model-model asas. 2nd. Kitaran Hayat Teknologi. 3th. Course Technology. McLeod R. (2000). Post G. Mc Graw Hill International Edition 2. Prentice Hall PENGURUSAN TEKNOLOGI Fakulti Pengurusan Teknologi . McGraw Hill 3. “Management Information System”. H. (2000). Edition. “Management Information System”. L. “Management Information Systems”. (1999). Peranan Teknologi Dalam Penghasilan Kekayaan. and Anderson D. Yolles M. Mc Graw Hill 3.

RUJUKAN : 1. Barker. (1996) “Creativity for Managers “.R. deBono. Pengaturcaraan linear: Model perumusan dan penyelesaian secara grafik.” 9th edition South-Western College Pub 3. Model aliran rangkaian dan pengurusan projek. Pengaturcaraan Linear: Penyelesaian secara berkomputer dan analisis sensitiviti. Jonathan (2000). (1976) “Teaching Thinking”. M. dan Williams. Penguin Books 4. D dan Freund. Hillier.J. Sweeney. Hillier. (2000). Penyelesaian Masalah Secara Kreatif. Penguin Books 2. Pelanduk BPB 2043 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada sains pengurusan. Reader’s Digest 3.S. deBono. B. 6th edition.W. G.” New York: McGraw-Hill SAINS PENGURUSAN I BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Pengaturcaraan bukan linear II. Kaedah penyelesaian Simplex. D.” 9th edition SouthWestern 4. Hancock. Aplikasi Kemahiran. Edward. “Introduction to Management Science”. (1999). T.J. “Maximize Your Memory”. R. Bertsimas. Alan. Anderson.S... Pengaturcaraan Integer. Edward. (2000). Taylor. New Jersey: Prentice Hall 2. “An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making.A. “Introduction to Management Science. F. (1970) “Lateral Thinking”. (2002). “Data Models and Decision: The Fundamental of Management Science. D. dan Lieberman. Pengaturcaraan linear: Contoh-contoh model.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2032 SINOPSIS : KREATIVITI DAN INOVASI Kemahiran Berfikir. Transportation dan masalah ‘Assignment’. Keputusan Kriteria berbilang. RUJUKAN : 1.

” 9th edition. Ohio: SouthWestern College Publishing Fakulti Pengurusan Teknologi . “Organizational Behavior. sikap. Kuasa dan politik. (2001). “Organizational Behavior. Robbins.” New York: Mc Graw-Hill 4. McShane.C. Kreitner. Asas gelagat kumpulan. Konflik dan perundingan. nilai. R. ”Organizational Behavior: Foundation.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2053 PRASYARAT : SINOPSIS : GELAGAT ORGANISASI BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) Pengenalan kepada gelagat organisasi. D. (2000).A. Nelson. dan Glinow. Realities and Challenges. Motivasi dan aplikasi konsep motivasi. kepuasan kerja dan personaliti. “Organizational Behavior.V. M.” 3rd edition. Budaya organisasi.” 5th edition. J.L. (1999). Persepsi dan pembuatan keputusan. A. dan Quick. Reka bentuk tugas. (2001). Memahami pasukan kerja.P. S. Perubahan organisasi dan Pengurusan stress.L. RUJUKAN : 1. dan Kinicki. asas gelagat individu. New York : McGraw-Hill 3. S. New Jersey: Prentice Hall 2.

Beberapa proses yang berlaku dalam pembentukan sebuah negara juga disentuh seperti imperialisme Barat/ Timur. nasionalisme. Pemantauan projek. Pemilihan projek.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 2 SEMESTER II UMS 1113 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi pengertian Negara/ negara bangsa. Johor Bahru 3. Pengawalan projek. Kuala Lumpur 2. kerajaan dan politik. masyarakat dan nilai/ norma termasuk sistem kerajaan/ ketamadunan Melayu tradisional. Pengorganisasian projek. Anggaran projek. jihad. Pelan Induk Perindustrian. RUJUKAN : 1. (1992) Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia. Arena Ilmu BPA 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pengurusan projek. Ahmad Esa. kemerdekaan. Pengurusan kewangan projek. Dasar Pembangunan Nasional. penubuhan dan dasar luar Malaysia. Khairul Azman HMS dll – (2000) Ikhtisar Sejarah Pembangunan Sosio Politik dan Ekonomi Malaysia 2. Pengurusan sumber dan bahan. budaya. Pengauditan projek dan Penamatan projek. masyarakat majmuk. Dasar Sains dan Teknologi/ Teknologi Maklumat. Dasar Pendidikan. Wawasan 2020 dan Dasar Pembangunan Wawasan. Abu ‘Urwah (1990) Konsep-konsep Umum Islam. Aziz Deraman. Pustaka Salam. KL. Di samping itu kursus ini juga menyentuh dasardasar pembangunan sosio-ekonomi dalam Rancangan Malaysia seperti Dasar Ekonomi Baru. Perancangan projek. Fakulti Pengurusan Teknologi KENEGARAAN MALAYSIA DAN PEMBANGUNAN MUTAKHIR PENGURUSAN PROJEK BSM 1813 (MATEMATIK UNTUK PENGURUSAN) . perlembagaan. Johor Bahru 4. Ahmad Esa.

” New York: John Willey & Sons 3. Pembinaan Rancangan Perniagaan. Roberts D. Matapelajaran yang dianjurkan adalah merangkumi Takrif Usahawan dan Keusahawanan. Meredith dan Samuel J. Mantel. Bentuk. “Project Management. Model dan Etika Keusahawanan Islam. Pengurusan Perniagaan Kecil dan Sederhana. (2000). Jack R. a Managerial Approach. Federick E.” New York: John Willey & Sons 2. 5th Ed. Gould. Anthony Walker (1999). Urlacher (1999). Penerbit UM Fakulti Pengurusan Teknologi . Keusahawanan. “Project Management in Construction. “Construction Project Management. Hisrish (2002). Nancy E. UiTM 2. Joyce (2000). Peraturan dan Kemudahan Sokongan Perniagaan. RUJUKAN : 1. Disiplin dan Teori Keusahawanan.” United Kingdom: Blackwell Science 4. USA 4.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Isu-isu Dalam Keusahawanan. Jr.. New Jersey. a System Approach to Planning. Industri Francais dan Pembangunan. Harold Kerzner (2001) “Project Management. Small Business Entrepreneurship. MEDEC (2001). Ia akan menjadi asas kepada pelajar ke arah pendekatan menjadi seorang Usahawan Cemerlang untuk merealisasikan dirinya sebagai ahli korporat yang berjaya dengan memiliki rangkaian perniagaan yang luas. Noraini Ibrahim (2000). Mc Graw Hil.” New Jersey: Prentice Hall BPA 2102 PRA SYARAT : KEUSAHAWANAN BPA 1022 (PRINSIP MATAPELAJARAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) SINOPSIS : Mata pelajaran ini akan memberi tumpuan kepada teori-teori persekitaran sebenar dan amalan keusahawanan. USA 3. Lavern S. Prentice Hall. Scheduling and Controlling. MEDEC. Entrepreneurship.

“Data Models And Decision: The Fundamental Of Management. “Manufacturing Systems Engineering: A Unified Approach To Manufacturing Technology. Pembuatan serbuk.dan Pasternack Barry A. Pateri keras dan pematerian RUJUKAN : 1. Proses asas. Operasi-operasi sekunder. Proses-proses kerja sejuk. “Manufacturing Engineering And Technology. Kimpalan rintangan. Logam-logam and aloi-aloi. Sweeney Dennis J. Pensinteran. Bentuk. Katsundo H. Pemampatan. South-Western BPB 2073 SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan pembuatan. Production Management And Industrial Economics. Bonini Charles P. Edition. Spreadsheet Analysis And Communication For Decision Making”. “Quantitative Analysis For Management”. Asas bentuk logam. Jr. (2000).Hausman Warren dan Bierman Harold (1997). Kimpalan arka. Kimpalan gas oksigen. Pengeluaran logam ferus.” 9th. Asas penuangan logam. Bertsimas D. (1996). Kalpakjian S. John Wiley 3. Analisis Keputusan. Lawrence John A. (2002). (2000). Pelbagai Kriteria Masalah Keputusan. Penuangan pasir. Ciri-ciri bahan. Prosesproses kerja panas.” Prentice-Hall 2. Alat-alat. dan Williams Thomas A. pengukuran piawai dan pemeriksaan pengukuran. Model Inventori. Kaji logam serbuk. “An Introduction To Management Science: Quantitative Approaches To Decision Making”. South Western 2. dan Freud R. RUJUKAN : 1. (2000). Proses Keputusan Markovan. Anderson David Ray. Model-Waiting Line.” Taylor and Francis Publishers Fakulti Pengurusan Teknologi TEKNOLOGI PENGELUARAN . “Applied Management Science: Modeling.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 2063 PRA SYARAT : SINOPSIS : SAINS PENGURUSAN II BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Aplikasi Pengaturcaraan Linear. Jenis-jenis penuangan pasir. Mc Graw Hill 4.. Proses-proses penyambungan.

“Principle of Quality Control and Reliablity”. Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN KUALITI MENYELURUH BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) PENGENALAN KEPADA PENGOPTIMUMAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) . London: McGraw Hills.B (2000). Linbeck J. Goetsch. dual. Timings R. S. D. transformasi.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 3.R. Pengoptimumam Kekangan Bukan Linear (masalah kesamaan. Inc. kaedah simplex. RUJUKAN : 1. matrik dan ruang vektor sebenar. Para pelajar juga didedahkan dengan persampelan penerimaan jaminan kualiti dan analisis keboleharapan. kekangan. 3. Pelbagai alat (tools) Kualiti Menyeluruh. Jerry Banks (1989). Kawalan proses berstatistik (SPC) untuk mengawal kualiti. 4. “Quality Management: Introduction To Total Quality Management for Production Processing and Services”. “Manufacturing Technology. algoritma optimum kekangan).L. (1990). 4th Edition. USA: John Wiley. “Manufacturing Technology.” Prentice-Hall 4. E. masalah kekangan ketaksamaan. kaedah bukan simplex). “Total Quality Essentials: Key Elements. masalah optimum ‘convex’. Inc. Adam.” London: Longmans BPB 2083 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kualiti. elemen pembezaan kalkulus).Prentice Hall. Methodologies and Managing For Success”. 2. “Production and Operations Management”. BPB 2092 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada Matematik (kaedah pembuktian dan tanda. USA:. Saru Singh Soin (1993). Prentice Hall Inc. (1984).E dan Ebert. Pemprograman Linear (pengenalan pemprograman linear.L dan Davis. konsep geometri. RJ. (1989). Prinsip-prinsip penting Kualiti Menyeluruh.

Prentice Hall 4. and Orlin. Network Flows (1993): Theory. Winston (1995) Operations Research. dan Zak S. J. (1997) Introduction to Linear Optimization. Applications and Algorithms. Ahuja.P. Magnanti. R. 91996).K. H. T. J. W. “An Introduction To Optimization” John Wiley & Sons Fakulti Pengurusan Teknologi . Chong E. Athena Scientific 3.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Duxbury Press 2... Bertsimas D and Tsitsiklis. Algarithms and Applications.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 Kertas Warna Purple Fakulti Pengurusan Teknologi .

L 3. Liang An Xiang. 2002. Themen Neu 1. Workbook. Lehrwek fuer Deutsch als Fremdsprache. Lehrwerk fuer Deutsch als Fremdsprache. EPH Publishing (M) Sdn. Textbook. 1998.L UMG 1312 BAHASA JERMAN BAHASA ASING UMM 1312 BAHASA MANDARIN ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jerman. 1995. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Malaya Books Suppliers Co.. EPH Publishing (M) Sdn. German Grammar through Cartoons. RUJUKAN : 1. Shi Yun. Hartmut Aufderstrasse. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Hartmut Aufderstrasse. Bhd. tatabahasa. bercakap dan menulis. Alles klar. Meunchen: Max Hueber Verlag 3. bentuk ayat dan tulisan. Yeoh Sim Joo. RUJUKAN : 1. K. K. Muenchen: Max Hueber Verlag 2. 1998. Bhd. membaca. asas perbendaharaan kata. bercakap dan menulis. membaca. Edinburgh: Thomas Nelson and Sons Ltd Fakulti Pengurusan Teknologi . bentuk ayat dan tulisan.L 2. 1987.. Themen Neu 1. Paul Roges.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER I UM* 1312 ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Mandarin. asas perbendaharaan kata. K. Bhd. tatabahasa. 2002. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Sdn.

Korean 1 (1993) Seoul National University Korea Language Research Institute 2. bentuk ayat dan tulisan. Minna No Nihongo Cassete Tape (1998) 3A Corporation. bercakap dan menulis. Hollym International Corp 3. Japanese Conversation for Beginners (1995) Bonjinsha.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMJ 1312 BAHASA JEPUN Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Jepun. Speaking Korean Revised Edition Book 1 (1994) Francis Y. Reading and Writig in Japanese for Beginners (2000) ALC Press Japanese Textbook Series 4. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. tatabahasa. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. membaca. Tokyo Japan Japanese Language Center for International Students. RUJUKAN : 1. Dong-As New Little English Dictionary (1981) Fakulti Pengurusan Teknologi . asas perbendaharaan kata. Language Research Institute 4. bercakap dan menulis. asas perbendaharaan kata. Tokyo University of foreign Studies 3. bentuk ayat dan tulisan. Japan UMK 1312 BAHASA KOREA ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Korea. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Korean 2 (1993) Seoul Nation University Korea.T Park. Shin Nihongo no Kiso 1 (2001) Kogawa: 3A Corporation Tokyo The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 2. membaca. tatabahasa. RUJUKAN : 1.

T. a complete program In intermediate Spanish/Olga Gallego. Salina Husain. SGEL educacion. Nivel Elemental. Godev: Mas alla de las palabras . De la Vega. John Wiley. RUJUKAN : 1. Nieves Garcia and Jesus Sanchez. Ahmad Hassan. Al-Lughah al-Arabiyyah. bentuk ayat dan tulisan. Ahmad Hassan. Hoboken. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Carmen Salazar. Hashim Hanafiah. Concepcion 4. Batu Pahat. Espana 2. tatabahasa. Pelajaran Bahasa Arab Untuk Orang Bukan Arab. Abdul Hamid Redwan. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Nivel Elemental. Johor 3. 2005: Vamos A Aprender Espanol Lengua Extranjera. Percetakan Watan UMP 1312 BAHASA SEPANYOL ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Sepanyol. bercakap dan menulis. tatabahasa.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMR 1312 BAHASA ARAB Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Arab. Speedy Self Study System 2. 1995. Decimosexta edicion. 1995. Pustaka Aman Press 4. 2004: Avanzado : gramatica espanola y lectura/Sara L. bentuk ayat dan tulisan. membaca. asas perbendaharaan kata. Fernandez. th. NJ Fakulti Pengurusan Teknologi . bercakap dan menulis. Singapura. 1981. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. 1995: Espanol 2000. Nuhu Bahasa Arab: Pustaka Aman Press 3. asas perbendaharaan kata. Kursus Bahasa Arab. Kota Bharu. B. RUJUKAN : 1. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. KUiTTHO. membaca. Kuala Lumpur.

Scott.K. L. Shah Alam UMF 1312 BAHASA PERANCIS ● SINOPSIS : Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa Perancis. Feder Chris et.. India 3. 1995. Kuala Lumpur 4. Pareanthamar. Skills and Use. 1996. and Creamer. bentuk ayat dan tulisan. 1984: Language . Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. asas perbendaharaan kata.L. Jaya Bakti. 4. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd. tatabahasa. Beach. Maia et al. Paris: CLE International Fakulti Pengurusan Teknologi . Madras. RUJUKAN : 1. Method de francais: café’ Crème 1. (1995). Grammaire Progressive du Francais avec 500 exercicess. Paris: LIBRAIRIE HATIER 3. Principles and Practice and Practice. Tamil akara1. Orient Longman. A. Kaneman-Pougatch. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Foresman and Company. Manogaran. R. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Hatier. bercakap dan menulis. asas perbendaharaan kata. Paris: CLE International 2. Method de francais: PANORAMA 1. Edition. 2nd. Gregoir. C.W. 1992: Nalla Tamil Ezhuta Venduma. Pelajar didedahkan kepada kemahiran mendengar. Girardet. (1997).. membaca. Jean-Marie. bentuk ayat dan tulisan.E. bercakap dan menulis. membaca. 3. et al. Jacky et Cridlig. Pelajar juga diberikan banyak latihan menulis dan berkomunikasi. Nesemalar.. Massia et al. 1997: Bahasa Tamil Thn. Paris:HACHETTE F.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian ● SINOPSIS : UMT 1312 BAHASA TAMIL Kursus ini disediakan untuk pelajar mempelajari asas Bahasa India. Le Nouveau Bescherelle Complete Guide 12 000 French Verbs. RUJUKAN : 1. Illinios 2. et al. 1995: ELT Methodology. tatabahasa.

Bahagian satu meliputi peranan penyelia. Team Leaders. Irwin. iaitu perancangan penyeliaan. New Jersey: Prentice Hall 3. McGraw Hill 2. Goetsch L. dan Leonard C. “Supervision: Concepts and Skill-Building” 4th. McGraw-Hill 4. S. iaitu terdiri kawalan kos dan pencegahan kemalangan dan keselamatan. and Work Coaches”. memimpin pekerja. RUJUKAN : 1. menengani konflik. “Supervision: Concepts and Practices of Management”. “Supervision: Key Link to Productivity”.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPA 3112 PRA SYARAT : KEPIMPINAN & PENYELIAAN BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) SINOPSIS : Memberi pendedahkan kepada pelajar tentang kaedah dan teknik kemahiran kepimpinan dan penyeliaan yang berkesan secara teori dan “hands-on” di tempat kerja. Certo C. (2001). terdiri daripada kemahiran berkomunikasi. Thomson Learning Fakulti Pengurusan Teknologi . Bahagian empat berfokus kepada kemahiran dalam hubungan kemanusiaan. penilaian prestasi. memotivasi pekerja. Irwin. menyesuaikan diri dengan perubahan dan tekanan. (2002). D. Bahagian lima peranan kawalan dalam membantu proses penyeliaan. dan Byars L. iaitu menyediakan latihan. etika di tempat kerja. memahami kumpulan kerja. Bahagaian tiga pula menekan aspek proses pembangunan pekerja. SouthWestern College Publishing. mendelegasi dan mengorganisasi. 8th. membuat keputusan secara kreatif dan berkesan. R. Jr. (2000). Hilgert L. “Effective Supervision: A Guidebook for Supervisors. L. Edition. 7th Edition. Bahagian dua memberi penekanan kepada merancang dan kemahiran mengorganisasi.L. Edition. E. Upper Saddle River. (20020. Rue W.

” 7th edition. P. New York: McGraw-Hill BPB 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Pengurusan Operasi dan Pengeluaran (Produktiviti).. Strategi Operasi Untuk Kelebihan Daya saing. D. Pengurusan Inventori. P.W.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3102 SINOPSIS : PROJEK SARJANA MUDA I Setiap pelajar dikehendaki menjalankan satu kajian ilmiah berkaitan bidang kajian Pengurusan Teknologi dalam pengkhususan sains pengurusan dan Pengeluaran dan Operasi di mana pada peringkat PSM I ini setiap pelajar perlu menyediakan cadangan kajian/projek. dan Schindler. J. A. “Business Research Methods.R. Inc 2. Creswell. Pengurusan Rantai-Bekalan. (2002) “Operations Management”. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. Model Pengangkutan. Senggaraan dan Kebolehpercayaan. Strategi Proses dan Perancangan Kapasiti. Peramalan. New York: John Wiley & Sons. Saunders. Sekaran. Cooper. RUJUKAN : 1. 7th. Simulasi Sistem Operasi dan Pengeluaran RUJUKAN : 1.” 3rd edition. Edition. Perancangan Keperluan Bahan (MRP). Inc 4. dan Thornhill. Strategi Lokasi. New Jersey: Prentice Hall 3.J. Penjadualan Jangka Pendek.S.K. New York: McGraw-Hill Irwin Fakulti Pengurusan Teknologi PENGURUSAN PENGELUARAN DAN OPERASI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) .” California : Sage Publications. M. (2000).pelajar dikehendaki mempersembahkan cadangan kajian dalam seminar PSM untuk tujuan penilaian.” 2nd edition. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. Lewis. Stevenson W.N. (2000). (2000). Pada minggu terakhir semester II . (1998). Sistem Tepat Pada Masa (JIT). U. Penjadualan Agregat. “Research Methods For Business.

Prentice Hall BPB 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Konsep Undang-Undang Malaysia. Kuala Lumpur 2. Thompson Learning 3. “Manufacturing Operations and Supply-Chain Management”.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2.J. Undang-Undang Instrumen Boleh-Niaga. Reder. (1989). “A Practical Guide To Malaysian Labour Laws”. dan Sanders N. Gerald R. Ferrera. D’Cruz (1998). Prentice Hall BPB 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Kursus ini merangkumi: Pengenalan dan sejarah kejuruteraan industri. Ed Rose (2001). Akta Kilang dan Jentera. Berita Publishing Sdn Bhd. pengukuran kerja. “Cyber Law: Text and Cases”. ergonomik. kawalan pengeluaran dan kawalan kualiti.K. “Production and Operations Management: Concepts. Harta Intelektual RUJUKAN : 1. Undang-Undang Tort. South-Western Publishing. Undang-Undang Perkongsian. “Operation Management”. Models and Behavior”. M. Lichtenstein. Agensi. (2002). perancangan dan rekabentuk kemudahan. konsep-konsep asas statistik. Taylor D. Jr. kejuruteraan serentak. Ray August and William T. dan Brunt D. Policies and Practices”. KEJURUTERAAN INDUSTRI BPB 2073 (TEKNOLOGI PENGELUARAN) UNDANG-UNDANG INDUSTRI BPA 2083 (PENGURUSAN TEKNOLOGI) Fakulti Pengurusan Teknologi . kawalan inventori. Reid R. Duston Ayadurai (1996). UndangUndang Kontrak.R. United States 4.Schiano (1998). Malayan law Journal Sdn Bhd. “Employment Relations: Continuity and Change. Margo E. Kontrak Jual-Beli.E. (2001). dan Ebert R. Stephen D. Adam E. Undang-Undang Tanah. Undang-Undang Syarikat.N. “Industrial Relations in Malaysia: Law and Practice”. Sumber Undang-Undang Malaysia. D. SewaBeli dan Insurans. Kuala Lumpur 3. kajian kaedah. Sistem Perundangan Malaysia. John Wiley & Sons Inc 4.

Retrospek dalam proses pengurusan risiko: Perbincangan dan kajian kes. Cambridge: Cambridge University Press PENGURUSAN RISIKO BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . McGraw-Hill Professional Publishing 4. “Integrated Risk Management: Techniques and Strategies for Managing Corporate Risk”. Membuat keputusan dalam mengurus risiko. “Risk Management”. WU B. Alat-alat pengurusan risiko.A (2000). K.R. (1994). Mewujudkan informasi yang berguna.” 2nd edition. D and Mark.A. “Manufacturing System Design And Analysis. Terminologi dalam pengurusan risiko. “Facilities Risk Management”. April 2. “Introduction to Industrial and Systems Engineering. (1983). et. Mengurus jenis-jenis risiko II.” 3rd edition. Meredith J. Mengurus jenis-jenis risiko I. Doherty. al. (1994).” Addison-Wesley. (1995). Galai. Models and Analysis. Crouhy. N. “Acceptable Risk”. (1992). Fischhoff. M. UK: McGraw-Hill Trade 3. Edward J.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1. Prentice Hall. No 4. Alexender.” John Wiley. R (2000). “The management of Operations: A Conceptual Emphasis. (1993). Vol 10. “The Management of Manufacturing. Turner W. C. RUJUKAN : 1. 2. B. ELEKTIF I BPF 3073 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada risiko. UK: Facilities. Chapman & Hall 4. 3. Proses-proses pengurusan risiko.

KL. 1. Konsep framing. Perancangan pra-negosiasi : Bagaimana merancang untuk strategi-strategi negosiasi. 2. Pembeku Komunikasi. Fakta-fakta dalam Proses Penyediaan dan Pengembangan Perniagaan. Proses mengenal pasti. Strategi dan taktik untuk negosiasi integratif: Pengurusan Yang Membina Terhadap Perbezaan. Strategi dan taktik untuk penawaran distributif : Kemenangan di dalam negosiasi. KL. Keusahawanan. Keusahawanan dan Perniagaan. I1. MEDEC. Teknik-teknik negosiasi. Barjoyai Bardai (2000). Pertimbangan antara perhubungan dan intipati semasa bernegosiasi. 3. Bhg. KL. Bhg. Barjoyai Bardai (2000). Pengiklanan. 4. Integrasi Menegak. Bias komunikasi dan kognitif : Negosiasi Secara Rasional. Pilihan strategik. UiTM Shah Alam. Mencari keseimbangan negosiasi. DBP. Fatimah Said (1999). KEMAHIRAN NEGOSIASI BPA 1042 (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) Fakulti Pengurusan Teknologi . Mengkaji dan Memilih Peluang Perniagaan berdasarkan keadaan persekitaran dan geografi. Persaingan Oligopoli. Ekonomi Perindustrian. Kajian Penumpuan Pasaran Perniagaan. Kemudahan Sokongan dan Bantuan teknikal. Peraturan dan Undangundang. Anggapan Yang Benar Dan Salah Tentang Konflik Dan Negosiasi. MEDEC (2001). Kontek sosial. Keusahawanan dan Perniagaan. Persediaan untuk negosiasi. Kuasa Percakapan. Rahsiarahsia bagi negosiasi yang berkuasa. Etika-etika negosiasi. Percantuman dan Pengambilalihan Perniagaan. Asas Pembentukan Dasar Persaingan. Tahap Kemajuan Teknologi di Malaysia. DBP. DBP. BPF 3123 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan negosiasi: Menguruskan konflik.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3113 PRA SYARAT : SINOPSIS : PENGURUSAN PERSEKITARAN PERNIAGAAN BPA 2101 (KEUSAHAWANAN) Pengenalan kepada Organisasi Perniagaan. RUJUKAN : 1.

USA 2. David M. Analisa Simulasi. USA BPF 4193 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan Kepada Teknik Kuantitatif dan Statistik.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Negosiasi berkumpulan. KAEDAH KUANTITATIF UNTUK PENYELIDIKAN BSM 1823 (STATISTIK UNTUK PENGURUSAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . 3rd Edition. Saunders and John W. Kebarangkalian. “Quantitative Methods for Business Decision”. UK: Chapman & Hall. David M. John & Hanke (1994). UK: Lexington Books. Mark L.B. Gene Dilmore (1981). 4. “Quantitative Techniques in Real Estate Counselling”. 2nd Edition. Analisis Ramalan/ Time Series Analysis dan Analisis Jaringan. Analisis Pokok Pemutusan. RUJUKAN : 1. Irwin/McGraw-Hill. Negosiasi global. Roger Fisher and William Ury (1991). Aplikasi MRA dalam harta tanah. Getting To Yes. 3rd edition. UK: Prentice Hall International Ltd. Roy J. “Statistics for Managers: Using Microsoft Excel”. “Understanding Business Statistic”. Analisa Regresi Mudah.L. Analisa Regresi Berganda. Minton (1999). Aplikasi probabiliti. Lewicki. Analisa Korelasi. Taburan. Negotiation. Curwin and Slater (1991). York. 3. 2. Analisis Tren Permukaan. Penguin Book. RUJUKAN : 1. Perbezaan-perbezaan individu. Analisa Sensitiviti. David S (1997). New. Irwin Professional Publishing.

Komunikasi Pemasaran e-Dagang. menggunakan kajian kes. New Jersey: Prentice Hall BPB 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : Revolusi e-Dagang. G. Pemasaran Di Web. 8th Editon. (2001).J. and Podolny J. Membina Laman Web e-Dagang. Thompso. Konsep Dan Model e-Dagang. Isu-Isu Etika.L. T. Shepard. (2001). Boston: Mc Graw-Hill Irwin 4. A. Teori pengurusan strategic akan memberi penekanan kepada perancangan dari misi yang ditentukan dan perkembangan matlamat melalui perlaksanaan. New Jersey: Prentice Hall 3. 7th Editoin. pelajar akan menganalisis keputusan pengurusan dan merangka strategi untuk perniagaan. J. Social Dan Politik Dalam e-Dagang. New York: John Wiley & Sons 2. 12th Edition. Upper Saddle River. Industri E-DAGANG BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi .Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian TAHUN 3 SEMESTER II BPA 3123 PRA SYARAT : PENGURUSAN STRATEGIK BPA 1022 (PRINSIP PENGURUSAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) SINOPSIS : Kursus ini akan mengintegrasikan semua fungsi perniagaan. “Strategic Managemen Concepts and Cases”. Keselamatan Dan Encryption. “Strategic anagement Concepts and Cases”. RUJUKAN : 1. Infrastrastruktur e-Dagang.D. Saloner. David. penilaian dan kawalan.A. Wheelen. “Strategic Management”. Fred R. (1999). “Strategic Management Business Policy”. Konsep Pemasaran eDagang. A. and Hunger. (2001).. A. System Bayaran e-Dagang. and Strickland. Upper Saddle River.

Inc 4. Saunders. D. (1998). Chan Henry. Corbitt Brian. P. “Internet Commerce: Digital Models For Business”.S. Lee Raymond. (1998). John Wile & Sons. RUJUKAN : 1. RUJUKAN : 1. Pada minggu terakhir semester. Inc 3. "E-Commerce Security". Technology And Society”. Inc 4. dan Traver C. John Wiley & Sons Inc BPB 3154 PRA SYARAT : SINOPSIS : Di peringkat PSM II ini pelajar dikehendaki menyediakan laporan lengkap projek sarjana muda . Addison-Wesley 2. “E-Commerce: Fundamental and Applications”. (2000). Lawrence Elaine. (2001). C. “Research Methods For Business: A SkillBuilding Approach. New York: John Wiley & Sons. Fisher Jo-anner. P. Lawrence John dan Tidwell Alan. M. A.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian Perkhidmatan Atas Talian .W. B2B e-Commerce: Supply Chain Management And Collaborative Commerce. Cooper. Penilaian PSM II adalah berdasarkan kepada tahap pencapaian kajian penyelidikan atau produk yang telah dihasilkan. “Business Research Methods. (2001).” 7th edition. (2000).” California : Sage Publications. dan Thornhill. New York:McGraw-Hill PROJEK SARJANA MUDA II PROJEK SARJANA MUDA I Fakulti Pengurusan Teknologi . G.K. John Wiley & Sons. (1998).” 3rd edition. dan Schindler. “Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. “Research Methods For Business.R. Lewis.N.. J. Dillon Tharam dan Chang Elezabeth.” 2nd edition. Inc 2. Creswell. Laudon K. U. Ghosh A. (2000). New Jersey: Prentice Hall 3. “E-Commerce: Business. Sekaran. pelajar akan membentangkan dapatan akhir daripada kajian yang telah dijalankan dalam seminar PSM II.K.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPB 3163 PRA SYARAT : SINOPSIS : SIMULASI DAN PERAMALAN BPB 2043 (SAINS PENGURUSAN I) Matapelajaran ini akan memberi kefahaman mengenai pengertian peramalan dan jenis-jenis peramalan yang dipraktiskan. (1993). Pemisahan diantara pemilikan dan kawalan. Konsep-konsep awal pemilik. Janacek G. dan Swift L. Kuasa korporat dan prestasi korporat. Pentadbiran Antarabangsa : Pentadbiran korporat menuju kearah global. Keadaan seimbang: Paradigma Cadbury. Matapelajaran ini dimantapkan lagi dengan tugasan amali dengan menggunakan perisian untuk melaksanakan simulasi berbantu komputer. Pemegang saham: Pemilik. Konsep-konsep awal syarikat korporat. Di samping itu memperkenalkan kaedah yang digunakan dalam proses peramalan. Definisi. SC Wheelright & RJ Hyndman (1998). Makridakis S. Times Series: Forecasting. Unsur-unsur mustahak struktur korporat. Syarikat-syarikat korporat dan kerajaan. Forecasting: Methods and Applications. Individu dan hak-hak korporat. Business Forecasting. Nilai Pasaran. Business Forecasting. Wilson J. Jenayah korporat.G. Simulation. PENTADBIRAN KORPORAT BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . (1988). 4th edition McGraw Hill/Irwin 4. Pentadbiran korporat di Jepun dan Jerman. Ellis Horwood LImired BPB 3172 PRA SYARAT : SINOPSIS : Konsep syarikat korporat: Definisi. RUJUKAN : 1. Bank Dunia dan G7. H. Hanke J. Syarikat-syarikat global. Application. Tujuan sebuah syarikat korporat.E. Evolusi struktur korporat. 3rd Edition John Wiley & Sons 2. dan Reitsch A. dan Keating B (2001). Mercu kejayaan syarikat korporat. Nilai Wang Tunai. 6th edition Prentice Hall 3.

Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian RUJUKAN : 1.” Boston: Harvard Business School Press 3. “Strategic Marketing. New York: Irwin McGraw-Hill 2.J. Michael D. dan Boyd. G. (2000).” UK: Edward Elgar Publishing Limited ELEKTIF II BPF 3133 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada pemasaran. kajian kes dan kertas projek berkumpulan. “Corporate Governance And Globalization. Monks. Fernell. Philip. Salmon W. Jain Subbash C.” Fort Worth: Harcourt College Publishers 3. “Marketing Planning.” Singapore: South-Western College Publishing Thomson Learning 4. A. merekabentuk dan membangunkan strategi pemasaran.” Sweet & Maxwell Asia 4. “Directors’ Duties And Corporate Governance. penganalisaan peluang-peluang pasaran. dan pengurusan pemasaran. “Marketing Planning & Strategy. RUJUKAN : 1. Craven.. keputusan pemasaran yang merangkumi jenama dan barisan keluaran. Kotler.” Millennium Edition.” New York: Blackwell Publishers 2. “Harvard Business Review On Corporate Governance. harga dan program pemasaran. O. hubungkait dengan perancangan strategik organisasi. Hartline. Upper Saddle River. David W. Gavin (2000). (2001). Aiman Nariman (2001). Stephen S.. Sulaiman. “Corporate Governance. Lucas and George H. Mohd. Cohen. “Marketing Strategy. dan Minow N.C.ed. mengurus dan melaksanakan program pemasaran. Jr. NJ: Prentice Hall Inc PEMASARAN STRATEGIK BPA 1052 (PRINSIP PEMASARAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . (2001). (2001).” 6th. R. (2002). (2000).

Rangka-kerja Hofstede. Penjelasan bagi pelaburan terus asing. Struktur organisasi antarabangsa. Pasaran modal antarabangsa. Pasaran tukaran asing. Impot dan Expot. and Myers. Penilaian asset dan pengurusan portfolio. International Business: A Competitiveness Approach by Frank Bartels. Risiko politik. Kos Modal. 2001 BPF 4153 PRA SYARAT : SINOPSIS : Pengenalan kepada kewangan dan pengurusan kewangan. Corak-corak pelaburan terus asing. Prentice-Hall. Bagaimana kadar tukaran mempengaruhi aktiviti-aktiviti perniagaan.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian BPF 3143 PRA SYARAT : SINOPSIS : PERNIAGAAN ANTARABANGSA BPA 2102 (KEUSAHAWANAN) Apakah kebudayaan dalam perniagaan?. Analisa penyata kewangan.. Isu-isu perundangan perniagaan sedunia. Isuisu pembiayaan perniagaan berasaskan teknologi. Penyatuan dan pengambilalihan. Teori-teori perdagangan antarabangsa. Pengurusan Kewangan Antarabangsa. Published by Prentice-Hall. RUJUKAN : 1. Campurtangan kerajaan dalam perdagangan. Evolusi sistem matawang antarabangsa. RUJUKAN : 1. Kaedah-kaedah penggalakkan dan pengawalan perdagangan. Wild et. “Principles of Corporate Finance” New York: McGraw-Hill KEWANGAN KORPORAT BPA 1033 (PRINSIP PERAKAUNAN) BPA 1063 (PRINSIP KEWANGAN) Fakulti Pengurusan Teknologi . Strategi dan perancangan antarabangsa. Daya penukaran matawang. Sistem politik. Polisi dividen. Integrasi ekonomi kawasan dan kesan-kesannya. Komponen kebudayaan. 2001. Stewart C. Penilaian pengabungan. al. 2. Jenis-jenis sistem ekonomi. Richard A. (2001). Ramalan keperluan kewangan. Belanjawan modal. Teori struktur modal. Brealey. International Business by John J.

(1991). “Lectures On Corporate Finance. (2001). Peter L. D. Ben Bunnally.” Massachusetts: Allyn Bacon 3. Philippatos. firma dan organisasi yang telah dipilih oleh pelajar daripada senarai tempat latihan yang telah dikeluarkan oleh pihak fakulti. (1997). etika dan persekitaran kerja. Dalam program latihan industri ini. Bossaerts. membina dan memperbaiki kemahiran sedia ada mereka.Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian 2. and Odegaard. Buku Panduan Latihan Industri Fakulti dan Jabatan LATIHAN INDUSTRI Fakulti Pengurusan Teknologi . North Carolina: McGraw Hill 4. dan Sihler. William W. George C. pelajar akan didedahkan dari segi sistem pengurusan dan penyeliaan yang sistematik dalam bidang kerja yang berkaitan bagi membolehkan pelajar menimba. and Plath. RUJUKAN : 1. “Cases In Finance.” 2nd ed. kesihatan. “Financial Management –text and cases. Anthony.” California: World Scientific TAHUN 3 SEMESTER III BPB 3184 SINOPSIS : Pelajar diperlukan menjalani latihan industri dalam bidang pengurusan teknologi untuk 10 minggu di syarikat. Bernt Arnt. Pelajar juga akan diberi bimbingan dari aspek keselamatan. Setiap pelajar akan dinilai oleh penyelia dari jabatan masing-masing dan juga oleh organisasi di mana ia ditempatkan. Jr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful